kanał rss
Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nie zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu ul.Władysława Łokietka 21 dz. nr 265/1 obr. 45 Krowodrza.

 

 

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu przy ul. Wysłouchów 31 dz. nr 198/5 obr. 65 Podgórze.

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wydaniu decyzji  zezwalającej na usunięcie drzew z terenu przy ul.Taklińskiego 10 H dz. nr 505 obr. 97 Podgórze.

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 8, 9/2, 175/5, 175/9, 175/10, 176/4, 177/5, 178/2 obr. 30 Krowodrza i na działkach nr 235, 336/1, 261/11, 261/5, 337/21, 337/1, 343, 344 obr. 31 Krowodrza, przy ul. Glogera w Krakowie

Metka i dziennik zmian

Przebudowa budynku jednorodzinnego