kanał rss
Metka i dziennik zmian

„Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Generała Bolesław Roi w Krakowie, na działkach nr 253/1, 253/2, 81/2, 82/63, 82/64 obr. 47 Podgórze, 1/6, 1/9, 1/10, 1/11, 8/21, 8/22 obr. 48 Podgórze”.

Metka i dziennik zmian

„Przebudowa i rozbudowa osiedlowej sieci cieplnej 2xDN 500 przy ul. Lubomirskiego w Krakowie, na działkach nr 225/2, 226, 227/2, 227/1 obr. 8 Śródmieście”

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu ul. Wiosennej 6R dz. nr 210/2 obr. 7 Krowodrza.