kanał rss
Metka i dziennik zmian

"Realizacja zabudowy mieszkaniowej, dróg o nawierzchni twardej, podziemnych garaży, naziemnych parkingów samochodowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 235/41, 235/31, 235/44, 235/36, części działek 243/7, 235/59, 269, obr.47 i części działki 431/3, obr.46, jedn. ew. Podgórze przy ul. A. Fredry i ul. J. Turowicza w Krakowie dla inwestycji o nazwie budowa zespołu budynków mieszkalno-biurowo-hotelowo-usługowych z miejscami postojowymi i garażami podziemnymi, drogami dojazdowymi, wjazdami oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Fredry i ul. Turowicza w Krakowie".

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu przy ul. Zaułek Wileński 1 - dz. nr 232 obr. 23 Śródmieście, pod warunkiem posadzenia nowego drzewa.

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu ul. Praskiej 28a dz. nr 114/116 obr. 10 Podgórze.

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu ul. Grota-Roweckiego 47 dz. nr 222/7 obr. 34 Podgórze.

Metka i dziennik zmian

Zawiadamia się strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich w rejonie projektowanej budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną tj: drogami wewnętrznymi, chodnikami, naziemnymi miejscami parkingowymi, budową zewnętrznych i wewnętrznych instalacji na działkach nr 142, 143/3 i 144/2 i 177/2 obr. 51 Podgórze przy ul. Wielickiej w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nN oraz budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego na działce nr 23/11 obr. 48 Podgórze przy ul. Tarnobrzeskiej w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

„Przebudowa i budowa sieci cieplnej magistralnej 2x DN 500 od komory 1KPXIII4 do komory w rejonie KPXIII10A na działkach nr 126/19, 126/22, 126/17, 126/15, 126/20, 126/18, 126/21, 121/4, 121/3 obr. 61 Podgórze, na działkach nr 200/3, 78/5, 78/6, 78/3, 71/3, 71/2, 65/2, 65/1, 206/7, 59/3, 54/3, 51/3, 49/3, 45/8, 43/5, 42/6, 39/3, 30/3, 28/2, 210/3, 23/7, 21/2, 18/5, 13/2 obr. 62 Podgórze, na działkach nr 257/18, 257/15, 257/10, 257/12, 277/4, 206/27, 206/12 obr. 63 Podgórze i na działkach nr 175/17, 174/23, 173/5, 172/9, 172/21, 221/17 obr. 64 Podgórze przy ulicach Cechowej i Nazaretańskiej w Krakowie.”