BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Sun, 21 Jan 18 07:27:54 +0100 I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94162 Sun, 21 Jan 18 06:23:34 +0100 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94160 ,,Budowa miejsc postojowych naziemnych oraz garaży podziemnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działkach: 335/25, 335/23, 297/11, 296/24, 295/11, 294/13, 293/11, 291/21, 291/22, 291/23, 766, 812, 813, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093 obr.2 Krowodrza wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 291/2, 291/3, 291/16 obr. j.w. w ramach budowy zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalno-usługowych z garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Stańczyka w Krakowie”.

]]>
Fri, 19 Jan 18 15:26:10 +0100
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94159 ,,Budowa miejsc postojowych naziemnych oraz garaży podziemnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działkach: 335/25, 335/23, 297/11, 296/24, 295/11, 294/13, 293/11, 291/21, 291/22, 291/23, 766, 812, 813, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093 obr.2 Krowodrza wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 291/2, 291/3, 291/16 obr. j.w. w ramach budowy zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalno-usługowych z garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Stańczyka w Krakowie”.

]]>
Fri, 19 Jan 18 15:20:55 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, os. Na Wzgórzach, na działkach nr 270, 725, obr. 10, jedn. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94156 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Fri, 19 Jan 18 15:04:36 +0100
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94154 ,,Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa (dwa etapy) budynku magazynowego ze stolarnią wraz z kabiną do malowania i suszenia mebli oraz wewnętrznymi instalacjami: wod-kan. co. wentylacji mechanicznej, pneumatycznej, elektrycznej, teletechnicznej i przebudową wewnętrznej kanalizacji deszczowej, placu manewrowego , parkingu, budową zasieków na zabytkowe materiały, oświetlenia terenu, na działce nr ewid. 109/2, obr. 1. j. ew. Krowodrza przy ul. Lindego nr 5 w Krakowie".

]]>
Fri, 19 Jan 18 14:48:01 +0100
Obwieszczenie informujące o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94153 "Budowa zespołu budynków mieszkalnych i usługowych wraz z infrastrukturą techniczną zagospodarowaniem terenu na dz. ewid. nr 1208/1, 1208/2 obr. 43 Krowodrza z wjazdem od ul. Siewnej."

]]>
Fri, 19 Jan 18 14:41:48 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94151 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 21/6, 21/7, 194/2 obr. 7 Krowodrza przy ul. Pylnej w Krakowie"

]]>
Fri, 19 Jan 18 14:36:13 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94150 "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 288/6 obr. 79 Podgórze przy ul. Bogucianka w Krakowie”

]]>
Fri, 19 Jan 18 14:34:34 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94146 „Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia na dz. nr 13/5, 13/6, 13/8, 30/74 obr.9 Krowodrza przy ul. Morelowej w Krakowie"

]]>
Fri, 19 Jan 18 14:32:41 +0100
Realizacja projektu ogólnomiejskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego pt. „Zadbajmy o bezdomne koty!” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94144 Urząd Miasta Krakowa - Wydział Kształtowania Środowiska zwraca się z prośbą do potencjalnych wykonawców o przedstawienie kosztów w zakresie: wykonania i dostarczenia ocieplanych budek dla kotów na potrzeby realizacji projektu ogólnomiejskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego pt. „Zadbajmy o bezdomne koty!”

]]>
Fri, 19 Jan 18 14:19:19 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94145 „Budowa sieci wodociągowej DN 100-150, sieci kanalizacji sanitarnej DN 250-300 i osiedlowej sieci ciepłowniczej DN 80-250 na działkach nr 96, 97, 98, 101/8, 101/12, 101/13, 104, 200/1, 204, 214/4, 223, 224 obr. 42 Podgórze przy ul. Piltza w Krakowie”

]]>
Fri, 19 Jan 18 14:15:42 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94143 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pod Janem i terenie w rejonie budynku nr 3 przy ul. Pod Janem w Krakowie na działkach nr 914/18, 914/20, 919/1, 63/5, 919/8, 919/4 obr. 21 Krowodrza”

]]>
Fri, 19 Jan 18 14:10:12 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94142 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pod Janem i terenie w rejonie budynku nr 4 przy ul. Pod Janem w Krakowie na działkach nr 914/18, 793, 59/2, 918/1, 58 obr. 21 Krowodrza”

]]>
Fri, 19 Jan 18 14:08:07 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94140 „Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich w zakresie zatok parkingowych, chodników i sieci oświetlenia ulicznego na działce nr 265/1 obr. 40 Podgórze oraz budowa chodników wraz z oświetleniem terenu na działkach nr 188/76, 189/42, 265/1 obr. 40 Podgórze przy ul. Batalionów Chłopskich w Krakowie”,

]]>
Fri, 19 Jan 18 14:03:10 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94139 „Budowa dwutorowej sieci kablowej 2x110kV relacji SE Lubocza – SE Niepołomice 2 MAN wraz z traktem światłowodowym, na działkach nr 136 obr.19 Nowa Huta, 58 obr.20 Nowa Huta, 331, 333, 108/4, 107 obr.32 Nowa Huta w rejonie ul. Siejówka w Krakowie”

]]>
Fri, 19 Jan 18 13:49:54 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94138 „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej, przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej i sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV, kablowej na działkach nr 404/2, 404/3, 404/4, 406, 407, 408, 409, 410/1, 369/6, 369/5, 412/7, 774, 818 obr. 34 Krowodrza przy ulicy Stawowej w Krakowie”

]]>
Fri, 19 Jan 18 13:47:50 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94137 „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 441/19, 446/2, 446/1, 445/6, 442/2 obr. 4 Nowa Huta przy ulicy Kantorowickiej w Krakowie.”

]]>
Fri, 19 Jan 18 13:43:32 +0100
Nowa lokalizacja Biura ds. Ochrony Zdrowia http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94134 Od dnia 23 stycznia 2018 r. Biuro ds. Ochrony Zdrowia będzie miało nową siedzibę przy ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków. Jednocześnie informujemy, że w związku z przeprowadzką w dniach 23-24 stycznia 2018 r. mogą wystąpić utrudnienia w komunikacji z pracownikami Biura.

]]>
Fri, 19 Jan 18 12:22:44 +0100
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94132 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.” Obchody Światowego Dnia Inwalidy”.

]]>
Fri, 19 Jan 18 11:35:07 +0100
OBWIESZCZENIE http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93130 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Klasztornej w Krakowie – odcinek S1 (S11) – S11 na działce nr 146/14 obr. 59 Nowa Huta

]]>
Fri, 19 Jan 18 11:34:35 +0100
OBWIESZCZENIE http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93123 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Klasztornej w Krakowie – odcinek S (S11) – S28 na działce nr 146/14 obr. 59 Nowa Huta

]]>
Fri, 19 Jan 18 11:31:11 +0100
Zgłoszenie budowy- ul.Dziewiarzy, dz.75,obr.73 Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94126 Rozbudowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 19 Jan 18 10:51:27 +0100
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 48, jedn.ewid.Krowodrza,obr.25 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94130 Fri, 19 Jan 18 10:50:57 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 218,219_4,219_5,219_6,370_1,375_3,375_4, jedn.ewid.Podgórze,obr.56 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94128 Fri, 19 Jan 18 10:49:01 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 18_1,18_2,18_3,19, jedn.ewid.Śródmieście,obr.146 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94127 Fri, 19 Jan 18 10:46:46 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 43 z dz.42,50_27,273_3, jedn.ewid.Podgórze,obr.50 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94125 Fri, 19 Jan 18 10:36:55 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 36, jedn.ewid.Podgórze,obr.17 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94124 Fri, 19 Jan 18 10:35:17 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 36, jedn.ewid.Podgórze,obr.17 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94123 Fri, 19 Jan 18 10:33:16 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 94_4 z dz.92_2, jedn.ewid.Nowa Huta,obr.16 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94121 Fri, 19 Jan 18 10:30:56 +0100 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. „Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna – IV edycja (służby miejskie)”. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94105 Fri, 19 Jan 18 10:28:52 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 582_2, 564_6 z dz.549_3,549_2,564_5,565_11,565_13,566,582_1,582_3, jedn.ewid.Podgórze,obr.93 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94120 Fri, 19 Jan 18 10:28:29 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 522, jedn.ewid.Krowodrza,obr.43 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94119 Fri, 19 Jan 18 10:26:54 +0100 Informacja o wyłonieniu wykonawcy na wykonanie ekspertyz dendrologicznych. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94090 Fri, 19 Jan 18 14:27:17 +0100 Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul.Łukowiec na działce 40/14 obr.71 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94076 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Fri, 19 Jan 18 09:06:22 +0100
OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94093 „Budowa stacji bazowej transmisji danych nr BT20850 Kraków Conrada Dwa, na dachu budynku magazynowego przy ul. Wilczej 3, 31-340 Kraków, na działce nr 674/2 obr.41 Krowodrza”

]]>
Thu, 18 Jan 18 13:54:09 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94092 „Budowa i przebudowa istniejącej sieci oświetleniowej na działkach budowlanych nr 78/20, 78/21 obr.58 Podgórze przy ul. Schweitzera w Krakowie”

]]>
Thu, 18 Jan 18 13:52:03 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94091 „Rozbudowa sieci ciepłowniczej na działkach nr 4/1, 227, 1/64, 2/72 obr.44 Podgórze przy ulicach Żywieckiej i Jagodowej w Krakowie”

]]>
Thu, 18 Jan 18 13:49:35 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94089 „Budowa osiedlowej sieci cieplnej na działkach nr 386, 513 obr.14 Krowodrza przy ul. Kraszewskiego w Krakowie”

]]>
Thu, 18 Jan 18 13:45:51 +0100
Budowa sieci wodociągowej Ø110PE SDR11 wraz z dwoma hydrantami podziemnymi DN80 z zasuwami na dz. nr 263/1, 248/3, 155/1 i 155/7 obr. 102 Podgórze przy ul. Bogucicka w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94088 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

ul. Bogucicka, dz. nr 263/1, 248/3, 155/1 i 155/7 obr. 102

znak sprawy: AU-01-2.6743.6.271.2017.DMT

Data przyjęcia zgłoszenia: 18.01.2018 r.

]]>
Thu, 18 Jan 18 13:20:34 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94087 „Budowa sieci wodociągowej pomiędzy ul. Mistrzejowicką i ul. Dmowskiego w Krakowie, na działkach nr 286/10, 286/11, 285/29, 285/28 obr. 2 Nowa Huta ”

]]>
Thu, 18 Jan 18 12:46:58 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94086 „Budowa i przebudowa obiektów sportowych na terenie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Państwowej Szkoły Wyższej) tj. budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przekryciem powłoką pneumatyczną, budowa zaplecza szatniowo-sanitarno-magazynowego, boiska do piłki plażowej, boiska do koszykówki (stanowiącego plac manewrowy), przebudowa i rozbudowa istniejącego boiska do piłki nożnej, budowa bieżni i rozbiegu do skoku w dal, przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej i wewnętrznego układu drogowego, budowa, przebudowa i rozbudowa zewnętrznych odcinków instalacji kanalizacji, wody, gazowej, elektroenergetycznej, instalacji oświetlenia i nagłośnienia - budowa stanowisk słupowych oświetleniowo-nagłaśniających przy boisku do piłki nożnej i boisku wielofunkcyjnym przy ul. Piastowskiej 26 w Krakowie, na działce nr 261/4 obr. 5 Krowodrza”

 

]]>
Thu, 18 Jan 18 12:44:36 +0100
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94083 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 2 szt. drzew z terenu przy ul. Rezedowa 2 - dz. nr 817/5 obr. 22 Śródmieście, ul. Rezedowa 4 - dz. nr 817/2 obr. 22 Śródmieście, pod warunkiem posadzenia w zamian 2 szt. drzew.

]]>
Thu, 18 Jan 18 12:39:31 +0100
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94082 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu Osiedla Mistrzejowice 5 dz. nr 309/2 obr. 2 Nowa Huta, Osiedla Mistrzejowice 9 dz. nr 309/1 obr. 2 Nowa Huta, Osiedla Oświecenia 8 dz. nr 118/31 obr. 5 Nowa Huta, Osiedla Oświecenia 20 dz. nr 118/36 obr. 5 Nowa Huta, Osiedla Oświecenia 21 dz. nr 118/37 obr. 5 Nowa Huta.

]]>
Thu, 18 Jan 18 11:58:38 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/1/3 os. Krakowiaków 4 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94081 Thu, 18 Jan 18 11:35:09 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Petrażyckiego na dz. nr 102/8, 102/9 obr. 85 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94079 AU-01-5.6743.7.108.2017.ZZA

]]>
Thu, 18 Jan 18 09:13:58 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Petrażyckiego na dz. nr 102/8, 102/9 obr. 85 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94078 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 18 Jan 18 09:01:03 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94073 „Budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i ciśnieniowej w rejonie ulicy Korbutowej w Krakowie, na działce nr 467 obr.10 Krowodrza”

]]>
Wed, 17 Jan 18 15:18:37 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94072 „Przebudowa odcinka napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN na terenie działki nr 493, 472/1 obr.7 Podgórze wraz z budową odcinka podziemnej sieci elektroenergetycznej SN na terenie działki nr 493, 472/1 obr.7 Podgórze przy ul. Norymberskiej w Krakowie”

]]>
Wed, 17 Jan 18 15:16:37 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94071 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 63 SDR11 na działkach nr 427/6, 228/4, 228/5, 427/2, 227/2, 224/2, 225/3 obr. 103 Podgórze przy ul. Kokotowskiej w Krakowie”

]]>
Wed, 17 Jan 18 15:14:42 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94070 „Przebudowa węzła rozjazdów nr 51 II brama w Stacji Obsługi Tramwajów polegająca na przebudowie zjazdu na zajezdnię z jednotorowego na dwutorowy wraz ze zwrotnicami rozjazdowymi oraz krzyżownicami, przebudowie układu drogowego w zakresie chodnika, przebudowie sieci trakcyjnej tramwajowej oraz przebudowie i rozbudowie sieci i instalacji elektroenergetycznej, sieci kanalizacji opadowej wraz z odwodnieniem torowiska, sieci kanalizacji sanitarnej oraz zabezpieczenia istniejącej sieci ciepłowniczej i gazowej na działkach nr 400, 551, 552 obr. 44 nowa Huta przy ul. Ujastek/ Łowińskiego w Krakowie”

]]>
Wed, 17 Jan 18 15:05:59 +0100
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94056 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego w granicy działek nr 162/8 i 182/8 obr. 55 Podgórze przy ul. Jerzmanowskiego.

]]>
Wed, 17 Jan 18 13:00:48 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Łokietka w Krakowie na działkach nr 338 obręb 32 Krowodrza i 406 obręb 33 Krowodrza” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94057 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 17 Jan 18 12:54:56 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/4/1 ul. Schweitzera 1 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94046 Wed, 17 Jan 18 11:26:49 +0100 Informacja Wydziału Skarbu Miasta UMK w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94045 Wed, 17 Jan 18 10:34:14 +0100 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag dotyczących oferty na realizację zadania publicznego pn. „Klub Rodziców”. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94012 Tue, 16 Jan 18 15:34:00 +0100 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, zadań publicznych zaplanowanych przez Dzielnice Miasta Krakowa do realizacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz zadań publicznych w obszarze działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94003 Termin zgłaszania kandydatów do prac w Komisji - 30 stycznia 2018 roku do godz. 15.00

Termin składania ofert - 6 luty 2018 roku do godz. 15.00

]]>
Tue, 16 Jan 18 14:47:51 +0100
Zgłoszenie zamiaru ul.św.Sebasiana dz.56 obr.11 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94006 Budowa instalacji centralnego ogrzewania.

]]>
Tue, 16 Jan 18 14:02:58 +0100
Kwalifikacja wojskowa w 2018 roku http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93999 Tue, 16 Jan 18 13:36:30 +0100 Informacja Wydziału Gospodarki Komunalnej UMK w sprawie sprawozdań podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94001 Tue, 16 Jan 18 12:52:42 +0100 NOC TAŃCA w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93996 17 czerwca 2018 r. odbędzie się w Krakowie pierwsza NOC TAŃCA. Wydarzenie to będzie kolejnym komponentem KRAKOWSKICH NOCY, projektu, który od lat cieszy się olbrzymim zainteresowaniem zarówno mieszkańców Krakowa, jak i turystów.

]]>
Tue, 16 Jan 18 12:17:14 +0100
OBWIESZCZENIE o zmianie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93998 „Przebudowa i budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na działkach nr 1/22, 2/14, 2/20, 1/33, 2/22, 1/38, 3/17 obr. 49 Podgórze przy ulicy Walerego Sławka w Krakowie.”

]]>
Tue, 16 Jan 18 11:28:05 +0100
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 97 z dz.96,511,99,98_10,82_1, jedn.ewid.Krowodrza,obr.14 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93995 Tue, 16 Jan 18 11:07:07 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 25_8,25_5,28_5, jedn.ewid.Podgórze,obr.15 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93993 Tue, 16 Jan 18 11:05:27 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 140 z dz.139_2,145_1,141,145_2,138_1,136,144_2,131,148_3,146, jedn.ewid.Podgórze,obr.6 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93992 Tue, 16 Jan 18 11:03:12 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 94_2 z dz.117_1, jedn.ewid.Śródmieście,obr.11 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93991 Tue, 16 Jan 18 11:00:48 +0100 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93988 „Budowa sieci wodociągowej DN100 oraz sieci kanalizacji sanitarnej ø250/300mm na działkach nr 574, 527/5, 527/6 obr.44 Krowodrza w rejonie ul. Żabiniec w Krakowie”

]]>
Tue, 16 Jan 18 10:34:06 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93987 „Budowa sieci wodociągowej DN 100-200 mm na działkach nr 957, 958, 960, 961, 962, 963, 1497/2 obr.33 Krowodrza oraz na działce nr 1093 obr. 34 Krowodrza przy ul. Stelmachów w Krakowie”

]]>
Tue, 16 Jan 18 10:24:26 +0100
XCIII sesja Rady Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93985 Została zwołana XCIII sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 24 stycznia 2018 roku o godzinie 10:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

]]>
Tue, 16 Jan 18 10:06:53 +0100
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93984 "Budowa pola golfowego z wewnętrznymi instalacjami: wod-kan, wentylacji, ogrzewania, elektrycznej, niskoprądowej oraz wewnętrzną infrastrukturą techniczną na działkach nr 1/9, 1/10, 1/15, 1/17, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/28, 1/31, 1/55, 1/62, 1/64, 1/66, 1/71, 1/72 obręb 66 jednostka ewidencyjna Podgórze w Krakowie" oraz "Budowa wlotu kanalizacji opadowej wraz z przepustem pod drogą oraz przebudową istniejącego przepustu na działkach 1/26, 1/38, 1/66, 1/72, 23/11, 23/13, 60/10, 60/12, 60/13, 60/15, 60/21, 60/22 obręb 66 jednostka ewidencyjna Podgórze".

]]>
Tue, 16 Jan 18 09:59:22 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93982 „Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 332/1, 332/3, 333 obr. 100 Podgórze w rejonie ul. Tadeusza Stryjeńskiego w Krakowie”

]]>
Tue, 16 Jan 18 08:08:17 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93980 „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDn 300÷40 na działkach nr 139/4, 139/5, 201/3 obr. 42 Podgórze, działkach nr 295/5, 295/14, 295/15, 296, 298/4, 298/7, 298/8, 299/4, 302/4, 302/10, 302/21, 304/6, 304/8, 304/9, 304/19, 304/60, 304/61, 304/74, 304/78, 304/80, 309/1, 310, 311/2, 312/2, 312/3, 312/7, 312/10, 312/11, 313/2, 313/8, 313/9, 324/2, 324/7, 343/1, 343/3, 343/16, 343/18, 365/1, 365/2, 365/4, 365/5, 365/6 obr. 43 Podgórze, działkach nr 186/40, 280/1, 282/10 obr. 69 Podgórze oraz na działkach nr 1/4, 3/10, 3/14, 5/2, 5/3 obr. 68 Podgórze w rejonie ulic: Zawiła, Borkowska, Skośna w Krakowie"

]]>
Tue, 16 Jan 18 08:06:22 +0100
OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93979 „Budowa instalacji radiokomunikacyjnej operatora POLKOMTEL Sp. z o.o. o nazwie BT26991_KRAKÓW_OJCOWSKA_DWA, w skład których wchodzą projektowana stalowa wieża kratowa wraz z systemem anten nadawczo-odbiorczych, osprzętem i okablowaniem, na działkach nr 62/1, 62/2 obr.34 Krowodrza przy ul. Jasnogórskiej 151 Kraków”

]]>
Tue, 16 Jan 18 08:02:25 +0100
OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93978 „Budowa stacji bazowej nadawczo-odbiorczej transmisji danych nr 55490 KRAKÓW FRIEDLEINA/28973 przy ul. Friedleina 31 w Krakowie, na działce nr 147 obr. 45 Krowodrza”

]]>
Tue, 16 Jan 18 08:00:04 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93977 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 137/3, 242/1, 141/18, 141/20 obr. 1 Krowodrza przy ul. Na Błonie w Krakowie”

]]>
Tue, 16 Jan 18 07:57:20 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93976 „Budowa sieci wodociągowej ø100 żeliwo sferoidalne, sieci kanalizacji sanitarnej ø250 kamionka na działkach nr działkach nr 54/6, 64, 68/9, 68/11, 70/9, 70/12, 71/3, 71/9, 71/10, 71/11, 73/4, 73/7, 73/9, 75/4, 413/1, 418, 422/3, 422/4, 424, 425/2, 426/2 obr. 103 Podgórze przy ul. Zarzyckiego–boczne w Krakowie”

]]>
Tue, 16 Jan 18 07:55:12 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93975 „Budowa budynku II pawilonu Domu Pomocy Społecznej dla 60 osób wraz z częścią rehabilitacyjną i pomieszczeniami dziennego pobytu na działce nr 333/1 obr. 42 Krowodrza przy ul. Kluzeka 6 w Krakowie”

]]>
Tue, 16 Jan 18 07:53:25 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93974 „Budowa sieci elektroenergetycznej nN, budowa sieci elektroenergetycznej SN, budowa wolnostojącej stacji transformatorowej na działkach nr 44/97, 44/96, 44/104, 44/103, 316/25, 316/26, 44/98, 44/99, 44/102, 44/100, 44/92, 44/93, 44/94, 44/91, 44/90, 316/27 obr. 45 Krowodrza przy ul. Wrocławskiej w Krakowie”

]]>
Tue, 16 Jan 18 07:50:45 +0100
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93965 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Obóz sportowy dla osób  niepełnosprawnych”.

]]>
Wed, 17 Jan 18 11:38:00 +0100
NOC POEZJI 2018 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93969 Tue, 16 Jan 18 08:12:46 +0100 Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93966 Zamiana zbiornika magazynowego LNG o pojemności 9 m3 na zbiornik magazynowy LNG o pojemności 30 m3 na istniejącej stacji LNG" na działce nr 10/6 obr. 28 jedn ew. Podgórze, przy ul. Gromadzkiej w Krakowie.

]]>
Mon, 15 Jan 18 13:53:20 +0100
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93950 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Pielgrzymka dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do Lourd, Francja”.

]]>
Mon, 15 Jan 18 13:00:41 +0100
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93963 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „21.03.2018 - Światowy Dzień Zespołu Downa”.

 

]]>
Mon, 15 Jan 18 12:55:01 +0100
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93959 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu ul. Kobierzyńskiej 107 dz. nr 87/40 obr. 34 Podgórze.

]]>
Mon, 15 Jan 18 12:32:20 +0100
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93957 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 2 szt. drzew z terenu ul. Pszenna 7 dz. nr 57/34, 67/5, 128/12 obr. 47 Podgórze.

