kanał rss
Metka i dziennik zmian

Budynek mieszkalny jednorodzinny "A".

Metka i dziennik zmian

Budowa stacji gazów technicznych na terenie ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Kraków, na działce nr 1/47 obr. 20, jedn.ewid. Nowa Huta, wraz z infrastrukturą techniczną na dz.nr 1/47, 1/46 i 1/650 obręb 20, jedn.ewid. Nowa Huta

(w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa linii cynkowania ogniowego)

Metka i dziennik zmian

Od 20 maja 2016 r. obowiązują zmienione zasady przy rejestracji stowarzyszeń zwykłych wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1923).

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji ogólnopolskiej