BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Sat, 19 Jan 19 01:36:08 +0100 INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI http://www.bip.krakow.pl/?news_id=104737 Wed, 09 Jan 19 09:07:57 +0100 Informacja Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji dotycząca Gminnego Programu Rewitalizacji oraz zaświadczenia o położeniu na obszarze rewitalizacji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=104995 Tue, 15 Jan 19 07:33:30 +0100 Zmiana przepisów ustawy o odpadach http://www.bip.krakow.pl/?news_id=104240 Mon, 03 Dec 18 10:03:48 +0100 Odstrzał sanitarny dzików http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98848 Informacja o rozporządzeniu Wojewody Małopolskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

]]>
Thu, 14 Jun 18 15:16:13 +0200
Informacja dla właścicieli i zarządców nieruchomości http://www.bip.krakow.pl/?news_id=104463 Mon, 10 Dec 18 14:56:07 +0100 NOC POEZJI 2019 KONKURS im. ANNY ŚWIRSZCZYŃSKIEJ na KSIĄŻKOWY DEBIUT POETYCKI (6 edycja) http://www.bip.krakow.pl/?news_id=104518 Wed, 12 Dec 18 15:23:35 +0100 Ogłoszenie naboru wniosków do konkursu o NAGRODĘ IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=104653 Termin składania wniosków upływa w dniu 1 marca 2019 r.

]]>
Tue, 18 Dec 18 14:56:15 +0100
STYPENDIA TWÓRCZE MIASTA KRAKOWA 2019 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=104663 Nabór wniosków do konkursu w dniach 2 - 31 stycznia 2019 r.

]]>
Wed, 19 Dec 18 10:39:31 +0100
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=104770 OGŁOSZENIE O WYDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW DO STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. Termin składania wniosków do dnia 1 kwietnia 2019 r.
Sposoby składania wniosków do Studium opisane zostały w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 21 Dec 18 11:08:39 +0100
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=104827 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "SKOTNIKI - PÓŁNOC" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacjąw dniach od 27 grudnia 2018 r. do 25 stycznia 2019 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w treści ogłoszenia (->Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Thu, 27 Dec 18 13:53:35 +0100
INFORMACJA W SPRAWIE TRYBU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH http://www.bip.krakow.pl/?news_id=104934 Thu, 03 Jan 19 11:38:25 +0100 INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH http://www.bip.krakow.pl/?news_id=104942 Thu, 03 Jan 19 13:38:52 +0100 Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w roku 2019 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=104976 Fri, 04 Jan 19 12:14:50 +0100 Przejęcie przez Gminę Miejską Kraków Krakowskiego Teatru Scena STU http://www.bip.krakow.pl/?news_id=105019 Z dniem 1 stycznia 2019 r. organizatorem Krakowskiego Teatru Scena STU została Gmina Miejska Kraków

]]>
Mon, 07 Jan 19 12:55:55 +0100
Nowa miejska instytucja kulturalna na mapie Krakowa! http://www.bip.krakow.pl/?news_id=105046 Od 2 stycznia 2019 roku w renesansowym obiekcie na Woli Justowskiej rozpoczęła działalność nowa samorządowa instytucja kultury - Instytut Kultury Willa Decjusza.

]]>
Tue, 08 Jan 19 09:09:21 +0100
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=105050 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "FREDRY SZKOŁA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 8 stycznia do 5 lutego 2019 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Tue, 08 Jan 19 10:09:10 +0100
NABÓR DO PRAC W BRACTWIE FILANTROPII http://www.bip.krakow.pl/?news_id=105059 Tue, 08 Jan 19 13:08:24 +0100 OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PETYCJI WIELOKROTNEJ http://www.bip.krakow.pl/?news_id=105079 OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PETYCJI WIELOKROTNEJ ZAWIERAJĄCEJ POSTULAT WYKUPU TZW. „LASU BORKOWSKIEGO” PRZEZGMINĘ MIEJSKĄ KRAKÓW

]]>
Wed, 09 Jan 19 12:28:54 +0100
Listy mieszkaniowe 2018 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=105162 Wydział Mieszkalnictwa UMK informuje, że Prezydent Miasta Krakowa w dniu 7.01.2019 r. wydał zarządzenie nr 23/2019 w sprawie ustalenia i podania do publicznej wiadomości projektów list mieszkaniowych na rok 2018.

]]>
Thu, 10 Jan 19 14:44:44 +0100
„Wszystko o lokalach gminnych” - zaproszenie na spotkanie dotyczące zasad najmu lokali gminnych dla NGOs http://www.bip.krakow.pl/?news_id=105244 Zapraszamy NGOs do „Centrum Obywatelskiego” na spotkanie pt. „Wszystko o lokalach gminnych”

]]>
Tue, 15 Jan 19 10:00:29 +0100
Informacja dla podmiotów zbierających odpady komunalne stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła http://www.bip.krakow.pl/?news_id=105316 Thu, 17 Jan 19 13:20:54 +0100 Informacja dla podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=105313 Thu, 17 Jan 19 13:12:06 +0100 Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych, w celu świadczenia usług komunikacji miejskiej na terenie aglomeracji krakowskiej. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=105267 Wed, 16 Jan 19 14:26:24 +0100 Komunikat Urzędu Statystycznego w Krakowie w sprawie badań ankietowych w 2019 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=105319 Thu, 17 Jan 19 14:15:49 +0100 Posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=105323 Thu, 17 Jan 19 14:53:56 +0100 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=105345 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ŁUCZANOWICE II - CZĘŚCI A, B, C" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie projektu planu rozpocznie się w dniu 28 stycznia 2019 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 18 Jan 19 12:01:04 +0100