kanał rss
Metka i dziennik zmian

"Budowa Uczelnianego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego UJ - Zespół boisk wraz z terenami rekreacyjnymi na terenie Kampusu - 600-lecia Odnowienia UJ, dla UJ w Krakowie"

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci wodociągowej na działce nr 581 obr. 11 Krowodrza przy ul. Emaus w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian

„Budowa i przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej oraz budowa sieci wodociągowej, budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z budową i przebudową sieci gazu, na działkach nr 290/1, 290/2, 370/4, 370/5, 370/6, 370/7, 370/9, 370/10, 370/11, 370/12, 370/13, 370/14, 370/15 obr.30 Podgórze przy ul. Rydlówka w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 3/9, 3/7, 9/2, 9/3 obr. 3 Podgórze przy ul. Tynieckiej w Krakowie”,

Metka i dziennik zmian

Informacja o braku sprzeciwu

dz. nr 316/1 i 134/2 obr. 21 Podgórze w drodze bocznej od ul. Golikówka w Krakowie

znak sprawy: AU-01-2.6743.6.31.2018.DMT

data przyjęcia zgłoszenia: 06.03.2018 r.