kanał rss
Metka i dziennik zmian

Budowa sieci wodociągowej dla zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami.

Metka i dziennik zmian

Zabudowa balkonu i zmiana sposobu użytkowania.

Metka i dziennik zmian

Informacja o brzku wniesienia sprzeciwu.

Metka i dziennik zmian

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

Metka i dziennik zmian

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.