BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Mon, 18 Dec 17 21:14:55 +0100 „Centrum Obywatelskie” zaprasza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84096 Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS - realizator zadania publicznego pn. "Centrum Obywatelskie" - zaprasza do korzystania z oferty Centrum (ul. Reymonta 20).

]]>
Thu, 02 Mar 17 13:11:11 +0100
14 zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88392 Na podstawie wyników głosowania mieszkańców w tegorocznym budżecie obywatelskim miasta Krakowa, zatwierdzona została do realizacji lista 14 zadań o charakterze ogólnomiejskim.

]]>
Mon, 24 Jul 17 11:18:37 +0200
Ogłoszenie w sprawie prowadzenia handlu okolicznościowego w związku z dniem Wszystkich Świętych w 2018 roku. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92762 Thu, 30 Nov 17 13:00:51 +0100 UWAGA! Stowarzyszenia zwykłe nieposiadające osobowości prawnej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=76391 Od 20 maja 2016 r. obowiązują zmienione zasady przy rejestracji stowarzyszeń zwykłych wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1923).

]]>
Mon, 29 May 17 11:58:11 +0200
Dotacje w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - listy 104/2017, 105/2017 i 106/2017 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90413 Wed, 20 Sep 17 10:21:19 +0200 Apel o uchylanie okienek w piwnicach dla wolno żyjących kotów http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91136 Tue, 10 Oct 17 14:11:55 +0200 ZAWIADOMIENIE http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91258  

Wydział Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa informuje, że powzięty został zamiar zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, oznaczonych obecnie jako działka ewidencyjna nr: 93/4 (odpowiadające części parceli l.kat. 302/242, obj. KW 403066 Czarna Wieś), położona w Krakowie w obrębie 12 jednostce ewidencyjnej Krowodrza przy ul. Goetla.

]]>
Fri, 13 Oct 17 00:00:04 +0200
Ogłoszenie o przetargu na udostępnienie 10 miejsc do wykonywania i sprzedaży prac plastycznych na papierze na płycie Rynku Głównego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92278 Tue, 14 Nov 17 14:16:24 +0100 XVI edycja PPL http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92499 Gmina Miejska Kraków informuje, iż organizuje XVI edycję Programu Pomocy Lokatorom

]]>
Mon, 20 Nov 17 10:47:24 +0100
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92509 PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ALEI IGNACEGO DASZYŃSKIEGO" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 20 listopada do 18 grudnia 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 20 Nov 17 11:11:58 +0100
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92508 PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU CZĘŚCI PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PROKOCIM - OBSZAR PARKOWY" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 20 listopada do 18 grudnia 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 20 Nov 17 11:09:21 +0100
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92533 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KOSTRZE - REJON ULICY FALISTEJ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 21 listopada do 19 grudnia 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Tue, 21 Nov 17 15:14:57 +0100
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92604 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BRONOWICE - STELMACHÓW" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją
w dniach od 23 listopada do 21 grudnia 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Thu, 23 Nov 17 13:35:59 +0100
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w latach 2018-2020 pt. „Cyklicznie realizowane festiwale i przeglądy o znaczeniu promocyjnym dla miasta” oraz naboru na członków komisji konkursowej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92700 Termin składania ofert na realizację zadań publicznych do niniejszego konkursu upływa 20 grudnia 2017 r. o godz. 15.00.

]]>
Tue, 28 Nov 17 15:12:27 +0100
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92756 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "STARY BIEŻANÓW" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 30 listopada 2017 r. do 2 stycznia 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Thu, 30 Nov 17 10:36:48 +0100
Wyniki naboru projektów do aktualizowanego Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa - projekty zlokalizowane na terenach poprzemysłowych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92744 Wed, 29 Nov 17 16:58:47 +0100 OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PETYCJI WIELOKROTNEJ W SPRAWIE PODJECIA DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU MŁYNÓWKI KRÓLEWSKIEJ NA ODCINKU OD UL. NA BŁONIE DO UL. ZAKLIKI W SPOSÓB PRZESTAWIONY W PETYCJI http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92802 Fri, 01 Dec 17 13:40:54 +0100 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92837

]]>
Mon, 04 Dec 17 14:53:39 +0100
Posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92860 Tue, 05 Dec 17 09:30:42 +0100 Ogłoszenie o przetargu na uzyskanie dwóch uprawnień do wjazdu oraz zajmowania miejsca na wyznaczonym postoju w Rynku Głównym dla pojazdów zaprzęgowych obsługujących ruch turystyczny http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92993 Thu, 07 Dec 17 13:34:32 +0100 Bezpłatna konferencja szkoleniowa z cyklu "Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży poprzez sport i edukację" http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93009 Konferencja szkoleniowa z cyklu „Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży poprzez sport i edukację”, odbędzie się w dniu 18 stycznia 2018 roku w Małej Hali Tauron Areny Kraków, ul. Stanisława Lema 7. Konferencja jest skierowana do trenerów i instruktorów sportowych.

