BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Thu, 25 May 17 22:15:39 +0200 UWAGA! Stowarzyszenia zwykłe nieposiadające osobowości prawnej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=76391 Od 20 maja 2016 r. obowiązują zmienione zasady przy rejestracji stowarzyszeń zwykłych wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1923).

]]>
Wed, 15 Feb 17 12:32:20 +0100
Harmonogram przerwy wakacyjnej w samorządowych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w okresie lipiec- sierpień 2017 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83603 Fri, 10 Feb 17 12:29:30 +0100 OTWARTY KONKURS OFERT - zadanie publiczne w zakresie: Wypoczynek letni dzieci i młodzieży http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83916 Thu, 23 Feb 17 13:32:52 +0100 Konkurs UMK i SARP na opracowanie koncepcji Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych przy ul. Zabłocie 20-22 w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84168 Fri, 03 Mar 17 09:06:18 +0100 „Centrum Obywatelskie” zaprasza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84096 Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS - realizator zadania publicznego pn. "Centrum Obywatelskie" - zaprasza do korzystania z oferty Centrum (ul. Reymonta 20).

]]>
Thu, 02 Mar 17 13:11:11 +0100
Utrudnienia w korzystaniu z parkingu przy al. Powstania Warszawskiego 10. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84228 Informuję, że z powodu prowadzenia prac związanych z termomodernizacją budynku Urzędu Miasta Krakowa przy Al. Powstania Warszawskiego 10, od dnia 13 marca 2017 r. parking przed budynkiem bedzie wyłączony z użytkowania. 

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.

 

]]>
Tue, 07 Mar 17 10:51:08 +0100
termin przetargu: 30.05.2017 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż zabudowanych nieruchomości położonych przy ul. Herberta 12 i 14 oraz przy ul. Tetmajera http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84845 Thu, 30 Mar 17 00:00:02 +0200 Ogłoszenie konkursu - NAGRODY MIASTA KRAKOWA - 2017 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85068 Termin składania wniosków upływa w dniu 30 czerwca 2017 roku – decyduje data złożenia wniosku.

]]>
Thu, 06 Apr 17 10:09:14 +0200
KONKURS „DZIAŁAJMY RAZEM” TRZECIA EDYCJA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85381 Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa ogłasza trzecią edycję konkursu „Działajmy razem” na realizację działań międzypokoleniowych. Celem konkursu jest integracja uczniów i osób starszych oraz wyłonienie i rozpropagowanie najciekawszych projektów dotyczących uczniowskich przedsięwzięć realizowanych we współpracy z osobami powyżej 60 roku życia.

]]>
Tue, 11 Apr 17 17:17:57 +0200
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Wspieranie więzi międzypokoleniowych - Działajmy razem” w 2017 roku http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85380 Gmina Miejska Kraków, Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Komórka realizująca: Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa.

]]>
Tue, 11 Apr 17 17:19:56 +0200
Zawiadomienie o wyłożeniu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85750 Thu, 27 Apr 17 08:24:19 +0200 Trwają konsultacje dotyczące inicjatywy lokalnej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85798 Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Konsultacje trwają od 27 kwietnia do 31 maja 2017 roku.

]]>
Mon, 15 May 17 10:21:34 +0200
Klub Rodziców z dziećmi do lat 3 - otwarty konkurs ofert http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85892 Wydział Spraw Społecznych UMK informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2017 roku zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Klub Rodziców z dziećmi do lat 3”. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa z dniem 26 maja 2017 roku o godz. 10.00.

]]>
Fri, 28 Apr 17 13:27:50 +0200
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85939 PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU CZĘŚCI PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "AZORY - PARK" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją
w dniach od 4 maja do 2 czerwca 2017 r.
(-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Thu, 04 May 17 13:52:33 +0200
Budowa Północnej Obwodnicy Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S52 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85945 Fri, 05 May 17 13:26:38 +0200 Ogłoszenie w sprawie przetargu na udostępnienie 3 miejsc, do wykonywania i sprzedaży prac plastycznych, zlokalizowanych na płycie Rynku Głównego oraz 2 miejsc, do prowadzenia sprzedaży pamiątek o charakterze krakowskim ze stoisk ruchomych, zlokalizowanych w Małym Rynku i na Plantach Krakowskich http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86024 Mon, 08 May 17 12:41:03 +0200 XV edycja Programu Pomocy Lokatorom http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86057 Gmina Miejska Kraków informuje, iż organizuje XV edycję Programu Pomocy Lokatorom.

Oferty można składać w terminie od 09.05.2017 r. do 19.06.2017 r.

]]>
Tue, 09 May 17 08:14:46 +0200
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Festiwal filmowy popularyzujący twórczość z zakresu filmu animowanego oraz dokumentalnego i fabularnego” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86065 Tue, 09 May 17 09:39:01 +0200 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86072 PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - REJON ULICY GALICYJSKIEJ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 9 maja do 6 czerwca 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Tue, 09 May 17 10:23:18 +0200
Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie informuje o zamiarze przeprowadzenia w dniu 31 maja 2017 r. aukcji oraz aukcji celowej na najem lokali użytkowych. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86101 Wed, 10 May 17 13:42:53 +0200 Rozstrzygnięcie uzupełniającego otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2017-2018 zadania publicznego pn.: „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86198 Fri, 12 May 17 14:45:18 +0200 „Święto Organizacji Pozarządowych” - unieważnienie konkursu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86199 Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych informuje, że Prezydent Miasta Krakowa zarządzeniem nr 1147/2017 dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie pomiędzy 1 czerwca a 31 października 2017 roku zadania publicznego pn. „Święto Organizacji Pozarządowych” poprzez unieważnienie konkursu.

