BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Tue, 17 Jul 18 13:49:39 +0200 Świadczenie Dobry start (300+) http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98873 Świadczenie Dobry start (300+) jest realizacją rządowego programu „Dobry start”. Jego celem jest wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Wsparcie to polegać będzie na przyznaniu raz w roku świadczenia w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym, niezależnie od wysokości dochodów uzyskiwanych przez rodzinę.

]]>
Fri, 13 Jul 18 12:59:14 +0200
Informacja Wydziału Rozwoju Miasta UMK dotycząca Gminnego Programu Rewitalizacji oraz zaświadczenia o położeniu na obszarze rewitalizacji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93744 Tue, 19 Jun 18 14:20:50 +0200 Dotacje w ramach Programu Małej Retencji - lista 3/2018 z dnia 05.04.2018 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96368 Fri, 06 Apr 18 11:01:01 +0200 Miejsce przyjazne seniorom - rusza VIII edycja http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96384 Województwo Małopolskie oraz Gmina Miejska Kraków zapraszają do udziału w VIII edycji akcji społecznej "Miejsce przyjazne seniorom".

]]>
Fri, 06 Apr 18 14:46:47 +0200
„Kino na trawie. Kino wielu kultur” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98197 Od 7 czerwca 2018 r. przez Sześć letnich czwartkowych wieczorów w sześciu krakowskich parkach i ogrodach, a do tego sześć ciekawych filmów, każdy z innego zakątka Europy.

]]>
Tue, 19 Jun 18 10:00:43 +0200
Odstrzał sanitarny dzików http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98848 Informacja o rozporządzeniu Wojewody Małopolskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

]]>
Thu, 14 Jun 18 15:16:13 +0200
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98875 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "FREDRY SZKOŁA". Termin składania wniosków do dnia 20 lipca 2018 r.
Sposoby składania wniosków opisane zostały w ogłoszeniu: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 15 Jun 18 11:46:59 +0200
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98930 Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej „Bunkier Sztuki” w Krakowie

]]>
Mon, 18 Jun 18 12:43:52 +0200
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98955 PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU CZĘŚCI PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KOSTRZE - REJON ULICY FALISTEJ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 19 czerwca do 17 lipca 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag - w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Tue, 19 Jun 18 09:23:06 +0200
Nowy okres świadczeniowy 2018/2019 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98965 Świadczenie wychowawcze 500+

]]>
Tue, 19 Jun 18 12:18:55 +0200
Dobry start 300+ http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99046 Thu, 21 Jun 18 08:09:37 +0200 Informacja Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99114 Informacja z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych nr nr 41, 42, 71, 72 jednostki ewidencyjnej Podgórze oraz 33, 34, 35, 36, 37 jednostki ewidencyjnej Nowa Huta miasta Krakowa województwa małopolskiego.

]]>
Fri, 22 Jun 18 08:39:48 +0200
Rodzinne Pływanie 2018 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99108 Thu, 21 Jun 18 15:01:15 +0200 Lato 2018 z Krakowską Kartą Rodzinną http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99110 Thu, 21 Jun 18 15:13:34 +0200 Karta Krakowska http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99052 Czym jest Karta Krakowska? W skrócie: to przywileje dla osób zameldowanych na pobyt stały w Krakowie oraz tych, które płacą podatki w naszym mieście, pracując tym samym na jego rozwój. Wydanie Karty jest bezpłatne, a wszystko można załatwić nie wychodząc z domu.

]]>
Wed, 27 Jun 18 14:38:40 +0200
Projekt „Kierunek Kariera” – doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących! http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99350 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera”. Dzięki niemu uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 87% jego kosztów.

]]>
Fri, 29 Jun 18 14:03:34 +0200
Przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99348 Przyjmowanie wniosków o przyznanie zasiłków rodzinnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2018/2019

 

]]>
Fri, 29 Jun 18 13:37:24 +0200
Konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pn. „Otwarty Kraków”– festiwal wielokulturowy” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99362 Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych informuje o ogłoszeniu Konkursu ofert oraz naborze na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pn. „Otwarty Kraków”– festiwal wielokulturowy”

]]>
Fri, 29 Jun 18 15:27:33 +0200
Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pn. „Otwarty Kraków”– projekty informacyjne i edukacyjne” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99407 Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych informuje o ogłoszeniu Konkursu ofert oraz naborze na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pn. „Otwarty Kraków – projekty informacyjne i edukacyjne”

]]>
Mon, 02 Jul 18 14:14:34 +0200
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3" http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99435 Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. "Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3".

