kanał rss
Metka i dziennik zmian

Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Malborska dz. 175/3, 594/11, 169/10 obr. 49 Podgórze, znak: AU-01-2.6743.6.2.2018.DMT

Data decyzji sprzeciwu: 21.03.2018 r.

Decyzja nr 11/6743.6/2018

Metka i dziennik zmian

„Budowa zespołu 40 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym 12 w zabudowie bliźniaczej oraz 28 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących z wbudowanymi garażami, wraz z infrastrukturą techniczną na dz. 6, 7/1, 7/2, 489, obr. 71, dz. 175, obr. 40, Podgórze, ul. Brucknera w Krakowie”.