]]>
Thu, 07 Dec 17 15:11:35 +0100
Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie informuje, że w dniu 29 grudnia 2017 r. zostanie przeprowadzona aukcja oraz aukcja celowa na najem lokali użytkowych. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92862 Fri, 08 Dec 17 00:00:02 +0100 Informator krakowskiej rodziny - nowe wydanie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93058 Mon, 11 Dec 17 10:50:48 +0100 Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pod nazwą „Miejskie Centrum Informacji Społecznej” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93073 Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018 – 2019 w formie wsparcia zadania publicznego pod nazwą „Miejskie Centrum Informacji Społecznej”.

Termin składania ofert: 02.01.2018 r.

Termin zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej 25.12.2018 r.

]]>
Mon, 11 Dec 17 13:09:56 +0100
Partnerzy Roku Krakowskiej Karty Rodzinnej 2017 nagrodzeni http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93057 Mon, 11 Dec 17 10:48:55 +0100 Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych zaprasza na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące projektu Regulaminu otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków na rok 2018. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93105 Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych zaprasza na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące projektu Regulaminu otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków na rok 2018.

]]>
Tue, 12 Dec 17 12:22:44 +0100
XCI sesja Rady Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93118 Została zwołana XCI sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 20 grudnia 2017 roku o godzinie 11:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

]]>
Wed, 13 Dec 17 07:17:53 +0100
KONKURS POETYCKI im. ANNY ŚWIRSZCZYŃSKIEJ KSIĄŻKOWY DEBIUT POETYCKI (5 edycja) http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93137 Materiał należy nadesłać w terminie do 31 marca 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, Plac Wszystkich Świętych 11, 31-004 Kraków (z dopiskiem KONKURS: NOC POEZJI 2018).

]]>
Wed, 13 Dec 17 12:21:30 +0100
Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa przypomina, iż od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie stawek za czasowe udostępnianie nieruchomości i przestrzeni. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93176 Thu, 14 Dec 17 12:11:55 +0100 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Upowszechnianie literatury i działalność wydawnicza” oraz naboru na członków komisji konkursowej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93174 Termin składania ofert upływa 15 stycznia 2018 r. o godz. 15.00 - szczegóły w ogłoszeniu konkursowym.

Termin zgłoszeń kandydatów do komisji konkursowej upływa 3 stycznia 2018 r. Zobacz ogłoszenie.

Zobacz wszystkie: Otwarte konkursy ofert w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, rok 2018

]]>
Thu, 14 Dec 17 11:54:51 +0100
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Prowadzenie działalności kulturalnej w księgarniach stacjonarnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków” oraz naboru na członków komisji konkursowej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93175 Termin składania ofert upływa 19 stycznia 2018 r. o godz. 15.00 - szczegóły w ogłoszeniu konkursowym.

Termin zgłoszeń kandydatów do komisji konkursowej upływa 8 stycznia 2018 r. Zobacz ogłoszenie.

Zobacz wszystkie: Otwarte konkursy ofert w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, rok 2018

]]>
Thu, 14 Dec 17 12:01:41 +0100
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta - wydarzenia kulturalne i artystyczne” oraz naboru na członków komisji konkursowej oraz naboru na członków komisji konkursowej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93170 Termin składania ofert upływa 26 stycznia 2018 r. o godz. 15.00 - szczegóły w ogłoszeniu konkursowym.

Termin zgłoszeń kandydatów do komisji konkursowej upływa 12 stycznia 2018 r. Zobacz ogłoszenie.

Zobacz wszystkie: Otwarte konkursy ofert w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, rok 2018

]]>
Thu, 14 Dec 17 11:47:55 +0100
Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie informuje, że od dnia 15 grudnia 2017 r. zostanie wywieszona informacja o wynajęciu lokalu użytkowego drogą bezprzetargową. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93173 Fri, 15 Dec 17 00:01:12 +0100 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93192 OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY RAJSKIEJ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu rozpocznie się w dniu 27 grudnia 2017 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 15 Dec 17 09:50:50 +0100
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag dotyczących oferty na realizację zadania publicznego pn. „Klub Rodziców z dziećmi do lat 3”. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93204 Fri, 15 Dec 17 12:16:20 +0100 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w okresie od 1 lutego 2018 roku do 31 marca 2020 roku zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Wspieranie rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi do lat 3” - zapraszamy do składania ofert http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93200 Fri, 15 Dec 17 11:33:19 +0100 I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza dla Krakowa. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93222 Mon, 18 Dec 17 06:28:16 +0100 Prace modernizacyjne w elektrociepłowni TAMEH Polska Oddział w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93220 Sun, 17 Dec 17 07:05:11 +0100 NAGRODA TEATRALNA IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 7. edycja konkursu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93244 Mon, 18 Dec 17 15:05:12 +0100