]]>
Fri, 12 May 17 15:18:37 +0200
II rata opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86207 Mon, 15 May 17 09:17:38 +0200 Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie informuje o zamiarze przeprowadzenia w dniu 5 czerwca 2017 r. aukcji celowej na najem lokalu użytkowego. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86205 Mon, 15 May 17 08:43:32 +0200 LXXIV sesja Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86264 Informuję, że została zwołana LXXIV sesja Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa jako uroczysta, z okazji Święta Miasta oraz dla wręczenia Srebrnego Medalu „Cracoviae Merenti” Towarzystwu Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Uroczysta sesja odbędzie się 5 czerwca 2017 roku o godzinie 12.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

]]>
Tue, 16 May 17 13:48:29 +0200
XVIII Tydzień Osób Niepełnosprawnych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86283 Już 30 maja br. zapraszamy na Rynek Główny w Krakowie na Inauguracje XVIII Tygodnia Osób Niepełnosprawnych "Kocham Kraków z Wzajemnością"-Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych.

]]>
Thu, 18 May 17 09:32:47 +0200
termin przetargu: 18.07.2017 r. przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali położonych przy ul. Bogusławskiego 10, ul. Basztowej 5, ul. Kraszewskiego 19, udziału w nieruchomości przy ul. Urzędniczej 25, nieruchomości przy ul. Emaus http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86334 Thu, 18 May 17 12:15:33 +0200 termin przetargu: 22.06.2017 r. przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokalu położonego w Krakowie przy al. Zygmunta Krasińskiego 4 i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Mikołowskiej 10a w Mysłowicach http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86353 Fri, 19 May 17 00:00:10 +0200 termin przetargu: 20.06.2017 r. przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Górka Narodowa, ul. Do Wisły i udziału w nieruchomości przy ul. Mogilskiej 98 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86355 Fri, 19 May 17 00:00:26 +0200 termin przetargu: 20.06.2017 r. przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej przy ul. Lubostroń http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86357 Fri, 19 May 17 00:00:47 +0200 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86359 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "RYBITWY - REJON ULICY GOLIKÓWKA" - Termin składania wniosków do planu do dnia 30 czerwca 2017 r. Sposoby składania wniosków w treści ogłoszenia (--> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 19 May 17 08:29:17 +0200
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86360 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KOSOCICE II" - Termin składania wniosków do planu do dnia 30 czerwca 2017 r. Sposoby składania wniosków w treści ogłoszenia (--> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 19 May 17 08:33:15 +0200
AKADEMIE KLASY EKSTRA w KRAKOWIE http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86374 25 maja w Krakowie (MKS Cracovia SSA) i 26 maja w Myślenicach (Wisła SA) odbędzie się kolejna edycja projektu Akademie Klasy Ekstra organizowanego przez Fundację Ekstraklasy oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki, we współpracy z najlepszymi w Polsce klubami piłkarskimi reprezentującymi rozgrywki Lotto Ekstraklasy.

]]>
Fri, 19 May 17 09:55:01 +0200
KONKURS im. ANNY ŚWIRSZCZYŃSKIEJ na KSIĄŻKOWY DEBIUT POETYCKI 2017 – informacja dot. terminu ogłoszenie wyników 4. edycji konkursu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86386 Fri, 19 May 17 13:15:50 +0200 termin przetargu: 22.06.2017 r. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej przy ul. Szastera http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86397 Mon, 22 May 17 07:37:21 +0200 Dotacje w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - lista 38/2017 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86398 Mon, 22 May 17 07:46:37 +0200 „ŚWIĘTO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH” - ogłoszenie konkursu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86414 Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych lub działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1–32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Tytuł zadania publicznego: „ŚWIĘTO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH”. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa z dniem 16 czerwca 2017 roku o godz. 15.00.

]]>
Mon, 22 May 17 13:43:36 +0200
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86444 PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU CZĘŚCI PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "RUCZAJ - REJON ULICY CZERWONE MAKI" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 23 maja do 21 czerwca 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Tue, 23 May 17 11:09:51 +0200
LXXIII sesja Rady Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86445 Została zwołana LXXIII sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 31 maja 2017 roku o godzinie 10:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

]]>
Tue, 23 May 17 10:12:58 +0200
Nowy punkt informacyjno – doradczy z zakresu zmiany systemu ogrzewania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86450 Od wtorku, 23 maja 2017 r. krakowianie będą mogli korzystać z usług nowego punktu informacyjno -doradczego mieszczącego się w istniejącym Punkcie Obsługi Mieszkańca, gdzie będą mogli dowiedzieć się, jak zmienić system ogrzewania na proekologiczny. W budynku Urzędu Miasta przy ul. Wielickiej 28a będą działały dwa stanowiska do bezpośredniej obsługi.

]]>
Tue, 23 May 17 11:23:56 +0200
Informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w dniu 16.05.2017r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86507 Wed, 24 May 17 08:36:17 +0200 Informacja o niedostępnej usłudze poczty elektronicznej w Urzędzie Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86512 Informujemy, że w najbliższy weekend prowadzone będą prace związane z pocztą elektroniczną. W związku z tym usługa poczty elektronicznej w Urzędzie Miasta Krakowa nie będzie dostępna od godz. 8.00 27.05.2017 r. (sobota) do godz. 20.00 28.05.2017 r. (niedziela).

W wyjątkowych przypadkach prace mogą spowodować problemy z realizacją usług zgłaszanych przez Państwa, w tym także usług świadczonych w ramach BIP.

]]>
Wed, 24 May 17 11:00:03 +0200