kanał rss
Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wydaniu decyzji  zezwalającej na usunięcie 4 szt. drzew z terenu ul. Praskiej 28A dz. nr 114/116 obr. 10 Podgórze.

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 2 szt. drzew i niezezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu ul. Wysłouchów 21.

Metka i dziennik zmian

„Przebudowa i rozbudowa miejskiej sieci wodociągowej na działkach nr 227, 15/28, 226/4, 226/1 obr. 44 Podgórze oraz na działkach nr 187/7, 187/8, 187/2, 327 obr. 43 Podgórze przy ul. Żywieckiej i Jagodowej w Krakowie"

Metka i dziennik zmian

„Budowa budynku II pawilonu Domu Pomocy Społecznej dla 60 osób wraz z częścią rehabilitacyjną i pomieszczeniami dziennego pobytu na działce nr 333/1 obr. 42 Krowodrza przy ul. Kluzeka 6 w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 21/6, 21/7, 194/2 obr. 7 Krowodrza przy ul. Pylnej w Krakowie"

Metka i dziennik zmian

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej

Metka i dziennik zmian

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu dotyczy budowy sieci wodociągowej