BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Sat, 18 Nov 17 12:59:32 +0100 XVI edycja PPL http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92499 Gmina Miejska Kraków informuje, iż organizuje XVI edycję Programu Pomocy Lokatorom

]]>
Fri, 17 Nov 17 15:37:58 +0100
Dyżur w Urzędzie Stanu Cywilnego w Krakowie - 18 listopada 2017 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92498 Fri, 17 Nov 17 15:10:45 +0100 Zgłoszenie budowy- ul. Rzemieślnicza, dz.123/29,123/31,123/33 obr.30,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92497 Budowa kontenerowej stacji transformatorowej

]]>
Fri, 17 Nov 17 14:56:42 +0100
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92483 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew z terenu ul. Jerzmanowskiego 8, 12, 32, ul. Teligi 30, 32.

]]>
Fri, 17 Nov 17 14:28:36 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Komuny Paryskiej na dz. 193, 197, 189/60, 189/3, 189/4, obr. 70, j. ewid. Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92481 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 17 Nov 17 14:20:27 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu na działkach nr 330/3, 331,332, 337, 555 obr. 7 Podgórze przy ul. Ćwikłowej w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92480 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 17 Nov 17 14:17:17 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92474 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 288/6 obr. 79 Podgórze przy ul. Bogucianka w Krakowie”

]]>
Fri, 17 Nov 17 12:58:53 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92473 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 63 SDR 11 na działkach nr 83/2, 83/15 obr. 37 Podgórze oraz działce nr 263 obr. 40 Podgórze przy ul. Unruga w Krakowie”

]]>
Fri, 17 Nov 17 12:55:59 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92472 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 361/60, 361/26, 361/6, 420, 14/2, 374 obr. 67 Podgórze przy ulicy Torowej w Krakowie.”

]]>
Fri, 17 Nov 17 12:49:12 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92471 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 257, 278/1 obr. 40 Podgórze przy ul. Dobrowolskiego w Krakowie”

]]>
Fri, 17 Nov 17 12:47:01 +0100
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92463 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu ul. Pszennej 7 dz. nr 57/34, 67/5, 128/12 obr. 47 Podgórze.

]]>
Fri, 17 Nov 17 10:50:46 +0100
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92452 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "STARY BIEŻANÓW" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.
Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu rozpocznie się w dniu 30 listopada 2017 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 17 Nov 17 09:50:27 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ośAlbertyńskie dz.56,55,58/6,83/1,242 obr.7 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92451 Przebudowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 17 Nov 17 09:50:02 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy oś.Albertyńskie dz.56,60/10,60/7,83/1,94/8,94/5,277/1,80/1,67/9,67/23 obr.7 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92450 Przebudowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 17 Nov 17 09:46:51 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy oś.Albertyńskie dz.83/1 obr.7 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92449 Przebudowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 17 Nov 17 09:42:53 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy oś.Albertyńskie dz.83/1,314,277/1,94/4,96,94/5,94/7,94/8,95 obr.7 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92448 Przebudowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 17 Nov 17 09:39:32 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy oś.Albertyńskie dz.58/6,83/1,60/4,60/5,60/6 obr.7 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92447 Przebudowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 17 Nov 17 09:35:05 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy oś.Albertyńskie dz.56,60/10,60/11,60/12,63,64/1,64/2,83/1 obr.7 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92445 Przebudowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 17 Nov 17 09:32:01 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Mogilska dz.609/22,609/24 obr.4 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92444 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Fri, 17 Nov 17 09:28:13 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu decyzją nr 29/6743.7/2017 z dnia 13.11.2017 ul. Jeleniogórska na dz. nr 141/2, 139/9, 139/11, 139/12 obr. 44 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92441 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Fri, 17 Nov 17 09:26:56 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu decyzją nr 46/6743.6/2017 z dnia 13.11.2017 r., ul. Jeleniogórska na dz. nr 139/11, 139/12 obr. 44 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92443 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Fri, 17 Nov 17 09:25:13 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Tischnera na dz. nr 386, 387, 388 obr. 30 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92439 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 17 Nov 17 09:08:34 +0100
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92434 Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do potoku Kostrzeckiego istniejącym wylotem Ø 200 mm (na działce nr 440/1 obr. 2 Podgórze) oczyszczonych ścieków komunalnych z rozbudowywanej i modernizowanej mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków Kostrze zlokalizowanej w rejonie ul. Falistej w Krakowie.

]]>
Fri, 17 Nov 17 07:51:59 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Zakliki z Mydlnik dz. 242/17,242/18 obr. 49 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92433 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Fri, 17 Nov 17 07:29:35 +0100
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92388 Obwieszczenie w sprawie:

• wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Prezydenta Miasta Krakowa znak: WS-08.6341.205.2016.JI z 04.11.2016r.,

• udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu (w zlewni Drwiny Długiej) w rejonie ul. Półłanki istniejącym wylotem Ø 800 mm (zlokalizowanym na działce nr 229/1 obr. 104 Podgórze) ścieków opadowych oraz wód drenażowych z terenu komercyjnej strefy Rybitwy.

]]>
Fri, 17 Nov 17 07:54:06 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Półłanki, Agatowa, Taborowa /dz 114/13, 245/18, 245/24, 291/7, 134/2, 241 /obr.104Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92425 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 16 Nov 17 15:15:01 +0100
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92423 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 4 szt. drzew z terenu ul. Białoruskiej 57, 59, 61, 63, 65.

]]>
Thu, 16 Nov 17 15:05:51 +0100
OGŁOSZENIE KONKURSU PROJEKTÓW DLA KLUBÓW SPORTOWYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW W ZAKRESIE SPRZYJANIA ROZWOJOWI SPORTU W 2018 ROKU http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92420 Thu, 16 Nov 17 14:47:07 +0100 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92419 „Rozbudowa sieci gazu niskiego ciśnienia na działkach nr 786/2, 786/3, 1044/2, 884 obr. 23 Śródmieście przy ul. Ptasiej/Kanonierów w Krakowie”

]]>
Thu, 16 Nov 17 14:34:53 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92417 „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej, przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej i sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV, kablowej na działkach nr 404/2, 404/3, 404/4, 406, 407, 408, 409, 410/1, 369/6, 369/5, 412/7, 774, 818 obr. 34 Krowodrza przy ulicy Stawowej w Krakowie.”

]]>
Thu, 16 Nov 17 14:29:22 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92416 „Budowa osiedlowej sieci cieplnej na działkach nr 386, 513 obr.14 Krowodrza przy ul. Kraszewskiego w Krakowie”

]]>
Thu, 16 Nov 17 14:27:21 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92410 „Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej nN, Sn oraz stacji transformatorowej SN/nN w Krakowie przy ul. gen. Bolesława Roi, na działkach nr 1/10, 1/11, 8/21, 8/22 obr.48 Podgórze, 82/64, 82/86, 252/6 obr.47 Podgórze”

]]>
Thu, 16 Nov 17 14:25:04 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92409 „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na działce nr 536/7 obr. 49 Podgórze przy ul. Macedońskiej w Krakowie”

]]>
Thu, 16 Nov 17 13:39:33 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92407 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 40 SDR11 przy ul. Cechowej w Krakowie, na działkach nr 219/9, 219/10, 219/8, 219/7, 219/4, 219/3 obr. 65 Podgórze”

]]>
Thu, 16 Nov 17 13:37:03 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92405 „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr 11/1, 11/2, 12, 13, 14, 18, 19 obr. 33 Krowodrza przy ul. Gaik w Krakowie”

]]>
Thu, 16 Nov 17 13:32:22 +0100
OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92404 „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek użyteczności publicznej o funkcji wystawienniczo gastronomicznej na potrzeby Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wewnętrznymi instalacjami na zewnątrz, mieszczącego się na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Kopernika 27 w Krakowie, działki nr 2/2, 2/3 obr.53 Śródmieście”

]]>
Thu, 16 Nov 17 13:29:56 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92403 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 50 SDR11 na dz. nr 299, 196/1, 196/6, 196/3 obr. 40 Podgórze przy ul. Hufcowej w Krakowie”

]]>
Thu, 16 Nov 17 13:26:58 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92402 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 914/9, 915 obr. 21 Krowodrza przy ul. Dwornej w Krakowie”

]]>
Thu, 16 Nov 17 13:24:29 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92401 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 359, 211, 343, 210, 209/2, 209/1, 208/5 obr. 51 Krowodrza przy ulicy Majówny w Krakowie.”

]]>
Thu, 16 Nov 17 13:19:42 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92400 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 51/1, 580 obr. 3 Krowodrza przy ulicy Głowackiego w Krakowie.”

]]>
Thu, 16 Nov 17 13:17:19 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92398 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 2/5, 2/7, 3/6, 3/8, 14/3, 15/6, 15/8, 15/9, 15/10, 15/11, 16/16, 16/18, 16/19, 17/15, 17/17, 17/18, 17/19, 17/20, 17/21, 17/22, 18/7, 18/8, 18/11, 18/12, 18/23, 18/24, 18/25, 18/26, 19/12, 19/13, 21/2, 21/3, 24/4, 25/3, 25/4, 26/1, 26/2, 27/16, 27/17, 27/18, 27/19, 318/3, 318/4, 318/5, 318/6, 320/1, 324/1, 324/2, 324/3, 335, 3/9, 14/2, 15/7, 320/2, 12/2, 16/26, 16/27 obr. 3 Podgórze, na działkach nr 429/4, 429/11, 429/12, 429/15, 429/17, 429/18, 429/20, 429/22, 429/23, 429/24, 429/25, 430/1, 430/9, 431/1, 431/5, 431/6, 432/2, 440/1, 436/5, 436/6, 552, 553, 431/2 obr. 2 Podgórze i na działkach nr 109, 124/1, 124/2, 98/4, 98/5, 100/1, 100/3 obr. 1 Podgórze przy ulicy Tynieckiej w Krakowie”

]]>
Thu, 16 Nov 17 13:14:42 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92397 "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr 1091, 891/6 obr. 34 Krowodrza przy ul. Smętnej w Krakowie"

]]>
Thu, 16 Nov 17 13:11:57 +0100
Obiweszczenie o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92377 Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego wylotu Ø 160 mm, przebudowę rowu oraz wprowadzanie do rowu w zlewni rzeki Rudawy ścieków opadowych z dachów, drogi, terenów zielonych oraz zaplecza rekreacyjno – sportowego projektowanego domu jednorodzinnego zlokalizowanego w Krakowie ul. 28 lipca 1943r. dz nr 100/1, 100/2, 101, 675 obr. 9 Krowodrza.

 

]]>
Thu, 16 Nov 17 08:54:31 +0100
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92301 Fri, 17 Nov 17 10:49:58 +0100 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92369 „Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia przy ul. Stare Wiślisko w Krakowie, na działkach nr 73/3, 73/12 obr. 59 Nowa Huta”

]]>
Wed, 15 Nov 17 14:42:38 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92368 „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 mm PE, ciśnienie 100 kPa na działkach nr 230, 33/6 obr. 14 Nowa Huta przy ulicy Soczyny w Krakowie”

]]>
Wed, 15 Nov 17 14:41:04 +0100
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92366 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie: 1 szt. drzewa z terenu przy ul. Zwycięstwa 1 - dz. nr 252 obr. 16 Śródmieście, 1 szt. drzewa z terenu przy ul. Bajeczna 3 – dz. nr 183/13 obr. 16 Śródmieście, 1 szt. drzewa z terenu przy ul. Bajeczna 1 – dz. nr 183/12 obr. 16 Śródmieście, 1 szt. drzewa z terenu przy al. Pokoju 26 – dz. nr 249/9 obr. 16 Śródmieście.

]]>
Wed, 15 Nov 17 14:38:02 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rybitwy dz.311/11,157/20,157/26,157/33,318/1,186,473,467/6,467/7 obr.22 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92365 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Wed, 15 Nov 17 14:32:06 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rybitwy dz.311/11,157/20,157/26,157/33,318/1,186,473,467/6,467/7 obr.22 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92364 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Wed, 15 Nov 17 14:27:19 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92363 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działkach nr 367/3, 367/4, 540/13 obr. 21 jedn. ewid. Krowodrza przy ul. Bielańskiej w Krakowie"

]]>
Wed, 15 Nov 17 14:25:16 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92362 „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na działkach nr: 55/9, 54/1, 54/2, 54/5, 162/6, 162/10, 162/11, 162/12, 162/13, 162/48, 162/50, 164/12, 164/11 obr.30 Podgórze w rejonie ulic Rydlówka/Wadowickiej w Krakowie”

]]>
Wed, 15 Nov 17 14:20:56 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92361 „Budowa miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej na działkach nr 330/2, 330/1 obr. 43 Podgórze i na działce 173/1 obr. 34 Podgórze przy ulicy Kobierzyńskiej w Krakowie.”

]]>
Wed, 15 Nov 17 14:16:06 +0100
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu i wydaniu postanowienia. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92359 Budowa garaży podziemnych w ramach inwestycji dotyczącej "Budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami oraz wbudowanymi garażami na działkach nr 382/21, 382/32, 392/2, 393/1, 393/2, 393/3, 959/1 obr. 4 Krowodrza wraz z zagospodarowaniem terenu, przy Al. Kijowskiej w Krakowie". - 3 kondygnacje garażu.

]]>
Wed, 15 Nov 17 14:14:45 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92360 „Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 831, 832, 4/5, 4/6, 3/22 obr. 49 Podgórze przy ul. Walerego Sławka w Krakowie”

]]>
Wed, 15 Nov 17 14:13:51 +0100
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu i wydaniu postanowienia. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92358 Budowa garaży podziemnych w ramach inwestycji dotyczącej "Budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami oraz wbudowanymi garażami na działkach nr 382/21, 382/32, 392/2, 393/1, 393/2, 393/3, 959/1 obr. 4 Krowodrza wraz z zagospodarowaniem terenu przy Al. Kijowskiej w Krakowie" – 2 kondygnacje garażu.

]]>
Wed, 15 Nov 17 14:06:13 +0100
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu i wydaniu postanowienia. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92357 Budowa garaży podziemnych w ramach inwestycji dotyczącej "Budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami oraz wbudowanymi garażami na działkach nr 382/21, 382/32, 392/2, 393/1, 393/2, 393/3, 959/1 obr. 4 Krowodrza wraz z zagospodarowaniem terenu, przy Al. Kijowskiej w Krakowie"- 3 kondygnacje garażu.

]]>
Wed, 15 Nov 17 13:58:01 +0100
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu i wydaniu postanowienia. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92355 Budowa garaży podziemnych w ramach inwestycji dotyczącej "Budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami oraz wbudowanymi garażami na działkach nr 382/21, 382/32, 392/2, 393/1, 393/2, 393/3, 959/1 obr. 4 Krowodrza wraz z zagospodarowaniem terenu przy Al. Kijowskiej w Krakowie"- 2 kondygnacje garażu.

]]>
Wed, 15 Nov 17 13:51:29 +0100
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92353 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 9 szt. drzew z terenu: ul. Majora 7 - dz. nr 193/25 obr. 22 Śródmieście, ul. Majora 36 - dz. nr 67/137 obr. 22 Śródmieście, ul. Majora 20 - dz. nr 67/145 obr. 22 Śródmieście, ul. Majora 58 - dz. nr 67/133 obr. 22 Śródmieście, ul. Majora 22 - dz. nr 67/145 obr. 22 Śródmieście, ul. Powstańców 46 - dz. nr 67/83 obr. 22 Śródmieście, ul. Powstańców 32 - dz. nr 67/110 obr. 22 Śródmieście, ul. Strzelców 11 - dz. nr 67/168 obr. 22 Śródmieście, pod warunkiem posadzenia w zamian 9 szt. drzew, decyzji nie zezwalającej na usunięcie 6 szt. drzew z terenu: ul. Powstańców 32 - dz. nr 67/110 obr. 22 Śródmieście, ul. Powstańców 30 B, C - dz. nr 67/118 obr. 22 Śródmieście, ul. Strzelców 11 - dz. nr 67/168 obr. 22 Śródmieście, ul. Strzelców - przy kortach dz. nr 67/107 obr. 22 Śródmieście i decyzji umarzającej postępowanie w zakresie usunięcia 2 szt. drzew, z terenu: ul. Strzelców 11 - dz. nr 67/168 obr. 22 Śródmieście, ul. Strzelców 23 - dz. nr 67/86 obr. 22 Śródmieście.

]]>
Wed, 15 Nov 17 12:45:36 +0100
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92352 Rozbudowa ul. Łepkowskiego w Krakowie, na odcinku od km 0+000.00 do 0+589.35, jako drogi gminnej klasy L (lokalna), wraz z przebudową i budową chodników dla pieszych, przebudową skrzyżowań drogowych, przebudową zjazdów indywidualnych i publicznych, przebudową i budową nowych miejsc parkingowych, budową i przebudową sieci: oświetlenia ulicznego, energetycznej nN i SN, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, teletechnicznej, zabezpieczeniem istniejących sieci uzbrojenia terenu kolidujących z inwestycją, wycinką drzew i krzewów kolidujących z rozbudowywanym układem drogowym oraz nasadzeniami zieleni

]]>
Wed, 15 Nov 17 12:22:14 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu/ Decyzja nr 47/6743.6/2017/ ul. Bulwarowa, Al. Solidarności/ dz. nr 199/1, 199/2, 199/3, 426/1, 426/2 obr. 44 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92346 Informacja o wniesieniu sprzeciwu.

]]>
Wed, 15 Nov 17 10:56:36 +0100
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granicy działek 20_2,21,22_4,252_2, jedn. ewid. Podgórze, obr.95 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92344 Wed, 15 Nov 17 10:28:37 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granicy działki 144_2 z dz.189_8 oraz 190, jedn. ewid. Podgórze, obr.44 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92342 Wed, 15 Nov 17 10:03:47 +0100 Termin składania uwag http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92339 Z dniem 28 listopada 2017 r. upływa termin składania uwag do wyłożonych do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: "ARMII KRAJOWEJ - PIASTOWSKA", "DOLINA RUDAWY", "PRĄDNIK CZERWONY - WSCHÓD", "REJON ULIC TUCHOWSKIEJ - CECHOWEJ - ŁUŻYCKIEJ". Sposoby składania uwag zostały opisane w treści ogłoszeń o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów ww. planów.

]]>
Wed, 15 Nov 17 09:57:40 +0100
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granicy działek (wg.zał.) przy ul. Klasztornej, jedn. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92341 Wed, 15 Nov 17 09:49:57 +0100 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wielokulturowe oblicza Krakowa” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92337 Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 22 listopada 2017 r.

]]>
Wed, 15 Nov 17 09:01:20 +0100
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92327 Przedsięwzięcie polegające na realizacji instalacji do produkcji betonu w ilości nie mniejszej niż 15 t na dobę oraz realizacji zabudowy przemysłowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha w ramach inwestycji polegającej na budowie urządzenia technicznego działającego jako mobilny węzeł betoniarski oparty na urządzeniu ARCMOV - MDE 3750/5i (zwanego ARCEN) wraz z zapleczem techniczno-magazynowym na działkach nr 49, 50, 51 obr. 43 Nowa Huta przy ul. Podbipięty, Giedroycia w Krakowie.

]]>
Tue, 14 Nov 17 15:56:35 +0100
Nowy system CEPIK 2 i problemy z rejestracją pojazdów http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92311 Tue, 14 Nov 17 15:25:25 +0100 Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu i terminie oględzin drzew. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92326 Zawiadomienie że w dniu 19.12.2017 r. o godz. 11:30 odbędą się oględziny drzew wnioskowanych do usunięcia.

]]>
Tue, 14 Nov 17 15:20:02 +0100
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92325 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu ul. Suchej 1 A dz. nr 464/2 obr. 46 Podgórze.

]]>
Tue, 14 Nov 17 14:53:56 +0100
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Świąteczne warsztaty kulinarno edukacyjne” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92320 Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 21 listopada 2017 r.

]]>
Tue, 14 Nov 17 14:04:37 +0100
Ogłoszenie o przetargu na udostępnienie 10 miejsc do wykonywania i sprzedaży prac plastycznych na papierze na płycie Rynku Głównego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92278 Tue, 14 Nov 17 14:16:24 +0100 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92317 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr 16/1 obr. 70 Podgórze przy ul. Spacerowej w Krakowie”

]]>
Tue, 14 Nov 17 13:15:25 +0100
OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92316 „Budowa instalacji radiokomunikacyjnej operatora POLKOMTEL Sp. z o.o. o nazwie BT26991_KRAKÓW_OJCOWSKA_DWA, w skład których wchodzą projektowana stalowa wieża kratowa wraz z systemem anten nadawczo-odbiorczych, osprzętem i okablowaniem, na działkach nr 62/1, 62/2 obr.34 Krowodrza przy ul. Jasnogórskiej 151 Kraków”

]]>
Tue, 14 Nov 17 13:11:52 +0100
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92314 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 2 szt. drzew z terenu przy ul. Generała Prądzyńskiego 12 - dz. nr 208 obr. 23 Śródmieście, ul. Generała Prądzyńskiego 16 / ul. Wileńska dz. nr 208 obr. 23 Śródmieście, pod warunkiem posadzenia w zamian 2 szt. drzew.

]]>
Tue, 14 Nov 17 13:10:03 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92315 „Budowa gazociągu na działce nr 112/1 obr. 65 Podgórze oraz na działkach nr 244, 243, 10/1, 8/2, 233/4, 14, 215, 19/4, 20/1 obr. 64 Podgórze w rejonie ul. Szarych Szeregów w Krakowie”

]]>
Tue, 14 Nov 17 13:09:14 +0100
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92312 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu ul. Litewskiej 20 dz. nr 152/4 obr. 46 Krowodrza, ul. Mazowieckiej 32B dz. nr 183/8 obr. 46 Krowodrza, ul. Mazowieckiej 32 dz. nr 372/2 obr. 46 Krowodrza, ul. Mazowieckiej 34 dz. nr 374/3 obr. 46 Krowodrza, ul. Mazowieckiej 36 dz. nr 374/2 obr. 46 Krowodrza, ul. Mazowieckiej 55 dz. nr 111/3 obr. 46 Krowodrza, ul. Mazowieckiej 84-88 dz. nr 388/1 obr. 46 Krowodrza, ul. Mazowieckiej 117 dz. nr 44/11 obr. 46 Krowodrza, ul. Mazowieckiej 117-125 dz. nr 370 obr. 46 Krowodrza, ul. Racławickiej 32-32a dz. nr 59/7 obr. 46 Krowodrza, ul. Racławickiej 54 dz. nr 44/10 obr. 46 Krowodrza, ul. Wójtowskiej - park dz. nr 200 obr. 46 Krowodrza, ul. Wójtowskiej 3 dz. nr 201/38 obr. 46 Krowodrza, ul. Wrocławskiej 66-68 dz. nr 44/7 obr. 46 Krowodrza.

]]>
Tue, 14 Nov 17 13:06:28 +0100
Przebudowa części parteru i piwnic budynku mieszkalnego jednorodzinnego na salon fryzjerski z przebudową wewnętrznych instalacji wody, kanalizacji, wentylacji oraz elektrycznej, na dz. nr 71/2 obr. 51 Podgórze przy ul. Gipsowej 10a w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92309 Informacja o wniesieniu sprzeciwu - DECYZJA Nr 30/6743.7/2017 z dnia 14.11.2017 r., znak: AU-01-2.6743.7.93.2017.DMT

]]>
Tue, 14 Nov 17 12:34:45 +0100
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granicy działki nr 13_8 oraz 13_6 z dz.11_2, jedn. ewid. Podgórze obr. 30 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92310 Tue, 14 Nov 17 12:33:45 +0100 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92308 „Przebudowa i budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia na PE dn 355 i PE dn 180 na działkach nr 288, 286, 285, 301, 290, 237/1 obr. 45 Krowodrza oraz na działkach nr 353, 337, 352 obr. 46 Krowodrza w rejonie ul. Odrowąża, Wrocławskiej, Lubelskiej, Prądnickiej w Krakowie”

]]>
Tue, 14 Nov 17 12:24:03 +0100
OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92306 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 200-400 mm na działkach nr 218/5, 218/6, 218/4, 244/4 obr. 1 Krowodrza i nr 432/2, 431/1 obr. 6 Krowodrza w ul. Na Błonie, ul. Hamernia, ul. Pamiętnej w Krakowie, oraz przebudowa i budowa sieci wodociągowej DN 100 mm na działkach nr 432/2 i 431/1 obr. 6 Krowodrza w ul. Hamernia, ul. Pamiętnej w Krakowie”

]]>
Tue, 14 Nov 17 12:20:35 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy oś.Willowe dz.271, obr.47 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92304 Budowa instalacji centralnej wody cieplnej.

