BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Thu, 16 Aug 18 02:08:23 +0200 Dotacje w ramach Programu Małej Retencji - lista 8/2018 z dnia 10.08.2018 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100739 Mon, 13 Aug 18 12:53:57 +0200 Gmina Miejska Kraków ogłasza Konkurs Ofert uzupełniający wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w roku 2018. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100737 Mon, 13 Aug 18 11:39:16 +0200 termin przetargu:14.09.2018 r. przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100660 lokalu mieszkalnego nr 14 przy ul. Kronikarza Galla Nr 2 oraz garażu nr 1 w os. Willowym nr 30

]]>
Tue, 14 Aug 18 14:01:41 +0200
70-lecie Nowej Huty – Konsultacje http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100708 Od 11 sierpnia do 17 września 2018 r. trwają konsultacje dotyczące pomysłów na działania związane z przyszłorocznymi obchodami jubileuszu 70-lecia Nowej Huty.

]]>
Mon, 13 Aug 18 09:34:33 +0200
Dotacje w ramach Programu Małej Retencji - lista 6, 7 /2018 z dnia 07.08.2018 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100605 Wed, 08 Aug 18 14:25:27 +0200 Informacja z zakresu planowania przestrzennego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100601 Od dnia 8 sierpnia 2018 r. obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: "DOLINA RUDAWY""STARY BIEŻANÓW".

]]>
Wed, 08 Aug 18 13:08:09 +0200
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na udostępnienie 5 uprawnień do prowadzenia handlu ruchomego w 3 lokalizacjach na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100544 Tue, 07 Aug 18 14:30:22 +0200 XVII edycja Programu Pomocy Lokatorom http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100550 Wydział Mieszkalnictwa UMK informuje, że Gmina Miejska Kraków organizuje XVII edycję Programu Pomocy Lokatorom

]]>
Tue, 07 Aug 18 14:25:43 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.AU-01-2.6743.6.138.2018.ALA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100503 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Osikowa, Kraków / 163, 58/4, 58/14, 57/2, 57/3, obr. 107; jedn. ewid. Podgórze

]]>
Fri, 03 Aug 18 13:21:39 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.AU-01-2.6743.6.137.2018.ALA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100505 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Osikowa, Kraków / 163, 58/4, 22/1, 57/2, 57/3, obr. 107; jedn. ewid. Podgórze

]]>
Fri, 03 Aug 18 13:20:41 +0200
OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PETYCJI WIELOKROTNEJ ZAWIERAJĄCEJ POSTULAT WYKUPU TZW. „LASU BORKOWSKIEGO” PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KRAKÓW http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100496 Fri, 03 Aug 18 10:08:37 +0200 Brama do Słowackiego Raju w krakowskim magistracie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100438 Od środy, 8 sierpnia w Holu Kamiennym Pałacu Wielopolskich (Urząd Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4) będzie można obejrzeć wystawę fotograficzną „Spišská Nová Ves – brama do Słowackiego Raju”.

]]>
Wed, 01 Aug 18 13:44:06 +0200
Ogłoszenie w sprawie prowadzenia handlu okolicznościowego w związku z dniem Wszystkich Świętych w 2018 roku http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100425 Wed, 01 Aug 18 10:50:01 +0200 UWAGA ! Przedłużenie terminu składania zgłoszeń w akcji Miejsce przyjazne seniorom http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100399 Jej celem jest współtworzenie na terenie miasta Krakowa przestrzeni, która wpływając na dobre samopoczucie seniorów, będzie wyrazem naszej wspólnej troski wobec środowiska osób starszych, a także pomoże im w realizowaniu codziennych potrzeb. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 sierpnia.

