Złóż wniosek

e-Urząd

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

Sprawdź stan sprawy

Poniższe odnośniki prowadzą do specjalnych modułów gdzie można uzyskać bieżącą informację o stanie sprawy:

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "STARY BIEŻANÓW" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.
Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu rozpocznie się w dniu 30 listopada 2017 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian
2017-11-14 LXXXIX sesja Rady Miasta Krakowa

Została zwołana LXXXIX sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 22 listopada 2017 roku o godzinie 10:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

Metka i dziennik zmian

PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KOLNA - OBSZAR ŁĄKOWY" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 13 listopada do 11 grudnia 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PROKOCIM - OBSZAR PARKOWY" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.
Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu rozpocznie się w dniu 20 listopada 2017 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ALEI IGNACEGO DASZYŃSKIEGO" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.
Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu rozpocznie się w dniu 20 listopada 2017 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KOSTRZE - REJON ULICY FALISTEJ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.
Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu rozpocznie się w dniu 21 listopada 2017 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BRONOWICE - STELMACHÓW" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.
Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu rozpocznie się w dniu 23 listopada 2017 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CENTRUM NOWEJ HUTY II - CZĘŚCI A, B, C".
Termin składania wniosków do dnia 8 grudnia 2017 r.
Sposoby składania wniosków określono w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie architektonicznym "Kraków bez barier".

Metka i dziennik zmian

Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia w roku 2018 zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Termin składania ofert na realizację zadań publicznych upływa 23 listopada 2017 r. o godz. 15.00.

Metka i dziennik zmian

Już od dzisiaj tj. 2 listopada 2017 roku rozpoczęto przyjmowanie wniosków o Kartę Rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem.

Metka i dziennik zmian
2017-10-13 ZAWIADOMIENIE

 

Wydział Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa informuje, że powzięty został zamiar zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, oznaczonych obecnie jako działka ewidencyjna nr: 93/4 (odpowiadające części parceli l.kat. 302/242, obj. KW 403066 Czarna Wieś), położona w Krakowie w obrębie 12 jednostce ewidencyjnej Krowodrza przy ul. Goetla.

Metka i dziennik zmian

Gmina Miejska Kraków wznawia rozpatrywanie i kwalifikowanie wniosków kandydatów do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Towarzystw Budownictwa Społecznego

 

Metka i dziennik zmian

Na podstawie wyników głosowania mieszkańców w tegorocznym budżecie obywatelskim miasta Krakowa, zatwierdzona została do realizacji lista 14 zadań o charakterze ogólnomiejskim.

