BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Mon, 16 Sep 19 00:48:32 +0200 Zmiana lokalizacji Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK http://www.bip.krakow.pl/?news_id=115050 Od dnia 01.10.2019 roku Wydział Architektury i Urbanistyki UMK zmienia lokalizację.

Nowa siedziba będzie znajdować się przy ul. Mogilskiej 41 w Krakowie.

]]>
Mon, 09 Sep 19 08:49:34 +0200
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI http://www.bip.krakow.pl/?news_id=104737 Mon, 24 Jun 19 13:34:24 +0200 Ogłoszenie o zamiarze zmiany adresu filii Biblioteki Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114990 Ogłasza się zamiar  przeniesienia siedzib następujących filii Biblioteki Kraków:

1)            Filii nr 32 z siedziby przy ul. Żywieckiej 32 do nowej siedziby przy ul. Przyzby 10 (punkt biblioteczny przy ul. Żywieckiej 32);

2)            Filii nr 42 z siedziby przy ul. Telimeny 9 do nowej siedziby przy ul. Agatowej 33 (punkt biblioteczny przy ul. Telimeny

]]>
Wed, 04 Sep 19 13:53:19 +0200
Lista zakwalifikowanych wniosków o udzielenie dotacji celowej - Retencja 9/2019 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=115003 Wed, 04 Sep 19 15:18:49 +0200 "Okienka życia" dla psa i kota w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=115009 W Krakowie właśnie uruchomiono kolejne dwa punkty, w których można pozostawić niechcianego psa lub kota.

]]>
Thu, 05 Sep 19 09:43:42 +0200
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=115068 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "SIEWNA". Termin składania wniosków do dnia 14 października 2019 r. Sposoby składania wniosków opisane zostały w ogłoszeniu: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 06 Sep 19 12:52:46 +0200
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=115066 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MALBORSKA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie projektu planu rozpocznie się w dniu 16 września 2019 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 06 Sep 19 12:47:38 +0200
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=115065 OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - AWF" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie projektu planu rozpocznie się w dniu 17 września 2019 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 06 Sep 19 12:43:13 +0200
Rozpatrzenie uwag http://www.bip.krakow.pl/?news_id=115119 Rozpatrzenie uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OSIEDLE PODWAWELSKIE", w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

]]>
Mon, 09 Sep 19 12:38:57 +0200
Rozpatrzenie uwag http://www.bip.krakow.pl/?news_id=115157 Rozpatrzenie uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OLSZA" oraz uwag wniesionych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

]]>
Tue, 10 Sep 19 10:40:34 +0200
Unieważnienie konkursu ofert pn. Kampanie informacyjno- edukacyjne http://www.bip.krakow.pl/?news_id=115113 Mon, 09 Sep 19 12:23:40 +0200 Wykaz projektów poddanych pod głosowanie w Budżecie Obywatelskim 2019 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=115202 Zapraszamy do zapoznania się z wykazem projektów, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019.

]]>
Tue, 10 Sep 19 15:00:29 +0200
Ogłoszenie o naborze wniosków w trybie inicjatywy lokalnej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=115325 Termin przyjmowania wniosków: 18 listopada 2019 r.

Pula dostępnych środków: 238 362,00 zł

]]>
Fri, 13 Sep 19 13:24:47 +0200