kanał rss
Metka i dziennik zmian

,,Zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą sieciowa i drogową, składająca się z 52 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących i w zabudowie bliźniaczej z wbudowanymi garażami".