BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Sat, 18 Aug 18 17:46:43 +0200 Sprzedaż zbędnych składników majątkowych Domu Pomocy Społecznej im. L.i A. Helclów http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100793 Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów informuje, iż posiada zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego przeznaczone do sprzedaży. Wskazane poniżej składniki majątku ruchomego mienia oglądać można w siedzibie tut. Jednostki w dniach od 16 sierpnia do 17 września 2018 r.

]]>
Fri, 17 Aug 18 13:02:42 +0200
Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ogłasza aukcję i aukcję celową na najem lokali użytkowych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100693 Fri, 10 Aug 18 08:08:17 +0200 Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie informuje o wywieszeniu informacji o wynajęciu lokalu użytkowego drogą bezprzetargową http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100592 Wed, 08 Aug 18 11:11:29 +0200 Wykazy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony na rzecz Polskiego Związku Squasha oraz Stowarzyszenia „Super Team” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100584 Tue, 07 Aug 18 20:33:59 +0200 Informacja o planowanej w sierpniu 2018r. wycince drzew z terenów zieleni miejskiej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100450 Thu, 02 Aug 18 08:09:04 +0200 Wykaz części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej Stadionem Miejskim im. H. Reymana, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony na rzecz Wisły Kraków SA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100441 Wed, 01 Aug 18 14:29:53 +0200 Warsztaty bębniarskie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99695 Tue, 10 Jul 18 14:47:25 +0200 Informacja o planowanej w lipcu 2018r. wycince drzew z terenów zieleni miejskiej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99685 Tue, 10 Jul 18 12:10:56 +0200 Ogłoszenie w sprawie prowadzenia dialogu technicznego przez ZZM na potrzeby przygotowania postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia polegającego na kompleksowej modernizacji oraz utrzymaniu obiektu Dworu w Wadowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98748 Tue, 12 Jun 18 13:30:39 +0200 Informacja o planowanej w czerwcu 2018r. wycince drzew z terenów zieleni miejskiej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98399 Thu, 07 Jun 18 12:26:44 +0200 Zawiadomienie o dzierżawie Centrum Edukacji Ekologicznej przy Aleji Żubrowej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97951 Tue, 29 May 18 11:43:11 +0200 Informacja o planowanej w maju 2018r. wycince drzew z terenu Parku Solvay http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97369 Tue, 15 May 18 12:10:49 +0200 Informacja o planowanej w maju 2018r. wycince drzew z terenów zieleni miejskiej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97204 Wed, 09 May 18 12:44:26 +0200 Dzielnicowe Centrum Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Starszym http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96323 Thu, 05 Apr 18 09:27:27 +0200 ZZM informuje o podjętych decyzjach uznania lasów położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków za ochronne http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95861 Mon, 19 Mar 18 13:10:14 +0100 Praca dla Pracowników Socjalnych i Asystentów Rodziny http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93189 Fri, 15 Dec 17 08:50:05 +0100 Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodów służbowych Gminy Miejskiej Kraków – Urząd Miasta Krakowa, 31-004 Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, będących na stanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92784 Fri, 15 Dec 17 14:06:13 +0100 Zarządzenie nr 24/2017 Dyrektora Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86784 Thu, 01 Jun 17 15:10:31 +0200 Bilet kolejowy wazny także w komunikacji miejskiej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=73174 Na trasie Kraków Główny – Płaszów - Kraków Główny pasażerowie posiadający ważny bilet na pociąg Przewozów Regionalnych, mogą bezpłatnie przejechać także komunikacją miejską. Ułatwienie zostało wprowadzone na czas prac inwestycyjnych prowadzonych przez PKP i obowiązuje od 1 stycznia 2016. Od lutego będą mogli z tego skorzystać także pasażerowie Kolei Małopolskich.

]]>
Thu, 07 Jan 16 12:09:47 +0100