BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Mon, 19 Mar 18 15:40:39 +0100 Nabór na urzędników wyborczych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95239 Wed, 14 Mar 18 14:19:03 +0100 informacja o rozstrzygnięciu skargi uczestnika przetargu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95704 na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Stanisława ze Skalbmierza  nr 5

]]>
Wed, 14 Mar 18 00:00:02 +0100
Informacja Wydziału Rozwoju Miasta UMK dotycząca Gminnego Programu Rewitalizacji oraz zaświadczenia o położeniu na obszarze rewitalizacji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93744 Fri, 05 Jan 18 13:26:44 +0100 UWAGA! Stowarzyszenia zwykłe nieposiadające osobowości prawnej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=76391 Od 20 maja 2016 r. obowiązują zmienione zasady przy rejestracji stowarzyszeń zwykłych wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1923).

]]>
Mon, 29 May 17 11:58:11 +0200
KONKURS POETYCKI im. ANNY ŚWIRSZCZYŃSKIEJ KSIĄŻKOWY DEBIUT POETYCKI (5 edycja) http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93137 Materiał należy nadesłać w terminie do 31 marca 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, Plac Wszystkich Świętych 11, 31-004 Kraków (z dopiskiem KONKURS: NOC POEZJI 2018).

]]>
Wed, 13 Dec 17 12:21:30 +0100
Kwalifikacja wojskowa w 2018 roku http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93999 Tue, 16 Jan 18 13:36:30 +0100 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94647 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa o terminie składania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację.

]]>
Wed, 07 Feb 18 15:26:23 +0100
Rozpoczęcie prac zespołów doradczych w ramach działań antysmogowych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94856 Rozpoczęcie prac zespołów doradczych, które udzielają mieszkańcom Krakowa najbardziej aktualnych informacji dotyczących miejskich programów wsparcia PONE i LPO.

]]>
Wed, 14 Feb 18 14:49:31 +0100
Zgłoś swojego kandydata do tytułu Filantrop Krakowa A.D. 2017 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95368 Znasz osobę, organizację, instytucję, firmę, bezinteresownie niosącą pomoc potrzebującym mieszkańcom Krakowa? Urząd Miasta Krakowa zaprasza do zgłaszania kandydatur do tytułu Filantrop Krakowa A.D. 2017. Tym prestiżowym tytułem pragniemy uhonorować tych, którzy niosą bezinteresowną pomoc najbardziej potrzebującym. Kandydatów mogą zgłaszać wszyscy, którzy uznają, że ich przedstawiciel zasługuje na tak zaszczytny tytuł. Laureatów wyłoni Bractwo Filantropii, powołane przez Prezydenta Miasta Krakowa. Na zgłoszenia czekamy do 31 marca.

]]>
Fri, 16 Mar 18 14:52:56 +0100
Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ogłasza przetarg na najem lokali użytkowych. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95459 Fri, 02 Mar 18 08:33:06 +0100 Praca Urzędu Miasta Krakowa w okresie Świąt Wielkanocnych w 2018 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95488 W dniach 30 marca 2018 r. (Wielki Piątek) i 31 marca 2018 r. (Wielka Sobota) Urząd Miasta Krakowa będzie nieczynny.

]]>
Mon, 05 Mar 18 08:50:17 +0100
Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo –krajobrazowego „Bodzów i Góra Św. Anny” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95546 Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo–krajobrazowego „Bodzów i Góra Św. Anny”.

]]>
Wed, 07 Mar 18 08:12:03 +0100
OTWARTY NABÓR DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOLEGIUM REDAKCYJNEGO „GAZETKI CZYŻYŃSKIEJ” - PROJEKT BUDŻETU OBYWATELSKIEGO DZIELNIC BO.D14.11/17 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95649 W związku z realizacją dzielnicowego projektu budżetu obywatelskiego BO.D14.11/17 pn. „GAZETKA CZYŻYŃSKA” ogłasza się otwarty nabór dla kandydatów na członków kolegium redakcyjnego zajmującego się redagowaniem „Gazetki Czyżyńskiej” będącej czasopismem informującym o działaniach podejmowanych przez czyżyński samorząd (Radę Dzielnicy XIV Czyżyny), lokalnych aktywistów, stowarzyszenia i osoby działające na rzecz lokalnej społeczności.

