kanał rss
Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy ul.Huculska 4, 4A, 4B dz. nr 749/2 obr. 33 Podgórze.

Metka i dziennik zmian

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, garażem podziemnym, ciągiem pieszo jezdnym i naziemnymi miejscami postojowymi na działkach nr 42/18, 42/19, 42/20, 42/21 obr. 34 Podgórze wraz z budową drogi i ciągu pieszego na działkach nr 230/10 (część), 42/23, 42/26 obr. 34 Podgórze oraz budowa zjazdu z ul. Zachodniej na działce nr 230/10 (część) obr. 34 Podgórze przy ul. Zachodniej w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

"Budowa wewnętrznej drogi i placów manewrowych do kalibracji i weryfikacji na potrzeby budynku centrum technicznego Aptiv Kraków, przy ul. Podgórki Tynieckie 2 na terenie działek 53/24, 53/31, 53/30 (obręb 80, jednostka ewidencyjna Podgórze)”

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia PE100RC DN 110 SDR 17.6 na działkach nr 125, 126 obr. 47 Podgórze przy ul. Pszennej w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

BUDOWA ZESPOŁU 10 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH (DWUMIESZKANIOWYCH) W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI ( WOD-KAN GAZ, C.O. I C.C.W., ELEKTRYKĄ), Z PARKINGAMI, WEWNĘTRZNYM UKŁADEM DROGOWYM I INSTALACJAMI ZEWNĘTRZNYMI (WOD.-KAN.-DESZCZ., GAZ, ELEKTRYKA) NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 1521/1 OBRĘB 33 KROWODRZA W REJONIE UL. ŁOKIETKA W KRAKOWIE

Metka i dziennik zmian

„Budowa akademika z częścią usługową, garażem podziemnym, ciągiem pieszo jezdnym i naziemnymi miejscami postojowymi na działkach nr 42/18, 42/19, 42/20, 42/21 obr. 34 Podgórze wraz z budową drogi i ciągu pieszego na działkach nr 230/10 (część), 42/23, 42/26 obr. 34 Podgórze oraz budowa zjazdu z ul. Zachodniej na działce nr 230/10 (część) obr. 34 Podgórze przy ul. Zachodniej w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu ul. Komandosów 9, ul. Komandosów 11, ul. Komandosów 17, ul. Słomiana 3, ul. Słomiana 9, ul. Słomiana 22, ul. Słomiana 13 .

Metka i dziennik zmian

„Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 417, 454, 2, 455, 439, 438 obr. 31 Nowa Huta przy ul. Morgi w Krakowie”.