]]>
Mon, 15 Jan 18 12:26:12 +0100
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93129 „Rozbudowa ul. Taklińskiego w rejonie skrzyżowania z drogą dojazdową w kierunku planowanego przystanku SKA w Krakowie wraz z przebudową i budową sieci uzbrojenia terenu obejmująca swoim zakresem rozbudowę ul. Taklińskiego (klasy lokalnej – L, kategorii drogi powiatowej) od hm 0+00.00 do hm 1+68.70, przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz przebudowę i budowę sieci oświetlenia ulicznego na działkach ewidencyjnych położonych w Krakowie w liniach rozgraniczających przedmiotową inwestycję, w tym powstających w wyniku podziału nieruchomości

]]>
Mon, 15 Jan 18 11:15:06 +0100
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu i wystąpieniu o opinię do Dyrektora Ragionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93944 "Realizacja zabudowy mieszkaniowej, dróg o nawierzchni twardej, podziemnych garaży, naziemnych parkingów samochodowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 235/41, 235/31, 235/44, 235/36 oraz części działek 243/7, 235/59, 269 obr 47 i części działki 431/3 obr. 46 j.ew. Podgórze przy ul. A. Fredry i ul. J. Turowicza w Krakowie dla inwestycji o nazwie budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze niektórych budynków z miejscami postojowymi i garażami podziemnymi, drogami dojazdowymi, wjazdami oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Fredry i ul. Turowicza w Krakowie".

]]>
Mon, 15 Jan 18 08:18:04 +0100
Zgłoszenie budowy-ul. Winnicka dz.82/1,82/2,82/3 obr.37 Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93942 Przebudowa sieci gazowej

]]>
Fri, 12 Jan 18 15:25:32 +0100
Zgłoszenie budowy- ul.Bunscha,dz.446/6,349/2,446/2,355/6o obr.41,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93932 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 12 Jan 18 15:16:42 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93935 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr 1091, 891/6 obr. 34 Krowodrza przy ul. Smętnej w Krakowie"

]]>
Fri, 12 Jan 18 15:16:33 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93934 „Rozbudowa sieci gazu niskiego ciśnienia na działkach nr 786/2, 786/3, 1044/2, 884 obr. 23 Śródmieście przy ul. Ptasiej/Kanonierów w Krakowie”

]]>
Fri, 12 Jan 18 15:14:42 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93933 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr 497 obr. 25 Krowodrza przy ul. Jurajskiej w Krakowie”

]]>
Fri, 12 Jan 18 15:13:08 +0100
Zgłoszenie budowy - ul.M.Wrony,dz.48 obr.81,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93927 Przebudowa budynku

]]>
Fri, 12 Jan 18 14:43:43 +0100
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93923 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu ul. Rydygiera 13 dz. nr 66/30 obr. 58 Podgórze.

]]>
Fri, 12 Jan 18 14:36:28 +0100
Zgłoszenie budowy- ul.Konopnickiej, dz.288/30,288/32,288/46,288/49,1/4,1/8,1/9 obr.30,dz.526/19,526/3 obr.12Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93922 Budowa dwutorowego przyłącza kablowego

]]>
Fri, 12 Jan 18 14:36:10 +0100
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu i wystąpieniu o opinię do Dyrektora Ragionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93914 "Realizacja zabudowy mieszkaniowej, dróg o nawierzchni twardej, podziemnych garaży, naziemnych parkingów samochodowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 235/41, 235/31, 235/44, 235/36, części działek 243/7, 235/59, 269, obr.47 i części działki 431/3, obr.46, jedn. ew. Podgórze przy ul. A. Fredry i ul. J. Turowicza w Krakowie dla inwestycji o nazwie budowa zespołu budynków mieszkalno-biurowo-hotelowo-usługowych z miejscami postojowymi i garażami podziemnymi, drogami dojazdowymi, wjazdami oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Fredry i ul. Turowicza w Krakowie."

]]>
Fri, 12 Jan 18 14:31:03 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/1/2 os. Kalinowe 2 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93910 Fri, 12 Jan 18 13:48:11 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 354 z dz.352, jedn.ewid.Podgórze,obr.101 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93906 Fri, 12 Jan 18 10:49:34 +0100 Przebudowia części parteru i piwnic budynku mieszkalnego jednorodzinnego na salon fryzjerski z przebudową wewnętrznych instalacji wody, kanalizacji oraz elektrycznej, na dz. nr 71/2 obr. 51 Podgórze przy ul. Gipsowej 10a w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93905 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

znak sparwy: AU-01-2.6743.7.105.2017.DMT

działka nr 71/2 obr. 51 Podgórze

ul. Gipsowa 10a w Krakowie

]]>
Fri, 12 Jan 18 10:34:41 +0100
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93904 „Budowa stacji paliw, obejmująca budowę pawilonu stacji paliw, czterostanowiskowej wiaty nad odmierzaczami paliw, podziemnego zbiornika paliwowego - 100m3, samoobsługowej zadaszonej myjni samochodowej trzystanowiskowej- wiata z modułem myjącym, śmietnika, stanowiska kompresor/odkurzacz, podziemnego zbiornika LPG- 10m3, znaku cenowego, miejsc postojowych, instalacji do dystrybucji ropy naftowej i produktów naftowych oraz instalacji do podziemnego magazynowania ropy naftowej i produktów naftowych, LPG, elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji gazowej, układu drogowego oraz wjazdów”

]]>
Fri, 12 Jan 18 10:27:57 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93895 „Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i osiedlowej sieci ciepłowniczej na działkach nr 46/23, 267/12, 267/5, 267/11, 46/10, 46/21, 267/67 obr. 7 Nowa Huta przy ulicy Bronisława Włodarczyka w Krakowie”

]]>
Thu, 11 Jan 18 16:09:47 +0100
OBWIESZCZENIE o postawnowieniach dotyczących http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93894 „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego „Bronowice”, polegająca na budowie budynku mieszczącego dworzec autobusowy, terminal autobusowy i parking P&R wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, budowie murów oporowych i kładki pieszo-rowerowej, przebudowie i budowie kolidującej infrastruktury technicznej przy ul. Armii Krajowej w Krakowie, na działkach nr 35, 836, 751/3, 765/1 obr. 2 Krowodrza, 427 obr. 6 Krowodrza, 725/2 obr. 41 Krowodrza”

]]>
Thu, 11 Jan 18 16:06:11 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93893 „Rozbudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia przy ul. Stare Wiślisko w Krakowie, na działkach nr 73/3, 73/12 obr. 59 Nowa Huta”

]]>
Thu, 11 Jan 18 15:28:21 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93892 „Budowa budynku laboratoryjno-dydaktycznego wraz z infrastrukturą techniczną na potrzeby pracowników i studentów Politechniki Krakowskiej na terenie kampusu PK przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie, na działce 3/12 obr. 118 Śródmieście”

]]>
Thu, 11 Jan 18 15:23:23 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93890 Przebudowa dworca kolejowego Kraków Swoszowice, na działce nr 396 obr. 67tjedn. ewid. Podgórze, Kraków

]]>
Thu, 11 Jan 18 14:26:35 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Tomickiego, dz. nr 139/5, 139/6, 139/7, obr. 54, j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93889 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 11 Jan 18 14:25:54 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93882 „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 PE na dz. nr 251, 309 obr. 4 Nowa Huta przy ul. Stary Gościniec w Krakowie”

]]>
Thu, 11 Jan 18 12:18:31 +0100
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93879 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu przy ul. Borsuczej 7 dz. nr 359/5 obr. 32 Podgórze.

]]>
Thu, 11 Jan 18 12:17:17 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93881 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr 290 obr. 48 Krowodrza przy ul. Józefa Becka w Krakowie”

]]>
Thu, 11 Jan 18 12:16:14 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93880 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 303/6, 307/2, 308/2, 309/5, 309/4, 309/2, 311/1 obr. 48 Krowodrza przy ul. Józefa Becka w Krakowie”

]]>
Thu, 11 Jan 18 12:14:17 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93878 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Obronnej w Krakowie, na działkach nr 345/3, 273/8, 273/5, 273/4 obr. 60 Podgórze"

]]>
Thu, 11 Jan 18 12:12:08 +0100
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93877 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 20 szt. drzew z terenu dz. nr 89/13 obr. 50 Podgórze oraz decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z terenu dz. nr 89/13 obr. 50 Podgórze.

]]>
Thu, 11 Jan 18 12:11:20 +0100
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93876 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 2 szt. drzew z terenu dz. nr 347/4, 347/5 obr. 15 Podgórze przy ul. Stróża Rybna.

]]>
Thu, 11 Jan 18 12:07:15 +0100
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93875 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew z terenu dz. nr 321/1 obr. 50 Podgórze, dz. nr 321/1 obr. 50 Podgórze, dz. nr 314/1, 321/1, 321/5 obr. 50 Podgórze przy ul. Nowosądeckiej.

]]>
Thu, 11 Jan 18 11:54:44 +0100
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93874 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu przy ul. Radzikowskiego 81 dz. nr 880/3 obr. 41 Krowodrza.

]]>
Thu, 11 Jan 18 11:46:14 +0100
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93872 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 2 szt. drzew z terenu przy ul. Pilotów 28 - dz. nr 752/5 obr. 4 Śródmieście, ul. Dzielskiego 4-6 - dz. nr 752/2 obr. 4 Śródmieście, pod warunkiem posadzenia w zamian 2 szt. drzew i decyzji nie zezwalającej na usunięcie 8 szt. drzew z terenu przy ul. Dzielskiego 4 - dz. nr 752/2 obr. 4 Śródmieście, ul. Dzielskiego 4-6 - dz. nr 752/2 obr. 4 Śródmieście, ul. Dzielskiego 10 - dz. nr 752/2 obr. 4 Śródmieście, ul. Dzielskiego 12 - dz. nr 752/2 obr. 4 Śródmieście, ul. Pilotów 26 - dz. nr 752/5 obr. 4 Śródmieście.

]]>
Thu, 11 Jan 18 11:38:48 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/2/4 ul. Kurczaba 2 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93873 Thu, 11 Jan 18 11:38:25 +0100 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/2/3 ul. Fałata 14 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93869 Thu, 11 Jan 18 11:21:54 +0100 Zgłoszenie budowy- ul.Widłakowa dz.133/2,133/4 obr.5 328/1 obr.4 Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93855 Rozbudowa sieci wodociągowej

]]>
Wed, 10 Jan 18 14:22:19 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93851 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 498/4, 498/6, 179, 467, 472, 471, 470 obr. 34 Krowodrza przy ulicach Stawowej i Szarotki w Krakowie”

]]>
Wed, 10 Jan 18 13:53:23 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93850 „Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia PE DN 90 SDR 17.6 na działkach nr 177/14, 177/13, 177/15, 177/10, 177/11, 177/5, 594/11 obr. 49 Podgórze przy ulicy Malborskiej w Krakowie”

]]>
Wed, 10 Jan 18 13:50:26 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93849 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 63 SDR 11 na działkach nr 228/11, 323/7 obr. 43 Podgórze przy ulicy Skośnej w Krakowie”

]]>
Wed, 10 Jan 18 13:48:32 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93848 „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 PE, ciśnienie 100 kPa na działce nr 44/2 obr. 4 Nowa Huta przy ul. Kantorowickiej w Krakowie”

]]>
Wed, 10 Jan 18 13:46:22 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Kaczeńcowa w Krakowiej, dz. nr 450, 365/1, 365/2, 452, 63/5, 216, 68, 69/3, obr 9, j. ewid. Nowa Huta. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93841 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 10 Jan 18 11:40:54 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93837 „Rozbudowa budynku Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. o wejście główne z funkcją komunikacyjną, z instalacjami wewnętrznymi oraz przebudowa wejścia do poradni w zakresie zadaszenia i schodów, przebudowa wejścia na poziomie przyziemia w zakresie zadaszenia, wraz ze zmianą zagospodarowania terenu, na osiedlu Złotej Jesieni 1 w Krakowie, na działce nr 3/9 obr 8 Nowa Huta ”

]]>
Wed, 10 Jan 18 09:26:01 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93836 „Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 30/74, 30/83, 13/8 obr. 9 Krowodrza przy ul. Morelowej w Krakowie”

]]>
Wed, 10 Jan 18 09:23:05 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93825 „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 PE na działkach nr 428, 552/3, 552/5 obr. 39 Nowa Huta przy ul. Rumiankowej w Krakowie”

]]>
Tue, 09 Jan 18 13:52:18 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93824 „Budowa osiedlowej sieci cieplnej w rejonie ulic: Studenckiej i Loretańskiej w Krakowie na działkach nr 134/1, 134/2, 136 obr. 61 Śródmieście”

]]>
Tue, 09 Jan 18 13:50:18 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93822 „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 110 kV relacji GPZ Ruczaj – GPZ Dajwór przy ul. Rydlówka, Kobierzyńskiej w Krakowie, na działkach nr 24/2 obr. 31 Podgórze, 288/33, 116/10, 116/11, 116/2, 115/1, 115/2, 290/2, 370/9, 370/10, 370/4, 288/47 obr. 30 Podgórze”

]]>
Tue, 09 Jan 18 13:48:26 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul.Ukryta -Boczna dz.222/15,216/4,298/2 obr.13 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93817 Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

]]>
Tue, 09 Jan 18 12:55:01 +0100
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93815 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu Osiedla Bohaterów Września 23 dz. nr 42/12 obr. 2 Nowa Huta, Osiedla Bohaterów Września 26 dz. nr 48/4 obr. 2 Nowa Huta i decyzji nie zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu Osiedla Bohaterów Września 23 dz. nr 42/12 obr. 2 Nowa Huta.

]]>
Tue, 09 Jan 18 12:36:13 +0100
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93813 Zawiadomienie o wydaniu decyzji nie zezwalającej na usunięcie drzew z terenu Osiedla Bohaterów Września 5 dz. nr 42/4 obr. 2 Nowa Huta, decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu Osiedla Bohaterów Września 47 dz. nr 306/16 obr. 2 Nowa Huta oraz decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie żywopłotu z terenu Osiedla Piastów 23 dz. nr 310 obr. 2 Nowa Huta.

]]>
Tue, 09 Jan 18 12:29:49 +0100
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93806 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu Osiedla Bohaterów Września 38 dz. nr 47/22 obr. 2 Nowa Huta, Osiedla Bohaterów Września 67 dz. nr 209/26 obr. 1 Nowa Huta oraz decyzji nie zezwalającej na usunięcie drzew z terenu Osiedla Bohaterów Września 38 dz. nr 47/22 obr. 2 Nowa Huta.

]]>
Tue, 09 Jan 18 12:22:23 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Jana Sas Zubrzyckiego 10 lokal 1b /dz 515/3 obr.48 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93809 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 09 Jan 18 11:31:05 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/2/2 ul. Syrokomli 5 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93808 Tue, 09 Jan 18 11:14:52 +0100 OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PETYCJI WIELOKROTNEJ W SPRAWIE WYKUPU LASU BORKOWSKIEGO PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KRAKÓW http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93791  PETYCJA WIELOKROTNA W SPRAWIE WYKUPU LASU BORKOWSKIEGO PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KRAKÓW

]]>
Tue, 09 Jan 18 11:12:04 +0100
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - obr.41 Krowodrza dz. 41, 40, 194, 42 znak sprawy GD-6.6620.2.50.2016 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93804 Tue, 09 Jan 18 10:19:21 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 371 z dz.360_2,370,361_1,372,818, jedn.ewid.Krowodrza,obr.41 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93805 Tue, 09 Jan 18 10:19:08 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 300_16 oraz 300_17 z dz.302_1, jedn.ewid.Krowodrza ,obr.40 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93803 Tue, 09 Jan 18 10:17:03 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 256_6 z dz.257_4,434,289_1,256_4, jedn.ewid.Podgórze,obr.61 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93802 Tue, 09 Jan 18 10:15:13 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 246_3 z dz.257_4,256_6, jedn.ewid.Podgórze,obr.61 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93799 Tue, 09 Jan 18 10:12:28 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 132_18, jedn.ewid.Podgórze,obr.18 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93798 Tue, 09 Jan 18 10:09:21 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 188 z dz.315, jedn.ewid.Krowodrza,obr.32 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93796 Tue, 09 Jan 18 09:45:22 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 202 z dz.201,269,203_2,184, jedn.ewid.Podgórze,obr.79 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93795 Tue, 09 Jan 18 09:36:55 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 28_1 z dz.15, jedn.ewid.Śródmieście,obr.51 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93794 Tue, 09 Jan 18 09:34:59 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Goszczyńskiego /dz 35/3, 35/4, 449/10 / obr.28 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93793 AU-01-2.6743.6.277.2017.KFI        

]]>
Tue, 09 Jan 18 08:52:04 +0100
Uzupełniający konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej w 2018 r. w Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Krakowie przy ul. Lubomirskiego 21. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93784 Mon, 08 Jan 18 15:04:32 +0100 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93783 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 361/60, 361/26, 361/6, 420, 374 obr. 67 Podgórze i na działce nr 14/2 obr. 88 Podgórze przy ulicy Torowej w Krakowie”

]]>
Mon, 08 Jan 18 14:47:19 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93782 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 896, 892/1 obr. 21 Krowodrza przy ulicy Na Grabinach w Krakowie”

]]>
Mon, 08 Jan 18 14:44:15 +0100
OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93781 „Budowa elektroenergetycznych linii napowietrzno-kablowych niskiego i średniego napięcia oraz stacji transformatorowej dla zasilania w energię elektryczną przepompowni ścieków przy ul. Nad Drwiną w Krakowie, na działkach nr 70/63, 70/4 obr.107 Podgórze, 417, 29/2, 29/1, 28/6, 78, 28/1 obr.105 Podgórze”

]]>
Mon, 08 Jan 18 14:40:51 +0100
Obwieszczenie informujące o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93780 "Realizacja zabudowy mieszkaniowej, dróg o nawierzchni twardej, podziemnych garaży, naziemnych parkingów samochodowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 235/41, 235/31, 235/44, 235/36 oraz części działek 243/7, 235/59, 269 obr 47 i części działki 431/3 obr. 46 j.ew.Podgórze przy ul. A. Fredry i ul. J. Turowicza w Krakowie dla inwestycji o nazwie budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze niektórych budynków z miejscami postojowymi i garażami podziemnymi, drogami dojazdowymi, wjazdami oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Fredry i ul. Turowicza w Krakowie".

]]>
Mon, 08 Jan 18 14:31:53 +0100
Obwieszczenie informujące o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93778 "Realizacja zabudowy mieszkaniowej, dróg o nawierzchni twardej, podziemnych garaży, naziemnych parkingów samochodowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 235/41, 235/31, 235/44, 235/36, części działek 243/7, 235/59, 269, obr.47 i części działki 431/3, obr.46, jedn. ew. Podgórze przy ul. A. Fredry i ul. J. Turowicza w Krakowie dla inwestycji o nazwie budowa zespołu budynków mieszkalno-biurowo-hotelowo-usługowych z miejscami postojowymi i garażami podziemnymi, drogami dojazdowymi, wjazdami oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Fredry i ul. Turowicza w Krakowie".

]]>
Mon, 08 Jan 18 14:27:41 +0100
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93774 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu przy ul. Zaułek Wileński 1 - dz. nr 232 obr. 23 Śródmieście, pod warunkiem posadzenia nowego drzewa.

]]>
Mon, 08 Jan 18 13:43:35 +0100
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93764 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu ul. Praskiej 28a dz. nr 114/116 obr. 10 Podgórze.

]]>
Mon, 08 Jan 18 10:18:23 +0100
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93763 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu ul. Grota-Roweckiego 47 dz. nr 222/7 obr. 34 Podgórze.

]]>
Mon, 08 Jan 18 10:03:03 +0100
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93761 Zawiadamia się strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno – inżynierskich w rejonie projektowanej budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną tj: drogami wewnętrznymi, chodnikami, naziemnymi miejscami parkingowymi, budową zewnętrznych i wewnętrznych instalacji na działkach nr 142, 143/3 i 144/2 i 177/2 obr. 51 Podgórze przy ul. Wielickiej w Krakowie”

]]>
Mon, 08 Jan 18 09:05:56 +0100
Informacja Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa, określających organizację i zakres działania dzielnic. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93739 Fri, 05 Jan 18 15:10:07 +0100 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93750 „Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nN oraz budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego na działce nr 23/11 obr. 48 Podgórze przy ul. Tarnobrzeskiej w Krakowie”

]]>
Fri, 05 Jan 18 15:02:39 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93749 „Przebudowa i budowa sieci cieplnej magistralnej 2x DN 500 od komory 1KPXIII4 do komory w rejonie KPXIII10A na działkach nr 126/19, 126/22, 126/17, 126/15, 126/20, 126/18, 126/21, 121/4, 121/3 obr. 61 Podgórze, na działkach nr 200/3, 78/5, 78/6, 78/3, 71/3, 71/2, 65/2, 65/1, 206/7, 59/3, 54/3, 51/3, 49/3, 45/8, 43/5, 42/6, 39/3, 30/3, 28/2, 210/3, 23/7, 21/2, 18/5, 13/2 obr. 62 Podgórze, na działkach nr 257/18, 257/15, 257/10, 257/12, 277/4, 206/27, 206/12 obr. 63 Podgórze i na działkach nr 175/17, 174/23, 173/5, 172/9, 172/21, 221/17 obr. 64 Podgórze przy ulicach Cechowej i Nazaretańskiej w Krakowie.”

]]>
Fri, 05 Jan 18 15:00:47 +0100
Informacja Wydziału Rozwoju Miasta UMK dotycząca Gminnego Programu Rewitalizacji oraz zaświadczenia o położeniu na obszarze rewitalizacji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93744 Fri, 05 Jan 18 13:26:44 +0100 Zgłoszenie zasilania elektroenergetycznego , linia kablowa wraz z zestawem złączowo pomiarowym ul. Brucknera dz. 7/1,489 obr.71 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93743 Zgłoszenie zasilania elektroenergetycznego

]]>
Fri, 05 Jan 18 12:17:36 +0100
Zgłoszenie przebudowy budynku ul.Libera dz.1225/1 obr.53 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93742 Zgłoszenie przebudowy budynku

]]>
Fri, 05 Jan 18 12:13:23 +0100
Zgłoszenie budowy kontenerowej stacji transformatorowej , sieci kablowej , złącza kablowego , przebudowa sieci ul.Malborska dz.175/3,594/11,169/10 obr.49 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93741 Zgłoszenie budowy kontenerowej stacji transformatorowej

]]>
Fri, 05 Jan 18 12:09:27 +0100
Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej dla budynku L1,P4 i przyłącza cieplnego dla budynku LA dz. 398/24,398/25,398/29,398/30,398/34 obr.5 Kraków, Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93740 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej

]]>
Fri, 05 Jan 18 12:03:58 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93738 „Przebudowa i rozbudowa wodociągu Dn100 w rejonie ul. Przybyszewskiego w Krakowie na działkach nr 721/15, 726/1, 727/2, 727/1, 789/1, 789/2 obr.2 Krowodrza"

]]>
Fri, 05 Jan 18 11:14:09 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93737 „Budowa osiedlowej sieci cieplnej na terenie os. Dywizjonu 303 w Krakowie, w ramach zamierzenia: „Przebudowa/budowa osiedlowej sieci cieplnej i przyłączy cieplnych wysokoparametrowych z rur preizolowanych wraz z pozyskaniem mapy do celów projektowych oraz węzłów cieplnych dwufunkcyjnych (c.o. i c.w.u.) dla budynków zasilanych obecnie siecią niskoparametrową z SWC os. Dywizjonu 303 nr 58 w Krakowie”, na działkach nr 273, 112/3, 270 obr.7 Nowa Huta”

]]>
Fri, 05 Jan 18 10:32:34 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93736 „Budowa sieci wodociągowej DN 100/150 oraz sieci kanalizacji sanitarnej ø 250/300 mm na działkach nr 192/3, 54/4, 54/8, 54/51, 71/2, 71/1, 196/3 obr. 7 Krowodrza w rejonie ul. Wiosennej w Krakowie”

]]>
Fri, 05 Jan 18 10:30:29 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93735 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ø 250/300 mm na działkach nr 192/3, 54/4, 54/9, 54/48, 71/2 obr. 7 Krowodrza w rejonie ulicy Wiosennej w Krakowie”

]]>
Fri, 05 Jan 18 10:28:33 +0100
OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93734 „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej 54855_Kraków_Stradom przy ul. Dietla 64 w Krakowie, na działce nr 99 obr. 3 Śródmieście”

]]>
Fri, 05 Jan 18 10:26:05 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93730 „Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia przy ul. Królowej Jadwigi- Poręba w Krakowie na działkach nr 472/7, 474/15, 205/18, 204/11, 204/12, 204/6, 481/6, 653, 486/2, 480/1 obr. 10 Krowodrza”

]]>
Fri, 05 Jan 18 10:22:37 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93729 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 100, 309, 104/3, 104/11 obr. 32 Krowodrza przy ulicy Na Mostkach w Krakowie”

]]>
Fri, 05 Jan 18 10:20:48 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzecwiu, ul.Cystersów, Fabryczna, dz. nr 398/28, 398/26, 398/29, 398/31, 398/24, 398/25, 398/30, obr. 5 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93731 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Fri, 05 Jan 18 10:06:29 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93728 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 836/10, 836/16, 836/15, 836/13 obr. 41 Krowodrza oraz nr 560/4, 453/1, 454/3 obr. 42 Krowodrza przy ul. Opolskiej w Krakowie"

]]>
Fri, 05 Jan 18 09:27:03 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93727 „Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach nr 19/42, 30/1, 313/6 obr. 8 Krowodrza przy ul. Olszanickiej w Krakowie”

]]>
Fri, 05 Jan 18 09:24:47 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93726 „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 50 PE na działkach nr 267/15, 267/18, 267/22 obr. 4 Nowa Huta przy ul. Stary Gościniec w Krakowie”

]]>
Fri, 05 Jan 18 09:22:51 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93723 „Budowa sieci wodociągowej DN 150 na działkach nr 501/5, 441, 488 obr. 71 Podgórze przy ul. Marii Grzegorzewskiej oraz Generała Karcza w Krakowie”

]]>
Fri, 05 Jan 18 09:11:12 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93722 „Budowa sieci wodociągowej DN 100-200 mm oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 200-300 mm na działkach nr 299/1, 299/2, 299/3, 299/4, 299/7, 299/8, 299/9, 299/10, 298/1 obr. 34 Krowodrza przy ul. Dzielnej w Krakowie”

]]>
Fri, 05 Jan 18 09:06:11 +0100
Uchylenie uchwały dotyczącej inkasa opłaty skarbowej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93718 Fri, 05 Jan 18 08:40:26 +0100 Nabór do prac w Bractwie Filantropii http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93713 Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych zaprasza środowiska prowadzące działalność charytatywną do zgłaszania kandydatów do prac w komisji Bractwa Filantropii.

