kanał rss
Metka i dziennik zmian

Budowa miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - ul. Jachimeckiego ,dz.96/18,96/19,96/20,96/21,96/12,313/2 obr.3,jedn.ewid.Podgórze,Kraków

Metka i dziennik zmian

Przebudowa budynku jednorodzinnego-  ul. Słońskiego dz.284 obr.7, jedn.ewid Podgórze, Kraków

Metka i dziennik zmian

Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami w rejonie budynków 18 i 19.

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci wodociągowej.

Metka i dziennik zmian

Rozbudowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej- ul.Siemomysła, dz.211/31 obr.51,jedn.ewid.Podgórze

Metka i dziennik zmian

Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej.

Metka i dziennik zmian

Budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączem.

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.