]]>
Tue, 14 Nov 17 11:52:31 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Nad Baranówką dz.257/4,257/2,257/1,491 obr.3 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92303 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Tue, 14 Nov 17 11:49:21 +0100
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92300 Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Play numer KRA0549_A, składającej się z rurowej antenowej konstrukcji wsporczej z odciągami o wysokości 11,00m. nad kalenicę (szczyt odgromnika na 21,0m. n.p.t.) z 9-cioma antenami sektorowymi, trzema antenami radioliniowymi, 15-stoma modułami RRU, umieszczonej na dachu istniejącego budynku, urządzeń sterujących pracą anten (2 x APM30 +BC) oraz skrzynki elektrycznej TBSB zlokalizowanych na poddaszu budynku, dróg kablowych między urządzeniami i antenami oraz zasilania w energię elektryczną, przy ul. Turystycznej 34 w Krakowie, na dz. nr 648 obr. 43 Krowodrza

]]>
Tue, 14 Nov 17 10:32:06 +0100
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92299 Budowa zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego z garażem podziemnym, usługami na parterze budynku II- go etapu, wraz z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną na działkach nr 361/2, 361/3, 361/4, 361/5 obr. 44 Krowodrza z wjazdem z działki drogowej nr 768 przy ul. Wybickiego

]]>
Tue, 14 Nov 17 10:02:49 +0100
LXXXIX sesja Rady Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92298 Została zwołana LXXXIX sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 22 listopada 2017 roku o godzinie 10:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

]]>
Tue, 14 Nov 17 08:56:19 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Pękowicka działki nr 348, 350, 353 obręb 31 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92286 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 14 Nov 17 08:20:28 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Dąbska dz.1/163,1/165,1/169,1/167,obr.52 Nowa Huta dz.41/53,41/57,39/1, obr.16 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92275 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Tue, 14 Nov 17 12:29:44 +0100
Projekty list mieszkaniowych na rok 2017 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92277 Mon, 13 Nov 17 13:45:33 +0100 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92272 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 713/7, 713/15, 11/2, 664/2, 64/12, 11/1, 638 obr. 10 Krowodrza przy ul. Podłącze w Krakowie”

]]>
Mon, 13 Nov 17 11:05:26 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92271 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 100, 309, 104/3, 104/11 obr. 32 Krowodrza przy ulicy Na Mostkach w Krakowie.”

]]>
Mon, 13 Nov 17 11:02:58 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92269 „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 PE na działkach nr 428, 552/3, 552/5 obr. 39 Nowa Huta przy ul. Rumiankowej w Krakowie”

]]>
Mon, 13 Nov 17 10:59:30 +0100
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92248 PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KOLNA - OBSZAR ŁĄKOWY" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 13 listopada do 11 grudnia 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 13 Nov 17 08:15:41 +0100
Przebudowa i budowa sieci ciepłowniczej na działkach nr 121, 122, 120/2 obr. 12 Podgórze przy ul. Orawskiej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92247 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 13 Nov 17 07:55:20 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92237 „Budowa osiedlowej sieci cieplnej na terenie os. Dywizjonu 303 w Krakowie, w ramach zamierzenia: „Przebudowa/budowa osiedlowej sieci cieplnej i przyłączy cieplnych wysokoparametrowych z rur preizolowanych wraz z pozyskaniem mapy do celów projektowych oraz węzłów cieplnych dwufunkcyjnych (c.o. i c.w.u.) dla budynków zasilanych obecnie siecią niskoparametrową z SWC os. Dywizjonu 303 nr 58 w Krakowie”, na działkach nr 273, 112/3, 270 obr.7 Nowa Huta”

]]>
Fri, 10 Nov 17 15:50:30 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92236 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 przy ul. Szymona Szymonowica w Krakowie, na działkach nr 440, 458/6, 458/10, 458/18, 458/14, 458/21 obr. 41 Podgórze”

]]>
Fri, 10 Nov 17 15:48:03 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92235 „Budowa konstrukcji wsporczej wraz z panelami fotowoltaicznymi na potrzeby budynków szpitalnych Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II przy ul. Prądnickiej 80 w Krakowie, na działce nr 50/6 obr. 44 Krowodrza w ramach inwestycji pn: „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej” dla budynków A-VII, M-II, M-III, M-IV, M-V, M-VII, M-VIII i T-VII położonych na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II przy ul. Prądnickiej 80”

]]>
Fri, 10 Nov 17 15:46:11 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92234 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 50 SDR11 przy ul. Turonia w Krakowie, na działce nr 688/4 obr.33 Podgórze”

]]>
Fri, 10 Nov 17 15:43:18 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92232 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 40 mm SDR 11 na działkach nr 88/61, 157/3, 156/1, 156/2, 157/4, 156/3 obr. 3 Podgórze przy ulicy Brzask w Krakowie”

]]>
Fri, 10 Nov 17 15:41:12 +0100
Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92229 "Budowa garaży podziemnych, naziemnych miejsc parkingowych, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą na działkach nr 53, 54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 54/5, 55/2, 55/7, 55/8, 55/9, 55/10, 55/11, 56, 57, 58, 60/4, 62/1, 71/8, 162/6, 162/47, 162/48, 162/49, 162/50, 162/10, 162/11, 162/12, 162/13, 164/12 obr. 30 jedn. ewid. Podgórze wraz z budową zjazdu z działki nr 291/5 obr. 30 jedn. ewid. Podgórze w ramach zamierzenia budowlanego pod nazwą: Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym, drogami wewnętrznymi oraz niezbędną infrastrukturą (sieci i przyłącza) na działkach 53, 54/1, 54/2, 54/3, 54/4, 54/5, 55/2, 55/7, 55/8, 55/9, 55/10, 55/11, 56, 57, 58, 60/4, 62/1, 71/8, 162/6, 162/47, 162/48, 162/49, 162/50, 162/10, 162/11, 162/12, 162/13, 164/12 obr. 30 jedn. ewid. Podgórze wraz z budową zjazdu z działki 291/5 obr. 30 jedn. ewid. Podgórze przy

ul. Wadowickiej w Krakowie".

]]>
Fri, 10 Nov 17 14:47:59 +0100
Zgłoszenie przebudowy sieci elektroenergetycznej ul.Nad Fosą dz. 75/4,75/13 obr.96 Kraków ,Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92230 Zgłoszenie przebudowy sieci elektroenergetycznej

]]>
Fri, 10 Nov 17 14:43:02 +0100
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92227 „Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji zlokalizowana na nieruchomości nr 64/2 obr. 41 Kraków - Nowa Huta”.

]]>
Fri, 10 Nov 17 14:40:17 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul.Łokietka dz. 406 obr.33 dz. 338 obr.32 Kraków , Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92228 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 10 Nov 17 14:39:59 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Pysońce, dz. nr 29/9, 166, obr 34, j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92224 Informacja o braku wniesienia sprzecwiu.

]]>
Fri, 10 Nov 17 14:07:55 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Monte Cassino w Krakowie na dz. nr 514/62, 413/3, 413/1 obr. 10 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92221 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 10 Nov 17 13:17:29 +0100
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92219 OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PROKOCIM - OBSZAR PARKOWY" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.
Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu rozpocznie się w dniu 20 listopada 2017 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 10 Nov 17 12:56:18 +0100
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92218 OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ALEI IGNACEGO DASZYŃSKIEGO" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.
Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu rozpocznie się w dniu 20 listopada 2017 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 10 Nov 17 12:48:35 +0100
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92217 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KOSTRZE - REJON ULICY FALISTEJ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.
Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu rozpocznie się w dniu 21 listopada 2017 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 10 Nov 17 12:45:16 +0100
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92216 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BRONOWICE - STELMACHÓW" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.
Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu rozpocznie się w dniu 23 listopada 2017 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 10 Nov 17 12:41:08 +0100
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92215 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CENTRUM NOWEJ HUTY II - CZĘŚCI A, B, C".
Termin składania wniosków do dnia 8 grudnia 2017 r.
Sposoby składania wniosków określono w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 10 Nov 17 12:36:19 +0100
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 403 z działką nr 402, jedn. ewid. Krowodrza, obr. 41 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92213 Fri, 10 Nov 17 11:52:45 +0100 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92212 „Budowa sieci wodociągowej DN100-200mm w ul. Nizinnej i ul. Zwycięstwa w Krakowie, na działkach nr 222/10, 417, 229/1, 75/18, 75/24, 75/25 obr.16 Śródmieście"

]]>
Fri, 10 Nov 17 11:41:12 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92211 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 63 SDR11 na działkach nr 427/6, 228/4, 228/5, 427/2, 227/2, 224/2, 225/3 obr. 103 Podgórze przy ul. Kokotowskiej w Krakowie”

]]>
Fri, 10 Nov 17 11:38:16 +0100
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granicy działki nr 700 z działkami nr 699, 701, 702, 711, 713, 1493, jedn. ewid. Krowodrza, obr. 33 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92210 Fri, 10 Nov 17 11:37:53 +0100 Zgłoszenie budowy - ul. Brucknera dz.7/1,489 obr.71 Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92208 Budowa linii kablowej

]]>
Fri, 10 Nov 17 11:33:08 +0100
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92186 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu przy ul. Lea 98 dz. nr 342/7 obr. 4 Krowodrza.

]]>
Fri, 10 Nov 17 08:37:14 +0100
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92185 „Budowa budynku handlowo-usługowego wraz z naziemnymi miejscami postojowymi, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną wraz ze zjazdem oraz zagospodarowaniem terenu, położonego na działkach nr 64/2, 66/2, 67/1, 101/2 obr 15 oraz 268/1 obr 16 jednostka ewidencyjna Krowodrza, przy ul. Księcia Józefa w Krakowie”.

]]>
Fri, 10 Nov 17 08:28:42 +0100
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92179  „Budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących z garażami dwustanowiskowymi wbudowanymi na działce nr 71/4 obr. 1 Podgórze wraz z wjazdem z działki nr 120/4 poprzez działki nr 68/2, 69/2, 71/1, 71/10, 71/9 na działkę nr 71/4 oraz budowę drogi o nawierzchni tłuczniowej na działkach nr 68/2, 69/2, 71/1, 71/10, 71/9, 71/4 obr. 1 Podgórze w rejonie ul. Kolnej”

]]>
Thu, 09 Nov 17 15:50:22 +0100
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92177 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z terenu przy ul. Dobrego Pasterza 109 - dz. nr 811/1, 811/6 obr. 22 Śródmieście.

]]>
Thu, 09 Nov 17 14:56:39 +0100
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92176 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 10 szt. drzew z terenu: Dzielskiego 4, 6, 10, 12 - dz. nr 752/2 obr. 4 Śródmieście, ul. Pilotów 26, 28 - dz. nr 752/5 obr. 4 Śródmieście.

]]>
Thu, 09 Nov 17 14:52:47 +0100
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92173 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 8 szt. drzew z terenu: ul. Dzielskiego 2 dz. nr 752/1 obr. 4 Śródmieście, ul. Śliczna 12 - dz. nr 750/3 obr. 4 Śródmieście, ul. Śliczna 28 - dz. nr 750/3 obr. 4 Śródmieście, ul. Żwirki i Wigury 28 - dz. nr 754/5 obr. 4 Śródmieście, pod warunkiem posadzenia w zamian 9 szt. drzew.

]]>
Thu, 09 Nov 17 14:48:15 +0100
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92172 „Budowa budynków biurowo-usługowo-handlowego i magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingami naziemnymi, drogą wewnętrzną w M. Kraków, przy ul. Nowolipki, na działkach nr. 13/7, 13/8, 13/9, 13/13, 13/14, 13/15, 13/16, 13/17, 13/20, 13/22, 13/29, 13/33, 13/34, 13/35, 13/36, 13/38, 13/43, 13/51, 13/52 obr 9 Nowa Huta, z wjazdem na dz. nr 219/1, 219/2, 586 obr 9 Nowa Huta”

]]>
Thu, 09 Nov 17 14:42:18 +0100
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92171 "Instalacje do dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, nie będących produktami spożywczymi z wyłączeniem stacji paliw gazu płynnego" na działkach nr 71/2, 72, 73/1, 73/4, 74/2, 75/2 obr. 54. Nowa Huta przy ul. Nowohuckiej w Krakowie w ramach inwestycji pn.: "Budowa stacji paliw płynnych i LPG, z kasą, z częścią handlową i gastronomiczną, wiatą, myjnią, budynkiem usługowym wraz z infrastrukturą techniczną i wewnętrznym układem komunikacyjnym".

]]>
Thu, 09 Nov 17 14:36:59 +0100
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 112 z działką nr 111, jedn. ewid. Śródmieście obr. 3 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92160 Thu, 09 Nov 17 12:45:22 +0100 Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92157 Zawiadomienie o wydaniu decyzji kończących postepowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 40 szt. drzew z terenu przy ul. Heleny 10 dz. nr 232/132 obr. 57 Podgórze, ul. Heleny 14 dz. nr 232/123 obr. 57 Podgórze, ul. Heleny 18 dz. nr 232/118 obr. 57 Podgórze, ul. Heleny 24 dz. nr 232/126 obr. 57 Podgórze, ul. Telimeny 21 dz. nr 292/1 obr. 57 Podgórze, ul. Telimeny 25 dz. nr 409/3 obr. 56 Podgórze, ul. Telimeny 33 dz. nr 292/5 obr. 57 Podgórze, ul. Aleksandry 7 dz. nr 68/10 obr. 57 Podgórze, ul. Aleksandry 9 dz. nr 72/155 obr. 57 Podgórze.

]]>
Thu, 09 Nov 17 12:40:38 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92159 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pod Janem i terenie w rejonie budynku nr 3 przy ul. Pod Janem w Krakowie na działkach nr 914/18, 914/20, 919/1, 63/5, 919/8, 919/4 obr. 21 Krowodrza ”

]]>
Thu, 09 Nov 17 12:36:23 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92158 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pod Janem i terenie w rejonie budynku nr 4 przy ul. Pod Janem w Krakowie na działkach nr 914/18, 793, 59/2, 918/1, 58 obr. 21 Krowodrza”

]]>
Thu, 09 Nov 17 12:34:25 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92156 „Rozbudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia DN 75 PE, ciśnienie 100 kPa na działkach nr 41/19, 41/20, 41/21, 41/22, 41/23, 148, 156/14 obr. 59 Nowa Huta przy ulicy Stare Wiślisko w Krakowie.”

]]>
Thu, 09 Nov 17 12:31:40 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Rzepakowa, dz. nr 360/38, 360/39, 360/52, 305/4 obr. 36 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92154 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 09 Nov 17 11:44:09 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92153 „Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV „AGH” wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną oraz budową sieci elektroenergetycznej SN i WN na działkach nr 653/35, 653/36, 653/37, 653/39, 653/40, 653/41, 771/10 (fragment) obr. 4 Krowodrza przy ul. Kawiory w Krakowie,”

]]>
Thu, 09 Nov 17 11:14:08 +0100
Konkurs Kraków bez barier ogłoszony http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92142 Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie architektonicznym "Kraków bez barier".

]]>
Thu, 09 Nov 17 10:19:00 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Rzepakowa, dz. nr 305/3, 305/4 obr. 36 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92148 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 09 Nov 17 10:07:38 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/31 ul. Spółdzielców 15 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92129 Thu, 09 Nov 17 09:17:44 +0100 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92127 "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 137/3, 242/1, 141/18, 141/20 obr. 1 Krowodrza przy ul. Na Błonie w Krakowie"

]]>
Thu, 09 Nov 17 08:54:31 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92126 „Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i osiedlowej sieci ciepłowniczej na działkach nr 46/23, 267/12, 267/5, 267/11, 46/10, 46/21, 267/67 obr. 7 Nowa Huta przy ulicy Bronisława Włodarczyka w Krakowie.”

]]>
Thu, 09 Nov 17 08:52:06 +0100
Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92100 ,,Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa (dwa etapy) budynku magazynowego ze stolarnią wraz z kabiną do malowania i suszenia mebli oraz wewnętrznymi instalacjami: wod-kan. co. wentylacji mechanicznej, pneumatycznej, elektrycznej, teletechnicznej i przebudową wewnętrznej kanalizacji deszczowej, placu manewrowego , parkingu, budową zasieków na zabytkowe materiały, oświetlenia terenu, na działce nr ewid. 109/2, obr. 1. j. ew. Krowodrza przy ul. Lindego nr 5 w Krakowie"

]]>
Wed, 08 Nov 17 15:28:15 +0100
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 228_1 z dz.227_1,234_1,233_1,229_1,229_2,513_3,545_1, jedn. ewid. Podgórze obr. 10 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92097 Wed, 08 Nov 17 14:53:56 +0100 Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92093 Budowa centrum logistycznego, budynki magazynowe z częścią biurowo administracyjną wraz z układem dróg, placów manewrowych i miejsc postojowych oraz infrastrukturą techniczną na działkach nr 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335/7, 335/8, 336, 337, 338, obr .53, Krowodrza, przebudowa i budowa drogi na działkach nr 470/7, 339, 340, 341/1, 342/1, 429, obr. 53, Krowodrza, ul. Powstania Listopadowego wraz z przebudową zjazdu z działki nr 473/3 oraz budową zjazdu z działki nr 514 i 515, obr. 53 Krowodrza, ul. Olszanicka w Krakowie.

]]>
Wed, 08 Nov 17 14:14:27 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92091 „Przebudowa i budowa sieci energetycznej średniego i niskiego napięcia na działkach nr 120/2, 120/3, 121/17, 303 obr. 30 Podgórze wraz z budową stacji transformatorowej zamiennej na działce nr 120/2 obr. 30 Podgórze przy ul. Rzemieślniczej w Krakowie”

]]>
Wed, 08 Nov 17 13:19:43 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92090 „Rozbudowa sieci wodociągowej Ø 110 mm na działkach nr 692/4, 234/4 obr. 101 Podgórze przy ul. Sucharskiego w Krakowie”

]]>
Wed, 08 Nov 17 13:16:33 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92089 „Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 332/1, 332/3, 333 obr. 100 Podgórze w rejonie ul. Tadeusza Stryjeńskiego w Krakowie”

]]>
Wed, 08 Nov 17 13:13:09 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92088 „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 50 PE na działkach nr 267/15, 267/18, 267/22 obr. 4 Nowa Huta przy ul. Stary Gościniec w Krakowie”

]]>
Wed, 08 Nov 17 13:07:16 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92087 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa wraz z przebudową sieci wodociągowej w ulicy Wiązowej w Krakowie (na odcinku od rejonu skrzyżowania z ul. Betonową do wysokości budynku nr 19 przy ul. Wiązowej w Krakowie) na działkach nr 509, 511, 512, 307/1, 308/13, 309/2, 310/10, 310/13, 311/10, 311/13, 311/16, 369/4 obr. 28 j. ewid. Nowa Huta"

]]>
Wed, 08 Nov 17 13:03:42 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Dauna /dz 593/3, 824/2, 824/1/obr.49 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92080 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 08 Nov 17 10:15:05 +0100
Zgłoszenie budowy- ul. Praska, dz.66/1,65 obr.10 Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92073 Przebudowa budynku

]]>
Wed, 08 Nov 17 08:51:27 +0100
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92069 ,,Zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą sieciowa i drogową, składająca się z 52 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących i w zabudowie bliźniaczej z wbudowanymi garażami"- zlokalizowana przy ul. Tynieckiej na działkach nr: 427, 428, 424/22, 424/23, 424/7, 424/13, 425/6, 429/24, 553, 426/4, 426/2, 426/3, 212 obr. 2 i nr 21/2, 23 obr 3 jedn. ewid. Podgórze w Krakowie."

]]>
Tue, 07 Nov 17 15:39:13 +0100
Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92063 "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, garażem podziemnym oraz garażami na poziomie parteru, miejscami postojowymi naziemnymi, wraz z instalacjami wewnętrznymi (elektryczną, wod-kan. c.o., wentylacją) oraz zagospodarowaniem terenu (terenami zielonymi, drogami i stanowiskami parkingowymi, ciągami pieszo-jezdnymi i pieszymi) na działkach nr 197/5 i 349 obr. 21 j.e. Śródmieście przy ul. Marchołta w Krakowie - Etap 4"”.

]]>
Tue, 07 Nov 17 15:34:04 +0100
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu i wydaniu postanowienia o niezałatwieniu sprawy w terminie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92067 „Garaż podziemny, garaże na poziomie parteru oraz miejsca postojowe naziemne na działce nr 349 wraz z towarzyszącą im infrastrukturą związane z inwestycją p.n.: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, garażem podziemnym oraz garażami na poziomie parteru, miejscami postojowymi naziemnymi, wraz z instalacjami wewnętrznymi (elektryczną, wod-kan. c.o., wentylacją) oraz zagospodarowaniem terenu (terenami zielonymi, drogami i stanowiskami parkingowymi, ciągami pieszo-jezdnymi i pieszymi) na działkach nr 197/5 i 349 obr. 21 j.e. Śródmieście przy ul. Marchołta w Krakowie - Etap 4"”.

]]>
Tue, 07 Nov 17 15:28:52 +0100
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu i wydaniu postanowienia o niezałatwieniu sprawy w terminie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92061 „Eksploatacja złoża piasków i żwirów "Przewóz" w granicach OG "Przewóz"”.

]]>
Tue, 07 Nov 17 15:07:06 +0100
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92060 Zawiadomienie o wydaniu decyzji nie zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu os. Dywizjonu 303 nr 5 - dz. nr 143/59 obr. 7 Nowa Huta.

]]>
Tue, 07 Nov 17 14:59:07 +0100
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92059 Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w zakresie wydania zezwolenia na usunięcie 7 szt. i 34 m2 krzewów, z terenu przy ul. Wileńska 9 - dz. nr 234/26, 235/5 obr. 23 Śródmieście, ul. Zaułek Wileński 3 - dz. nr 234/1, 234/25 obr. 23 Śródmieście, decyzji zezwalającej na usunięcie 10 szt. drzew z terenu przy ul. Wileńska 9 - dz. nr 234/26 obr. 23 Śródmieście, ul. Zaułek Wileński 3 - dz. nr 234/25 obr. 23 Śródmieście, pod warunkiem posadzenia w zamian 10 szt. drzew i decyzji nie zezwalającej na usunięcie 17 szt. drzew z terenu przy ul. Wileńska 9 - dz. nr 234/26 obr. 23 Śródmieście, ul. Zaułek Wileński 3 - dz. nr 234/25 obr. 23 Śródmieście.

]]>
Tue, 07 Nov 17 14:54:44 +0100
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu i wydaniu postanowienia o niezałatwieniu sprawy w terminie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92058 „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z wbudowanymi usługami, garażami podziemnymi, wewnętrznym układem komunikacyjnym z terenowymi miejscami postojowymi, wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą techniczną wody, kanalizacji, gazu, elektryczną i teletechniczną na działkach: 51/14, 51/15, 51/16, 51/17, 51/18, 51/19, 51/20, 51/21, 51/22, 51/23, 51/24, 51/25, 51/26, 51/30, 51/31, 51/32, 51/33, 51/34, 51/35, 51/36, 51/37, 51/38, 51/39, 51/40, 51/41, 51/42, 51/43, 51/53, 51/54, 51/55, 51/56, 51/57, 51/58, 51/59, 51/60, 51/61, 51/62, 51/63, 51/64, 51/65, 51/66, 51/67, 51/68, 51/69, 51/70, 51/71, 51/5, 51/4, 192/3, 54/4 obręb 7 Krowodrza, przy ulicy Podłużnej w Krakowie”.

]]>
Tue, 07 Nov 17 14:36:20 +0100
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92040 Zawiadomienie o wydaniu decyzji  zezwalającej na usunięcie 4 szt. drzew z terenu ul. Praskiej 28A dz. nr 114/116 obr. 10 Podgórze.

]]>
Tue, 07 Nov 17 13:46:20 +0100
Obwieszczenie o wydaniu decyzji . http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92044 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 2 szt. drzew i niezezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu ul. Wysłouchów 21.

]]>
Tue, 07 Nov 17 13:44:49 +0100
OBWIESZCZENIE o zmianie wniosku http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92046 „Przebudowa i rozbudowa miejskiej sieci wodociągowej na działkach nr 227, 15/28, 226/4, 226/1 obr. 44 Podgórze oraz na działkach nr 187/7, 187/8, 187/2, 327 obr. 43 Podgórze przy ul. Żywieckiej i Jagodowej w Krakowie"

]]>
Tue, 07 Nov 17 13:00:16 +0100
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 116_16 i 118_9 z działkami zgodnie z załącznikiem, jedn. ewid. Podgórze obr. 30 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92039 Tue, 07 Nov 17 11:48:14 +0100 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92042 „Budowa budynku II pawilonu Domu Pomocy Społecznej dla 60 osób wraz z częścią rehabilitacyjną i pomieszczeniami dziennego pobytu na działce nr 333/1 obr. 42 Krowodrza przy ul. Kluzeka 6 w Krakowie”

]]>
Tue, 07 Nov 17 11:46:44 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92041 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 21/6, 21/7, 194/2 obr. 7 Krowodrza przy ul. Pylnej w Krakowie"

]]>
Tue, 07 Nov 17 11:44:04 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Szymonowica - bocznej na dz. nr 440, 458/6 obr. 41 j. ewid. Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92021 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Tue, 07 Nov 17 10:16:22 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Szymonowica - bocznej na dz. nr 440, 458/6 obr. 41 j. ewid. Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92022 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu dotyczy budowy sieci wodociągowej 

]]>
Tue, 07 Nov 17 10:15:44 +0100
Zawiadomienie o nowych materiałach z art. 10 KPA - obr. 13 Podgórze dz. 214 1 znak sprawy GD-6.6620.3.70.1.2017 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92030 Tue, 07 Nov 17 10:13:24 +0100 Informacja o umorzeniu postępowania, Decyzja nr 44/6743.6/2017, ul. Borowinowa, dz. . 80/18, obr. 90 Podgórze, http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92020 Informacja o umorzeniu postępowania

]]>
Tue, 07 Nov 17 08:00:08 +0100
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91967 Tue, 07 Nov 17 00:00:02 +0100 Przyznanie tytułów Mecenasa Kultury Krakowa Roku 2016 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92016 Mon, 06 Nov 17 15:10:34 +0100 OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92014 „Budowa sieci wodociągowej DN 150 na działkach nr 501/5, 441, 488 obr. 71 Podgórze przy ul. Marii Grzegorzewskiej oraz Generała Karcza w Krakowie”

]]>
Mon, 06 Nov 17 14:29:17 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Agatowa dz.342/4,171/5,175/2,176/2,177/2,179/6,179/5,191/3,191/5,260 obr.104 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92011 Budowa odcinka sieci wodociągowej.

