BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Tue, 21 Nov 17 18:28:41 +0100 Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ogłasza, iż w dniu 11 grudnia 2017 r. zostanie przeprowadzona aukcja na oddanie w najem lokali mieszkalnych. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92307 Tue, 21 Nov 17 10:14:33 +0100 Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie informuje, że w dniu 30 listopada 2017 r. zostanie przeprowadzona aukcja oraz aukcja celowa na najem lokali użytkowych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92045 Thu, 09 Nov 17 00:00:02 +0100 Informacja o planowanej w miesiącach październik - listopad 2017r. wycince drzew i krzewów z terenów zieleni miejskiej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91182 Thu, 12 Oct 17 08:03:38 +0200 Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Zadanie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegające na Prowadzeniu w okresie od okresie od 23.10.2017r. do 8.12.2017r. w lokalu (podnajem) Fundacji Rodzina Plus na terenie Dzielnicy X w Krakowie Placówki Wsparcia Dziennego „Dla Rodziny” prowadzonej w formie opiekuńczej zapewniającej 20 miejsc. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90485 Thu, 21 Sep 17 15:20:47 +0200 Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90348 Tue, 19 Sep 17 11:16:09 +0200 Informacja o planowanej w miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień 2017r. wycince drzew i krzewów z terenów zieleni miejskiej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88119 Fri, 14 Jul 17 14:54:14 +0200 Wybranie operatora pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie, ktory będzie prowadził, utrzymywał i zarządzał Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87268 Wed, 21 Jun 17 13:55:47 +0200 Zarządzenie nr 24/2017 Dyrektora Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86784 Thu, 01 Jun 17 15:10:31 +0200 Bilet kolejowy wazny także w komunikacji miejskiej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=73174 Na trasie Kraków Główny – Płaszów - Kraków Główny pasażerowie posiadający ważny bilet na pociąg Przewozów Regionalnych, mogą bezpłatnie przejechać także komunikacją miejską. Ułatwienie zostało wprowadzone na czas prac inwestycyjnych prowadzonych przez PKP i obowiązuje od 1 stycznia 2016. Od lutego będą mogli z tego skorzystać także pasażerowie Kolei Małopolskich.

]]>
Thu, 07 Jan 16 12:09:47 +0100