kanał rss
Metka i dziennik zmian

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KOSTRZE - REJON ULICY FALISTEJ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 21 listopada do 19 grudnia 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Rozpatrzenie uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TONIE - WSCHÓD" (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa i decyzji niezezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu przy ul. Stachiewicza 40, 40A, Chełmońskiego 4 dz. nr 253/4 obr. 41 Krowodrza.

Metka i dziennik zmian

Budowa miejskiej sieci wodociągowej

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 247/1, 344/29, 344/25 obr. 4 Podgórze w rejonie ul. Wielkanocnej i Widłakowej os. Bodzów w Krakowie"

Metka i dziennik zmian

„Eksploatacja złoża piasków i żwirów "Przewóz" w granicach OG "Przewóz"”

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 4 szt. drzew z terenu ul. Stojałowskiego 37 dz. nr 215 obr. 65 Podgórze, ul. Wysłouchów 22 dz. nr 198/23 obr. 65 Podgórze, ul. Wysłouchów 24 dz. nr 198/22 obr. 65 Podgórze.

Metka i dziennik zmian

„Budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN oraz budowa sieci kablowej nN wraz z zestawami złączowo – pomiarowymi w Krakowie przy ul. Rzemieślniczej, na działkach nr 116/16, 121/20, 119/3, 118/9 obr.30 Podgórze”

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kosmowskiej w Krakowie na dz. nr 291, 194/5, 196/4, 199/3 obr. 52 Krowodrza”