BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Thu, 24 May 18 23:17:28 +0200 Ogłoszenie o zamówieniu. Udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom doprowadzonym do wytrzeźwienia do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97624 Tue, 22 May 18 11:06:29 +0200 Drugie spotkanie konsultacyjne projektu Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2019-2021 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97583 Mon, 21 May 18 12:52:20 +0200 Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie zawiadamia o wywieszeniu informacji o wynajęciu lokalu użytkowego drogą bezprzetargową http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97420 Wed, 16 May 18 11:41:06 +0200 Informacja o planowanej w maju 2018r. wycince drzew z terenu Parku Solvay http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97369 Tue, 15 May 18 12:10:49 +0200 Informacja o planowanej w maju 2018r. wycince drzew z terenów zieleni miejskiej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97204 Wed, 09 May 18 12:44:26 +0200 Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ogłasza aukcję i aukcję celową na najem lokali użytkowych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97186 Wed, 09 May 18 08:05:07 +0200 Zawiadomienie o wyborze operatora Parku Zabłocie- Stacja Wisła http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97113 Mon, 07 May 18 12:22:29 +0200 Otwarty konkurs ofert (konkurs uzupełniający) na powierzenie realizacji w 2018 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96775 Konkurs dotyczy podmiotów, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2237, 2371), w tym dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

]]>
Fri, 20 Apr 18 09:06:13 +0200
Ogłoszenie- wybór operatora Parku Zabłocie -Stacja Wisła http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96583 Mon, 16 Apr 18 14:12:07 +0200 Dzielnicowe Centrum Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Starszym http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96323 Thu, 05 Apr 18 09:27:27 +0200 Informacja o planowanej w kwietniu 2018r. wycince drzew z terenów zieleni miejskiej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96321 Thu, 05 Apr 18 08:52:51 +0200 ZZM informuje o podjętych decyzjach uznania lasów położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków za ochronne http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95861 Mon, 19 Mar 18 13:10:14 +0100 Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie informuje o zatwierdzeniu uproszczonych planów urządzenia lasu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95732 Mon, 19 Mar 18 09:49:40 +0100 Informacja o planowanej w marcu 2018r. wycince drzew z terenów zieleni miejskiej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95486 Mon, 05 Mar 18 07:41:27 +0100 Informacja o planowanej w lutym 2018r. wycince drzew z terenów zieleni miejskiej w Śródmieściu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94669 Thu, 08 Feb 18 11:13:37 +0100 Informacja o planowanej w lutym 2018r. wycince drzew z terenów zieleni miejskiej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94431 Tue, 30 Jan 18 15:13:31 +0100 Praca dla Pracowników Socjalnych i Asystentów Rodziny http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93189 Fri, 15 Dec 17 08:50:05 +0100 Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodów służbowych Gminy Miejskiej Kraków – Urząd Miasta Krakowa, 31-004 Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, będących na stanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92784 Fri, 15 Dec 17 14:06:13 +0100 Zarządzenie nr 24/2017 Dyrektora Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86784 Thu, 01 Jun 17 15:10:31 +0200 Bilet kolejowy wazny także w komunikacji miejskiej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=73174 Na trasie Kraków Główny – Płaszów - Kraków Główny pasażerowie posiadający ważny bilet na pociąg Przewozów Regionalnych, mogą bezpłatnie przejechać także komunikacją miejską. Ułatwienie zostało wprowadzone na czas prac inwestycyjnych prowadzonych przez PKP i obowiązuje od 1 stycznia 2016. Od lutego będą mogli z tego skorzystać także pasażerowie Kolei Małopolskich.

]]>
Thu, 07 Jan 16 12:09:47 +0100