kanał rss
Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Nad Sudołem 24 dz. nr 327/7 obr. 42 Krowodrza, ul. Pachońskiego 14 A dz. nr 583/15 obr. 42 Krowodrza, ul. Szopkarzy 6 dz. nr 583/16 obr. 42 Krowodrza.

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Narutowicza 20 dz. nr 1179/4 obr. 43 Krowodrza

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Na Błonie /Jabłonkowska dz. nr 455/6, 455/67, 455/68, 462 obr. 6 Krowodrza.

Metka i dziennik zmian
2018-06-14 Lista TBS

Lista osób zakwalifikowanych w 2018 roku jako kandydaci do zawarcia umów najmu lokali w TBS

Metka i dziennik zmian

Informacja o rozporządzeniu Wojewody Małopolskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wydaniu decyzji  zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu przy ul. Wysłouchów 39 dz. nr 198/7, 198/9 obr. 65 Podgórze.