BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Wed, 21 Nov 18 17:40:14 +0100 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=103946 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OSIEDLE PODWAWELSKIE" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 21 listopada do 19 grudnia 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag opisane zostały w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Wed, 21 Nov 18 10:53:21 +0100
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert pt. Całoroczna działalność prowadzona stacjonarnie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=103941 Termin składania ofert upływa 18 grudnia 2018 r. o godz. 15.00

Termin zgłoszeń do komisji konkursowej upływa 5 grudnia 2018 r. o godz. 15.00

]]>
Wed, 21 Nov 18 10:49:39 +0100
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania pn.: Utworzenie Centrum Rehabilitacji Osób po Amputacjach http://www.bip.krakow.pl/?news_id=103940 Wed, 21 Nov 18 09:30:03 +0100 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=103828 PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ARMII KRAJOWEJ - PIASTOWSKA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 19 listopada do 17 grudnia 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag opisane zostały w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 19 Nov 18 14:00:50 +0100
Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=103813 Fri, 16 Nov 18 15:34:43 +0100 Posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska http://www.bip.krakow.pl/?news_id=103810 Fri, 16 Nov 18 14:36:29 +0100 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w latach 2019-2020 zadania publicznego w zakresie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” pn.: „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=103781 Fri, 16 Nov 18 07:33:19 +0100 Ogloszenie o przetargu na udostępnienie 11 miejsc dla ustawienia słupów ogłoszeniowych z możliwą funkcją handlową zlokalizowanych w obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=103665 Tue, 13 Nov 18 15:29:33 +0100 I sesja Rady Miasta Krakowa VIII kadencji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=103667 Komisarz Wyborczy w Krakowie wydał postanowienie z dnia 6 listopada 2018 roku, postanawiając zwołać I sesję Rady Miasta Krakowa VIII Kadencji na dzień 21 listopada 2018 roku o godzinie 12:00, w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

]]>
Tue, 13 Nov 18 14:54:04 +0100
Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=103663 Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 08.11.2018 r. zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu dz. nr 254/4 obr. 55 Podgórze przy ul. Księdza Ściegiennego 55.

]]>
Tue, 13 Nov 18 14:29:42 +0100
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=103661 Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 9 szt. drzew z terenu przy ul. Profesora Seweryna 2, 4, 6 dz. nr 325/2 obr. 50 Podgórze

]]>
Tue, 13 Nov 18 14:22:47 +0100
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=103658 Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 10 szt. drzew z terenu dz. nr 138/1 obr. 20 Podgórze przy ul. Mały Płaszów 4.

]]>
Tue, 13 Nov 18 14:15:51 +0100
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=103655 Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 50 szt. drzew z terenu przy ul. Aleksandry 5

]]>
Tue, 13 Nov 18 14:08:57 +0100
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=103652 Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew z terenu przy ul. Heleny 14 dz. nr 232/123 obr. 57 Podgórze, ul.Heleny 24 dz. nr 232/126 obr. 57 Podgórze.

]]>
Tue, 13 Nov 18 14:02:11 +0100
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=103637 Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy ul. Zbrojarzy 21, 21A dz. nr 641/5 obr. 33 Podgórze.

]]>
Tue, 13 Nov 18 10:29:06 +0100
Projekt „Kierunek Kariera” – doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących! http://www.bip.krakow.pl/?news_id=103439 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera”. Dzięki niemu uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 87% jego kosztów.