]]>
Tue, 31 Jul 18 15:09:06 +0200
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100348 PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY KOSZYKARSKIEJ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 30 lipca do 28 sierpnia 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag - w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 30 Jul 18 12:49:02 +0200
Dobry Start - 300+ - przyjmowanie wniosków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100290 Tue, 31 Jul 18 11:18:24 +0200 Bezpłatne znakowanie psów. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100167 Urząd Miasta Krakowa informuje, że każdy właściciel psa zamieszkujący na terenie Krakowa może bezpłatnie oznakować swojego psa.

]]>
Mon, 13 Aug 18 14:10:49 +0200
NAGRODY MIASTA KRAKOWA – 2018 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100166 Thu, 26 Jul 18 09:53:21 +0200 Informacja dotycząca przedłużania kart KKR http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100204 Wed, 25 Jul 18 15:30:09 +0200 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w rejonie ul. Brązowniczej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100170 Wed, 25 Jul 18 11:50:20 +0200 Informacja Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa, określających organizację i zakres działania dzielnic. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100130 Tue, 24 Jul 18 13:45:30 +0200 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert pt. Przygotowanie i wstępna eksploatacja przedstawienia teatralnego pt. „Mazagan. Miasto” Beniamina M. Bukowskiego oraz nabór członków komisji konkursowej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100139 Termin składania ofert upływa 17 sierpnia 2018 r. o godz. 15.00

Termin składania zgłoszeń do komisji konkursowej upływa 10 sierpnia 2018 r.

]]>
Tue, 24 Jul 18 12:25:37 +0200
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100040 PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "STRZELNICA - SIKORNIK" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 19 lipca do 17 sierpnia 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag - w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Thu, 19 Jul 18 10:47:47 +0200
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100004 PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU CZĘŚCI PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ALEI IGNACEGO DASZYŃSKIEGO" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 18 lipca do 16 sierpnia 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag - w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Wed, 18 Jul 18 11:39:53 +0200
Projekt „Kierunek Kariera” – doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących! http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99350 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera”. Dzięki niemu uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 87% jego kosztów.

]]>
Fri, 29 Jun 18 14:03:34 +0200
Lato 2018 z Krakowską Kartą Rodzinną http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99110 Thu, 21 Jun 18 15:13:34 +0200 Rodzinne Pływanie 2018 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99108 Thu, 21 Jun 18 15:01:15 +0200 Karta Krakowska http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99052 Czym jest Karta Krakowska? W skrócie: to przywileje dla osób zameldowanych na pobyt stały w Krakowie oraz tych, które płacą podatki w naszym mieście, pracując tym samym na jego rozwój. Wydanie Karty jest bezpłatne, a wszystko można załatwić nie wychodząc z domu.

]]>
Wed, 27 Jun 18 14:38:40 +0200
Dobry start 300+ http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99046 Thu, 21 Jun 18 08:09:37 +0200 Nowy okres świadczeniowy 2018/2019 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98965 Świadczenie wychowawcze 500+

]]>
Tue, 19 Jun 18 12:18:55 +0200
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98930 Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie

]]>
Mon, 18 Jun 18 12:43:52 +0200
Świadczenie Dobry start (300+) http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98873 Świadczenie Dobry start (300+) jest realizacją rządowego programu „Dobry start”. Jego celem jest wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Wsparcie to polegać będzie na przyznaniu raz w roku świadczenia w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym, niezależnie od wysokości dochodów uzyskiwanych przez rodzinę.

]]>
Fri, 13 Jul 18 12:59:14 +0200
Odstrzał sanitarny dzików http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98848 Informacja o rozporządzeniu Wojewody Małopolskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

]]>
Thu, 14 Jun 18 15:16:13 +0200
Dotacje w ramach Programu Małej Retencji - lista 3/2018 z dnia 05.04.2018 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96368 Fri, 06 Apr 18 11:01:01 +0200 Informacja Wydziału Rozwoju Miasta UMK dotycząca Gminnego Programu Rewitalizacji oraz zaświadczenia o położeniu na obszarze rewitalizacji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93744 Tue, 19 Jun 18 14:20:50 +0200