kanał rss
Metka i dziennik zmian

„Budowa podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej na działkach nr 30, 31/1, 32/1 obr. 6 Nowa Huta przy al. Jana Pawła II 39 w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian

,,Realizacja instalacji do powierzchniowej obróbki przedmiotów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych na działkach 207/2, 340/2 zlokalizowanej w budynku usługowym Centrum Logistycznego nr 1A przy ul. Ciepłowniczej 54 w Krakowie na działkach nr 207/2, 340/2, 185/2 i 350/1 obr. 55 Nowa Huta" .

Metka i dziennik zmian

"Budowa sieci wodociągowej DN 100 mm o długości do 65 m oraz sieci kanalizacji sanitarnej DN 250 - 300 mm o długości do 205 m na działkach nr 204, 24/16, obr. 19 Krowodrza przy ul. Rzepichy w Krakowie".

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci wodociągowej DN100/150 oraz sieci kanalizacji sanitarnej ø 250/300mm na działkach nr 192/3, 54/4, 54/8, 54/51, 71/2, 71/1, 196/3 obr. 7 Krowodrza w rejonie ul. Wiosennej w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

Przebudowa poddasza (polegająca na jego doświetleniu przy pomocy okien połaciowych) oraz zmiana sposobu użytkowania budynku frontowego na budynek zamieszkania zbiorowego-biurowo-handlowo-usługowy na dz. nr 41/4 obr. 145 Śródmieście przy ul. Smoleńsk 33 w Krakowie

Metka i dziennik zmian

„Budowa Trasy Łagiewnickiej – etap II: budowa odcinka od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego do ul. Ludwisarzy wraz z budową i przebudową sieci infrastruktury technicznej"

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wydaniu decyzji znak WS-05.6131.1.426.2018.AŻ zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu przy ul. Gołaśka 14 dz. nr 506/53 obr. 48 Podgórze.

Metka i dziennik zmian

„Budowa ul. Brązowniczej na odcinku od skrzyżowania z ul. Przybyszewskiego do zjazdu na drogę wewnętrzną – ul. Spiżową w Krakowie wraz z jego przebudową oraz budową i przebudową sieci infrastruktury technicznej"

Metka i dziennik zmian

"Budowa centrum handlowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą, naziemnych miejsc parkingowych wraz z infrastrukturą" w ramach inwestycji p.n. Budowa obiektu handlowo - usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingami naziemnymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, wiatami, dojazdami, budowlami i urządzeniami technicznymi, zlokalizowanymi w Krakowie, przy ul. Kobierzyńskiej.