kanał rss
Metka i dziennik zmian

Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową spustu DN 150 mm do studni bezodpływowej.

Metka i dziennik zmian

Demontaż sieci napowietrznej NN wraz z oświetleniem ulicznym na słupach elektroenergetycznych, budowa linii energetycznej kablowej NN 0,4 KV oraz oświetlenia ulicznego.

Metka i dziennik zmian

Rozbudowa sieci wodociągowej dla przyłączenia budynków jednorodzinnych oraz przebudowa przepięcia wodociągowego w związku z budową sieci wodociągowej.

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

Metka i dziennik zmian

Zgłoszenie budowy sieci wodociagowej -ul. Matematyków Krakowskich, dz.761, 758, 147/3 147/5 jedn.ewid.Podgórze, Kraków

Metka i dziennik zmian

Umorzenie postępowania -Decyzja nr 17/U/2016

Budowa miejskiej sieci wodociągowej i miejskiej kanalizacji sanitarnej dz.nr.96/18, 96/19, 96/20, 96/21, 96/12, 313/2 jedn ewid. Podgórze, Kraków

 

Metka i dziennik zmian

Budowa budynku jednorodzinnego- ul.Podgórki, dz.205/9, obr.91 jedn.ewid.Podgórze, Kraków

Metka i dziennik zmian

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.