kanał rss
Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 95/15, 95/11, 198, 23/4, 23/3, 23/2, 22/6, 22/5, 22/4, 22/3, 22/2, 22/1, 24/2, 24/3, 25/3, 27/4, 194/2 obr. 7 Krowodrza przy ulicy Pylnej w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

lokali o przeznaczeniu innym niż mieszkalne położonych w os. Kolorowym 2/21, os. Na Wzgórzach 7 lokal U101,oraz lokali mieszkalnych przy ul. Szuskiego 6/2A,  przy ul. Grzegórzeckiej 4/10A

Metka i dziennik zmian

niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Bieżanowskiej,, lokalu użytkowego położonego w os. Na Wzgórzach 38 oraz udziału w nieruchomości przy ul. Mogilskiej 98

Metka i dziennik zmian

Przebudowa stacji kolejowej SKA ”Kraków Swoszowice” wraz z budową parkingu typu Park & Ride (ZIT)

Metka i dziennik zmian

Informacja o braku sprzeciwu

ul. Mieczysława Wrony 22,  dz. nr 48 obr. 81, j.ew. Podgórze

znak sprawy: AU-01-2.6743.7.5.2018.JFE

data milczącej zgody: 26.02.2018 r.