BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Wed, 18 Oct 17 12:54:24 +0200 Informacja Wydziału Rozwoju Miasta UMK dotycząca Gminnego Programu Rewitalizacji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90877 Wed, 04 Oct 17 10:12:18 +0200 „Centrum Obywatelskie” zaprasza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84096 Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS - realizator zadania publicznego pn. "Centrum Obywatelskie" - zaprasza do korzystania z oferty Centrum (ul. Reymonta 20).

]]>
Thu, 02 Mar 17 13:11:11 +0100
Utrudnienia w korzystaniu z parkingu przy al. Powstania Warszawskiego 10. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84228 Informuję, że z powodu prowadzenia prac związanych z termomodernizacją budynku Urzędu Miasta Krakowa przy Al. Powstania Warszawskiego 10, od dnia 13 marca 2017 r. parking przed budynkiem bedzie wyłączony z użytkowania. 

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.

 

]]>
Tue, 07 Mar 17 10:51:08 +0100
Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie stawek za czasowe udostępnianie nieruchomości i przestrzeni. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89291 Fri, 25 Aug 17 09:57:57 +0200 14 zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88392 Na podstawie wyników głosowania mieszkańców w tegorocznym budżecie obywatelskim miasta Krakowa, zatwierdzona została do realizacji lista 14 zadań o charakterze ogólnomiejskim.

]]>
Mon, 24 Jul 17 11:18:37 +0200
OTWARTY KONKURS OFERT - zadanie publiczne w zakresie: Wypoczynek letni dzieci i młodzieży http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83916 Thu, 23 Feb 17 13:32:52 +0100 UWAGA! Stowarzyszenia zwykłe nieposiadające osobowości prawnej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=76391 Od 20 maja 2016 r. obowiązują zmienione zasady przy rejestracji stowarzyszeń zwykłych wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1923).

]]>
Mon, 29 May 17 11:58:11 +0200
Warsztaty z zakresu mobilności i aktywności osób starszych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90207 Wydział Gospodarki Komunalnej UMK, we współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym S.A. w Krakowie organizuje serię warsztatów przeznaczonych dla osób starszych (50+), dotyczących poruszania się komunikacją zbiorową w Krakowie. Bezpłatne warsztaty odbędą się w październiku i listopadzie br.

]]>
Thu, 14 Sep 17 09:32:53 +0200
Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90348 Tue, 19 Sep 17 11:16:09 +0200 Dotacje w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - listy 104/2017, 105/2017 i 106/2017 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90413 Wed, 20 Sep 17 10:21:19 +0200 Komunikat do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90572 Fri, 22 Sep 17 11:00:08 +0200 Kampania „Tak! Dla czystego powietrza”. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90734 Ruszyła czwarta edycja kampanii „Tak! Dla czystego powietrza”. Projekt ma zachęcić krakowian do skorzystania z dotacji do wymiany pieców węglowych. Ankieterzy, wyposażeni w specjalny identyfikator, będą odwiedzać mieszkańców do 27 października.

]]>
Tue, 26 Sep 17 15:16:52 +0200
Jesienna akcja deratyzacji w terminie od 15 października do 15 listopada 2017 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90761 Wed, 27 Sep 17 10:12:12 +0200 Nabór wniosków dot. TBS http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90891 Gmina Miejska Kraków wznawia rozpatrywanie i kwalifikowanie wniosków kandydatów do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Towarzystw Budownictwa Społecznego

 

]]>
Mon, 02 Oct 17 14:44:25 +0200
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90916 PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU CZĘŚCI PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "STRADOM" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 3 października do 31 października 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Tue, 03 Oct 17 10:50:20 +0200
Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90930 W dniach od  5.10.2017 do 19.10.2017 r. odbywać się będą konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa.

 

]]>
Tue, 03 Oct 17 14:12:14 +0200
Konkurs na wykorzystanie krakowskiego tartanu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90954 Zapraszamy Mieszkańców Krakowa do udziału w konkursie i przesłania propozycji wykorzystania krakowskiej kraty w materiałach promujących nasze miasto. Czekamy na wszelkie ciekawe pomysły. Głosować można do 30 października 2017.

