kanał rss
Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu Osie-dla Centrum E dz. nr 28/12, 28/20, 28/21 obr. 48 Nowa Huta.

Metka i dziennik zmian

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu Osie-dla Na Stoku 14 dz. nr 305 obr. 10 Nowa Huta

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ARMII KRAJOWEJ - PIASTOWSKA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie projektu planu rozpocznie się w dniu 28 maja 2018 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)