]]>
Mon, 06 Nov 17 13:52:37 +0100
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92009 „Skup i sprzedaż złomu stalowego i złomu metali kolorowych, papieru i tektury, złomu baterii i akumulatorów, odpadów opakowaniowych i odpadów tworzyw sztucznych”.

]]>
Mon, 06 Nov 17 13:45:01 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92010 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 836/10, 836/16, 836/15, 836/13 obr. 41 Krowodrza oraz nr 560/4, 453/1, 454/3 obr. 42 Krowodrza przy ul. Opolskiej w Krakowie”

]]>
Mon, 06 Nov 17 13:45:01 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92008 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 498/4, 498/6, 179, 467, 472, 471, 470 obr. 34 Krowodrza przy ulicach Stawowej i Szarotki w Krakowie.”

]]>
Mon, 06 Nov 17 13:38:58 +0100
OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92007 „Budowa instalacji radiokomunikacyjnej operatora POLKOMTEL Sp. z o.o. o nazwie BT26991_KRAKÓW_OJCOWSKA_DWA, w skład których wchodzą projektowana stalowa wieża kratowa wraz z systemem anten nadawczo-odbiorczych, osprzętem i okablowaniem, na działkach nr 62/1, 62/2 obr.34 Krowodrza przy ul. Jasnogórskiej 151 Kraków”

]]>
Mon, 06 Nov 17 13:36:43 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92006 „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Rżąckiej/Biernata z Lublina w Krakowie, na działkach nr 493, 353/2, 233/2, 233/4, 232/1, 232/2, 231/8 obr.60 Podgórze”

]]>
Mon, 06 Nov 17 13:34:26 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92005 „Budowa sieci wodociągowej ø100 żeliwo sferoidalne, sieci kanalizacji sanitarnej ø250 kamionka na działkach nr działkach nr 54/6, 64, 68/9, 68/11, 70/9, 70/12, 71/3, 71/9, 71/10, 71/11, 73/4, 73/7, 73/9, 75/4, 413/1, 418, 422/3, 422/4, 424, 425/2, 426/2 obr. 103 Podgórze przy ul. Zarzyckiego w Krakowie”

]]>
Mon, 06 Nov 17 13:29:23 +0100
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91999 „Rozbudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia DN 110 PE na dz. nr 540,77/25,85/1 obr. 9 Nowa Huta przy ul. Makuszyńskiego 7 w Krakowie”

]]>
Mon, 06 Nov 17 13:12:53 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Żywiecka na dz. 187/7, 327, 326/5, obr.43, jedn. ewid. Podgórze, dz. nr 1/86, obr.44, jedn. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92003 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 06 Nov 17 12:00:29 +0100
OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91998 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 50 SDR11 na dz. nr 299,196/1,196/6,196/3 obr. 40 Podgórze przy ul. Hufcowej w Krakowie”

]]>
Mon, 06 Nov 17 10:20:53 +0100
OBWIESZCZENIE o zmianie wniosku http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91997 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 129/2, 129/3, 130/5, 130/6, 284/1, 286/1 obr. 52 Krowodrza przy ul. Głogowiec w Krakowie"

]]>
Mon, 06 Nov 17 10:07:16 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91996 „Budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN oraz elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia nN 0,4 kV na działkach nr 3/22, 3/24, 3/25, 6/12 obr. 49 Podgórze przy ul. Walerego Sławka w Krakowie"

]]>
Mon, 06 Nov 17 09:47:08 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Zakamycze działka 30/21 obręb 19 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91995 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 06 Nov 17 09:43:46 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91993 „Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV na działkach nr 503/4, 502/2, 501/2, 500/2, 499/2, 498/6, 497/1, 652, 1140, 617/4, 622/4 obr. 34 Krowodrza przy ul. Stawowej w Krakowie”

]]>
Mon, 06 Nov 17 09:38:48 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91992 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr 290 obr. 48 Krowodrza przy ul. Józefa Becka w Krakowie”

]]>
Mon, 06 Nov 17 09:27:35 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91929 Rozbudowa Alei Jana Pawła II (klasy Z, kategorii drogi powiatowej) od km:0+000.00 do km:0+379.78 wraz z sieciami: elektrotechniczną, oświetlenia, trakcji, sygnalizacji świetlnej; wodociągową, kanalizacyjną oraz teletechniczną

]]>
Mon, 06 Nov 17 07:27:46 +0100
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91988 Budowa Trasy Łagiewnickiej – etap III: budowa odcinka od ul. Ludwisarzy do ul. Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia wraz z budową i przebudową sieci infrastruktury technicznej (odcinek od km 1+589.23 do km 2+765.61)

]]>
Mon, 06 Nov 17 07:25:22 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, na dz. nr 484/1 obr. 10 Krowodrza, przy ul. Lajkonika w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91986 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 03 Nov 17 14:46:41 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, na dz. nr 44/82, 44/83 obr. 45 Krowodrza, przy ul. Wrocławskiej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91984 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 03 Nov 17 14:42:10 +0100
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Mogilska / Łaszkiewicza dz. 657/38,609/22,609/36,609/37,837 obr.4 Kraków Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91982 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 03 Nov 17 14:39:52 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91983 „Budowa stacji pantografowego ładowania autobusów elektrycznych przy ul. Walerego Sławka 10 w Krakowie na działce nr 19/15 obr. 47 Podgórze”

]]>
Fri, 03 Nov 17 14:39:43 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91981 „Budowa samorządowego publicznie dostępnego ciągu pieszego wraz z oświetleniem w ramach projektu partycypacyjnego „Superścieżka” etap 7A – strefa uspokojonej komunikacji oraz II część strefy 9A, na działkach nr 450/1, 455/5 obr.5 Śródmieście przy Al. Powstania Warszawskiego w Krakowie”

]]>
Fri, 03 Nov 17 14:37:04 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91979 „Budowa nowej klatki schodowej wewnątrz budynku oraz pochylni i kratek pomostowych dla komunikacji przedszkola osób niepełnosprawnych, przebudowa schodów wejściowych, rozbiórka wewnętrznej klatki schodowej łączącej parter i mieszkanie służbowe na I piętrze oraz przebudowa tarasu w formie ogrodu zimowego i adaptacja pomieszczenia na sale dydaktyczne - budynku przedszkola na działce nr 10/4 obr. 4 przy ul. Młyńskiej Bocznej 4 w Krakowie – Śródmieściu”

]]>
Fri, 03 Nov 17 12:56:54 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91976 „Budowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego z oświetleniem, ogrodzeniem, chodnikami, miejscami parkingowymi oraz zapleczem sanitarno-szatniowym w dobudowie do istniejącego budynku szkoły na działkach nr 19/27, 19/28, 18/2, 752/1, 19/3 obr.4 Śródmieście przy ul. Sadzawki w Krakowie wraz z infrastrukturą techniczną: przebudowa kabla eSN na działce nr 18/2 obr. 4 Śródmieście”

]]>
Fri, 03 Nov 17 12:50:58 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91975 „Budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i ciśnieniowej w rejonie ulicy Korbutowej w Krakowie, na działce nr 467 obr.10 Krowodrza”

]]>
Fri, 03 Nov 17 12:47:54 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Obrońcy Tyńca dz.201/7 obr.76 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91974 Przebudowa budynku jednorodzinnego.

]]>
Fri, 03 Nov 17 12:47:06 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rakowicka dz.219/30,219/32,219/5 obr.8 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91971 Budowa sieci kanalizacji ogólnospławowej.

]]>
Fri, 03 Nov 17 11:28:55 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91966 „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr „KRA0103” na os. Złotej Jesieni 15 w Krakowie”

]]>
Fri, 03 Nov 17 09:08:06 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91965 „Budowa sieci ciepłowniczej osiedlowej na działkach nr 127, 128, 129, 78/3 obr. 50 Śródmieście przy ul. Ariańskiej w Krakowie”

]]>
Fri, 03 Nov 17 09:04:04 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91962 „Przebudowa i budowa osiedlowej sieci cieplnej wysokoparametrowej z rur preizolowanych dla budynków zasilanych obecnie z SWC przy ul. Nowosądecka 41A w Krakowie – CZĘŚĆ nr 8 na działkach nr 1/10, 518/3, 518/2, 518/1, 1/16, 1/17, 518/5, 518/23, 518/22, 518/17, 56/12, 55/12, 518/21, 518/20, 518/19, 44/11, 43/13, 42/18, 518/13, 518/15, 518/16, 518/11, 518/18, 54/14, 518/29, 518/30, 58/6, 518/31, 60/5, 60/10, 518/32, 518/33 obr. 61 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Podedworze, Łużyckiej i Adama Bochenka w Krakowie”

]]>
Fri, 03 Nov 17 08:16:30 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91961 „Budowa sieci wodociągowej DN100-200mm oraz sieci kanalizacji sanitarnej DN25cm-30cm w ul. Oszustowskiego na dz. nr 106/3, 110/2, 111/1, 111/2, 110/4 obr. 20 Krowodrza w Krakowie”

]]>
Fri, 03 Nov 17 08:13:48 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91883 „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek użyteczności publicznej o funkcji wystawienniczo gastronomicznej na potrzeby Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wewnętrznymi instalacjami na zewnątrz, mieszczącego się na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Kopernika 27 w Krakowie, działki nr 2/2, 2/3 obr.53 Śródmieście”

]]>
Fri, 03 Nov 17 08:09:24 +0100
Informacja Biura MOWIS - Realizacja Programu „Otwarty Kraków” – w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców, określonym w art. 4 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w ramach działania: projekty „Program Otwarty Kraków – projekty informacyjne i edukacyjne”, można skorzystać z trybu 19a ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91951

]]>
Fri, 03 Nov 17 12:02:34 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Komuny Paryskiej dz.193,197,189/60,189/3,189/4 obr.70 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91950 Budowa elektroenergetycznej stacji transformatorowej.

]]>
Thu, 02 Nov 17 13:51:11 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Żywiecka dz.194/74,194/327,194/41,194/323,326/5,194/80 obr.43 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91949 Budowa kanału miejskiego sanitarnego.

]]>
Thu, 02 Nov 17 13:46:45 +0100
Nieodpłatna Pomoc Prawna - konkurs ofert http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91932 Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia w roku 2018 zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Termin składania ofert na realizację zadań publicznych upływa 23 listopada 2017 r. o godz. 15.00.

]]>
Thu, 02 Nov 17 12:30:46 +0100
Ruszył Program Kraków dla Rodziny N http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91940 Już od dzisiaj tj. 2 listopada 2017 roku rozpoczęto przyjmowanie wniosków o Kartę Rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem.

]]>
Thu, 02 Nov 17 12:03:19 +0100
Ogłoszenie o przetargu na udostępnienie 11 miejsc dla ustawienia słupów informacyjno-ogłoszeniowych z możliwą funkcją handlową, zlokalizowanych w obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91898 Tue, 31 Oct 17 09:55:18 +0100 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Gipsowa dz.71/2 obr.51 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91884 Przebudowa części parteru i piwnic w budynku jednorodzinnym.

]]>
Mon, 30 Oct 17 13:28:33 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Półłanki dz.114/13,245/18,245/24,291/7,134/2,241 obr.104 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91882 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Mon, 30 Oct 17 13:19:13 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Bieńczycka dz.70/11,68/13 obr.7 dz.98 obrr.51 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91879 Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej.

]]>
Mon, 30 Oct 17 13:15:21 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/30 ul. Zwierzyniecka 11 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91854 Mon, 30 Oct 17 09:14:33 +0100 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/3/12 os. Krakowiaków 31 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91853 Mon, 30 Oct 17 09:10:32 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, dz. nr 267/15, 267/18 obr 4 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91824 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Fri, 27 Oct 17 14:30:27 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, działki nr ewid. 442, 97, obr 11, j. ewid. Nowa Huta, przy ul. Darwina w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91823 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

 

]]>
Fri, 27 Oct 17 14:26:04 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, dz. nr 298/5, 298/7, 411/2, 411/4 obr. 17 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91821 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

 

]]>
Fri, 27 Oct 17 14:17:36 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Wielicka /dz 110/23, 110/34, 166/4, 112/19, 112/20, 188, 112/14, 112/5/obr.59 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91792 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Fri, 27 Oct 17 08:33:30 +0200
Termin: 12.12.2017r. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej przy ul. Szastera http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91757 Fri, 27 Oct 17 00:00:08 +0200 Otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018-2019 zadania publicznego pn.: „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów.” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91760 Gmina Miejska Kraków, Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018-2019 zadania publicznego w zakresie: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Komórka realizująca: Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa.

]]>
Mon, 30 Oct 17 13:07:27 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Becka w Krakowie, na dz. nr 326/3 i 423 obr. 51 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91773 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 26 Oct 17 15:27:22 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Emaus i ul. Borowego działki nr nr 4/9, 4/8, 23, 581, 4/25, 4/11, 4/24, 4/23, 4/22, 4/21, 4/20, 4/19, 4/18, 4/17, 4/16, 4/15, 4/14, 4/13, 4/12 obręb 11 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91752 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 25 Oct 17 15:01:25 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, os. Hutnicze 15 w Krakowie, dz. nr 24, obr 47, j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91748 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 25 Oct 17 14:39:29 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, os. Wandy 14 w Krakowie, dz. nr 320, obr 47, j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91746 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 25 Oct 17 14:35:30 +0200
Dodatkowa akcja ochronnego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91725 Wed, 25 Oct 17 08:59:05 +0200 Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Jeleniogórska dz.139/11,139/12 obr.44 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91686 Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego.

]]>
Tue, 24 Oct 17 15:03:13 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Jeleniogórska dz.141/2,139/9,139/11,139/12 obr.44 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91685 Przebudowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego.

]]>
Tue, 24 Oct 17 14:59:43 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/1/23 ul. Kamionka 5 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91684 Tue, 24 Oct 17 14:33:18 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Fryderyka Zolla i Stanisława Pronia /dz 102/48 102/41, 102/40, 102/39, 102/38, 102/37, 102/36, 102/35 obr.102 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91649 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 24 Oct 17 12:51:22 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Fryderyka Zolla i Stanisława Pronia /dz 102/41, 102/40, 102/39, 102/38, 102/37, 102/36, 102/35 /obr.102Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91650 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 24 Oct 17 12:50:42 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, przy ul. Tytusa Czyżewskiego w Krakowie, na dz. nr 522/18 obr. 3 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91655 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 23 Oct 17 16:19:17 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Dębskiego- dz.251/1,251/5,488/8 obr.87,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91644 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Mon, 23 Oct 17 13:37:41 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Dębskiego- dz.251/1,251/5,488/8 obr.87,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91638 Rozbudowa sieci wodociągowej

 

]]>
Mon, 23 Oct 17 13:24:08 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Rydlówka,Rzemieślnicza- dz.290/2,109,110,116/16,118/2,118/8,118/9,121/24,121/18 obr.30,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91624 Budowa i przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej

]]>
Mon, 23 Oct 17 13:12:00 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Rydlówka,Rzemieślnicza- dz.290/2,109,110,116/16,118/2,118/8,118/9,121/24,121/18 obr.30,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91620 Budowa i przebudowa sieci wodociągowej.

]]>
Mon, 23 Oct 17 13:00:19 +0200
Informacja o umorzeniu postępowania, Decyzja nr 43/6743.6/2017, ul. Skołczanka, dz. 188/5, obr. 75 Podgórze, http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91608 Informacja o umorzeniu postępowania

]]>
Mon, 23 Oct 17 12:28:28 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu al. Focha działki nr 208/5 obręb 12 Krowodrza i 411/2 obręb 14 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91601 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 23 Oct 17 09:10:36 +0200
Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych nr nr: 21, 22 w Nowej Hucie i obrębu nr 13 w Podgórzu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91599 Mon, 23 Oct 17 09:02:00 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Gustawa Morcinka w Krakowie, dz. nr 303/5, obr 4 Nowa Huta, dz. nr 399/1, 399/2, 400/6 obr 3 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91600 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 23 Oct 17 08:51:02 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Ostatnia dz.561/70,561/65,561/63 obr.4 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91585 Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej.

]]>
Fri, 20 Oct 17 14:31:03 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.M.Samozwaniec dz.86, obr.10 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91583 Przebudowa elewacji budynku jednorodzinnego.

]]>
Fri, 20 Oct 17 14:26:43 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Pękowicka dz.348,350,353 obr.31 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91582 Budowa kontenerowej stacji transformatorowej.

]]>
Fri, 20 Oct 17 14:20:25 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Dziewiarzy,dz.75 obr.73,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91557 Rozbudowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 20 Oct 17 12:38:03 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Stefanowicza w Krakowie, na dz. nr 166/68, 166/59, 167/56, 167/55, 167/54 obr. 30 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91541 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 19 Oct 17 14:59:59 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, w rejonie ul. Pylnej w Krakowie, na dz. nr 223 obr. 7 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91539 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 19 Oct 17 14:55:46 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, w rejonie ul. Pylnej w Krakowie, na dz. nr 223, 95/11 obr. 7 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91534 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 19 Oct 17 14:51:44 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/29 ul. Okulickiego 44 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91536 Thu, 19 Oct 17 14:41:18 +0200 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/1/22 ul. Prusa 21 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91533 Thu, 19 Oct 17 14:34:43 +0200 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rzepakowadz.360/38,360/39,360/52,305/3,305/4,obr.36 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91519 Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Thu, 19 Oct 17 12:30:39 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rzepakowa dz.305/3,305/4 obr.36 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91516 Budowa miejskiej sieci wodociągowej.

]]>
Thu, 19 Oct 17 12:26:28 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej wraz z złączem kablowym ul.Monte Cassino dz. 514/62,413/3,413/1 obr.10 Kraków , Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91507 Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej wraz z złączem kablowym

]]>
Thu, 19 Oct 17 10:30:39 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej ul.Łokietka dz.406,407/2 obr.33 Kraków , Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91506 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej

]]>
Thu, 19 Oct 17 10:26:40 +0200
Program Kraków dla Rodziny http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91469 Program pod nazwą Kraków dla Rodziny „N” został wprowadzony uchwałą nr LXXIII/1763/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2017 r. Jest elementem polityki społecznej Gminy Miejskiej Kraków i ma na celu wspieranie rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym.

]]>
Wed, 18 Oct 17 14:02:01 +0200
Zwalczanie zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu krakowskiego ziemskiego i krakowskiego grodzkiego. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91447 Wed, 18 Oct 17 10:16:54 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Opatkowickiej na na dz. nr 24/12, 569, 570, 571, 572 obr. 89 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91432 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 24 Oct 17 12:53:48 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Opatkowickiej na na dz. nr 24/12, 569, 570, 571, 572, 32 obr. 89 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91433 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 24 Oct 17 12:52:03 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Królówka na na dz. nr 107, 33/12 obr. 36 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91431 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 17 Oct 17 15:41:03 +0200
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej oraz zbiornika sieci elektroenergetycznej ul.Tischnera dz. 386 obr.30 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91427 Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej

]]>
Tue, 17 Oct 17 14:37:24 +0200
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz rozbiórka budynku gospodarczego i cieplarnii ul.Skołczanka 5 dz. 188/5 obr.75 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91426 Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

]]>
Tue, 17 Oct 17 14:34:40 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/1/21 ul. Biskupia 2 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91419 Tue, 17 Oct 17 13:52:51 +0200 Zgłoszenie budowy- ul. Dauna,dz.593/3,824/2,824/1 obr.49, Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91408 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Tue, 17 Oct 17 10:08:30 +0200
Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie: kanału grawitacyjnego Ø 25 cm z wykorzystaniem rur kamionkowych 610 kN odcinek Si-S1 oraz rur kamionkowych 40 kN odcinek S1-SR w terenie działek 370, 255/4 obr 56 stanowiącej ulicę Bieżanowską oraz w terenie działek 255/6, 254/25, 256/2 stanowiących teren drogi dojazdowej do ulicy Bieżanowskiej z wyłączeniem do istniejącego kanału Ø 50 cm w ul. Bieżanowskiej dz. 370/1 obr. 56 Podgórze; miejskiego rurociągu tłocznego Ø 63 mm, rury wielowarstwowe PE, odcinek SR-SRS, w terenie działki 256/2 obr. 56 o charakterze drogi dojazdowej, bocznej od ul. Bieżanowskiej (dz. 255/6, 254/25, 256/2 obr. 56 Podgórze) z włączeniem do kanału Ø 50 cm w ul. Bieżanowskiej (dz. 256/2 obr. 56 Podgórze), stanowiącego element systemu kanalizacji ciśnieniowej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91396 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 17 Oct 17 08:28:11 +0200
Budowa miejskiej sieci wodociągowej PE-TSØ110 w rejonie ulicy Bieżanowskiej, na działkach nr 257/3, 257/14, 256/3, 256/2 obr. 56 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91395 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 17 Oct 17 08:16:21 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, dz. nr 267/15, 267/18 obr 4 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91373 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 16 Oct 17 11:54:37 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Stary Gościniec, dz. nr 267/15 obr. 4 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91367 Infomracja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 16 Oct 17 10:59:12 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul Lipska, ul. Rrzebika /dz 381, 382, 168/9 /obr.19 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91359 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 16 Oct 17 10:01:23 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Nałkowskiej na dz. 248/3 obr.84, oraz dz. 221/2 obr.85, j.ewid. Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91355 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 16 Oct 17 07:48:29 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Nałkowskiej na dz. 248/3 obr.84, oraz dz. 221/2 obr.85, j.ewid. Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91354 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 16 Oct 17 07:45:11 +0200
Termin: 14.12.2017r. przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 11 przy ul. Św.Sebastiana 15, lokalu mieszkalnego Nr 1,2 przy ul. Zamkowej 22, garażu G przy ul. Złoty Róg, garaży G - 112 i G - 106 przy ul. Kobierzyńskiej 96 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91347 Mon, 23 Oct 17 09:37:06 +0200 Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Komuny Paryskiej na dz. nr 189/25, 189/60, 189/58, 189/56, 189/4, 189/3, obr. 70, j. ewid. Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91351 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Fri, 13 Oct 17 15:20:34 +0200
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej ul. Zakamycze dz. 30/21 obr.19 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91349 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Fri, 13 Oct 17 14:46:49 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Gontyna działka nr 280/1 obręb 13 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91344 Informacja o wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 13 Oct 17 13:02:56 +0200
ZAWIADOMIENIE http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91258  

Wydział Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa informuje, że powzięty został zamiar zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, oznaczonych obecnie jako działka ewidencyjna nr: 93/4 (odpowiadające części parceli l.kat. 302/242, obj. KW 403066 Czarna Wieś), położona w Krakowie w obrębie 12 jednostce ewidencyjnej Krowodrza przy ul. Goetla.

]]>
Fri, 13 Oct 17 00:00:04 +0200
Zgłoszenie przebudowy budynku ul.Gontyna 4 dz. 280/1 obr.13 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91214 Zgłoszenie przebudowy budynku

]]>
Thu, 12 Oct 17 14:21:48 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Bulwarowa dz.199/1 obr.44 Nota Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91212 Budowa sieci elektrycznej.

 

]]>
Thu, 12 Oct 17 14:18:31 +0200
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej ul.Wrocławska dz.44/82,44/83, obr . 45 Kraków , Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91213 Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej

]]>
Thu, 12 Oct 17 14:16:46 +0200
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej, sieci kablowej nN 1kV, złącza kablowego nN 1kV, budowie zjazdu oraz przebudowie sieci SN 15kV, na dz. nr 175/3, 594/11 i 169/10 obr. 49 Podgórze przy ul. Malborska w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91209 Decyzja nr 40/6743.6/2017 o umorzeniu postępowania z uwagi na wycofanie wniosku przez pełnomocnika inwestora.

]]>
Thu, 12 Oct 17 13:01:34 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Wizjonerów działki nr 562/9, 607, 562/8, 476, 477, 480/1, 481/1 obręb 40 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91168 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 11 Oct 17 13:52:24 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej dz.484/1 obr.10 Kraków , Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91167 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Wed, 11 Oct 17 13:38:24 +0200
Zgłoszenie budowy kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn oraz elektroenergetycznej sieci kablowej wraz z złączami kablowymi dz.4/9,4/8,23,581,4/25,4/11,4/24,4/23,4/22,4/21,4/20,4/19,4/18,4/17,4/16,4/15,4/14,4/13,4/12, obr.11 Kraków , Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91166 Zgłoszenie budowy kontenerowej stacji transformatorowej

]]>
Wed, 11 Oct 17 13:35:46 +0200
Apel o uchylanie okienek w piwnicach dla wolno żyjących kotów http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91136 Tue, 10 Oct 17 14:11:55 +0200 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji ogólnospławnej i rozbiórka kanału dz. 386,387,388 obr.30 Kraków , Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91129 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji

]]>
Tue, 10 Oct 17 13:38:11 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Pękowicka działki nr 321 obręb 32 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91116 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 10 Oct 17 11:25:42 +0200
Informacja o umorzeniu postępowania, Decyzja nr 39/6743.6/2017, ul. Dąbska http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91105 Informacja o umorzeniu postępowania.

