kanał rss
Metka i dziennik zmian

„Budowa i przebudowa obiektów sportowych na terenie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Państwowej Szkoły Wyższej) tj. budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przekryciem powłoką pneumatyczną, budowa zaplecza szatniowo-sanitarno-magazynowego, boiska do piłki plażowej, boiska do koszykówki (stanowiącego plac manewrowy), przebudowa i rozbudowa istniejącego boiska do piłki nożnej, budowa bieżni i rozbiegu do skoku w dal, przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej i wewnętrznego układu drogowego, budowa, przebudowa i rozbudowa zewnętrznych odcinków instalacji kanalizacji, wody, gazowej, elektroenergetycznej, instalacji oświetlenia i nagłośnienia - budowa stanowisk słupowych oświetleniowo-nagłaśniających przy boisku do piłki nożnej i boisku wielofunkcyjnym przy ul. Piastowskiej 26 w Krakowie, na działce nr 261/4 obr. 5 Krowodrza”

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON FORTU BRONOWICE" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie projektu planu rozpocznie się w dniu 26 marca 2018 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Termin składania uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TONIE - ŁĄKI" upływa z dniem 29 marca 2018 r. Sposoby składania uwag zostały opisane w ogłoszeniu o wyłożeniu (-> Odnośnik do strony planu)

Metka i dziennik zmian

Rozpatrzenie uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "ZAKOLE WISŁY" (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

Metka i dziennik zmian

W związku z realizacją w 2018r. miejskiego programu sportowego „Animator Sportu”, realizowanego na boiskach wielofunkcyjnych typu ORLIK, Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy ogłasza nabór na STANOWISKO: TRENERA – ANIMATORA.

Metka i dziennik zmian

„Budowa i przebudowa miejskiej sieci wodociągowej DN100-200 w ulicy Biskupiej, Krowoderskiej, Sereno Fenn’a w Krakowie na działkach 177/5, 177/4, 179/3, 178/1, 176/1, 177/1 obr.119 Śródmieście”.

Metka i dziennik zmian

Ruszyła już kolejna, 18 edycja konkursu na honorowy tytuł „Przyjaciel Sportu”!

Metka i dziennik zmian

Etap I rozbudowy ul. Wrony w Krakowie