]]>
Thu, 08 Nov 18 08:56:05 +0100
Akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie 9 - 19 listopada 2018 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=103440 Thu, 08 Nov 18 08:50:40 +0100 Ogłoszenie w sprawie prowadzenia handlu okolicznościowego w związku z dniem Wszystkich Świętych. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=103358 Tue, 06 Nov 18 11:11:15 +0100 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=103322 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OLSZA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 5 listopada do 4 grudnia 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag opisane zostały w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 05 Nov 18 09:57:08 +0100
Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia w roku 2019 zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzenia edukacji prawnej. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=103279 Mon, 05 Nov 18 08:08:29 +0100 Informacja dla mieszkańców Krakowa w zakresie kardiologii i rehabilitacji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=103221 Tue, 30 Oct 18 11:32:43 +0100 Apel o otwieranie okienek piwnicznych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=103201 Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa zwraca się z apelem do zarządców i właścicieli nieruchomości o otwarcie (uchylenie) w okresie zimy części okienek w piwnicach czy też innych pomieszczeniach gospodarczych, w sposób pozwalający wolno żyjącym kotom znaleźć schronienie przed zimnem i mrozem.

]]>
Mon, 29 Oct 18 14:01:47 +0100
Urząd Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców, którzy ukończyli 65 rok życia do skorzystania z bezpłatnych szczepień ochronnych przeciwko grypie sezonowej. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=103147 Fri, 26 Oct 18 13:48:39 +0200 Ogłoszenie w sprawie petycji dot.Planu zagospodarowania przestrzennego ul.Piastowskiej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102987 Petycja dotycząca planu zagospodarowania rejonu ulicy Piastowskiej

link/zal.php?zal_id=8589

]]>
Mon, 22 Oct 18 12:54:17 +0200
KRAKÓW STAWIA NA TELEOPIEKĘ. STARTUJE PILOTAŻ PROGRAMU http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102598 Tue, 16 Oct 18 07:56:31 +0200 OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ZAŁATWIENIA PETYCJI WIELOKROTNEJ http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102477 OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ZAŁATWIENIA PETYCJI WIELOKROTNEJ W SPRAWIE NIEDOPUSZCZENIA DO ZABUDOWY KORYTARZA PRZEWIETRZANIA MIASTA, PRZEBIEGAJĄCEGO NA OBSZARZE CHEŁMU

]]>
Thu, 11 Oct 18 11:28:11 +0200
Oferta realizacji ekspertyzy dotyczącej oceny dokonanych zmian stanu wody na gruncie na terenie nieruchomości przy ul. Podgórki Tynieckie w Krakowie i wpływu tych zmian na stosunki wodne na działkach sąsiednich. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102378 Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa przedstawia ofertę realizacji zamówienia nt.:

Ocena dokonanych zmian stanu wody na gruncie w związku eksploatacją przydomowej oczyszczalni ścieków z odprowadzeniem ścieków do gruntu, na terenie nieruchomości przy ul. Podgórki Tynieckie w Krakowie i jej wpływem na stosunki wodne na działkach sąsiednich wraz z określeniem występujących szkód na terenie działek, jeżeli takie wystąpiły.

]]>
Mon, 08 Oct 18 13:15:27 +0200
Nabór wniosków TBS http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102170 Gmina Miejska Krakówz siedzibą w Krakowie, przy placu Wszystkich Świętych 3-4 informuje o możliwości złożenia wniosku o przyznanie lokalu mieszkalnego z zasobów Towarzystw Budownictwa Społecznego. Termin składania wniosków: od 1 października 2018 r. do 30 listopada 2018 r. 

]]>
Mon, 01 Oct 18 12:58:54 +0200
INFORMACJA W SPRAWIE TRYBU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102018 Mon, 05 Nov 18 12:45:53 +0100 Informacja Wydziału Rozwoju Miasta UMK dotycząca Gminnego Programu Rewitalizacji oraz zaświadczenia o położeniu na obszarze rewitalizacji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98972 Thu, 13 Sep 18 14:08:43 +0200 Dobry Start - 300+ - przyjmowanie wniosków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100290 Tue, 30 Oct 18 11:41:32 +0100 Bezpłatne znakowanie psów. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100167 Urząd Miasta Krakowa informuje, że każdy właściciel psa zamieszkujący na terenie Krakowa może bezpłatnie oznakować swojego psa.

]]>
Mon, 13 Aug 18 14:10:49 +0200