kanał rss
Metka i dziennik zmian

„Budowa budynku handlowo-usługowego wraz z naziemnymi miejscami postojowymi, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną wraz ze zjazdem oraz zagospodarowaniem terenu, położonego na działkach nr 64/2, 66/2, 67/1, 101/2 obr 15 oraz 268/1 obr 16 jednostka ewidencyjna Krowodrza, przy ul. Księcia Józefa w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci wodociągowej o średnicy 150 mm w ulicy Czerwone Maki/Lubostroń w Krakowie - na działkach nr 359/12, 456/6 obr. 41 Podgórze, nr 17/2, 17/1, 111/46 obr. 35 Podgórze oraz nr 206/6 obr. 42 Podgórze

Metka i dziennik zmian

Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 PE, ciśnienie 100 kPa, na działce nr 336/5 obr. 31 Nowa Huta, przy ul. Nadwodnej w Krakowie

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nie zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu ul.Władysława Łokietka 21 dz. nr 265/1 obr. 45 Krowodrza.

 

 

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu przy ul. Wysłouchów 31 dz. nr 198/5 obr. 65 Podgórze.

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wydaniu decyzji  zezwalającej na usunięcie drzew z terenu przy ul.Taklińskiego 10 H dz. nr 505 obr. 97 Podgórze.