kanał rss
Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Dobrowolskiego w Krakowie, na działkach nr 204/6, 204/7, 204/8, 204/9, 205 obr. 40 Podgórze”.

Metka i dziennik zmian

„Przebudowa i budowa sieci energetycznych SN 15kV i nN 0,4 kV na działkach nr 1/14, 1/20, 22/5, 22/1, 4/15, 4/4, 3/4, 3/5, 3/7, 3/3, 3/9, 3/8, 3/6, 1/12, 1/17, 1/18, 1/19, 1/11, 2/5, 2/6 obr. 6 Nowa Huta przy Alei Bora Komorowskiego i ul. Dobrego Pasterza w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

Budowa budynku mieszkalno-usługowego wielorodzinnego z parkingiem podziemnym wraz z instalacjami wew.: wod. –kan., c.o., elektryczną, teletechniczną, wentylacji mechanicznej, zewnętrznej instalacji kanalizacji opadowej i sanitarnej, rozbiórka i budowa instalacji oświetlenia zewnętrznego i rozbiórka nawierzchni utwardzonej oraz budowa drogi wewnętrznej, rampy, chodników, miejsc postojowych i małej architektury, zlokalizowana przy ul. Kłosowskiego w Krakowie, na działce 296 obr.7 Kraków – Nowa Huta.