kanał rss
Metka i dziennik zmian

„Rozbudowa instalacji rozdziału powietrza ASU 5 na potrzeby zaopatrywania huty ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie. Instalacja rezerwowych systemów magazynowych obejmująca: budowę budynku pogrzewaczy wody, budowę fundamentów i montaż nowych zbiorników technologicznych, budowę fundamentów dla nowych kontenerów rozdzielni elektrycznych, agregatu prądotwórczego i szaf sterowniczych, budowę estakad i nadbudowę istniejącej estakady, budowę sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych oraz przebudowę dróg wewnętrznych i budowę placów montażowych.”

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia na działkach nr 1, 2, 5, 9/1, 176/1, 177/1, obr. 30 Krowodrza, dz. 336/1, obr. 31 Krowodrza oraz budowa instalacji elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego na działkach nr 274/2, 273/1, 336/1 obr. 31 Krowodrza przy ul. Glogera w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

Dyrektor Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi.

Metka i dziennik zmian

„Budowa instalacji radiokomunikacyjnej operatora POLKOMTEL Sp. z o.o. o nazwie BT26991_KRAKÓW_OJCOWSKA_DWA, w skład których wchodzą projektowana stalowa wieża kratowa na istniejącym budynku wraz z systemem anten nadawczo-odbiorczych, osprzętem i okablowaniem, na działkach nr 62/1, 62/2 obr.34 Krowodrza przy ul. Jasnogórskiej 151 Kraków”

Metka i dziennik zmian

"Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 40 SDR 11 na działkach nr 263, 70/1, 70/2, obr. 40 Podgórze przy ul. Unruga w Krakowie".