kanał rss
Metka i dziennik zmian
2018-11-09 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ARMII KRAJOWEJ - PIASTOWSKA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie projektu planu rozpocznie się w dniu 19 listopada 2018 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian
2018-11-09 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OSIEDLE PODWAWELSKIE" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie projektu planu rozpocznie się w dniu 21 listopada 2018 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

„Przebudowa i budowa osiedlowej sieci cieplnej w rejonie ul. Hetmana St. Żółkiewskiego w Krakowie, na działkach nr 45, 46, 3, 6/2, 7/8, 7/6, 7/5, 7/3 obr. 53 Śródmieście, 42/4 obr. 63 Śródmieście”

Metka i dziennik zmian

„Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr 18, 19/4, 19/9, 288/1, 260 obr. 40 Podgórze przy ul. Unruga w Krakowie”.