BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Wed, 23 Aug 17 08:06:01 +0200 14 zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88392 Na podstawie wyników głosowania mieszkańców w tegorocznym budżecie obywatelskim miasta Krakowa, zatwierdzona została do realizacji lista 14 zadań o charakterze ogólnomiejskim.

]]>
Mon, 24 Jul 17 11:18:37 +0200
Lato z Krakowską Kartą Rodzinną http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87750 Mon, 03 Jul 17 14:18:52 +0200 UWAGA! Stowarzyszenia zwykłe nieposiadające osobowości prawnej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=76391 Od 20 maja 2016 r. obowiązują zmienione zasady przy rejestracji stowarzyszeń zwykłych wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1923).

]]>
Mon, 29 May 17 11:58:11 +0200
Zwalczanie barszczu Sosnowskiego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87400 Mon, 26 Jun 17 12:19:07 +0200 Harmonogram przerwy wakacyjnej w samorządowych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w okresie lipiec- sierpień 2017 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83603 Fri, 10 Feb 17 12:29:30 +0100 OTWARTY KONKURS OFERT - zadanie publiczne w zakresie: Wypoczynek letni dzieci i młodzieży http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83916 Thu, 23 Feb 17 13:32:52 +0100 „Centrum Obywatelskie” zaprasza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84096 Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS - realizator zadania publicznego pn. "Centrum Obywatelskie" - zaprasza do korzystania z oferty Centrum (ul. Reymonta 20).

]]>
Thu, 02 Mar 17 13:11:11 +0100
Utrudnienia w korzystaniu z parkingu przy al. Powstania Warszawskiego 10. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84228 Informuję, że z powodu prowadzenia prac związanych z termomodernizacją budynku Urzędu Miasta Krakowa przy Al. Powstania Warszawskiego 10, od dnia 13 marca 2017 r. parking przed budynkiem bedzie wyłączony z użytkowania. 

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.

 

]]>
Tue, 07 Mar 17 10:51:08 +0100
Wykaz żłobków dyżurujących w miesiącach wakacyjnych w 2017 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87423 Tue, 27 Jun 17 09:17:08 +0200 Informacja dotycząca przedłużania kart KKR http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88354 Fri, 21 Jul 17 11:03:54 +0200 OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PETYCJI WIELOKROTNEJ W SPRAWIE NIEDOPUSZCZENIA PRZEZ SŁUŻBY PODLEGŁE PREZYDENTOWI MIASTA KRAKOWA DO ZABUDOWY KORYTARZA PRZEWIETRZANIA MIASTA, PRZEBIEGAJĄCEGO NA OBSZARZE CHEŁMU http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88356 OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PETYCJI WIELOKROTNEJ

]]>
Fri, 21 Jul 17 12:30:22 +0200
Nowelizacja uchwały o Parku Kulturowym Stare Miasto - zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88417 Konsultacje będą trwały do 15 września 2017 r.


Zobacz więcej: Park Kulturowy Stare Miasto

]]>
Mon, 24 Jul 17 15:08:04 +0200
Komunikat w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88432 Tue, 25 Jul 17 11:26:55 +0200 Dotacje w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - lista 64/2017 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88483 Thu, 27 Jul 17 08:02:05 +0200 Aktualizacja mapy krakowskich organizacji pozarządowych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88486 Biuro Miejski Ośrodek Wpierania Inicjatyw Społecznych zachęca wszystkie organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców Miasta Krakowa do aktualizacji oraz rejestracji danych kontaktowych.

]]>
Thu, 27 Jul 17 10:05:35 +0200
Rodzinne pływanie 2017 - od 31 lipca do 31 sierpnia zapraszamy na rodzinne lekcje pływania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88492 Thu, 27 Jul 17 11:31:56 +0200 Zmiana Uchwały Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88522 Fri, 28 Jul 17 10:07:02 +0200 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88568 PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY RAJSKIEJ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 31 lipca do 29 sierpnia 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 31 Jul 17 12:50:49 +0200
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88571 PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU CZĘŚCI PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "AZORY - REJON ULIC STACHIEWICZA I CZERWIEŃSKIEGO" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 31 lipca do 1 września 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 31 Jul 17 12:57:53 +0200
„Tu chcę żyć. Kraków 2030. Strategia Rozwoju Krakowa” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88684 Konsultacje społeczne projektu dokumentu „Tu chcę żyć. Kraków 2030. Strategia Rozwoju Krakowa” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

]]>
Thu, 03 Aug 17 12:31:24 +0200
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z zakresu upowszechniania wiedzy o pomocy społeczności żydowskiej udzielanej podczas II Wojny Światowej w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88695 Thu, 03 Aug 17 13:13:53 +0200 Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie informuje o wywieszeniu, na okres 21 dni, informacji o wynajęciu lokali użytkowych drogą bezprzetargową. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88711 Fri, 04 Aug 17 10:59:59 +0200 „ŚWIĘTO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH” - ogłoszenie konkursu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88718 Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych lub działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1–32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Tytuł zadania publicznego: „ŚWIĘTO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH”. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa z dniem 30 sierpnia 2017 roku o godz. 15.00.

]]>
Fri, 04 Aug 17 15:11:35 +0200
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88746 PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU CZĘŚCI PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "RUCZAJ - REJON ULICY CZERWONE MAKI" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 7 sierpnia do 5 września 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 07 Aug 17 13:11:14 +0200
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88747 PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU CZĘŚCI PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KAZIMIERZ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 7 sierpnia do 5 września 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 07 Aug 17 13:15:05 +0200
Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie informuje, że w dniu 31 sierpnia 2017 r. zostanie przeprowadzona aukcja oraz aukcja celowa na najem lokali użytkowych. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88879 Thu, 10 Aug 17 10:22:49 +0200 Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie informuje, że od dnia 11 sierpnia 2017 r.zostanie wywieszona, na okres 21 dni, informacja o zamiarze wynajęcia lokalu użytkowego drogą bezprzetargową na rzecz podmiotu wskazanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88880 Fri, 11 Aug 17 00:00:02 +0200 Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa zaprasza na spotkanie poświęcone zwierzętom bezdomnym w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89011 Thu, 17 Aug 17 10:42:31 +0200 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89072 OGŁOSZENIE o kolejnym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ŁOBZÓW - REJON ULIC ŁOKIETKA I WROCŁAWSKIEJ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie rozpocznie się w dniu 30 sierpnia 2017 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 18 Aug 17 10:10:58 +0200
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89129 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 21 sierpnia do 29 września 2017 r. projektu uchwały w sprawie „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń dla Miasta Krakowa” (tzw. UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA) - Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag wskazano w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do strony z wyłożeniem)

]]>
Mon, 21 Aug 17 13:54:04 +0200
Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie informuje o wywieszeniu, na okres 21 dni, informacji o pustostanach lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia drogą bezprzetargową. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89120 Tue, 22 Aug 17 00:00:02 +0200 Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego dla organizacji pozarządowych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89156 Tue, 22 Aug 17 11:40:52 +0200 Szkolenia za bony w Małopolsce http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89183 Już od 28 sierpnia będzie można otrzymać bilet na Bilans Kariery i szansę uzyskania nawet 87% dofinansowania (w formie bonów szkoleniowych) na szkolenie językowe lub komputerowe oraz kurs prawa jazdy.

]]>
Tue, 22 Aug 17 13:27:48 +0200