kanał rss
Metka i dziennik zmian

„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 50 PE na działkach nr 267/15, 267/18, 267/22 obr. 4 Nowa Huta przy ul. Stary Gościniec w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa wraz z przebudową sieci wodociągowej w ulicy Wiązowej w Krakowie (na odcinku od rejonu skrzyżowania z ul. Betonową do wysokości budynku nr 19 przy ul. Wiązowej w Krakowie) na działkach nr 509, 511, 512, 307/1, 308/13, 309/2, 310/10, 310/13, 311/10, 311/13, 311/16, 369/4 obr. 28 j. ewid. Nowa Huta"

Metka i dziennik zmian

,,Zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą sieciowa i drogową, składająca się z 52 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących i w zabudowie bliźniaczej z wbudowanymi garażami"- zlokalizowana przy ul. Tynieckiej na działkach nr: 427, 428, 424/22, 424/23, 424/7, 424/13, 425/6, 429/24, 553, 426/4, 426/2, 426/3, 212 obr. 2 i nr 21/2, 23 obr 3 jedn. ewid. Podgórze w Krakowie."

Metka i dziennik zmian

"Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, garażem podziemnym oraz garażami na poziomie parteru, miejscami postojowymi naziemnymi, wraz z instalacjami wewnętrznymi (elektryczną, wod-kan. c.o., wentylacją) oraz zagospodarowaniem terenu (terenami zielonymi, drogami i stanowiskami parkingowymi, ciągami pieszo-jezdnymi i pieszymi) na działkach nr 197/5 i 349 obr. 21 j.e. Śródmieście przy ul. Marchołta w Krakowie - Etap 4"”.

Metka i dziennik zmian

„Garaż podziemny, garaże na poziomie parteru oraz miejsca postojowe naziemne na działce nr 349 wraz z towarzyszącą im infrastrukturą związane z inwestycją p.n.: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, garażem podziemnym oraz garażami na poziomie parteru, miejscami postojowymi naziemnymi, wraz z instalacjami wewnętrznymi (elektryczną, wod-kan. c.o., wentylacją) oraz zagospodarowaniem terenu (terenami zielonymi, drogami i stanowiskami parkingowymi, ciągami pieszo-jezdnymi i pieszymi) na działkach nr 197/5 i 349 obr. 21 j.e. Śródmieście przy ul. Marchołta w Krakowie - Etap 4"”.

Metka i dziennik zmian

„Eksploatacja złoża piasków i żwirów "Przewóz" w granicach OG "Przewóz"”.

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nie zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu os. Dywizjonu 303 nr 5 - dz. nr 143/59 obr. 7 Nowa Huta.

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w zakresie wydania zezwolenia na usunięcie 7 szt. i 34 m2 krzewów, z terenu przy ul. Wileńska 9 - dz. nr 234/26, 235/5 obr. 23 Śródmieście, ul. Zaułek Wileński 3 - dz. nr 234/1, 234/25 obr. 23 Śródmieście, decyzji zezwalającej na usunięcie 10 szt. drzew z terenu przy ul. Wileńska 9 - dz. nr 234/26 obr. 23 Śródmieście, ul. Zaułek Wileński 3 - dz. nr 234/25 obr. 23 Śródmieście, pod warunkiem posadzenia w zamian 10 szt. drzew i decyzji nie zezwalającej na usunięcie 17 szt. drzew z terenu przy ul. Wileńska 9 - dz. nr 234/26 obr. 23 Śródmieście, ul. Zaułek Wileński 3 - dz. nr 234/25 obr. 23 Śródmieście.