kanał rss
Metka i dziennik zmian

Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej-ul.Jerzmanowskiego dz.181/8, 182/8 obr.55 jedn.ewid.Podgórze,Kraków

Metka i dziennik zmian

Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci wodociągowej dla zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami.

Metka i dziennik zmian

Zabudowa balkonu i zmiana sposobu użytkowania.

Metka i dziennik zmian

Informacja o brzku wniesienia sprzeciwu.