kanał rss
Metka i dziennik zmian

udziału wynoszącego 1/2 części w nieruchomości przy ul. Błotnej Nr 18 i nieruchomości przy ul. Żyznej

Metka i dziennik zmian

Zgodnie z art. 10 §1 i 61§4 kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się, że w dniu: 27.11.2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak:AU-01-2.6740.1.2643.2018.KFI na wniosek Inwestorów: PaniMagdalena Kołodziej ul. Rączna 8A, 30-741 Kraków oraz Pan Karol Firek ul. Golikówka 11, 30-723 Kraków, dla inwestycji pn.; „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z lokalem usługowym i instalacjami wewnętrznymi: wod-kan, C.O., gazową, elektryczną, wewnętrznymi instalacjami wodociągową, elektryczną, gazową, kanalizacją, sanitarna i deszczową prowadzonymi na zewnątrz, studnią wodomierzową, zbiornikiem retencyjnym , wewnętrznym układem komunikacyjnym i miejscami postojowymi, na działce nr. 36/1 obr. 15 Podgórze, przy ul. Sarmackiej w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

nieruchomości przy ul. Olszeckiej nr 41, przy ul. Grochowej nr 36, lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Szerokiej nr 33

Metka i dziennik zmian

nieruchomości położonych przy ul. Jeziorko, ul. Powiatowej, ul. Stępice  oraz udziału wynoszącego 10/64 części nieruchomości przy ul. Mogilskiej nr 98

Metka i dziennik zmian

Przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej.