kanał rss
Metka i dziennik zmian

Przebudowa linii kolejowej nr 133 -Stacja Kraków Mydlniki od km 62,400 do km 65,400 linii nr 133 – obiekt 14, realizowana w ramach zadania inwestycyjnego: Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, Przetarg 3 – modernizacja odcinka: Krzeszowice – Kraków Główny Towarowy (km 46,700 – 67,200 linii nr 133).

Metka i dziennik zmian

„Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego „Bronowice”, polegająca na budowie budynku mieszczącego dworzec autobusowy, terminal autobusowy i parking P&R wraz ze stacją transformatorową, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, budowie murów oporowych i kładki pieszo-rowerowej, przebudowie i budowie kolidującej infrastruktury technicznej przy ul. Armii Krajowej w Krakowie, na działkach nr 35, 836, 751/3, 997, 998, 1085 obr. 2 Krowodrza, 472 obr. 6 Krowodrza, 725/8 obr. 41 Krowodrza”.

Metka i dziennik zmian
2018-06-15 OBWIESZCZENIE

„Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego „Bronowice”, polegająca na budowie budynku mieszczącego dworzec autobusowy, terminal autobusowy i parking P&R wraz ze stacją transformatorową, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, budowie murów oporowych i kładki pieszo-rowerowej, przebudowie i budowie kolidującej infrastruktury technicznej przy ul. Armii Krajowej w Krakowie, na działkach nr 35, 836, 751/3, 997, 998, 1085 obr. 2 Krowodrza, 472 obr. 6 Krowodrza, 725/8 obr. 41 Krowodrza”.