Metka i dziennik zmian

Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS - realizator zadania publicznego pn. "Centrum Obywatelskie" - zaprasza do korzystania z oferty Centrum (ul. Reymonta 20). 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-11-17 15:13:45
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-11-17 10:12:47
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-11-17 08:25:44
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-11-16 15:02:36
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-11-16 07:35:36
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-11-15 09:31:23
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-11-14 14:21:06
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-11-14 14:16:21
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-11-14 14:05:35
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-11-14 09:06:39
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-11-13 14:11:37
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-11-13 08:26:20
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-11-10 13:28:29
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-11-10 13:28:04
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-11-10 13:27:43
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-11-10 13:27:06
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-11-10 12:38:37
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-11-09 15:55:39
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-11-09 15:09:09
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-11-09 13:55:52
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-11-09 13:49:34
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-11-09 10:05:56
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-11-09 10:04:29
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-11-08 15:08:29
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-11-06 15:28:41
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-11-03 15:11:13
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-11-03 15:01:31
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-11-03 08:49:36
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-11-02 14:50:56
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-11-02 12:54:14
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-11-02 12:48:18
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-11-02 12:22:35
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-31 15:20:36
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-31 10:29:56
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-31 08:26:23
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-27 15:15:39
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-27 11:21:43
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-26 13:45:05
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-26 13:43:48
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-26 13:41:00
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-26 12:14:34
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-25 14:17:21
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-25 11:32:40
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-25 10:23:32
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-25 09:04:03
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-23 09:00:18
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-20 12:09:52
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-20 09:48:14
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-19 09:09:38
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-18 14:18:29
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-18 13:43:44
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-17 10:02:36
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-17 09:05:25
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-17 07:29:03
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-16 15:27:37
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-16 13:23:19
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-16 13:17:34
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-16 13:16:23
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-16 13:09:52
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-13 11:07:35
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-13 11:02:35
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-13 09:03:32
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-13 08:57:19
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-12 14:55:44
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-12 09:51:34
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-12 09:33:43
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-11 15:20:48
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-11 12:16:13
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-11 12:14:02
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-10 15:10:34
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-10 12:07:42
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-10 11:21:49
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-09 14:20:36
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-09 12:32:21
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-06 15:33:08
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-06 11:33:41
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-06 11:33:11
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-06 10:00:48
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-06 09:26:29
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-06 09:25:19
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-05 11:56:00
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-05 10:05:50
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-05 08:32:26
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-04 15:43:53
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-04 11:18:07
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-04 08:35:31
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-03 14:21:49
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-03 11:18:40
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-03 11:16:35
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-03 09:16:04
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-02 15:21:19
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-10-02 13:28:07
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-09-29 15:20:10
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-09-28 13:07:14
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-09-27 10:29:18
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-09-26 12:08:16
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-09-26 12:06:58
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-09-26 10:17:41
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-09-25 15:26:22
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-09-25 14:09:37
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-09-25 14:09:17
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-09-22 11:01:21
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-09-22 10:44:48
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-09-22 08:50:24
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-09-22 07:27:49
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-09-22 07:27:11
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-09-21 09:18:14
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-09-21 07:43:16
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-09-20 15:37:50
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-09-20 12:31:46
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-09-20 08:15:40
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-09-19 12:32:56
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-09-19 10:46:52
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-09-19 09:15:27
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-09-18 10:56:44
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-09-15 11:42:40
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-09-14 09:37:24
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-09-14 07:17:01
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-09-13 15:17:31
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-09-13 13:17:11
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-09-13 11:29:54
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-09-12 12:35:53
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-09-12 11:00:36
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-09-12 09:58:37
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-09-12 09:58:12
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-09-11 12:11:00
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-09-11 12:10:33
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-09-08 10:13:34
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-09-08 08:06:53
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-09-08 07:44:24
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-09-07 15:25:59
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-09-06 10:56:26
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-09-05 14:20:16
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-09-05 14:19:49
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-09-05 14:19:29
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-09-05 13:14:48
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-09-05 09:36:18
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-09-05 09:34:58
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-09-05 07:33:02
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-09-04 12:23:22
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-09-04 11:55:40
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-09-04 09:17:52
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-09-04 07:55:26
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-09-04 07:55:05
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-09-01 15:23:01
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-09-01 15:22:04
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-09-01 15:21:50
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-09-01 15:21:12
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-09-01 15:19:08
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-08-31 14:10:32
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-08-30 13:28:29
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-08-30 12:27:14
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-08-30 10:04:58
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-08-29 14:01:00
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-08-29 10:09:02
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-08-28 14:02:36
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-08-28 10:47:32
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-08-25 14:51:41
MAŁGORZATA DWOJAK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-08-25 12:48:25
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-08-25 08:58:38
MAŁGORZATA DWOJAK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-08-24 11:22:32
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-08-24 11:17:52
