kanał rss
Metka i dziennik zmian

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Radzikowskiego dz. 527/4, 461/2, 461/1, 467/5, 467/6, 467/7, 467/9, 562/6, 470/2, 471/46, 477, 476 obr. 40.

Metka i dziennik zmian

Budowa budynku jednorodzinnego.

Metka i dziennik zmian

Przebudowa, budowa i rozbiórka sieci elektroenergetycznej.

Metka i dziennik zmian

Budowa instalacji ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania.

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci wodociągowej.