kanał rss
Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy ul. Gołaśka 14 dz. nr 506/53 obr. 48 Podgórze.

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu przy ul. Radzikowskiego dz. nr 675 obr. 41 Krowodrza.

Metka i dziennik zmian

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu przy ul. Radzikowskiego 77 dz. nr 880/3 obr. 41 Krowodrza.

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 50 na działkach nr 177/13, 177/14, 175/5, 174/5, 269/1, 92/21, 92/22 obr. 63 Podgórze przy ul. Gromady Grudziąż w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

Budowa Trasy Łagiewnickiej

Metka i dziennik zmian
2018-08-09 Termin składania uwag

Termin składania uwag do ponownie wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "GEN. BORA-KOMOROWSKIEGO - REJON KONCENTRACJI USŁUG" upływa z dniem 22 sierpnia 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu) - Sposoby składania uwag opisane zostały w treści ogłoszenia o wyłożeniu projektu planu.