BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Thu, 29 Jun 17 00:26:57 +0200 UWAGA! Stowarzyszenia zwykłe nieposiadające osobowości prawnej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=76391 Od 20 maja 2016 r. obowiązują zmienione zasady przy rejestracji stowarzyszeń zwykłych wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1923).

]]>
Mon, 29 May 17 11:58:11 +0200
Zwalczanie barszczu Sosnowskiego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87400 Mon, 26 Jun 17 12:19:07 +0200 Harmonogram przerwy wakacyjnej w samorządowych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w okresie lipiec- sierpień 2017 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83603 Fri, 10 Feb 17 12:29:30 +0100 OTWARTY KONKURS OFERT - zadanie publiczne w zakresie: Wypoczynek letni dzieci i młodzieży http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83916 Thu, 23 Feb 17 13:32:52 +0100 „Centrum Obywatelskie” zaprasza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84096 Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS - realizator zadania publicznego pn. "Centrum Obywatelskie" - zaprasza do korzystania z oferty Centrum (ul. Reymonta 20).

]]>
Thu, 02 Mar 17 13:11:11 +0100
Utrudnienia w korzystaniu z parkingu przy al. Powstania Warszawskiego 10. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84228 Informuję, że z powodu prowadzenia prac związanych z termomodernizacją budynku Urzędu Miasta Krakowa przy Al. Powstania Warszawskiego 10, od dnia 13 marca 2017 r. parking przed budynkiem bedzie wyłączony z użytkowania. 

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.

 

]]>
Tue, 07 Mar 17 10:51:08 +0100
Ogłoszenie konkursu - NAGRODY MIASTA KRAKOWA - 2017 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85068 Termin składania wniosków upływa w dniu 30 czerwca 2017 roku – decyduje data złożenia wniosku.

]]>
Thu, 06 Apr 17 10:09:14 +0200
termin przetargu: 18.07.2017 r. przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali położonych przy ul. Bogusławskiego 10, ul. Basztowej 5, ul. Kraszewskiego 19, udziału w nieruchomości przy ul. Urzędniczej 25, nieruchomości przy ul. Emaus http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86334 Thu, 18 May 17 12:15:33 +0200 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86359 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "RYBITWY - REJON ULICY GOLIKÓWKA" - Termin składania wniosków do planu do dnia 30 czerwca 2017 r. Sposoby składania wniosków w treści ogłoszenia (--> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 19 May 17 08:29:17 +0200
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86360 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KOSOCICE II" - Termin składania wniosków do planu do dnia 30 czerwca 2017 r. Sposoby składania wniosków w treści ogłoszenia (--> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 19 May 17 08:33:15 +0200
Ogłoszenie Wydziału Mieszkalnictwa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86710 Urząd Miasta Krakowa informuje, że Prezydent Miasta Krakowa wydał Zarządzenie nr 1263/2017 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie ustalenia i podania do publicznej wiadomości ostatecznej listy osób zakwalifikowanych w 2017 roku jako kandydaci do zawarcia umów najmu lokali w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego. 

]]>
Wed, 31 May 17 08:53:39 +0200
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86802 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „SKOTNIKI – PÓŁNOC”. Termin składania wniosków do planu do dnia 7 lipca 2017 r. Sposoby składania wniosków w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 02 Jun 17 09:47:35 +0200
Wykaz punktów głosowania w ramach IV edycji budżetu obywatelskiego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86830 Głosowanie w ramach IV edycji budżetu obywatelskiego odbędzie się w dniach 17-30 czerwca 2017 r.

]]>
Fri, 02 Jun 17 14:21:20 +0200
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86850 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PROKOCIM - OBSZAR PARKOWY" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 5 czerwca do 4 lipca 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag - patrz: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 05 Jun 17 11:47:28 +0200
Uzupełniający otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2017-2018 zadania publicznego pn.: „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów.” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86879 Gmina Miejska Kraków, Prezydent Miasta Krakowa ogłasza uzupełniający otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2017-2018 zadania publicznego w zakresie: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Komórka realizująca: Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa.

]]>
Tue, 06 Jun 17 11:58:59 +0200
Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie informuje o ogłoszeniu przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości zabudowanej Fortem nr 50 „Prokocim” zlokalizowanej przy ul. Kostaneckiego w Krakowie, na czas oznaczony do 30 lat, który odbędzie się w dniu 16.08.2017 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86925 Thu, 08 Jun 17 07:33:50 +0200 termin przetargu 11.07.2017 r. przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w os. Sportowym Nr 6 i przy al. Juliusza Słowackiego Nr 58 oraz lokalu użytkowego położonego w os. Na Wzgórzach Nr 7 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86900 Fri, 09 Jun 17 00:00:02 +0200 Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie informuje, że od dnia 9 czerwca 2017 r. zostanie, na okres 21 dni, informacja o zamiarze wynajęcia lokalu użytkowego drogą bezprzetargową na rzecz podmiotu wskazanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86944 Fri, 09 Jun 17 00:00:38 +0200 Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ogłasza, że w dniu 30 czerwca 2017 r. zostanie przeprowadzona aukcja na oddanie w najem lokali mieszkalnych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86942 Fri, 09 Jun 17 00:00:35 +0200 Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie informuje, że w dniu 30 czerwca 2017 r. zostanie przeprowadzona aukcja oraz aukcja celowa na najem lokali użytkowych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86938 Fri, 09 Jun 17 00:00:32 +0200 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87018 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TONIE - ZACHÓD" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 12 czerwca do 11 lipca 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag - patrz: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 12 Jun 17 11:29:00 +0200
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87023 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU CZĘŚCI PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - IGOŁOMSKA PÓŁNOC" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 12 czerwca do 11 lipca 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag - patrz: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 12 Jun 17 12:54:11 +0200
Ostateczna lista projektów poddanych pod głosowanie – Budżet Obywatelski 2017 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87044 Zapraszamy do zapoznania się z wynikami losowania numerów projektów, które będą poddane pod głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.

]]>
Mon, 12 Jun 17 17:35:20 +0200
Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na oddanie w użytkowanie na czas oznaczony na okres 40 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, położonej przy ul. Królowej Jadwigi 220, zabudowanej budynkiem strzelnicy garnizonowej. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87060 Wed, 28 Jun 17 15:13:54 +0200 Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SPZOZ w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87105 Wed, 14 Jun 17 12:37:53 +0200 Badanie przez GMK rynku Inwestorów zainteresowanych realizacją w formule PPP Centrum Obsługi Inwestora http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87134 Zaproszenie do testowania rynku przedstawicieli sektora prywatnego w związku z planowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym pn."Budowa, utrzymanie i zarządzanie obiektem Centrum Obsługi Inwestora w Krakowie” w formule partnerstwa publiczno-prywatnego".

]]>
Fri, 16 Jun 17 10:38:44 +0200
Inicjatywa lokalna - raport z konsultacji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87109 31 maja br. zakończyły się konsultacje społeczne dot. projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Raport z konsultacji Prezydent Krakowa przekazał Przewodniczącemu Rady Miasta.

]]>
Wed, 14 Jun 17 12:36:25 +0200
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87148 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „REJON ULIC ŁOKIETKA - GLOGERA”. Termin składania wniosków do planu do dnia 14 lipca 2017 r. Sposoby składania wniosków w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 16 Jun 17 08:34:07 +0200
Laureaci Nagrody Teatralnej im. Stanisława Wyspiańskiego 2017 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87166 Mon, 19 Jun 17 08:29:31 +0200 Nowe przepisy regulujące zasady wycinania drzew. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87156 Od 17 czerwca 2017 r.  zaczęła obowiązywać ustawa z 11 maja br. o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Oznacza to, że każda wycinka drzew i krzewów podlega od tego dnia znowelizowanym przepisom.

]]>
Mon, 19 Jun 17 09:31:34 +0200
Informacja dla hodowców trzody chlewnej dot. afrykańskiego pomoru świń http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87188 Tue, 20 Jun 17 11:00:49 +0200 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom doprowadzonym do wytrzeźwienia do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87223 Tue, 20 Jun 17 14:17:43 +0200 Rozporządzenie porządkowe Wojewody Małopolskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia, przemieszczania i używania wyrobów pirotechnicznych na oznaczonym obszarze województwa małopolskiego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87243 Wed, 21 Jun 17 09:36:39 +0200 Wybranie operatora pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie, ktory będzie prowadził, utrzymywał i zarządzał Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87268 Wed, 21 Jun 17 13:55:47 +0200 Dotacje w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - lista 50/2017 i 51/2017 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87296 Thu, 22 Jun 17 10:32:46 +0200 ROZSTRZYGNIĘCIE 4. EDYCJI KONKURSU im. ANNY ŚWIRSZCZYŃSKIEJ KSIĄŻKOWY DEBIUT POETYCKI http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87301 Fri, 23 Jun 17 09:40:38 +0200 Ustalenia Komisji ds. Pracowni Twórczych z dnia 19 czerwca 2017 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87349 Uwagi i zastrzeżenia dotyczące ustaleń Komisji ds. Pracowni Twórczych można składać w terminie do dnia 10 lipca 2017 r.

]]>
Thu, 22 Jun 17 14:54:33 +0200
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87365 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BODZÓW - REJON ULICY WIDŁAKOWEJ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie rozpocznie się w dniu 5 lipca 2017 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 23 Jun 17 13:22:01 +0200
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87396 PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MISTRZEJOWICE - KS. KAZIMIERZA JANCARZA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 26 czerwca do 24 lipca 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 26 Jun 17 10:41:05 +0200
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87397 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KOLNA - OBSZAR ŁĄKOWY" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją
w dniach od 26 czerwca do 24 lipca 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia (Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 26 Jun 17 10:46:23 +0200
Uzupełniający Konkurs Ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację programu polityki zdrowotnej lata 2017 - 2018 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87403 Mon, 26 Jun 17 14:29:53 +0200 Wykaz żłobków dyżurujących w miesiącach wakacyjnych w 2017 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87423 Tue, 27 Jun 17 09:17:08 +0200 LXXIX sesja Rady Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87430 Została zwołana LXXIX sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 5 lipca 2017 roku o godzinie 10:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

]]>
Tue, 27 Jun 17 09:43:03 +0200
Dotacje w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - lista 52/2017 OZE http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87433 Tue, 27 Jun 17 12:13:50 +0200 Ostrzeżenie meteorologiczne - upał http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87435 Tue, 27 Jun 17 12:47:38 +0200 Dotacje w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - lista 53/2017 OZE http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87590 Tue, 27 Jun 17 15:21:53 +0200 Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji Rodzinne pływanie 2017 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87597 Wed, 28 Jun 17 09:17:58 +0200 INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87600 Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa zwraca się z uprzejmą prośbą do Zarządców nieruchomości i Właścicieli nieruchomości na terenie Krakowa o przekazywanie Gminie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego.

]]>
Wed, 28 Jun 17 10:27:00 +0200