BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Sat, 24 Feb 18 09:28:55 +0100 Wykazy części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95259 Thu, 22 Feb 18 14:57:36 +0100 Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ogłasza aukcję i aukcję celową na najem lokali użytkowych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94705 Fri, 09 Feb 18 12:11:21 +0100 Informacja o planowanej w lutym 2018r. wycince drzew z terenów zieleni miejskiej w Śródmieściu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94669 Thu, 08 Feb 18 11:13:37 +0100 Informacja o planowanej w lutym 2018r. wycince drzew z terenów zieleni miejskiej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94431 Tue, 30 Jan 18 15:13:31 +0100 Informacja o planowanej w miesiącach styczeń i luty 2018r. wycince drzew i krzewów z terenów zieleni miejskiej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93840 Wed, 10 Jan 18 11:35:34 +0100 Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Prowadzenie mieszkania chronionego w lokalu Podmiotu, przeznaczonego dla 5 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków”. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93405 Wed, 20 Dec 17 14:45:15 +0100 Praca dla Pracowników Socjalnych i Asystentów Rodziny http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93189 Fri, 15 Dec 17 08:50:05 +0100 Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Zadanie z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93178 Thu, 14 Dec 17 13:54:43 +0100 Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodów służbowych Gminy Miejskiej Kraków – Urząd Miasta Krakowa, 31-004 Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, będących na stanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92784 Fri, 15 Dec 17 14:06:13 +0100 Informacja o planowanej w grudniu 2017r. wycince drzew i krzewów z terenów zieleni miejskiej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92743 Wed, 29 Nov 17 16:08:04 +0100 Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Zadanie z zakresu działalności charytatywnej pn. Zapewnienie schronienia i wyżywienia dla bezdomnych mężczyzn. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92618 Thu, 23 Nov 17 14:44:57 +0100 Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Zadanie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegające na Prowadzeniu w okresie od okresie od 23.10.2017r. do 8.12.2017r. w lokalu (podnajem) Fundacji Rodzina Plus na terenie Dzielnicy X w Krakowie Placówki Wsparcia Dziennego „Dla Rodziny” prowadzonej w formie opiekuńczej zapewniającej 20 miejsc. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90485 Thu, 21 Sep 17 15:20:47 +0200 Zarządzenie nr 24/2017 Dyrektora Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86784 Thu, 01 Jun 17 15:10:31 +0200 Bilet kolejowy wazny także w komunikacji miejskiej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=73174 Na trasie Kraków Główny – Płaszów - Kraków Główny pasażerowie posiadający ważny bilet na pociąg Przewozów Regionalnych, mogą bezpłatnie przejechać także komunikacją miejską. Ułatwienie zostało wprowadzone na czas prac inwestycyjnych prowadzonych przez PKP i obowiązuje od 1 stycznia 2016. Od lutego będą mogli z tego skorzystać także pasażerowie Kolei Małopolskich.

]]>
Thu, 07 Jan 16 12:09:47 +0100