BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Thu, 19 Apr 18 13:50:48 +0200 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96750 „Budowa sieci gazowej Ø 110 mm PE na działkach nr 192, 193/2 obr. 102 Podgórze przy ulicy Pod Pomnikiem w Krakowie.”

 

 

 

]]>
Thu, 19 Apr 18 13:32:05 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96749 „Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji ogólnospławnej, budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Żelaznej, Kątowej, Wita Stwosza w Krakowie, na działkach nr 191, 192, 193, 194, 195/1, 195/2, 207, 208/2, 209/2, 212/1, 212/2, 214/3, 218/9, 218/10, 218/13, 218/15, 218/18, 218/19, 218/20, 218/21, 218/23, 218/24, 218/25, 218/26, 218/41, 218/42, 218/43, 218/44, 219/15, 219/16, 219/28, 219/29, 294, 295/2 obr. 8 Śródmieście”.

]]>
Thu, 19 Apr 18 13:29:28 +0200
Zgłoszenie budowy ul.Bogucianka dz.65/12,65/13 obr.76 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96748 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Thu, 19 Apr 18 11:49:19 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Bogucianka dz.65/13,65/18 obr.76 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96747 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Thu, 19 Apr 18 11:46:11 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Przykopy dz.449/5 obr.46 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96746 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Thu, 19 Apr 18 11:39:56 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96743 „Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 155/11, 155/13, 155/17, 155/25 obr. 48 Podgórze przy ul. Tadeusza Połomskiego w Krakowie”.

]]>
Thu, 19 Apr 18 10:56:32 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96742 „Budowa sieci wodociągowej na działce nr 520/3 obr. 28 Podgórze w ul. Żeńców w Krakowie”.

]]>
Thu, 19 Apr 18 10:53:46 +0200
OBWIESZCZENIE o wniosku dotyczącym zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96740 „Budowa elektroenergetycznych linii kablowych niskiego i średniego napięcia oraz stacji transformatorowej dla zasilania w energię elektryczną przepompowni ścieków przy ul. Nad Drwiną w Krakowie, na działkach nr 70/63, 70/4 obr.107 Podgórze, 417, 29/2, 29/1, 28/6, 78, 28/1 obr.105 Podgórze”.

]]>
Thu, 19 Apr 18 10:48:19 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96737 „Budowa sieci wodociągowej przy ul. Medycznej i Obronnej w Krakowie, na działkach nr 52/6, 82/2, 83/2, 83/8, 84/2, 84/6, 137/5, 137/9 obr. 59 Podgórze”.

]]>
Thu, 19 Apr 18 07:59:31 +0200
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96728 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 3 szt. drzew na terenie dz. nr 411/14, 407/25, 407/3 obr. 55 Podgórze, decyzji nie zezwalającej na usunięcie 2 szt. drzew na terenie dz. nr 411/10, 407/3 obr. 55 Podgórze oraz decyzji umarzającej postepowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu dz. nr 407/9 obr. 55 Podgórze.

]]>
Wed, 18 Apr 18 15:04:34 +0200
Obwieszczenie o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96729 Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji „Rozbudowa ul. Królowej Jadwigi – etap V odcinek od ul. Jesionowej do ul. Robla – opracowanie dokumentacji na aktualizację warunków i uzgodnień niezbędnych do pozyskania decyzji formalno-prawnych dla realizacji inwestycji”.

]]>
Wed, 18 Apr 18 14:56:03 +0200
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej ul.Nałkowskiej dz.145/1,146/1 obr.84 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96727 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Wed, 18 Apr 18 14:39:51 +0200
Obwieszczenie o wpływie wniosku o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96726 Budowa 7 budynków mieszkalnych wielorodzinnych A, B, C, D, E, F i G z garażami podziemnymi wraz z instalacjami wewnętrznymi: wody zimnej "białej", wody zimnej "szarej", gazu, elektryczną, wentylacji mechanicznej lokali mieszkalnych, wentylacji mechanicznej garaży z detekcją tlenku węgla oraz LPG, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z pieców gazowych dwufunkcyjnych z zamknięta komorą spalania, kanalizacji sanitarnej i opadowej na działkach nr 30/20, 30/21, obr. 9 Krowodrza przy ul. Dolina w Krakowie wraz z: instalacjami wewnętrznymi położonymi poza budynkami: gazu, elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, oświetlenia terenu, wody zimnej "szarej" ze zbiornika wód opadowych, kanalizacji opadowej "czystej" z odprowadzeniem wód z dachów oraz stropodachów "zielonych" do zbiornika na wody opadowe, kanalizacji opadowej "brudnej" z odprowadzeniem wód z dróg, miejsc postojowych i chodników poprzez osadnik i separator substancji ropopochodnych do zbiornika na wody opadowe na działkach nr 30/20, 30/21, obr. 9 Krowodrza; zagospodarowanie terenu w postaci budowy dróg, miejsc postojowych, chodników na działkach nr 30/20, 30/21, obr. 9 Krowodrza; budową zjazdu z działki nr 339/3 (ul. Dolina) na działkę nr 30/21, obr. 9 Krowodrza; budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr 30/20, 30/21, 339/3, 30/19, 30/83, 30/84, 30/74 i 30/54, obr. 9 Krowodrza; budową przyłączy wodociągowych, gazu, elektrycznych, kanalizacji sanitarnej i opadowej”.

