kanał rss
Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 95/15, 95/11, 198, 23/4, 23/3, 23/2, 22/6, 22/5, 22/4, 22/3, 22/2, 22/1, 24/2, 24/3, 25/3, 27/4, 194/2 obr. 7 Krowodrza przy ulicy Pylnej w Krakowie.”

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu przy ul. Grażyny 3 dz. nr 1034 obr. 43 Krowodrza, ul. Siewnej 21 c dz. nr 1181/14 obr. 43 Krowodrza.

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu przy ul. Litewskiej 23, ul. Wrocławskiej 52 c dz. nr 134/7 obr. 46 Krowodrza.