kanał rss
Metka i dziennik zmian

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

Metka i dziennik zmian

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

Metka i dziennik zmian

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci kanalizacji deszczowej -ul Siostrzana, Rożena, Żurawia dz.66/12,967/3,967/5,969/1,969/4,1049/1,1049/3,1051 obr.53 Podgórze ,Kraków

Metka i dziennik zmian

Informacja o wniesieniu sprzeciwu- Decyzja Nr 23/S/2016, ul.Szczawnicka dz.64/1 obr.95.Podgórze, Kraków

Metka i dziennik zmian

Rozbudowa miejskiej sieci wodociągowej -ul.Unruga, dz.18/5,75,obr.37, jedn.ewid..Podgórze,KrakówRozbudowa miejskiej sieci wodociągowej-

ul.Unruga, dz.18/5,75,obr.37, jedn.ewid..Podgórze,Kraków

Metka i dziennik zmian

Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej-ul.Jerzmanowskiego dz.181/8, 182/8 obr.55 jedn.ewid.Podgórze,Kraków