]]>
Tue, 10 Oct 17 10:03:02 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodciągowej ul.Stępice dz. 305,125/1,112 obr.76 dz.1/2,2/1,2/2,2/3,2/4,9,12/1,12/2 obr. 79 Kraków , Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91092 Zgłoszenie budowy sieci wodciągowej

]]>
Mon, 09 Oct 17 14:52:39 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Czyżewskiego dz. 522/15 obr.3 Kraków , Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91091 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Mon, 09 Oct 17 14:48:48 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Trzcinowa, dz. nr 333, 268/8 obr. 32 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91078 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 09 Oct 17 14:30:30 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Sochy, dz. nr 215/1 obr. 56 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91077 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 09 Oct 17 14:23:24 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzecwu, ul. Dajwór 27, dz. nr 126/15 obr. 12 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91076 Informacja o braku wniesienia sprzecwiu.

]]>
Mon, 09 Oct 17 14:18:14 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, przy ul. Na Wierzchowinach w Krakowie, na dz. nr 2/10 i 2/11 obręb 9 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91057 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 06 Oct 17 15:06:49 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, w rejonie ul. Reduta i ul. Strzelców w Krakowie, na działkach nr 681/74, 128, 131/2, 131/4, 688/9 obr. 22 Śródmieście oraz 90/3, 300/3, 67/7, 67/9, 67/6, 67/5, 66/1, 306/4, 66/2, 64/2 obr. 21 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91056 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 06 Oct 17 15:03:47 +0200
Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na dz. nr 388/3 i 74/1 obr. 55 Podgórze przy ul. Podmiłów http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91011 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 05 Oct 17 16:37:29 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/1/20 al. Daszyńskiego 18 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91007 Thu, 05 Oct 17 14:29:43 +0200 Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej ul.Becka dz. 326/3,423 obr. 51 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91001 Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Thu, 05 Oct 17 13:21:00 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Ćwikłowej dz. 555,337,332,331,330/3 obr.7 Kraków , Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91000 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Thu, 05 Oct 17 13:18:01 +0200
Zgłoszenia zamiaru budowy ul. Półłanki dz.114/5,114/7 obr.104 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90936 Rozbudowa sieci wodociągowej.

]]>
Tue, 03 Oct 17 14:13:00 +0200
Zgłoszenie przebudowy sieci ciepłowniczej w rejonie Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu ul.Wielicka dz. 110/23,110/34,166/4,112/19,112/20,188,122/14,112/5 obr.59 Kraków , Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90925 Zgłoszenie przebudowy sieci ciepłowniczej

]]>
Tue, 03 Oct 17 12:45:37 +0200
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej , napowietrznej i kablowej oraz rozbiórka sieci elektroenergetycznej ul. Wrobela dz. 194/10,194/5 obr.6 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90924 Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej

]]>
Tue, 03 Oct 17 12:41:39 +0200
Zgłoszenie przebudowy budynku ul.Ludwisarzy 18 dz. 332 obr.32 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90923 Zgłoszenie przebudowy budynku

]]>
Tue, 03 Oct 17 12:36:29 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/1/19 os. Górali 5 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90913 Tue, 03 Oct 17 08:52:36 +0200 Informacja Wydziału Rozwoju Miasta UMK dotycząca Gminnego Programu Rewitalizacji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90877 Wed, 04 Oct 17 10:12:18 +0200 Nabór wniosków dot. TBS http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90891 Gmina Miejska Kraków wznawia rozpatrywanie i kwalifikowanie wniosków kandydatów do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Towarzystw Budownictwa Społecznego

 

]]>
Mon, 02 Oct 17 14:44:25 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Focha dz.208/5 obr.12. dz.411/2 obr.14 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90903 Zabudowa kabli zasilających oraz słupów oświetleniowych.

]]>
Mon, 02 Oct 17 13:48:30 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul. oś.Hutnicze dz.24, obr.47 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90901 Budowa instalacji centralnej ciepłej wody.

]]>
Mon, 02 Oct 17 13:43:25 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.oś. Wandy dz.320 obr.47 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90898 Budowa wewnętrznej instalacji.

]]>
Mon, 02 Oct 17 13:40:14 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Modrzejewskiej działka nr 1069 obręb 33 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90879 Mon, 02 Oct 17 11:49:11 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu na działkach nr 260, 688/4, 689/3 obr. 33 Podgórze przy ul. Turonia i ul. Irysowej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90869 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 02 Oct 17 09:32:46 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu na działkach nr 260, 689/3, 689/4 obr. 33 Podgórze przy ul. Irysowej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90867 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 02 Oct 17 09:30:28 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Modrzejewskiej działki nr 1/16, 1/12, 1/1 obręb 6 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90865 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 02 Oct 17 09:06:41 +0200
Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90862 Decyzja sprzeciwu nr 26/6743.7/2017 z dnia 27.09.2017 r., znak: AU-01-2.6743.7.66.2017.DLE

]]>
Mon, 02 Oct 17 08:21:59 +0200
BUDOWA MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. RŻĄCKIEJ na odc. od ul. Hallera do rej. budynku nr 31-35 (odcinek Si-S7) przy ul. Rżąckiej w Krakowie na dz. nr 356, 493, 492, 246/49, 244/5, 244/2, 246/50, 246/48 obr. 60 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90861 Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu.

]]>
Mon, 02 Oct 17 08:13:32 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Rydlówka na dz. nr 73/4, 73/5, 73/7, 73/8, 73/9, obr. 30,Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90859 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 02 Oct 17 07:32:26 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Podbipięty dz.8/10,8/11, obr.58 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90824 Rozbudowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 29 Sep 17 10:28:08 +0200
zgłoszenie zamiaru budowy ul. Centralna dz.443,444,445,447 obr.54 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90804 Budowa dwóch kontenerowych stacji transformatorowych.

]]>
Thu, 28 Sep 17 15:05:52 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, przy ul. Pachońskiego w Krakowie, na dz. nr 585/13, 585/14 obr. 42 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90803 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 28 Sep 17 14:51:27 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej dz. 440,458/6 obr.41 Kraków , Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90799 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Thu, 28 Sep 17 13:59:03 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Szymonowica dz. 440,458/6 obr.41 Podgórze Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90797 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Thu, 28 Sep 17 13:57:14 +0200
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej NN wraz ze złaczami kablowymi ul.Czyżewskiego dz.522/18 obr.3 Krowodrza , Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90796 Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej

]]>
Thu, 28 Sep 17 13:53:42 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu na działkach nr 348, 194/5, obr. 3 Podgórze, ul. Prof. Jana Ślaskiego w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90781 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 28 Sep 17 07:46:42 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu na działkach nr 315/1, 194/3, 348, 194/5, obr. 3 Podgórze, Prof. Jana Ślaskiego w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90780 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 28 Sep 17 07:44:15 +0200
Spis inwentaryzacyjny W-400 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90779 Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego W-400.

]]>
Thu, 28 Sep 17 07:32:16 +0200
Spis inwentaryzacyjny W-399 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90778 Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego W-399.

]]>
Thu, 28 Sep 17 07:30:02 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, na dz. nr 752/6, 419/10 obr. 22 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90776 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 27 Sep 17 15:41:50 +0200
Jesienna akcja deratyzacji w terminie od 15 października do 15 listopada 2017 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90761 Wed, 27 Sep 17 10:12:12 +0200 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Stefanowicza dz.166/68,166/69,167/56,167/55,167/54 obr.30 Krowodrza , Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90758 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Wed, 27 Sep 17 08:13:23 +0200
Zgłoszenie przebudowy budynku ul.Truszkowskiego 27 b dz. 71/6,72/6 obr.40 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90700 Zgłoszenie przebudowy budynku

]]>
Mon, 25 Sep 17 13:40:10 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, dz. nr 793, 798, 805 obr 46 oraz nr 458 obr 47 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90692 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 25 Sep 17 09:15:35 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Bunscha, ul. Szymonowica na dz. nr 298/2, 484/1 obr. 41,Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90689 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 25 Sep 17 07:30:59 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Skotnicka, na dz. nr 252/3, 459/1, 226, 225, obr. 71 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90690 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 25 Sep 17 07:30:05 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, dz. nr 780/1 i 780/2 obr. 4 Śródmieście i 319 obr. 21 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90593 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 22 Sep 17 14:18:33 +0200
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej ul.Zolla/ Pronia dz.102/48, 102/41,102/40,102/39,102/38,102/37,102/36,102/35 obr.102 Kraków -Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90586 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Fri, 22 Sep 17 13:27:50 +0200
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej ul.Zolla/ Pronia dz. 102/41,102/40,102/39,102/38,102/37,102/36,102/35 obr.102 Kraków -Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90585 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 22 Sep 17 13:24:12 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Lusińska dz.284/8,284/9,284/10,379/1 obr.88 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90484 Rozbudowa sieci wodociągowej.

]]>
Thu, 21 Sep 17 12:51:23 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Pysońce dz. 29/9,166 obr.34 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90483 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

]]>
Thu, 21 Sep 17 12:47:13 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Orawska, dz.121,122,120/2 obr.12 Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90453 Przebudowa o budowa sieci ciepłowniczej

]]>
Thu, 21 Sep 17 08:33:55 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/28 os. Kalinowe 2 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90414 Mon, 30 Oct 17 14:19:05 +0100 Informacja o umorzeniu postępowania / decyzja nr 24 / 6743.7 / 2017 / ul. Halszki / dz. nr 440/20, 440/24, 441/5, 441/10 / obr. 48 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90449 Informacja o umorzeniu postępowania

]]>
Wed, 20 Sep 17 17:51:32 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Limanowskiego / dz. 531 / obr. 13 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90448 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 20 Sep 17 17:48:35 +0200
Zgłoszenie budowy kanalizacji sanitarnej ul.Pylna dz.223 obr.7 Kraków , Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90437 Zgłoszenie budowy kanalizacji sanitarnej

]]>
Wed, 20 Sep 17 14:29:25 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Pylna dz.95/11,223 obr.7 Kraków , Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90426 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Wed, 20 Sep 17 14:26:24 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Wielicka dz.248,233,237,249,251,252 obr.52 dz.153/16,153/23,153/24,153/20 obr. 51 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90425 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Wed, 20 Sep 17 14:23:41 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/3/11 os. Kazimierzowskie 8 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90417 Wed, 20 Sep 17 11:40:12 +0200 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/1/18 os. Na Wzgórzach 42 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90416 Wed, 20 Sep 17 11:30:09 +0200 Dotacje w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - listy 104/2017, 105/2017 i 106/2017 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90413 Wed, 20 Sep 17 10:21:19 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Narcyza Wiatra, dz. nr 258, 259, 347/2 onr 22, j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90412 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 20 Sep 17 08:35:56 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Grzegorzewska na działkach nr 200/1, 274, obr. 40 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90410 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 20 Sep 17 08:00:25 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Malutka na dz. nr 3, obr.46 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90409 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 20 Sep 17 07:54:28 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, przy ul. Sosnowieckiej w Krakowie, na dz. nr 858, 833 obr. 34 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90407 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 19 Sep 17 15:29:37 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, przy ul. Powstania Styczniowego w Krakowie, na dz. nr 85/16 obr. 53 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90406 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 19 Sep 17 15:26:30 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul Półłanki /dz 402/1, 414, 415, 417. /obr.22 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90394 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 19 Sep 17 13:09:43 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Stachowskiego dz.411/1,411/2,298/7,298/5 obr.17 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90328 Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej.

]]>
Fri, 15 Sep 17 15:04:41 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Juranda ze Spychowa, na dz. nr 73 obr. 76 Podgórze w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90312 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Fri, 15 Sep 17 12:45:04 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Żywiecka dz. 187/7,327,326/5 obr.43 dz. 1/86 obr.44 Kraków , Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90311 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Fri, 15 Sep 17 11:59:03 +0200
Zgłoszenie budowy domu jednorodzinnego ul.Borowinowa dz.80/18 obr.90 Kraków , Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90310 Zgłoszenie budowy domu jednorodzinnego

 

]]>
Fri, 15 Sep 17 11:54:26 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ø250 kam. na dz. nr 114/3, 256, 258 obr. 95 Podgórze w ul. Osterwy – bocznej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90263 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej ø250 kam. na dz. nr 114/3, 256, 258 obr. 95 Podgórze w ul. Osterwy – bocznej w Krakowie

]]>
Fri, 15 Sep 17 08:43:09 +0200
Termin: 21.11.2017r. przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż: lokalu mieszkalnego Nr 2 przy ul.Westerplatte 5, lokalu mieszkalnego Nr 6 przy ul. Grzegórzeckiej 31, lokal mieszkalny Nr 10 przy ul. Bogusławskiego 10, lokal mieszkalny Nr 18 przy ul. Bogusławskiego 10 lokal mieszkalny Nr 19 przy al. Juliusza Słowackiego 58 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90192 Thu, 21 Sep 17 13:39:39 +0200 Zgłoszenie rozbudowy miejskiej sieci wodociągowej ul.Pękowicka dz 321 obr.32 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90260 Zgłoszenie rozbudowy miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Thu, 14 Sep 17 14:29:15 +0200
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej ul.Na Wierzchowinach dz. 2/10,2/11 obr.9 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90259 Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej

]]>
Thu, 14 Sep 17 14:25:38 +0200
Obwieszczenie dot. wydania decyzji zatwierdzającej Projekt robót geologicznych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90256 Thu, 14 Sep 17 13:24:16 +0200 ul. Koszutki dz. nr 279, 175/5, 178/8 i 178/12 obr. 99 Podgórze sieć wodociągowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90213 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Budowa sieci wodociągowej

]]>
Thu, 14 Sep 17 12:23:36 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Koszutki, dz. nr 175/9, 175/5, 178/8 i 178/12 obr. 99 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90189 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 250 na dz. nr 175/9, 175/5, 178/8 i 178/12 obr. 99 Podgórze w rejonie ulicy Koszutki w Krakowie”

]]>
Thu, 14 Sep 17 12:18:13 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Gustawa Morcinka dz.303//5, obr.4, dz.399/1,399/2,400/6 obr.3 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90205 Budowa kontenerowej stacji transformatorowej.

]]>
Thu, 14 Sep 17 09:11:49 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, os. Handlowe 8 w Krakowie, dz. nr 26 obr 51 j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90176 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 13 Sep 17 13:46:15 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, os. Spółdzielcze 5, dz. nr 9 obr 51 j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90175 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 13 Sep 17 13:34:50 +0200
Informacja o umorzeniu postępowania, Decyzja nr 36/6743.6/2017, ul. Łaszkiewicza, Mogilska http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90174 Informacja o umorzeniu postępowania.

]]>
Wed, 13 Sep 17 13:02:26 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/3/10 ul. Grota Roweckiego 41 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90162 Wed, 13 Sep 17 10:15:59 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Tyniecka na działce nr 254, obr. 5 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90151  Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 12 Sep 17 15:08:43 +0200
Zgłoszenie budowy- ul.Rzebika dz.381,382,168/9 obr.19 Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90149 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Tue, 12 Sep 17 15:06:19 +0200
Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej w rejonie ul.Bohomolca- Jancarza- Reduta i Strzelców dz.681/74,128,131/2,131/4,688/9 obr.21 oraz dz.90/3,300/3,67/7,67/9,67/6,67/5,66/1,306/4,66/2,64/2 obr.21 Śródmieście , Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90054 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej

]]>
Tue, 12 Sep 17 12:11:36 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu Popławskiego na na dz. nr 555/7 obr. 53 Podgórze w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90035 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 12 Sep 17 08:11:42 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Ciechocińska na działce nr 1069/3, obr. 67 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90034 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 12 Sep 17 08:06:25 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Goszczyńskiego / dz. 35/4, 449/10 / obr. 28 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90025 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 11 Sep 17 15:54:12 +0200
Zgłoszenie budowy -ul.Darwina, dz.442,97 obr.11, Nowa Huta Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90022 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Mon, 11 Sep 17 15:20:47 +0200
Zgłoszenie budowy- ul.Niepokalanej Panny Marii ,dz.334,327,333,25/7,19/29,18/5,18/6 obr.58 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90020 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Mon, 11 Sep 17 15:10:36 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Irysowa,Turonia dz.260,688/4,689/3 Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90015 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Mon, 11 Sep 17 15:01:39 +0200
Zgłoszenie budowy -ul.Irysowa, dz.260,689/3,689/4 obr.33,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90012 Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej

]]>
Mon, 11 Sep 17 14:46:12 +0200
Zgłoszenie budowy -ul.Rżącka dz.356,493,492 246/55,246/49,244/5,244/2,246/50,246/48 obr.60 Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90009 Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Mon, 11 Sep 17 14:39:17 +0200
Zgloszenie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej ul.Królówka dz. 107,33/2 obr.36 Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89898 Zgloszenie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 08 Sep 17 14:47:05 +0200
Zgłoszenie budowy odcinka miejskiej sieci wodociągowej ul.Bunscha / Szymonowica dz. 298/2,484/1 obr.41 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89875 Zgłoszenie budowy odcinka miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Fri, 08 Sep 17 14:31:40 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Wizjonerów dz. 562/9,607,562/8,476,477,480/1,481/1 obr.40 Krowodrza , Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89874 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Fri, 08 Sep 17 14:26:59 +0200
Zgłoszenie budowy- ul Wawrzyńca, dz.126/15 obr.12, Podgórze Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89742 Budowa stacji transformatorowej

]]>
Thu, 07 Sep 17 13:02:38 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. ks. Piotra Ściegiennego dz. nr 731/1, 731/2 obr. 53 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89771 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 07 Sep 17 14:12:03 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Pachońskiego dz.585/13,585/14 obr.42,Krowodrza, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89765 Budowa sieci cieplnej

 

]]>
Thu, 07 Sep 17 13:24:48 +0200
Zgłoszenie budowy- ul Dąbska, dz.41/30 obr.16 Śródmieście,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89753 Budowa stacji transformatorowej

 

]]>
Thu, 07 Sep 17 13:15:12 +0200
Zapraszamy na jesienną odsłonę Rodzinnego pływania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89738 Thu, 07 Sep 17 12:37:43 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Słońskiego na dz. 481/2, 301/1, 129/4, obr.7, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89734 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 07 Sep 17 11:14:36 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Reduta w Krakowie, na dz. nr 340/1, 340/2, 59/4, 83, 81/2 obr. 21 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89724 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 07 Sep 17 09:39:42 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Reduta w Krakowie, na dz. nr 59/4, 81/2, 101/25, 101/26 obr. 21 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89721 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 07 Sep 17 09:34:38 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Taklińskiego i Dębskiego na na dz. nr 315/35, 315/31, 524, 372/56, 490/3, 490/4, 502/4, 315/49, 489/6 obr. 87 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89713 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 06 Sep 17 15:25:33 +0200
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Stary Gościniec dz.267/15 obr.4 Nowa Huta, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89707 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Wed, 06 Sep 17 12:51:33 +0200
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej w rejonie ulicy Stary Gościniec dz.267/15,264/18 obr.4 Nowa Huta, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89706 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Wed, 06 Sep 17 12:49:09 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Zofii Nałkowskiej dz.248/3 obr.84,dz.221/2 obr.85 Podgórze Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89689 Budowa miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Tue, 05 Sep 17 13:45:26 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Zofii Nałkowskiej dz.248/3 obr.84,dz.221/2 obr.85 Podgórze Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89668 Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Tue, 05 Sep 17 13:28:14 +0200
Zgłoszenie budowy- ul.Tyniecka, dz.75/3,75/4,74/2,70/6 obr.74 Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89653 Budowa sieci elektrycznej oświetlenia terenu

]]>
Tue, 05 Sep 17 13:13:23 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/3/9 ul. Wolska 4 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89571 Tue, 05 Sep 17 08:31:57 +0200 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/27 ul. Rydla 22 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89552 Mon, 04 Sep 17 10:22:32 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Brzegowa działki nr 191, 246/3 obręb 1 Krowodrza i działce nr 217 obręb 48 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89542 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Sat, 02 Sep 17 09:20:39 +0200
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej ul.Bieżanowska dz. 257/3,257/14,256/3,256/2 obr.56 Kraków , Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89537 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Thu, 07 Sep 17 14:38:51 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Wierzyńskiego w Krakowie, na dz. nr 258 obr. 49 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89539 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 01 Sep 17 14:16:58 +0200
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej stacji transformatorowej SN/nN wraz z przyłączeniami kablowymi ul.Komuny Paryskiej dz. 189/25,189/60,189/58,189/56,189/4,189/3 obr.70 Kraków , Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89538 Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej stacji transformatorowej

]]>
Fri, 01 Sep 17 14:09:16 +0200
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej ul.Bieżanowska dz. 370/1,255/4,255/6,254/25,256/2 obr.56 Kraków , Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89536 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 01 Sep 17 14:00:41 +0200
Zgłoszenie budowy sieci oświetlenia ulicznego ul.Jezuitów/Dominikanów dz. 752/6 ,419/10 obr.22 Kraków Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89535 Zgłoszenie budowy sieci oświetlenia

]]>
Fri, 01 Sep 17 13:56:26 +0200
Zgłoszenie wykonania oświetlenia terenu wokół kontenera oraz przy bramie wjazdowej w ramach zadania :roboty konserwacyjno remontowe na terenie Ośrodka Radiokomunikacyjnego ul.Jordanowska dz. 1069 obr. 33 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89534 Zgłoszenie wykonania oświetlenia

]]>
Fri, 01 Sep 17 13:52:03 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/26 ul. Metalowców 3 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89497 Thu, 31 Aug 17 11:54:20 +0200 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/1/17 ul. Beliny Prażmowskiego 47 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89488 Thu, 31 Aug 17 11:23:03 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Powstania Styczniowego działki nr 346 obręb 51 Krowodrza oraz 85/16, 85/19 obręb 53 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89484 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 31 Aug 17 08:40:06 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej DN 250/300 ul.Grzegorzewskieg dz.200/1,274 obr. 40 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89471 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Thu, 31 Aug 17 07:09:40 +0200
Zgłoszenie budowy przyłącza cieplnego ul. Limanowskiego dz.531 obr.13 Kraków , Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89470 Zgłoszenie budowy przyłącza cieplnego

]]>
Thu, 31 Aug 17 07:06:26 +0200
Zgłoszenie przebudowy budynku dyspozytornii tramwajowej i bieżąca konserwacja znajdującego się w budynku lokalu gastronomicznego ul.Halszki 2 dz. 440/20,440/24,441/5,441/10 obr.48Kraków , Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89469 Zgłoszenie przebudowy budynku dyspozytornii tramwajowej

]]>
Thu, 31 Aug 17 07:03:24 +0200
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN wraz z złączami kablowymi ZK ul.Czyżewskiego dz. 522/18 obr. 3 Kraków , Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89377 Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej

]]>
Wed, 30 Aug 17 07:54:34 +0200
Zgłoszenie budowy -ul. Taklińskiego,Dębskiego,dz.315/35,315/31,524,372/56,490/3,490/4,502/4,315/49,489/6 obr.87,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89345 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Mon, 28 Aug 17 13:11:17 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Szumca – ul. Ciołkosza na nr 752/5, 752/6, 752/7, 752/8, 1061, 1060/3, 1069/3 obr. 67 Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89340 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 28 Aug 17 11:32:22 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Powstania Styczniowego dz.85/16 obr.53 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89308 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Fri, 25 Aug 17 11:28:48 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rydlówka dz.73/4,73/5,73/7,73/8,73/9 olbr.30 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89307 Budowa sieci kablowej.

]]>
Fri, 25 Aug 17 11:24:29 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Podmiłów dz.74/1 obr.55 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89303 Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej.

]]>
Fri, 25 Aug 17 11:19:44 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Sochy dz.215/1 obr.56 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89298 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 25 Aug 17 11:15:10 +0200
Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie stawek za czasowe udostępnianie nieruchomości i przestrzeni. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89291 Fri, 25 Aug 17 09:57:57 +0200 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/1/15 ul. Krzemionki 3 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89247 Tue, 07 Nov 17 10:39:47 +0100 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/1/16 ul. Sebastiana 36 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89250 Tue, 07 Nov 17 10:36:40 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Bajeczna, dz. nr 210/36, 210/38 obr. 16 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89283 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 24 Aug 17 14:26:22 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Opatkowicka dz.24/12,24/11,25/1,27/4,28/1 obr.89 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89282 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Thu, 24 Aug 17 14:24:35 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Opatkowicka dz.24/12,24/11,25/1,27/4,28/1,32 obr.89 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89280 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Thu, 24 Aug 17 14:20:39 +0200
Zgłoszenie budowy- ul Koszutki, dz.175/9,175/5,178/8,178/12 obr.99,Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89278 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Thu, 24 Aug 17 13:59:50 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Janickiego, ul. Włodkowica, dz. 202/68, 203/1, 202/53, 206/1, 207/10, 202/57 obr. 4 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89260 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 24 Aug 17 13:58:23 +0200
Zgłoszenie budowy -ul Koszutki, dz.175/9,175/5,178/8,178/12 obr.99,Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89259 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Thu, 24 Aug 17 13:49:05 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/25 ul. Józefińska 24 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89252 Thu, 24 Aug 17 12:21:58 +0200 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Narcyza-Wiatra dz.258,259,347/2 obr.22 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89251 Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej.

