kanał rss
Metka i dziennik zmian

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (wraz z instalacjami wod. – kan., gaz, c.o., c.w.u., elektryczną, wentylacja mechaniczną i budową wewnętrznej stacji transformatorowej) z garażem podziemnym i zewnętrznymi miejscami postojowymi na działkach nr 171/3, 171/5 i 171/6, 172/5, 172/9, 172/11, 172/13, 172/14, 172/15, 172/16, 172/17 i 172/12 obr. 33 Podgórze wraz z budową zjazdu z działki nr 172/12 (projektowanej ulicy 8-pułku ułanów) obr. 33 Podgórze w rejonie ulic Pszczelnej i Bułgarskiej w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, wewnętrznymi instalacjami wod.-kan., elektrycznymi, teletechnicznymi, c.o., c.c.w.u., wentylacji mechanicznej, zewnętrznymi instalacjami kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetlenia zewnętrznego, teletechnicznej i zagospodarowaniem terenu (parkingami naziemnymi, ciągami pieszymi i jezdnymi) wraz z rozbiórką istniejącej zabudowy kolidującej z planowaną inwestycją oraz przebudową odcinka sieci gazowej na działce nr 101/2 i 85/2 obr. 4 Śródmieście przy ul. Ułanów w Krakowie

Metka i dziennik zmian

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwiema częściami nadziemnymi (wraz z instalacjami wod. – kan., gaz, c.o., c.w.u., elektryczną, wentylacja mechaniczną i budową wewnętrznej stacji transformatorowej) z garażem podziemnym i zewnętrznymi miejscami postojowymi, wewnętrznym układem drogowym na działkach nr 176, 177, 178/1, 178/2, 218/2, 218/6, 218/7, 218/8, 218/9, 218/10, 218/11, 218/13, 218/14, 218/15, 218/17, 218/19,219/3, obr. 33 Podgórze wraz z budową zjazdu z działki nr 219/5 (projektowanej ulicy 8-pułku ułanów) obr. 33 Podgórze w rejonie ulic Pszczelnej i Bułgarskiej w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian

„Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej z garażem podziemnym oraz budowa jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem podziemnym, budowa infrastruktury technicznej i komunikacji wewnętrznej z miejscami postojowymi na działkach nr 309/4 i 311/1 obr. 6 Krowodrza, oraz budowa zjazdu z działki nr 432/2 obr. 6 Krowodrza, przy ul. Hamernia w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian

„Budowa ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej i jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej na dz. nr 152/6, 152/5, 152/4, 152/3 obr. 7 Krowodrza z dojściami i dojazdami do budynków wraz z wjazdem z dz. dr. nr 302/2 obr. 8 Krowodrza, poprzez dz. dr. nr 153/11 oraz dz. nr 153/12 obr. 7 Krowodrza, przy ul. Królowej Jadwigi w Krakowie.”

Metka i dziennik zmian

„Budowa centrum logistycznego, budynki magazynowe z częścią biurowo-administracyjną wraz z układem dróg, placów manewrowych i miejsc postojowych na działkach nr 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332/1, 332/2, 333/1, 333/2, 334, 335/7, 335/8, 336, 337, 338 obr. 53 Krowodrza, przebudowa i budowa drogi na działkach nr 470/7, 339, 340, 341/1, 342/1, 473/3, 429 obr. 53 Krowodrza, ul. Powstania Listopadowego wraz z budową zjazdu z działki nr 514 i 515 obr. 53 Krowodrza, ul. Olszanicka w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian

„Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej z infrastrukturą techniczną oraz komunikacją wewnętrzną, z miejscami postojowymi na działce nr 309/4 i 311/1 obr. 6 Krowodrza, a także budowa zjazdu z działki nr 432/2 obr. 6 Krowodrza, przy ul. Hamernia w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian

„Budowa osiedlowej sieci cieplnej 2 Ø 323,9/450 w technologii rur preizolowanych na dz. nr 114/8, 114/9, 116/3, 116/4, 117/3, 119/3, 120/5, 121/3, 122/3, 137/53, 455/2, 455/3, 455/5, 455/56, 460/1, 460/2, 460/3 obr. 6 Krowodrza, na odcinku od osiedlowej sieci cieplnej 2 x Dn250 zlokalizowanej w rejonie ul Jabłonkowskiej do sieci cieplnej 2xDn 300 w rejonie ul. Katowickiej w Krakowie”