]]>
Thu, 04 Jan 18 13:35:29 +0100
Dobrowolna zamina mieszkania oferta nr 2018/1/1 ul. Jaremy 14b http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93708 Thu, 04 Jan 18 11:05:10 +0100 Dobrowolna zamina mieszkania oferta nr 2018/2/1 ul. Włóczków 18 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93705 Thu, 04 Jan 18 09:06:27 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Tęczowa na dz. nr 589, obr. 33, jedn. ewid. Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93697 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 03 Jan 18 14:57:49 +0100
Informacja o umorzeniu postępowania, Decyzja nr 1/6743.7/2018, os. Albertyńskie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93696 Informacja o umorzeniu postępowania

]]>
Wed, 03 Jan 18 14:41:54 +0100
Informacja dla właścicieli i zarządców nieruchomości http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93685 Wed, 03 Jan 18 14:39:40 +0100 Zgłoszenie budowy- ul. Konopnickiej,,dz.1/8,1/9 obr.30,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93695 Budowa stacji transformatorowej

]]>
Wed, 03 Jan 18 14:39:02 +0100
Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93674 Wed, 03 Jan 18 12:27:51 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, os. Albertyńskie, ul. Marii Dąbrowskiej, dz. nr 56, 55, 58/6, 83/1 obr. 7 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93660 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 03 Jan 18 11:12:29 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, os. Albertyńskie, dz. nr 58/6, 83/1, 60/4,60/5, 60/6 obr. 7 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93649 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 03 Jan 18 09:17:29 +0100
Nowa e-usługa - zameldowanie na pobyt stały lub czasowy. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93650 Wed, 03 Jan 18 09:16:18 +0100 Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego i Prezydenta Miasta Krakowa im. Kazimierza Wyki http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93642 Wed, 03 Jan 18 09:13:58 +0100 Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Drużbacka dz.30/4 obr.97 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93641 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku jednorodzinnego.

]]>
Tue, 02 Jan 18 14:55:24 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Sandora Petofiego dz.419/1,487/3,419/29,419/37,419/38,419/21,419/20,419/11,419/12,497/5,473/110,507,416/3 obr.3 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93638 Budowa miejskiej sieci wodociągowej.

]]>
Tue, 02 Jan 18 14:49:40 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, osiedle Albertyńskie, dz.nr 83/1 obr. 7 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93632 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 02 Jan 18 14:29:18 +0100
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w okresie od 1 marca 2018 roku do 30 kwietnia 2019 roku zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93633 Tue, 02 Jan 18 14:23:47 +0100 Infomracja o braku wniesienia sprzeciwu, os. Albertyńskie, dz. nr 56, 60/10, 60/7, 83/1, 94/8, 94/5, 277/1, 80/1, 67/9, 67/23 obr. 7 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93630 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 02 Jan 18 13:31:22 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Pokrzywki, Marii Dąbrowskiej, dz. nr 83/1, 314, 277/1, 94/4, 96, 94/5, 94/7, 94/8, 95 obr. 7 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93629 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 02 Jan 18 12:32:55 +0100
STYPENDIA TWÓRCZE MIASTA KRAKOWA 2018 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93627 Nabór wniosków odbywa się w dniach 2 - 31 stycznia 2018 r.

]]>
Tue, 02 Jan 18 11:19:26 +0100
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93623 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ZAKOLE WISŁY" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 2 stycznia do 30 stycznia 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Tue, 02 Jan 18 10:49:08 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, osiedle Stalowe 4, dz. nr 29 obr. 47 jedn. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93617 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 02 Jan 18 09:18:01 +0100
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93593 Fri, 29 Dec 17 16:05:03 +0100 Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Homolacsa na dz. nr 259/216, obr. 86, jedn. ewid. Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93591 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Fri, 29 Dec 17 15:27:38 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/1/24 ul. Krakusa 7 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93582 Fri, 29 Dec 17 13:44:03 +0100 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Na Wzgórzach dz.270,725 obr.10 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93578 Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej.

]]>
Fri, 29 Dec 17 12:21:53 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.W.Sławka dz.831,832,4/5,4/6,3/22,2/24,3/25,6/12 obr.49 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93563 Budowa kontenerowej stacji transformatorowej.

]]>
Thu, 28 Dec 17 15:04:11 +0100
Ankieta na temat planowanej budowy pomnika Armii Krajowej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93552 Do 31 stycznia 2018 r. można wypełniać formularze na temat projektu pomnika Armii Krajowej.

]]>
Thu, 28 Dec 17 11:58:28 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Olszanicka działki nr 296/3, 19/5 obręb 8 Krowodrza. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93545 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 28 Dec 17 08:22:48 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Familijna dz.307/8 obr.92 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93541 Budowa sieci kablowej.

]]>
Wed, 27 Dec 17 15:21:23 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Ściegiennego dz.393/17,265/20,267/5,393/21,294/5,295/11,312/6,313/4,314/4,315/4,323/4,324/4,325/7,326/4,334/2,335/4,336/4,361/8,361/13,362/19,365/21 obr.55 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93540 Przebudowa sieci wodociągowej.

]]>
Wed, 27 Dec 17 15:16:29 +0100
Zgłoszenie budowy- ul Ściegiennego,dz.1318/6 obr.53, Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93539 Wed, 27 Dec 17 15:07:53 +0100 Zgłoszenie budowy- ul.Rzemieślnicza , dz.116/16,118/9,119/3,121/20 obr.30, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93534 Budowa kontenerowej stacji transformatorowej.

]]>
Wed, 27 Dec 17 14:59:44 +0100
Konsultacje ws. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93503 Wed, 27 Dec 17 13:04:50 +0100 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93502 PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY RAJSKIEJ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 27 grudnia 2017 r. do 25 stycznia 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Wed, 27 Dec 17 12:46:51 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Obrony Tyńca 62a na dz. nr 201/7 obr. 76 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93497 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 27 Dec 17 10:03:36 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Praska na dz. nr 66/1, 65 obr. 10 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93496 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 27 Dec 17 09:47:12 +0100
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93486 Wed, 27 Dec 17 07:17:32 +0100 Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej -lini kablowej Nn oraz budowa sieci elektroenergetycznej -linii kablowej oświetlenia ulicznego ul.Popielidów , ul.Perkua dz. 304/12,281/7,52/49,304/13,50/10 obr. 2 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93484 Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej

]]>
Fri, 22 Dec 17 14:36:57 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Wężyka dz.81 obr.49 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93483 Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia  ulicznego.

]]>
Fri, 22 Dec 17 14:36:42 +0100
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej ul.Stelmachów , ul. Piaskowa dz. 908/4,908/3,1497/2,1499 obr. 33 , Kraków , Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93482 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Fri, 22 Dec 17 14:32:56 +0100
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93449 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "NOWOHUCKA - REJON KONCENTRACJI USŁUG".
Termin składania wniosków do dnia 28 lutego 2018 r. Sposoby składania wniosków określono w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 22 Dec 17 09:40:33 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Modrzejewskiej działka nr 483 obręb 10 Krowodrza. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93441 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 22 Dec 17 08:03:42 +0100
Zgłoszenie budowy 2 odcinków osiedlowych sieci ciepłóowniczych wraz z rozbiórką ich pierwotnych tras i likwidacją nieczynnej sieci parowej ul.Kawiory dz. 653/35,653/36,653/37,653/39,653/40,653/41 obr.4 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93433 Zgłoszenie budowy 2 odcinków osiedlowych sieci ciepłóowniczych

]]>
Thu, 21 Dec 17 14:37:34 +0100
Zgłoszenie nadbudowy budynku ul.Łukowiec 12 dz.40/14 obr.71 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93432 Zgłoszenie nadbudowy budynku

]]>
Thu, 21 Dec 17 14:33:45 +0100
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93421 „Rozbudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia DN 110 PE na dz. nr 540,77/25,85/1 obr. 9 Nowa Huta przy ul. Makuszyńskiego 7 w Krakowie”

]]>
Thu, 21 Dec 17 13:15:45 +0100
Termin: 27.02.2018 r. przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 6 przy ul. Grzegórzeckiej 31, lokalu mieszkalnego Nr 5 przy ul. Zakopiańskiej 99, nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi Nr 12 i Nr 14 przy ul.Z.Herberta, udziału 558/1000 cz. nieruchomości przy ul. Urzędniczej 25, nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym przy ul. St.ze Skalbmierza 5 w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93289 Thu, 21 Dec 17 12:35:39 +0100 Termin: 15.02.2017r. przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5 przy ul. Grochowskiej 10, lokalu mieszkalnego Nr 6 przy ul. Basztowej 5, boksu garażowego Nr G007 w os. Spółdzielczym 14A, lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne Nr U006 w os. Słonecznym 14 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93293 Thu, 21 Dec 17 12:30:11 +0100 Termin: 30.01.2018r. przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 4 przy ul. Kronikarza Galla 2, lokalu mieszkalnego Nr 9 przy ul. Brackiej 1A, lokalu mieszkalnego Nr 1 przy ul. Krakusa 7, lokalu mieszkalnego Nr 2 przy ul. Grunwaldzkiej 15, lokalu mieszkalnego Nr 14 przy ul. Miodowej 22 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93307 Thu, 21 Dec 17 00:00:50 +0100 Budowa miejskiej sieci wodociągowej rozdzielczej przy ul. Pronia w Krakowie na dz. nr 257/1, 91/7, 91/6 i 90 obr. 102 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93409 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

AU-01-2.6743.6.290.2017.DMT

]]>
Wed, 20 Dec 17 15:36:20 +0100
Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Pronia w Krakowie na dz. nr 257/1 i 90 obr. 102 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93404 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-2.6743.6.289.2017.DMT

]]>
Wed, 20 Dec 17 14:36:38 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Bulwarowa, Al. Solidarności, dz. nr 199/1, 199/2, 199/3, 426/1, 426/2 obr. 44 jedn. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93403 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 20 Dec 17 14:35:10 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i rozbiórka sieci wodociągowej ul.Przykopy dz.449/5 obr.46 , Kraków , Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93392 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Wed, 20 Dec 17 13:11:08 +0100
Przebudowa i termoizolacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 127 obr. 15 Podgórze przy ul. Sarmacka 2B w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93360 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-2.6743.7.103.2017.DMT

]]>
Wed, 20 Dec 17 12:04:45 +0100
Budowa miejskiej sieci wodociągowej na odc. A-b w ul. Gościnna boczna w Krakowie na dz. nr 350/8, 350/16 i 350/17 obr. 93 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93346 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

AU-01-2.6743.6.284.2017.DMT

]]>
Wed, 20 Dec 17 10:55:26 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu na działkach nr 251/1, 251/5, 488/8 obr. 87 Podgórze przy ul. Dębskiego w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93337 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 20 Dec 17 10:21:02 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu na działkach nr 251/5, 251/1, 488/8 obr. 87 Podgórze przy ul. Dębskiego w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93335 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 20 Dec 17 10:13:48 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Starzyńskiego na dz. 212, obr. 72, j. ewid. Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93334 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 20 Dec 17 10:10:04 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Bieńczycka, dz. nr 70/11, 68/13 obr. 7, nr 98 obr. 51 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93298 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 19 Dec 17 13:28:40 +0100
Zgłoszenie budowy- ul Rostworowskiego dz.182/34obr 31,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93275 Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej

]]>
Tue, 19 Dec 17 11:33:42 +0100
Zgłoszenie budowy-ul. Tyniecka dz.21/2 obr.3 Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93257 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji

]]>
Tue, 19 Dec 17 10:59:12 +0100
NAGRODA TEATRALNA IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO 7. edycja konkursu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93244 Mon, 18 Dec 17 15:05:12 +0100 Termin: 8.02.2018r. przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 6 przy ul. Gen.Romana Sołtyka 13, lokalu mieszkalnego Nr 10 przy ul. Płk.W.Beliny - Prażmowskiego 47, lokalu mieszkalnego Nr 2 przy ul. Kasztelańskiej 32, lokalu mieszkalnego Nr przy ul. B.Prusa 14, nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul.Sempołowskiej 6 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93146 Wed, 20 Dec 17 10:30:09 +0100 Termin: 15.02.2018r. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 4 przy ul. Brzozowej 6 i lokalu mieszkalnego Nr 3 przy ul. św.Katarzyny 1 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93108 Wed, 20 Dec 17 10:05:34 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / doga boczna od ul Mirosława Krzyżanowskiego /dz nr 812, 799, 384/2, 386/2, 385 /obr. 93 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93209 AU-01-2.6743.6.283.2017.KFI        

]]>
Fri, 15 Dec 17 13:49:01 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / droga boczna od ul Mirosława Krzyżanowskiego /dz nr 864/1, 812, 799, 384/2, 385 /obr. 93 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93208 AU-01-2.6743.6.282.2017.KFI

]]>
Fri, 15 Dec 17 13:47:40 +0100
Zgłoszenie budowy zbiornika szczelnego wybieralnego na ścieki bytowo-gospodarcze wraz z wewnętrzną instalacja kanalizacyjną dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 282/5 obr. 92 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93206 Zgłoszenie budowy zbiornika szczelnego wybieralnego na ścieki

]]>
Fri, 15 Dec 17 12:35:36 +0100
Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa przypomina, iż od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie stawek za czasowe udostępnianie nieruchomości i przestrzeni. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93176 Thu, 14 Dec 17 12:11:55 +0100 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta - wydarzenia kulturalne i artystyczne” oraz naboru na członków komisji konkursowej oraz naboru na członków komisji konkursowej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93170 Termin składania ofert upływa 26 stycznia 2018 r. o godz. 15.00 - szczegóły w ogłoszeniu konkursowym.

Termin zgłoszeń kandydatów do komisji konkursowej upływa 12 stycznia 2018 r. Zobacz ogłoszenie.

Zobacz wszystkie: Otwarte konkursy ofert w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, rok 2018

]]>
Thu, 14 Dec 17 11:47:55 +0100
Termin: 23.01.2018r. przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 23 przy ul.W.Bogusławskiego 10, lokalu mieszkalnego Nr 4 przy ul. Prądnickiej 53, lokalu mieszkalnego Nr 18B przy ul. Prądnickiej 77, lokalu mieszkalnego Nr 1 przy ul. F.Chopina 23, lokalu mieszkalnego Nr 2 przy ul.F.Chopina 25 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93119 Thu, 14 Dec 17 08:19:23 +0100 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej rozdzielczej ul.Pronia dz. 257/1,90,91/7,91/6 obr.102 Kraków, Podgórz http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93153 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej rozdzielczej

]]>
Wed, 13 Dec 17 14:57:31 +0100
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej ul.Pronia dz. 257/1,90 obr.102 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93152 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Wed, 13 Dec 17 14:55:26 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej ul.Dąbskiego dz. 251/1,251/5,488/8 obr.87 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93151 Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej

]]>
Wed, 13 Dec 17 14:52:38 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Dąbskiego dz. 251/1,251/5,488/8 obr.87 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93150 Zgłoszenie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Wed, 13 Dec 17 14:50:36 +0100
KONKURS POETYCKI im. ANNY ŚWIRSZCZYŃSKIEJ KSIĄŻKOWY DEBIUT POETYCKI (5 edycja) http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93137 Materiał należy nadesłać w terminie do 31 marca 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, Plac Wszystkich Świętych 11, 31-004 Kraków (z dopiskiem KONKURS: NOC POEZJI 2018).

]]>
Wed, 13 Dec 17 12:21:30 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Żywieckiej i ul. Szczerbińskiego na dz. nr 194/74, 194/327, 194/41, 194/323, 326/5, 194/80 obr. 43, j. ewid. Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93116 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 12 Dec 17 15:20:18 +0100
Zgłoszenie budowy bydynku jednorodzinnego niepodpiwniczonego z 2 lokalami mieszkalnymi wraz z zewnętrzymi odcinkami w ziemii instalacjami wewnętrznymi ul.Sucha dz. 204/1 obr.46 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93103 Zgłoszenie budowy bydynku jednorodzinnego niepodpiwniczonego

]]>
Tue, 12 Dec 17 11:35:11 +0100
Zgłoszenie budowy instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym os. Stalowe 4 dz. 29 obr.47 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93102 Zgłoszenie budowy instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej

]]>
Tue, 12 Dec 17 11:30:49 +0100
Dobrowolna zamiana miszkania oferta nr 2017/2/32 ul. Centralna 34 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93098 Tue, 12 Dec 17 10:11:27 +0100 Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Brucknera na dz. nr 251/1, 251/5, 488/8, obr. 87, jedn. ewid. Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93087 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Tue, 12 Dec 17 08:09:12 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Brucknera na dz. nr 251/5, 251/1, 488/8, obr. 87, jedn. ewid. Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93086 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Tue, 12 Dec 17 08:07:18 +0100
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pod nazwą „Miejskie Centrum Informacji Społecznej” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93073 Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018 – 2019 w formie wsparcia zadania publicznego pod nazwą „Miejskie Centrum Informacji Społecznej”.

Termin składania ofert: 02.01.2018 r.

Termin zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej 25.12.2018 r.

]]>
Mon, 11 Dec 17 13:09:56 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Kantora, ul. Ostatnia, dz. nr 561/70, 561/65, 561/63 obr. 4 jedn. ewid. Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93059 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 11 Dec 17 11:12:34 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Magdaleny Samozwaniec 20, dz. nr 86 obr. 10 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93054 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 11 Dec 17 10:20:48 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Rydlówka i ul. Rzemieślniczej na dz. 123/33, 121/24, 121/18, 116/16, 118/9 i 118/8, obr.30, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93036 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 08 Dec 17 14:18:08 +0100
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej ul.Starzyńskiego dz. 212 obr.72 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93035 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Fri, 08 Dec 17 13:18:34 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul.Gryczana dz. 159/1,159/2,160/1,160/2,315 obr.32 Kraków , Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93034 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 08 Dec 17 13:15:53 +0100
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej ul.Gościnna dz. 350/8,350/16,350/17 obr.93 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93033 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Fri, 08 Dec 17 13:12:26 +0100
Zgłoszenie budowy-ul.Dobrowolskiego,dz. 194/15,278/1,195/5 obr.40,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93004 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

 

]]>
Thu, 07 Dec 17 14:44:41 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.M.Krzyżańskiego dz.864/1,812,799,384/2,385 obr.93 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92995 Budowa miejskiej sieci wodociągowej.

]]>
Thu, 07 Dec 17 12:59:50 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.M.Krzyżańskiego dz.812,799,384/2,386/2,385 obr.93 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92994 Budowa mmiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Thu, 07 Dec 17 12:56:07 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Modrzejewskiej działki nr 242/17, 242/18 obręb 49 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92969 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 07 Dec 17 08:10:32 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej w pasie drogowym ul.Pod Sikornikiem dz.483 obr.10 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92965 Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej

]]>
Wed, 06 Dec 17 14:24:18 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Brucknera na dz. nr 7/1, 489 obr. 71 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92918 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Wed, 06 Dec 17 11:33:41 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Rybitwy /dz 311/11, 157/20, 157/26, 157/33, 318/1, 186, 473, 467/6, 467/7 /obr.22 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92904 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 06 Dec 17 08:28:13 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Rybitwy /dz 311/11, 157/20, 157/26, 157/33, 318/1, 186, 473, 467/6, 467/7 /obr.22 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92903 AU-01-2.6743.6.265.2017.KFI

]]>
Wed, 06 Dec 17 08:26:22 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu rejon ul. Trockiego na dz. nr 415/6 obr. 71 j. ewid. Podgórze w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92901 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 06 Dec 17 07:48:30 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Drużbackiej dz.425,154/11 obr.97 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92885 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Tue, 05 Dec 17 14:46:01 +0100
Zgloszenie zamiaru budowy ul.Olszańska dz.296/3,19/5 obr.8 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92883 Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Tue, 05 Dec 17 14:41:18 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Kaczeńcowa dz.450,365/1,365/2,452,63/5,216,68,69/3 obr.9 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92881 Budowa miejskiej sieci wodociągowej.

]]>
Tue, 05 Dec 17 14:36:38 +0100
Budowa dachu nad tarasem przy budynku mieszkalnym jednorodzinnym, zlokalizowanym na dz. nr 405/3 i 406/3 obr. 61 Podgórze przy ul. Pochyłej 9 w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92872 Data decyzji sprzeciwu: 05.12.2017

Decyzja nr 50/6743.6/2017

znak: AU-01-2.6743.6.270.2017.DMT

]]>
Tue, 05 Dec 17 13:34:14 +0100
Zgłoszenie budowy- ul Tęczowa, dz.589 obr.33,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92871 Przebudowa budynku jednorodzinnego

]]>
Tue, 05 Dec 17 13:33:47 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Rydlówka, Rzemieślnicza, na dz. 290/2, 109, 110, 116/16, 118/2, 118/9, 121/24, 121/18, obr. 30, j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92861 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 05 Dec 17 09:33:30 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Mogilska, ul. Łaszkiewicza, dz. nr 609/22, 609/24, obr 4 j. ewid. Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92858 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 05 Dec 17 09:21:26 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, osiedle Willowe 36, dz. nr 271 obr. 47 jedn. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92857 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 05 Dec 17 09:05:56 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/3/14 ul. Św. Katarzyny 5 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92828 Mon, 04 Dec 17 13:01:55 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Rzemieślnicza na dz. nr 123/29, 123/31, 123/33 obr. 30 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92826 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 04 Dec 17 12:30:05 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Goszczyńskiego dz.35/3,35/4,449/10 obr.28 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92824 Budowa osiedlowej sieci i przyłącza.

]]>
Mon, 04 Dec 17 12:24:38 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Konopnickiej dz.500/7,26/1 obr.122 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92812 Budowa kontenerowej stacji transformatorowej.

]]>
Fri, 01 Dec 17 15:02:12 +0100
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia terenu o napięciu znamionowym poniżej 1 kV ul.Wielicka dz. 188,210,211,212,89/24,89/22 obr.29 Kraków , Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92765 Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej

]]>
Thu, 30 Nov 17 13:31:20 +0100
Zgłoszenie przebudowy przegrody zewnętrznej oraz elementów konstrukcyjnychbudynku jednorodzinnego , polegająca na wykonaniu trzech otworów wraz z doświetleniem piwnicznym oraz schodami zewnętrznymi ul.Homolacsa 29 dz.259/216 obr.86 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92764 Zgłoszenie przebudowy przegrody zewnętrznej budynku jednorodzinnego

]]>
Thu, 30 Nov 17 13:27:59 +0100
Ogłoszenie w sprawie prowadzenia handlu okolicznościowego w związku z dniem Wszystkich Świętych w 2018 roku. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92762 Thu, 30 Nov 17 13:00:51 +0100 Wyniki naboru projektów do aktualizowanego Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa - projekty zlokalizowane na terenach poprzemysłowych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92744 Wed, 29 Nov 17 16:58:47 +0100 Zgłoszenie budowy- ul. Petrażyckiego, dz.102/8,102/9 obr.85 Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92737 Rozbudowa sieci wodociągowej

]]>
Wed, 29 Nov 17 15:09:47 +0100
Zgłoszenie budowy- ul. Petrażyckiego, dz.102/8,102/9 obr.85 Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92734 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej.