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-08-23 08:33:58
MAŁGORZATA DWOJAK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-08-22 13:27:59
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-08-22 11:49:24
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-08-22 09:46:29
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-08-21 14:04:22
MAŁGORZATA DWOJAK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-08-19 15:47:34
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-08-19 15:47:10
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-08-19 15:46:23
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-08-18 10:32:09
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-08-18 10:07:08
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-08-17 10:52:59
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-08-17 09:38:03
MAŁGORZATA DWOJAK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-08-16 10:49:08
MAŁGORZATA DWOJAK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-08-11 11:22:56
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-08-11 10:48:20
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-08-11 09:58:21
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-08-10 14:48:02
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-08-10 12:30:24
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-08-10 07:49:29
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-08-09 10:10:56
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-08-09 08:19:47
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-08-08 14:12:24
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-08-08 11:40:05
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-08-07 13:22:42
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-08-07 13:21:49
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-08-04 14:53:55
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-08-04 11:26:55
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-08-04 10:21:10
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-08-04 10:20:04
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-08-03 13:20:30
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-08-03 13:20:13
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-08-03 12:50:28
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-08-03 09:40:04
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-08-02 14:10:00
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-08-02 10:56:40
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-08-02 10:17:17
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-08-02 09:52:05
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-08-02 09:32:51
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-08-02 09:22:00
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-08-02 09:19:57
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-08-01 10:27:28
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-07-31 13:35:40
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-07-31 13:18:41
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-07-31 13:17:07
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-07-31 11:26:32
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-07-31 09:35:18
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-07-31 08:29:07
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-07-31 07:55:23
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-07-28 13:29:39
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-07-28 12:26:16
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-07-28 12:24:39
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-07-28 09:59:07
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-07-27 12:50:42
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-07-27 12:50:20
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-07-27 12:49:59
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-07-27 12:07:41
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-07-27 12:02:55
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-07-27 10:11:38
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-07-27 08:25:17
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-07-25 13:42:43
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-07-25 11:29:12
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-07-25 08:42:55
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-07-24 15:17:26
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-07-24 11:24:56
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-07-24 11:23:51
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-07-24 11:14:24
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-07-24 10:25:47
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-07-24 08:16:00
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-07-21 15:18:53
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-07-21 15:14:15
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-07-21 12:37:31
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-07-21 12:35:11
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-07-21 11:20:37
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-07-21 11:17:51
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-07-21 11:15:47
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-07-21 09:33:59
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-07-21 08:26:55
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-07-21 07:35:18
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-07-20 14:42:19
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-07-20 10:16:46
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-07-19 14:08:24
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-07-18 15:08:55
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-07-17 08:17:55
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-07-14 08:36:02
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-07-14 08:35:34
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-07-13 09:51:51
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-07-13 08:20:47
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-07-12 14:33:52
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-07-12 07:57:39
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-07-12 07:54:27
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-07-11 11:43:39
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-07-11 11:10:00
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-07-11 11:02:32
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-07-11 10:49:36
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-07-11 07:45:50
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-07-10 12:59:52
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-07-10 10:30:12
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-07-07 12:15:45
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-07-07 11:45:02
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-07-07 11:44:03
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-07-06 09:08:12
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-07-06 09:04:17
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-07-05 12:28:47
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-07-05 11:03:32
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-07-04 12:44:35
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-07-04 09:58:59
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-07-03 14:50:04
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-07-03 12:01:40
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-30 10:35:07
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-29 14:06:15
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-29 12:47:26
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-29 10:36:17
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-29 10:35:50
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-29 07:47:22
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-28 12:26:29
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-28 11:14:23
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-28 11:10:47
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-27 15:27:22
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-27 13:00:52
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-27 12:59:46
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-27 11:17:24
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-27 11:16:11
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-26 14:36:15
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-26 12:28:45
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-26 12:27:11
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-26 12:26:43
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-23 14:15:00
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-23 14:13:42
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-22 14:49:24
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-22 11:25:37
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-22 09:37:45
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-21 14:20:28
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-21 14:19:50
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-21 13:51:38
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-21 09:51:18
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-21 09:07:04
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-20 15:10:23
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-20 13:49:18
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-20 11:09:35
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-20 11:07:44
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-20 11:05:28
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-20 10:59:25
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-20 10:57:06
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-19 10:17:09
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-19 08:54:41
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-16 08:58:36
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-16 08:58:16
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-16 08:57:43
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-16 08:57:29
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-14 14:29:27
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-14 14:29:07
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-14 12:23:41
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-14 12:23:20
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-13 14:53:35
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-13 13:21:36
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-13 07:54:05
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-12 13:38:18
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-12 13:37:12
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-12 09:48:05
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-09 15:32:26
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-09 13:38:54
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-09 09:02:46
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-09 08:55:45
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-09 08:55:25