]]>
Wed, 04 Oct 17 08:17:43 +0200
Otwarty konkurs ofert w celu zlecenia organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości przy ul. Domagały 63 i 65 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91017 Fri, 06 Oct 17 08:13:55 +0200 Otwarty konkurs ofert w celu zlecenia organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości położonej przy ul. Lipskiej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91008 Thu, 05 Oct 17 15:43:56 +0200 Posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91020 Fri, 06 Oct 17 09:59:02 +0200 Zawiadomienie o wszczęciu przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie postępowania administracyjengo w sprawie wpisu do rejestru zabytków pomnika na Wzgórzu Kaim http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91059 Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków pomnika upamiętniającego obronę Krakowa w 1914 r., usytuowanego na Wzgórzu Kaim wraz z najbliższym otoczeniem.

]]>
Fri, 06 Oct 17 15:26:27 +0200
OGŁOSZENIE O ZAPISACH DZIECI DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 95, DO ODDZIAŁÓW PRZY UL. KOŚCIUSZKOWCÓW 6 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91073 Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy kalendarz zapisów dzieci do Samorządowego Przedszkola nr 95 do oddziałów przy ul. Kościuszkowców 6 w Krakowie. Uprzejmie informujemy, że przedszkole będzie czynne od 2 listopada 2017 r. w godz. 6.30 – 17.00.

]]>
Mon, 09 Oct 17 12:30:44 +0200
Konsultacje w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Dąbrowa” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91072 Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Dąbrowa”. Konsultacje trwają od 9 do 23 października 2017 r.

]]>
Mon, 09 Oct 17 14:41:01 +0200
Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie informuje, iż w dniu 31 października 2017 r. przeprowadzona zostanie aukcja oraz aukcja celowa na najem lokali użytkowych. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91022 Tue, 10 Oct 17 00:00:02 +0200 Apel o uchylanie okienek w piwnicach dla wolno żyjących kotów http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91136 Tue, 10 Oct 17 14:11:55 +0200 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym OSP WOLICA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91156 Mon, 16 Oct 17 15:39:01 +0200 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność GMK, położonej przy ul. Królowej Jadwigi, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na rzecz Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91174 Wed, 11 Oct 17 15:06:56 +0200 II Konsultacje Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91186 Thu, 12 Oct 17 08:56:47 +0200 LXXXVI sesja Rady Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91191 Informuję, że na wniosek Grupy Radnych Miasta Krakowa została zwołana, jako nadzwyczajna LXXXVI sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 18 października 2017 roku o godzinie 16.00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

]]>
Thu, 12 Oct 17 09:44:40 +0200
Dotacje w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - lista 1/2017/2018 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91323 Fri, 13 Oct 17 07:48:32 +0200 ZAWIADOMIENIE http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91258  

Wydział Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa informuje, że powzięty został zamiar zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, oznaczonych obecnie jako działka ewidencyjna nr: 93/4 (odpowiadające części parceli l.kat. 302/242, obj. KW 403066 Czarna Wieś), położona w Krakowie w obrębie 12 jednostce ewidencyjnej Krowodrza przy ul. Goetla.

]]>
Fri, 13 Oct 17 00:00:04 +0200
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych na lata 2018-2020. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91328 Fri, 13 Oct 17 10:58:37 +0200 Nabór uzupełniający Miejski Program Rewitalizacji Krakowa o projekty zlokalizowane na terenach poprzemysłowych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91332 Fri, 13 Oct 17 11:07:05 +0200 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91378 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULIC TUCHOWSKIEJ - CECHOWEJ - ŁUŻYCKIEJ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 16 października do 14 listopada 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 16 Oct 17 13:07:39 +0200
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91380 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PRĄDNIK CZERWONY - WSCHÓD" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 16 października do 14 listopada 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 16 Oct 17 13:15:15 +0200
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91381 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "DOLINA RUDAWY" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 16 października do 14 listopada 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 16 Oct 17 13:19:30 +0200
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91382 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ARMII KRAJOWEJ - PIASTOWSKA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 16 października do 14 listopada 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 16 Oct 17 13:23:09 +0200
Konsultacje http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91394 Wydział Mieszkalnictwa UMK zaprasza do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr XXI/340/15 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń.

]]>
Mon, 16 Oct 17 16:37:37 +0200
LXXXVII sesja Rady Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91398 Została zwołana LXXXVII sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 25 października 2017 roku o godzinie 10:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

]]>
Tue, 17 Oct 17 08:42:01 +0200
Nieczynna KASA Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91397 Od dnia 17.10.2017 r., do odwołania KASA Wydziału Architektury i Urbanistyki będzie nieczynna

]]>
Tue, 17 Oct 17 09:52:59 +0200