kanał rss
Metka i dziennik zmian

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej -ul.Żelazowskiego, dz.231/1, 231/2, 231/3, 361 obr.96 jedn.ewid.Podgórze, Kraków

Metka i dziennik zmian

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

Metka i dziennik zmian

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

Metka i dziennik zmian

Informacja o braku wniesiesnia sprzeciwu.