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-09 08:48:11
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-09 08:34:08
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-08 12:01:11
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-08 08:42:14
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-08 08:39:51
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-08 08:39:28
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-08 08:39:06
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-06 12:04:50
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-06 11:47:48
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-06 10:48:09
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-06 07:48:38
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-05 12:11:38
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-05 07:50:05
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-05 07:48:51
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-02 15:10:09
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-02 13:42:16
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-02 13:40:34
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-02 10:48:47
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-02 10:47:34
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-02 10:46:09
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-02 10:45:21
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-01 15:28:46
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-01 14:29:48
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-01 14:29:27
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-01 14:27:18
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-01 14:26:19
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-01 13:15:25
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-06-01 12:46:05
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-05-31 14:30:23
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-05-31 08:58:12
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-05-30 14:50:43
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-05-30 11:00:11
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-05-29 12:06:45
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-05-29 10:47:29
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-05-29 08:45:38
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-05-29 07:52:24
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-05-29 07:50:59
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-05-29 07:50:06
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-05-29 07:49:00
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-05-29 07:46:57
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-05-26 14:42:02
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-05-24 11:09:47
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-05-24 08:41:12
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-05-23 12:35:42
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-05-23 12:34:39
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-05-23 10:24:02
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-05-23 10:23:03
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-05-22 13:49:47
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-05-22 12:09:59
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-05-22 12:06:25
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-05-22 12:04:05
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-05-19 14:13:11
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-05-19 14:12:40
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-05-19 11:20:36
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-05-19 11:20:26
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-05-19 10:06:27
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-05-19 08:36:19
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-05-19 08:32:07
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-05-19 08:08:35
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-05-19 08:07:05
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-05-19 08:02:37
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-05-18 12:30:26
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-05-18 09:30:43
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-05-17 13:49:58
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-05-17 11:15:43
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-05-16 13:51:35
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-05-16 07:47:12
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-05-15 11:32:09
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-05-15 10:43:48
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-05-15 08:06:24
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-05-12 15:09:20
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-05-12 15:01:16
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-05-12 14:54:34
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-05-12 09:21:41
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-05-12 08:40:28
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-05-11 08:46:36
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-05-10 12:08:09
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-05-09 13:00:48
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-05-09 10:53:15
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-05-09 10:29:26
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-05-09 09:44:01
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-05-09 09:06:59
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-05-09 09:01:10
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-05-08 14:48:24
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-05-08 13:30:07
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-05-05 14:29:14
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-05-05 08:26:10
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-05-04 13:59:27
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-05-04 12:25:55
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-05-04 07:51:11
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-05-04 07:44:20
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-28 15:36:02
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-28 10:44:42
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-28 10:27:32
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-27 15:17:16
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-27 15:09:37
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-27 14:49:14
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-27 14:43:30
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-27 10:23:42
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-27 08:50:32
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-27 08:50:09
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-27 08:35:18
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-27 07:44:00
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-26 13:51:11
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-24 11:54:03
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-24 08:37:05
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-24 07:53:56
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-24 07:53:15
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-21 14:17:47
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-21 13:32:42
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-21 09:53:59
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-20 12:17:18
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-20 07:43:47
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-19 12:33:13
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-19 07:52:06
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-18 12:41:25
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-18 11:43:48
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-18 11:42:29
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-18 10:10:57
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-18 10:09:49
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-18 08:58:07
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-14 12:03:13
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-13 15:06:46
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-13 13:41:54
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-13 13:40:29
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-13 08:03:49
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-12 14:22:41
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-12 14:01:32
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-12 13:59:56
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-12 13:06:35
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-12 13:03:15
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-11 15:29:59
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-11 13:46:37
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-11 11:09:28
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-11 09:45:29
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-10 12:56:39
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-07 15:42:51
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-07 14:16:37
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-07 14:14:55
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-07 14:12:21
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-07 14:09:00
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-07 13:50:49
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-07 08:28:19
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-06 11:28:34
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-06 10:42:50
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-05 12:59:14
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-05 11:26:04
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-05 11:16:38
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-04 12:59:25
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-04 12:39:19
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-04 12:39:01
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-04 11:27:47
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-04 09:54:20
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-04 08:35:21
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-04 08:32:57
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-03 13:53:47
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-03 12:05:52
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-03 12:05:32
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-03 10:16:31
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-31 12:13:42
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-31 12:11:38
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-31 12:10:15
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-31 12:08:52
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-30 15:33:11
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-30 12:50:17
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-30 09:46:06
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-30 09:27:37
