BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Thu, 24 May 18 04:19:22 +0200 Zmiana operatora telefonii stacjonarnej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97627 Informujemy, że w związku ze zmianą operatora telefonii stacjonarnej w Urzędzie Miasta Krakowa planowane jest przełączenie usług telefonii stacjonarnych. W następstwie tej zmiany, w piątek 25 maja, jak i w poniedziałek 28 maja mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do usługi telefonii stacjonarnej łącznie z całkowitym brakiem dostępu do tych usług.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy, jednocześnie informujemy, iż dokładamy wszelkich starań, aby przełączenie odbyło się w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników.

]]>
Tue, 22 May 18 13:01:19 +0200
Ogłoszenie o zamówieniu. Udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom doprowadzonym do wytrzeźwienia do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97624 Tue, 22 May 18 11:06:29 +0200 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97557 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY RODZINNEJ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 21 maja do 19 czerwca 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag - w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 21 May 18 15:17:09 +0200
Rozpatrzenie uwag http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97596 Rozpatrzenie uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY PRZEWÓZ" (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

]]>
Mon, 21 May 18 13:55:42 +0200
Drugie spotkanie konsultacyjne projektu Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2019-2021 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97583 Mon, 21 May 18 12:52:20 +0200 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA NOWE STOISKA Z PAMIĄTKAMI I OBWARZANKAMI http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97574 36 projektów wpłynęło w konkursie na wykonanie projektu stoiska handlu obwoźnego w dwóch wariantach - dla handlu obwarzankami oraz dla handlu pamiątkami na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto w Krakowie.

]]>
Mon, 21 May 18 11:25:09 +0200
Konkurs UMK i SARP „Nowe Życie Pomiędzy Estakadami” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97562 Mon, 21 May 18 10:24:04 +0200 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97542 OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ARMII KRAJOWEJ - PIASTOWSKA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie projektu planu rozpocznie się w dniu 28 maja 2018 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 18 May 18 13:27:20 +0200
„Przewóz osób na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto” – rozstrzygnięcie konkursu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97536 Fri, 18 May 18 10:53:45 +0200 Zatwierdzona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97533 Fri, 18 May 18 09:11:25 +0200 Dotacje w ramach Programu Małej Retencji - lista 5/2018 z dnia 17.05.2018 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97487 Thu, 17 May 18 14:33:23 +0200 Podsumowanie I etapu konsultacji w sprawie Koncepcji Miejskiego Ośrodka Zdrowia dla Osób Starszych i Niesamodzielnych w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97459 Thu, 17 May 18 09:11:12 +0200 WYNIKI KONKURSU „DZIAŁAJMY RAZEM” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97438 Rozstrzygnięto czwartą edycję konkursu „Działajmy razem”, wspierającego lokalne inicjatywy międzypokoleniowe. Wyróżnione projekty dotyczą uczniowskich przedsięwzięć realizowanych we współpracy z osobami powyżej 60 roku życia, a ich celem jest integracja młodzieży i seniorów.

]]>
Wed, 16 May 18 13:57:36 +0200
OTWARTY KONKURS OFERT - KRAKOWSKI PRODUKT TURYSTYCZNY http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97379 Prezydenta Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej  na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa

]]>
Wed, 23 May 18 11:00:53 +0200
Ruszył program grantowy DZIAŁAMY LOKALNIE 2018 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97366 ArcelorMittal Poland oraz Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa zapraszają do udziału w Programie grantowym „Działamy lokalnie 2018".

]]>
Tue, 15 May 18 12:59:06 +0200
Zamówienie na nabycie przez Gminę lokali mieszkalnych na rynku pierwotnym http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97351 Gmina Miejska Kraków z siedzibą w Krakowie – Plac Wszystkich Świętych 3-4, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Nabycie przez Gminę Miejską Kraków lokali mieszkalnych na rynku pierwotnym.

]]>
Tue, 15 May 18 11:54:43 +0200
Komunikat Kapituły Nagrody Teatralnej im. Stanisława Wyspiańskiego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97345 Mon, 14 May 18 15:06:09 +0200 Ogłoszenie o konsultacjach http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97288 Wydział Geodezji, Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Krakowa zapraszają mieszkańców, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie obowiązku umieszczania nazw dzielnic na tabliczce z numerem porządkowym budynku.

