kanał rss
Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 836/10, 836/16, 836/15, 836/13 obr. 41 Krowodrza oraz nr 560/4, 453/1, 454/3 obr. 42 Krowodrza przy ul. Opolskiej w Krakowie"

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach nr 19/42, 30/1, 313/6 obr. 8 Krowodrza przy ul. Olszanickiej w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 50 PE na działkach nr 267/15, 267/18, 267/22 obr. 4 Nowa Huta przy ul. Stary Gościniec w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci wodociągowej DN 150 na działkach nr 501/5, 441, 488 obr. 71 Podgórze przy ul. Marii Grzegorzewskiej oraz Generała Karcza w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci wodociągowej DN 100-200 mm oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 200-300 mm na działkach nr 299/1, 299/2, 299/3, 299/4, 299/7, 299/8, 299/9, 299/10, 298/1 obr. 34 Krowodrza przy ul. Dzielnej w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych zaprasza środowiska prowadzące działalność charytatywną do zgłaszania kandydatów do prac w komisji Bractwa Filantropii.