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-30 08:39:26
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-30 08:03:20
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-30 08:02:27
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-30 08:01:34
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-30 08:01:17
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-29 15:37:01
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-29 15:35:20
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-29 15:31:20
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-29 09:28:19
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-28 14:16:24
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-28 13:13:42
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-28 08:26:56
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-27 11:08:54
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-27 09:03:06
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-27 09:00:45
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-24 12:28:54
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-24 12:27:39
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-24 12:27:16
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-23 13:31:48
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-23 12:10:54
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-23 12:10:09
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-23 10:40:05
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-23 09:31:57
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-23 09:29:58
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-22 09:16:46
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-22 08:15:43
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-21 09:25:21
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-21 09:13:55
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-21 09:00:21
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-20 14:05:59
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-17 15:22:50
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-17 15:21:51
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-17 11:49:08
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-17 08:52:57
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-17 08:51:11
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-17 08:43:55
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-17 08:43:40
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-17 08:43:04
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-15 12:47:58
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-14 14:49:17
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-14 14:48:05
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-14 09:42:40
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-13 13:54:56
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-13 13:53:45
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-13 13:42:30
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-13 13:41:25
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-13 09:02:19
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-13 08:59:46
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-10 15:09:28
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-10 14:59:09
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-10 13:31:11
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-10 12:59:40
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-10 11:51:55
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-10 11:50:10
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-10 11:49:52
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-09 11:37:45
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-09 08:54:15
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-08 14:33:00
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-08 14:32:36
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-08 11:09:09
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-08 11:08:45
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-08 10:48:12
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-07 10:53:02
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-07 10:52:11
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-07 10:46:04
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-06 13:06:48
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-06 09:23:54
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-06 08:35:43
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-06 08:35:16
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-03 14:35:03
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-03 14:32:03
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-03 14:31:27
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-03 14:20:10
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-03 14:19:41
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-03 14:19:00
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-03 14:18:16
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-03 14:17:40
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-03 14:16:47
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-03 10:34:41
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-03 10:22:34
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-03 10:19:59
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-03 10:19:00
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-03 09:11:58
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-01 10:51:07
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-01 10:49:41
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-24 15:34:30
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-24 12:16:42
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-23 14:01:10
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-23 13:58:49
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-23 10:15:27
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-23 10:14:38
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-23 10:14:10
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-23 10:13:18
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-22 08:18:15
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-21 12:20:36
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-21 12:19:50
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-21 12:14:35
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-21 08:44:20
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-21 08:04:49
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-21 08:00:37
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-17 13:58:06
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-17 13:09:59
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-17 07:21:34
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-17 07:21:21
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-17 07:21:04
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-17 07:20:36
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-16 15:03:42
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-16 12:17:22
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-16 11:53:27
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-16 11:53:09
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-16 10:51:17
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-16 10:50:41
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-16 08:25:40
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-16 07:36:40
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-16 07:32:50
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-16 07:32:21
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-15 10:24:57
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-15 09:18:59
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-15 09:18:46
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-13 15:08:59
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-13 11:48:32
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-10 12:58:10
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-10 08:11:50
KATARZYNA SAWA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-09 14:55:42
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-09 11:53:54
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-09 10:41:11
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-08 14:08:59
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-08 11:08:18
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-08 08:42:11
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-08 08:41:48
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-07 15:05:45
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-07 14:16:19
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-07 13:36:27
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-06 12:36:39
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-06 12:35:39
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-06 12:35:03
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-03 13:04:48
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-03 12:29:54
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-03 10:23:11
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-03 10:22:43
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-03 09:31:58
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-02 14:23:25
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-02 08:02:28
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-02 08:01:42
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-02 08:01:30
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-01 11:55:54
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-01 09:37:20
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-01 09:35:20
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-31 14:02:45
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-31 09:25:38
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-31 08:17:03
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-30 08:29:19
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-30 07:28:41
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-30 07:28:29
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-27 13:13:32
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-27 12:16:10
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-27 12:15:46
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-27 09:41:51
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-26 13:45:36
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-26 11:31:10
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-26 07:26:20
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-26 07:26:03
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-26 07:25:17
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-26 07:25:02
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-25 09:26:45
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-20 14:20:32
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-20 13:12:04
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-20 11:23:48
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-19 11:39:30
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-19 11:38:50
