BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Tue, 13 Nov 18 08:25:32 +0100 Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ogłasza aukcję i aukcję celową na najem lokali użytkowych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=103483 Fri, 09 Nov 18 09:07:47 +0100 Informacja o planowanej w listopadzie i grudniu 2018r. wycince drzew i krzewów z terenów zieleni miejskiej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=103351 Tue, 06 Nov 18 08:09:24 +0100 Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ogłasza przetarg na najem lokali użytkowych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=103298 Fri, 02 Nov 18 13:49:58 +0100 Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie informuje o wywieszeniu informacji o wynajęciu lokalu użytkowego drogą bezprzetargową http://www.bip.krakow.pl/?news_id=103297 Fri, 02 Nov 18 13:38:17 +0100 Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ogłasza przetarg na najem lokali użytkowych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=103080 Thu, 25 Oct 18 08:20:43 +0200 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Powiatowego Projektu Zwiększania Lesistości Miasta Krakowa na lata 2018-2040" http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102433 Wed, 10 Oct 18 08:48:40 +0200 Informacja o planowanej w październiku 2018r. wycince drzew i krzewów z terenów zieleni miejskiej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102246 Wed, 03 Oct 18 10:33:21 +0200 Informacja o wyłożeniach dokumentacji urządzeniowej lasów http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101673 Wed, 12 Sep 18 11:11:43 +0200 Informacja o planowanej we wrześniu 2018r. wycince drzew z terenów zieleni miejskiej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101444 Fri, 14 Sep 18 13:03:15 +0200 Informacja o planowanej w sierpniu 2018r. wycince drzew z terenów zieleni miejskiej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100450 Thu, 02 Aug 18 08:09:04 +0200 Warsztaty bębniarskie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99695 Tue, 10 Jul 18 14:47:25 +0200 Informacja o planowanej w lipcu 2018r. wycince drzew z terenów zieleni miejskiej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99685 Tue, 10 Jul 18 12:10:56 +0200 Dzielnicowe Centrum Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Starszym http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96323 Thu, 05 Apr 18 09:27:27 +0200 Praca dla Pracowników Socjalnych i Asystentów Rodziny http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93189 Fri, 15 Dec 17 08:50:05 +0100 Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodów służbowych Gminy Miejskiej Kraków – Urząd Miasta Krakowa, 31-004 Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, będących na stanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92784 Fri, 15 Dec 17 14:06:13 +0100 Zarządzenie nr 24/2017 Dyrektora Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86784 Thu, 01 Jun 17 15:10:31 +0200