]]>
Wed, 18 Apr 18 14:39:46 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96723 „Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach nr 126/25, 126/22, 126/2 obr. 102 Podgórze przy ul. Bogucickiej w Krakowie”.

]]>
Wed, 18 Apr 18 14:03:23 +0200
Decyzja Ministra Inwestycji i Rozwoju http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96722 "Rozbudowa ulic: Rogozińskiego, Alei Pokoju, Kordylewskiego, wraz ze skrzyżowaniem, linią tramwajową w Alei Pokoju oraz infrastrukturą techniczną"

]]>
Wed, 18 Apr 18 14:00:23 +0200
Obieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96720 "Rozbudowa ulic: Rogozińskiego, Alei Pokoju, Kordylewskiego, wraz ze skrzyżowaniem, linią tramwajową w Alei Pokoju oraz infrastrukturą techniczną"

]]>
Wed, 18 Apr 18 13:51:04 +0200
Rozpatrzenie uwag http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96721 Rozpatrzenie uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - REJON ULICY GALICYJSKIEJ" w zakresie zmian wynikających z przyjętej przez Radę Miasta Krakowa poprawki do projektu planu (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

]]>
Wed, 18 Apr 18 13:49:10 +0200
W y k a z części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę przez Gminę Miejską Kraków w trybie bezprzetargowym http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96714 Wed, 18 Apr 18 12:18:35 +0200 Infomracja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Dąbska, dz. nr 225/5, 41/52, 41/55, 41/30, 41/73, 41/72, obr. 16, j. ewid. Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96712 Informacja o braku wniesieniu sprzeciwu.

]]>
Wed, 18 Apr 18 11:54:43 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciu, ul. Dąbska, dz. nr 41/55, 41/30, 41/73, 41/72, obr. 16, j. ewid. Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96711 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 18 Apr 18 11:40:48 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96709 „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Ø 250 mm na działkach 302, 305/1, 118 obr. 53 Nowa Huta przy ulicy Sierpowej w Krakowie.”

]]>
Wed, 18 Apr 18 11:10:22 +0200
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA MUZEÓW http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96708 Ogłasza się zamiar połączenia dwóch samorządowych instytucji kultury: Muzeum Historycznego Miasta Krakowa oraz Muzeum PRL-u (w organizacji) i utworzenia jednej samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

]]>
Wed, 18 Apr 18 10:25:45 +0200
Nagroda Conrada http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96705 Termin zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2018 r.

]]>
Wed, 18 Apr 18 07:55:41 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Podole w Krakowie, na działkach 81/10, 75/8, 195/5, 205/5, 170/2, 171/4, 171/5, 172/10, 75/5, 218, 219, 220, obr. 38 Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96704 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 18 Apr 18 07:27:18 +0200
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96700 "Budowa zespołu budynków mieszkalnych i mieszkalno – usługowych w zabudowie wielorodzinnej wraz z infrastrukturą techniczną, parkingami podziemnym, miejscami postojowymi naziemnymi, układem dróg wewnętrznych wjazdami w rejonie ul. Walerego Sławka w Krakowie na działkach nr 19/15, 27/8 obręb 47 jednostka ewidencyjna Podgórze, oraz na działkach nr 3/18, 3/19, 3/20, 3/21, 3/22 (po podziale 3/28, 3/29), 3/24 (po podziale 3/30, 3/31), 3/25 (po podziale 3/32, 3/33), 4/4, 4/5, 4/6 (po podziale 4/7, 4/8), 6/8, 6/10 (po podziale 6/13, 6/14), 6/12 (po podziale 6/15, 6/16), 7/1, 268/5, 268/6, 269/6, 269/7, 572/6, 572/7, 573/5, 823/4, 831, 832, 833, 834, 835 obręb 49 jednostka ewidencyjna Podgórze".

]]>
Tue, 17 Apr 18 15:56:21 +0200
Obwieszczenie w związku z wszczęciem z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru terenu, zachodniej części pola bitwy na wzgórze Kaim z 1914 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96696 Zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru zabytków terenu, zachodniej części pola bitwy na wzgórze Kaim z 1914 r.

]]>
Tue, 17 Apr 18 14:23:36 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96694 „Budowa sieci gazowej na działkach nr 214, 215, 216, 217 obr. 78 Podgórze oraz na działkach nr 104, 152 obr. 79 Podgórze przy ul. Bogucianka w Krakowie”

]]>
Tue, 17 Apr 18 14:15:25 +0200
OBWIESZCZENIE o korekcie wniosku http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96693 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 314, 2/2, 298 obr. 25 Krowodrza przy ul. Jurajskiej w Krakowie”

]]>
Tue, 17 Apr 18 14:10:00 +0200
Rozpatrzenie uwag http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96692 Rozpatrzenie uwag złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "GEN. BORA-KOMOROWSKIEGO - REJON KONCENTRACJI USŁUG" (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

]]>
Tue, 17 Apr 18 13:43:53 +0200
Rozpatrzenie uwag http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96691 Rozpatrzenie uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY KOSZYKARSKIEJ", w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzenia projektu tego planu (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

]]>
Tue, 17 Apr 18 13:40:44 +0200
Rozpatrzenie wniosków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96690 Rozpatrzenie wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULIC NOWOHUCKIEJ I KLIMECKIEGO" (-> Odnośnik do rozpatrzenia wniosków)

]]>
Tue, 17 Apr 18 13:34:59 +0200
Rozpatrzenie wniosków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96685 Rozpatrzenie wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KLEPARZ" (-> Odnośnik do rozpatrzenia wniosków)

]]>
Tue, 17 Apr 18 13:01:57 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96680 "Adaptacja zabytkowego obiektu fortu, a także budowa nowego obiektu kubaturowego, a tym samym utworzenie Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego, obsługa planowanego przedsięwzięcia będzie realizowana poprzez istniejący zjazd z ul. Fortecznej"

]]>
Tue, 17 Apr 18 12:34:29 +0200
Rozpatrzenie wniosków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96683 Rozpatrzenie wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ŁĄKI NOWOHUCKIE" (-> Odnośnik do rozpatrzenia wniosków)

]]>
Tue, 17 Apr 18 12:32:24 +0200
Rozpatrzenie wniosków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96681 Rozpatrzenie wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULIC PACHOŃSKIEGO, WYKI, ŁOKIETKA" (-> Odnośnik do rozpatrzenia wniosków)

]]>
Tue, 17 Apr 18 12:27:27 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zamiany ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Krakowa o środowiskowych uwarunkowaniach . http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96677 "Adaptacja zabytkowego obiektu fortu, a także budowa nowego obiektu kubaturowego, a tym samym utworzenie Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego, obsługa planowanego przedsięwzięcia będzie realizowana poprzez istniejący zjazd z ul. Fortecznej"

]]>
Tue, 17 Apr 18 12:05:32 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.M.Polskiego/Topiarnia dz.444,443,517 obr.90 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96675 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Tue, 17 Apr 18 11:41:53 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.S.Kisielewskiego dz.841/196,841/293 obr.10 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96674 Przebudowa przegród zewnętrznych otworów stolarki okiennej i drzwi balkonowych.

]]>
Tue, 17 Apr 18 11:36:54 +0200
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96673 Zawiadomienie  o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu przy ul. Lea 16 a dz. nr 527/25 obr. 4 Krowodrza.

]]>
Tue, 17 Apr 18 11:21:29 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96670 „Budowa sieci wodociągowej DN300 mm i DN 150 mm wraz z budową chodników, ścieżki rowerowej, ciągu jezdnego, oświetlenia oraz obiektów małej architektury w ramach zadania „Zagospodarowanie Parku Zakrzówek” na działkach nr 191/3, 204, 300 obr. 9 Podgórze i na działce nr 279/17 obr. 31 Podgórze w rejonie ulic Norymberskiej, Wyłom, Pychowickiej w Krakowie”

]]>
Tue, 17 Apr 18 11:07:40 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96669 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu przy ul. Daliowa 8 dz. nr 2/35 obr. 65 Podgórze.

]]>
Tue, 17 Apr 18 10:59:16 +0200
C sesja Rady Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96667 Została zwołana C sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 25 kwietnia 2018 roku o godzinie 10:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

]]>
Tue, 17 Apr 18 10:42:17 +0200
Zmiana godzin przyjmowania stron w okresie od 30 kwietnia do 5 maja 2018 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96658 Zmiana godzin przyjmowania stron i pracy kas w Urzędzie Miasta Krakowa w okresie od 30 kwietnia do 5 maja 2018 r.

]]>
Tue, 17 Apr 18 07:51:31 +0200
Obwieszczenie w związku z wszczęciem z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru zabytków reliktów dawnego szańca FS-4 usytuowanego przy ul. Piastowskiej 20 w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96657 Zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru zabytków reliktów dawnego szańca FS-4 usytuowanego przy ul. Piastowskiej 20 w Krakowie.

]]>
Tue, 17 Apr 18 07:17:05 +0200
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96651 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa i decyzji niezezwalająca na usunięcie 4 szt. drzew z terenu ul. Grota-Roweckiego 47 dz. nr 222/7 obr. 34 Podgórze.

]]>
Mon, 16 Apr 18 15:41:45 +0200
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu omyłki w decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96650 ,,Zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą sieciowa i drogową, składająca się z 52 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących i w zabudowie bliźniaczej z wbudowanymi garażami"- zlokalizowana przy ul. Tynieckiej na działkach nr: 427, 428, 424/22, 424/23, 424/7, 424/13, 425/6, 429/24, 553, 426/4, 426/2, 426/3, 212 obr. 2 i nr 21/2, 23 obr 3 jedn. ewid. Podgórze w Krakowie.

]]>
Mon, 16 Apr 18 15:30:41 +0200
Dni Ziemi, 20-21 kwiecień 2018 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96647 W Krakowie Dni Ziemi świętować będziemy już po raz 20. Zorganizowane są one tradycyjnie przez Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa i połączone już 17. raz z Krakowską Wystawą Ekologiczną.

]]>
Mon, 16 Apr 18 14:21:06 +0200
Termin składania uwag http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96640 Termin składania uwag do wyłożonego w dniach od 14 marca do 13 kwietnia 2018 r. do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY PRZEWÓZ" upływa z dniem 27 kwietnia 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu) Sposoby składania uwag opisane zostały w ogłoszeniu o wyłożeniu.

