kanał rss
Metka i dziennik zmian

„Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym, wewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, gazu, elektrycznymi w tym słaboprądowymi, instalacjami wewnętrznymi poza budynkiem: kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej od budynku do studni s1, en. elektrycznej i oświetleniem terenu, wewnętrznym układem drogowym i komunikacji pieszej na działkach nr 304/4, 180/1, 181/1, 183/1, 184/1, 185/1, 289/4, na fragmencie działek 304/7, 304/5, 180/2, 184/2, 304/6, obr. 9 j.e. Podgórze przy ul. św. Jacka w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci wodociągowej przy ul. Koło Strzelnicy i Królowej Jadwigi w Krakowie, na działkach nr 474/15, 205/18, 205/16, 205/17, 205/6, 204/11, 204/12, 204/6 obr. 10 Krowodrza".

Metka i dziennik zmian

Z dniem 1 stycznia 2019 r. organizatorem Krakowskiego Teatru Scena STU została Gmina Miejska Kraków

Metka i dziennik zmian

Budowa siedmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami wbudowanymi lub dobudowanymi wraz z zagospodarowaniem terenu na części działki nr 18/4 obr. 62 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Nazaretańskiej w Krakowie

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 63 SDR11 na dz. nr 102, 104, 105, 106/1 obr. 3 Podgórze oraz na dz. nr 37/2, 285/2 obr. 5 Podgórze przy ul. Tynieckiej w Krakowie”,

Metka i dziennik zmian
2019-01-04 Wyniki XVII edycji Programu Pomocy Lokatorom
Metka i dziennik zmian

Zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru zabytków kamienicy frontowej oraz budynku Łaźni Rzymskiej przy ul. Św. Sebastiana 9 w Krakowie.