]]>
Fri, 09 Mar 18 13:16:22 +0100
Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie informuje, że w dniu 30 marca 2018 r. zostanie przeprowadzona aukcja oraz aukcja celowa na najem lokali użytkowych. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95628 Fri, 09 Mar 18 07:40:35 +0100 termin przetargu: 10.04.2018 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95564 lokali o przeznaczeniu innym niż mieszkalne położonych w os. Kolorowym 2/21, os. Na Wzgórzach 7 lokal U101,oraz lokali mieszkalnych przy ul. Szuskiego 6/2A,  przy ul. Grzegórzeckiej 4/10A

]]>
Fri, 09 Mar 18 14:52:32 +0100
termin przetargu:12.04.2018 przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95566 niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Bieżanowskiej,, lokalu użytkowego położonego w os. Na Wzgórzach 38 oraz udziału w nieruchomości przy ul. Mogilskiej 98

]]>
Fri, 09 Mar 18 14:47:51 +0100
Posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95657 Mon, 12 Mar 18 08:10:47 +0100 Konkurs na przewóz osób pojazdami wolnobieżnymi po Parku Kulturowym Stare Miasto http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95672 Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług przewozu osób za pomocą pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto.

]]>
Mon, 12 Mar 18 12:20:06 +0100
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95771 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY PRZEWÓZ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 14 marca do 13 kwietnia 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag - w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Wed, 14 Mar 18 12:34:29 +0100
informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 27.02.2018 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95708 na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Stanisława ze Skalbmierza nr 5

]]>
Wed, 14 Mar 18 00:00:03 +0100
OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ZAŁATWIENIA PETYCJI WIELOKROTNEJ W SPRAWIE WYKUPU „LASU BORKOWSKIEGO” PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KRAKÓW http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95806 Zgodnie z treścią art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, sposób załatwienia petycji zostaje ogłoszony na niniejszej stronie, co zastępuje zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ww. ustawy - odpowiedź na petycję

]]>
Thu, 15 Mar 18 12:22:38 +0100
Rozstrzygnięto konkurs ofert na Opracowanie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95821 Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych uprzejmie informuje, że Prezydent Miasta Krakowa zarządzeniem nr 634/2018 dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie do realizacji w okresie od 3 kwietnia do 17 września 2018 roku w formie wsparcia zadania publicznego pn. „Opracowanie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022”.

]]>
Thu, 15 Mar 18 13:40:02 +0100
Zgłoś „Przyjaciela Sportu A.D. 2017” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95841 Ruszyła już kolejna, 18 edycja konkursu na honorowy tytuł „Przyjaciel Sportu”!

]]>
Fri, 16 Mar 18 12:08:24 +0100
NABÓR NA STANOWISKO TRENERA – ANIMATORA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95846 W związku z realizacją w 2018r. miejskiego programu sportowego „Animator Sportu”, realizowanego na boiskach wielofunkcyjnych typu ORLIK, Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy ogłasza nabór na STANOWISKO: TRENERA – ANIMATORA.

]]>
Fri, 16 Mar 18 12:43:47 +0100
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95845 OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON FORTU BRONOWICE" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie projektu planu rozpocznie się w dniu 26 marca 2018 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 16 Mar 18 12:50:25 +0100
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. ''Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3''. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95851 Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. "Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3".

]]>
Mon, 19 Mar 18 09:31:26 +0100
Konkurs na wykonanie projektu stoiska handlu obwoźnego w 2 wariantach - dla handlu obwarzankami oraz dla handlu pamiątkami na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95869 Termin przesłania zgłoszenia rejestracyjnego (e-mail) upływa 6 kwietnia 2018 r.

]]>
Mon, 19 Mar 18 13:00:28 +0100