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-19 11:38:24
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-19 10:46:13
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-19 09:44:05
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-19 09:41:40
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-19 09:41:14
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-17 09:30:31
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-17 09:16:28
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-17 09:16:02
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-16 14:21:37
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-16 14:21:00
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-16 08:52:19
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-16 08:52:06
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-16 08:44:32
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-16 08:42:00
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-16 08:38:27
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-16 08:37:56
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-11 12:27:00
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-11 08:10:18
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-10 14:57:19
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-10 14:56:36
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-10 12:20:29
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-10 12:09:35
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-10 12:09:06
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-10 12:08:26
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-10 12:08:12
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-10 12:07:44
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-09 12:53:37
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-09 12:52:20
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-09 12:51:15
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-09 12:50:31
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-09 12:49:53
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-09 12:49:15
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-09 09:23:30
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-05 14:06:11
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-05 14:05:52
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-05 14:05:33
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-05 14:05:11
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-04 15:00:13
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-04 14:59:55
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-04 14:59:37
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-04 08:22:49
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-03 15:10:40
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-03 11:48:49
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-03 11:48:23
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-02 11:58:41
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-01-02 11:54:09
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-30 16:04:25
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-30 14:09:12
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-30 11:10:58
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-30 11:06:48
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-29 14:37:09
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-29 14:36:33
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-29 14:35:49
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-29 07:35:04
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-29 07:34:22
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-28 11:03:07
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-28 10:26:02
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-28 09:58:04
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-28 09:12:39
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-28 09:10:44
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-27 09:43:38
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-23 10:43:44
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-23 10:43:22
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-23 10:43:00
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-23 08:13:26
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-22 15:19:33
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-22 12:50:34
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-22 12:49:58
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-22 12:49:29
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-22 12:49:09
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-22 12:48:28
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-22 07:16:25
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-22 07:16:10
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-22 07:14:46
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-22 07:14:15
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-21 13:09:24
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-21 13:09:05
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-21 10:36:43
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-21 10:36:15
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-21 07:21:28
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-21 07:21:03
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-21 07:19:50
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-21 07:19:33
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-20 13:15:50
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-20 13:15:22
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-19 14:26:54
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-19 14:26:35
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-19 10:00:25
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-19 09:58:27
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-19 09:28:22
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-19 09:14:34
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-19 09:03:17
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-16 14:53:50
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-16 11:49:29
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-16 11:48:45
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-16 10:56:13
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-16 10:19:01
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-16 10:18:36
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-16 10:17:58
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-16 10:17:29
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-15 14:58:53
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-15 14:58:38
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-15 10:15:10
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-14 12:58:20
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-14 12:58:01
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-14 09:04:09
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-13 12:08:19
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-13 10:13:55
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-13 09:55:10
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-13 09:54:31
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-13 09:53:54
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-12 11:47:21
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-12 11:46:32
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-12 11:45:55
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-12 11:45:40
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-12 11:45:06
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-09 14:03:21
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-08 12:54:43
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-08 12:54:23
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-07 12:35:29
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-07 08:47:02
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-06 13:57:34
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-06 13:57:09
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-05 14:00:20
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-02 11:23:01
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-02 11:22:44
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-02 11:22:24
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-02 11:22:00
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-12-01 13:40:55
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-30 09:27:53
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-30 08:48:12
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-30 07:48:11
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-29 14:45:07
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-29 14:07:45
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-29 10:47:24
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-29 10:47:07
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-25 14:10:42
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-25 14:10:17
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-25 12:24:44
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-25 12:23:57
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-25 12:23:43
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-25 12:23:16
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-23 14:19:28
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-23 14:17:18
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-23 14:17:04
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-23 14:16:49
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-21 14:43:30
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-21 14:42:28
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-21 11:16:38
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-21 10:33:51
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-21 09:10:43
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-21 08:24:34
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-21 07:16:23
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-18 11:27:13
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-17 11:51:23
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-17 07:26:01
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-16 14:29:35
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-16 13:48:17
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-16 13:30:38
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-16 12:00:03
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-16 08:12:58
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-16 08:03:21
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-16 08:02:57
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-16 08:02:37
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-16 08:00:56
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-15 07:22:24
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-15 07:22:10
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-15 07:21:33
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-15 07:21:16
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-15 07:20:15
