kanał rss
Metka i dziennik zmian

Budowa sieci wodociągowej w ul. Połomskiego w Krakowie na dz. nr 155/25, 155/17, 155/11, 155/13, obr. 48, jedn. ewid. Podgórze

Metka i dziennik zmian

„Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV przy ul. Bochenka w Krakowie, na działkach nr 69/26, 576/36, 576/41, 576/43, 576/50, 576/51, 576/53, 576/59, 576/72 obr. 61 Podgórze”

Metka i dziennik zmian

„Budowa odcinka sieci wodociągowej (rozbudowa sieci) na działce nr 896 obr.41 Krowodrza przy ulicy Conrada w Krakowie”

 

 

 

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci wodociągowej DN 100-200 mm oraz sieci kanalizacji sanitarnej DN 250-300 mm na działkach nr 89/2, 90/19, 91/8 obr. 15 Nowa Huta przy ul. Uziembły w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

Budowa elekroenergetycznej sieci kablowej.

Metka i dziennik zmian

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Krakowie zawiadamia, że na terenie Województwa Małopolskiego w dniach od 27 września do 6 października 2018 r. zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.