]]>
Mon, 16 Apr 18 14:16:31 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96644 „Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z budową elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia 0,4 kV w rejonie ul. Marchołta w Krakowie, na działce nr 135/1 obr. 21 Śródmieście”

]]>
Mon, 16 Apr 18 14:11:13 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96643 „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. KRA0164 przy ul Bujaka 15 na działce nr 4/2 obr 65 Podgórze”

]]>
Mon, 16 Apr 18 14:09:15 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96641 „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Ø 250 mm na działkach nr 446/6, 349/2, 446/2, 355/6 obr. 41 Podgórze przy ul. Bunscha w Krakowie”

]]>
Mon, 16 Apr 18 14:06:38 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96635 „Budowa sieci elektroenergetycznej pięciu linii kablowych średniego napięcia 15 kV na działce nr 20/32 obr. 48 Nowa Huta przy ulicy Aleja Jana Pawła II w Krakowie.”

]]>
Mon, 16 Apr 18 13:59:36 +0200
Termin przetargu 17.05.2018 r. przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96624 na sprzedaż lokali mieszkalnych przy ul. Krakusa Nr 7, przy Al. Juliusza Słowackiego 32, w Osiedlu Krakowiaków 8, lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalne w Osiedlu Słoneczne 14 oraz boksu garażowego przy ul. Ugorek 1

]]>
Mon, 16 Apr 18 13:21:06 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Pachońskiego działki nr 585/6, 585/13, 585/16, 585/17 obręb 42 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96628 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 16 Apr 18 13:01:38 +0200
OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96618 „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE, ciśnienie 100 kPa przy ul. Sierpowej w Krakowie, na działkach nr 305/1, 118, 302 obr.53 Nowa Huta”

]]>
Mon, 16 Apr 18 10:12:31 +0200
WYKAZ dotyczący sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96613 Mon, 16 Apr 18 07:47:04 +0200 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację drogi http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96612 Rozbudowa ulicy Chylińskiego

]]>
Mon, 16 Apr 18 07:46:41 +0200
Wykaz obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96611 Mon, 16 Apr 18 07:41:31 +0200 Wyniki XVI edycji Programu Pomocy Lokatorom http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96607 Gmina Miejska Kraków ogłasza wyniki XVI edycji Programu Pomocy Lokatorom.

]]>
Mon, 16 Apr 18 11:14:37 +0200
Wykazy części nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Miejską Kraków w trybie bezprzetargowym http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96573 Fri, 13 Apr 18 14:44:34 +0200 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/2/10 ul. Stachiewicza 17 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96596 Fri, 13 Apr 18 14:39:54 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Stawowa działki nr 403/6, 1063/8, 400 obręb 34 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96605 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 13 Apr 18 14:21:40 +0200
Informacja o ogłoszeniu zamówienia http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96600 Informacja o ogłoszeniu zamówienia na Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie.

]]>
Fri, 13 Apr 18 14:12:17 +0200
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96601 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 10 szt. drzew z terenu dz. nr 321/1 obr. 50 Podgórze, dz. nr 321/1 obr. 50 Podgórze, dz. nr 314/1, 321/1, 321/5 obr. 50 Podgórze przy ul. Nowosądeckiej.

]]>
Fri, 13 Apr 18 13:55:38 +0200
XI Krakowskie Dni Integracji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96591 Biura ds. Osób Niepełnosprawnych krakowskich Uczelni oraz Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych zapraszają na XI Krakowskie Dni Integracji, które odbędą się w dniach 16-20 kwietnia 2018 r.

]]>
Fri, 13 Apr 18 13:31:59 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96590 „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w średnicy DN 150 mm na działkach 34/18, 34/20, 34/21, 34/22, 53/2 obr. 8 Podgórze i na działkach nr 114/105, 124/4, 124/41, 124/42, 124/43, 519/6, 519/7 obr. 10 Podgórze przy ulicach Praskiej i Generała Bohdana Zielińskiego w Krakowie.”

]]>
Fri, 13 Apr 18 12:30:15 +0200
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96589 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "DĘBNIKI II". Termin składania wniosków do dnia 30 maja 2018 r. Sposoby składania wniosków zostały opisane w ogłoszeniu: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 13 Apr 18 12:23:50 +0200
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96588 OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PRĄDNIK CZERWONY - WSCHÓD" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie projektu planu rozpocznie się w dniu 24 kwietnia 2018 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 13 Apr 18 12:19:41 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rzepakowa dz.360/52,360/39,322/5 obr.36 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96586 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

]]>
Fri, 13 Apr 18 11:48:32 +0200
OBWIESZCZENIE http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96584 „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa (dwa etapy) budynku magazynowego ze stolarnią wraz z kabiną do malowania i suszenia mebli oraz wewnętrznymi instalacjami: wod-kan, co, wentylacji mechanicznej, pneumatycznej, elektrycznej, teletechnicznej, przebudową wewnętrznej kanalizacji deszczowej, placem manewrowym, parkingiem, budową zasieków na zabytkowe materiały, oświetleniem terenu na działce nr 109/2 obr. 1 Krowodrza przy ul. Lindego nr 5 w Krakowie”.

]]>
Fri, 13 Apr 18 11:24:34 +0200
OBWIESZCZENIE http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96578 „Budowa i przebudowa obiektów sportowych na terenie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Państwowej Szkoły Wyższej) tj. budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przekryciem powłoką pneumatyczną, budowa zaplecza szatniowo-sanitarno-magazynowego, boiska do piłki plażowej, boiska do koszykówki (stanowiącego plac manewrowy), przebudowa i rozbudowa istniejącego boiska do piłki nożnej, budowa bieżni i rozbiegu do skoku w dal, przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej i wewnętrznego układu drogowego, budowa, przebudowa i rozbudowa zewnętrznych odcinków instalacji kanalizacji, wody, gazowej, elektroenergetycznej, instalacji oświetlenia i nagłośnienia - budowa stanowisk słupowych oświetleniowo-nagłaśniających przy boisku do piłki nożnej i boisku wielofunkcyjnym przy ul. Piastowskiej 26 w Krakowie, na działce nr 261/4 obr. 5 Krowodrza”.