]]>
Wed, 29 Nov 17 14:58:36 +0100
Zgłoszenie budowy- ul. Jeleniogórska,dz.139/11,139/12obr.44 Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92731 Likwidacja odcinków sieci wodociągowej, przeniesienie hydrantu oraz sieci kanalizacji sanitarnej. 

]]>
Wed, 29 Nov 17 14:23:14 +0100
Informacja o umorzeniu postępowania, Decyzja Nr 49/6743.6/2017, ul. Dąbska http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92723 Informacja o umorzeniu postępowania

]]>
Wed, 29 Nov 17 13:40:45 +0100
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania trzech pomieszczeń usługowo-gospodarczych (portiernia, kuchnia ) znajdujących się w parterze budynku wielorodzinnego na lokal mieszkalny ul.Jana Sas-Zubrzyckiego dz.515/3 obr.98 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92721 Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania

]]>
Wed, 29 Nov 17 12:21:10 +0100
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek z działkami zgodnie z załącznikiem jedn. ewid. Podgórze obr 5 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92708 Wed, 29 Nov 17 11:13:33 +0100 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/3/13 Krowoderskich Zuchów 7 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92699 Tue, 28 Nov 17 14:47:48 +0100 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/4/3 ul. Rydygiera 15 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92695 Tue, 28 Nov 17 14:01:41 +0100 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Gipsowa dz.71/2 obr.51 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92691 Przebudowa budynku jednorodzinnego.

]]>
Tue, 28 Nov 17 12:38:29 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Cystersów dz.398/28,398/26,398/29,398/31,398/24,398/25,398/30 obr.5 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92690 Budowa sieci kablowej.

]]>
Tue, 28 Nov 17 12:34:03 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Piotra Tomickiego dz.139/5,139/6,139/7 obr.54 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92687 Budowa kontenerowej stacji transformatorowej.

]]>
Tue, 28 Nov 17 12:29:52 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciu, ul. Centralna/ Galicyjska, dz. nr 443, 444, 445, 446, 447 obr. 54 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92680 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 28 Nov 17 08:52:37 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Sarnacka dz.127, obr.15 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92675 Przebudowa budynku.

]]>
Mon, 27 Nov 17 14:18:29 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy oś. Na Wzgórzach dz.270,obr.10 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92673 Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej.

]]>
Mon, 27 Nov 17 14:13:12 +0100
Informacja o umorzeniu postępowania, Decyzja Nr 48/6740.6/2017 ul. Rakowicka -boczna http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92650 Informacja o umorzeniu postępowania.

]]>
Fri, 24 Nov 17 13:58:36 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Wielickia / dz. 248, 233, 237, 249, 251, 252, obr. 52 Podgórze oraz na działkach nr 153/16, 153/23, 153/24, 153/20, obr. 51 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92646 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Fri, 24 Nov 17 13:34:22 +0100
Zgłoszenie budowy sieci elektrycznej ul.Bulwarowa, Al.Solidarności dz.199/1,199/2,199/3,426/1,426/2 obr.44 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92613 Zgłoszenie budowy sieci elektrycznej

]]>
Thu, 23 Nov 17 13:35:18 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Bogucicka dz. 263/1,248/3,155/1,155/7 obr.102 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92612 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Thu, 23 Nov 17 13:26:33 +0100
Zgłoszenie budowy dachu nad tarasem w budynku jednorodzinnym ul.Pochyła dz. 405/3 ,406/3 obr.61 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92611 Zgłoszenie budowy dachu nad tarasem

]]>
Thu, 23 Nov 17 13:23:20 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Agatowa /dz 342/4, 171/5, 175/2, 176/2, 177/2, 179/6, 179/5, 191/3, 191/5, 260 /obr.104Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92588 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 23 Nov 17 08:56:59 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Modrzejewskiej działka nr 657/38, 609/22, 609/36, 609/37, 837 obręb 4 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92562 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 22 Nov 17 08:07:57 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Modrzejewskiej działka nr 522/34 obręb 3 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92561 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 22 Nov 17 08:06:51 +0100
Zgłoszenie budowy- ul. Trockiego,dz.415/6 obr.71 Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92556 Budowa miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Tue, 21 Nov 17 14:43:18 +0100
Zgłoszenie budowy- ul. Rzemieślnicza, dz.123/29,123/31,123/33 obr.30,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92497 Budowa kontenerowej stacji transformatorowej

]]>
Fri, 17 Nov 17 14:56:42 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Komuny Paryskiej na dz. 193, 197, 189/60, 189/3, 189/4, obr. 70, j. ewid. Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92481 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 17 Nov 17 14:20:27 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu na działkach nr 330/3, 331,332, 337, 555 obr. 7 Podgórze przy ul. Ćwikłowej w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92480 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 17 Nov 17 14:17:17 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ośAlbertyńskie dz.56,55,58/6,83/1,242 obr.7 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92451 Przebudowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 17 Nov 17 09:50:02 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy oś.Albertyńskie dz.56,60/10,60/7,83/1,94/8,94/5,277/1,80/1,67/9,67/23 obr.7 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92450 Przebudowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 17 Nov 17 09:46:51 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy oś.Albertyńskie dz.83/1 obr.7 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92449 Przebudowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 17 Nov 17 09:42:53 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy oś.Albertyńskie dz.83/1,314,277/1,94/4,96,94/5,94/7,94/8,95 obr.7 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92448 Przebudowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 17 Nov 17 09:39:32 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy oś.Albertyńskie dz.58/6,83/1,60/4,60/5,60/6 obr.7 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92447 Przebudowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 17 Nov 17 09:35:05 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy oś.Albertyńskie dz.56,60/10,60/11,60/12,63,64/1,64/2,83/1 obr.7 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92445 Przebudowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 17 Nov 17 09:32:01 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Mogilska dz.609/22,609/24 obr.4 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92444 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Fri, 17 Nov 17 09:28:13 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu decyzją nr 29/6743.7/2017 z dnia 13.11.2017 ul. Jeleniogórska na dz. nr 141/2, 139/9, 139/11, 139/12 obr. 44 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92441 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Fri, 17 Nov 17 09:26:56 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu decyzją nr 46/6743.6/2017 z dnia 13.11.2017 r., ul. Jeleniogórska na dz. nr 139/11, 139/12 obr. 44 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92443 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Fri, 17 Nov 17 09:25:13 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Tischnera na dz. nr 386, 387, 388 obr. 30 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92439 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 17 Nov 17 09:08:34 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Zakliki z Mydlnik dz. 242/17,242/18 obr. 49 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92433 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Fri, 17 Nov 17 07:29:35 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Półłanki, Agatowa, Taborowa /dz 114/13, 245/18, 245/24, 291/7, 134/2, 241 /obr.104Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92425 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 16 Nov 17 15:15:01 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rybitwy dz.311/11,157/20,157/26,157/33,318/1,186,473,467/6,467/7 obr.22 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92365 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Wed, 15 Nov 17 14:32:06 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rybitwy dz.311/11,157/20,157/26,157/33,318/1,186,473,467/6,467/7 obr.22 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92364 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Wed, 15 Nov 17 14:27:19 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu/ Decyzja nr 47/6743.6/2017/ ul. Bulwarowa, Al. Solidarności/ dz. nr 199/1, 199/2, 199/3, 426/1, 426/2 obr. 44 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92346 Informacja o wniesieniu sprzeciwu.

]]>
Wed, 15 Nov 17 10:56:36 +0100
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Świąteczne warsztaty kulinarno edukacyjne” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92320 Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 21 listopada 2017 r.

]]>
Tue, 14 Nov 17 14:04:37 +0100
Przebudowa części parteru i piwnic budynku mieszkalnego jednorodzinnego na salon fryzjerski z przebudową wewnętrznych instalacji wody, kanalizacji, wentylacji oraz elektrycznej, na dz. nr 71/2 obr. 51 Podgórze przy ul. Gipsowej 10a w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92309 Informacja o wniesieniu sprzeciwu - DECYZJA Nr 30/6743.7/2017 z dnia 14.11.2017 r., znak: AU-01-2.6743.7.93.2017.DMT

]]>
Tue, 14 Nov 17 12:34:45 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy oś.Willowe dz.271, obr.47 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92304 Budowa instalacji centralnej wody cieplnej.

]]>
Tue, 14 Nov 17 11:52:31 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Nad Baranówką dz.257/4,257/2,257/1,491 obr.3 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92303 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Tue, 14 Nov 17 11:49:21 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Pękowicka działki nr 348, 350, 353 obręb 31 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92286 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 14 Nov 17 08:20:28 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Dąbska dz.1/163,1/165,1/169,1/167,obr.52 Nowa Huta dz.41/53,41/57,39/1, obr.16 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92275 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Tue, 14 Nov 17 12:29:44 +0100
Przebudowa i budowa sieci ciepłowniczej na działkach nr 121, 122, 120/2 obr. 12 Podgórze przy ul. Orawskiej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92247 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 13 Nov 17 07:55:20 +0100
Zgłoszenie przebudowy sieci elektroenergetycznej ul.Nad Fosą dz. 75/4,75/13 obr.96 Kraków ,Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92230 Zgłoszenie przebudowy sieci elektroenergetycznej

]]>
Fri, 10 Nov 17 14:43:02 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul.Łokietka dz. 406 obr.33 dz. 338 obr.32 Kraków , Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92228 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 10 Nov 17 14:39:59 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Pysońce, dz. nr 29/9, 166, obr 34, j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92224 Informacja o braku wniesienia sprzecwiu.

]]>
Fri, 10 Nov 17 14:07:55 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Monte Cassino w Krakowie na dz. nr 514/62, 413/3, 413/1 obr. 10 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92221 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 10 Nov 17 13:17:29 +0100
Zgłoszenie budowy - ul. Brucknera dz.7/1,489 obr.71 Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92208 Budowa linii kablowej

]]>
Fri, 10 Nov 17 11:33:08 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Rzepakowa, dz. nr 360/38, 360/39, 360/52, 305/4 obr. 36 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92154 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 09 Nov 17 11:44:09 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Rzepakowa, dz. nr 305/3, 305/4 obr. 36 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92148 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 09 Nov 17 10:07:38 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/31 ul. Spółdzielców 15 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92129 Thu, 09 Nov 17 09:17:44 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Dauna /dz 593/3, 824/2, 824/1/obr.49 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92080 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 08 Nov 17 10:15:05 +0100
Zgłoszenie budowy- ul. Praska, dz.66/1,65 obr.10 Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92073 Przebudowa budynku

]]>
Wed, 08 Nov 17 08:51:27 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Szymonowica - bocznej na dz. nr 440, 458/6 obr. 41 j. ewid. Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92021 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Tue, 07 Nov 17 10:16:22 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Szymonowica - bocznej na dz. nr 440, 458/6 obr. 41 j. ewid. Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92022 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu dotyczy budowy sieci wodociągowej 

]]>
Tue, 07 Nov 17 10:15:44 +0100
Informacja o umorzeniu postępowania, Decyzja nr 44/6743.6/2017, ul. Borowinowa, dz. . 80/18, obr. 90 Podgórze, http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92020 Informacja o umorzeniu postępowania

]]>
Tue, 07 Nov 17 08:00:08 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Agatowa dz.342/4,171/5,175/2,176/2,177/2,179/6,179/5,191/3,191/5,260 obr.104 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92011 Budowa odcinka sieci wodociągowej.

]]>
Mon, 06 Nov 17 13:52:37 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Żywiecka na dz. 187/7, 327, 326/5, obr.43, jedn. ewid. Podgórze, dz. nr 1/86, obr.44, jedn. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92003 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 06 Nov 17 12:00:29 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Zakamycze działka 30/21 obręb 19 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91995 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 06 Nov 17 09:43:46 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, na dz. nr 484/1 obr. 10 Krowodrza, przy ul. Lajkonika w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91986 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 03 Nov 17 14:46:41 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, na dz. nr 44/82, 44/83 obr. 45 Krowodrza, przy ul. Wrocławskiej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91984 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 03 Nov 17 14:42:10 +0100
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Mogilska / Łaszkiewicza dz. 657/38,609/22,609/36,609/37,837 obr.4 Kraków Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91982 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 03 Nov 17 14:39:52 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Obrońcy Tyńca dz.201/7 obr.76 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91974 Przebudowa budynku jednorodzinnego.

]]>
Fri, 03 Nov 17 12:47:06 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rakowicka dz.219/30,219/32,219/5 obr.8 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91971 Budowa sieci kanalizacji ogólnospławowej.

]]>
Fri, 03 Nov 17 11:28:55 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Komuny Paryskiej dz.193,197,189/60,189/3,189/4 obr.70 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91950 Budowa elektroenergetycznej stacji transformatorowej.

]]>
Thu, 02 Nov 17 13:51:11 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Żywiecka dz.194/74,194/327,194/41,194/323,326/5,194/80 obr.43 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91949 Budowa kanału miejskiego sanitarnego.

]]>
Thu, 02 Nov 17 13:46:45 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Gipsowa dz.71/2 obr.51 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91884 Przebudowa części parteru i piwnic w budynku jednorodzinnym.

]]>
Mon, 30 Oct 17 13:28:33 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Półłanki dz.114/13,245/18,245/24,291/7,134/2,241 obr.104 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91882 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Mon, 30 Oct 17 13:19:13 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Bieńczycka dz.70/11,68/13 obr.7 dz.98 obrr.51 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91879 Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej.

]]>
Mon, 30 Oct 17 13:15:21 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/30 ul. Zwierzyniecka 11 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91854 Mon, 30 Oct 17 09:14:33 +0100 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/3/12 os. Krakowiaków 31 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91853 Mon, 30 Oct 17 09:10:32 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, dz. nr 267/15, 267/18 obr 4 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91824 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Fri, 27 Oct 17 14:30:27 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, działki nr ewid. 442, 97, obr 11, j. ewid. Nowa Huta, przy ul. Darwina w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91823 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

 

]]>
Fri, 27 Oct 17 14:26:04 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, dz. nr 298/5, 298/7, 411/2, 411/4 obr. 17 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91821 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

 

]]>
Fri, 27 Oct 17 14:17:36 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Wielicka /dz 110/23, 110/34, 166/4, 112/19, 112/20, 188, 112/14, 112/5/obr.59 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91792 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Fri, 27 Oct 17 08:33:30 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Becka w Krakowie, na dz. nr 326/3 i 423 obr. 51 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91773 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 26 Oct 17 15:27:22 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Emaus i ul. Borowego działki nr nr 4/9, 4/8, 23, 581, 4/25, 4/11, 4/24, 4/23, 4/22, 4/21, 4/20, 4/19, 4/18, 4/17, 4/16, 4/15, 4/14, 4/13, 4/12 obręb 11 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91752 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 25 Oct 17 15:01:25 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, os. Hutnicze 15 w Krakowie, dz. nr 24, obr 47, j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91748 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 25 Oct 17 14:39:29 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, os. Wandy 14 w Krakowie, dz. nr 320, obr 47, j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91746 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 25 Oct 17 14:35:30 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Jeleniogórska dz.139/11,139/12 obr.44 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91686 Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego.

]]>
Tue, 24 Oct 17 15:03:13 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Jeleniogórska dz.141/2,139/9,139/11,139/12 obr.44 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91685 Przebudowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego.

]]>
Tue, 24 Oct 17 14:59:43 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/1/23 ul. Kamionka 5 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91684 Tue, 24 Oct 17 14:33:18 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Fryderyka Zolla i Stanisława Pronia /dz 102/48 102/41, 102/40, 102/39, 102/38, 102/37, 102/36, 102/35 obr.102 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91649 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 24 Oct 17 12:51:22 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Fryderyka Zolla i Stanisława Pronia /dz 102/41, 102/40, 102/39, 102/38, 102/37, 102/36, 102/35 /obr.102Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91650 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 24 Oct 17 12:50:42 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, przy ul. Tytusa Czyżewskiego w Krakowie, na dz. nr 522/18 obr. 3 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91655 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 23 Oct 17 16:19:17 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Dębskiego- dz.251/1,251/5,488/8 obr.87,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91644 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Mon, 23 Oct 17 13:37:41 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Dębskiego- dz.251/1,251/5,488/8 obr.87,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91638 Rozbudowa sieci wodociągowej

 

]]>
Mon, 23 Oct 17 13:24:08 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Rydlówka,Rzemieślnicza- dz.290/2,109,110,116/16,118/2,118/8,118/9,121/24,121/18 obr.30,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91624 Budowa i przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej

]]>
Mon, 23 Oct 17 13:12:00 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Rydlówka,Rzemieślnicza- dz.290/2,109,110,116/16,118/2,118/8,118/9,121/24,121/18 obr.30,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91620 Budowa i przebudowa sieci wodociągowej.

]]>
Mon, 23 Oct 17 13:00:19 +0200
Informacja o umorzeniu postępowania, Decyzja nr 43/6743.6/2017, ul. Skołczanka, dz. 188/5, obr. 75 Podgórze, http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91608 Informacja o umorzeniu postępowania

]]>
Mon, 23 Oct 17 12:28:28 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu al. Focha działki nr 208/5 obręb 12 Krowodrza i 411/2 obręb 14 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91601 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 23 Oct 17 09:10:36 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Gustawa Morcinka w Krakowie, dz. nr 303/5, obr 4 Nowa Huta, dz. nr 399/1, 399/2, 400/6 obr 3 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91600 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 23 Oct 17 08:51:02 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Ostatnia dz.561/70,561/65,561/63 obr.4 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91585 Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej.

]]>
Fri, 20 Oct 17 14:31:03 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.M.Samozwaniec dz.86, obr.10 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91583 Przebudowa elewacji budynku jednorodzinnego.

]]>
Fri, 20 Oct 17 14:26:43 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Pękowicka dz.348,350,353 obr.31 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91582 Budowa kontenerowej stacji transformatorowej.

]]>
Fri, 20 Oct 17 14:20:25 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Dziewiarzy,dz.75 obr.73,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91557 Rozbudowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 20 Oct 17 12:38:03 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Stefanowicza w Krakowie, na dz. nr 166/68, 166/59, 167/56, 167/55, 167/54 obr. 30 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91541 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 19 Oct 17 14:59:59 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, w rejonie ul. Pylnej w Krakowie, na dz. nr 223 obr. 7 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91539 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 19 Oct 17 14:55:46 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, w rejonie ul. Pylnej w Krakowie, na dz. nr 223, 95/11 obr. 7 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91534 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 19 Oct 17 14:51:44 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/29 ul. Okulickiego 44 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91536 Thu, 19 Oct 17 14:41:18 +0200 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/1/22 ul. Prusa 21 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91533 Thu, 19 Oct 17 14:34:43 +0200 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rzepakowadz.360/38,360/39,360/52,305/3,305/4,obr.36 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91519 Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Thu, 19 Oct 17 12:30:39 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rzepakowa dz.305/3,305/4 obr.36 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91516 Budowa miejskiej sieci wodociągowej.

]]>
Thu, 19 Oct 17 12:26:28 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej wraz z złączem kablowym ul.Monte Cassino dz. 514/62,413/3,413/1 obr.10 Kraków , Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91507 Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej wraz z złączem kablowym

]]>
Thu, 19 Oct 17 10:30:39 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej ul.Łokietka dz.406,407/2 obr.33 Kraków , Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91506 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej

]]>
Thu, 19 Oct 17 10:26:40 +0200
Zwalczanie zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu krakowskiego ziemskiego i krakowskiego grodzkiego. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91447 Wed, 18 Oct 17 10:16:54 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Opatkowickiej na na dz. nr 24/12, 569, 570, 571, 572 obr. 89 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91432 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 24 Oct 17 12:53:48 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Opatkowickiej na na dz. nr 24/12, 569, 570, 571, 572, 32 obr. 89 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91433 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 24 Oct 17 12:52:03 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Królówka na na dz. nr 107, 33/12 obr. 36 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91431 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 17 Oct 17 15:41:03 +0200
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej oraz zbiornika sieci elektroenergetycznej ul.Tischnera dz. 386 obr.30 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91427 Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej

]]>
Tue, 17 Oct 17 14:37:24 +0200
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz rozbiórka budynku gospodarczego i cieplarnii ul.Skołczanka 5 dz. 188/5 obr.75 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91426 Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

]]>
Tue, 17 Oct 17 14:34:40 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/1/21 ul. Biskupia 2 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91419 Tue, 17 Oct 17 13:52:51 +0200 Zgłoszenie budowy- ul. Dauna,dz.593/3,824/2,824/1 obr.49, Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91408 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Tue, 17 Oct 17 10:08:30 +0200
Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie: kanału grawitacyjnego Ø 25 cm z wykorzystaniem rur kamionkowych 610 kN odcinek Si-S1 oraz rur kamionkowych 40 kN odcinek S1-SR w terenie działek 370, 255/4 obr 56 stanowiącej ulicę Bieżanowską oraz w terenie działek 255/6, 254/25, 256/2 stanowiących teren drogi dojazdowej do ulicy Bieżanowskiej z wyłączeniem do istniejącego kanału Ø 50 cm w ul. Bieżanowskiej dz. 370/1 obr. 56 Podgórze; miejskiego rurociągu tłocznego Ø 63 mm, rury wielowarstwowe PE, odcinek SR-SRS, w terenie działki 256/2 obr. 56 o charakterze drogi dojazdowej, bocznej od ul. Bieżanowskiej (dz. 255/6, 254/25, 256/2 obr. 56 Podgórze) z włączeniem do kanału Ø 50 cm w ul. Bieżanowskiej (dz. 256/2 obr. 56 Podgórze), stanowiącego element systemu kanalizacji ciśnieniowej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91396 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 17 Oct 17 08:28:11 +0200
Budowa miejskiej sieci wodociągowej PE-TSØ110 w rejonie ulicy Bieżanowskiej, na działkach nr 257/3, 257/14, 256/3, 256/2 obr. 56 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91395 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 17 Oct 17 08:16:21 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, dz. nr 267/15, 267/18 obr 4 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91373 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 16 Oct 17 11:54:37 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Stary Gościniec, dz. nr 267/15 obr. 4 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91367 Infomracja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 16 Oct 17 10:59:12 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul Lipska, ul. Rrzebika /dz 381, 382, 168/9 /obr.19 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91359 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 16 Oct 17 10:01:23 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Nałkowskiej na dz. 248/3 obr.84, oraz dz. 221/2 obr.85, j.ewid. Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91355 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 16 Oct 17 07:48:29 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Nałkowskiej na dz. 248/3 obr.84, oraz dz. 221/2 obr.85, j.ewid. Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91354 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 16 Oct 17 07:45:11 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Komuny Paryskiej na dz. nr 189/25, 189/60, 189/58, 189/56, 189/4, 189/3, obr. 70, j. ewid. Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91351 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Fri, 13 Oct 17 15:20:34 +0200
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej ul. Zakamycze dz. 30/21 obr.19 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91349 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Fri, 13 Oct 17 14:46:49 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Gontyna działka nr 280/1 obręb 13 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91344 Informacja o wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 13 Oct 17 13:02:56 +0200
Zgłoszenie przebudowy budynku ul.Gontyna 4 dz. 280/1 obr.13 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91214 Zgłoszenie przebudowy budynku

]]>
Thu, 12 Oct 17 14:21:48 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Bulwarowa dz.199/1 obr.44 Nota Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91212 Budowa sieci elektrycznej.

 

]]>
Thu, 12 Oct 17 14:18:31 +0200
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej ul.Wrocławska dz.44/82,44/83, obr . 45 Kraków , Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91213 Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej

]]>
Thu, 12 Oct 17 14:16:46 +0200
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej, sieci kablowej nN 1kV, złącza kablowego nN 1kV, budowie zjazdu oraz przebudowie sieci SN 15kV, na dz. nr 175/3, 594/11 i 169/10 obr. 49 Podgórze przy ul. Malborska w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91209 Decyzja nr 40/6743.6/2017 o umorzeniu postępowania z uwagi na wycofanie wniosku przez pełnomocnika inwestora.

