BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Fri, 24 May 19 21:23:55 +0200 Komunikaty Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=111134 Thu, 23 May 19 12:44:45 +0200 Ogłoszenie o przetragu ustnym nieograniczonym na udostępnienie jednego miejsca na bulwarze Czerwieńskim w celu ustawienia kasy do prowadzenia sprzedaży biletów na rejsy po Wiśle. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=110832 Fri, 17 May 19 09:13:48 +0200 INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI http://www.bip.krakow.pl/?news_id=104737 Thu, 18 Apr 19 12:24:43 +0200 XVII uroczysta sesja Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=110416 Informuję, że została zwołana XVII uroczysta sesja Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa z okazji Święta Miasta oraz dla nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Panu Profesorowi Antoniemu Dziatkowiakowi. Uroczysta sesja odbędzie się 5 czerwca (środa) 2019 roku o godzinie 12.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

]]>
Tue, 14 May 19 13:17:13 +0200
Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie udzielenia dotacji celowej dla spółek wodnych realizujących zadania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=109669 Wed, 15 May 19 10:37:09 +0200 Lista zakwalifikowanych wniosków o udzielenie dotacji celowej - Retencja 3/2019 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=109980 Fri, 10 May 19 13:33:04 +0200 Ogłoszenie konkursu "Osiedlowe place zabaw" http://www.bip.krakow.pl/?news_id=110336 Mon, 13 May 19 13:00:41 +0200 Przystanki dla autokarów http://www.bip.krakow.pl/?news_id=110349 Zasady korzystania z przystanków turystycznych na terenie Krakowa - obowiązujące od 05.05.2019 r.

]]>
Mon, 13 May 19 14:01:47 +0200
INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH http://www.bip.krakow.pl/?news_id=110334 Mon, 13 May 19 12:49:57 +0200 Ogłoszenia Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=109957 OGŁOSZENIA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: "BIELANY", "MYDLNIKI","PODKAMYK", "ŻABINIEC". Termin składania wniosków do dnia 28 czerwca 2019 r. Sposoby składania wniosków opisane zostały w treści ogłoszeń.

]]>
Fri, 10 May 19 13:38:24 +0200
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 7 szt. drzew z terenu przy ul. Wielicka dz. nr 214 obr. 29 Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=110897 Fri, 17 May 19 12:31:07 +0200 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=110891 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "NOWE MIASTO". Termin składania wniosków do dnia 12 lipca 2019 r.
Sposoby składania wniosków opisane zostały w treści ogłoszenia.

]]>
Fri, 17 May 19 11:46:49 +0200
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=110888 OGŁOSZENIA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: "LINDEGO", "MORELOWA", "OS. WIDOK", "WIEDEŃSKA", "WOLA JUSTOWSKA - HAMERNIA". Termin składania wniosków do dnia 5 lipca 2019 r.
Sposoby składania wniosków opisane zostały w treści ogłoszeń.

]]>
Fri, 17 May 19 11:48:46 +0200
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - inwestycja przy ul. Dolina w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=110903 Fri, 17 May 19 12:47:54 +0200 Ogłoszenie otwartego kokursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „KAMPANIE INFORMACYJNO-EDUKACYJNE” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=110983 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK uprzejmie informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji organizacjom pozarządowym zadania publicznego pn. „KAMPANIE INFORMACYJNO-EDUKACYJNE” w formie powierzenia.

Termin składania ofert upływa w dniu 21 czerwca br. o godz. 15.00, a nabór na członków komisji konkursowej trwa do 27 maja br. do godz. 15.00.

]]>
Mon, 20 May 19 15:20:41 +0200
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=111010 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KLEPARZ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 21 maja do 18 czerwca 2019 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Tue, 21 May 19 08:43:54 +0200
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Krakowa dla obrębu ewidencyjnego nr 126105_9.0004 położonego w jednostce ewidencyjnej 126105_9 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=111012 Tue, 21 May 19 09:23:23 +0200 ZAPYTANIE OFERTOWE http://www.bip.krakow.pl/?news_id=111033 Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie audytów w 4 artystycznych instytucjach kultury, dla których Organizatorem jest Gmina Miejska Kraków, wg metodyki i kryteriów przyjętych w podręczniku pt. „Audyt jakościowy w miejskich instytucjach kultury w Krakowie”.

]]>
Tue, 21 May 19 15:22:59 +0200
Zmiana lokalizacji siedziby Archiwum zakładowego Urzędu Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=111045 Od dnia 3 czerwca 2019 roku Archiwum zakładowe Urzędu Miasta Krakowa.

]]>
Wed, 22 May 19 07:41:58 +0200
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=111057

]]>
Wed, 22 May 19 11:07:07 +0200
Nagrody Miasta Krakowa 2019 - nabór wniosków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=109499 Wnioski wyłącznie na urzędowych formularzach wraz z kompletem dokumentów należy składać w Kancelarii Magistratu, pl. Wszystkich Świętych 3-4, do 1 lipca 2019 roku (decyduje data złożenia wniosku).

]]>
Wed, 22 May 19 13:40:32 +0200
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na świadczenie usług przewozu osób za pomocą pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto http://www.bip.krakow.pl/?news_id=111099 Wed, 22 May 19 14:03:53 +0200 Informacja z zakresu planowania przestrzennego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=111151 W dniu 22 maja 2019 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwały w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: "ŁUCZANOWICE II - CZĘŚCI A, B, C" i "REJON ULIC PACHOŃSKIEGO, WYKI, ŁOKIETKA" (uchwały wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego) oraz w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: "OLSZANICA" i "ZAKAMYCZE".

]]>
Thu, 23 May 19 14:43:11 +0200
Informacja dot. obsługi w sprawach meldunkowych i sprawach wyborczych. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=111155 Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa informuje, że w dniu jutrzejszym, tj. 24.05.2019 r. (piątek), z uwagi na obowiązek przygotowania przez gminy meldunku przedwyborczego, stanowiska obsługi w sprawach dotyczących ewidencji ludności i spraw wyborczych przyjmują strony wyłącznie do godz. 14:30.

]]>
Thu, 23 May 19 14:30:09 +0200
Alarm Przeciwpowodziowy na obszarze Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=111167 Thu, 23 May 19 20:26:48 +0200 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=111175 OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OLSZA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie projektu planu rozpocznie się w dniu 3 czerwca 2019 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 24 May 19 08:47:56 +0200
Posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=111200 Fri, 24 May 19 13:23:35 +0200