]]>
Thu, 24 Aug 17 12:11:06 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji deszczowej , przyłącz kanalizacji deszczowej ul.Sosonowiecka dz.833,858 obr.34 Kraków , Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89209 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji deszczowej

]]>
Wed, 23 Aug 17 12:01:02 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Sielska na dz. nr 281 obr. 44 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89192 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 23 Aug 17 08:25:50 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy oś.Spółdzielcze dz.9 obr.51 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89182 Budowa instalacji ciepłej wody użytkowej.

]]>
Tue, 22 Aug 17 12:43:50 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy oś Handlowe dz.26 obr.51 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89181 Budowa wewnętrznej instalacji ciepłej wody.

]]>
Tue, 22 Aug 17 12:38:32 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu działka nr 281 obr. 44 Podgórze przy ul. Sielskiej w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89137 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 21 Aug 17 16:00:36 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Mogilska dz.609/24,837 obr.4 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89124 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Mon, 21 Aug 17 12:35:36 +0200
Zgłoszenia zamiaru budowy ul.Ptaszyckiego dz.458 obr.47 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89103 Rozbudowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 18 Aug 17 14:47:50 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, na działce nr 422/1 obr. 0022 Śródmieście przy ulicy Woronicza 25 w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89099 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 18 Aug 17 14:33:28 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu, w rejonie ul. Tatarskiej/Kościuszki w Krakowie, działki 399/5, 399/6, 508 obr. 14 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89080 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Fri, 18 Aug 17 12:57:10 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Półłanki dz.402/1,414,415,417 obr.22 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89077 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Fri, 18 Aug 17 12:09:46 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Irysowa, dz.260,688/4,689/3 obr.33 Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89049 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Thu, 17 Aug 17 13:10:03 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Irysowa, dz.260,689/33,689/4 obr.33 Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89029 Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej

]]>
Thu, 17 Aug 17 12:45:14 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Popławskiego,dz.555/7 obr.53 Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89016 Przebudowa budynku

]]>
Thu, 17 Aug 17 12:36:13 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Czyżewskiego działki nr 522/11, 522/16, 522/17, 522/18 obręb 3 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88997 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 16 Aug 17 14:34:24 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Czyżewskiego działki nr 580, 474/1 obręb 3 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88996 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 16 Aug 17 14:32:43 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/24 os. Jagiellońskie 29 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88994 Wed, 16 Aug 17 14:19:51 +0200 Zgłoszenie budowy- ul ks.Piotra Ściegiennego, dz.731/1,731/2 obr. 53,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88986 Przebudowa sieci wodociągowej

]]>
Wed, 16 Aug 17 12:09:25 +0200
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznego przyłącza SN 15 kV -Dwóch linii kablowych ul. Skotnicka dz. 252/3,459/1,226,225 obr. 71 Kraków , Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88967 Zgłoszenie budowy elektroenergetycznego przyłącza

]]>
Mon, 14 Aug 17 12:50:50 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Reduta dz. 59/4,81/2,101/25,101/26 obr.21 Śródmieście , Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88966 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Mon, 14 Aug 17 12:47:33 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Reduta dz. 340/1,340/2,59/4,83,81/2 obr.21 Śródmieście , Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88965 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Mon, 14 Aug 17 12:44:50 +0200
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul.Trzcinowa dz. 333 , 268/8 obr. 32 Nowa Huta , Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88963 Zgłoszenie rozbudowy sieci wod-kan.

]]>
Mon, 14 Aug 17 12:41:34 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/23 ul. Ugorek 1 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88925 Wed, 08 Nov 17 10:57:01 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, przy ul. Na Wirach w Krakowie, na dz. nr 305/13, 305/5, 305/6 obr. 21 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88943 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 11 Aug 17 14:54:34 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, przy ul. Wrocławskiej w Krakowie, na 44/81, 44/83, 44/87, 316/12 obr. 45 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88941 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 11 Aug 17 14:53:10 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, przy ul. Rzepichy w Krakowie, na dz. nr 31/5, 32/5 obr. 19 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88942 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 11 Aug 17 14:48:42 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, przy ul. Na Wirach w Krakowie, na dz. nr 303/21, 538/5, 305/12, 305/13, 305/5, 305/6 obr. 21 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88945 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 11 Aug 17 14:45:30 +0200
Zgłoszenie budowy -Ul.Juranda ze Spychowa, dz.73 obr.76 Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88937 Przebudowa poddasza na cele mieszkalne

]]>
Fri, 11 Aug 17 13:36:58 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Malborska, dz.173/3,594/11,169/10 obr.49,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88924 Budowa kontenerowej stacji transformatorowej

]]>
Fri, 11 Aug 17 11:04:32 +0200
Zgłoszenie budowy -ul. Jakubowskiego , dz.110/23,110/34,166/4,112/19,119/20188,112/14,112/5 obr.59.Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88922 Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej

]]>
Fri, 11 Aug 17 10:51:42 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Galicyjska, na działkach nr 216/243, 322, 331, obręb 54 jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88918 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 11 Aug 17 08:29:33 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/1/14 ul. Telimeny 15 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88890 Thu, 10 Aug 17 12:36:08 +0200 Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej ul.Stawowa dz.652,498/4,498/6 ,613/2 obr.34 Krowodrza, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88884 Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej

]]>
Thu, 10 Aug 17 11:25:45 +0200
Zgłoszenie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Stawowa dz.652,498/4,498/6 obr.34 Krowodrza, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88883 Zgłoszenie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Thu, 10 Aug 17 11:22:46 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Wierzyńskiego dz.258 obr.49 Krowodrza, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88866 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji

]]>
Wed, 09 Aug 17 12:33:30 +0200
Zgłoszenie budowy -ul. Malutka, dz.46 obr.3, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88864 Przebudowa budynku

 

]]>
Wed, 09 Aug 17 12:20:40 +0200
Zgłoszenie budowy-ul.Osterwy boczna, dz,114/3,256,258 obr.95 Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88826 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Tue, 08 Aug 17 14:57:53 +0200
Zgłoszenie budowy -ul. Słońskiego,dz.48/2,301/1,129/4 obr.7,Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88813 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej

]]>
Tue, 08 Aug 17 13:44:04 +0200
Zgłoszenie budowy- ul Limanowskiego, dz.531 obr.13, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88809 Budowa przyłącza cieplnego

]]>
Tue, 08 Aug 17 13:35:32 +0200
Zgłoszenie budowy -ul. Jana Ślaskiego, dz 315/1,194/3,348,194/5 obr.3,Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88803 BUdowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Tue, 08 Aug 17 13:16:14 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/22 ul. Kurczaba 2 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88797 Tue, 08 Aug 17 13:01:14 +0200 Zgłoszenie budowy -ul. Jana Ślaskiego, dz.384,194/5 obr.3,Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88795 AU-01-5.6743.6.160.2017

Data wniosku: 04.08.2017r.

Inwestor: Katarzyna Zabawa

Budowa miejskiej sieci wodociągowej- ul. Jana Ślaskiego, dz.384,194/5 obr.3,Podgórze, Kraków

]]>
Tue, 08 Aug 17 12:59:35 +0200
Zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul.Woronicza 25 dz.422/1 obr.22 śródmieście ,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88762 Zgłoszenie przebudowy budynku jednorodzinnego

]]>
Tue, 08 Aug 17 09:18:06 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Kozienicka na działce 207/6 obr.72 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88732 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Fri, 04 Aug 17 14:47:50 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Strumienna dz. nr 15/7 i 15/8 obr. 48 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88731 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 04 Aug 17 14:34:14 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Strumienna dz. nr 15/7 i 15/8 obr. 48 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88729 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 04 Aug 17 14:33:10 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Rybitwy / dz. 311/11, 72/5, 72/7, 76 i 75 / obr. 22 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88727 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Fri, 04 Aug 17 14:03:10 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Rybitwy / dz. 311/11, 72/5, 72/7, 76, 75 / obr. 22 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88726 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Fri, 04 Aug 17 14:00:40 +0200
Zgłoszenie budowy przyłącza kablowego średniego napieęcia 15 kv, budowa linii kablowych , budowa złącz kablowych i budowa kontenerowej stacji transformatorowej ul. Dobrego Pasterza 120 dz. 780/1,780/20, obr.4 oraz dz. 319 obr.21 Śródnieście Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88717 Zgłoszenie budowy przyłącza i sieci kablowych

]]>
Fri, 04 Aug 17 13:15:35 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/21 os. Centrum D 2 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88714 Fri, 04 Aug 17 11:43:43 +0200 Zgłoszenie budowy- ul. Sielska, dz.281 obr. 44.Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88678 Budowa kontenerowej stacji9 transformatorowej

]]>
Thu, 03 Aug 17 08:57:35 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Sielska,dz.281,283,236/3 obr.44,Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88663 Budowa linii kablowej

]]>
Wed, 02 Aug 17 15:19:26 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/1/13 ul. Obozowa 41 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88657 Wed, 02 Aug 17 15:02:29 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Truszkowskiego działki nr 552 obręb 44 Krowodrza i 804, 805/4 obręb 41 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88634 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 02 Aug 17 08:42:04 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Tretówka, na dz. 307/14, 307/12, 307/15, 307/3, 448, 307/11, 423, 268/2, obr.81, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88623 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 01 Aug 17 14:29:28 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/1/11 ul. Kurczaba 9 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88614 Tue, 01 Aug 17 11:01:26 +0200 Zgłoszenie budowy ul Sosnowiecka ,dz.1355/2 obr.33 Krowodrza, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88603 Budowa płyty fundamentowej pod regały

]]>
Mon, 31 Jul 17 14:16:09 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Halszki,dz.440/22,441/5,442/12 obr.48,Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88579 Postawienie wiaty śmietnikowej i budowa chodnika

]]>
Mon, 31 Jul 17 13:58:15 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Rżącka na dz. nr 293, 492, 263/9 i 263/29 obr. 60 j. ew. Podgórze Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88542 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 28 Jul 17 14:27:45 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Nowohucka na dz. nr 29,/6, 29/7, 35,43, 45 obr. 16 Podgórze w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88541 AU-01-5.6743.6.133.2017.AST

]]>
Fri, 28 Jul 17 14:26:32 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/3/8 ul. Zakopiańska 103 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88538 Fri, 28 Jul 17 12:48:33 +0200 Zgłoszenie budowy- ul. ks.Truszkowskiego,dz.553/3,70/4 obr.40, Krowodrza, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88517 Wykonanie otworów w dachu budynku.

]]>
Thu, 27 Jul 17 15:33:59 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul Cechowa /dz nr 221/20 obr. /obr.64 Podgórze / dz nr 154/8, 154/10, 154/11/ obr 65 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88515 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 27 Jul 17 15:24:22 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul Lipska, Rzebika /dz nr 168/9, 168/10 /obr.19 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88514 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 27 Jul 17 15:22:18 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Bora Komorowskiego ,dz.1/16 1/12 1/1 obr.6 Nowa Huta, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88513 Przebudowa i budowa osiedlowej sieci cieplnej

]]>
Thu, 27 Jul 17 15:11:07 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Piasta Kołodzieja działki nr 272/12, 272/4 obręb 1 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88485 Thu, 27 Jul 17 08:22:26 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Zawiła na działkach nr 298/3, 398/4 obr. 43 jedn. ewid. Podgórze w Krakowie, 280/1 obr. 69 jedn. ewid. Podgórze w Krakowie, 298/3, 298/4, obr. 43 jedn. ewid. Podgórze w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88463 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

 

]]>
Wed, 26 Jul 17 10:04:12 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu / Decyzja Nr http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88467 Informacja o wniesieniu sprzeciwu.

]]>
Wed, 26 Jul 17 09:48:26 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Szlak 51, dz. nr 8/1 obr. 118 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88465 Informacja o braku wnisienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 26 Jul 17 08:23:51 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Mlaskotów działki nr 73, 74, 78/2, 83/12, 380/2, 457/1, 457/7, 457/9 obręb 14 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88446 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 25 Jul 17 13:00:08 +0200
Inforamcja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Rakowicka, dz. nr 219/22 obr. 8 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88443 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 25 Jul 17 11:54:44 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Rakowicka, dz. nr 219/22 obr. 8 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88440 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 25 Jul 17 11:41:21 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Okrzei 24 na na dz. nr 536/4, 536/2, obr. 33 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88431 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 25 Jul 17 09:59:32 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul Niebieska /dz nr 201/7 obr.62 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88430 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 25 Jul 17 09:56:45 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Glogera działki nr 336/1, 337/21, 261/1, 263 obręb 31 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88428 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 25 Jul 17 08:45:55 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Czyżewskiego dz.522/11,522/16,522/17,522/18 obr.3 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88405 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Mon, 24 Jul 17 14:01:46 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Czyżewskiego dz.580,474/1 obr.3 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88404 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Mon, 24 Jul 17 13:58:42 +0200
Zgłoszenie budowy- ul Szumca,Ciołkosza, dz.752/5,752/6,752/7,752/8,1061,1060/3,1069/3 obr.67,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88400 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Mon, 24 Jul 17 13:30:37 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Schönborna dz. nr 50/2 obr. 97 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88398 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 24 Jul 17 13:13:01 +0200
14 zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88392 Na podstawie wyników głosowania mieszkańców w tegorocznym budżecie obywatelskim miasta Krakowa, zatwierdzona została do realizacji lista 14 zadań o charakterze ogólnomiejskim.

]]>
Mon, 24 Jul 17 11:18:37 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Ks .St. Truszkowskiego 30C i 30D w Krakowie, działki nr: 553/3, http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88385 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Mon, 24 Jul 17 07:58:36 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/20 ul. św. Wawrzyńca 11 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88361 Fri, 21 Jul 17 13:35:16 +0200 Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Glinik dz. 161/10 obr.16 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88358 Budowa budynku jednorodzinnego.

]]>
Fri, 21 Jul 17 12:32:41 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Ks. Wojciecha Karabuły na działkach nr 194/327, 194/74, 194/83, 194/38, 194/318-317, 194/7, 194/11, obr. 043 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88353 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 21 Jul 17 11:00:58 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Zamoyskiego,dz.539/14 obr.12,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88320 Budowa sieci kanalizacyjnej

]]>
Thu, 20 Jul 17 13:51:55 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Ciechocińska, dz.1069/3 obr.67 Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88307 Przebudowa sieci wodociągowej

]]>
Thu, 20 Jul 17 13:39:08 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Brzegowa dz.191,246/3 obr.1 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88305 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Thu, 20 Jul 17 13:06:47 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.św. Łukasza dz.57 obr.11 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88302 Prace remontowe elewacji zewnętrznej kamienicy.

]]>
Thu, 20 Jul 17 13:01:50 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/19 os. Stalowe 8 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88270 Wed, 19 Jul 17 11:00:53 +0200 Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Petrażyckiego na dz. nr 252/2 obr. 84 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88179 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Fri, 21 Jul 17 10:29:23 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Cechowa,dz.221/20 obr.64,dz.154/8, 154/10,154/11 obr.65 Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88248 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej

]]>
Tue, 18 Jul 17 14:39:48 +0200
Informacja dla podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88243 Tue, 18 Jul 17 14:37:06 +0200 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Szlak dz.8/1 obr.118 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88180 Budowa instalacji centralnego ogrzewania.

]]>
Tue, 18 Jul 17 13:50:28 +0200
Zgłoszenie budowy- ul.Strumienna,dz.15/7,15/8 obr.48,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88157 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Mon, 17 Jul 17 13:30:02 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Strumienna,dz.15/7,15/8 obr.48, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88151 Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej

]]>
Mon, 17 Jul 17 13:17:57 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, przy ul. Słonecznikowej i Kudlińskiego w Krakowie, na dz. nr 570/1, 251/4, 619 obr. 11 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88137 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 17 Jul 17 10:12:21 +0200
Zgłoszenie budowy- ul Goszczyńskiego,dz.35/4,449/10 Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88115 Budowa kontenerowej stacji transformatorowej

]]>
Fri, 14 Jul 17 13:55:39 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Zamoyskiego,dz.539/4 obr.12 Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88112 Sieć kanalizacji ogólnospławnej

]]>
Fri, 14 Jul 17 13:44:26 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Janickiego dz.202/68,203/1,202/53,206/1,207/10,202/57 obr.4 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88109 Budowa odcinka osiedlowej sieci cieplnej.

]]>
Fri, 14 Jul 17 12:29:40 +0200
-Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Zabłocie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88108 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 14 Jul 17 12:04:48 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Kobierzyńska- ul. Torfowa- ul. 8 Pułku Ułanów- ul. Obozowa do działki nr 216/9, obr. ew. nr 43, jednostka ewidencyjna Podgórze w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88082 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 13 Jul 17 10:24:24 +0200
Zgłoszenie budowy -ul. Kozienicka, dz.207/6,obr.72, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88064 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Wed, 12 Jul 17 14:20:04 +0200
Zgłoszenie przebudowy budynku ul.Woronicza 25 dz.422/1 obr.22 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88032 Zgłoszenie przebudowy budynku

]]>
Wed, 12 Jul 17 13:23:41 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Siewna działka nr 1208 obręb 43 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88013 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 12 Jul 17 08:11:16 +0200
Zgłoszenie budowy kontenerowej stacji transformatorowej wraz z przyłaczem elekttroenergetycznym SN oraz sieiami elektroenergetycznymi NNul.Wrocławska dz.44/81,44/83,44/87,316/1 obr.45 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88005 Zgłoszenie budowy stacji trafo

]]>
Tue, 11 Jul 17 13:36:17 +0200
Zgłoszenie przebudowy osiedlowej siei cieplnej wraz z przyłączem w rejonie ul.Mlaskotów , realizowana w związku z budową hali 100-lecia KS Cracovia ul.Mlaskotow dz. 73,74,78/2,83/12,380/2,457/1,457/7,457/9 obr.14 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88004 Zgłoszenie przebudowy sieci cieplnej

]]>
Tue, 11 Jul 17 13:28:23 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.J.Krasnowolskiego dz.116/5 obr.44 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88002 Przebudowa budynku.

]]>
Tue, 11 Jul 17 13:04:53 +0200
Konsultuj przed rejestracją! http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87995 Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych rekomenduje przekazywanie do konsultacji dokumentów rejestracyjnych stowarzyszeń zwykłych przed zebraniem założycielskim.

]]>
Tue, 11 Jul 17 11:25:46 +0200
Zgłoszenie budowy-ul. Okrzei, dz.536/4,536/2 obr.33,Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87970 Przebud.budynku jednorodzinnego

]]>
Mon, 10 Jul 17 14:02:45 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. 28 Lipca 1943r. w Krakowie, na dz. nr 302/6, 302/9 obr. 10 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87963 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 10 Jul 17 11:45:26 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Smoleńsk, dz nr 173, 135/2 obr. 145 Śródmieście oraz dz. nr 483 obr. 14 jedn. ewid. Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87962 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 10 Jul 17 11:09:55 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Modrzejewskiej działki nr 552 obręb 44 Krowodrza i 804, 805/4 obręb 41 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87951 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 10 Jul 17 08:40:50 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Zabłocie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87949 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 10 Jul 17 08:03:51 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Zabłocie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87948 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 10 Jul 17 07:59:55 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Jarockiego, dz.284,170/12 obr.97 Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87940 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 07 Jul 17 14:24:32 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Na Wirach dz. 305/13,305/5,305/6 obr.21 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87884 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 07 Jul 17 13:06:48 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Na Wirach dz. 303/21,538/5,305/12,305/13,305/5,305/6 obr.21 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87883 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Fri, 07 Jul 17 13:03:30 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Powstania Styczniowego i drodze bocznej od ul.Powstania Styczniowego dz. 346 obr.51 dz.85/16,85/19 obr.53 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87882 Zgłosze4nie budowy sieci wod. - kan.

]]>
Fri, 07 Jul 17 12:58:02 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/18 ul. Śliwkowa 6 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87878 Fri, 07 Jul 17 11:21:58 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Bajeczna, Ofiar Dąbia, dz. nr 210/38 obr. 16 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87862 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Fri, 07 Jul 17 08:41:06 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Godebskiego, dz. nr 69/5, 69/6, 203/2 obr. 14 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87840 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 06 Jul 17 11:27:54 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Lazurowa i ul. Smętna działki nr 877, 1091, 1089 obręb 34 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87833 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 06 Jul 17 07:58:22 +0200
Zgłoszenie budowy i przebudowy miejskiej sieci wodociągowej w ulo.Nowohuckiej na odcinkuod ul.Saskiej do ul.Na Zakolu Wisły w zakresie budowy ścieżki rowerowej ul.Nowohucka dz.29/6,29/7,35,43,45 obr.16 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87810 Zgłoszenie budowy i przebudowy sieci wodociągowej

]]>
Wed, 05 Jul 17 12:01:17 +0200
Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej oraz przyłączy cieplnych ul.Kobierzyńska/Torfowa/8 Pułku Ułanów/Obozowa dz. 318,28/6,62/28,320,195/2,196/8,196/6,200/5,201/5,2502/1,194/42,194/337,348/4,213/2,216/7,217/5,217/4,217/3,216/11,216/10,216/8,216/9 obr.43 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87809 Zgłoszenie budowy sieci cieplnej i przyłączy

]]>
Wed, 05 Jul 17 11:54:50 +0200
Zgłoszenie budowy budynku jednorodziinego ul.Rzepichy dz.31/5,32/5 obr.19 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87807 Zgłoszenie budowy domu jednorodzinego

]]>
Wed, 05 Jul 17 11:49:29 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Brzeska, dz. nr 358/10 obr. 28 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87793 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 05 Jul 17 09:41:36 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Kołaczkowskiego i ul. Działowskiego na działkach nr 258/37, obręb 82 i 206/5 obręb 83 jedn. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87781 informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 04 Jul 17 15:32:21 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/1/9 os. Centrum A 1 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87773 Tue, 04 Jul 17 13:58:06 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Smoleńsk, Retoryka, dz. 137, 135/2, 144, 138, obr. 145, j. ewid. Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87762 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 04 Jul 17 12:50:20 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Bajeczna dz.210/38,210/36 obr.16 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87738 Budowa kanalizacji teletechnicznej.

]]>
Mon, 03 Jul 17 13:09:38 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu, dz. nr 422/1 obr. 22 Śródmieście przy ul. Woronicza 25 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87735 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Mon, 03 Jul 17 12:58:14 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu al. Waszyngtona działki nr 136/2, 135/2 obręb 13 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87729 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Mon, 03 Jul 17 12:26:56 +0200
Zgłoszenie przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych ul.Truszkowskiego 30 C ,30 D dz. 553/3 , 70/4 obr. 40 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87727 Zgłoszenie przebudowy budynkuów jednorodzinnych

]]>
Mon, 03 Jul 17 12:24:30 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Piasta Kołodzieja działka nr 364/3 obręb 1 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87722 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 03 Jul 17 12:08:29 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.galicyjska dz.216/243,322,331 obr.54 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87697 Budowa sieci kanalizacji deszczowej.

]]>
Fri, 30 Jun 17 15:19:16 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu w dniu ul. Kobierzyńska- ul. Torfowa- ul. 8 Pułku Ułanów- ul. Obozowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87696 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Fri, 30 Jun 17 14:48:04 +0200
Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej z przyłaczami ulo.Tatarska/Kościuszki dz. 399/5,399/6, 508 obr.14 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87683 Zgłoszenie osiedlowej sieci ciepłowwniczej

]]>
Fri, 30 Jun 17 12:12:27 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Na Mostkach działka nr 309 obręb 32 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87666 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 30 Jun 17 08:40:08 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Tretówka, dz.307/14,307/12,307/15,307/3,448,307/11,423,268/2 obr.81 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87653 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Thu, 29 Jun 17 15:02:48 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/3/7 ul. Borkowska 29 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87639 Thu, 29 Jun 17 13:17:12 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, dz. nr 625/1 obr.4, jedn. ewid. Krowodrza, w Parku Krakowskim, przy al. Mickiewicza w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87627 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 29 Jun 17 10:25:09 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Prylińskiego 9 na dz. nr 239/3 obr. 7 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87611 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Wed, 28 Jun 17 14:02:48 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/17 ul. Okólna 13 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87595 Wed, 28 Jun 17 08:54:16 +0200 Zgłoszenie budowy -ul Petrażyckiego, dz.255/2 obr.84, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87589 Budowa dwóch budynków mieszkalnyh jednorodzinnych

]]>
Tue, 27 Jun 17 15:07:02 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Czeczotta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87406 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 26 Jun 17 14:53:27 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Na Łąkach w Krakowie, na działce nr 9/11, obreb 54, j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87405 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 26 Jun 17 14:51:24 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Mlaskotów i ul. kasztelańska nr 10/9, 10/12, 83/12, 86/6, 429/3, 429/6, 444, 511 obręb 14 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87384 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 26 Jun 17 08:21:39 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Czeczotta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87376 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Czeczotta

]]>
Mon, 26 Jun 17 07:51:24 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rżącka dz.493,492,263/4,obr.60 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87369 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Fri, 23 Jun 17 14:34:52 +0200
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działk nr 179 z dz.180 jedn. ewid. Krowodrza obręb 34 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87358 Fri, 23 Jun 17 10:51:16 +0200 Zgłoszenie budowy- ul. Zawiła, dz.298/3,298/4 obr.43,Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87348 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Thu, 22 Jun 17 14:57:39 +0200
informacja o umorzeniu postępowania, Decyzja Nr 20/6743.6/2017 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87317 Informacja o umorzeniu postępowania.