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-15 07:19:34
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-15 07:19:19
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-15 07:19:00
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-10 12:24:55
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-10 12:24:37
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-10 09:33:43
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-10 07:51:37
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-09 12:15:35
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-09 12:15:19
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-08 14:27:45
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-08 08:00:02
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-07 12:12:07
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-07 12:10:48
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-07 08:58:07
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-04 13:05:35
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-04 09:38:31
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-04 09:38:13
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-04 07:34:34
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-03 14:55:37
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-03 12:48:49
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-03 12:40:48
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-03 09:29:36
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-03 09:29:20
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-03 08:29:53
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-02 14:04:02
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-02 14:03:42
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-02 10:25:29
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-11-02 07:37:43
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-31 12:21:35
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-31 12:21:07
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-28 14:54:17
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-27 12:34:31
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-27 11:25:25
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-27 10:35:47
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-27 08:18:47
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-26 14:46:30
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-26 10:28:34
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-26 09:08:56
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-25 14:16:35
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-25 14:16:04
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-25 14:15:47
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-25 11:48:52
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-25 11:27:59
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-25 07:47:03
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-25 07:45:39
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-24 14:03:13
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-24 13:08:26
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-24 12:08:47
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-24 10:59:01
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-21 13:14:33
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-21 12:13:43
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-21 12:13:24
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-21 12:11:44
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-21 12:11:22
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-21 11:45:21
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-21 11:29:12
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-21 10:33:35
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-21 08:45:40
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-21 08:44:17
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-21 07:46:20
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-21 07:46:04
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-21 07:45:49
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-20 13:49:59
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-19 10:24:09
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-19 09:55:19
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-18 14:46:43
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-18 14:41:57
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-18 14:41:08
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-18 10:19:26
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-18 09:49:45
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-18 09:03:02
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-18 09:01:53
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-18 07:13:34
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-17 15:06:10
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-17 14:49:03
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-14 12:14:06
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-14 11:39:59
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-14 11:39:26
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-14 11:38:15
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-14 11:37:51
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-14 09:19:33
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-14 07:14:52
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-14 07:14:14
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-14 07:13:34
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-13 10:26:23
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-12 15:04:47
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-12 15:03:20
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-12 15:02:57
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-11 07:45:38
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-11 07:44:35
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-10 10:10:27
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-10 10:09:16
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-10 10:07:47
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-10 10:04:56
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-07 11:23:09
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-07 11:22:09
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-07 11:21:46
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-07 11:21:19
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-06 12:54:32
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-06 09:03:28
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-06 08:42:49
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-06 08:42:31
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-06 08:42:17
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-06 08:41:41
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-06 08:40:53
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-06 08:38:29
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-06 08:38:13
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-05 07:15:08
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-05 07:14:52
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-04 14:29:29
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-04 10:56:52
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-04 07:28:40
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-04 07:24:42
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-03 11:48:50
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-03 09:27:44
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-03 09:09:17
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-03 09:09:05
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-03 08:05:43
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-03 07:14:37
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-10-03 07:13:31
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-09-30 15:15:47
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-09-30 15:15:26
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-09-30 09:54:10
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-09-29 13:37:54
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-09-29 11:57:43
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-09-28 11:36:04
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-09-28 07:12:06
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-09-27 10:17:56
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-09-27 09:02:40
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-09-26 13:19:49
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-09-26 10:14:59
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-09-26 09:29:41
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-09-26 07:14:13
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-09-26 07:13:55
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-09-23 15:02:24
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-09-23 15:02:10
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-09-23 11:21:39
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-09-23 11:21:21
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-09-23 11:21:04
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-09-23 11:20:41
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-09-22 14:18:30
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-09-22 10:16:45
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-09-22 09:12:41
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-09-22 08:32:59
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-09-22 07:12:40
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-09-22 07:12:23
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-09-22 07:11:44
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-09-21 10:10:30
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-09-21 09:13:17
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-09-21 07:16:25
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-09-21 07:16:08
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-09-20 09:23:50
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-09-20 07:42:41
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-09-20 07:42:23
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-09-19 13:33:46
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-09-19 12:53:29
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-09-19 12:53:13
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-09-19 11:22:40
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-09-19 11:03:29
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-09-19 09:33:33
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-09-16 11:05:01
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-09-16 08:55:59
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-09-16 08:48:10
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-09-16 08:47:54
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-09-15 14:18:13
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-09-15 14:17:51
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-09-15 13:25:59
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja