BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Sun, 24 Mar 19 16:59:27 +0100 E-DOWODY OSOBISTE http://www.bip.krakow.pl/?news_id=106014 Od dnia 4 marca 2019 r. każda osoba uprawniona do posiadania dowodu osobistego będzie mogła złożyć wniosek o wydanie nowego e-dowodu.

]]>
Thu, 14 Feb 19 08:06:37 +0100
KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2019 ROKU http://www.bip.krakow.pl/?news_id=105598 Fri, 01 Feb 19 08:20:57 +0100 Ogłoszenie o naborze wniosków w trybie inicjatywy lokalnej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=106870 Thu, 07 Mar 19 13:31:06 +0100 Zmiany w deklaracjach i opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 kwietnia 2019 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=105613 Dodatkowe informacje oraz wzory deklaracji obowiązujących od 1 kwietnia 2019 r.

]]>
Tue, 29 Jan 19 09:30:49 +0100
Ruszył nabór wniosków w ramach Programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=105714 Gmina Miejska Kraków ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska, obejmujące termomodernizację budynków, realizowaną na zasadach określonych w Programie termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa, przyjętego uchwałą Nr CII/2657/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2018 r. z późniejszymi zmianami, zwanej dalej uchwałą.

Czas trwania naboru: od 1 lutego do 29 marca 2019 r.

]]>
Fri, 01 Feb 19 09:12:15 +0100
NOC POEZJI 2019 - ogłoszenie o naborze wniosków do programu na rok 2019 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=105530 Termin realizacji projektów: 12 października lub noc z 12 na 13 października 2019 roku.

Termin zgłaszania ofert upływa w 29 marca 2019 r.

]]>
Thu, 24 Jan 19 10:51:49 +0100
Sztuka do rzeczy - design w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=105772 Rusza kolejna edycja projektu "Sztuka do Rzeczy - design w Krakowie".

]]>
Tue, 05 Feb 19 09:41:26 +0100
MECENAS KULTURY KRAKOWA ROKU 2018 - nabór wniosków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=105967 Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2019 r.

]]>
Fri, 08 Feb 19 08:55:22 +0100
Lista zakwalifikowanych wniosków o udzielenie dotacji celowej - Retencja 1/2019 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=107038 Mon, 11 Mar 19 09:25:28 +0100 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=107032 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BAGRY" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 11 marca do 8 kwietnia 2019 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 11 Mar 19 08:37:06 +0100
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=104770 OGŁOSZENIE O WYDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW DO STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. Termin składania wniosków do dnia 1 kwietnia 2019 r.
Sposoby składania wniosków do Studium opisane zostały w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 21 Dec 18 11:08:39 +0100
NOC POEZJI 2019 KONKURS im. ANNY ŚWIRSZCZYŃSKIEJ na KSIĄŻKOWY DEBIUT POETYCKI (6 edycja) http://www.bip.krakow.pl/?news_id=104518 Wed, 12 Dec 18 15:23:35 +0100 INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI http://www.bip.krakow.pl/?news_id=104737 Wed, 09 Jan 19 09:07:57 +0100 Odstrzał sanitarny dzików http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98848 Informacja o rozporządzeniu Wojewody Małopolskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

]]>
Thu, 14 Jun 18 15:16:13 +0200
Informacja w sprawie dowodu osobistego. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=107153 Thu, 14 Mar 19 10:18:28 +0100 Zaproszenie do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu o honorowy tytuł „Przyjaciel Sportu” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=107162 Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej, XIX już edycji konkursu o honorowy tytuł „Przyjaciel Sportu”.

]]>
Thu, 14 Mar 19 14:37:43 +0100
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=107191 OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "STRZELNICA - SIKORNIK" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie projektu planu rozpocznie się w dniu 25 marca 2019 r.  (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 15 Mar 19 09:48:25 +0100
Zaproszenie do zgłaszania kandydatur do tytułu FILANTROP KRAKOWA A.D. 2018 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=107250 Mon, 18 Mar 19 13:32:53 +0100 Rozpoczęto przyjmowanie zgłoszeń kandydatur w 1 edycji konkursu o tytuł Krakowskiego Ambasadora Wielokulturowości http://www.bip.krakow.pl/?news_id=107253 Mon, 18 Mar 19 13:15:12 +0100 XII sesja Rady Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=107277 Została zwołana XII sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 27 marca 2019 roku o godzinie 10:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

]]>
Tue, 19 Mar 19 09:34:58 +0100
INFORMACJA W SPRAWIE TRYBU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ CZASU WAŻNOŚCI ZEZWOLEŃ http://www.bip.krakow.pl/?news_id=107273 Tue, 19 Mar 19 09:17:27 +0100 NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH WSPIERANIA RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH NA ROK 2019 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=107289 Tue, 19 Mar 19 12:01:19 +0100 Zostań Ambasadorem Budżetu Obywatelskiego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=107362 Wed, 20 Mar 19 14:44:58 +0100 Ponowne konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2019 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=107383 Thu, 21 Mar 19 11:03:18 +0100 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. „Zielona godzina” – zajęcia edukacji ekologicznej w dzikiej przyrodzie Krakowa dla przedszkoli i szkół jako element kształtowania świadomości ekologicznej, promocji zdrowia i dziedzictwa przyrodniczego miasta. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=107407 Thu, 21 Mar 19 15:15:10 +0100 Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ogłasza wyniki ws. przetargu ustnego nieogranoczonego na dzierżawę nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 31 'Św. Benedykt' http://www.bip.krakow.pl/?news_id=107427 Fri, 22 Mar 19 11:06:11 +0100 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w latach 2019-2020 zadania publicznego w zakresie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” pn.: „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=107435 Fri, 22 Mar 19 11:38:23 +0100