]]>
Thu, 12 Oct 17 13:01:34 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Wizjonerów działki nr 562/9, 607, 562/8, 476, 477, 480/1, 481/1 obręb 40 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91168 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 11 Oct 17 13:52:24 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej dz.484/1 obr.10 Kraków , Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91167 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Wed, 11 Oct 17 13:38:24 +0200
Zgłoszenie budowy kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn oraz elektroenergetycznej sieci kablowej wraz z złączami kablowymi dz.4/9,4/8,23,581,4/25,4/11,4/24,4/23,4/22,4/21,4/20,4/19,4/18,4/17,4/16,4/15,4/14,4/13,4/12, obr.11 Kraków , Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91166 Zgłoszenie budowy kontenerowej stacji transformatorowej

]]>
Wed, 11 Oct 17 13:35:46 +0200
Apel o uchylanie okienek w piwnicach dla wolno żyjących kotów http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91136 Tue, 10 Oct 17 14:11:55 +0200 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji ogólnospławnej i rozbiórka kanału dz. 386,387,388 obr.30 Kraków , Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91129 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji

]]>
Tue, 10 Oct 17 13:38:11 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Pękowicka działki nr 321 obręb 32 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91116 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 10 Oct 17 11:25:42 +0200
Informacja o umorzeniu postępowania, Decyzja nr 39/6743.6/2017, ul. Dąbska http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91105 Informacja o umorzeniu postępowania.

]]>
Tue, 10 Oct 17 10:03:02 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodciągowej ul.Stępice dz. 305,125/1,112 obr.76 dz.1/2,2/1,2/2,2/3,2/4,9,12/1,12/2 obr. 79 Kraków , Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91092 Zgłoszenie budowy sieci wodciągowej

]]>
Mon, 09 Oct 17 14:52:39 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Czyżewskiego dz. 522/15 obr.3 Kraków , Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91091 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Mon, 09 Oct 17 14:48:48 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Trzcinowa, dz. nr 333, 268/8 obr. 32 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91078 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 09 Oct 17 14:30:30 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Sochy, dz. nr 215/1 obr. 56 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91077 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 09 Oct 17 14:23:24 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzecwu, ul. Dajwór 27, dz. nr 126/15 obr. 12 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91076 Informacja o braku wniesienia sprzecwiu.

]]>
Mon, 09 Oct 17 14:18:14 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, przy ul. Na Wierzchowinach w Krakowie, na dz. nr 2/10 i 2/11 obręb 9 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91057 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 06 Oct 17 15:06:49 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, w rejonie ul. Reduta i ul. Strzelców w Krakowie, na działkach nr 681/74, 128, 131/2, 131/4, 688/9 obr. 22 Śródmieście oraz 90/3, 300/3, 67/7, 67/9, 67/6, 67/5, 66/1, 306/4, 66/2, 64/2 obr. 21 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91056 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 06 Oct 17 15:03:47 +0200
Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na dz. nr 388/3 i 74/1 obr. 55 Podgórze przy ul. Podmiłów http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91011 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 05 Oct 17 16:37:29 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/1/20 al. Daszyńskiego 18 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91007 Thu, 05 Oct 17 14:29:43 +0200 Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej ul.Becka dz. 326/3,423 obr. 51 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91001 Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Thu, 05 Oct 17 13:21:00 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Ćwikłowej dz. 555,337,332,331,330/3 obr.7 Kraków , Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91000 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Thu, 05 Oct 17 13:18:01 +0200
Zgłoszenia zamiaru budowy ul. Półłanki dz.114/5,114/7 obr.104 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90936 Rozbudowa sieci wodociągowej.

]]>
Tue, 03 Oct 17 14:13:00 +0200
Zgłoszenie przebudowy sieci ciepłowniczej w rejonie Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu ul.Wielicka dz. 110/23,110/34,166/4,112/19,112/20,188,122/14,112/5 obr.59 Kraków , Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90925 Zgłoszenie przebudowy sieci ciepłowniczej

]]>
Tue, 03 Oct 17 12:45:37 +0200
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej , napowietrznej i kablowej oraz rozbiórka sieci elektroenergetycznej ul. Wrobela dz. 194/10,194/5 obr.6 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90924 Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej

]]>
Tue, 03 Oct 17 12:41:39 +0200
Zgłoszenie przebudowy budynku ul.Ludwisarzy 18 dz. 332 obr.32 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90923 Zgłoszenie przebudowy budynku

]]>
Tue, 03 Oct 17 12:36:29 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/1/19 os. Górali 5 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90913 Tue, 03 Oct 17 08:52:36 +0200 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Focha dz.208/5 obr.12. dz.411/2 obr.14 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90903 Zabudowa kabli zasilających oraz słupów oświetleniowych.

]]>
Mon, 02 Oct 17 13:48:30 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul. oś.Hutnicze dz.24, obr.47 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90901 Budowa instalacji centralnej ciepłej wody.

]]>
Mon, 02 Oct 17 13:43:25 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.oś. Wandy dz.320 obr.47 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90898 Budowa wewnętrznej instalacji.

]]>
Mon, 02 Oct 17 13:40:14 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Modrzejewskiej działka nr 1069 obręb 33 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90879 Mon, 02 Oct 17 11:49:11 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu na działkach nr 260, 688/4, 689/3 obr. 33 Podgórze przy ul. Turonia i ul. Irysowej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90869 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 02 Oct 17 09:32:46 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu na działkach nr 260, 689/3, 689/4 obr. 33 Podgórze przy ul. Irysowej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90867 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 02 Oct 17 09:30:28 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Modrzejewskiej działki nr 1/16, 1/12, 1/1 obręb 6 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90865 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 02 Oct 17 09:06:41 +0200
Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90862 Decyzja sprzeciwu nr 26/6743.7/2017 z dnia 27.09.2017 r., znak: AU-01-2.6743.7.66.2017.DLE

]]>
Mon, 02 Oct 17 08:21:59 +0200
BUDOWA MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. RŻĄCKIEJ na odc. od ul. Hallera do rej. budynku nr 31-35 (odcinek Si-S7) przy ul. Rżąckiej w Krakowie na dz. nr 356, 493, 492, 246/49, 244/5, 244/2, 246/50, 246/48 obr. 60 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90861 Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu.

]]>
Mon, 02 Oct 17 08:13:32 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Rydlówka na dz. nr 73/4, 73/5, 73/7, 73/8, 73/9, obr. 30,Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90859 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 02 Oct 17 07:32:26 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Podbipięty dz.8/10,8/11, obr.58 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90824 Rozbudowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 29 Sep 17 10:28:08 +0200
zgłoszenie zamiaru budowy ul. Centralna dz.443,444,445,447 obr.54 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90804 Budowa dwóch kontenerowych stacji transformatorowych.

]]>
Thu, 28 Sep 17 15:05:52 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, przy ul. Pachońskiego w Krakowie, na dz. nr 585/13, 585/14 obr. 42 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90803 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 28 Sep 17 14:51:27 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej dz. 440,458/6 obr.41 Kraków , Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90799 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Thu, 28 Sep 17 13:59:03 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Szymonowica dz. 440,458/6 obr.41 Podgórze Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90797 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Thu, 28 Sep 17 13:57:14 +0200
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej NN wraz ze złaczami kablowymi ul.Czyżewskiego dz.522/18 obr.3 Krowodrza , Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90796 Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej

]]>
Thu, 28 Sep 17 13:53:42 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu na działkach nr 348, 194/5, obr. 3 Podgórze, ul. Prof. Jana Ślaskiego w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90781 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 28 Sep 17 07:46:42 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu na działkach nr 315/1, 194/3, 348, 194/5, obr. 3 Podgórze, Prof. Jana Ślaskiego w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90780 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 28 Sep 17 07:44:15 +0200
Spis inwentaryzacyjny W-400 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90779 Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego W-400.

]]>
Thu, 28 Sep 17 07:32:16 +0200
Spis inwentaryzacyjny W-399 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90778 Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego W-399.

]]>
Thu, 28 Sep 17 07:30:02 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, na dz. nr 752/6, 419/10 obr. 22 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90776 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 27 Sep 17 15:41:50 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Stefanowicza dz.166/68,166/69,167/56,167/55,167/54 obr.30 Krowodrza , Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90758 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Wed, 27 Sep 17 08:13:23 +0200
Zgłoszenie przebudowy budynku ul.Truszkowskiego 27 b dz. 71/6,72/6 obr.40 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90700 Zgłoszenie przebudowy budynku

]]>
Mon, 25 Sep 17 13:40:10 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, dz. nr 793, 798, 805 obr 46 oraz nr 458 obr 47 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90692 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 25 Sep 17 09:15:35 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Bunscha, ul. Szymonowica na dz. nr 298/2, 484/1 obr. 41,Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90689 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 25 Sep 17 07:30:59 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Skotnicka, na dz. nr 252/3, 459/1, 226, 225, obr. 71 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90690 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 25 Sep 17 07:30:05 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, dz. nr 780/1 i 780/2 obr. 4 Śródmieście i 319 obr. 21 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90593 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 22 Sep 17 14:18:33 +0200
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej ul.Zolla/ Pronia dz.102/48, 102/41,102/40,102/39,102/38,102/37,102/36,102/35 obr.102 Kraków -Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90586 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Fri, 22 Sep 17 13:27:50 +0200
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej ul.Zolla/ Pronia dz. 102/41,102/40,102/39,102/38,102/37,102/36,102/35 obr.102 Kraków -Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90585 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 22 Sep 17 13:24:12 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Lusińska dz.284/8,284/9,284/10,379/1 obr.88 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90484 Rozbudowa sieci wodociągowej.

]]>
Thu, 21 Sep 17 12:51:23 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Pysońce dz. 29/9,166 obr.34 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90483 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

]]>
Thu, 21 Sep 17 12:47:13 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Orawska, dz.121,122,120/2 obr.12 Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90453 Przebudowa o budowa sieci ciepłowniczej

]]>
Thu, 21 Sep 17 08:33:55 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/28 os. Kalinowe 2 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90414 Mon, 30 Oct 17 14:19:05 +0100 Informacja o umorzeniu postępowania / decyzja nr 24 / 6743.7 / 2017 / ul. Halszki / dz. nr 440/20, 440/24, 441/5, 441/10 / obr. 48 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90449 Informacja o umorzeniu postępowania

]]>
Wed, 20 Sep 17 17:51:32 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Limanowskiego / dz. 531 / obr. 13 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90448 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 20 Sep 17 17:48:35 +0200
Zgłoszenie budowy kanalizacji sanitarnej ul.Pylna dz.223 obr.7 Kraków , Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90437 Zgłoszenie budowy kanalizacji sanitarnej

]]>
Wed, 20 Sep 17 14:29:25 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Pylna dz.95/11,223 obr.7 Kraków , Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90426 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Wed, 20 Sep 17 14:26:24 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Wielicka dz.248,233,237,249,251,252 obr.52 dz.153/16,153/23,153/24,153/20 obr. 51 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90425 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Wed, 20 Sep 17 14:23:41 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/3/11 os. Kazimierzowskie 8 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90417 Wed, 20 Sep 17 11:40:12 +0200 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/1/18 os. Na Wzgórzach 42 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90416 Wed, 20 Sep 17 11:30:09 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Narcyza Wiatra, dz. nr 258, 259, 347/2 onr 22, j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90412 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 20 Sep 17 08:35:56 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Grzegorzewska na działkach nr 200/1, 274, obr. 40 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90410 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 20 Sep 17 08:00:25 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Malutka na dz. nr 3, obr.46 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90409 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 20 Sep 17 07:54:28 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, przy ul. Sosnowieckiej w Krakowie, na dz. nr 858, 833 obr. 34 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90407 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 19 Sep 17 15:29:37 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, przy ul. Powstania Styczniowego w Krakowie, na dz. nr 85/16 obr. 53 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90406 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 19 Sep 17 15:26:30 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul Półłanki /dz 402/1, 414, 415, 417. /obr.22 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90394 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 19 Sep 17 13:09:43 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Stachowskiego dz.411/1,411/2,298/7,298/5 obr.17 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90328 Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej.

]]>
Fri, 15 Sep 17 15:04:41 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Juranda ze Spychowa, na dz. nr 73 obr. 76 Podgórze w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90312 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Fri, 15 Sep 17 12:45:04 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Żywiecka dz. 187/7,327,326/5 obr.43 dz. 1/86 obr.44 Kraków , Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90311 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Fri, 15 Sep 17 11:59:03 +0200
Zgłoszenie budowy domu jednorodzinnego ul.Borowinowa dz.80/18 obr.90 Kraków , Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90310 Zgłoszenie budowy domu jednorodzinnego

 

]]>
Fri, 15 Sep 17 11:54:26 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ø250 kam. na dz. nr 114/3, 256, 258 obr. 95 Podgórze w ul. Osterwy – bocznej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90263 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej ø250 kam. na dz. nr 114/3, 256, 258 obr. 95 Podgórze w ul. Osterwy – bocznej w Krakowie

]]>
Fri, 15 Sep 17 08:43:09 +0200
Zgłoszenie rozbudowy miejskiej sieci wodociągowej ul.Pękowicka dz 321 obr.32 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90260 Zgłoszenie rozbudowy miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Thu, 14 Sep 17 14:29:15 +0200
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej ul.Na Wierzchowinach dz. 2/10,2/11 obr.9 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90259 Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej

]]>
Thu, 14 Sep 17 14:25:38 +0200
ul. Koszutki dz. nr 279, 175/5, 178/8 i 178/12 obr. 99 Podgórze sieć wodociągowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90213 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Budowa sieci wodociągowej

]]>
Thu, 14 Sep 17 12:23:36 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Koszutki, dz. nr 175/9, 175/5, 178/8 i 178/12 obr. 99 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90189 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 250 na dz. nr 175/9, 175/5, 178/8 i 178/12 obr. 99 Podgórze w rejonie ulicy Koszutki w Krakowie”

]]>
Thu, 14 Sep 17 12:18:13 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Gustawa Morcinka dz.303//5, obr.4, dz.399/1,399/2,400/6 obr.3 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90205 Budowa kontenerowej stacji transformatorowej.

]]>
Thu, 14 Sep 17 09:11:49 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, os. Handlowe 8 w Krakowie, dz. nr 26 obr 51 j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90176 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 13 Sep 17 13:46:15 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, os. Spółdzielcze 5, dz. nr 9 obr 51 j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90175 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 13 Sep 17 13:34:50 +0200
Informacja o umorzeniu postępowania, Decyzja nr 36/6743.6/2017, ul. Łaszkiewicza, Mogilska http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90174 Informacja o umorzeniu postępowania.

]]>
Wed, 13 Sep 17 13:02:26 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/3/10 ul. Grota Roweckiego 41 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90162 Wed, 13 Sep 17 10:15:59 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Tyniecka na działce nr 254, obr. 5 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90151  Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 12 Sep 17 15:08:43 +0200
Zgłoszenie budowy- ul.Rzebika dz.381,382,168/9 obr.19 Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90149 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Tue, 12 Sep 17 15:06:19 +0200
Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej w rejonie ul.Bohomolca- Jancarza- Reduta i Strzelców dz.681/74,128,131/2,131/4,688/9 obr.21 oraz dz.90/3,300/3,67/7,67/9,67/6,67/5,66/1,306/4,66/2,64/2 obr.21 Śródmieście , Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90054 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej

]]>
Tue, 12 Sep 17 12:11:36 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu Popławskiego na na dz. nr 555/7 obr. 53 Podgórze w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90035 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 12 Sep 17 08:11:42 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Ciechocińska na działce nr 1069/3, obr. 67 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90034 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 12 Sep 17 08:06:25 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Goszczyńskiego / dz. 35/4, 449/10 / obr. 28 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90025 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 11 Sep 17 15:54:12 +0200
Zgłoszenie budowy -ul.Darwina, dz.442,97 obr.11, Nowa Huta Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90022 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Mon, 11 Sep 17 15:20:47 +0200
Zgłoszenie budowy- ul.Niepokalanej Panny Marii ,dz.334,327,333,25/7,19/29,18/5,18/6 obr.58 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90020 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Mon, 11 Sep 17 15:10:36 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Irysowa,Turonia dz.260,688/4,689/3 Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90015 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Mon, 11 Sep 17 15:01:39 +0200
Zgłoszenie budowy -ul.Irysowa, dz.260,689/3,689/4 obr.33,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90012 Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej

]]>
Mon, 11 Sep 17 14:46:12 +0200
Zgłoszenie budowy -ul.Rżącka dz.356,493,492 246/55,246/49,244/5,244/2,246/50,246/48 obr.60 Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90009 Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Mon, 11 Sep 17 14:39:17 +0200
Zgloszenie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej ul.Królówka dz. 107,33/2 obr.36 Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89898 Zgloszenie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 08 Sep 17 14:47:05 +0200
Zgłoszenie budowy odcinka miejskiej sieci wodociągowej ul.Bunscha / Szymonowica dz. 298/2,484/1 obr.41 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89875 Zgłoszenie budowy odcinka miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Fri, 08 Sep 17 14:31:40 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Wizjonerów dz. 562/9,607,562/8,476,477,480/1,481/1 obr.40 Krowodrza , Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89874 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Fri, 08 Sep 17 14:26:59 +0200
Zgłoszenie budowy- ul Wawrzyńca, dz.126/15 obr.12, Podgórze Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89742 Budowa stacji transformatorowej

]]>
Thu, 07 Sep 17 13:02:38 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. ks. Piotra Ściegiennego dz. nr 731/1, 731/2 obr. 53 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89771 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 07 Sep 17 14:12:03 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Pachońskiego dz.585/13,585/14 obr.42,Krowodrza, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89765 Budowa sieci cieplnej

 

]]>
Thu, 07 Sep 17 13:24:48 +0200
Zgłoszenie budowy- ul Dąbska, dz.41/30 obr.16 Śródmieście,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89753 Budowa stacji transformatorowej

 

]]>
Thu, 07 Sep 17 13:15:12 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Słońskiego na dz. 481/2, 301/1, 129/4, obr.7, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89734 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 07 Sep 17 11:14:36 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Reduta w Krakowie, na dz. nr 340/1, 340/2, 59/4, 83, 81/2 obr. 21 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89724 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 07 Sep 17 09:39:42 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Reduta w Krakowie, na dz. nr 59/4, 81/2, 101/25, 101/26 obr. 21 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89721 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 07 Sep 17 09:34:38 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Taklińskiego i Dębskiego na na dz. nr 315/35, 315/31, 524, 372/56, 490/3, 490/4, 502/4, 315/49, 489/6 obr. 87 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89713 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 06 Sep 17 15:25:33 +0200
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Stary Gościniec dz.267/15 obr.4 Nowa Huta, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89707 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Wed, 06 Sep 17 12:51:33 +0200
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej w rejonie ulicy Stary Gościniec dz.267/15,264/18 obr.4 Nowa Huta, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89706 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Wed, 06 Sep 17 12:49:09 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Zofii Nałkowskiej dz.248/3 obr.84,dz.221/2 obr.85 Podgórze Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89689 Budowa miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Tue, 05 Sep 17 13:45:26 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Zofii Nałkowskiej dz.248/3 obr.84,dz.221/2 obr.85 Podgórze Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89668 Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Tue, 05 Sep 17 13:28:14 +0200
Zgłoszenie budowy- ul.Tyniecka, dz.75/3,75/4,74/2,70/6 obr.74 Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89653 Budowa sieci elektrycznej oświetlenia terenu

]]>
Tue, 05 Sep 17 13:13:23 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/3/9 ul. Wolska 4 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89571 Tue, 05 Sep 17 08:31:57 +0200 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/27 ul. Rydla 22 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89552 Mon, 04 Sep 17 10:22:32 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Brzegowa działki nr 191, 246/3 obręb 1 Krowodrza i działce nr 217 obręb 48 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89542 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Sat, 02 Sep 17 09:20:39 +0200
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej ul.Bieżanowska dz. 257/3,257/14,256/3,256/2 obr.56 Kraków , Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89537 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Thu, 07 Sep 17 14:38:51 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Wierzyńskiego w Krakowie, na dz. nr 258 obr. 49 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89539 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 01 Sep 17 14:16:58 +0200
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej stacji transformatorowej SN/nN wraz z przyłączeniami kablowymi ul.Komuny Paryskiej dz. 189/25,189/60,189/58,189/56,189/4,189/3 obr.70 Kraków , Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89538 Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej stacji transformatorowej

]]>
Fri, 01 Sep 17 14:09:16 +0200
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej ul.Bieżanowska dz. 370/1,255/4,255/6,254/25,256/2 obr.56 Kraków , Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89536 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 01 Sep 17 14:00:41 +0200
Zgłoszenie budowy sieci oświetlenia ulicznego ul.Jezuitów/Dominikanów dz. 752/6 ,419/10 obr.22 Kraków Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89535 Zgłoszenie budowy sieci oświetlenia

]]>
Fri, 01 Sep 17 13:56:26 +0200
Zgłoszenie wykonania oświetlenia terenu wokół kontenera oraz przy bramie wjazdowej w ramach zadania :roboty konserwacyjno remontowe na terenie Ośrodka Radiokomunikacyjnego ul.Jordanowska dz. 1069 obr. 33 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89534 Zgłoszenie wykonania oświetlenia

]]>
Fri, 01 Sep 17 13:52:03 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/26 ul. Metalowców 3 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89497 Thu, 31 Aug 17 11:54:20 +0200 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/1/17 ul. Beliny Prażmowskiego 47 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89488 Thu, 31 Aug 17 11:23:03 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Powstania Styczniowego działki nr 346 obręb 51 Krowodrza oraz 85/16, 85/19 obręb 53 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89484 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 31 Aug 17 08:40:06 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej DN 250/300 ul.Grzegorzewskieg dz.200/1,274 obr. 40 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89471 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Thu, 31 Aug 17 07:09:40 +0200
Zgłoszenie budowy przyłącza cieplnego ul. Limanowskiego dz.531 obr.13 Kraków , Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89470 Zgłoszenie budowy przyłącza cieplnego

]]>
Thu, 31 Aug 17 07:06:26 +0200
Zgłoszenie przebudowy budynku dyspozytornii tramwajowej i bieżąca konserwacja znajdującego się w budynku lokalu gastronomicznego ul.Halszki 2 dz. 440/20,440/24,441/5,441/10 obr.48Kraków , Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89469 Zgłoszenie przebudowy budynku dyspozytornii tramwajowej

]]>
Thu, 31 Aug 17 07:03:24 +0200
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN wraz z złączami kablowymi ZK ul.Czyżewskiego dz. 522/18 obr. 3 Kraków , Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89377 Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej

]]>
Wed, 30 Aug 17 07:54:34 +0200
Zgłoszenie budowy -ul. Taklińskiego,Dębskiego,dz.315/35,315/31,524,372/56,490/3,490/4,502/4,315/49,489/6 obr.87,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89345 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Mon, 28 Aug 17 13:11:17 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Szumca – ul. Ciołkosza na nr 752/5, 752/6, 752/7, 752/8, 1061, 1060/3, 1069/3 obr. 67 Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89340 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 28 Aug 17 11:32:22 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Powstania Styczniowego dz.85/16 obr.53 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89308 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Fri, 25 Aug 17 11:28:48 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rydlówka dz.73/4,73/5,73/7,73/8,73/9 olbr.30 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89307 Budowa sieci kablowej.

]]>
Fri, 25 Aug 17 11:24:29 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Podmiłów dz.74/1 obr.55 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89303 Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej.

]]>
Fri, 25 Aug 17 11:19:44 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Sochy dz.215/1 obr.56 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89298 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 25 Aug 17 11:15:10 +0200
Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie stawek za czasowe udostępnianie nieruchomości i przestrzeni. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89291 Fri, 25 Aug 17 09:57:57 +0200 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/1/15 ul. Krzemionki 3 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89247 Tue, 07 Nov 17 10:39:47 +0100 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/1/16 ul. Sebastiana 36 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89250 Tue, 07 Nov 17 10:36:40 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Bajeczna, dz. nr 210/36, 210/38 obr. 16 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89283 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 24 Aug 17 14:26:22 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Opatkowicka dz.24/12,24/11,25/1,27/4,28/1 obr.89 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89282 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Thu, 24 Aug 17 14:24:35 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Opatkowicka dz.24/12,24/11,25/1,27/4,28/1,32 obr.89 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89280 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Thu, 24 Aug 17 14:20:39 +0200
Zgłoszenie budowy- ul Koszutki, dz.175/9,175/5,178/8,178/12 obr.99,Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89278 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Thu, 24 Aug 17 13:59:50 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Janickiego, ul. Włodkowica, dz. 202/68, 203/1, 202/53, 206/1, 207/10, 202/57 obr. 4 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89260 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 24 Aug 17 13:58:23 +0200
Zgłoszenie budowy -ul Koszutki, dz.175/9,175/5,178/8,178/12 obr.99,Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89259 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Thu, 24 Aug 17 13:49:05 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/25 ul. Józefińska 24 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89252 Thu, 24 Aug 17 12:21:58 +0200 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Narcyza-Wiatra dz.258,259,347/2 obr.22 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89251 Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej.

