kanał rss
Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 drzew z terenu przy ul. Chmiela 1 (dz. Nr 534 obr. 3 Krowodrza).

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 drzew z terenu przy ul. Myczkowskiego 1 (dz. Nr 14/17 obr. 48 Krowodrza) oraz ul. Łupaszki 7 (dz. Nr 14/46 obr. 48 Krowodrza).

Metka i dziennik zmian

"Budowa garaży podziemnych, garaży nadziemnych, naziemnych miejsc parkingowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach inwestycji p.n. Zespół zabudowy mieszkaniowo-usługowej z garażami, wraz z drogami, chodnikami i miejscami postojowymi na terenie, elementami małej architektury i infrastrukturą techniczną - Etap II przy Al. Pokoju w Krakowie na działkach nr 398/7, 398/9, 398/27, 398/32, 398/35 obręb 5 Śródmieście".

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie   o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 10 szt. drzew z terenu przy ul. Bohaterów Wietnamu 5 - dz. nr 936/1 obr. 23 Śródmieście, ul. Janickiego 6 - dz. nr 454/1 obr. 4 Śródmieście, ul. Młyńska 7 - dz. nr 7074 obr. 23 Śródmieście, ul. Młyńska 4, 6 - dz. nr 751/12 obr. 4 Śródmieście, ul. Młyńska Boczna 3, 5 - dz. nr 751/1 obr. 4 Śródmieście, pod warunkiem posadzenia w zamian 11 szt. drzew.

 

Metka i dziennik zmian

„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej 54855_Kraków_Stradom przy ul. Dietla 64 w Krakowie, na działce nr 99 obr. 3 Śródmieście”

Metka i dziennik zmian

Budowa stacji transformatorowej i przyłącza kablowego.

Metka i dziennik zmian

"Budynek mieszkalno – usługowy z garażem wbudowanym wraz z instalacjami wewnętrznymi: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektrycznymi i słaboprądowymi, wentylacji mechanicznej, c.o., wewnętrzne drogi dojazdowe i miejsca postojowe, instalacjami zewnętrznymi na działce: oświetlenie terenu, odwodnienie terenu (odwodnienie układu drogowego) z separatorami do ostatniej studzienki na działce, kanalizacja sanitarna do ostatniej studzienki na działce, zieleń urządzoną, zlokalizowany przy ul. Ślicznej 36, na działce nr 524/39 obr.4 Kraków - Śródmieście"

Metka i dziennik zmian

„Zespół zabudowy (budynków) wielorodzinnej mieszkaniowej wraz z usługami, garażami podziemnymi, naziemnymi miejscami postojowymi, infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą komunikacyjną na terenie działek nr 179, 180/1, 180/2, 181/5, 182/6,183/2, 183/5, 185/2, 185/5, 186/3, 189, 191/4, 192/4, 195/1, 196, 197, 201, 300, 301, 304/1, 304/2, 314/1, 315, 341/1, 341/9, 341/10, 303 obr 31 Krowodrza przy ul. Pękowickiej i Piaszczystej w Krakowie.”