kanał rss
Metka i dziennik zmian

„Eksploatacja złoża piasków i żwirów "Przewóz" w granicach OG "Przewóz"”.

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nie zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu os. Dywizjonu 303 nr 5 - dz. nr 143/59 obr. 7 Nowa Huta.

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w zakresie wydania zezwolenia na usunięcie 7 szt. i 34 m2 krzewów, z terenu przy ul. Wileńska 9 - dz. nr 234/26, 235/5 obr. 23 Śródmieście, ul. Zaułek Wileński 3 - dz. nr 234/1, 234/25 obr. 23 Śródmieście, decyzji zezwalającej na usunięcie 10 szt. drzew z terenu przy ul. Wileńska 9 - dz. nr 234/26 obr. 23 Śródmieście, ul. Zaułek Wileński 3 - dz. nr 234/25 obr. 23 Śródmieście, pod warunkiem posadzenia w zamian 10 szt. drzew i decyzji nie zezwalającej na usunięcie 17 szt. drzew z terenu przy ul. Wileńska 9 - dz. nr 234/26 obr. 23 Śródmieście, ul. Zaułek Wileński 3 - dz. nr 234/25 obr. 23 Śródmieście.

Metka i dziennik zmian

„Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z wbudowanymi usługami, garażami podziemnymi, wewnętrznym układem komunikacyjnym z terenowymi miejscami postojowymi, wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą techniczną wody, kanalizacji, gazu, elektryczną i teletechniczną na działkach: 51/14, 51/15, 51/16, 51/17, 51/18, 51/19, 51/20, 51/21, 51/22, 51/23, 51/24, 51/25, 51/26, 51/30, 51/31, 51/32, 51/33, 51/34, 51/35, 51/36, 51/37, 51/38, 51/39, 51/40, 51/41, 51/42, 51/43, 51/53, 51/54, 51/55, 51/56, 51/57, 51/58, 51/59, 51/60, 51/61, 51/62, 51/63, 51/64, 51/65, 51/66, 51/67, 51/68, 51/69, 51/70, 51/71, 51/5, 51/4, 192/3, 54/4 obręb 7 Krowodrza, przy ulicy Podłużnej w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wydaniu decyzji  zezwalającej na usunięcie 4 szt. drzew z terenu ul. Praskiej 28A dz. nr 114/116 obr. 10 Podgórze.

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 2 szt. drzew i niezezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu ul. Wysłouchów 21.

Metka i dziennik zmian

„Przebudowa i rozbudowa miejskiej sieci wodociągowej na działkach nr 227, 15/28, 226/4, 226/1 obr. 44 Podgórze oraz na działkach nr 187/7, 187/8, 187/2, 327 obr. 43 Podgórze przy ul. Żywieckiej i Jagodowej w Krakowie"

Metka i dziennik zmian

„Budowa budynku II pawilonu Domu Pomocy Społecznej dla 60 osób wraz z częścią rehabilitacyjną i pomieszczeniami dziennego pobytu na działce nr 333/1 obr. 42 Krowodrza przy ul. Kluzeka 6 w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 21/6, 21/7, 194/2 obr. 7 Krowodrza przy ul. Pylnej w Krakowie"

Metka i dziennik zmian

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej