kanał rss
Metka i dziennik zmian

„Budowa parkingu naziemnego wielostanowiskowego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum wraz z infrastrukturą techniczną, w tym odwodnieniem i oświetleniem, wewnętrznym układem komunikacyjnym, budynkiem portierni, niezbędnymi urządzeniami budowlanymi dla terenu przy ul. Macieja Jakubowskiego w Krakowie na działkach nr 112/14, 112/5, 112/20 i 166/4 obr. 59 jednostka ewidencyjna Kraków-Podgórze”.

Metka i dziennik zmian

„Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Grota Roweckiego w Krakowie oraz rozbudowa stanowiska słupowego nr 17 elektroenergetycznej sieci napowietrznej 110 kV relacji Kampus-Ruczaj, na działkach nr 22/19, 22/12, 312/6, 22/8, 22/15, 22/36, 17/6, 312/4, 20/2, 21/3, 21/1, 6/4, 6/7, 6/2, 7, 8/2, 277/3, 5/2, 5/3, 277/4, 311/28, 9/2, 9/3, 9/6, 15/1, 15/4, 311/30, 15/3, 10/4, 10/6, 10/18, 1/9, 10/17, 10/19, 14/1, 14/3, 13/3, 13/9, 305/6, 305/5 obr 31 Podgórze”

Metka i dziennik zmian

"Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 254/1, 380/1, 402/1 obr. 24 Krowodrza przy ul. Gaik w Krakowie"