kanał rss
Metka i dziennik zmian

Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej.

Metka i dziennik zmian

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej.

Metka i dziennik zmian

Termomodernizacja ścian zewnętrznych bez wymiany okien oraz remont klatek schodowych.

Metka i dziennik zmian

Rozbudowa miejskiej sieci wodociągowej.

Metka i dziennik zmian

Budowa hydroforni przy ul.Księcia Józefa na dz. 104/5 wraz z wewnętrzną instalacją wod-kan., instalacją elektryczną i AKPiA, budowa sieci wodociągowej DN200 z żeliwa sferoidalnego - ul. Księcia Józefa odcinek A-B na dz. 104/6 i 533/1 oraz budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na dz. 103/5, 102/7, 104/6.

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i osiedlowej sieci ciepnej wraz z przyłączami wodociągowymi, kanalizacyjnymi i cipelnymi do budynków 1A, 1B, 1C, 1D, 2A .