]]>
Thu, 24 Aug 17 12:11:06 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji deszczowej , przyłącz kanalizacji deszczowej ul.Sosonowiecka dz.833,858 obr.34 Kraków , Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89209 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji deszczowej

]]>
Wed, 23 Aug 17 12:01:02 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Sielska na dz. nr 281 obr. 44 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89192 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 23 Aug 17 08:25:50 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy oś.Spółdzielcze dz.9 obr.51 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89182 Budowa instalacji ciepłej wody użytkowej.

]]>
Tue, 22 Aug 17 12:43:50 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy oś Handlowe dz.26 obr.51 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89181 Budowa wewnętrznej instalacji ciepłej wody.

]]>
Tue, 22 Aug 17 12:38:32 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu działka nr 281 obr. 44 Podgórze przy ul. Sielskiej w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89137 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 21 Aug 17 16:00:36 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Mogilska dz.609/24,837 obr.4 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89124 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Mon, 21 Aug 17 12:35:36 +0200
Zgłoszenia zamiaru budowy ul.Ptaszyckiego dz.458 obr.47 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89103 Rozbudowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 18 Aug 17 14:47:50 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, na działce nr 422/1 obr. 0022 Śródmieście przy ulicy Woronicza 25 w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89099 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 18 Aug 17 14:33:28 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu, w rejonie ul. Tatarskiej/Kościuszki w Krakowie, działki 399/5, 399/6, 508 obr. 14 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89080 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Fri, 18 Aug 17 12:57:10 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Półłanki dz.402/1,414,415,417 obr.22 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89077 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Fri, 18 Aug 17 12:09:46 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Irysowa, dz.260,688/4,689/3 obr.33 Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89049 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Thu, 17 Aug 17 13:10:03 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Irysowa, dz.260,689/33,689/4 obr.33 Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89029 Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej

]]>
Thu, 17 Aug 17 12:45:14 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Popławskiego,dz.555/7 obr.53 Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89016 Przebudowa budynku

]]>
Thu, 17 Aug 17 12:36:13 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Czyżewskiego działki nr 522/11, 522/16, 522/17, 522/18 obręb 3 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88997 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 16 Aug 17 14:34:24 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Czyżewskiego działki nr 580, 474/1 obręb 3 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88996 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 16 Aug 17 14:32:43 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/24 os. Jagiellońskie 29 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88994 Wed, 16 Aug 17 14:19:51 +0200 Zgłoszenie budowy- ul ks.Piotra Ściegiennego, dz.731/1,731/2 obr. 53,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88986 Przebudowa sieci wodociągowej

]]>
Wed, 16 Aug 17 12:09:25 +0200
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznego przyłącza SN 15 kV -Dwóch linii kablowych ul. Skotnicka dz. 252/3,459/1,226,225 obr. 71 Kraków , Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88967 Zgłoszenie budowy elektroenergetycznego przyłącza

]]>
Mon, 14 Aug 17 12:50:50 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Reduta dz. 59/4,81/2,101/25,101/26 obr.21 Śródmieście , Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88966 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Mon, 14 Aug 17 12:47:33 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Reduta dz. 340/1,340/2,59/4,83,81/2 obr.21 Śródmieście , Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88965 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Mon, 14 Aug 17 12:44:50 +0200
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul.Trzcinowa dz. 333 , 268/8 obr. 32 Nowa Huta , Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88963 Zgłoszenie rozbudowy sieci wod-kan.

]]>
Mon, 14 Aug 17 12:41:34 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/23 ul. Ugorek 1 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88925 Wed, 08 Nov 17 10:57:01 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, przy ul. Na Wirach w Krakowie, na dz. nr 305/13, 305/5, 305/6 obr. 21 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88943 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 11 Aug 17 14:54:34 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, przy ul. Wrocławskiej w Krakowie, na 44/81, 44/83, 44/87, 316/12 obr. 45 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88941 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 11 Aug 17 14:53:10 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, przy ul. Rzepichy w Krakowie, na dz. nr 31/5, 32/5 obr. 19 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88942 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 11 Aug 17 14:48:42 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, przy ul. Na Wirach w Krakowie, na dz. nr 303/21, 538/5, 305/12, 305/13, 305/5, 305/6 obr. 21 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88945 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 11 Aug 17 14:45:30 +0200
Zgłoszenie budowy -Ul.Juranda ze Spychowa, dz.73 obr.76 Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88937 Przebudowa poddasza na cele mieszkalne

]]>
Fri, 11 Aug 17 13:36:58 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Malborska, dz.173/3,594/11,169/10 obr.49,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88924 Budowa kontenerowej stacji transformatorowej

]]>
Fri, 11 Aug 17 11:04:32 +0200
Zgłoszenie budowy -ul. Jakubowskiego , dz.110/23,110/34,166/4,112/19,119/20188,112/14,112/5 obr.59.Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88922 Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej

]]>
Fri, 11 Aug 17 10:51:42 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Galicyjska, na działkach nr 216/243, 322, 331, obręb 54 jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88918 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 11 Aug 17 08:29:33 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/1/14 ul. Telimeny 15 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88890 Thu, 10 Aug 17 12:36:08 +0200 Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej ul.Stawowa dz.652,498/4,498/6 ,613/2 obr.34 Krowodrza, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88884 Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej

]]>
Thu, 10 Aug 17 11:25:45 +0200
Zgłoszenie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Stawowa dz.652,498/4,498/6 obr.34 Krowodrza, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88883 Zgłoszenie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Thu, 10 Aug 17 11:22:46 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Wierzyńskiego dz.258 obr.49 Krowodrza, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88866 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji

]]>
Wed, 09 Aug 17 12:33:30 +0200
Zgłoszenie budowy -ul. Malutka, dz.46 obr.3, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88864 Przebudowa budynku

 

]]>
Wed, 09 Aug 17 12:20:40 +0200
Zgłoszenie budowy-ul.Osterwy boczna, dz,114/3,256,258 obr.95 Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88826 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Tue, 08 Aug 17 14:57:53 +0200
Zgłoszenie budowy -ul. Słońskiego,dz.48/2,301/1,129/4 obr.7,Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88813 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej

]]>
Tue, 08 Aug 17 13:44:04 +0200
Zgłoszenie budowy- ul Limanowskiego, dz.531 obr.13, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88809 Budowa przyłącza cieplnego

]]>
Tue, 08 Aug 17 13:35:32 +0200
Zgłoszenie budowy -ul. Jana Ślaskiego, dz 315/1,194/3,348,194/5 obr.3,Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88803 BUdowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Tue, 08 Aug 17 13:16:14 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/22 ul. Kurczaba 2 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88797 Tue, 08 Aug 17 13:01:14 +0200 Zgłoszenie budowy -ul. Jana Ślaskiego, dz.384,194/5 obr.3,Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88795 AU-01-5.6743.6.160.2017

Data wniosku: 04.08.2017r.

Inwestor: Katarzyna Zabawa

Budowa miejskiej sieci wodociągowej- ul. Jana Ślaskiego, dz.384,194/5 obr.3,Podgórze, Kraków

]]>
Tue, 08 Aug 17 12:59:35 +0200
Zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul.Woronicza 25 dz.422/1 obr.22 śródmieście ,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88762 Zgłoszenie przebudowy budynku jednorodzinnego

]]>
Tue, 08 Aug 17 09:18:06 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Kozienicka na działce 207/6 obr.72 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88732 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Fri, 04 Aug 17 14:47:50 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Strumienna dz. nr 15/7 i 15/8 obr. 48 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88731 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 04 Aug 17 14:34:14 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Strumienna dz. nr 15/7 i 15/8 obr. 48 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88729 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 04 Aug 17 14:33:10 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Rybitwy / dz. 311/11, 72/5, 72/7, 76 i 75 / obr. 22 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88727 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Fri, 04 Aug 17 14:03:10 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Rybitwy / dz. 311/11, 72/5, 72/7, 76, 75 / obr. 22 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88726 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Fri, 04 Aug 17 14:00:40 +0200
Zgłoszenie budowy przyłącza kablowego średniego napieęcia 15 kv, budowa linii kablowych , budowa złącz kablowych i budowa kontenerowej stacji transformatorowej ul. Dobrego Pasterza 120 dz. 780/1,780/20, obr.4 oraz dz. 319 obr.21 Śródnieście Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88717 Zgłoszenie budowy przyłącza i sieci kablowych

]]>
Fri, 04 Aug 17 13:15:35 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/21 os. Centrum D 2 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88714 Fri, 04 Aug 17 11:43:43 +0200 Zgłoszenie budowy- ul. Sielska, dz.281 obr. 44.Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88678 Budowa kontenerowej stacji9 transformatorowej

]]>
Thu, 03 Aug 17 08:57:35 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Sielska,dz.281,283,236/3 obr.44,Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88663 Budowa linii kablowej

]]>
Wed, 02 Aug 17 15:19:26 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/1/13 ul. Obozowa 41 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88657 Wed, 02 Aug 17 15:02:29 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Truszkowskiego działki nr 552 obręb 44 Krowodrza i 804, 805/4 obręb 41 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88634 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 02 Aug 17 08:42:04 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Tretówka, na dz. 307/14, 307/12, 307/15, 307/3, 448, 307/11, 423, 268/2, obr.81, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88623 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 01 Aug 17 14:29:28 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/1/11 ul. Kurczaba 9 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88614 Tue, 01 Aug 17 11:01:26 +0200 Zgłoszenie budowy ul Sosnowiecka ,dz.1355/2 obr.33 Krowodrza, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88603 Budowa płyty fundamentowej pod regały

]]>
Mon, 31 Jul 17 14:16:09 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Halszki,dz.440/22,441/5,442/12 obr.48,Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88579 Postawienie wiaty śmietnikowej i budowa chodnika

]]>
Mon, 31 Jul 17 13:58:15 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Rżącka na dz. nr 293, 492, 263/9 i 263/29 obr. 60 j. ew. Podgórze Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88542 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 28 Jul 17 14:27:45 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Nowohucka na dz. nr 29,/6, 29/7, 35,43, 45 obr. 16 Podgórze w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88541 AU-01-5.6743.6.133.2017.AST

]]>
Fri, 28 Jul 17 14:26:32 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/3/8 ul. Zakopiańska 103 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88538 Fri, 28 Jul 17 12:48:33 +0200 Zgłoszenie budowy- ul. ks.Truszkowskiego,dz.553/3,70/4 obr.40, Krowodrza, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88517 Wykonanie otworów w dachu budynku.

]]>
Thu, 27 Jul 17 15:33:59 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul Cechowa /dz nr 221/20 obr. /obr.64 Podgórze / dz nr 154/8, 154/10, 154/11/ obr 65 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88515 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 27 Jul 17 15:24:22 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul Lipska, Rzebika /dz nr 168/9, 168/10 /obr.19 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88514 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 27 Jul 17 15:22:18 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Bora Komorowskiego ,dz.1/16 1/12 1/1 obr.6 Nowa Huta, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88513 Przebudowa i budowa osiedlowej sieci cieplnej

]]>
Thu, 27 Jul 17 15:11:07 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Piasta Kołodzieja działki nr 272/12, 272/4 obręb 1 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88485 Thu, 27 Jul 17 08:22:26 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Zawiła na działkach nr 298/3, 398/4 obr. 43 jedn. ewid. Podgórze w Krakowie, 280/1 obr. 69 jedn. ewid. Podgórze w Krakowie, 298/3, 298/4, obr. 43 jedn. ewid. Podgórze w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88463 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

 

]]>
Wed, 26 Jul 17 10:04:12 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu / Decyzja Nr http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88467 Informacja o wniesieniu sprzeciwu.

]]>
Wed, 26 Jul 17 09:48:26 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Szlak 51, dz. nr 8/1 obr. 118 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88465 Informacja o braku wnisienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 26 Jul 17 08:23:51 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Mlaskotów działki nr 73, 74, 78/2, 83/12, 380/2, 457/1, 457/7, 457/9 obręb 14 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88446 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 25 Jul 17 13:00:08 +0200
Inforamcja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Rakowicka, dz. nr 219/22 obr. 8 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88443 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 25 Jul 17 11:54:44 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Rakowicka, dz. nr 219/22 obr. 8 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88440 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 25 Jul 17 11:41:21 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Okrzei 24 na na dz. nr 536/4, 536/2, obr. 33 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88431 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 25 Jul 17 09:59:32 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul Niebieska /dz nr 201/7 obr.62 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88430 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 25 Jul 17 09:56:45 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Glogera działki nr 336/1, 337/21, 261/1, 263 obręb 31 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88428 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 25 Jul 17 08:45:55 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Czyżewskiego dz.522/11,522/16,522/17,522/18 obr.3 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88405 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Mon, 24 Jul 17 14:01:46 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Czyżewskiego dz.580,474/1 obr.3 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88404 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Mon, 24 Jul 17 13:58:42 +0200
Zgłoszenie budowy- ul Szumca,Ciołkosza, dz.752/5,752/6,752/7,752/8,1061,1060/3,1069/3 obr.67,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88400 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Mon, 24 Jul 17 13:30:37 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Schönborna dz. nr 50/2 obr. 97 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88398 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 24 Jul 17 13:13:01 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Ks .St. Truszkowskiego 30C i 30D w Krakowie, działki nr: 553/3, http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88385 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Mon, 24 Jul 17 07:58:36 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/20 ul. św. Wawrzyńca 11 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88361 Fri, 21 Jul 17 13:35:16 +0200 Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Glinik dz. 161/10 obr.16 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88358 Budowa budynku jednorodzinnego.

]]>
Fri, 21 Jul 17 12:32:41 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Ks. Wojciecha Karabuły na działkach nr 194/327, 194/74, 194/83, 194/38, 194/318-317, 194/7, 194/11, obr. 043 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88353 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 21 Jul 17 11:00:58 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Zamoyskiego,dz.539/14 obr.12,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88320 Budowa sieci kanalizacyjnej

]]>
Thu, 20 Jul 17 13:51:55 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Ciechocińska, dz.1069/3 obr.67 Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88307 Przebudowa sieci wodociągowej

]]>
Thu, 20 Jul 17 13:39:08 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Brzegowa dz.191,246/3 obr.1 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88305 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Thu, 20 Jul 17 13:06:47 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.św. Łukasza dz.57 obr.11 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88302 Prace remontowe elewacji zewnętrznej kamienicy.

]]>
Thu, 20 Jul 17 13:01:50 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/19 os. Stalowe 8 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88270 Wed, 19 Jul 17 11:00:53 +0200 Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Petrażyckiego na dz. nr 252/2 obr. 84 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88179 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Fri, 21 Jul 17 10:29:23 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Cechowa,dz.221/20 obr.64,dz.154/8, 154/10,154/11 obr.65 Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88248 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej

]]>
Tue, 18 Jul 17 14:39:48 +0200
Informacja dla podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88243 Tue, 18 Jul 17 14:37:06 +0200 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Szlak dz.8/1 obr.118 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88180 Budowa instalacji centralnego ogrzewania.

]]>
Tue, 18 Jul 17 13:50:28 +0200
Zgłoszenie budowy- ul.Strumienna,dz.15/7,15/8 obr.48,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88157 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Mon, 17 Jul 17 13:30:02 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Strumienna,dz.15/7,15/8 obr.48, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88151 Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej

]]>
Mon, 17 Jul 17 13:17:57 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, przy ul. Słonecznikowej i Kudlińskiego w Krakowie, na dz. nr 570/1, 251/4, 619 obr. 11 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88137 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 17 Jul 17 10:12:21 +0200
Zgłoszenie budowy- ul Goszczyńskiego,dz.35/4,449/10 Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88115 Budowa kontenerowej stacji transformatorowej

]]>
Fri, 14 Jul 17 13:55:39 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Zamoyskiego,dz.539/4 obr.12 Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88112 Sieć kanalizacji ogólnospławnej

]]>
Fri, 14 Jul 17 13:44:26 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Janickiego dz.202/68,203/1,202/53,206/1,207/10,202/57 obr.4 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88109 Budowa odcinka osiedlowej sieci cieplnej.

]]>
Fri, 14 Jul 17 12:29:40 +0200
-Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Zabłocie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88108 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 14 Jul 17 12:04:48 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Kobierzyńska- ul. Torfowa- ul. 8 Pułku Ułanów- ul. Obozowa do działki nr 216/9, obr. ew. nr 43, jednostka ewidencyjna Podgórze w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88082 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 13 Jul 17 10:24:24 +0200
Zgłoszenie budowy -ul. Kozienicka, dz.207/6,obr.72, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88064 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Wed, 12 Jul 17 14:20:04 +0200
Zgłoszenie przebudowy budynku ul.Woronicza 25 dz.422/1 obr.22 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88032 Zgłoszenie przebudowy budynku

]]>
Wed, 12 Jul 17 13:23:41 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Siewna działka nr 1208 obręb 43 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88013 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 12 Jul 17 08:11:16 +0200
Zgłoszenie budowy kontenerowej stacji transformatorowej wraz z przyłaczem elekttroenergetycznym SN oraz sieiami elektroenergetycznymi NNul.Wrocławska dz.44/81,44/83,44/87,316/1 obr.45 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88005 Zgłoszenie budowy stacji trafo

]]>
Tue, 11 Jul 17 13:36:17 +0200
Zgłoszenie przebudowy osiedlowej siei cieplnej wraz z przyłączem w rejonie ul.Mlaskotów , realizowana w związku z budową hali 100-lecia KS Cracovia ul.Mlaskotow dz. 73,74,78/2,83/12,380/2,457/1,457/7,457/9 obr.14 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88004 Zgłoszenie przebudowy sieci cieplnej

]]>
Tue, 11 Jul 17 13:28:23 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.J.Krasnowolskiego dz.116/5 obr.44 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88002 Przebudowa budynku.

]]>
Tue, 11 Jul 17 13:04:53 +0200
Zgłoszenie budowy-ul. Okrzei, dz.536/4,536/2 obr.33,Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87970 Przebud.budynku jednorodzinnego

]]>
Mon, 10 Jul 17 14:02:45 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. 28 Lipca 1943r. w Krakowie, na dz. nr 302/6, 302/9 obr. 10 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87963 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 10 Jul 17 11:45:26 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Smoleńsk, dz nr 173, 135/2 obr. 145 Śródmieście oraz dz. nr 483 obr. 14 jedn. ewid. Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87962 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 10 Jul 17 11:09:55 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Modrzejewskiej działki nr 552 obręb 44 Krowodrza i 804, 805/4 obręb 41 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87951 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 10 Jul 17 08:40:50 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Zabłocie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87949 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 10 Jul 17 08:03:51 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Zabłocie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87948 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 10 Jul 17 07:59:55 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Jarockiego, dz.284,170/12 obr.97 Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87940 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 07 Jul 17 14:24:32 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Na Wirach dz. 305/13,305/5,305/6 obr.21 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87884 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 07 Jul 17 13:06:48 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Na Wirach dz. 303/21,538/5,305/12,305/13,305/5,305/6 obr.21 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87883 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Fri, 07 Jul 17 13:03:30 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Powstania Styczniowego i drodze bocznej od ul.Powstania Styczniowego dz. 346 obr.51 dz.85/16,85/19 obr.53 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87882 Zgłosze4nie budowy sieci wod. - kan.

]]>
Fri, 07 Jul 17 12:58:02 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/18 ul. Śliwkowa 6 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87878 Fri, 07 Jul 17 11:21:58 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Bajeczna, Ofiar Dąbia, dz. nr 210/38 obr. 16 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87862 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Fri, 07 Jul 17 08:41:06 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Godebskiego, dz. nr 69/5, 69/6, 203/2 obr. 14 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87840 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 06 Jul 17 11:27:54 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Lazurowa i ul. Smętna działki nr 877, 1091, 1089 obręb 34 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87833 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 06 Jul 17 07:58:22 +0200
Zgłoszenie budowy i przebudowy miejskiej sieci wodociągowej w ulo.Nowohuckiej na odcinkuod ul.Saskiej do ul.Na Zakolu Wisły w zakresie budowy ścieżki rowerowej ul.Nowohucka dz.29/6,29/7,35,43,45 obr.16 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87810 Zgłoszenie budowy i przebudowy sieci wodociągowej

]]>
Wed, 05 Jul 17 12:01:17 +0200
Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej oraz przyłączy cieplnych ul.Kobierzyńska/Torfowa/8 Pułku Ułanów/Obozowa dz. 318,28/6,62/28,320,195/2,196/8,196/6,200/5,201/5,2502/1,194/42,194/337,348/4,213/2,216/7,217/5,217/4,217/3,216/11,216/10,216/8,216/9 obr.43 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87809 Zgłoszenie budowy sieci cieplnej i przyłączy

]]>
Wed, 05 Jul 17 11:54:50 +0200
Zgłoszenie budowy budynku jednorodziinego ul.Rzepichy dz.31/5,32/5 obr.19 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87807 Zgłoszenie budowy domu jednorodzinego

]]>
Wed, 05 Jul 17 11:49:29 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Brzeska, dz. nr 358/10 obr. 28 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87793 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 05 Jul 17 09:41:36 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Kołaczkowskiego i ul. Działowskiego na działkach nr 258/37, obręb 82 i 206/5 obręb 83 jedn. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87781 informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 04 Jul 17 15:32:21 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/1/9 os. Centrum A 1 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87773 Tue, 04 Jul 17 13:58:06 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Smoleńsk, Retoryka, dz. 137, 135/2, 144, 138, obr. 145, j. ewid. Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87762 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 04 Jul 17 12:50:20 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Bajeczna dz.210/38,210/36 obr.16 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87738 Budowa kanalizacji teletechnicznej.

]]>
Mon, 03 Jul 17 13:09:38 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu, dz. nr 422/1 obr. 22 Śródmieście przy ul. Woronicza 25 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87735 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Mon, 03 Jul 17 12:58:14 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu al. Waszyngtona działki nr 136/2, 135/2 obręb 13 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87729 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Mon, 03 Jul 17 12:26:56 +0200
Zgłoszenie przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych ul.Truszkowskiego 30 C ,30 D dz. 553/3 , 70/4 obr. 40 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87727 Zgłoszenie przebudowy budynkuów jednorodzinnych

]]>
Mon, 03 Jul 17 12:24:30 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Piasta Kołodzieja działka nr 364/3 obręb 1 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87722 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 03 Jul 17 12:08:29 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.galicyjska dz.216/243,322,331 obr.54 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87697 Budowa sieci kanalizacji deszczowej.

]]>
Fri, 30 Jun 17 15:19:16 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu w dniu ul. Kobierzyńska- ul. Torfowa- ul. 8 Pułku Ułanów- ul. Obozowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87696 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Fri, 30 Jun 17 14:48:04 +0200
Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej z przyłaczami ulo.Tatarska/Kościuszki dz. 399/5,399/6, 508 obr.14 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87683 Zgłoszenie osiedlowej sieci ciepłowwniczej

]]>
Fri, 30 Jun 17 12:12:27 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Na Mostkach działka nr 309 obręb 32 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87666 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 30 Jun 17 08:40:08 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Tretówka, dz.307/14,307/12,307/15,307/3,448,307/11,423,268/2 obr.81 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87653 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Thu, 29 Jun 17 15:02:48 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/3/7 ul. Borkowska 29 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87639 Thu, 29 Jun 17 13:17:12 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, dz. nr 625/1 obr.4, jedn. ewid. Krowodrza, w Parku Krakowskim, przy al. Mickiewicza w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87627 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 29 Jun 17 10:25:09 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Prylińskiego 9 na dz. nr 239/3 obr. 7 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87611 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Wed, 28 Jun 17 14:02:48 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/17 ul. Okólna 13 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87595 Wed, 28 Jun 17 08:54:16 +0200 Zgłoszenie budowy -ul Petrażyckiego, dz.255/2 obr.84, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87589 Budowa dwóch budynków mieszkalnyh jednorodzinnych

]]>
Tue, 27 Jun 17 15:07:02 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Czeczotta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87406 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 26 Jun 17 14:53:27 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Na Łąkach w Krakowie, na działce nr 9/11, obreb 54, j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87405 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 26 Jun 17 14:51:24 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Mlaskotów i ul. kasztelańska nr 10/9, 10/12, 83/12, 86/6, 429/3, 429/6, 444, 511 obręb 14 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87384 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 26 Jun 17 08:21:39 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Czeczotta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87376 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Czeczotta

]]>
Mon, 26 Jun 17 07:51:24 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rżącka dz.493,492,263/4,obr.60 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87369 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Fri, 23 Jun 17 14:34:52 +0200
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działk nr 179 z dz.180 jedn. ewid. Krowodrza obręb 34 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87358 Fri, 23 Jun 17 10:51:16 +0200 Zgłoszenie budowy- ul. Zawiła, dz.298/3,298/4 obr.43,Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87348 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Thu, 22 Jun 17 14:57:39 +0200
informacja o umorzeniu postępowania, Decyzja Nr 20/6743.6/2017 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87317 Informacja o umorzeniu postępowania.

