kanał rss
Metka i dziennik zmian

„Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na działce nr 536/7 obr. 49 Podgórze przy ul. Macedońskiej w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 40 SDR11 przy ul. Cechowej w Krakowie, na działkach nr 219/9, 219/10, 219/8, 219/7, 219/4, 219/3 obr. 65 Podgórze”

Metka i dziennik zmian

„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr 11/1, 11/2, 12, 13, 14, 18, 19 obr. 33 Krowodrza przy ul. Gaik w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek użyteczności publicznej o funkcji wystawienniczo gastronomicznej na potrzeby Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wewnętrznymi instalacjami na zewnątrz, mieszczącego się na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Kopernika 27 w Krakowie, działki nr 2/2, 2/3 obr.53 Śródmieście”

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 50 SDR11 na dz. nr 299, 196/1, 196/6, 196/3 obr. 40 Podgórze przy ul. Hufcowej w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 914/9, 915 obr. 21 Krowodrza przy ul. Dwornej w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 359, 211, 343, 210, 209/2, 209/1, 208/5 obr. 51 Krowodrza przy ulicy Majówny w Krakowie.”

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 51/1, 580 obr. 3 Krowodrza przy ulicy Głowackiego w Krakowie.”

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 2/5, 2/7, 3/6, 3/8, 14/3, 15/6, 15/8, 15/9, 15/10, 15/11, 16/16, 16/18, 16/19, 17/15, 17/17, 17/18, 17/19, 17/20, 17/21, 17/22, 18/7, 18/8, 18/11, 18/12, 18/23, 18/24, 18/25, 18/26, 19/12, 19/13, 21/2, 21/3, 24/4, 25/3, 25/4, 26/1, 26/2, 27/16, 27/17, 27/18, 27/19, 318/3, 318/4, 318/5, 318/6, 320/1, 324/1, 324/2, 324/3, 335, 3/9, 14/2, 15/7, 320/2, 12/2, 16/26, 16/27 obr. 3 Podgórze, na działkach nr 429/4, 429/11, 429/12, 429/15, 429/17, 429/18, 429/20, 429/22, 429/23, 429/24, 429/25, 430/1, 430/9, 431/1, 431/5, 431/6, 432/2, 440/1, 436/5, 436/6, 552, 553, 431/2 obr. 2 Podgórze i na działkach nr 109, 124/1, 124/2, 98/4, 98/5, 100/1, 100/3 obr. 1 Podgórze przy ulicy Tynieckiej w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

"Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr 1091, 891/6 obr. 34 Krowodrza przy ul. Smętnej w Krakowie"