kanał rss
Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN300/250mm grawitacyjnej w ulicy Zakopiańskiej i w drogach bocznych w działkach nr 654/15, 776, 772, 531/3, 553/2, 554/2, 544/15 obr.68 Podgórze”.

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wydaniu decyzji z dnia 30.11.2018 r. znak: WS-05.6131.1.614.2018.BB - zezwalającej na usunięcie 5 szt. drzew z terenu: ul. Łepkowskiego 6 - dz. nr 193/21 obr. 22 Śródmieście, ul. Majora 20 - dz. nr 67/145 obr. 22 Śródmieście, ul. Majora 24 - dz. nr 67/145 obr. 22 Śródmieście, ul. Majora 56 - dz. nr 67/133 obr. 22 Śródmieście, ul. Strzelców 17 - dz. nr 67/102 obr. 22 Śródmieście, pod warunkiem posadzenia w zamian 5 szt. drzew.

 

Metka i dziennik zmian

 

 

przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących oficyn wraz ze zmianą ich usługowego sposobu użytkowania z biurowego na hotelowy, oraz przebudowa wraz ze zmianą sposobu usługowego użytkowania budynku frontowego z biurowego na hotelowy, a także budowa podziemnej kondygnacji garażowo-technicznej oraz wewnętrznego układu drogowego, przy ul. Grzegórzeckiej 10 , na działce nr 49 obr. 52 Śródmieście w Krakowie

 

 

Metka i dziennik zmian

„Przebudowa i nadbudowa budynku gospodarczego (stodoły) w obrysie istniejącego rzutu ścian zewnętrznych oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego z funkcji gospodarczej na mieszkalną wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 429, 431/1, 431/3, 432 obr. 34 Krowodrza przy ul. Ojcowskiej w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

„Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 429, 431/1, 431/3, 432 obr. 34 Krowodrza przy ul. Ojcowskiej w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew z terenu: Osiedle Tysiąclecia 10 dz. nr 20/17 obr. 2 Nowa Huta, Osiedle Tysiąclecia 8 dz. nr 20/10 obr. 2 Nowa Huta, Osiedle Tysiąclecia 35 dz. nr 307/2 obr. 2 Nowa Huta, Osiedle Tysiąclecia 47 dz. nr 14/10 obr. 2 Nowa Huta, Osiedle Tysiąclecia 64 dz. nr 115/1 obr. 5 Nowa Huta, Osiedle Tysiąclecia 49 dz. nr 14/13 obr. 2 Nowa Huta, Osiedle Złotego Wieku 21 dz. nr 10/9 obr. 2 Nowa Huta, Osiedle Złotego Wieku 12 dz. nr 10/7 obr. 2 Nowa Huta, Osiedle Złotego Wieku 31 dz. nr 37/6 obr. 2 Nowa Huta, Osiedle Złotego Wieku 71 dz. nr 120/1 obr. 5 Nowa Huta.

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew z terenu: Osiedle Złotego Wieku przy ogrodzeniu szkoły nr 77 dz. nr 273/7 obr. 1 Nowa Huta, Osiedle Złotego Wieku przy budynku nr 48 dz. nr 273/5 obr. 1 Nowa Huta, Osiedle Złotego Wieku przy budynku nr 38 dz. nr 273/6 obr. 1 Nowa Huta.

Metka i dziennik zmian

Budowa oficyny mieszkalno-usługowej z podpiwniczeniem, poddaszem użytkowym, oranżerią i zagospodarowaniem terenu, w tym naziemnymi miejscami postojowymi i odcinkiem wewnętrznej drogi dojazdowej na działce nr 108 obr. 60 Śródmieście, przy ul. Karmelickiej 27 w Krakowie