]]>
Thu, 22 Jun 17 14:19:08 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Siewna dz.120/8, obr.43 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87311 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Thu, 22 Jun 17 12:11:53 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Bunscha na dz. nr 244/1, 447, 448/1, 455 obr. 41 Podgórze w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87298 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 22 Jun 17 10:23:20 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Zabłocie dz.266,38/7,38/8 obr.14 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87292 Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej.

]]>
Wed, 21 Jun 17 14:49:30 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Piasta Kołodzieja dz.272/12,272/4 obr.1 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87291 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Wed, 21 Jun 17 14:42:49 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Stawowa dz.503/2,502/2,501/2,500/2,499/2,498/6,497/1,652,616/5,617/4,622/4, obr.34 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87290 Budowa sieci napowietrznej i kablowej.

]]>
Wed, 21 Jun 17 14:38:53 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Al. Waszyngtona dz.135/2,136/2 obr.13 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87289 Budowa budynku.

]]>
Wed, 21 Jun 17 14:33:45 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Glogera dz.336/1,337/21,261/1,263 obr.31 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87288 Budowa elektroenergetycznego przyłącza.

]]>
Wed, 21 Jun 17 14:30:27 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu/Decyzja nr 19/6743.6/2017/ ul. Wańkowicza, dz. nr 373/3, 373/8 obr. 44 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87277 Informacja o wniesieniu sprzeciwu.

]]>
Wed, 21 Jun 17 13:23:28 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. dz. nr 398/10, 398/11, obr 5, j. ewid. Śródmieście oraz nr 346, 348, 350, 353, 354, 355, 356, obr. 17, j. ewid. Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87275 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 21 Jun 17 13:13:30 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Słonecznikowa dz.570/1,251/4,619 obr.11 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87230 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Tue, 20 Jun 17 14:53:21 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Woronicza dz.422/1 obr.22 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87228 Przebudowa budynku.

]]>
Tue, 20 Jun 17 14:47:30 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Geodetów, dz. nr 517, 142/1, 142/2, 142/3 obr. 11 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87183 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 19 Jun 17 12:53:48 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.H.Modrzejewskiej dz.552 obr.44 dz.804,805/4 obr.41 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87182 Budowa i przebudowa miejskiej sieci wodociągowej.

]]>
Mon, 19 Jun 17 12:52:46 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Geodetów, dz. nr 517, 142/1, 142/2, 142/3 obr. 11 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87174 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 19 Jun 17 12:33:52 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Światowida na dz. nr 517, 702/2, obr. 33 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87165 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 16 Jun 17 15:18:19 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Lazurowa dz.877,1091,1089 obr.34 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87164 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Fri, 16 Jun 17 15:18:13 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Zabłocie dz.266,272, obr14 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87163 Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej.

]]>
Fri, 16 Jun 17 15:00:26 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Zabłocie dz.266,272, obr14 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87162 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 16 Jun 17 14:57:36 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Niebieska dz.201/7,obr.62 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87161 Rozbudowa miejskiej sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 16 Jun 17 14:49:18 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, os. Akademickie, dz. nr 21/138, 21/241 obr. 6 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87154 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 16 Jun 17 10:47:20 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu decyzja nr 17/6743.7/2017, ul. Jabłonna działki nr : 533, 534, obr. 43, jedn. ewid. Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87152 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Fri, 16 Jun 17 09:28:50 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu, decyzja 17/6743.6/2017, ul. Rzepichy, dz. nr 31/5, 32/5, 32/6 obr. 19 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87149 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Fri, 16 Jun 17 08:32:42 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. dz. nr 238/7 i 240/19, dz. 238/13 i 240/25 obr. 87 Podgórze” w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87143 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 14 Jun 17 15:27:40 +0200
Zgłoszenie budowy kanalizacji deszczowej ul.Kołaczkowskiego i ul.Działowskiego dz.258/37 obr.82 dz.206/5 obr.83 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87135 Zgłoszenie budowy kanalizacji deszczowej

]]>
Wed, 14 Jun 17 13:59:39 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Dekerta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87082 -Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Dekerta

]]>
Wed, 14 Jun 17 09:47:18 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji deszczowej , przyłącz kanalizacji deszczowej ul.Sosnowiecka dz.833,858 obr.34 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87053 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji deszczowej

]]>
Tue, 13 Jun 17 12:18:07 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Lipska dz.168/9,168/10 obr.19 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87052 Budowa elektroenergrtycznej sieci kablowej.

]]>
Tue, 13 Jun 17 12:05:09 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Zawiła na działkach 298/3, 298/4 obr.43 Podgórze, 280/1 obr.69 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87049 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Tue, 13 Jun 17 10:56:23 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rybitwy dz.311/11,72/5,72/6,76,75 obr.22 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87024 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Mon, 12 Jun 17 13:09:03 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rybitwy dz.311/11,72/5,72/6,76,75 obr.22 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87022 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Mon, 12 Jun 17 12:52:18 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowu ul.Al.Pokoju dz.9/9, 9/11 obr.54 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86999 Budowa przyłącza kablowego, stacji transformatorowej.

]]>
Fri, 09 Jun 17 14:20:03 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Prylińskiego dz.239/3 obr.7 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86993 Przebudwa budynku jednorodzinnego.

]]>
Fri, 09 Jun 17 13:03:01 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. L. Petrażyckiego na dz. nr 164/3, 164/6, 164/5 obr. 85 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86947 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 08 Jun 17 11:45:19 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul Lipowej, Rymanowicza /dz nr 46/2obr /obr.14 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86946 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 08 Jun 17 11:34:38 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/3/6 os. Wysokie 15 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86932 Thu, 08 Jun 17 09:29:50 +0200 Informacja o umorzeniu postepowania, Decyzja Nr 16/6743.7/2017, ul. Aliny 2 w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86899 Informacja o umorzeniu postępowania.

]]>
Wed, 07 Jun 17 09:59:56 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rakowicka dz.219/22 obr.8 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86889 Budowa kontenerowej stacji transformatorowej.

]]>
Tue, 06 Jun 17 12:50:23 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rakowicka dz.219/22 obr.8 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86888 Budowa linii kablowej.

]]>
Tue, 06 Jun 17 12:39:42 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/3/5 ul. Kobierzyńska 67 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86887 Tue, 06 Jun 17 12:12:26 +0200 Zgłoszenie przebudowy osiedlowej sieci cieplnej ul.Mlaskotów/Kasztelańska dz. 10/9,10/12,83/12,86/6,429/3,429/6,444,511 obr.15 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86885 Zgłoszenie przebudowy osiedlowej sieci cieplnej

]]>
Tue, 06 Jun 17 11:08:35 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, w rejonie ul. Promienistych i Lublańskiej w Krakowie, na dz. nr 673/3, 673/5, 881 obr. 22 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86884 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 06 Jun 17 10:44:15 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Balicka działki nr 300, 1/1, 2/6, 2/5, 337/3 obręb 1 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86881 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 06 Jun 17 09:01:27 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Pleszowska, dz. nr 351 obr. 42 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86878 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 06 Jun 17 08:58:30 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Balicka działki nr 300, 1/1, 2/6 obręb 1 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86877 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 06 Jun 17 08:48:15 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/16 ul. Na Kozłówce 14 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86848 Mon, 05 Jun 17 10:59:23 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Stepowa /dz nr 231 /obr.60 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86826 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Fri, 02 Jun 17 13:22:27 +0200
Zgoszenie zamiaru budowy ul.Brzeska dz.328 obr.30 dz.358/5,358/10 obr.28 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86793 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 02 Jun 17 07:43:17 +0200
zgłoszenie zamiaru budowy ul. Czeczotta dz. 127/6,127/3 obr.106 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86792 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Fri, 02 Jun 17 07:39:45 +0200
zgłoszenie zamiaru budowy ul. Czeczotta dz. 127/6,127/3 obr.106 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86790 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 02 Jun 17 07:36:20 +0200
Zgłoszenie nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul.Jabłonna dz.533,534 obr.9 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86789 Zgłoszenie nadbudowy budynku

]]>
Fri, 02 Jun 17 07:31:13 +0200
Informacja o umorzeniu postępowania, Decyzja Nr 13/6743.6/2017 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86731 Informacja o umorzeniu postepowania.

]]>
Wed, 31 May 17 13:41:23 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Topografów na dz. nr 334, 335/4, 335/7 obr. 85 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86720 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 31 May 17 09:02:50 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rzepichy dz.31/5,32/5,32/6 obr.19 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86715 Budowa budynku jednorodzinnego.

]]>
Tue, 30 May 17 15:13:15 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Wańkowicza dz.373/7,373/8 obr.44 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86713 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Tue, 30 May 17 15:09:52 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Wańkowicza dz.373/7,373/8 obr.44 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86712 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Tue, 30 May 17 15:05:38 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Smoleńsk dz.137,135/2 obr.145 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86709 Przebudowa sieci wodociągowej.

]]>
Tue, 30 May 17 15:01:34 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Włoska dz.811/47,811/46,811/48,811/51,811/50,811/49,811/44,811/21,811/23,811/58,811/33,811/32,811/29,811/24,811/25,811/27,811/28,432/22,419/3,418/5 obr.49 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86705 Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej.

]]>
Tue, 30 May 17 14:39:18 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Fatimska, dz. nr 474 obr. 9 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86687 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 30 May 17 11:32:48 +0200
Informacja o umoerzeniu postepowania, Decyzja Nr 16/6743.6/2017 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86684 Informacja o umorzeniu postępowania.

]]>
Tue, 30 May 17 11:20:22 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Bochenka,dz.576/47,576/48,576/49,580/1,580/2,576/14,576/59,576/29,576/26,576/50,576/35,104/16 obr.61,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86671 Osiedlowa sieć cieplna

]]>
Mon, 29 May 17 14:49:34 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Geodetów dz.517,142/1,142/2,142/3 obr.11 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86638 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Mon, 29 May 17 13:43:33 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Geodetów dz.517,142/1,142/2,142/3 obr.11 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86636 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Mon, 29 May 17 13:39:51 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Bajeczna dz.210/38 obr.16 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86634 Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej.

]]>
Mon, 29 May 17 13:35:26 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Aliny dz.254/46,254/47 obr.21 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86633 Przebudowa budynku jednorodzinnego.

]]>
Mon, 29 May 17 13:29:41 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/1/8 ul. Parkowa 4 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86627 Mon, 29 May 17 10:32:11 +0200 Zgłoszenie budowy- dz.194/327,194/74,194/83,194/38,194/318,317,194/7,194/11 obr.43,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86610 Budowa przyłącza kablowego, stacja trasformatorowa, linia kablowa. 

]]>
Fri, 26 May 17 14:04:08 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Bajeczna, Ofiar Dąbia, dz. nr 210/38 obr. 16 jedn. ewid. Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86606 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Fri, 26 May 17 13:51:37 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Szewska dz.581/3,331 obr.1 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86528 Budowa sieci kablowej.

]]>
Wed, 24 May 17 14:29:47 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Godebskiego dz.69/5,69/6,203/2 obr.14 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86525 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej.

]]>
Wed, 24 May 17 14:23:30 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Halszki-Witosa / dz. 441/5, 447/13, 448/9, 447/15, 447/19, 447/18, 442/12, 442/16, 442/15, 441/9, 441/3, 440/19, 440/17, 439/1, 479/7, 404/1, 403/3, 403/8, 506/99, 506/103, 443/10, 444/7, 444/6, 402/1, 400/3, 399/6, 479/8 / obr. 48 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86517 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 24 May 17 13:34:30 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Dekerta, dz.206/14,97/8 obr.14, Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86490 Budowa przyłącza elektroenergetycznego

]]>
Tue, 23 May 17 13:45:34 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, al. Pokoju, ul. Francesco Nullo, dz nr 365,371 obr. 17 Śródmieście oraz dz. nr 414/52, 414/45, 496/4 obr. 5 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86477 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 23 May 17 13:16:36 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Syrachowska, dz nr 128/10, 128/7, 105, 104/4, 94/8 obr. 59 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86473 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 23 May 17 12:12:53 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Syrachowska, dz. nr 128/7, 105, 104/4, 94/8, 150 obr. 59 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86449 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 23 May 17 11:17:26 +0200
Informacja o braku wnieisenia sprzeciwu, ul. Bystronia, dz. nr 225 obr. 14 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86446 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 23 May 17 10:19:30 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Galicyjska, dz. nr 216/243, 216/228, 216/227, 443, 446, 447 obr. 54 jedn. ewi. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86436 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

 

]]>
Tue, 23 May 17 09:03:36 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. lLipska / dz. 119/35, 119/36, 246/1 / obr. 19 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86427 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 22 May 17 15:59:07 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Młodzieży / dz. 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 55/6, 55/7 / obr. 55 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86426 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 22 May 17 15:22:51 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Młodzieży / dz. 389/3, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 55/6 / obr.55 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86425 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 22 May 17 15:18:46 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Zawiła dz.298/3,398/4 obr.43. dz.280/1 obr.69 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86417 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Mon, 22 May 17 13:36:57 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Smoleńsk dz.137,135/2,144,138 obr.145 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86416 Przebudowa odcinka osiedlowej sieci cieplnej.

]]>
Mon, 22 May 17 13:32:08 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Pierzchówka http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86391 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Pierzchówka

]]>
Fri, 19 May 17 15:18:14 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Kozienicka / dz. 192/2 i 193/2 / obr. 71 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86390 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 19 May 17 15:14:42 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Schonborna, dz.50/2 obr.97,Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86387 Rozbudowa sieci wodociągowej

]]>
Fri, 19 May 17 13:52:13 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/1/7 os. Szkolne 13 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86381 Fri, 19 May 17 11:34:27 +0200 Zgłoszenie remontu szaletu miejskiego w Parku Krakowskim dz.652/1 obr.4 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86365 Zgłoszenie remontu szaletu

]]>
Fri, 19 May 17 09:14:55 +0200
Zgłoszenie budowy stacji transformatorowej kontenerowej wolnostojącej dla potrzeb zasilania ul.Piasta Kołodzieja dz. 364/3 obr.1 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86361 Zgłoszenie budowy stacji transformatorowej

]]>
Fri, 19 May 17 09:06:23 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Romanowicza- dz.46/2 obr.14,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86351 Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej

]]>
Thu, 18 May 17 14:10:48 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Kobierzyńska, Obozowa,Torfowa,dz.216/9 obr.43,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86345 Budowa osiedlowej sieci cieplnej.

]]>
Thu, 18 May 17 13:43:06 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Stawowa, dz. nr 652, 635/7 obr. 34 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86311 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 18 May 17 08:51:00 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Na Łąkach dz.9/11 obr.54 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86284 Budowa stacji transformatorowej.

]]>
Wed, 17 May 17 11:31:03 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Cystersów / dz. 398/10 / obr. 5 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86280 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 17 May 17 08:13:15 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Balicka /Godlewskiego dz.300 , 1/1,2/6 obr. 1 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86279 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitanej

]]>
Wed, 17 May 17 07:46:54 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Balicka dz.300 obr.1 ul.Godlewskiego dz. 1/1,2/6,2/5,337/3 obr.48 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86278 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Wed, 17 May 17 07:43:02 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul.28 Lipca 1943 dz.302/6, 302/9 obr.10 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86277 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

]]>
Wed, 17 May 17 07:35:10 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/14 ul. Długa 52 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86208 Thu, 18 May 17 10:04:36 +0200 Zgłoszenie budowy- ul. Wolności- dz.416/9,obr.49, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86237 Przebudowa balustrad balkonowych

 

]]>
Mon, 15 May 17 14:59:26 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Strażacka / dz. 321, 143/10, 143/13, 141/11 / obr. 21 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86221 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 15 May 17 14:43:38 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Strażacka / dz. 321, 143/10, 143/13, 141/11 / obr. 21 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86219 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 15 May 17 14:38:53 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu, ul. Mazowiecka w Krakowie, na dz. nr 402, 89/1, 89/2, 90 obr. 46 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86216 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Mon, 15 May 17 14:06:12 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/15 ul. Marczyńskiego 2 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86214 Mon, 15 May 17 10:32:07 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Lipowa, Rymanowicza /dz nr209/4, 328 /obr.14 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86204 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 15 May 17 08:16:17 +0200
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wew. instalacjami ul.Młotków dz.43/3 obr.40 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86193 Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wew. instalacjami

]]>
Fri, 12 May 17 13:57:27 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul.Zakarczmie dz. 238/7,240/19,238/13,240/25 obr. 87 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86185 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 12 May 17 12:07:59 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Promienidtych/Lublańska dz. 673/3,673/5,881 obr.22 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86183 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Fri, 12 May 17 11:59:18 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Orla i Pod Janem w Krakowie, odc. W1.1-W2.1, na dz. nr 535/3, 51/2, 545/3, 55/1 obr. 21 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86133 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 10 May 17 14:46:14 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/13 ul. Cieślewskiego 11 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86130 Wed, 10 May 17 13:46:47 +0200 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/3/4 os. Kazimierzowskie 8 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86117 Wed, 10 May 17 10:51:07 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Jerzego Kuryłowicza na dz. nr 16/5 obr. 97 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86061 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 09 May 17 07:57:33 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Bunscha, dz.244/1,447,448/1,455 obr.41, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86050 Przebudowa ulicy

]]>
Mon, 08 May 17 13:50:26 +0200
Zgłoszenie budowy- ul.Światowida, dz.517,702/2 obr.33, Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86049 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

]]>
Mon, 08 May 17 13:44:17 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu / Decyzja nr 10/6743.6/2017 / ul. Bajeczna/Ofiar Dąbia / dz. nr 210/30, 210/36, 210/38 obr. 16 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86028 informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Mon, 08 May 17 09:27:59 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Kolędnicza dz.153/3,222/3,222/2,222/1 obr.15 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85978 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Fri, 05 May 17 12:47:56 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Kolędnicza dz.:131/1,132/1,189/1,153/3,222/3,222/2,222/1 obr.15 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85974 Rozbubowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 05 May 17 12:21:58 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Wandy dz. 240/3 obr. 17 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85955 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 05 May 17 08:01:57 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu os. Stalowe dz. nr 39/1 obr. 47 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85951 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 05 May 17 07:49:27 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/12 os. Piastów 32 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85944 Thu, 04 May 17 14:16:45 +0200 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/3/3 os. Słoneczne 17 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85942 Thu, 04 May 17 14:13:19 +0200 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Pleszowska dz.351 obr.42 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85936 Przebudowa budynku.

]]>
Thu, 04 May 17 13:42:00 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.oś. Stalowe dz.36, obr.47 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85935 Budowa instalacji centralnej wody ciepłej.

]]>
Thu, 04 May 17 13:37:14 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Fabryczna, dz.398/10,398/11 obr.5 Śródmieście,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85911 Sieć cieplna oraz przyłącze cieplne.

]]>
Fri, 28 Apr 17 15:21:50 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy sieci gazu ul.Stella Sawickiego dz. 21/49, 21/51 obr. 7 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85903 Budowa sieci gazu

]]>
Fri, 28 Apr 17 14:02:14 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Leśmiana działki nr 255/3, 255/5, 255/6 obręb 52 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85865 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 28 Apr 17 08:12:29 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Cystersów, dz.398/10 ,obr.5,Śródmieście, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85858 Budowa sieci kablowej

]]>
Thu, 27 Apr 17 15:37:05 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Petrażyckiego, dz.164/3,164/5,164/6 obr.85 Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85803 Budowa sieci kanalizacyjnej.

]]>
Thu, 27 Apr 17 15:17:31 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Polarna , dz.66 obr.69, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85799 Nadbudowa budynku jednorodzinnego.

]]>
Thu, 27 Apr 17 15:11:25 +0200
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej ul.Na Mostkach dz. 309 obr. 32 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85699 Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej

]]>
Tue, 25 Apr 17 14:41:18 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Topografów, dz.335/7,335/4,334 obr.85 Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85693 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Tue, 25 Apr 17 13:42:07 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Dobrowolskiego dz. nr 200/1, 290/1, 274, 278/1 obr. 40 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85668 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 24 Apr 17 15:47:10 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Nowotarskiej dz. nr 349 obr. 32 Podgórze w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85666 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 24 Apr 17 15:45:46 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Dobrowolskiego dz. nr 200/1, 290/1, 278/1 obr. 40 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85667 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 24 Apr 17 15:43:47 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Pylna w Krakowie, na dz. nr 95/21, 220, 223, 128/4 obr. 7 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85665 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 24 Apr 17 15:23:56 +0200
Zgłoszenie budowy- ul.Rydlówka, Wadowicka,dz.73/4,73/5,73/6,73/7 obr.30, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85663 Budowa sieci kablowej

]]>
Mon, 24 Apr 17 14:46:51 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Siewna w Krakowie, na dz. nr 243, 245, 246/12, 282, 283/2, 1207/2 obr. 43 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85658 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 24 Apr 17 14:09:17 +0200
Zgłoszenie budowy- os Akademickie, dz.21/138,21/241 obr.6,Nowa Huta, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85656 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Mon, 24 Apr 17 13:58:25 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Matematyków Krakowskich / dz. 642, obr. 92 Podgórze, dz. nr 761 i 757, obr. 93 Podgórze oraz na dz. nr 275/2, obr. 94 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85653 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 24 Apr 17 13:43:20 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Młodzieży, dz.55/2,55/3,55/4,55/5,55/6,55/7 obr.55, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85640 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Mon, 24 Apr 17 13:28:23 +0200
Zgłoszenie budowy- ul .Goszczyńskiego, dz.119/35,119/36,246/1 obr.19, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85623 Budowa elektroenergetycznego przyłącza

]]>
Mon, 24 Apr 17 13:18:29 +0200
Zgłoszenie budowy- ul Stepowa, dz..231 obr.64, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85621 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Mon, 24 Apr 17 13:12:07 +0200
Zgłoszenie budowy- ul Kozienicka, dz.192/2,193/2 obr.71,Podgórze Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85583 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

]]>
Fri, 21 Apr 17 14:49:42 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Mochnaniec na dz. nr 349/2, 355/6, 428, 446/2, 446/18, 446/6 obr. 41 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85549 Injformacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 21 Apr 17 10:29:25 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Stawowa dz.652,635/7 obr.34 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85542 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

]]>
Thu, 20 Apr 17 14:37:41 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Niedzicka i Nowosądecka /dz nr 321/1, 321/2 obr.50 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85535 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 20 Apr 17 13:30:21 +0200
Zgłoszenie budowy- ul Kuryłowicza, dz.16/5 obr.97, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85516 Przebudowa budynku

]]>
Wed, 19 Apr 17 14:19:01 +0200
Pilotażowa akcja oczyszczania z pyłów i zabrudzeń ulicy Lea w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85511 Wed, 19 Apr 17 13:29:24 +0200 Zgłoszenie budowy- ul.Dąbrowskiego- dz.544/19 obr.13, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85470 Przebudowa sieci wodociągowej

]]>
Fri, 14 Apr 17 12:54:31 +0200
Zgłoszenie budowy- dz.206/14,97/8 obr.14,Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85458 Budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego

]]>
Fri, 14 Apr 17 12:43:49 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Nowotarska,dz.349, obr.32,Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85371 Przebudowa budynku

]]>
Tue, 11 Apr 17 14:35:01 +0200
Zgłoszenie budowy- ul Pierzchówka, dz.466/11,466/10 obr.48,Kraków,Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85370 Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej

]]>
Tue, 11 Apr 17 14:25:42 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Fatimska dz.474 obr.9 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85336 Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej.

]]>
Tue, 11 Apr 17 08:03:43 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Lipowa,Romanowicza- dz.209/4,328 Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85331 Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej

]]>
Mon, 10 Apr 17 14:17:02 +0200
Zgłoszenie budowy- Halszki,Witosa,dz.441/5,447/13,448/9,447/15,447/19,447/18,442/12,442/16,442/15,441/9,441/3,440/19,440/17,439/1,479/7,404/1,403/3,403/8,506/99,506/104,443/10,444/7,444/6,402/1,400/3,399/6,.479/8obr.48 Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85311 Budowa sieci sterowania

]]>
Fri, 07 Apr 17 15:22:33 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Chrzanowskiego, dz.444,446/9,445/1 obr.93,Podgórze,Kraków, http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85300 Budowa miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Fri, 07 Apr 17 15:05:18 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Bystronia, dz.225,obr.14,Nowa Huta,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85297 Przebudowa sieci wodociągowej

]]>
Fri, 07 Apr 17 14:52:40 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Pleszowska, dz.351 obr.42, Krowodrza, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85290 Przebudowa budynku

]]>
Fri, 07 Apr 17 14:36:29 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Bochenka, dz.576/72,576/73,576/69,576/68,576/70 obr61,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85097 Budowa dwóch stacji transformatorowych

]]>
Thu, 06 Apr 17 15:26:18 +0200
Zgłoszenie budowy-ul. Łukowiec, dz.40/14 obr.71, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85096 Nadbudowa garażu

 

 

 

]]>
Thu, 06 Apr 17 15:19:42 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Pod Janem/Orla/Księcia Józefa dz.533/15,535/3,51/2,545/3,55/1 obr.21 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85087 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Thu, 06 Apr 17 14:35:36 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Przyszłości działki nr 305, 27, 26/12 obręb 8 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85080 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 06 Apr 17 12:54:34 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Woźników dz.328/4,328/5 obr.49 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85053 Przebudowa budynku jednorodzinnego.