]]>
Fri, 11 May 18 13:45:39 +0200
Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97294 Fri, 11 May 18 12:47:42 +0200 Projekt ,,Eko-logiczni'' http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97286 Fri, 11 May 18 09:11:52 +0200 Rodzinne świętowanie po raz 7! http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97273 Thu, 10 May 18 14:53:09 +0200 CIII sesja Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97260 Informuję, że została zwołana CIII sesja Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa z okazji Święta Miasta oraz dla nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Pani Biserce Rajčić oraz dla nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Panu Profesorowi Januszowi Skalskiemu. Uroczysta sesja odbędzie się 5 czerwca (wtorek) 2018 roku o godzinie 12.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

]]>
Thu, 10 May 18 13:38:44 +0200
XIX Tydzień Osób Niepełnosprawnych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97250 Thu, 10 May 18 12:46:22 +0200 Konsultacje projektu dokumentu pn. „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków”. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97231 Thu, 10 May 18 09:01:00 +0200 Budżet obywatelski: trwa weryfikacja rekordowej liczby projektów http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97192 W V edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa mieszkanki i mieszkańcy złożyli 678 projektów – to najwięcej w historii głosowania. Propozycje zadań, które pozytywnie przeszły weryfikację formalną, trafiają do jednostek merytorycznych, gdzie są oceniane pod kątem prawnym. Weryfikacja potrwa do 31 maja. Ostateczną listę projektów, na które będzie można głosować, poznamy 4 czerwca. Gdzie w tym roku krakowianie widzą największą potrzebę zmian?

]]>
Wed, 09 May 18 11:15:57 +0200
Konsultacje w okresie od 7 do 31 maja 2018 r. Kraków rozmawia o edukacji- krakowska sieć szkół dziś i jutro. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97115 Prezydent Miasta Krakowa zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych mających na celu poznanie opinii mieszkańców o istniejącej sieci szkół podstawowych oraz zebranie propozycji rozwiązań dotyczących projektu sieci szkół od 1 września 2019 r.

]]>
Mon, 07 May 18 13:00:42 +0200
Wykaz powołanych urzędników wyborczych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97111 Mon, 07 May 18 12:32:59 +0200 Rowerowy Maj 2018 w krakowskich szkołach STARS http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96936 Kampania Rowerowy Maj jest organizowana w Krakowie po raz drugi i będzie trwała od 7-30 maja. W kampanii biorą udział szkoły, które uczestniczą w projekcie STARS oraz te, które przystąpią do projektu od września 2018r. Do kampanii zgłoszone zostały 33 szkoły podstawowe oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3. W tegorocznej kampanii udział bierze także przedszkole nr 38 z ul. Jabłonkowskiej. Łącznie kampania jest adresowana do 14 tysięcy uczniów (i przedszkolaków) podzielonych na 640 oddziałów klasowych. Zasady Rowerowego Maja są proste. Kto przyjedzie do szkoły na rowerze, hulajnodze, rolkach, wrotkach czy deskorolce otrzymuje naklejkę a klasa/szkoła otrzymuje punkt. Rywalizacja odbywa się na poziomie indywidualnym, klasowym i międzyszkolnym.

]]>
Thu, 26 Apr 18 14:30:56 +0200
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96835 PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PRĄDNIK CZERWONY - WSCHÓD" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 24 kwietnia do 25 maja 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag - w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Tue, 24 Apr 18 08:12:44 +0200
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96589 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "DĘBNIKI II". Termin składania wniosków do dnia 30 maja 2018 r. Sposoby składania wniosków zostały opisane w ogłoszeniu: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 13 Apr 18 12:23:50 +0200
Miejsce przyjazne seniorom - rusza VIII edycja http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96384 Województwo Małopolskie oraz Gmina Miejska Kraków zapraszają do udziału w VIII edycji akcji społecznej "Miejsce przyjazne seniorom".

]]>
Fri, 06 Apr 18 14:46:47 +0200
Dotacje w ramach Programu Małej Retencji - lista 3/2018 z dnia 05.04.2018 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96368 Fri, 06 Apr 18 11:01:01 +0200 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96163 Fri, 30 Mar 18 00:00:02 +0200 NAGRODY MIASTA KRAKOWA – 2018 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96125 Termin składania wniosków upływa w dniu 29 czerwca 2018 r.

Zobacz więęcej: Nagrody Miasta Krakowa

]]>
Wed, 28 Mar 18 08:33:08 +0200
Informacja Wydziału Rozwoju Miasta UMK dotycząca Gminnego Programu Rewitalizacji oraz zaświadczenia o położeniu na obszarze rewitalizacji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93744 Tue, 17 Apr 18 14:21:21 +0200