kanał rss
Metka i dziennik zmian

„Rozbudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia DN 110 PE na dz. nr 540,77/25,85/1 obr. 9 Nowa Huta przy ul. Makuszyńskiego 7 w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-2.6743.6.289.2017.DMT