kanał rss
Metka i dziennik zmian

„Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z garażem wbudowanym na działce nr 343/3 obr. 3 Podgórze wraz z budową dojścia i dojazdu na działce nr 343/2 obr. 3 Podgórze przy ul. Profesora Jana Ślaskiego w Krakowie.”

Metka i dziennik zmian

Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek mieszkalno – usługowy, na dz. nr 896 obr. 67 jedn. ewid. Podgórze wraz z obsługą komunikacyjną (infrastrukturę komunikacyjną) na dz. nr 921/2 obr. 67 Podgórze przy ul. Bartłomieja Nowodworskiego 4 w Krakowie

Metka i dziennik zmian

„Budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego z garażem wbudowanym na działce nr 343/3 obr. 3 Podgórze wraz z budową dojścia i dojazdu na działce nr 343/2 obr. 3 Podgórze przy ul. Profesora Jana Ślaskiego w Krakowie.”

Metka i dziennik zmian

„Budowa osiedlowej sieci cieplnej na działkach nr 185/5, 183/5, 182/6, 181/5, 180/2, 303, 301, 304/1, 304/2, 300, 314/1, 315, 297, 287, 289, 290, 281, 282/2, 285, 286, 288, 336/1 obr. 31 Krowodrza, 180/2, 180/1 obr. 30 Krowodrza w rejonie ulic Piaszczystej i Glogera w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

„Budowa kontenerowej stacji transformatorowej oraz sieci kablowej nN na działkach nr 1052/46, 1022/1, 1022/11 obr. 23 Śródmieście przy ul. Czerwonego Prądnika w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w działkach nr 412/2, 76/4, 420, 81/4, 419 obręb 31, Nowa Huta w rejonie ul. Biwakowej w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian

„Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego na działce nr 327/1 obr. 60 jedn. ewid. Podgórze oraz zjazdu z działki nr 327/4 obr. 60 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Kosocickiej w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

Wojewoda Małopolski informuje o możliwości wpisania na listę biegłych rzeczoznawców majątkowych na podstawie Zarządzenia Wojewody Małopolskiego nr poz. Rej. 480/2017 z 8 listopada 2017 r., Procedura wpisu na listę biegłych i powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Małopolskiego.