]]>
Fri, 13 Apr 18 10:24:11 +0200
Termin przetargu 14.06.2018 r. przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Twardowskiego 51, lokalu mieszkalnego Nr 6 przy ul. Grzegórzeckiej 31, lokalu mieszkalnego Nr 5 przy ul. Zakopiańskiej 99, lokalu mieszkalnego Nr 3 przy ul. Św. Katarzyny 1 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96575 Fri, 13 Apr 18 10:00:08 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 79 z dz. nr 77, 82, 81, 76 jedn. ewid. Podgórze obr 92 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96572 Fri, 13 Apr 18 08:50:24 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz.nr257_3 z działkami z godnie z załącznikiem jedn.ewid. Podgórze obr75 oraz dz.nr3_1 jedn.ewidn. Podgórze obr76 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96571 Fri, 13 Apr 18 08:42:58 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 165, 169, 171_4 z działkami zgodnie z załącznikiem jedn. ewid. Podgórze obr 74 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96570 Fri, 13 Apr 18 08:29:11 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu na działkach nr 240/20, 238/5, obr. 7 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Zakrzowiecka w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96569 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 13 Apr 18 08:04:46 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/1/6 os. Szkolne 23 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96549 Thu, 19 Apr 18 10:55:36 +0200 Obwieszczenie o zmianie terminu oględzin. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96561 Zawiadomienie o zmianie terminu oględzin wnioskowanych do usunięcia drzew z terenu przy ul. Korczaka 4 dz. nr 21/5, 21/6, 21/7 obr. 44 Krowodrza na dzień 09.05.2018r. o godz. 08:30. Oględziny rozpoczną się przy ul. Korczaka 4.

]]>
Fri, 13 Apr 18 14:33:28 +0200
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96560 Budowa budynku magazynowego z zapleczem socjalno-biurowym wraz z infrastrukturą na działkach nr 59, 60 oraz rozbudową sieci wodociągowej na działkach nr: 114/5, 115/7, 115/13, 275/3, 244/4, 244/5 obr. 104 , jedn. ewid. Podgórze przy ul. Półłanki w Krakowie"

]]>
Thu, 12 Apr 18 15:20:52 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96554 „Budowa i przebudowa obiektów sportowych na terenie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Państwowej Szkoły Wyższej) tj. budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przekryciem powłoką pneumatyczną, budowa zaplecza szatniowo-sanitarno-magazynowego, boiska do piłki plażowej, boiska do koszykówki (stanowiącego plac manewrowy), przebudowa i rozbudowa istniejącego boiska do piłki nożnej, budowa bieżni i rozbiegu do skoku w dal, przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej i wewnętrznego układu drogowego, budowa, przebudowa i rozbudowa zewnętrznych odcinków instalacji kanalizacji, wody, gazowej, elektroenergetycznej, instalacji oświetlenia i nagłośnienia - budowa stanowisk słupowych oświetleniowo-nagłaśniających przy boisku do piłki nożnej i boisku wielofunkcyjnym przy ul. Piastowskiej 26 w Krakowie, na działce nr 261/4 obr. 5 Krowodrza”

]]>
Thu, 12 Apr 18 13:31:16 +0200
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96548 „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji ogólnospławnej na dz.nr 1/10, 1/3, 275/1, 276/16, 23/44, 23/63, 23/64 - obręb 31 Podgórze oraz na dz. nr 279, 280/1, 281/1, 282/1, 282/2, 288 obr. 9 Podgórze przy ul. Pychowickiej w Krakowie”

]]>
Thu, 12 Apr 18 12:52:21 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96547 „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV wraz z budową słupa SN, na działkach nr 631, 632, 630/3, 622/8 obr.34 Krowodrza przy ul. Stawowej w Krakowie”

 

 

 

]]>
Thu, 12 Apr 18 12:50:35 +0200
OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96545 Budowa wiaduktu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 95 Kraków - Mydlniki Kraków - Batowice w km ok. 7,540 wraz z budową odcinka drogi gminnej z torowiskiem tramwajowym, chodnika i ścieżki rowerowej wraz z budową i przebudową Infrastruktury technicznej na działce nr 781/10 obr. 29, jedn. ewid. Krowodrza, w ramach przedsięwzięcia pn. "Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie oraz towarzyszącą infrastrukturą drogową"

]]>
Thu, 12 Apr 18 12:42:20 +0200
Wykaz obejmujący lokal mieszkalny z pomieszczeniem przynależnym przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96542 Thu, 12 Apr 18 10:38:19 +0200 OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96541 „Rozbudowa wraz z przebudową napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN na kablową sieć elektroenergetyczną nN na działkach nr 4/7, 4/8, 23, 24, 25/1 obr. 11 jedn. ewid. Krowodrza przy ul. Emaus w Krakowie”

