kanał rss
Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Glinik w Krakowie, na działkach nr 124, 125/3, 125/6 obr. 16 Nowa Huta”

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci wodociągowej DN 100 i sieci kanalizacji sanitarnej DN 250 – DN 300 przy ul. Bugaj w Krakowie, na działkach nr 487, 488, 486/1, 542/1, 486/5 obr. 108 Podgórze”

Metka i dziennik zmian

„Budowa budynku przyjęć i zwolnień Aresztu Śledczego przy ul. Montelupich 7 w Krakowie wraz z podziemną przewiązką łączącą projektowany budynek z budynkiem penitencjarnym na działce nr 87 obr. 8 jedn. ewid. Śródmieście”

Metka i dziennik zmian

"Eksploatacja części złoża piasków i żwirów "Przewóz" zlokalizowanej na terenie Miasta Kraków w rejonie ulicy Bugaj-Traczy" na działkach nr 201, 202, 203 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218/1, 218/2, 220, 221, 222, 225, 226, 227, 228/1, 228/2, 228/3, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 548, 549, 550, 332, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342/1, 342/2, 343, 347, 348, 349, 351, 352, 558, 574, 591 w obrębie 108 Podgórze.