kanał rss
Metka i dziennik zmian

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

Metka i dziennik zmian

Przebudowa budynku jednorodzinnego -ul.Matematyków Krakowskich,dz.616,obr.93,jedn.ewid.Podgórze,Kraków

Metka i dziennik zmian

Budowa miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej.

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci teletechnicznej wraz z rozbiórką napowietrznej sieci teletechnicznej.