kanał rss
Metka i dziennik zmian

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

Metka i dziennik zmian

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Mistrzostwa Małopolski Weteranów, Seniorów, Osób Niepełnosprawnych w kajakarstwie klasycznym i Zawody dla Młodzików”.

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BODZÓW - REJON ULICY WIDŁAKOWEJ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie rozpocznie się w dniu 5 lipca 2017 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

TERMIN SKŁADANIA UWAG do ponownie wyłożonego w części do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "RUCZAJ - REJON ULICY CZERWONE MAKI" upływa z dniem 5 lipca 2017 r. - Sposoby składania uwag opisane zostały w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do strony planu)

Metka i dziennik zmian

„Budowa komina stalowego dla kotła K8 na terenie Zakładu Wytwarzania ArcelorMittal Kraków, na dz. nr 1/61 obr. 20 j. ewid. Nowa Huta przy ul. Ujastek 1 w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian

„Budowa komina stalowego dwupłaszczowego dla kotła KG1 i KG2 na terenie Zakładu Wytwarzania ArcelorMittal Kraków, na dz. nr 1/61 obr. 20 j. ewid. Nowa Huta przy ul. Ujastek 1 w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

„Budowa estakady z rurociągiem gazu ziemnego DN300 na terenie zakładu wytwarzania Arcelor Mittal Poland S.A. Kraków, ul. Ujastek 1, na dz. nr 1/333, 1/650 obr. 20 Nowa Huta”