kanał rss
Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu ul. Litewskiej 20 dz. nr 152/4 obr. 46 Krowodrza, ul. Mazowieckiej 32B dz. nr 183/8 obr. 46 Krowodrza, ul. Mazowieckiej 32 dz. nr 372/2 obr. 46 Krowodrza, ul. Mazowieckiej 34 dz. nr 374/3 obr. 46 Krowodrza, ul. Mazowieckiej 36 dz. nr 374/2 obr. 46 Krowodrza, ul. Mazowieckiej 55 dz. nr 111/3 obr. 46 Krowodrza, ul. Mazowieckiej 84-88 dz. nr 388/1 obr. 46 Krowodrza, ul. Mazowieckiej 117 dz. nr 44/11 obr. 46 Krowodrza, ul. Mazowieckiej 117-125 dz. nr 370 obr. 46 Krowodrza, ul. Racławickiej 32-32a dz. nr 59/7 obr. 46 Krowodrza, ul. Racławickiej 54 dz. nr 44/10 obr. 46 Krowodrza, ul. Wójtowskiej - park dz. nr 200 obr. 46 Krowodrza, ul. Wójtowskiej 3 dz. nr 201/38 obr. 46 Krowodrza, ul. Wrocławskiej 66-68 dz. nr 44/7 obr. 46 Krowodrza.

Metka i dziennik zmian

„Przebudowa i budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia na PE dn 355 i PE dn 180 na działkach nr 288, 286, 285, 301, 290, 237/1 obr. 45 Krowodrza oraz na działkach nr 353, 337, 352 obr. 46 Krowodrza w rejonie ul. Odrowąża, Wrocławskiej, Lubelskiej, Prądnickiej w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 200-400 mm na działkach nr 218/5, 218/6, 218/4, 244/4 obr. 1 Krowodrza i nr 432/2, 431/1 obr. 6 Krowodrza w ul. Na Błonie, ul. Hamernia, ul. Pamiętnej w Krakowie, oraz przebudowa i budowa sieci wodociągowej DN 100 mm na działkach nr 432/2 i 431/1 obr. 6 Krowodrza w ul. Hamernia, ul. Pamiętnej w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

Budowa instalacji centralnej wody cieplnej.

Metka i dziennik zmian

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Play numer KRA0549_A, składającej się z rurowej antenowej konstrukcji wsporczej z odciągami o wysokości 11,00m. nad kalenicę (szczyt odgromnika na 21,0m. n.p.t.) z 9-cioma antenami sektorowymi, trzema antenami radioliniowymi, 15-stoma modułami RRU, umieszczonej na dachu istniejącego budynku, urządzeń sterujących pracą anten (2 x APM30 +BC) oraz skrzynki elektrycznej TBSB zlokalizowanych na poddaszu budynku, dróg kablowych między urządzeniami i antenami oraz zasilania w energię elektryczną, przy ul. Turystycznej 34 w Krakowie, na dz. nr 648 obr. 43 Krowodrza

Metka i dziennik zmian

Budowa zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego z garażem podziemnym, usługami na parterze budynku II- go etapu, wraz z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną na działkach nr 361/2, 361/3, 361/4, 361/5 obr. 44 Krowodrza z wjazdem z działki drogowej nr 768 przy ul. Wybickiego