kanał rss
Metka i dziennik zmian
2018-05-16 Noc Muzeów 2018

18/19 maja 2018 (z piątku na sobotę) odbędzie się w Krakowie Noc Muzeów. Zostanie zainaugurowana 18 maja o godz. 18.00 w Muzeum Archeologicznym.

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu w rejonie budynku nr 21 na os. Na Skarpie z dz. nr 195/3 obr. 47 Nowa Huta

Metka i dziennik zmian

„Przebudowa i budowa miejskiej sieci wodociągowej w ul. Jadwigi Majówny oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Podkamyk oraz na terenie PKP linii kolejowej nr 118 Kraków Mydlniki - Kraków Balice (międzynarodowy port lotniczy) w Krakowie (km.: 9.425 – 9.430) na dz. nr 387/6, 210/2, 209/2, 204/2, 203/2 obr. 50 Krowodrza oraz na dz. nr 411, 369, 350/2, 352/7, 343, 353/3, 353/4, 358, 344, 357/6, 357/5, 402 obr. 51 Krowodrza”.

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci wodociągowej na działce nr 520/3 obr. 28 Podgórze w ul. Żeńców w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

„Rozbudowa szkoły o budynek sali sportowej, szatni i zaplecza na działce nr 1/1 obr. 2 Nowa Huta na os. Złotego Wieku 4 w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

„Przebudowa, rozbudowa, zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku Domu Studenckiego Politechniki Krakowskiej wraz z przebudową i rozbudową instalacji wewnętrznych, budowa schodów zewnętrznych, budowa podnośnika dla niepełnosprawnych i budowa drogi pożarowej przy ul. Bydgoskiej 19 w Krakowie, na działkach nr 384/26, 385/7 obr. 4 Krowodrza”