kanał rss
Metka i dziennik zmian
2017-10-16 Konsultacje

Wydział Mieszkalnictwa UMK zaprasza do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr XXI/340/15 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń.

Metka i dziennik zmian

„Budowa centrum logistycznego firmy 2GO Sp. z o.o. wraz z infrastrukturą techniczną, położonego w Krakowie, przy ul. Tadeusza Śliwiaka na działkach nr 161/24, 160/17, 158/11, 157/24, 156/17, 152/34, 152/38, 152/26, 152/41, 152/40, 152/39, 157/25, 157/21, 157/23, 158/7, 160/8, 161/12, 156/13, 156/11, 155/6, 154/5, 152/41, 152/38, 157/22, 156/12 obr. 23 Podgórze oraz nr 256/3, 257/5, 257/6, 256/4, 259/2, 257/7, 256/5, 258/2, 421, 422, 417, 376/14, 256/6 obr. 106 Podgórze”.

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci wodociągowej Ø 100-150 oraz sieci kanalizacji sanitarnej Ø 250-300 na działkach nr 422/3, 422/4, 426/2, 424, 418, 425/2, 64, 68/11, 70/12, 71/11, 73/4, 75/4, 91/3, 90/1, 90/10 obr. 103 Podgórze w ul. Zarzyckiego w Krakowie

Metka i dziennik zmian

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na działkach nr 116/16, 121/20, 119/3, 118/9, 115/2, 114, 113, 290/2, 370/9 obr. 30 Podgórze w rejonie ul. Rzemieślniczej i ul. Rydlówka w Krakowie

Metka i dziennik zmian

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ARMII KRAJOWEJ - PIASTOWSKA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 16 października do 14 listopada 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "DOLINA RUDAWY" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 16 października do 14 listopada 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PRĄDNIK CZERWONY - WSCHÓD" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 16 października do 14 listopada 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULIC TUCHOWSKIEJ - CECHOWEJ - ŁUŻYCKIEJ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 16 października do 14 listopada 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

Metka i dziennik zmian

"Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami oraz wbudowanymi garażami na działkach nr 382/21, 382/32, 392/2, 393/1, 393/2, 393/3, 959/1 obr. 4 Krowodrza wraz z zagospodarowaniem terenu przy Al. Kijowskiej w Krakowie."