kanał rss
Metka i dziennik zmian

Budowa kanału sanitarnego DN 250 mm (dł. ok. 946 m) wraz z przebudową: wodociągu DN 100 mm (dł. ok. 244 m), gazociągu dn 40 mm (dł. ok. 130 m), przebudową i rozbudową sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia (dł. ok. 49 m) wraz z przebudową słupa energetycznego niskiego napięcia na działkach nr 31/9, 33, 491, 46, 467, 468/1, 468/2, 380, 381/1, 465/14, 465/19, 43/3, 412/1, 412/2, 466, 61/2, 363/2, 351/3, 63/3, 396, 51/6, 392 obr. 60 Podgórze i na działce nr 316/27 obr. 61 Podgórze przy ulicach Kalinowej i Krystyna z Ostrowa w Krakowie

Metka i dziennik zmian

Utwardzenie działki wraz z budową oświetlenia i odwodnienia.

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej