kanał rss
Metka i dziennik zmian

Przedsięwzięcie polegające na realizacji zabudowy mieszkalnej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą (w tym sieci kanalizacyjnych) oraz garaży podziemnych i naziemnych parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 1055/8, 1055/9, 1055/10, 1055/6, 120/41, 120/44, 20/4 obr. 34, jedn. ew. Krowodrza, przy ul. Starego Dębu w Krakowie.

Metka i dziennik zmian

„Rozbudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia PE DN 90 na działkach nr 563/5, 400/2 obr. 100 Podgórze przy ul. Szastera w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian

"Budowa instalacji elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego na działkach nr 336/1, 265/5, 266/3 obr. 31 Krowodrza przy ul. Glogera w Krakowie".

Metka i dziennik zmian
2019-01-22 VI sesja Rady Miasta Krakowa

Została zwołana VI sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 30 stycznia 2019 roku o godzinie 10:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

Metka i dziennik zmian

Realizacja garaży, parkingów samochodowych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,5 ha na terenach nieobjętych formami ochrony przyrody w ramach zamierzenia inwestycyjnego p.n.: "Zespół budynków biurowych na działkach 888/1, 868/1, 871/1, 888/2, 868/2, 871/2, 867/4, 872/3, 887, 886/2 obręb 43 jednostka ewidencyjna Krowodrza przy ul. Legnickiej w Krakowie".