kanał rss
Metka i dziennik zmian

Data decyzji sprzeciwu: 05.12.2017

Decyzja nr 50/6743.6/2017

znak: AU-01-2.6743.6.270.2017.DMT

Metka i dziennik zmian

Przebudowa budynku jednorodzinnego

Metka i dziennik zmian

Budowa kontenerowej stacji transformatorowej.