kanał rss
Metka i dziennik zmian

''Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, infrastrukturą komunikacyjną i infrastrukturą techniczną"

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wydaniu decyzji z dnia 10.01.2019 znak WS-05.6131.1.636.2018.KT zezwalającej na usunięcie drzew z terenu ul. Kobierzyńska 58 dz. nr 313 obr. 31 Podgórze.

 

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie  o wydaniu decyzji dnia 17.01.2019 r.:

- znak WS-05.6131.1.371.2018.SM1 zezwalającej na usunięcie zezwalającej na usunięcie 1 szt. wierzby płaczącej nr 1 o obw. pni 180 cm,

- znak WS-05.6131.1.371.2018.SM2 nie zezwalającej na usunięcie 1 szt. brzozy brodawkowatej nr 3 o obw. pnia 140 cm, 1 szt. wierzby płaczącej nr 2 o obw. pnia 250 cm, z terenu dz. nr 580/3 obr. 4 Krowodrza przy ul. Chopina 32.

 

Metka i dziennik zmian

„Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego na terenie Klubu Sportowego „Orzeł” Piaski Wielkie na działce nr 206 obręb 60 Podgórze przy ul. Niebieskiej 2 w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

Rozbudowa ulicy Chylińskiego jako drogi gminnej klasy D - dojazdowa w km 0+000.00 0+286.00 wraz z przebudową i budową chodników, budową bezpieczników, budową koryt-ka ściekowego, budową ścian oporowych, przebudową schodów terenowych, budową po-chylni, rozbiórką budynku, budową sieci kanalizacji deszczowej, przebudową i budową sieci oświetlenia, przebudową sieci energetycznej, przebudową sieci teletechnicznej, przebudową sieci teletechnicznej kolejowej, przebudową sieci wodociągowej, przebudową sieci kanaliza-cji sanitarnej, budową i przebudową zjazdów

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 – dn 90 mm na działkach nr 430/9, 432/1, 431/5, 431/6, 431/1, 430/1 obr. 2 Podgórze przy ul. Tynieckiej w Krakowie.”

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 428, 455, 101/1, 101/3, 97/4, 98 obr. 39 Nowa Huta w rejonie ul. Rumiankowej w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian

"Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 494, 498/2, 1059/3 obr. 34 Krowodrza przy ul. Szarotki w Krakowie".

Metka i dziennik zmian

„Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej oraz sieci oświetleniowej w rejonie ul. Insurekcji Kościuszkowskiej w Krakowie, na działkach nr 190/2, 189/3, 188/2 obr. 51 Krowodrza”.