BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Tue, 16 Jul 19 14:40:16 +0200 Likwidacja kasy w budynku przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112583 Z DNIEM 1 LIPCA 2019 ROKU KASA PRZY PL.WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 3-4 ZOSTAJE ZAMKNIĘTA.

]]>
Mon, 24 Jun 19 14:04:23 +0200
Nabór projektów do Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=113224 Nabór projektów do Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa

]]>
Tue, 16 Jul 19 12:30:36 +0200
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI http://www.bip.krakow.pl/?news_id=104737 Mon, 24 Jun 19 13:34:24 +0200 Jak przetrwać upały http://www.bip.krakow.pl/?news_id=111935 Sun, 09 Jun 19 10:36:02 +0200 Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w trybie powierzenia zadania publicznego pn. Działania wspierające integrację sektora pozarządowego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112878 Tue, 02 Jul 19 10:29:35 +0200 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży http://www.bip.krakow.pl/?news_id=113006 Thu, 04 Jul 19 12:59:34 +0200 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112953 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie wodociągu 150 mm z żeliwa sferoidalnego ISOPAM w rurze ochronnej stalowej 355,6х10, po istniejącym moście betonowym nad rzeką Serafą w ciągu ul. Popiełuszki w Krakowie, w ramach realizacji projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej 150 żeliwo sferoidalne w ulicy Popiełuszki w Krakowie dz. nr 690/5, 695/3, 715/1 obr. 101 Podgórze".

]]>
Wed, 03 Jul 19 15:03:17 +0200
Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w trybie powierzenia zadania publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=113054 Mon, 08 Jul 19 12:05:38 +0200 Rozpatrzenie wniosków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=113151 Rozpatrzenie wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "DĄBIE" (-> Odnośnik do rozpatrzenia wniosków)

]]>
Wed, 10 Jul 19 11:17:45 +0200
Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w trybie powierzenia zadania publicznego pn. „Kampanie informacyjno-edukacyjne http://www.bip.krakow.pl/?news_id=113182 Thu, 11 Jul 19 09:46:31 +0200 Zaproszenie do składania ofert http://www.bip.krakow.pl/?news_id=113179 Gmina zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na nabycie lokali mieszkalnych na rynku pierwotnym.

]]>
Thu, 11 Jul 19 10:55:50 +0200
XXII sesja nadzwyczajna Rady Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=113194 Informuję, że na wniosek Prezydenta Miasta Krakowa została zwołana, jako nadzwyczajna XXII sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 17 lipca 2019 roku o godzinie 14.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

]]>
Thu, 11 Jul 19 11:50:48 +0200
Informacja dla opiekunów kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miejskiej Kraków. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=113307 Fri, 12 Jul 19 13:00:25 +0200 Konkurs ofert na realizację w latach 2019-2021 programów polityki zdrowotnej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=113226 Mon, 15 Jul 19 09:06:12 +0200 Mieszkanie na Start http://www.bip.krakow.pl/?news_id=113180 Informacja o rządowym programie „Mieszkanie na Start”

]]>
Fri, 12 Jul 19 14:40:26 +0200
„Festiwal wielokulturowy” - ogłoszenie otwartego konkursu ofert http://www.bip.krakow.pl/?news_id=113300 Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców. Tytuł zadania publicznego: „Festiwal wielokulturowy”.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 16 sierpnia 2019 roku o godz. 15.00. Termin zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej upływa z dniem 22 lipca 2019 roku o godz. 15.00.

]]>
Fri, 12 Jul 19 15:15:26 +0200
wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany pomiędzy Gmina Miejską Kraków a Województwem Małopolskim http://www.bip.krakow.pl/?news_id=113304 Mon, 15 Jul 19 00:00:19 +0200 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek nr 132/61, nr 132/62, nr 132/70, nr 137/37, nr 132/77, nr 132/87, nr 132/92, nr 137/31 obr. 11 Podgórze przy ul. Komandosów 4, ul. Komandosów 6, ul. Komandosów 10, ul. Komandosów 15, ul. Słomianej 3, ul. Słomianej 23, ul. Słomianej 27, ul. Wierzbowej 4. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=113363 Mon, 15 Jul 19 12:59:05 +0200 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA o prawie zapoznania się z aktami sprawy dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin ze złoża metodą odkrywkową- ul. Bugaj-Traczy http://www.bip.krakow.pl/?news_id=113371 Mon, 15 Jul 19 13:21:12 +0200 Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu i wydaniu postanowienia http://www.bip.krakow.pl/?news_id=113377 "Eksploatacja części złoża piasków i żwirów "Przewóz" zlokalizowanej na terenie Miasta Kraków w rejonie ulicy Bugaj-Traczy" na działkach nr 201, 202, 203 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218/1, 218/2, 220, 221, 222, 225, 226, 227, 228/1, 228/2, 228/3, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 548, 549, 550, 332, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342/1, 342/2, 343, 347, 348, 349, 351, 352, 558, 574, 591 w obrębie 108 Podgórze.

]]>
Mon, 15 Jul 19 13:40:02 +0200
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji nie zezwalajacej na usunięcie drzew z terenu od. Dywizjonu 303 nr 7 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=113391 Mon, 15 Jul 19 14:18:02 +0200 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji dotyczącej wycinki drzew z terenu przy ul. Powstańców 26, Dobrego Pasterza 67,Kwartowa 1, Powstańców 30 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=113390 Mon, 15 Jul 19 14:10:17 +0200 Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=113399 Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”.

]]>
Tue, 16 Jul 19 12:07:01 +0200
INFORMACJA W SPRAWIE TRYBU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ CZASU WAŻNOŚCI ZEZWOLEŃ http://www.bip.krakow.pl/?news_id=113408 Tue, 16 Jul 19 10:08:03 +0200