kanał rss
Metka i dziennik zmian

Budynek mieszkalny jednorodzinny "B".

Metka i dziennik zmian

Budynek mieszkalny jednorodzinny "A".

Metka i dziennik zmian

Od 20 maja 2016 r. obowiązują zmienione zasady przy rejestracji stowarzyszeń zwykłych wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1923).

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji ogólnopolskiej