kanał rss
Metka i dziennik zmian

Informacja o umorzeniu postępowania - ul.Stolarza-Letnia, dz.708/3,596,713,533/28 obr.101dz.209/1,209/2,210,211/1,211/2,212,213,214,216/1,217/9,218/1,219/12,221/13,222/5,222/2,223/1,249/3,227/3,227/1,227/7,227/8 obr.102 jed.ewid.Podgórze, Kraków

Metka i dziennik zmian

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Metka i dziennik zmian

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Metka i dziennik zmian

Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.