]]>
Tue, 03 Jul 18 13:53:35 +0200
Przedłużenie konsultacji uchwały dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99471 Przedłużenie do 31 lipca 2018 r. terminu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

]]>
Thu, 05 Jul 18 13:17:28 +0200
Informacja dla podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99568 Thu, 05 Jul 18 15:17:12 +0200 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99576 OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "STRZELNICA - SIKORNIK" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie projektu planu rozpocznie się w dniu 19 lipca 2018 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 06 Jul 18 10:27:00 +0200
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99626 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULIC PACHOŃSKIEGO, WYKI, ŁOKIETKA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 9 lipca do 6 sierpnia 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag - w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 09 Jul 18 10:26:29 +0200
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji zezwalajacej na usunięcie drzew -ul. Snycerska i Okólna http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99627 Mon, 09 Jul 18 11:09:13 +0200 Komunikat Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99628 Zmiana osoby pełniącej funkcję urzędnika wyborczego w Krakowie.

]]>
Mon, 09 Jul 18 11:18:47 +0200
Budżet obywatelski 2018 – wyniki głosowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99669 Zapraszamy do zapoznania się z wynikami głosowania na zadania zgłoszone w ramach V edycji budżetu obywatelskiego. Ostateczne zatwierdzenie wykazu projektów do realizacji nastąpi do 31 lipca.

]]>
Tue, 10 Jul 18 11:45:10 +0200
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99664 OGŁOSZENIE o unieważnieniu ogłoszenia, które ukazało się w „Dzienniku Polskim” w dniu 15 czerwca 2018 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ALEI IGNACEGO DASZYŃSKIEGO" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją oraz  o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ALEI IGNACEGO DASZYŃSKIEGO" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie części projektu planu rozpocznie się w dniu 18 lipca 2018 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)]]> Tue, 10 Jul 18 10:08:11 +0200 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99709 PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU CZĘŚCI PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "GEN. BORA-KOMOROWSKIEGO - REJON KONCENTRACJI USŁUG" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 11 lipca do 8 sierpnia 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag - w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Wed, 11 Jul 18 09:20:55 +0200
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia przy ul. Brzezińskiego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99686 Tue, 10 Jul 18 12:20:25 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99731 Wed, 11 Jul 18 13:05:28 +0200 Posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99769 Thu, 12 Jul 18 11:59:16 +0200 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - rejon ul. Mogilskiej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99773 Thu, 12 Jul 18 12:41:51 +0200 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach-zabudowa jednorodzinna przy ul. Tynieckiej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99817 Fri, 13 Jul 18 09:42:20 +0200 Informacja Prezydenta Miasta Krakowa o wynikach przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie projektu nowelizacji Statutu Dzielnicy VI Bronowice, określającego jej organizację oraz zakres działania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99558 Fri, 13 Jul 18 09:44:01 +0200 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa na temat prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99739 Dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w ramach inwestycji pn.: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami wbudowanymi, instalacjami i układem drogowym przy ul. Na Zakolu Wisły w Krakowie na działkach nr 3/18, 3/21, 3/23 obr. 16 Podgórze".

 

]]>
Fri, 13 Jul 18 09:56:12 +0200
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99868 PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MOGIŁA II" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 16 lipca do 13 sierpnia 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag - w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 16 Jul 18 11:33:27 +0200
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99870 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ŁĄKI NOWOHUCKIE" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 16 lipca do 13 sierpnia 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag - w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 16 Jul 18 11:37:31 +0200
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - ul. Kobierzyńska http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99876 Mon, 16 Jul 18 13:35:32 +0200 Konsultacje społeczne w sprawie sporządzenia Operatu uzdrowiskowego dla Osiedla Uzdrowisko Swoszowice. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99920 Mon, 16 Jul 18 14:45:45 +0200 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów-ul. Roztworowskiego 7-9 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99951 Tue, 17 Jul 18 10:51:21 +0200 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99949 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Drugie zawody wędkarskie seniorów o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa”

]]>
Tue, 17 Jul 18 10:18:37 +0200
Badanie satysfakcji klienta UMK http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99877 Zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety, której wyniki pomogą ocenić poziom zadowolenia z jakości obsługi w naszym Urzędzie 

]]>
Mon, 16 Jul 18 13:47:13 +0200
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu przy ul. Łużycka 63 , ul. Łużycka 43, Podedworze 2 , ul. Podedworze 8. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99953 Tue, 17 Jul 18 11:19:46 +0200 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu przy ul. Ketlinga. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99955 Tue, 17 Jul 18 11:24:52 +0200 Utrudnienia w dzialaniu aplikacji Źródło http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99960 Informujemy, że w dniu dzisiejszym występują ogólnopolskie utrudnienia w działaniu aplikacji Źródło, obsługującej rejestr PESEL oraz Rejestr Dowodów Osobistych.

Awaria została zgłoszona do Centralnego Ośrodka Informatyki, obecnie oczekujemy na jej usunięcie.

W związku z zaistniałą sytuacją, obsługa spraw z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych odbywa się, do odwołania, w trybie awaryjnym – ręcznie.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

]]>
Tue, 17 Jul 18 13:09:43 +0200