kanał rss
Metka i dziennik zmian

"Budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami oraz wbudowanymi garażami na działkach nr 382/21, 382/32, 392/2, 393/1, 393/2, 393/3, 959/1 obr. 4 Krowodrza wraz z zagospodarowaniem terenu, przy Al. Kijowskiej w Krakowie".

Metka i dziennik zmian

"Budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami oraz wbudowanymi garażami na działkach nr 382/21, 382/32, 392/2, 393/1, 393/2, 393/3, 959/1 obr. 4 Krowodrza wraz z zagospodarowaniem terenu przy Al. Kijowskiej w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

"Budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami oraz wbudowanymi garażami na działkach nr 382/21, 382/32, 392/2, 393/1, 393/2, 393/3, 959/1 obr. 4 Krowodrza wraz z zagospodarowaniem terenu przy Al. Kijowskiej w Krakowie”,

Metka i dziennik zmian

"Budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami oraz wbudowanymi garażami na działkach nr 382/21, 382/32, 392/2, 393/1, 393/2, 393/3, 959/1 obr. 4 Krowodrza wraz z zagospodarowaniem terenu przy Al. Kijowskiej w Krakowie”

Metka i dziennik zmian

Budowa instalacji do przesyłu gazu ziemnego, budowa stacji redukcyjno - pomiarowej, budowa kotłów o mocy 120 MW (KG1, KG2), przebudowa kotła OP - 230 nr 8 o mocy 179 MW (zmiana mocy na 128 MW), wyłączenie z eksploatacji kotłów (TP - 230 nr 1 - 3, OPG - 220 nr 7) oraz emitora E - 401 i docelowo (po wybudowaniu nowego emitora dla kotła OP - 230 nr 8) emitora E - 402, a także budowa kominów stalowych dla kotłów OP-230 nr 8, KG1, KG2 oraz zmiana mocy i ilości turbogeneratorów na terenie ArcelorMittal Poland S.A. oddział w Krakowie, w celu umożliwienia spalania paliw gazowych w Zakładzie Wytwarzania Kraków TAMEH POLSKA Sp. z o. o. przy ul. Ujastek na działkach nr 1/650, 1/331, 1/61, 1/613, 1/333 obr. 20 Nowa Huta.

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "SKŁAD SOLNY" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu rozpocznie się w dniu 3 kwietnia br. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Budowa sieci wodociągowej i kanał sanitarny

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "GRZEGÓRZKI - REJON ULICY SKRZATÓW" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu rozpocznie się w dniu 3 kwietnia br. (-> Odnośnik do ogłoszenia)