kanał rss
Metka i dziennik zmian

PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU CZĘŚCI PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "DOLINA RUDAWY" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 3 kwietnia do 2 maja 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag - w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Budowa instalacji centralnej wody ciepłej.

Metka i dziennik zmian

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizaji sanitarnej

Metka i dziennik zmian

 

Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej.

 

 

Metka i dziennik zmian

Rozbudowa miejskiej sieic wodociągowej.