]]>
Thu, 12 Apr 18 10:27:30 +0200
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na dz. nr 126/2 i 200/1 obr. 42 Podgórze przy ul. Piltza w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96535 Informacja o wniesieniu sprzeciwu w drodze decyzji nr 18/6743.6/2018 z dnia 12.04.2018 r.,

znak: AU-01-2.6743.6.16.2018.DMT

dz. nr 126/2 i 200/1 obr. 42 Podgórze przy ul. Doktora Jana Piltza w Krakowie

]]>
Thu, 12 Apr 18 08:50:21 +0200
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96532 "Budowa 6 budynków magazynowych z częścią biurową, instalacjami wewnętrznymi (wewnętrzne i zewnętrzne fragmenty), infrastrukturą techniczną, drogową (plac manewrowy, miejsca postojowe, drogi wewnętrzne), retencją rurową, stacją transformatorową, punktami redukcyjnymi, zbiornikami LPG oraz zagospodarowaniem terenu na dz. Nr 38/25, 38/26, 38/27, 38/28, 38/29, 38/30, 38/22, 38/23, 38/24 obr. 42 Nowa Huta w Krakowie. Budowa 1 zjazdu z dz. Nr 38/23 (ul. Jeżynowa) na działki nr 38/25, 38/26, 38/27, 38/28, 38/29, 38/30 obr. 42 Nowa Huta w Krakowie".

]]>
Wed, 11 Apr 18 15:25:15 +0200
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96531 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "DLA WYBRANYCH OBSZARÓW PRZYRODNICZYCH MIASTA KRAKOWA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 11 kwietnia do 11 maja 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag - w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Wed, 11 Apr 18 15:15:13 +0200
„Święto Organizacji Pozarządowych” - ogłoszono wyniki konkursu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96527 Biuro MOWIS informuje, że Prezydent Miasta Krakowa dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie do realizacji w okresie pomiędzy 7 maja a 31 października 2018 roku w formie wsparcia zadania publicznego pn. „Święto Organizacji Pozarządowych”.

]]>
Wed, 11 Apr 18 14:56:11 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96529 „Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia na dz. nr 302/5, 303/7, 303/8, 303/9 obr. 10 Krowodrza przy ul. 28 lipca 1943 w Krakowie”.

]]>
Wed, 11 Apr 18 14:33:14 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96521 „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Na Ustroniu w Krakowie, na działkach nr 117/2, 137/32, 229, 230 obr. 11 Podgórze” .

]]>
Wed, 11 Apr 18 12:16:00 +0200
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 302, 297_5 z działkami zgodnie z załącznikiem jedn. ewid. Podgórze obr 5 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96519 Wed, 11 Apr 18 11:25:09 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 10_1, 7_5, 8_5, 224_4, 407, 408 jedn. ewid. Śródmieście obr 16 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96518 Wed, 11 Apr 18 11:12:12 +0200 Sczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie 8-15 kwietnia http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96517 Wed, 11 Apr 18 11:05:01 +0200 Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96515 "Realizacja zabudowy mieszkaniowej, dróg o nawierzchni twardej, podziemnych garaży, naziemnych parkingów samochodowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 235/41, 235/31, 235/44, 235/36, części działek 243/7, 235/59, 269, obr.47 i części działki 431/3, obr.46, jedn. ew. Podgórze przy ul. A. Fredry i ul. J. Turowicza w Krakowie dla inwestycji o nazwie budowa zespołu budynków mieszkalno-biurowo-hotelowo-usługowych z miejscami postojowymi i garażami podziemnymi, drogami dojazdowymi, wjazdami oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Fredry i ul. Turowicza w Krakowie".

]]>
Wed, 11 Apr 18 10:53:24 +0200
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 161_2, 162_3, 164_3, 202_9, 291, 292, 297 jedn. ewid. Podgórze obr 11 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96516 Wed, 11 Apr 18 10:48:51 +0200 Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96514 „Realizacja zabudowy mieszkaniowej, dróg o nawierzchni twardej, podziemnych garaży, naziemnych parkingów samochodowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 235/41, 235/31, 235/44, 235/36 oraz części działek 243/7, 235/59, 269 obr. 47 i części działki 431/3 obr. 46 j.ew. Podgórze przy ul. A. Fredry i ul. J. Turowicza w Krakowie dla inwestycji o nazwie budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze niektórych budynków z miejscami postojowymi i garażami podziemnymi, drogami dojazdowymi, wjazdami oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Fredry i ul. Turowicza w Krakowie”.

]]>
Wed, 11 Apr 18 10:17:47 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96510 „Rozbudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia DN-110PE, ciśnienie 100 kPa na działce nr 146/14 obr. 59 Nowa Huta oraz na działkach nr 314/1,314/6, 349 obr. 58 Nowa Huta przy ul. Klasztornej w Krakowie”

]]>
Wed, 11 Apr 18 09:31:07 +0200
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96503 Wed, 11 Apr 18 07:58:41 +0200 WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96504 Wed, 11 Apr 18 07:52:58 +0200 Wykaz części nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96487 Wed, 11 Apr 18 07:56:53 +0200 Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96489 Zawiadomienia o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu przy ul.Białoruska 8 dz. nr 811/32 obr. 49 Podgórze, ul.Dauna 68 dz. nr 810/4 obr. 49 Podgórze, ul.Estońska 8 dz. nr 811/7 obr. 49 Podgórze, ul.Serbska 3 dz. nr 812/33 obr. 49 Podgórze, ul.Trybuny Ludów 48 dz. nr 413/14 obr. 63 Podgórze, ul.Trybuny Ludów dz. nr 413/22 obr. 63 Podgórze, ul.Włoska 3 dz. nr 811/46 obr. 49 Podgórze, ul.Włoska 13 dz. nr 811/23 obr. 49 Podgórze.