]]>
Wed, 05 Apr 17 15:14:57 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Młodzieży,dz.389/3,55/2,55/3,55/4,55/5,55/6 obr.55,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85047 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Wed, 05 Apr 17 13:40:43 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. ks. Jerzego Popiełuszki 7 /dz nr 42/obr.101 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85042 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 05 Apr 17 11:43:07 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. ks. Jerzego Popiełuszki 7 /dz nr 42/obr.101 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85039 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 05 Apr 17 11:41:40 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Obronna /dz nr 345/3/obr.60 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85038 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 05 Apr 17 11:39:47 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Szymonowica na dz. nr 311/2 obr. 41 j. ew. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85037 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 05 Apr 17 11:35:55 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Ojcowska w Krakowie, na dz. nr 3/4, 432, 431/3 obr. 34 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85014 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 04 Apr 17 13:17:04 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Ojcowska w Krakowie, na dz. nr 3/4, 432, 431/3 obr. 34 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85013 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 04 Apr 17 13:12:09 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Al. Pokoju dz.365,371-obr.17, dz.414/52,414/45,496/4-obr.5 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=85001 Przebudowa odcinka osiedlowej sieci cieplnej.

]]>
Tue, 04 Apr 17 11:59:33 +0200
Zgłoszenia zamiaru budowy ul Bjeczna dz.210/38 obr.16 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84974 Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej.

]]>
Mon, 03 Apr 17 15:28:38 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Syrachowska dz.128/1,128/7,105,104/4,94/8 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84973 Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Mon, 03 Apr 17 15:23:45 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Syrachowska dz.128/7,105,104/4,94/8,150 obr.59 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84972 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Mon, 03 Apr 17 15:19:14 +0200
Zgłoszenia zamiaru budowy ul.Bunscha dz.349/2,355/6,428,446/18,446/6 obr.41 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84950 Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej.

]]>
Mon, 03 Apr 17 12:48:56 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Mazowiecka dz.402,89/1,89/2,90 obr.46 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84949 Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji ogólnospławnej.

]]>
Mon, 03 Apr 17 12:39:20 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Suchy Jar dz. nr 243, 166 obr. 41 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84943 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 03 Apr 17 09:53:06 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/10 os. Stalowe 5 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84938 Mon, 03 Apr 17 08:51:08 +0200 Zgłoszenie budowy- ul Dobrowolskiego, dz.200/1,290/1,278/1 obr.40, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84931 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 31 Mar 17 15:03:10 +0200
Zgłoszenie budowy- ul Dobrowolskiego, dz.200/1,290/1,274,278/1 obr.40, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84930 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Fri, 31 Mar 17 14:51:22 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Kurczaba /dz nr 361/13 obr /obr.55 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84925 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Fri, 31 Mar 17 13:48:54 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Pylna dz.95/21,220,223,128/4 obr.7 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84921 Przebudowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Fri, 31 Mar 17 13:29:14 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Bajeczna dz.210/38 obr.16 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84920 Budowa linii kablowych.

]]>
Fri, 31 Mar 17 13:23:33 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Spacerowa/ Ks. F. Trockiego na dz. nr 428/2, 429/4, 429/2, 429/5, 429/7, 429/8 obr. 71 Podgórze oraz działce 101/1 obręb 82 Podgórze w Krakowi http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84915 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 31 Mar 17 12:05:13 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Rysiewicza działki nr 728/2, 728/3, 728/4, 730 obręb 29 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84895 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 31 Mar 17 09:26:45 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/3/2 ul. Borkowska 27 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84867 Thu, 30 Mar 17 09:40:02 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Stojałowskiego i Wysłouchów / nr. 80/26, 201/14, 206, 201/11, 201/8, 201/9, 201/10, 207, 208, 209, 210, 201/3, 201/2, 190/15, 198/49, 212, 198/7, 197/39, 9/27/ http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84864 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 30 Mar 17 08:22:50 +0200
Konkurs na zagospodarowanie „Małej Chorwacji” w Krakowie. Zapraszamy do głosowania! http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84842 Od 27 marca trwają w Krakowie „Międzynarodowe studenckie warsztaty projektowe na opracowanie koncepcji zagospodarowania wschodniego fragmentu Parku Miejskiego Bagry Wielkie z obszarem tematycznym „Mała Chorwacja”.

]]>
Wed, 29 Mar 17 14:31:50 +0200
Zgłoszenie budowy- ul Siewna , dz.283/2,282,243,245,246/12,1207/2 obr.43,Krowodrza, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84841 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wod.-kan.

]]>
Wed, 29 Mar 17 14:18:28 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Przegorzalska działka nr 314/1 obręb 17 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84821 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Tue, 28 Mar 17 14:42:07 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, na dz. nr 79/3, 78, 352/7 obr. 51 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84820 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 28 Mar 17 14:30:00 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Bagrowa / 42/14, 42/9, obr. 27 Podgórze oraz na działce nr 183/37, obr. 19 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84785 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 27 Mar 17 14:05:43 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Śliczna działki nr 450/10, 750/3 obręb 4 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84784 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 27 Mar 17 14:02:20 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Galicyjska dz.216/243,216/228,216/227,443,446,447 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84769 Budowa sieci kanalizacji deszczowej.

]]>
Mon, 27 Mar 17 12:14:41 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Szlak 51 dz.8/1 obr.118 Śródmieście. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84757 Budowa instalacji centralnego ogrzewania.

]]>
Mon, 27 Mar 17 08:31:57 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Zdunów dz. nr 380, 382/1, 700 obr. 33 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84753 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 27 Mar 17 08:06:27 +0200
Zgłoszenie budowy budynku ul.Przegorzalska dz. 314/1 obr.17 Krowodrza Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84730 Budowa budynku

]]>
Fri, 24 Mar 17 13:17:57 +0100
Zgłoszenie budowy - ul.Przyszłości dz. 305,27,26/12 obr. 8 Krowodrza Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84729 Budowa sieci wodociągowej i kanał sanitarny

]]>
Fri, 24 Mar 17 13:12:59 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Petofiego, dz. nr 486/6, 307/10, 307/15 obr. 3 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84698 ØØInformacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 23 Mar 17 13:09:04 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.B. Leśmiana dz.255/3,255/5,255/6 obr.52 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84695 Rozbudowa miejskiej sieci wodociągowej.

]]>
Thu, 23 Mar 17 12:55:16 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Myśliwska /dz nr 1/10 obr /obr.19 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84694 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 23 Mar 17 12:33:23 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.J. Kuryłowicza dz.16/5 obr.97 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84612 Przebudowa budynku jednorodzinnego.

]]>
Tue, 21 Mar 17 13:22:10 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Rydlówka na dz. nr 72/3, 290/2, 380, 353 obr.30 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84610 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 21 Mar 17 12:55:06 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Wandy dz.240/3 obr.17 Sródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84576 Budowa sieci kablowej.

]]>
Mon, 20 Mar 17 12:14:57 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Drozdowskich i ul. Orleańskiej na dz. nr 40/5, 40/10, 41/9, 41/5, 44/2, 51/6, 41/18, 41/16, 41/15, 41/23 obr. 69 j. ew. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84573 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 20 Mar 17 12:02:31 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Drozdowskich i ul. Orleańskiej na dz. nr 40/5, 40/10, 41/9, 41/5, 44/2, 51/6, 41/18, 41/16, 41/15 obr. 69 j. ew. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84572 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 20 Mar 17 11:59:08 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Dobrowolskiego na dz. nr 63/10, 63/11, 454 obr.71 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84564 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

 

]]>
Mon, 20 Mar 17 10:31:19 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Gen. Jana Karcza, dz. nr 441 obr. 71 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84533 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 17 Mar 17 07:31:30 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Niedzicka/Nowosądecka dz.321/1,21/2 obr.50 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84517 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Thu, 16 Mar 17 14:31:07 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Gromadzka /dz nr 260/6 /obr.28 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84501 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 16 Mar 17 12:09:36 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Radzikowskiego działki nr 778/2, 912, 942, 917, 918 obręb 41 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84482 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 16 Mar 17 08:18:23 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Stawowa w Krakowie, na dz. nr 594/2, 652, 513, 514, 515/2, 516/6 obr. 34 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84468 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 15 Mar 17 14:21:41 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu W REJONIE UL. M. KONOPNICKIEJ NA DZIAŁKACH NR: 526/19, 526/21, 526/3, OBR. 12 PODGÓRZE I 29/15, 1/2 1/8, 1/9 (DAWNIEJ 1/5) OBR. 30 PODGÓRZE http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84462 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 15 Mar 17 12:57:02 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.oś.Stalowe dz.39/1 obr.47 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84449 Budowa sieci elektroenergetycznej i budowa sieci kanalizacji deszczowej.

]]>
Wed, 15 Mar 17 11:15:40 +0100
Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia przebiegu granic działki 216 z dz.215,227_1,217_2,217_1,128, obr.85, jedn.ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84450 Wed, 15 Mar 17 11:08:02 +0100 Zgłoszenie budowy- ul. Suchy Jar, dz.243,166 obr.41 Nowa Huta, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84403 Budowa sieci wodociągowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

]]>
Mon, 13 Mar 17 14:39:19 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/1/4 ul. Sołtysowska 10c http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84322 Thu, 09 Mar 17 13:44:03 +0100 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.ks.J.Popiełuszki dz.42 obr.101 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84316 Budowa garażu.

]]>
Thu, 09 Mar 17 12:52:01 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Szymonowica dz.311/2 obr.41 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84314 Rozbudowa sieci wodociągowej.

]]>
Thu, 09 Mar 17 11:37:17 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Fedkowicza na dz. nr 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/3, 1/1 obr. 75, nr 273/1 obr. 74 j. ew. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84315 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 09 Mar 17 11:34:19 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Ojcowska dz.3/4,432,431/3 obr.34 Krowodrza , Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84313 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Thu, 09 Mar 17 10:45:02 +0100
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Ojcowska dz. 3/4,432,431/3 obr. 34 Krowodrza, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84309  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Thu, 09 Mar 17 10:38:59 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Ważewskiego w Krakowie na dz. nr 334/3, 454/2, 493, 454/1, 311/1 obr. 87 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84301 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 09 Mar 17 10:02:47 +0100
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2017 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Aktywny Kraków, Mistrzowie w Krakowie oraz Realizacja lokalnychprojektów w ramach zadań bieżących rocznych dzielnic http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84280 .

]]>
Wed, 08 Mar 17 14:11:21 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, na działkach nr 382/32, 393/2 oraz części działek nr 393/1, 382/21, 393/3 obr. 4 j. ewid. Krowodrza przy Al. Kijowskiej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84284 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 08 Mar 17 12:56:02 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Kaczorówka-boczna w Krakowie, na dz. nr 22/7, 316, 230/1 obr. 32 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84281 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

 

]]>
Wed, 08 Mar 17 12:50:43 +0100
OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84243 Budowa kanału sanitarnego DN 250 mm (dł. ok. 946 m) wraz z przebudową: wodociągu DN 100 mm (dł. ok. 244 m), gazociągu dn 40 mm (dł. ok. 130 m), przebudową i rozbudową sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia (dł. ok. 49 m) wraz z przebudową słupa energetycznego niskiego napięcia na działkach nr 31/9, 33, 491, 46, 467, 468/1, 468/2, 380, 381/1, 465/14, 465/19, 43/3, 412/1, 412/2, 466, 61/2, 363/2, 351/3, 63/3, 396, 51/6, 392 obr. 60 Podgórze i na działce nr 316/27 obr. 61 Podgórze przy ulicach Kalinowej i Krystyna z Ostrowa w Krakowie

]]>
Tue, 07 Mar 17 15:25:15 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/4/2 os. Piastów 24 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84255 Tue, 07 Mar 17 11:57:52 +0100 /Zgłoszenie budowy/oś Stalowe dz.39/1 obr.47 Nowa Huta Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84241 Utwardzenie działki wraz z budową oświetlenia i odwodnienia.

]]>
Mon, 06 Mar 17 14:59:36 +0100
Zgłoszenie budowy- Al. Pod Kopcem 10, dz.29/3 obr.29, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84238 Docieplenie budynku

]]>
Mon, 06 Mar 17 14:04:06 +0100
Zgłoszenie budowy - Al.Pod Kopcem 8, dz.29/3 obr.29, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84230 Docieplenie budynku

]]>
Mon, 06 Mar 17 13:54:41 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Dr Jana Piltza na dz. nr 98 obr. 42 j. ew. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84209 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 06 Mar 17 08:42:37 +0100
Zgłoszenie budowy- ul. Dobrowolskiego, dz.454,63/10,63/11 obr.71, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84176 Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej

]]>
Fri, 03 Mar 17 10:21:34 +0100
Zgłoszenie budowy- ul. Strażacka, dz.321,143/10,143/13,141/11 obr.21, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84167 Budowa miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Thu, 02 Mar 17 15:21:34 +0100
Zgłoszenie budowy- ul. Strażacka, dz.321,143/10,143/13,141/11 obr.21, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84164 Rozbudowa miejskiej kanalizacj sanitarnej

]]>
Thu, 02 Mar 17 15:12:58 +0100
Zgłoszenie budowy-ul. Obronna ,dz.345/3 obr.60, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84110 Budowa miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Thu, 02 Mar 17 14:51:42 +0100
Zgłoszenie budowy- ul. Śliczna,dz.450/10,750/3 obr.4, Śródmieście, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84109 Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej

]]>
Thu, 02 Mar 17 14:40:21 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Smoleńskiego, dz. nr 252 obręb 89 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84105 Informacja o braku wniesienia

]]>
Thu, 02 Mar 17 14:36:24 +0100
Zgoszenie budowy- ul.J. Majówny, dz.79/3,78,352/7 obr.51,Krowodrza, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84103 Rozbudowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Thu, 02 Mar 17 14:28:07 +0100
„Centrum Obywatelskie” zaprasza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84096 Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS - realizator zadania publicznego pn. "Centrum Obywatelskie" - zaprasza do korzystania z oferty Centrum (ul. Reymonta 20).

]]>
Thu, 02 Mar 17 13:11:11 +0100
Zgłoszenie budowy-ul. Ks.J.Popiełuszki, dz.42, obr.101, Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84079 Przebudowa budynku mieszkalnego

]]>
Thu, 02 Mar 17 09:13:45 +0100
Zgłoszenie budowy- ul. Brucknera, dz.7/1,489 obr.71,Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84078 Adaptacja stacji transformatorowej

]]>
Thu, 02 Mar 17 09:06:35 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Świętojańska 10 na dz. nr 116 obr. 75 j. ew. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84065 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 01 Mar 17 11:45:05 +0100
Informacja o umorzeniu postępowania decyzj anr 8/6743.7/2017 al. Jana Pawła II http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84064 informacja o umorzeniu postępowania

]]>
Wed, 01 Mar 17 11:40:14 +0100
Informacja o umorzeniu postępowania decyzja nr 7/6743.7/2017 ul. Nullo/al.Pokoju http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84058 Informacja o umorzeniu postępowania

]]>
Wed, 01 Mar 17 10:24:40 +0100
Zgłoszenie budowy- ul. Nowotarska,dz.349 obr.32.Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=84034 Przebudowa budynku mieszkalnego

]]>
Tue, 28 Feb 17 13:09:16 +0100
Zgłoszenie budowy- ul. Zdunów,dz.380,382/1,700 obr.33,Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83976 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej

]]>
Fri, 24 Feb 17 13:22:08 +0100
WYNIKI KONKURSU PROJEKTÓW DLA KLUBÓW SPORTOWYCH 2017 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83956 Na podstawie § 13 ust. 4 uchwały Nr LVIII/1234/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu w Krakowie oraz kontroli ich wykorzystania ( Dz. Urz. Woj. Małop. z 5 grudnia 2016 r. poz.7071), Wydział Sportu informuje o wynikach konkursu projektów dla klubów sportowych na realizację w roku 2017 zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Krakowie pn. „Droga do mistrzostwa” oraz „Sportowy sukces”, zgodnie z Zarządzeniem Nr 469/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 lutego 2017 r.

]]>
Fri, 24 Feb 17 11:33:44 +0100
Zgłoszenie budowy- Al.Jana Pawła II, dz.21/257,21/244 obr.6, Nowa Huta,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83954 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 24 Feb 17 11:32:23 +0100
Zgłoszenie budowy- ul. Trockiego, dz.441,obr.71, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83952 Budowa miejskiej sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 24 Feb 17 11:13:07 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Niebyła, dz. nr 221, 592 obr. 10 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83950 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Fri, 24 Feb 17 11:09:51 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/7 ul. Działkowa 33 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83951 Fri, 24 Feb 17 11:07:48 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Babińskiego na dz. nr 183 obr. 70, nr 8/4, 8/5, 8/7, 8/13 obr. 42 j. ew. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83929 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 23 Feb 17 15:13:58 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Podgórki Tynieckie na dz. 228/3, 229, 234/11, 234/7 obr. 75, Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83917 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 23 Feb 17 13:38:02 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Emaus dz. nr 583/10 obr.11 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83904 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 23 Feb 17 08:44:30 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Stefanowicza, dz. nr 166/57, 166/59 i 167/54 obr. 30 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83901 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 23 Feb 17 08:39:40 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Olchowa, ul. Kasprzyckiego, dz. nr 297, 101/1, 105/1, 105/2, 106, 33/6, 33/7, 33/8, 33/9 obr. 17 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83896 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 22 Feb 17 15:33:29 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Piaskowa, Stelmachów, dz. nr 1499, 1026, 1027, 1497/2 obr. 33 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83895 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 22 Feb 17 15:21:14 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Pogorzalska, Olchowa, Kasprzyckiego, dz. nr 293/1, 297, 101/1, 107/1, 105/1, 105/2, 106, 307 obr. 17 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83893 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 22 Feb 17 15:16:14 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Drożyska/ dz. nr 129/7, 131, 85/4, 85/5 obr. 30 jedn. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83890 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 22 Feb 17 14:52:54 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu /decyzja nr 6/6743.6/2017/ ul. Fabryczna http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83888 Informacja o wniesieniu sprzeciwu.

]]>
Wed, 22 Feb 17 14:11:38 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Moczydło 21 / dz. 197/4 / obr. 91 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83884 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 22 Feb 17 13:55:01 +0100
Zgłoszenie budowy- ul. Stojałowskiego, Wysłouchów,dz.80/26,201/14,206,201/11,201/8,201/9,201/10,207,208,209,210,201/3,201/2,190/15,198/49,212,198/17,197/39,9/27 obr.65,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83883 Budowa i rozbudowa osiedlowej sieci cieplnej

]]>
Wed, 22 Feb 17 13:08:13 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Wielkanocna,Widłakowa,Nierówna,Bodzowska / dz. 287/1,324,325,326,327,328,329,331 / obr. 5 Podgórze / oraz dz. 319/44,319/15,324/4,277/4,340/1,329 / obr. 4 Podgórze / http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83868 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 22 Feb 17 09:20:50 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Podbipiety, socy/ dz. nr 118/3, 119/2, 215/2, 215/1, 123/5 obr. 56 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83840 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 21 Feb 17 13:19:31 +0100
Zgłoszenie budowy- ul. Spacerowa/Trockiego-, dz..428/2,429/4,429/5,429/7,429/8 obr.71,dz.101/1 obr.82,dz.428/1,428/2,429/1,429/2,429/3,429/4,429/6,42/7 obr.71, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83839 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Tue, 21 Feb 17 12:44:40 +0100
Zgłoszenie budowy - ul. Matematyków Krakowskich, dz.642 obr.92, dz.761,757 obr.93 dz.275/2 obr.94 , Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83818 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Mon, 20 Feb 17 15:20:42 +0100
Zgłoszenie budowy- ul. Stawowa, dz.594/2,652,513,514,515/2,516/6 obr.34, Krowodrza, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83811 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Mon, 20 Feb 17 15:09:01 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/1/2 ul. Bosaków 9 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83804 Mon, 20 Feb 17 11:05:39 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Siewna działki nr 15, 18, 19/1, 20/1, 21, 22, 24, 25, 27 obręb 43 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83798 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 20 Feb 17 07:55:40 +0100
Zgłoszenie budowy- ul Dziekanowicka, dz.34/1 obr.1, Nowa Huta, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83783 Rozbudowa budynku mieszkalnego

]]>
Fri, 17 Feb 17 14:13:52 +0100
Zgłoszenie budowy- ul. Myśliwska, dz.1/10 obr.19 Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83781 Sieć kanalizacji ogólnospławnej

]]>
Fri, 17 Feb 17 14:06:52 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Bolesława Chrobrego/ Na Wiankach / dz. nr 527/6, 521/7 obr. 6 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83763 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 17 Feb 17 08:56:00 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Sucharskiego /dz nr 271/5 /obr.103 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83742 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 16 Feb 17 12:27:17 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Widok, dz. nr 210/35, 210/36, 210/37, 210/38 obr. 16 jedn. ewid. Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83736 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 16 Feb 17 10:31:08 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Drożyska, dz. nr 129/7, 131, 85/4, 85/5 obr. 30 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83703 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 15 Feb 17 11:29:16 +0100
Dotacje w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - lista 6/2017 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83683 Wed, 15 Feb 17 08:32:36 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, dz. nr 44/87, 44/81, 316/12, 245 obr. 45 Krowodrza, przy ul. Wrocławskiej/Racławickiej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83677 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 14 Feb 17 15:11:04 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, dz. nr 44/77, 44/87, 44/81, 316/12, 245 obr. 45 Krowodrza, przy ul. Wrocławskiej/Racławickiej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83675 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 14 Feb 17 15:05:40 +0100
Zgłoszenie budowy- dz.293/1,382/1,393/3 obr.4, Krowodrza, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83670 Przebudowa przekładki osiedlowej sieci cieplnej

]]>
Tue, 14 Feb 17 13:46:32 +0100
Zgłoszenie budowy- ul. Fabryczna, dz.394/1 obr.5, Śródmieście, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83668 Montaż kanałów wentylacyjnych

]]>
Tue, 14 Feb 17 13:35:19 +0100
Zgłoszenie budowy- ul.Jana Kurczaba, dz. 361/13 obr.55, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83666 Sieć kanalizacji sanitarnej

]]>
Tue, 14 Feb 17 13:09:36 +0100
Zgłoszenie budowy- ul. Smoleńskiego, dz.252 obr.89, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83664 Budowa kanalizacji sanitarnej

]]>
Tue, 14 Feb 17 12:56:27 +0100
Dotacje w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - lista 5/2017 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83630 Mon, 13 Feb 17 10:34:09 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Wrocławska działki nr 44/77, 44/81, 44/87 obręb 45 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83617 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 13 Feb 17 08:08:11 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/3/1 ul. Jaremy 23 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83605 Fri, 10 Feb 17 13:06:30 +0100 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/6 ul. Na Szaniec 21 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83604 Fri, 10 Feb 17 12:41:20 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Wadowska, dz. nr 228/1, 73/1, 73/2, 73/3 obr. 17 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83591 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 09 Feb 17 12:09:08 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Wadowska, dz. nr 228/1, 72, 73/1, 73/2, 73/3 obr. 17 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83589 Infomracja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 09 Feb 17 11:09:23 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Głogowiec dz. nr 27/14, 167 obręb 19 Krowodrza i 307 obręb 52 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83584 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 09 Feb 17 09:37:03 +0100
Zgłoszenie budowy- ul. Rysiewicza, dz.728/2,728/3,728/4,730 obr.29 Krowodrza, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83574 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej

]]>
Wed, 08 Feb 17 13:12:18 +0100
Zgłoszenie budowy - ul. Smoleńskiego, dz.252, obr.252, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83573 Budowa kanalizacji sanitanej

]]>
Wed, 08 Feb 17 13:02:22 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/5 ul. Urzędnicza 45 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83564 Wed, 08 Feb 17 10:45:53 +0100 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/1/1 os. Centrum C 1 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83552 Tue, 07 Feb 17 15:13:12 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul Ossowskiego /dz nr 16/6, 28/5, 28/6, 28/7 obr.63 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83544 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 07 Feb 17 14:00:59 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Ossowskiego /dz nr 16/6, 28/5, 28/6, 28/7 obr.63 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83543 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 07 Feb 17 13:56:24 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Siewna działki nr 19/1, 30/4, 31/2, 31/3, 31/4, 33, 399, 401, 402, 403 obręb 43 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83523 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 07 Feb 17 08:29:40 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu /Decyzja Nr 3/6743.7/2017/ dz. nr 339 obr. 1 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83510 Informacja o wniesieniu sprzeciwu.

]]>
Mon, 06 Feb 17 14:34:23 +0100
Zgłoszenie budowy- al.Jana Pawła II 188, dz.365,371 obr.17, dz.414/52, 414/45,496/4 obr.5 ,Podgórze,, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83505 Przebudowa sieci cieplnej

]]>
Mon, 06 Feb 17 12:44:12 +0100
Zgłoszeniew budowy- ul. Bagrowa, dz.27, obr.19, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83498 Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej

]]>
Mon, 06 Feb 17 12:08:56 +0100
Zgłoszenie budowy- ul. Rydlówka,Wadowicka, dz.73/3,290/2,380.353 obr.30, Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83464 Budowa linii kablowej nN i SN

]]>
Fri, 03 Feb 17 11:59:28 +0100
Zgłoszenie budowy- ul. Kaczorówka, dz.222/7,316,230/1 obr.32.Krowodrza, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83436 Rozbudowa miejskiej sieci wodociągowej wraz kanalizacjią sanitarnej

]]>
Thu, 02 Feb 17 13:03:57 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/4/1 ul. Schweitzera 1 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83414 Wed, 01 Feb 17 14:01:19 +0100 Informacja o wniesieniu sprzeciwu, ul. Junacka 31 w Krakowie, działka nr 122, obr. 8, jedn. ewid. Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83385 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Wed, 01 Feb 17 08:47:14 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / rejon al. Pokoju / dz. 1/9, 35 obr. 52 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83384 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 01 Feb 17 08:44:25 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Gaik dz. nr 11 obręb 33 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83341 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 30 Jan 17 14:51:34 +0100
Infomracja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Drożyska http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83340 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 30 Jan 17 14:32:27 +0100
Zgłoszenie budowy- ul. Szewska , dz,339 obr.1 Śródmieście, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83333 Przebudowa budynku.

