kanał rss
Metka i dziennik zmian

„Budowa drogi rowerowej, ciągów pieszych oraz ciągów pieszo-rowerowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury technicznej na działkach nr 199/17, 198/1, 198/2, 198/3, 198/14, 199/4, 264/3 obr. 1 Nowa Huta, 28/54, 28/143, 28/214, 52/40, 52/67, 266/10, 269/2, 270/4, 279/1, 280/1, 281/7, 282/1, 292/1, 305/1, 311/8 obr. 2 Nowa Huta, 79/3 obr. 5 Nowa Huta, 352, 353, 354, 355, 34/1, 38/1, 40/1, 42/1, 38/2, 40/2, 42/2 obr. 7 Nowa Huta, 295, 306, 307, 308, 309 obr. 8 Nowa Huta przy ul. Piasta Kołodzieja, ul. Srebrnych Orłów, ul. Wiślickiej w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

„Budowa elektroenergetycznych linii kablowych niskiego i średniego napięcia oraz stacji transformatorowej dla zasilania w energię elektryczną przepompowni ścieków przy ul. Nad Drwiną w Krakowie, na działkach nr 70/63, 70/4 obr.107 Podgórze, 417, 29/2, 29/1, 28/6, 78, 28/1 obr.105 Podgórze”

Metka i dziennik zmian

„Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Tischnera w Krakowie, na działce nr 213/37 obr.30 Podgórze”.

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 105, 106 obr. 11 Krowodrza przy ul. Emaus w Krakowie”