kanał rss
Metka i dziennik zmian

„Budowa centrum handlowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą, naziemnych miejsc parkingowych wraz z infrastrukturą w ramach inwestycji p.n. Budowa obiektu handlowo - usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingami naziemnymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, wiatami, dojazdami, budowlami i urządzeniami technicznymi, zlokalizowanymi w Krakowie, przy ul. Kobierzyńskiej na działkach: 335, 226/8, 226/10, 226/11, 224/9, 224/10 obr. nr 9 – Podgórze”

Metka i dziennik zmian

"Budowa osiedlowej sieci cieplnej na działkach nr 185/5, 183/5, 182/6, 181/5, 180/2, 303, 301, 304/1, 304/2, 300, 314/1, 315, 297, 287, 289, 290, 281, 282/2, 285, 286, 288, 336/1 obr. 31 Krowodrza, 180/2, 180/1 obr. 30 Krowodrza w rejonie ulic Piaszczystej i Glogera w Krakowie".

Metka i dziennik zmian

„Budowa drogi rowerowej, ciągów pieszych oraz ciągów pieszo-rowerowych wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej na działkach nr 960, 736/1, 950, 951, 727/3, 727/6, 959/2, 237/4 obr. 4 Krowordza, 480/12, 552/3, 607, 610, 635, 636, 346/6, 501/4, 490/41, 490/39, 490/37, 249/12, 257, 473/10, 473/5 obr. 3 Krowodrza, 364/5, 364/4, 20/8, 21/6, 21/3, 399 obr. 46 Krowodrza przy al. Kijowskiej, ul. Juliusza Lea, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Mazowieckiej w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

Budowa 86 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, zlokalizowanych na działkach nr 58/15, 58/17, 61/1, 61/4, 61/6, 122/6, 122/8 obręb 1 Podgórze w Krakowie wraz z obszarem rekreacji i obszarem przeznaczonym do rewitalizacji na działkach nr 53/9, 53/11 obręb 74 Podgórze, 58/17, 61/1, 61/6, 106/3, 122/8 obręb 1 Podgórze oraz infrastrukturą sieciową i drogową zlokalizowaną na działkach nr 61, 53/5, 53/9, 53/10, 303/1, 303/2, 120, 121, 122/1 obręb 74 Podgórze, 58/15, 58/16, 58/17, 61/1, 61/2, 61/4, 61/5, 61/6, 122/6, 122/7, 122/8 obręb 1 Podgórze w rejonie ulicy Tynieckiej w Krakowie"- poprzednio -"Budowa zespołu 200 budynków mieszkalnych, jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej, szeregowej i bliźniaczej, z wbudowanymi garażami wraz z towarzyszącą infrastrukturą, siecią kanalizacji sanitarnej, siecią kanalizacji deszczowej, drogami wewnętrznymi i zjazdem z drogi publicznej w rejonie ulicy Tynieckiej w Krakowie", na działkach 58/15, 58/16, 58/17, 106/3, 122/6, 122/7, 122/8, 61/4, 61/5, 61/2, 61/1, 61/6 obr. 1 Podgórze oraz 53/5, 53/9, 53/10, 53/11, 61, 303/1, 303/2, 120, 121, 122/1 obr. 74 Podgórze

Metka i dziennik zmian

„Budowa centrum logistycznego, budynki magazynowe z częścią biurowo-administracyjną wraz z układem dróg, placów manewrowych i miejsc postojowych na działkach nr 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332/1, 332/2, 333/1, 333/2, 334, 335/7, 335/8, 336, 337, 338, obr. 53, Krowodrza, przebudowa i budowa drogi na działkach nr 470/7, 339, 340, 341/1, 342/1, 473/3, 429, obr. 53, Krowodrza, ul. Powstania Listopadowego wraz z budową zjazdu z działki nr 514 i 515, obr. 53, Krowodrza, ul. Olszanicka w Krakowie”.