kanał rss
Metka i dziennik zmian

Przedsięwzięcie polegające na realizacji instalacji do produkcji betonu w ilości nie mniejszej niż 15 t na dobę oraz realizacji zabudowy przemysłowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha w ramach inwestycji polegającej na budowie urządzenia technicznego działającego jako mobilny węzeł betoniarski oparty na urządzeniu ARCMOV - MDE 3750/5i (zwanego ARCEN) wraz z zapleczem techniczno-magazynowym na działkach nr 49, 50, 51 obr. 43 Nowa Huta przy ul. Podbipięty, Giedroycia w Krakowie.

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie że w dniu 19.12.2017 r. o godz. 11:30 odbędą się oględziny drzew wnioskowanych do usunięcia.

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu ul. Suchej 1 A dz. nr 464/2 obr. 46 Podgórze.

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr 16/1 obr. 70 Podgórze przy ul. Spacerowej w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

„Budowa instalacji radiokomunikacyjnej operatora POLKOMTEL Sp. z o.o. o nazwie BT26991_KRAKÓW_OJCOWSKA_DWA, w skład których wchodzą projektowana stalowa wieża kratowa wraz z systemem anten nadawczo-odbiorczych, osprzętem i okablowaniem, na działkach nr 62/1, 62/2 obr.34 Krowodrza przy ul. Jasnogórskiej 151 Kraków”

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 2 szt. drzew z terenu przy ul. Generała Prądzyńskiego 12 - dz. nr 208 obr. 23 Śródmieście, ul. Generała Prądzyńskiego 16 / ul. Wileńska dz. nr 208 obr. 23 Śródmieście, pod warunkiem posadzenia w zamian 2 szt. drzew.

Metka i dziennik zmian

„Budowa gazociągu na działce nr 112/1 obr. 65 Podgórze oraz na działkach nr 244, 243, 10/1, 8/2, 233/4, 14, 215, 19/4, 20/1 obr. 64 Podgórze w rejonie ul. Szarych Szeregów w Krakowie”