kanał rss
Metka i dziennik zmian

„Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH” na działkach nr 685/3, 685/4, 699/8, 699/9, 699/11, 699/14, 699/15, 699/18 obr. 4 Krowodrza przy ul. Reymonta w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

„Przebudowa wraz z rozbudową sieci wodociągowej DN 200 mm na działkach nr 97, 146, 139, 140 obr. 7 Śródmieście przy ulicy Prandoty w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN- 15kV na działkach nr 653/55, 653/54, 863/2 obr. 4 Krowodrza przy ulicy Witolda Budryka w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian

„Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej Dn 150 na działkach nr 153, 154, 136, 151 obr. 145 Śródmieście w ul. Smoleńsk w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 236/39, 236/37, 236/38 obr. 43 Podgórze przy ul. Obozowej w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian

Zmiana osoby pełniącej funkcję urzędnika wyborczego w Krakowie.