]]>
Thu, 22 Jun 17 14:19:08 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Siewna dz.120/8, obr.43 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87311 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Thu, 22 Jun 17 12:11:53 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Bunscha na dz. nr 244/1, 447, 448/1, 455 obr. 41 Podgórze w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87298 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 22 Jun 17 10:23:20 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Zabłocie dz.266,38/7,38/8 obr.14 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87292 Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej.

]]>
Wed, 21 Jun 17 14:49:30 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Piasta Kołodzieja dz.272/12,272/4 obr.1 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87291 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Wed, 21 Jun 17 14:42:49 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Stawowa dz.503/2,502/2,501/2,500/2,499/2,498/6,497/1,652,616/5,617/4,622/4, obr.34 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87290 Budowa sieci napowietrznej i kablowej.

]]>
Wed, 21 Jun 17 14:38:53 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Al. Waszyngtona dz.135/2,136/2 obr.13 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87289 Budowa budynku.

]]>
Wed, 21 Jun 17 14:33:45 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Glogera dz.336/1,337/21,261/1,263 obr.31 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87288 Budowa elektroenergetycznego przyłącza.

]]>
Wed, 21 Jun 17 14:30:27 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu/Decyzja nr 19/6743.6/2017/ ul. Wańkowicza, dz. nr 373/3, 373/8 obr. 44 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87277 Informacja o wniesieniu sprzeciwu.

]]>
Wed, 21 Jun 17 13:23:28 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. dz. nr 398/10, 398/11, obr 5, j. ewid. Śródmieście oraz nr 346, 348, 350, 353, 354, 355, 356, obr. 17, j. ewid. Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87275 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 21 Jun 17 13:13:30 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Słonecznikowa dz.570/1,251/4,619 obr.11 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87230 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Tue, 20 Jun 17 14:53:21 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Woronicza dz.422/1 obr.22 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87228 Przebudowa budynku.

]]>
Tue, 20 Jun 17 14:47:30 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Geodetów, dz. nr 517, 142/1, 142/2, 142/3 obr. 11 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87183 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 19 Jun 17 12:53:48 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.H.Modrzejewskiej dz.552 obr.44 dz.804,805/4 obr.41 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87182 Budowa i przebudowa miejskiej sieci wodociągowej.

]]>
Mon, 19 Jun 17 12:52:46 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Geodetów, dz. nr 517, 142/1, 142/2, 142/3 obr. 11 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87174 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 19 Jun 17 12:33:52 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Światowida na dz. nr 517, 702/2, obr. 33 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87165 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 16 Jun 17 15:18:19 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Lazurowa dz.877,1091,1089 obr.34 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87164 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Fri, 16 Jun 17 15:18:13 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Zabłocie dz.266,272, obr14 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87163 Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej.

]]>
Fri, 16 Jun 17 15:00:26 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Zabłocie dz.266,272, obr14 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87162 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 16 Jun 17 14:57:36 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Niebieska dz.201/7,obr.62 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87161 Rozbudowa miejskiej sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 16 Jun 17 14:49:18 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, os. Akademickie, dz. nr 21/138, 21/241 obr. 6 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87154 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 16 Jun 17 10:47:20 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu decyzja nr 17/6743.7/2017, ul. Jabłonna działki nr : 533, 534, obr. 43, jedn. ewid. Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87152 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Fri, 16 Jun 17 09:28:50 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu, decyzja 17/6743.6/2017, ul. Rzepichy, dz. nr 31/5, 32/5, 32/6 obr. 19 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87149 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Fri, 16 Jun 17 08:32:42 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. dz. nr 238/7 i 240/19, dz. 238/13 i 240/25 obr. 87 Podgórze” w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87143 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 14 Jun 17 15:27:40 +0200
Zgłoszenie budowy kanalizacji deszczowej ul.Kołaczkowskiego i ul.Działowskiego dz.258/37 obr.82 dz.206/5 obr.83 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87135 Zgłoszenie budowy kanalizacji deszczowej

]]>
Wed, 14 Jun 17 13:59:39 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Dekerta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87082 -Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Dekerta

]]>
Wed, 14 Jun 17 09:47:18 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji deszczowej , przyłącz kanalizacji deszczowej ul.Sosnowiecka dz.833,858 obr.34 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87053 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji deszczowej

]]>
Tue, 13 Jun 17 12:18:07 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Lipska dz.168/9,168/10 obr.19 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87052 Budowa elektroenergrtycznej sieci kablowej.

]]>
Tue, 13 Jun 17 12:05:09 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Zawiła na działkach 298/3, 298/4 obr.43 Podgórze, 280/1 obr.69 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87049 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Tue, 13 Jun 17 10:56:23 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rybitwy dz.311/11,72/5,72/6,76,75 obr.22 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87024 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Mon, 12 Jun 17 13:09:03 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rybitwy dz.311/11,72/5,72/6,76,75 obr.22 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87022 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Mon, 12 Jun 17 12:52:18 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowu ul.Al.Pokoju dz.9/9, 9/11 obr.54 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86999 Budowa przyłącza kablowego, stacji transformatorowej.

]]>
Fri, 09 Jun 17 14:20:03 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Prylińskiego dz.239/3 obr.7 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86993 Przebudwa budynku jednorodzinnego.

]]>
Fri, 09 Jun 17 13:03:01 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. L. Petrażyckiego na dz. nr 164/3, 164/6, 164/5 obr. 85 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86947 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 08 Jun 17 11:45:19 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul Lipowej, Rymanowicza /dz nr 46/2obr /obr.14 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86946 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 08 Jun 17 11:34:38 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/3/6 os. Wysokie 15 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86932 Thu, 08 Jun 17 09:29:50 +0200 Informacja o umorzeniu postepowania, Decyzja Nr 16/6743.7/2017, ul. Aliny 2 w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86899 Informacja o umorzeniu postępowania.

]]>
Wed, 07 Jun 17 09:59:56 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rakowicka dz.219/22 obr.8 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86889 Budowa kontenerowej stacji transformatorowej.

]]>
Tue, 06 Jun 17 12:50:23 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rakowicka dz.219/22 obr.8 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86888 Budowa linii kablowej.

]]>
Tue, 06 Jun 17 12:39:42 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/3/5 ul. Kobierzyńska 67 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86887 Tue, 06 Jun 17 12:12:26 +0200 Zgłoszenie przebudowy osiedlowej sieci cieplnej ul.Mlaskotów/Kasztelańska dz. 10/9,10/12,83/12,86/6,429/3,429/6,444,511 obr.15 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86885 Zgłoszenie przebudowy osiedlowej sieci cieplnej

]]>
Tue, 06 Jun 17 11:08:35 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, w rejonie ul. Promienistych i Lublańskiej w Krakowie, na dz. nr 673/3, 673/5, 881 obr. 22 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86884 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 06 Jun 17 10:44:15 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Balicka działki nr 300, 1/1, 2/6, 2/5, 337/3 obręb 1 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86881 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 06 Jun 17 09:01:27 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Pleszowska, dz. nr 351 obr. 42 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86878 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 06 Jun 17 08:58:30 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Balicka działki nr 300, 1/1, 2/6 obręb 1 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86877 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 06 Jun 17 08:48:15 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/16 ul. Na Kozłówce 14 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86848 Mon, 05 Jun 17 10:59:23 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Stepowa /dz nr 231 /obr.60 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86826 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Fri, 02 Jun 17 13:22:27 +0200
Zgoszenie zamiaru budowy ul.Brzeska dz.328 obr.30 dz.358/5,358/10 obr.28 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86793 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 02 Jun 17 07:43:17 +0200
zgłoszenie zamiaru budowy ul. Czeczotta dz. 127/6,127/3 obr.106 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86792 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Fri, 02 Jun 17 07:39:45 +0200
zgłoszenie zamiaru budowy ul. Czeczotta dz. 127/6,127/3 obr.106 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86790 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 02 Jun 17 07:36:20 +0200
Zgłoszenie nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul.Jabłonna dz.533,534 obr.9 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86789 Zgłoszenie nadbudowy budynku

]]>
Fri, 02 Jun 17 07:31:13 +0200
Informacja o umorzeniu postępowania, Decyzja Nr 13/6743.6/2017 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86731 Informacja o umorzeniu postepowania.

]]>
Wed, 31 May 17 13:41:23 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Topografów na dz. nr 334, 335/4, 335/7 obr. 85 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86720 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 31 May 17 09:02:50 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rzepichy dz.31/5,32/5,32/6 obr.19 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86715 Budowa budynku jednorodzinnego.

]]>
Tue, 30 May 17 15:13:15 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Wańkowicza dz.373/7,373/8 obr.44 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86713 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Tue, 30 May 17 15:09:52 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Wańkowicza dz.373/7,373/8 obr.44 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86712 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Tue, 30 May 17 15:05:38 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Smoleńsk dz.137,135/2 obr.145 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86709 Przebudowa sieci wodociągowej.

]]>
Tue, 30 May 17 15:01:34 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Włoska dz.811/47,811/46,811/48,811/51,811/50,811/49,811/44,811/21,811/23,811/58,811/33,811/32,811/29,811/24,811/25,811/27,811/28,432/22,419/3,418/5 obr.49 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86705 Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej.

]]>
Tue, 30 May 17 14:39:18 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Fatimska, dz. nr 474 obr. 9 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86687 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 30 May 17 11:32:48 +0200
Informacja o umoerzeniu postepowania, Decyzja Nr 16/6743.6/2017 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86684 Informacja o umorzeniu postępowania.

]]>
Tue, 30 May 17 11:20:22 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Bochenka,dz.576/47,576/48,576/49,580/1,580/2,576/14,576/59,576/29,576/26,576/50,576/35,104/16 obr.61,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86671 Osiedlowa sieć cieplna

]]>
Mon, 29 May 17 14:49:34 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Geodetów dz.517,142/1,142/2,142/3 obr.11 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86638 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Mon, 29 May 17 13:43:33 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Geodetów dz.517,142/1,142/2,142/3 obr.11 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86636 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Mon, 29 May 17 13:39:51 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Bajeczna dz.210/38 obr.16 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86634 Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej.

]]>
Mon, 29 May 17 13:35:26 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Aliny dz.254/46,254/47 obr.21 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86633 Przebudowa budynku jednorodzinnego.

]]>
Mon, 29 May 17 13:29:41 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/1/8 ul. Parkowa 4 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86627 Mon, 29 May 17 10:32:11 +0200 Zgłoszenie budowy- dz.194/327,194/74,194/83,194/38,194/318,317,194/7,194/11 obr.43,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86610 Budowa przyłącza kablowego, stacja trasformatorowa, linia kablowa. 

]]>
Fri, 26 May 17 14:04:08 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Bajeczna, Ofiar Dąbia, dz. nr 210/38 obr. 16 jedn. ewid. Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86606 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Fri, 26 May 17 13:51:37 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Szewska dz.581/3,331 obr.1 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86528 Budowa sieci kablowej.

]]>
Wed, 24 May 17 14:29:47 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Godebskiego dz.69/5,69/6,203/2 obr.14 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86525 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej.

]]>
Wed, 24 May 17 14:23:30 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Halszki-Witosa / dz. 441/5, 447/13, 448/9, 447/15, 447/19, 447/18, 442/12, 442/16, 442/15, 441/9, 441/3, 440/19, 440/17, 439/1, 479/7, 404/1, 403/3, 403/8, 506/99, 506/103, 443/10, 444/7, 444/6, 402/1, 400/3, 399/6, 479/8 / obr. 48 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86517 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 24 May 17 13:34:30 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Dekerta, dz.206/14,97/8 obr.14, Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86490 Budowa przyłącza elektroenergetycznego

]]>
Tue, 23 May 17 13:45:34 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, al. Pokoju, ul. Francesco Nullo, dz nr 365,371 obr. 17 Śródmieście oraz dz. nr 414/52, 414/45, 496/4 obr. 5 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86477 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 23 May 17 13:16:36 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Syrachowska, dz nr 128/10, 128/7, 105, 104/4, 94/8 obr. 59 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86473 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 23 May 17 12:12:53 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Syrachowska, dz. nr 128/7, 105, 104/4, 94/8, 150 obr. 59 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86449 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 23 May 17 11:17:26 +0200
Informacja o braku wnieisenia sprzeciwu, ul. Bystronia, dz. nr 225 obr. 14 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86446 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 23 May 17 10:19:30 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Galicyjska, dz. nr 216/243, 216/228, 216/227, 443, 446, 447 obr. 54 jedn. ewi. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86436 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

 

]]>
Tue, 23 May 17 09:03:36 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. lLipska / dz. 119/35, 119/36, 246/1 / obr. 19 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86427 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 22 May 17 15:59:07 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Młodzieży / dz. 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 55/6, 55/7 / obr. 55 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86426 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 22 May 17 15:22:51 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Młodzieży / dz. 389/3, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 55/6 / obr.55 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86425 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 22 May 17 15:18:46 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Zawiła dz.298/3,398/4 obr.43. dz.280/1 obr.69 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86417 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Mon, 22 May 17 13:36:57 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Smoleńsk dz.137,135/2,144,138 obr.145 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86416 Przebudowa odcinka osiedlowej sieci cieplnej.

]]>
Mon, 22 May 17 13:32:08 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Pierzchówka http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86391 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Pierzchówka

]]>
Fri, 19 May 17 15:18:14 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Kozienicka / dz. 192/2 i 193/2 / obr. 71 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86390 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 19 May 17 15:14:42 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Schonborna, dz.50/2 obr.97,Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86387 Rozbudowa sieci wodociągowej

]]>
Fri, 19 May 17 13:52:13 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/1/7 os. Szkolne 13 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86381 Fri, 19 May 17 11:34:27 +0200 Zgłoszenie remontu szaletu miejskiego w Parku Krakowskim dz.652/1 obr.4 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86365 Zgłoszenie remontu szaletu

]]>
Fri, 19 May 17 09:14:55 +0200
Zgłoszenie budowy stacji transformatorowej kontenerowej wolnostojącej dla potrzeb zasilania ul.Piasta Kołodzieja dz. 364/3 obr.1 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86361 Zgłoszenie budowy stacji transformatorowej

]]>
Fri, 19 May 17 09:06:23 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Romanowicza- dz.46/2 obr.14,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86351 Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej

]]>
Thu, 18 May 17 14:10:48 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Kobierzyńska, Obozowa,Torfowa,dz.216/9 obr.43,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86345 Budowa osiedlowej sieci cieplnej.

]]>
Thu, 18 May 17 13:43:06 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Stawowa, dz. nr 652, 635/7 obr. 34 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86311 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 18 May 17 08:51:00 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Na Łąkach dz.9/11 obr.54 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86284 Budowa stacji transformatorowej.

]]>
Wed, 17 May 17 11:31:03 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Cystersów / dz. 398/10 / obr. 5 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86280 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 17 May 17 08:13:15 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Balicka /Godlewskiego dz.300 , 1/1,2/6 obr. 1 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86279 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitanej

]]>
Wed, 17 May 17 07:46:54 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Balicka dz.300 obr.1 ul.Godlewskiego dz. 1/1,2/6,2/5,337/3 obr.48 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86278 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Wed, 17 May 17 07:43:02 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul.28 Lipca 1943 dz.302/6, 302/9 obr.10 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86277 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

]]>
Wed, 17 May 17 07:35:10 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/14 ul. Długa 52 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86208 Thu, 18 May 17 10:04:36 +0200 Zgłoszenie budowy- ul. Wolności- dz.416/9,obr.49, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86237 Przebudowa balustrad balkonowych

 

]]>
Mon, 15 May 17 14:59:26 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Strażacka / dz. 321, 143/10, 143/13, 141/11 / obr. 21 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86221 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 15 May 17 14:43:38 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Strażacka / dz. 321, 143/10, 143/13, 141/11 / obr. 21 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86219 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 15 May 17 14:38:53 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu, ul. Mazowiecka w Krakowie, na dz. nr 402, 89/1, 89/2, 90 obr. 46 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86216 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Mon, 15 May 17 14:06:12 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/15 ul. Marczyńskiego 2 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86214 Mon, 15 May 17 10:32:07 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Lipowa, Rymanowicza /dz nr209/4, 328 /obr.14 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86204 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 15 May 17 08:16:17 +0200
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wew. instalacjami ul.Młotków dz.43/3 obr.40 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86193 Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wew. instalacjami

]]>
Fri, 12 May 17 13:57:27 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul.Zakarczmie dz. 238/7,240/19,238/13,240/25 obr. 87 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86185 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 12 May 17 12:07:59 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Promienidtych/Lublańska dz. 673/3,673/5,881 obr.22 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86183 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Fri, 12 May 17 11:59:18 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Orla i Pod Janem w Krakowie, odc. W1.1-W2.1, na dz. nr 535/3, 51/2, 545/3, 55/1 obr. 21 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86133 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 10 May 17 14:46:14 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/13 ul. Cieślewskiego 11 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86130 Wed, 10 May 17 13:46:47 +0200 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/3/4 os. Kazimierzowskie 8 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86117 Wed, 10 May 17 10:51:07 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Jerzego Kuryłowicza na dz. nr 16/5 obr. 97 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86061 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 09 May 17 07:57:33 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Bunscha, dz.244/1,447,448/1,455 obr.41, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86050 Przebudowa ulicy

]]>
Mon, 08 May 17 13:50:26 +0200
Zgłoszenie budowy- ul.Światowida, dz.517,702/2 obr.33, Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86049 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

]]>
Mon, 08 May 17 13:44:17 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu / Decyzja nr 10/6743.6/2017 / ul. Bajeczna/Ofiar Dąbia / dz. nr 210/30, 210/36, 210/38 obr. 16 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86028 informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Mon, 08 May 17 09:27:59 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Kolędnicza dz.153/3,222/3,222/2,222/1 obr.15 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85978 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Fri, 05 May 17 12:47:56 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Kolędnicza dz.:131/1,132/1,189/1,153/3,222/3,222/2,222/1 obr.15 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85974 Rozbubowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 05 May 17 12:21:58 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Wandy dz. 240/3 obr. 17 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85955 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 05 May 17 08:01:57 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu os. Stalowe dz. nr 39/1 obr. 47 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85951 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 05 May 17 07:49:27 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/12 os. Piastów 32 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85944 Thu, 04 May 17 14:16:45 +0200 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/3/3 os. Słoneczne 17 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85942 Thu, 04 May 17 14:13:19 +0200 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Pleszowska dz.351 obr.42 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85936 Przebudowa budynku.

]]>
Thu, 04 May 17 13:42:00 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.oś. Stalowe dz.36, obr.47 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85935 Budowa instalacji centralnej wody ciepłej.

]]>
Thu, 04 May 17 13:37:14 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Fabryczna, dz.398/10,398/11 obr.5 Śródmieście,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85911 Sieć cieplna oraz przyłącze cieplne.

]]>
Fri, 28 Apr 17 15:21:50 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy sieci gazu ul.Stella Sawickiego dz. 21/49, 21/51 obr. 7 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85903 Budowa sieci gazu

]]>
Fri, 28 Apr 17 14:02:14 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Leśmiana działki nr 255/3, 255/5, 255/6 obręb 52 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85865 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 28 Apr 17 08:12:29 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Cystersów, dz.398/10 ,obr.5,Śródmieście, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85858 Budowa sieci kablowej

]]>
Thu, 27 Apr 17 15:37:05 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Petrażyckiego, dz.164/3,164/5,164/6 obr.85 Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85803 Budowa sieci kanalizacyjnej.

]]>
Thu, 27 Apr 17 15:17:31 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Polarna , dz.66 obr.69, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85799 Nadbudowa budynku jednorodzinnego.

]]>
Thu, 27 Apr 17 15:11:25 +0200
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej ul.Na Mostkach dz. 309 obr. 32 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85699 Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej

]]>
Tue, 25 Apr 17 14:41:18 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Topografów, dz.335/7,335/4,334 obr.85 Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85693 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Tue, 25 Apr 17 13:42:07 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Dobrowolskiego dz. nr 200/1, 290/1, 274, 278/1 obr. 40 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85668 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 24 Apr 17 15:47:10 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Nowotarskiej dz. nr 349 obr. 32 Podgórze w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85666 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 24 Apr 17 15:45:46 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Dobrowolskiego dz. nr 200/1, 290/1, 278/1 obr. 40 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85667 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 24 Apr 17 15:43:47 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Pylna w Krakowie, na dz. nr 95/21, 220, 223, 128/4 obr. 7 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85665 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 24 Apr 17 15:23:56 +0200
Zgłoszenie budowy- ul.Rydlówka, Wadowicka,dz.73/4,73/5,73/6,73/7 obr.30, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85663 Budowa sieci kablowej

]]>
Mon, 24 Apr 17 14:46:51 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Siewna w Krakowie, na dz. nr 243, 245, 246/12, 282, 283/2, 1207/2 obr. 43 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85658 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 24 Apr 17 14:09:17 +0200
Zgłoszenie budowy- os Akademickie, dz.21/138,21/241 obr.6,Nowa Huta, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85656 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Mon, 24 Apr 17 13:58:25 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Matematyków Krakowskich / dz. 642, obr. 92 Podgórze, dz. nr 761 i 757, obr. 93 Podgórze oraz na dz. nr 275/2, obr. 94 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85653 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 24 Apr 17 13:43:20 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Młodzieży, dz.55/2,55/3,55/4,55/5,55/6,55/7 obr.55, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85640 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Mon, 24 Apr 17 13:28:23 +0200
Zgłoszenie budowy- ul .Goszczyńskiego, dz.119/35,119/36,246/1 obr.19, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85623 Budowa elektroenergetycznego przyłącza

]]>
Mon, 24 Apr 17 13:18:29 +0200
Zgłoszenie budowy- ul Stepowa, dz..231 obr.64, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85621 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Mon, 24 Apr 17 13:12:07 +0200
Zgłoszenie budowy- ul Kozienicka, dz.192/2,193/2 obr.71,Podgórze Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85583 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

]]>
Fri, 21 Apr 17 14:49:42 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Mochnaniec na dz. nr 349/2, 355/6, 428, 446/2, 446/18, 446/6 obr. 41 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85549 Injformacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 21 Apr 17 10:29:25 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Stawowa dz.652,635/7 obr.34 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85542 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

]]>
Thu, 20 Apr 17 14:37:41 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Niedzicka i Nowosądecka /dz nr 321/1, 321/2 obr.50 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85535 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 20 Apr 17 13:30:21 +0200
Zgłoszenie budowy- ul Kuryłowicza, dz.16/5 obr.97, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85516 Przebudowa budynku

]]>
Wed, 19 Apr 17 14:19:01 +0200
Zgłoszenie budowy- ul.Dąbrowskiego- dz.544/19 obr.13, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85470 Przebudowa sieci wodociągowej

]]>
Fri, 14 Apr 17 12:54:31 +0200
Zgłoszenie budowy- dz.206/14,97/8 obr.14,Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85458 Budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego

]]>
Fri, 14 Apr 17 12:43:49 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Nowotarska,dz.349, obr.32,Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85371 Przebudowa budynku

]]>
Tue, 11 Apr 17 14:35:01 +0200
Zgłoszenie budowy- ul Pierzchówka, dz.466/11,466/10 obr.48,Kraków,Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85370 Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej

]]>
Tue, 11 Apr 17 14:25:42 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Fatimska dz.474 obr.9 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85336 Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej.

