kanał rss
Metka i dziennik zmian

Budowa linii tramwajowej KST etap IV (ul. Meissnera - Mistrzejowice) przebiegającej wzdłuż ul. Meissnera, Młyńskiej, Lublańskiej, Dobrego Pasterza, Krzesławickiej, Bohomolca i Jancarza w Krakowie".

Metka i dziennik zmian

,,Budowa zespołu budynków biurowo-usługowych z garażami podziemnymi na działce o numerze ewidencyjnym 219/27 obręb 8 Śródmieście wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz elementami zagospodarowania terenu na działkach o numerach ewidencyjnych: 212/2, 213, 218/15, 219/14, 219/24, 219/25, 219/26, 219/27, 219/28, 219/29 oraz elementami zagospodarowania terenu w rejonie ulicy Wita Stwosza w Krakowie".

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 332, 333 obr. 31 Krowodrza przy ul. Piaszczystej w Krakowie

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej.

Metka i dziennik zmian
2017-05-24 OBWIESZCZENIE

Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia na działce nr 540 obr. 9 Nowa Huta przy ul. Makuszyńskiego w Krakowie

Metka i dziennik zmian

Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 mm na działkach nr 293/11, 293/12 obr. 30 Nowa Huta przy ulicy Drożyskiej w Krakowie

Metka i dziennik zmian

Budowa budynku pomocniczego dla potrzeb Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz budowa 4 naziemnych miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na działkach nr 653/36, 653/47, 653/40, 653/46 (fragment), 653/33 (fragment) obr. 4, jedn. ewid. Krowodrza przy ul. Budryka w Krakowie

Metka i dziennik zmian
2017-05-24 Informacja o niedostępnej usłudze poczty elektronicznej w Urzędzie Miasta Krakowa

Informujemy, że w najbliższy weekend prowadzone będą prace związane z pocztą elektroniczną. W związku z tym usługa poczty elektronicznej w Urzędzie Miasta Krakowa nie będzie dostępna od godz. 8.00 27.05.2017 r. (sobota) do godz. 20.00 28.05.2017 r. (niedziela).

W wyjątkowych przypadkach prace mogą spowodować problemy z realizacją usług zgłaszanych przez Państwa, w tym także usług świadczonych w ramach BIP.