]]>
Mon, 30 Jan 17 12:13:47 +0100
głoszenie budowy- ul Podgórki Tynieckie, dz.228/3,229,234/11,234/7 obr.75, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83332 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Mon, 30 Jan 17 11:40:49 +0100
Zgłoszenie budowy- ul Kosiarzy, dz.1/3 obr.26, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83329 Remont koryt obwodowych na terenie oczyszczalni ścieków.

]]>
Mon, 30 Jan 17 11:29:00 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/4 os. Centrum A http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83330 Mon, 30 Jan 17 11:28:35 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Niemena, Orla i Księcia Józefa działki nr 103/5, 102/7, 101/7, 30, 172/5, 197/16, 172/3, 197/15 obręb 20 Krowodrza i nr 533/15 obręb 21 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83323 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 30 Jan 17 08:19:09 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/3 ul. Zbożowa 7 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83285 Fri, 27 Jan 17 09:33:54 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Morelowa działki nr 30/74, 376/4, 377/4 obręb 9 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83280 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 27 Jan 17 08:03:45 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Cechowa, działka nr 200/5 obr. 62 Podgórze, Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83269 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 26 Jan 17 14:36:18 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Leopolda Flanka 11/2 dz. 373/1, 374/1 obr. 101 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83218 Rozbudowa budynku jednorodzinnego.

]]>
Wed, 25 Jan 17 13:02:11 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Lubocka dz. nr 77/13, 452, 450 obr. 12 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 25 Jan 17 08:30:59 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Lubocka dz. nr 77/13, 452, 450 obr. 12 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83199 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 25 Jan 17 08:26:58 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Junacka 31 dz.122 obr. 8 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83198 Przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

]]>
Wed, 25 Jan 17 07:47:59 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu / Decyzja nr 4/6743.6/2017 / ul. Ariańska / dz. nr 127, 128, 129, obr. 50 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83193 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Tue, 24 Jan 17 13:36:26 +0100
Informacja o braku sprzeciwu, ul. Na Błonie – boczna w Krakowie, na dz. nr 243/3 obr. 1 i 230/67, 237/2 obr. 6 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83190 Informacja o braku sprzeciwu

]]>
Tue, 24 Jan 17 12:30:33 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Broniewskiego i ul. Urbanowicza w Krakowie, na dz. nr 185/6 obr. 8 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83189 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 24 Jan 17 12:24:51 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Racławicka działki nr 59/5, 59/7, 59/4 obręb 46 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83170 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 23 Jan 17 08:45:51 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Lubelska/ Dauna / dz. 537/19, 812/37, 614/3, (obr. 49 Podgórze, dz. 271/9 obr.50 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83167 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 23 Jan 17 08:28:35 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/2 ul. Wolska 6 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83149 Fri, 20 Jan 17 13:50:52 +0100 Zgłoszenie budowy - ul Cechowa ,dz.168/1, obr.65, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83142 Budowa oranżerii przydomowej i wiaty

]]>
Fri, 20 Jan 17 11:54:59 +0100
informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Sikorki / dz. nr 204/35, 204/37, 265/12 obr. 54 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83119 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 20 Jan 17 09:16:35 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Radzikowskiego dz. 778/2, 912, 917, 918, 942 obr. 41 Krowodrza. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83069 Rozbudowa sieci wodociągowej.

]]>
Wed, 18 Jan 17 10:47:01 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Malborska/Zabawa / dz. 594/11, 572/6, 272/3 (dawniej 272/1), 268/25 / obr. 45 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83016 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 17 Jan 17 13:55:13 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Piaskowa/Stelmachów dz. 1499, 1026, 1027, 1497/2 obr. 33 Krowodrza. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83009 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Tue, 17 Jan 17 11:33:25 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Emaus dz. 583/10 obr. 11 Krowodrza. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83008 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Tue, 17 Jan 17 11:28:26 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Korpala 24 / dz. 158/8 / obr. 69 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83007 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 17 Jan 17 10:33:49 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Zagrody 23 / dz. 172/1 / obr. 10 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=83006 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 17 Jan 17 10:29:23 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Racławicka dz. nr 245, 301 obręb 45 Krowodrza oraz nr 343 obręb 46 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82976 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 17 Jan 17 08:04:34 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Na Błonie 15D działka nr 144/3 obręb 6 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82947 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Mon, 16 Jan 17 14:29:24 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Fabryczna dz. 398/10, 398/11 obr. 5 dz. 346, 348, 350, 353, 354, 355, 356 obr. 17 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82944 Budowa sieci cieplnej.

]]>
Mon, 16 Jan 17 11:43:46 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Sikorki dz. 204/14, 204/16, 204/18, 204/35, 204/35, 204/37, 204/38, 204/39, 265/12 obr. 54 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82943 Zasilanie 4 budynków wielorodzinnych ABCD, budowa przyłączy kablowych, budowa stacji transformatorowyej.

]]>
Mon, 16 Jan 17 11:40:21 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Łagiewnicka 48 D dz. 174 obr. 30 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82916 Budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

]]>
Fri, 13 Jan 17 14:17:04 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Stefanowicza dz. 166/57, 166/59, 167/54, 166/59, 167/54 obr. 30 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82904 Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinka miejskiej sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 13 Jan 17 10:04:20 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.dr. Jana Piltza dz. 98 obr. 42 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82897 Budowa kontenerowej stacji dwu-transformatorowej.

]]>
Thu, 12 Jan 17 12:04:47 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Siewna dz. 19/1, 30/4, 31/1, 31/4, 33, 403, 402, 401, 403, 399 obr. 43 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82892 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Thu, 12 Jan 17 11:48:46 +0100
Prace techniczne w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82858 W związku z pracami technicznymi prowadzonymi w dniach 12-13 stycznia 2017r. mogą występować chwilowe utrudnienia w dostępie do Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa

]]>
Fri, 13 Jan 17 10:20:51 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Żabia / dz. 1023 / obr. 55 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82824 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 10 Jan 17 09:25:05 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Zabłocie 23 dz. 266 obr. 14 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82807 Przebudowa urządzeń energetycznych oraz linii kablowych.

]]>
Mon, 09 Jan 17 14:59:28 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/1 os. Szkolne 12 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82792 Mon, 09 Jan 17 11:06:29 +0100 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Morelowa dz. 30/74, 376/4, 377/4 obr. 9 Krowodrza. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82790 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i budowa sieci wodociągowej.

]]>
Mon, 09 Jan 17 10:27:08 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu os. 2 Pułku Lotniczego dz. nr 175/38, 176/2, 176/3, 175/45, 176/5, 175/43, 176/4, 275, 175/28, 175/44, 177/8, 177/2, 177/3 obręb 7 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82778 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 09 Jan 17 08:10:14 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul .Syrachowska / działki nr 94/8, 146/14, 150 obr. 59 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82765 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 05 Jan 17 14:41:39 +0100
Zgłoszenie budowy- ul. Cechowa, dz.200/5 obr.62, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82763 Sieć kanalizacji ogólnospławnej

]]>
Thu, 05 Jan 17 13:45:13 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Banacha, dz. 526/5, 528/5, 529/5, 521/10, 521/11, 519/5, 519/7, 524/7, 525/10, 533/14, 534/3, 535/9, 535/8, 538/14, 525/4 obr. 29 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82753 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 05 Jan 17 13:10:25 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Piasta Kołodzieja w Krakowie, na dz. nr 363, 123/13 obr. 1 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82754 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 05 Jan 17 12:58:34 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Olchowa/Kasprzyckiego dz. 297, 107/1, 105/1, 105/2, 33/6, 33/7, 33/8 obr. 17 Krowodrza. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82752 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Thu, 05 Jan 17 12:26:47 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Przegorzalska dz. 293/1, 297, 101/1, 105/1, 105/2, 106 obr. 17 Krowodrza. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82750 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Thu, 05 Jan 17 12:23:49 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Podbipięty/Sochy dz. 118/3, 119/2, 215/2, 215/1, 123/5 obr. 56 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82748 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Thu, 05 Jan 17 12:11:36 +0100
Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82723 W roku 2017 - tak samo jak w zeszłym roku - Krakowianie mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. W 30 punktach uruchomionych przez krakowski Magistrat porad udzielają radcy prawni, adwokaci.

]]>
Wed, 23 Aug 17 13:25:11 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Drożyska dz. 129/7, 131, 85/4, 85/5 obr. 30 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82722 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Wed, 04 Jan 17 14:31:43 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Drożyska dz. 129/7, 131, 85/4, 85/5 obr. 30 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82719 Rozbudowa miejskiej sieci wodociągowej.

]]>
Wed, 04 Jan 17 14:25:40 +0100
Informacja Wydziału Rozwoju Miasta UMK dotycząca ustawy o rewitalizacji oraz zaświadczeń o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82692 Mon, 07 Aug 17 11:27:50 +0200 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Wadowska dz. 228/1, 73/1, 73/2, 73/3 obr. 17 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82688 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Tue, 03 Jan 17 12:42:28 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Wadowska dz. 228/1, 72, 73/1, 73/2, 73/3 obr. 17 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82687 Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Tue, 03 Jan 17 12:40:09 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Widłakowa i ul. Nierówna dz. nr 328/1, 254/1, 250/5, 251/2, 251/3, 344/24, 344/23, 344/21, 255, 256, 257, 259/1, 260/2, 339, 329, 302, 319/44 ob. 4 oraz dz. nr 140, 141, 142, 143, 144, 177/25, 177/24 ob. 5 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82673 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 03 Jan 17 08:40:57 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Niebyła dz. 221, 592 obr. 10 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82657 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Mon, 02 Jan 17 14:21:39 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy Al. Pokoju dz. 1/9, 35 obr. 52 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82656 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Mon, 02 Jan 17 14:19:17 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul. B. Chrobrego/ Na Wiankach dz. 527/6, 521/7 obr. 6 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82655 Budowa i przebudowa miejskiej sieci wodociągowej.

]]>
Mon, 02 Jan 17 14:17:03 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu / Decyzja nr 73/S/2016/ ul. Sikorki/ dz. nr 204/14, 204/18, 204/35, 204/37, 204/38, 204/39, 265/12 obr. 54 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82651 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Mon, 02 Jan 17 12:44:13 +0100
Obwieszczenie informujące o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu . http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82637 „Budowa budynku handlowo-usługowego wraz z naziemnymi miejscami postojowymi, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną wraz ze zjazdem oraz zagospodarowaniem terenu, położonego na działkach nr 64/2, 66/2, 67/1, 101/2 obr 15 oraz 268/1 obr 16 jednostka ewidencyjna Krowodrza, przy ul. Księcia Józefa w Krakowie”

]]>
Fri, 30 Dec 16 17:15:25 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82623 Budowa sieci wodociągowej o średnicy 150 mm w ulicy Czerwone Maki/Lubostroń w Krakowie - na działkach nr 359/12, 456/6 obr. 41 Podgórze, nr 17/2, 17/1, 111/46 obr. 35 Podgórze oraz nr 206/6 obr. 42 Podgórze

]]>
Fri, 30 Dec 16 10:31:42 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82614 Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu KRA0037_E przy ul. Radzikowskiego 35 w Krakowie, na działce nr 752 obr. 41 Krowodrza

]]>
Fri, 30 Dec 16 10:28:32 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82615 Budowa osiedlowej sieci cieplnej na działkach nr 282, 283, 284, 285, 287 obr. 16 Śródmieście przy ul. Mogilskiej w Krakowie

]]>
Fri, 30 Dec 16 10:26:29 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82607 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 477/10, 477/8, 378 obr. 41 Podgórze w rejonie ul. Czerwone Maki i ul. Bunscha w Krakowie

]]>
Fri, 30 Dec 16 08:19:23 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82613 Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia Ø 40 PE, ciśnienia 100 kPa, na działce nr 97/1 (część) obr. 18 Nowa Huta, przy ul. Węgrzynowickiej w Krakowie

]]>
Fri, 30 Dec 16 07:43:52 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82616 Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 40 PE, ciśnienie 100 kPa, na działce nr 336/5 obr. 31 Nowa Huta, przy ul. Nadwodnej w Krakowie

]]>
Fri, 30 Dec 16 07:41:44 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82609 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 167/41, 765/1 obr.2 Krowodrza, 582, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 585, 586, 78/6 obr.3 Krowodrza przy ul. Rydla w Krakowie

]]>
Fri, 30 Dec 16 07:33:45 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82612 Budowa osiedlowej sieci cieplnej 2 x Dn 300 w rejonie ul. Basztowej od skrzyżowania z ul. Krowoderską do skrzyżowania ul. Westerplatte z ul. Zamenhofa w Krakowie, na działkach nr 616/1, 534/3, 556/1, 535/3, 535/6, 535/7, 564/1, 564/2, 536/2, 537/10, 537/2, 615/3 obr.1 Śródmieście, 152/1 obr.2 Śródmieście, 180/5 obr.119 Śródmieście, 107/1 obr.120 Śródmieście

]]>
Fri, 30 Dec 16 07:31:41 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82610 Budowa sieci wodociągowej, budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej przy ul. Radzikowskiego w Krakowie, na działkach nr 811/2, 811/3, 772/4, 811/4, 772/6, 942 obr.41 Krowodrza

]]>
Fri, 30 Dec 16 07:31:32 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82611 Przebudowa i budowa odcinka napowietrznej sieci elektroenergetycznej 15 kV „Brzegi” relacji odcinek od Elektrowni Przewóz nr 33900 do drogi S-7 na działce nr 38 obr.107 Podgórze przy ul. Trakt Papieski w Krakowie

]]>
Fri, 30 Dec 16 07:31:24 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82608 Rozbudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia Ø 63 PE, ciśnienie 2,5 kPa na działkach nr 67/3, 67/1 obr. 58 Nowa Huta przy ul. Opata Salwińskiego w Krakowie

]]>
Fri, 30 Dec 16 07:20:06 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82606 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 26/4, 72/3, 72/4, 72/5, 72/6, 71/10 obr. 58 Nowa Huta, przy ul. Niepokalanej Panny Marii w Krakowie

]]>
Fri, 30 Dec 16 07:18:23 +0100
Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji nie zezwalającej na usunięcie drzewa. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82605 Zawiadomienie o wydaniu decyzji nie zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu ul.Władysława Łokietka 21 dz. nr 265/1 obr. 45 Krowodrza.

 

 

]]>
Thu, 29 Dec 16 16:35:31 +0100
Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82604 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu przy ul. Wysłouchów 31 dz. nr 198/5 obr. 65 Podgórze.

]]>
Thu, 29 Dec 16 16:27:40 +0100
Obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82603 Zawiadomienie o wydaniu decyzji  zezwalającej na usunięcie drzew z terenu przy ul.Taklińskiego 10 H dz. nr 505 obr. 97 Podgórze.

]]>
Thu, 29 Dec 16 16:20:26 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82600 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 8, 9/2, 175/5, 175/9, 175/10, 176/4, 177/5, 178/2 obr. 30 Krowodrza i na działkach nr 235, 336/1, 261/11, 261/5, 337/21, 337/1, 343, 344 obr. 31 Krowodrza, przy ul. Glogera w Krakowie

]]>
Thu, 29 Dec 16 13:00:54 +0100
Zgłoszenie budowy- ul;. Matematyków Krakowskich,dz.275/2obr. 94, dz.761,757,155/12,155/11,858,456/2,456/1,856,855,761 obr.93,Podgórze, Kraków (komunikat id: 82582) http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82598 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Thu, 29 Dec 16 12:33:05 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul Hoborskiego / dz. 258/1 , 99 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82531 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 29 Dec 16 11:55:37 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Lipska / dz. 31/57, 31/58 / obr. 19 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82494 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 28 Dec 16 08:24:17 +0100
Zgłoszenie budowy- ul Moczydło, dz.197/4 obr.91 , Podgórze , Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82485 Przebudowa budynku jednorodzinnego

 

]]>
Tue, 27 Dec 16 12:54:13 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu, decyzja nr 70/S/2016, dz. nr 728/4, 728/1 obr. 297 Krowodrza przy ul. Rysiewicza w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82469 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Tue, 27 Dec 16 12:17:14 +0100
Zgłoszenie budowy - ul. Głogowiec, dz.167 obr.19,dz.307 obr.52 , Krowodrza, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82468 Przebudowa budynku jednorodzinnego

 

]]>
Tue, 27 Dec 16 12:15:39 +0100
Zgłoszenie budowy- ul. Działowskiego, dz. 352/6, obr.56, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82465 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Tue, 27 Dec 16 11:58:16 +0100
Zgłoszenie budowy- ul. Dauna, Macedońska,Lubuska, dz.537/19,812/37,614/3 obr.49,Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82459 Budowa sieci kablowej niskiego napięcia

]]>
Tue, 27 Dec 16 11:49:46 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Banacha 16 dz. 351/6 obr. 29 Krowodrza. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82449 Rozbudowa budynku jednorodzinnego.

]]>
Fri, 23 Dec 16 14:42:55 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Drozdowskich dz. 40/5, 40/10, 41/9, 44/2, 51/6, 41/18, 41/16, 41/15, 41/23 obr. 69 Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82448 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 23 Dec 16 14:30:15 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Drozdowskich dz. 40/5, 40/10, 41/9, 41/5, 44/2, 51/6, 41/16, 41/15 obr. 69 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82447 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Fri, 23 Dec 16 14:27:23 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Siewna dz. 15, 18, 19/1, 20/1, 21, 22, 24, 25, 27 obr. 43 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82446 Budowa linii kablowych.

]]>
Fri, 23 Dec 16 14:20:59 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Ks. Franciszka Trockiego dz. nr 418/5 ob. 71 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82444 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Fri, 23 Dec 16 11:17:44 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Rakowicka 22 dz. 219/8 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82405 Budowa kontenerowej stacji transformatorowej.

]]>
Thu, 22 Dec 16 13:09:17 +0100
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 76 z dz.75 oraz 64 obr.60, Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82398 Thu, 22 Dec 16 11:25:14 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 315 z dz.314,290,685 obr.4, Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82396 Thu, 22 Dec 16 11:20:28 +0100 Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Wydarzenia kulturalne i artystyczne związane z obchodami 110 rocznicy śmierci Stanisława Wyspiańskiego” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82380 Termin zgłoszeń upływa 12 stycznia 2017 r.

]]>
Wed, 21 Dec 16 15:49:51 +0100
Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Targi Teatralne” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82365 Termin zgłoszeń upływa 12 stycznia 2017 r.

]]>
Wed, 21 Dec 16 12:49:58 +0100
Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Krakowskie Spotkania Artystyczne” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82352 Termin zgłoszeń upływa 12 stycznia 2017 r.

]]>
Tue, 20 Dec 16 17:31:51 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Głogowiec na dz. 127/8 obr. Krowodrza. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82342 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 20 Dec 16 14:42:55 +0100
Zgłoszenie budowy -ul. Złocieniowa, dz.271/5 obr.103 Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82339 Budowa sieci wodociAgowej

]]>
Tue, 20 Dec 16 13:45:24 +0100
Zgłoszenie budowy- ul. Fedkowicza, dz.1/9,1/8,1/7,1/6,1/3,1/1 obr.75,dz.273/1 obr.74, Podórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82317 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Tue, 20 Dec 16 13:35:37 +0100
Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Wydarzenia kulturalne i artystyczne związane z obchodami Roku Tadeusza Kościuszki” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82297 Termin zgłoszeń upływa 12 stycznia 2017 r.

]]>
Tue, 20 Dec 16 11:47:46 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Porucznika Emira / dz. 46/7, 108/4 / obr. 36 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82282 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 19 Dec 16 16:43:45 +0100
Zgłoszenie budowy- ul. Racławicka, dz. 245,301 obr.45, dz.343 obr.46, Krowodrza, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82280 Przebudowa infrastruktury technicznej

]]>
Mon, 19 Dec 16 15:43:35 +0100
Zgłoszenie budowy -ul. Konopnickiej dz.526/19,526/21,526/3 obr.12,dz.29/15,1/2,1/8,1/9 obr.30 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82272 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Mon, 19 Dec 16 15:28:56 +0100
Zgłoszenie budowy- ul Wrocławska, dz.44/77,44/81,44/87,316/12,245 obr.45 Krowodrza, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82269 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Mon, 19 Dec 16 15:17:25 +0100
Zgłoszenie budowy- ul Wrocławska, dz.44/77,44/81,44/87,316/12,245 obr.45 Krowodrza, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82189 Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej

]]>
Mon, 19 Dec 16 15:04:02 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2016/2/36 os. Przy Arce 17 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82175 Mon, 19 Dec 16 14:18:29 +0100 Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Prowadzenie działalności kulturalnej w księgarniach stacjonarnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82172 Termin zgłoszeń upływa 12 stycznia 2017 r.

]]>
Mon, 19 Dec 16 10:02:49 +0100
Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Upowszechnianie literatury i działalność wydawnicza” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82169 Termin zgłoszeń upływa 12 stycznia 2017 r.

]]>
Mon, 19 Dec 16 09:17:44 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Reduta działki nr 300/3, 338, 340 obręb 21 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82167 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 19 Dec 16 08:27:16 +0100
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82164 Mon, 19 Dec 16 07:19:52 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Podrzecze dz. nr 97,.224. obr. 9 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82122 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 16 Dec 16 09:20:47 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Sosnowicka, dz. nr 833, 858 obr. 34 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82104 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 15 Dec 16 14:08:24 +0100
Informacja o umorzeniu postępowania dec 444/U/2016 ul. Gaik http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82103 Informacja o umorzeniu postępowania

]]>
Thu, 15 Dec 16 14:02:59 +0100
Zgłoszenie budowy -ul. Wrocławska, dz.44/87,44/81,44/72,44/84,44/83,44/85,273/1,316/12 obr.45,Krowodrza, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82100 Budowa osiedlowej sieci cieplnej

]]>
Thu, 15 Dec 16 13:57:34 +0100
Zgłoszenie budowy- ul Ossowskiego, dz.28/5,28/6,28/7,284 obr.63, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82089 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Thu, 15 Dec 16 13:40:36 +0100
Zgłoszenie budowy- ul Ossowskiego, dz.16/6,28/5,28/6,28/7 obr.63, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82080 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Thu, 15 Dec 16 13:31:15 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Piasta Kołodzieja i ul. Ognistych Wici na dz. nr 292/2, 271 obr. 1, jedn. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82081 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 15 Dec 16 13:29:42 +0100
Informacja o umorzeniu postępowania / decyzja nr 443 / U / 2016 / ul. Jana Chryzostoma Paska 12 / dz. nr 60 / obr. 72 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82028 Informacja o umorzeniu postępowania

]]>
Wed, 14 Dec 16 14:19:18 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2016/2/35 ul. Włóczków 18 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82020 Wed, 14 Dec 16 12:02:46 +0100 Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Broniewskiego/Urbanowicza dz. 185/6 obr. 8 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=82019 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej.

]]>
Wed, 14 Dec 16 11:54:30 +0100
Zgłoszenie budowy- ul. Babińskiego, dz.183 obr.70 dz.8/4,8/5,8/7,8/13 obr.42, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=81939 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Tue, 13 Dec 16 12:37:32 +0100
Zgłoszenie budowy- ul.Stojałowskiego, Wysłouchów,dz. 197/39,9/27,201/3,201/2,205,80/26,190/15,198/15,198/17,39/4,41/4,39/5,41/5,41/6,209,208,207,210,201/8,201/9,201/10,201/11,201/14 obr.65 Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=81986 Wymiana sieci cieplnej

]]>
Tue, 13 Dec 16 12:23:25 +0100
Ostateczne listy mieszkaniowe na rok 2016 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=81929 Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa informuje, iż Prezydent Miasta Krakowa Zarządzeniem Nr 3387/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. ustalił ostateczne listy mieszkaniowe na rok 2016.

]]>
Tue, 13 Dec 16 10:06:50 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Glogera działka nr 347 obręb 31 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=81923 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 13 Dec 16 08:23:23 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Gaik dz. 11 obr. 33 Krowodrza. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=81911 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

]]>
Mon, 12 Dec 16 14:12:38 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Na Błonie 15 D dz. 144/3 obr. 6 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=81910 Budowa sieci oświetlenia terenu przy Szkole Podstawowej nr 153.

]]>
Mon, 12 Dec 16 14:01:37 +0100
Informacja o umorzeniu postępowania / decyzja nr 426/U/2016 / ul. Myślenicka / dz. nr 406/2, 688, 684 obr. 90 Podgórze i nr 243 obr. 91 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=81883 Informacja o umorzeniu postępowania

]]>
Mon, 12 Dec 16 08:28:36 +0100