kanał rss
Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy ul.Beskidzka 35 dz. nr 506/21 obr. 48 Podgórze, ul.Beskidzka 26 dz. nr 506/44 obr. 48 Podgórze, ul.Gołaśka 6 dz. nr 506/55 obr. 48 Podgórze, ul.Gołaśka 7 - ul. Witosa dz. nr 506/82 obr. 48 Podgórze, ul.Sanocka 7 dz. nr 506/91 obr. 48 Podgórze, ul.Sanocka 9 dz. nr 506/33 obr. 48 Podgórze, ul.Sas-Zubrzyckiego 4 - ul. Modra 10E dz. nr 506/82 obr. 48 Podgórze.

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wydaniu decyzji  zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu przy ul.Dauna 66a dz. nr 810/2 obr. 49 Podgórze.

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Tadeusza Śliwiaka w Krakowie, na działce nr 376/14 obr. 106 Podgórze”

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Dobrowolskiego w Krakowie, na działkach nr 257, 278/1 obr. 40 Podgórze”

Metka i dziennik zmian

„Budowa miejskiej sieci wodociągowej DN 100-160 mm i miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej DN 250-300 mm na działce nr 259/1 obr. 40 Podgórze przy ul. Winnickiej w Krakowie.”

Metka i dziennik zmian

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA                                       

AU-02-7.6730.2.385.2018.RKB                                                     Kraków, dnia 04.10.2018r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zmianami), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 04.10.2018r., postanowienia o zmianie terminu przewidzianego w K.p.a. do załatwienia sprawy w postępowaniu znak AU-02-7.6730.2.385.2018.RKB.

Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 04.10.2018r.

 

Z treścią ww. postanowienia strona postępowania może zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek - piątek w godz. 7.40 – 15.00.

 

 

Metka i dziennik zmian

Budowa oficyny mieszkalno-usługowej z podpiwniczeniem, poddaszem użytkowym, oranżerią i zagospodarowaniem terenu na działce nr 108 obr. 60 Śródmieście, przy ul. Karmelickiej 27 w Krakowie

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia na działkach nr 1, 2, 5, 9/1, 176/1, 177/1, obr. 30 Krowodrza, dz. 336/1, obr. 31 Krowodrza oraz budowa instalacji elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego na działkach nr 274/2, 273/1, 336/1 obr. 31 Krowodrza przy ul. Glogera w Krakowie”