kanał rss
Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu ul. Gołaśka 1,5

Metka i dziennik zmian

Budowa i przebudowa istniejącej sieci oświetleniowej na działkach budowlanych nr 78/20, 78/21 obr.58 Podgórze przy ul. Schweitzera w Krakowie

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa, z terenu przy ul. Ugorek 10 C - dz. nr 748/8 obr. 4 Śródmieście.

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa, z terenu przy ul. Ugorek 20 - dz. nr 748/8 obr. 4 Śródmieście.

Metka i dziennik zmian

„Budowa drogi przeciwpożarowej wraz z bramą wjazdową, budowa drogi wewnętrznej, z kanalizacją deszczową, budowa instalacji teletechnicznej i elektrycznej na działce nr 116/14 obr.116 Śródmieście przy ul. Helclów w Krakowi

Metka i dziennik zmian

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew, z terenu przy ul. Janickiego 6 - dz. nr 454/1 obr. 4 Śródmieście, ul. Łąkowa 16 - dz. nr 472/1 obr. 4 Śródmieście.