]]>
Tue, 10 Apr 18 15:11:56 +0200
Obwieszczenie o toczącym sie postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96488 "Budowa zespołu budynków mieszkalnych i mieszkalno – usługowych w zabudowie wielorodzinnej wraz z infrastrukturą techniczną, parkingami podziemnym, miejscami postojowymi naziemnymi, układem dróg wewnętrznych wjazdami w rejonie ul. Walerego Sławka w Krakowie na działkach nr 19/15, 27/8 obręb 47 jednostka ewidencyjna Podgórze, oraz na działkach nr 3/18, 3/19, 3/20, 3/21, 3/22, 3/24, 3/25, 4/4, 4/5, 4/6, 6/8, 6/10, 6/12, 7/1, 268/5, 268/6, 269/6, 269/7, 572/6, 572/7, 573/5, 823/4, 831, 832, 833, 834, 835 obręb 49 jednostka ewidencyjna Podgórze".

]]>
Tue, 10 Apr 18 15:00:23 +0200
Wykazy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96486 Tue, 10 Apr 18 14:50:38 +0200 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96475 „Rozbudowa sieci wodociągowej dn 110 PE oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dn 250 KAM na działkach nr 85, 309, 325/1 obr. 4 Nowa Huta przy ulicy Stary Gościniec w Krakowie”

]]>
Tue, 10 Apr 18 12:53:36 +0200
Zaproszenie do udziału w kampanii „Rowerem do pracy, czyli dom, rower, praca…i tak w kółko” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96472 Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa organizuje po raz drugi kampanię pn. „Rowerem do pracy, czyli dom, rower, praca…i tak w kółko”. Jej pomysłodawcy chcą w ten sposób zachęcić pracowników oficjalnie zgłoszonych przedsiębiorstw i instytucji z Krakowa i okolic do korzystania z rowerów (własnych lub z wypożyczalni) podczas codziennych podróży do i z pracy. Akcja adresowana jest szczególnie do tych, którzy dotychczas korzystali w ich trakcie przede wszystkim z samochodów.

]]>
Tue, 10 Apr 18 12:24:47 +0200
Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej ul.Wielicka dz. 114/16,114/17 obr.59 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96471 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej

]]>
Tue, 10 Apr 18 11:46:47 +0200
OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96460 „Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej średniego ciśnienia i kablowej linii elektroenergetycznej nN na działkach nr 4/8, 4/9, 23, 24, 25/3, 580/1, 581 obr. 11 jedn. ewid. Krowodrza przy ul. Emaus i P. Borowego w Krakowie,”

]]>
Tue, 10 Apr 18 10:43:46 +0200
OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96459 „Rozbudowa wraz z przebudową napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN na kablową sieć elektroenergetyczną nN na działkach nr 4/7, 4/8, 23, 24 obr. 11 jedn. ewid. Krowodrza przy ul. Emaus w Krakowie”

]]>
Tue, 10 Apr 18 10:42:01 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Smoleńskiego na dz. nr 189/9, 234/2, 234/3, obr. 89, jedn. ewid. Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96457 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 10 Apr 18 10:17:15 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96456 „Budowa i przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Medycznej w Krakowie, na działce nr 52/6 obr. 59 Podgórze”.

]]>
Tue, 10 Apr 18 10:11:50 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/2/9 os. Szkolne 7 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96451 Tue, 10 Apr 18 08:56:01 +0200 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96437 „Budowa instalacji elektroenergetycznych wewnętrznych obejmująca: wewnętrzną linię zasilającą elektroenergetyczną kablową SN – 15,0 kV, kontenerową stację transformatorową 15,0/0,4 kV, obwody elektroenergetyczne kablowe nN – 0,4 kV, dla potrzeb ładowania autobusów elektrycznych MPK na części działki nr 19/15 obr. 47 Podgórze przy ul. Walerego Sławka w Krakowie”

]]>
Mon, 09 Apr 18 15:01:46 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96431 „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej oraz budowa sieci wodociągowej, budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z budową i przebudową sieci gazu, na działkach nr 290/1, 290/2, 370/4, 370/5, 370/6, 370/7, 370/9, 370/10, 370/11, 370/12, 370/13, 370/14, 370/15 obr.30 Podgórze przy ul. Rydlówka w Krakowie”

]]>
Mon, 09 Apr 18 14:43:14 +0200
Moja babcia, mój dziadek i ja - konkurs plastyczny dla uczniów http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96425 Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym „Moja babcia, mój dziadek i ja”. Termin zgłaszania prac upływa 11 maja 2018 r.

]]>
Mon, 09 Apr 18 14:15:42 +0200
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96426 ,,Budowa obiektów do cumowania jednostek pływających bez własnego napędu zlokalizowanych na prawym brzegu rz. Wisły na bulwarze Wołyńskim w Krakowie, na działce ewidencyjnej nr 548/5, obr 12, Podgórze w m. Kraków, gm. Kraków, pow. Krakowski, woj. małopolskie".

