kanał rss
Metka i dziennik zmian

"Zespół dwóch budynków wielorodzinnych z lokalami użytkowymi i garażami podziemnymi; z instalacjami wewnętrznymi: wod-kan, c.o., c.w.u.; elektrycznymi (odgromową, oświetleniową, przeciwporażeniową, ochrony przepięciowej); telekomunikacyjnymi (TV naziemną, TVSAT, telefoniczną, światłowodową, domofonową, internetową); wentylacji mechanicznej i hybrydowej, wraz chodnikami, miejscami parkingowymi, dojazdami, oświetleniem terenu przy ul. Agatowej w Krakowie na części działek nr ewid. 171/5, 175/2, 176/2, 177/2, 179/6 i 191/8, obręb 104 Podgórze".

Metka i dziennik zmian

"Budowa garaży podziemnych wraz z budową brakującego odcinka drogi serwisowej (ul. J. Kantego Federowicza - dz. 444/2), budową zjazdu z drogi publicznej, wewnętrznego układu komunikacyjnego (dróg wewnętrznych, chodników, placów, miejsc postojowych i infrastruktury technicznej (sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej) zlokalizowanymi na działkach nr 313, 309, 444/2, 453, obr. 41 Podgórze przy ul. Karola Bunscha/ ul. Jana Kantego Federowicza w Krakowie" w ramach inwestycji pn.: "Budowa siedmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i jednego budynku mieszkalno-usługowego z garażem podziemnym wraz z budową brakującego odcinka drogi serwisowej (ul. J. Kantego Federowicza - dz. 444/2), przebudową części potoku Pychowickiego (dz. 453), budową zjazdu z drogi publicznej, wewnętrznego układu komunikacyjnego (dróg wewnętrznych, chodników, placów, miejsc postojowych) i infrastruktury technicznej (sieci, przyłącza, instalacje): wody, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci elektroenergetycznej, sieci co, gazu, wraz z towarzyszącymi urządzeniami budowlanymi, zlokalizowanymi na działkach nr 313, 309, 444/2, 453, 475/5 obr. 41 Podgórze przy ul. Karola Bunscha/ ul. Jana Kantego Federowicza w Krakowie".

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu Osiedla Tysiąclecia 35 dz. nr 307/2 obr. 2 Nowa Huta, Osiedla Tysiąclecia 62 a 61 dz. nr 115/5 obr. 5 Nowa Huta, Osiedla Złotego Wieku 38 dz. nr 273/7 obr. 2 Nowa Huta, Osiedla Złotego Wieku pomiedzy blokami 9 a 21 dz. nr 10/8 obr. 2 Nowa Huta.

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu Osiedla Złotego Wieku 5 dz. nr 3/3 obr. 2 Nowa Huta, Osiedla Złotego Wieku 8 dz. nr 3/3 obr. 2 Nowa Huta.

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu Osiedla Tysiąclecia 47 dz. nr 14/10 obr. 2 Nowa Huta.

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu Osiedla Tysiąclecia 48, 55 i 56 dz. nr 14/13 obr. 2 Nowa Huta.