]]>
Tue, 11 Apr 17 08:03:43 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Lipowa,Romanowicza- dz.209/4,328 Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85331 Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej

]]>
Mon, 10 Apr 17 14:17:02 +0200
Zgłoszenie budowy- Halszki,Witosa,dz.441/5,447/13,448/9,447/15,447/19,447/18,442/12,442/16,442/15,441/9,441/3,440/19,440/17,439/1,479/7,404/1,403/3,403/8,506/99,506/104,443/10,444/7,444/6,402/1,400/3,399/6,.479/8obr.48 Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85311 Budowa sieci sterowania

]]>
Fri, 07 Apr 17 15:22:33 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Chrzanowskiego, dz.444,446/9,445/1 obr.93,Podgórze,Kraków, http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85300 Budowa miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Fri, 07 Apr 17 15:05:18 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Bystronia, dz.225,obr.14,Nowa Huta,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85297 Przebudowa sieci wodociągowej

]]>
Fri, 07 Apr 17 14:52:40 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Pleszowska, dz.351 obr.42, Krowodrza, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85290 Przebudowa budynku

]]>
Fri, 07 Apr 17 14:36:29 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Bochenka, dz.576/72,576/73,576/69,576/68,576/70 obr61,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85097 Budowa dwóch stacji transformatorowych

]]>
Thu, 06 Apr 17 15:26:18 +0200
Zgłoszenie budowy-ul. Łukowiec, dz.40/14 obr.71, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85096 Nadbudowa garażu

 

 

 

]]>
Thu, 06 Apr 17 15:19:42 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Pod Janem/Orla/Księcia Józefa dz.533/15,535/3,51/2,545/3,55/1 obr.21 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85087 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Thu, 06 Apr 17 14:35:36 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Przyszłości działki nr 305, 27, 26/12 obręb 8 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85080 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 06 Apr 17 12:54:34 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Woźników dz.328/4,328/5 obr.49 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85053 Przebudowa budynku jednorodzinnego.

]]>
Wed, 05 Apr 17 15:14:57 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Młodzieży,dz.389/3,55/2,55/3,55/4,55/5,55/6 obr.55,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85047 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Wed, 05 Apr 17 13:40:43 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. ks. Jerzego Popiełuszki 7 /dz nr 42/obr.101 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85042 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 05 Apr 17 11:43:07 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. ks. Jerzego Popiełuszki 7 /dz nr 42/obr.101 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85039 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 05 Apr 17 11:41:40 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Obronna /dz nr 345/3/obr.60 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85038 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 05 Apr 17 11:39:47 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Szymonowica na dz. nr 311/2 obr. 41 j. ew. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85037 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 05 Apr 17 11:35:55 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Ojcowska w Krakowie, na dz. nr 3/4, 432, 431/3 obr. 34 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85014 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 04 Apr 17 13:17:04 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Ojcowska w Krakowie, na dz. nr 3/4, 432, 431/3 obr. 34 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85013 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 04 Apr 17 13:12:09 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Al. Pokoju dz.365,371-obr.17, dz.414/52,414/45,496/4-obr.5 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85001 Przebudowa odcinka osiedlowej sieci cieplnej.

]]>
Tue, 04 Apr 17 11:59:33 +0200
Zgłoszenia zamiaru budowy ul Bjeczna dz.210/38 obr.16 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84974 Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej.

]]>
Mon, 03 Apr 17 15:28:38 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Syrachowska dz.128/1,128/7,105,104/4,94/8 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84973 Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Mon, 03 Apr 17 15:23:45 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Syrachowska dz.128/7,105,104/4,94/8,150 obr.59 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84972 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Mon, 03 Apr 17 15:19:14 +0200
Zgłoszenia zamiaru budowy ul.Bunscha dz.349/2,355/6,428,446/18,446/6 obr.41 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84950 Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej.

]]>
Mon, 03 Apr 17 12:48:56 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Mazowiecka dz.402,89/1,89/2,90 obr.46 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84949 Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji ogólnospławnej.

]]>
Mon, 03 Apr 17 12:39:20 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Suchy Jar dz. nr 243, 166 obr. 41 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84943 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 03 Apr 17 09:53:06 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/10 os. Stalowe 5 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84938 Mon, 03 Apr 17 08:51:08 +0200 Zgłoszenie budowy- ul Dobrowolskiego, dz.200/1,290/1,278/1 obr.40, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84931 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 31 Mar 17 15:03:10 +0200
Zgłoszenie budowy- ul Dobrowolskiego, dz.200/1,290/1,274,278/1 obr.40, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84930 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Fri, 31 Mar 17 14:51:22 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Kurczaba /dz nr 361/13 obr /obr.55 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84925 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Fri, 31 Mar 17 13:48:54 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Pylna dz.95/21,220,223,128/4 obr.7 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84921 Przebudowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Fri, 31 Mar 17 13:29:14 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Bajeczna dz.210/38 obr.16 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84920 Budowa linii kablowych.

]]>
Fri, 31 Mar 17 13:23:33 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Spacerowa/ Ks. F. Trockiego na dz. nr 428/2, 429/4, 429/2, 429/5, 429/7, 429/8 obr. 71 Podgórze oraz działce 101/1 obręb 82 Podgórze w Krakowi http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84915 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 31 Mar 17 12:05:13 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Rysiewicza działki nr 728/2, 728/3, 728/4, 730 obręb 29 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84895 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 31 Mar 17 09:26:45 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/3/2 ul. Borkowska 27 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84867 Thu, 30 Mar 17 09:40:02 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Stojałowskiego i Wysłouchów / nr. 80/26, 201/14, 206, 201/11, 201/8, 201/9, 201/10, 207, 208, 209, 210, 201/3, 201/2, 190/15, 198/49, 212, 198/7, 197/39, 9/27/ http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84864 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 30 Mar 17 08:22:50 +0200
Konkurs na zagospodarowanie „Małej Chorwacji” w Krakowie. Zapraszamy do głosowania! http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84842 Od 27 marca trwają w Krakowie „Międzynarodowe studenckie warsztaty projektowe na opracowanie koncepcji zagospodarowania wschodniego fragmentu Parku Miejskiego Bagry Wielkie z obszarem tematycznym „Mała Chorwacja”.

]]>
Wed, 29 Mar 17 14:31:50 +0200
Zgłoszenie budowy- ul Siewna , dz.283/2,282,243,245,246/12,1207/2 obr.43,Krowodrza, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84841 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wod.-kan.

]]>
Wed, 29 Mar 17 14:18:28 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Przegorzalska działka nr 314/1 obręb 17 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84821 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Tue, 28 Mar 17 14:42:07 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, na dz. nr 79/3, 78, 352/7 obr. 51 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84820 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 28 Mar 17 14:30:00 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Bagrowa / 42/14, 42/9, obr. 27 Podgórze oraz na działce nr 183/37, obr. 19 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84785 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 27 Mar 17 14:05:43 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Śliczna działki nr 450/10, 750/3 obręb 4 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84784 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 27 Mar 17 14:02:20 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Galicyjska dz.216/243,216/228,216/227,443,446,447 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84769 Budowa sieci kanalizacji deszczowej.

]]>
Mon, 27 Mar 17 12:14:41 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Szlak 51 dz.8/1 obr.118 Śródmieście. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84757 Budowa instalacji centralnego ogrzewania.

]]>
Mon, 27 Mar 17 08:31:57 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Zdunów dz. nr 380, 382/1, 700 obr. 33 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84753 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 27 Mar 17 08:06:27 +0200
Zgłoszenie budowy budynku ul.Przegorzalska dz. 314/1 obr.17 Krowodrza Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84730 Budowa budynku

]]>
Fri, 24 Mar 17 13:17:57 +0100
Zgłoszenie budowy - ul.Przyszłości dz. 305,27,26/12 obr. 8 Krowodrza Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84729 Budowa sieci wodociągowej i kanał sanitarny

]]>
Fri, 24 Mar 17 13:12:59 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Petofiego, dz. nr 486/6, 307/10, 307/15 obr. 3 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84698 ØØInformacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 23 Mar 17 13:09:04 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.B. Leśmiana dz.255/3,255/5,255/6 obr.52 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84695 Rozbudowa miejskiej sieci wodociągowej.

]]>
Thu, 23 Mar 17 12:55:16 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Myśliwska /dz nr 1/10 obr /obr.19 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84694 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 23 Mar 17 12:33:23 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.J. Kuryłowicza dz.16/5 obr.97 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84612 Przebudowa budynku jednorodzinnego.

]]>
Tue, 21 Mar 17 13:22:10 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Rydlówka na dz. nr 72/3, 290/2, 380, 353 obr.30 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84610 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 21 Mar 17 12:55:06 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Wandy dz.240/3 obr.17 Sródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84576 Budowa sieci kablowej.

]]>
Mon, 20 Mar 17 12:14:57 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Drozdowskich i ul. Orleańskiej na dz. nr 40/5, 40/10, 41/9, 41/5, 44/2, 51/6, 41/18, 41/16, 41/15, 41/23 obr. 69 j. ew. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84573 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 20 Mar 17 12:02:31 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Drozdowskich i ul. Orleańskiej na dz. nr 40/5, 40/10, 41/9, 41/5, 44/2, 51/6, 41/18, 41/16, 41/15 obr. 69 j. ew. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84572 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 20 Mar 17 11:59:08 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Dobrowolskiego na dz. nr 63/10, 63/11, 454 obr.71 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84564 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

 

]]>
Mon, 20 Mar 17 10:31:19 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Gen. Jana Karcza, dz. nr 441 obr. 71 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84533 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 17 Mar 17 07:31:30 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Niedzicka/Nowosądecka dz.321/1,21/2 obr.50 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84517 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Thu, 16 Mar 17 14:31:07 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Gromadzka /dz nr 260/6 /obr.28 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84501 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 16 Mar 17 12:09:36 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Radzikowskiego działki nr 778/2, 912, 942, 917, 918 obręb 41 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84482 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 16 Mar 17 08:18:23 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Stawowa w Krakowie, na dz. nr 594/2, 652, 513, 514, 515/2, 516/6 obr. 34 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84468 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 15 Mar 17 14:21:41 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu W REJONIE UL. M. KONOPNICKIEJ NA DZIAŁKACH NR: 526/19, 526/21, 526/3, OBR. 12 PODGÓRZE I 29/15, 1/2 1/8, 1/9 (DAWNIEJ 1/5) OBR. 30 PODGÓRZE http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84462 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 15 Mar 17 12:57:02 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.oś.Stalowe dz.39/1 obr.47 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84449 Budowa sieci elektroenergetycznej i budowa sieci kanalizacji deszczowej.

]]>
Wed, 15 Mar 17 11:15:40 +0100
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia przebiegu granic działki 216 z dz.215,227_1,217_2,217_1,128, obr.85, jedn.ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84450 Wed, 15 Mar 17 11:08:02 +0100 Zgłoszenie budowy- ul. Suchy Jar, dz.243,166 obr.41 Nowa Huta, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84403 Budowa sieci wodociągowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

]]>
Mon, 13 Mar 17 14:39:19 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/1/4 ul. Sołtysowska 10c http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84322 Thu, 09 Mar 17 13:44:03 +0100 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.ks.J.Popiełuszki dz.42 obr.101 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84316 Budowa garażu.

]]>
Thu, 09 Mar 17 12:52:01 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Szymonowica dz.311/2 obr.41 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84314 Rozbudowa sieci wodociągowej.

]]>
Thu, 09 Mar 17 11:37:17 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Fedkowicza na dz. nr 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/3, 1/1 obr. 75, nr 273/1 obr. 74 j. ew. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84315 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 09 Mar 17 11:34:19 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Ojcowska dz.3/4,432,431/3 obr.34 Krowodrza , Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84313 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Thu, 09 Mar 17 10:45:02 +0100
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Ojcowska dz. 3/4,432,431/3 obr. 34 Krowodrza, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84309  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Thu, 09 Mar 17 10:38:59 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Ważewskiego w Krakowie na dz. nr 334/3, 454/2, 493, 454/1, 311/1 obr. 87 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84301 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 09 Mar 17 10:02:47 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, na działkach nr 382/32, 393/2 oraz części działek nr 393/1, 382/21, 393/3 obr. 4 j. ewid. Krowodrza przy Al. Kijowskiej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84284 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 08 Mar 17 12:56:02 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Kaczorówka-boczna w Krakowie, na dz. nr 22/7, 316, 230/1 obr. 32 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84281 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

 

]]>
Wed, 08 Mar 17 12:50:43 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/4/2 os. Piastów 24 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84255 Tue, 28 Nov 17 13:53:42 +0100 OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84243 Budowa kanału sanitarnego DN 250 mm (dł. ok. 946 m) wraz z przebudową: wodociągu DN 100 mm (dł. ok. 244 m), gazociągu dn 40 mm (dł. ok. 130 m), przebudową i rozbudową sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia (dł. ok. 49 m) wraz z przebudową słupa energetycznego niskiego napięcia na działkach nr 31/9, 33, 491, 46, 467, 468/1, 468/2, 380, 381/1, 465/14, 465/19, 43/3, 412/1, 412/2, 466, 61/2, 363/2, 351/3, 63/3, 396, 51/6, 392 obr. 60 Podgórze i na działce nr 316/27 obr. 61 Podgórze przy ulicach Kalinowej i Krystyna z Ostrowa w Krakowie

]]>
Tue, 07 Mar 17 15:25:15 +0100
/Zgłoszenie budowy/oś Stalowe dz.39/1 obr.47 Nowa Huta Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84241 Utwardzenie działki wraz z budową oświetlenia i odwodnienia.

]]>
Mon, 06 Mar 17 14:59:36 +0100
Zgłoszenie budowy- Al. Pod Kopcem 10, dz.29/3 obr.29, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84238 Docieplenie budynku

]]>
Mon, 06 Mar 17 14:04:06 +0100
Zgłoszenie budowy - Al.Pod Kopcem 8, dz.29/3 obr.29, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84230 Docieplenie budynku

]]>
Mon, 06 Mar 17 13:54:41 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Dr Jana Piltza na dz. nr 98 obr. 42 j. ew. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84209 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 06 Mar 17 08:42:37 +0100
Zgłoszenie budowy- ul. Dobrowolskiego, dz.454,63/10,63/11 obr.71, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84176 Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej

]]>
Fri, 03 Mar 17 10:21:34 +0100
Zgłoszenie budowy- ul. Strażacka, dz.321,143/10,143/13,141/11 obr.21, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84167 Budowa miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Thu, 02 Mar 17 15:21:34 +0100
Zgłoszenie budowy- ul. Strażacka, dz.321,143/10,143/13,141/11 obr.21, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84164 Rozbudowa miejskiej kanalizacj sanitarnej

]]>
Thu, 02 Mar 17 15:12:58 +0100
Zgłoszenie budowy-ul. Obronna ,dz.345/3 obr.60, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84110 Budowa miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Thu, 02 Mar 17 14:51:42 +0100
Zgłoszenie budowy- ul. Śliczna,dz.450/10,750/3 obr.4, Śródmieście, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84109 Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej

]]>
Thu, 02 Mar 17 14:40:21 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Smoleńskiego, dz. nr 252 obręb 89 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84105 Informacja o braku wniesienia

]]>
Thu, 02 Mar 17 14:36:24 +0100
Zgoszenie budowy- ul.J. Majówny, dz.79/3,78,352/7 obr.51,Krowodrza, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84103 Rozbudowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Thu, 02 Mar 17 14:28:07 +0100
Zgłoszenie budowy-ul. Ks.J.Popiełuszki, dz.42, obr.101, Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84079 Przebudowa budynku mieszkalnego

]]>
Thu, 02 Mar 17 09:13:45 +0100
Zgłoszenie budowy- ul. Brucknera, dz.7/1,489 obr.71,Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84078 Adaptacja stacji transformatorowej

]]>
Thu, 02 Mar 17 09:06:35 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Świętojańska 10 na dz. nr 116 obr. 75 j. ew. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84065 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 01 Mar 17 11:45:05 +0100
Informacja o umorzeniu postępowania decyzj anr 8/6743.7/2017 al. Jana Pawła II http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84064 informacja o umorzeniu postępowania

]]>
Wed, 01 Mar 17 11:40:14 +0100
Informacja o umorzeniu postępowania decyzja nr 7/6743.7/2017 ul. Nullo/al.Pokoju http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84058 Informacja o umorzeniu postępowania

]]>
Wed, 01 Mar 17 10:24:40 +0100
Zgłoszenie budowy- ul. Nowotarska,dz.349 obr.32.Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84034 Przebudowa budynku mieszkalnego

]]>
Tue, 28 Feb 17 13:09:16 +0100
Zgłoszenie budowy- ul. Zdunów,dz.380,382/1,700 obr.33,Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83976 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej

]]>
Fri, 24 Feb 17 13:22:08 +0100
Zgłoszenie budowy- Al.Jana Pawła II, dz.21/257,21/244 obr.6, Nowa Huta,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83954 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 24 Feb 17 11:32:23 +0100
Zgłoszenie budowy- ul. Trockiego, dz.441,obr.71, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83952 Budowa miejskiej sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 24 Feb 17 11:13:07 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Niebyła, dz. nr 221, 592 obr. 10 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83950 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Fri, 24 Feb 17 11:09:51 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/7 ul. Działkowa 33 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83951 Fri, 24 Feb 17 11:07:48 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Babińskiego na dz. nr 183 obr. 70, nr 8/4, 8/5, 8/7, 8/13 obr. 42 j. ew. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83929 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 23 Feb 17 15:13:58 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Podgórki Tynieckie na dz. 228/3, 229, 234/11, 234/7 obr. 75, Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83917 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 23 Feb 17 13:38:02 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Emaus dz. nr 583/10 obr.11 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83904 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 23 Feb 17 08:44:30 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Stefanowicza, dz. nr 166/57, 166/59 i 167/54 obr. 30 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83901 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 23 Feb 17 08:39:40 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Olchowa, ul. Kasprzyckiego, dz. nr 297, 101/1, 105/1, 105/2, 106, 33/6, 33/7, 33/8, 33/9 obr. 17 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83896 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 22 Feb 17 15:33:29 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Piaskowa, Stelmachów, dz. nr 1499, 1026, 1027, 1497/2 obr. 33 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83895 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 22 Feb 17 15:21:14 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Pogorzalska, Olchowa, Kasprzyckiego, dz. nr 293/1, 297, 101/1, 107/1, 105/1, 105/2, 106, 307 obr. 17 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83893 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 22 Feb 17 15:16:14 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Drożyska/ dz. nr 129/7, 131, 85/4, 85/5 obr. 30 jedn. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83890 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 22 Feb 17 14:52:54 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu /decyzja nr 6/6743.6/2017/ ul. Fabryczna http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83888 Informacja o wniesieniu sprzeciwu.

]]>
Wed, 22 Feb 17 14:11:38 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Moczydło 21 / dz. 197/4 / obr. 91 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83884 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 22 Feb 17 13:55:01 +0100
Zgłoszenie budowy- ul. Stojałowskiego, Wysłouchów,dz.80/26,201/14,206,201/11,201/8,201/9,201/10,207,208,209,210,201/3,201/2,190/15,198/49,212,198/17,197/39,9/27 obr.65,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83883 Budowa i rozbudowa osiedlowej sieci cieplnej

]]>
Wed, 22 Feb 17 13:08:13 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Wielkanocna,Widłakowa,Nierówna,Bodzowska / dz. 287/1,324,325,326,327,328,329,331 / obr. 5 Podgórze / oraz dz. 319/44,319/15,324/4,277/4,340/1,329 / obr. 4 Podgórze / http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83868 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 22 Feb 17 09:20:50 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Podbipiety, socy/ dz. nr 118/3, 119/2, 215/2, 215/1, 123/5 obr. 56 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83840 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 21 Feb 17 13:19:31 +0100
Zgłoszenie budowy- ul. Spacerowa/Trockiego-, dz..428/2,429/4,429/5,429/7,429/8 obr.71,dz.101/1 obr.82,dz.428/1,428/2,429/1,429/2,429/3,429/4,429/6,42/7 obr.71, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83839 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Tue, 21 Feb 17 12:44:40 +0100
Zgłoszenie budowy - ul. Matematyków Krakowskich, dz.642 obr.92, dz.761,757 obr.93 dz.275/2 obr.94 , Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83818 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Mon, 20 Feb 17 15:20:42 +0100
Zgłoszenie budowy- ul. Stawowa, dz.594/2,652,513,514,515/2,516/6 obr.34, Krowodrza, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83811 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Mon, 20 Feb 17 15:09:01 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/1/2 ul. Bosaków 9 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83804 Mon, 20 Feb 17 11:05:39 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Siewna działki nr 15, 18, 19/1, 20/1, 21, 22, 24, 25, 27 obręb 43 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83798 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 20 Feb 17 07:55:40 +0100
Zgłoszenie budowy- ul Dziekanowicka, dz.34/1 obr.1, Nowa Huta, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83783 Rozbudowa budynku mieszkalnego

]]>
Fri, 17 Feb 17 14:13:52 +0100
Zgłoszenie budowy- ul. Myśliwska, dz.1/10 obr.19 Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83781 Sieć kanalizacji ogólnospławnej

]]>
Fri, 17 Feb 17 14:06:52 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Bolesława Chrobrego/ Na Wiankach / dz. nr 527/6, 521/7 obr. 6 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83763 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 17 Feb 17 08:56:00 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Sucharskiego /dz nr 271/5 /obr.103 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83742 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 16 Feb 17 12:27:17 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Widok, dz. nr 210/35, 210/36, 210/37, 210/38 obr. 16 jedn. ewid. Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83736 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 16 Feb 17 10:31:08 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Drożyska, dz. nr 129/7, 131, 85/4, 85/5 obr. 30 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83703 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 15 Feb 17 11:29:16 +0100
Dotacje w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - lista 6/2017 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83683 Wed, 15 Feb 17 08:32:36 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, dz. nr 44/87, 44/81, 316/12, 245 obr. 45 Krowodrza, przy ul. Wrocławskiej/Racławickiej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83677 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 14 Feb 17 15:11:04 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, dz. nr 44/77, 44/87, 44/81, 316/12, 245 obr. 45 Krowodrza, przy ul. Wrocławskiej/Racławickiej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83675 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 14 Feb 17 15:05:40 +0100
Zgłoszenie budowy- dz.293/1,382/1,393/3 obr.4, Krowodrza, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83670 Przebudowa przekładki osiedlowej sieci cieplnej

]]>
Tue, 14 Feb 17 13:46:32 +0100
Zgłoszenie budowy- ul. Fabryczna, dz.394/1 obr.5, Śródmieście, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83668 Montaż kanałów wentylacyjnych

]]>
Tue, 14 Feb 17 13:35:19 +0100
Zgłoszenie budowy- ul.Jana Kurczaba, dz. 361/13 obr.55, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83666 Sieć kanalizacji sanitarnej

]]>
Tue, 14 Feb 17 13:09:36 +0100
Zgłoszenie budowy- ul. Smoleńskiego, dz.252 obr.89, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83664 Budowa kanalizacji sanitarnej

]]>
Tue, 14 Feb 17 12:56:27 +0100
Dotacje w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - lista 5/2017 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83630 Mon, 13 Feb 17 10:34:09 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Wrocławska działki nr 44/77, 44/81, 44/87 obręb 45 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83617 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 13 Feb 17 08:08:11 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/3/1 ul. Jaremy 23 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83605 Fri, 10 Feb 17 13:06:30 +0100 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/6 ul. Na Szaniec 21 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83604 Fri, 10 Feb 17 12:41:20 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Wadowska, dz. nr 228/1, 73/1, 73/2, 73/3 obr. 17 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83591 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 09 Feb 17 12:09:08 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Wadowska, dz. nr 228/1, 72, 73/1, 73/2, 73/3 obr. 17 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83589 Infomracja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 09 Feb 17 11:09:23 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Głogowiec dz. nr 27/14, 167 obręb 19 Krowodrza i 307 obręb 52 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83584 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 09 Feb 17 09:37:03 +0100
Zgłoszenie budowy- ul. Rysiewicza, dz.728/2,728/3,728/4,730 obr.29 Krowodrza, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83574 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej

]]>
Wed, 08 Feb 17 13:12:18 +0100
Zgłoszenie budowy - ul. Smoleńskiego, dz.252, obr.252, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83573 Budowa kanalizacji sanitanej

]]>
Wed, 08 Feb 17 13:02:22 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/5 ul. Urzędnicza 45 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83564 Wed, 08 Feb 17 10:45:53 +0100 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/1/1 os. Centrum C 1 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83552 Tue, 07 Feb 17 15:13:12 +0100