kanał rss
Metka i dziennik zmian

W związku z pracami technicznymi prowadzonymi w dniach 12-13 stycznia 2017r. mogą występować chwilowe utrudnienia w dostępie do Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa

Metka i dziennik zmian

Przebudowa urządzeń energetycznych oraz linii kablowych.

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa sieci wodociągowej.

Metka i dziennik zmian

Sieć kanalizacji ogólnospławnej