kanał rss
Metka i dziennik zmian

„Przebudowa i budowa sieci wodociągowej DN 100/150 mm wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej DN 200/400 mm na działkach nr 432/2, 431/1, 449/7, 449/8, 449/9, 327/1 obręb 6, Krowodrza w ul. Pamiętnej i Hamernia w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian

„Budowa budynku szkoły podstawowej z oddziałami nauczania początkowego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 7 przy ul. Skotnickiej 86 w Krakowie, na działkach nr 63/1, 63/2, 265/1 obr.40 Podgórze”.

Metka i dziennik zmian

„Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV w ramach skablowania istniejącej sieci napowietrznej SN-15kV „JUGOWICE” na działkach nr 32, 564, 561/1, 563/4, 566/2, 567/2, 568/1, 563/5, 561/4, 561/3, 498/1 obr. 90 Podgórze przy ulicy Babiego Lata w Krakowie”

Metka i dziennik zmian
2018-10-05 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULIC PODŁUŻNEJ I PYLNEJ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie projektu planu rozpocznie się w dniu 17 października 2018 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Budowa z przebudową linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice, Odcinek 4 – od obiektów mostowych nad rzeką Wisłą do stacji Kraków Płaszów (od km 2.010 do km 2.600 LK91)

Metka i dziennik zmian

„Budowa podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej na działkach nr 30, 31/1, 32/1 obr. 6 Nowa Huta przy al. Jana Pawła II 39 w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian

,,Realizacja instalacji do powierzchniowej obróbki przedmiotów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych na działkach 207/2, 340/2 zlokalizowanej w budynku usługowym Centrum Logistycznego nr 1A przy ul. Ciepłowniczej 54 w Krakowie na działkach nr 207/2, 340/2, 185/2 i 350/1 obr. 55 Nowa Huta" .

Metka i dziennik zmian

"Budowa sieci wodociągowej DN 100 mm o długości do 65 m oraz sieci kanalizacji sanitarnej DN 250 - 300 mm o długości do 205 m na działkach nr 204, 24/16, obr. 19 Krowodrza przy ul. Rzepichy w Krakowie".