]]>
Mon, 09 Apr 18 13:46:05 +0200
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96424 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi, wjazdami z wewnętrznym układem drogowym oraz infrastrukturą wraz z dwiema stacjami trafo na działkach nr 177/4, 177/6, 177/7, 177/8 oraz 174/4 obr. 17 Śródmieście przy ul. Grzegórzeckiej w Krakowie"

]]>
Mon, 09 Apr 18 13:36:41 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, na dz. nr 44/97, 44/96, 44/104, 44/99, 44/102, 44/103, 316/26, 44/100, 44/98, 44/94, 44/93, 44/92, 44/91 obr. 45 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96416 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 09 Apr 18 12:42:36 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Dubois/Młodzieży dz.389/3,57/6 obr.55 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96412 Rozbudowa sieic kanalizacji sanitarnej.

]]>
Mon, 09 Apr 18 12:12:20 +0200
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 99_2 z dz. nr 97, 98, 99_1, 96_3 jedn. ewid. Krowodrza obr 40 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96409 Mon, 09 Apr 18 10:52:15 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. 349_9 i 349_13 z dz. nr 349_10, 349_8, 349_12, 344, 348, 350_15 jedn. ewid. Krowodrza obr 40 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96407 Mon, 09 Apr 18 10:41:54 +0200 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96404 PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU UCHWAŁY w sprawie "Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń" w dniach od 9 kwietnia do 9 maja 2018 r. (-> Odnośnik do strony z wyłożeniem projektu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag - w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 09 Apr 18 10:36:28 +0200
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 288 z dz. nr 282_1, 282_2, 275_1, 287, 284_3, 284_1 jedn. ewid. Podgórze obr 9 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96405 Mon, 09 Apr 18 10:18:44 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 18_10 z dz. nr 407, 20_2 jedn. ewid. Podgórze obr 15 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96403 Mon, 09 Apr 18 10:03:43 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 493_1 jedn. ewid. Śródmieście obr 5 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96402 Mon, 09 Apr 18 09:49:54 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 87_2 , dz. nr 88_4 z dz. nr 87_1, 86_16, 137_5 jedn. ewid. Podgórze obr. 59 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96401 Mon, 09 Apr 18 09:33:08 +0200 Budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków na dz. nr 462/2, 200/8, 172/17 obr. 105 Podgórze oraz na dz. nr 342/3, 352/2, 352/1, 173/7, 342/7, 342/6, 342/5, 342/4 obr. 104 Podgórze w rejonie ulicy Agatowej i Domagały w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96398 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

działki nr: 462/2, 200/8, 172/17 obr. 105 Podgórze oraz na dz. nr 342/3, 352/2, 352/1, 173/7, 342/7, 342/6, 342/5, 342/4 obr. 104 Podgórze w rejonie ulicy Agatowej i Domagały w Krakowie

znak: sprawy: AU-01-2.6743.6.12.2018.DMT

data przyjęcia zgłoszenia: 06.04.2018 r.

]]>
Mon, 09 Apr 18 09:09:26 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, osiedle Centrum B 11A, dz. nr 150/4, 152 obr. 45 Kraków - Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96397 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 09 Apr 18 08:42:58 +0200
WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96396 Mon, 09 Apr 18 07:20:33 +0200 WYKAZ dotyczący sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96395 Mon, 09 Apr 18 07:14:19 +0200 Obwieszczenie o wszczęciu postepowania . http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96387 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 11 szt. drzew z terenu: os. Tysiąclecia 34 - dz. nr 307/2 obr. 2 Nowa Huta, os. Tysiąclecia 53 - dz. nr 14/13 obr. 2 Nowa Huta, os. Tysiąclecia 64 A - dz. nr 115/1 obr. 5 Nowa Huta, os. Tysiąclecia 60 a 61 - dz. nr 115/5 obr. 5 Nowa Huta, os. Złotego Wieku 64 - dz. nr 10/2 obr. 5 Nowa Huta, os. Złotego Wieku 7 - dz. nr 3/3 obr. 2 Nowa Huta.

]]>
Fri, 06 Apr 18 15:08:53 +0200
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96386 „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji ogólnospławnej na dz.nr 1/10, 1/3, 275/1, 276/16, 23/44, 23/63, 23/64 - obręb 31 Podgórze oraz na dz. nr 279, 280/1, 281/1, 282/1, 282/2, 288 obr. 9 Podgórze przy ul. Pychowickiej w Krakowie”

 

 

 

]]>
Fri, 06 Apr 18 14:58:03 +0200
Konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pn. „Fundusz wkładu własnego” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96374 Fri, 06 Apr 18 14:57:42 +0200 Miejsce przyjazne seniorom - rusza VIII edycja http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96384 Województwo Małopolskie oraz Gmina Miejska Kraków zapraszają do udziału w VIII edycji akcji społecznej "Miejsce przyjazne seniorom".

]]>
Fri, 06 Apr 18 14:46:47 +0200
Wykaz obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96382 Fri, 06 Apr 18 14:09:30 +0200 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/3/5 ul. Jaremy 25 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96381 Fri, 06 Apr 18 13:58:14 +0200 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96379 Fri, 06 Apr 18 13:46:11 +0200 Decyzja o zmianie przebiegu granic dz. 359 z dz. 535, 360 i 358_1 obręb 13 Podgórze GD-6.6620.3.30.1.2017 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96376 Fri, 06 Apr 18 12:09:11 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 257_3 z dz.190_9,190_8,189_3,206_3,207,208,209,210,211,212,257_2,obr 12 oraz z dz.3_1, obr.76, jedn.ewid.Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96373 Fri, 06 Apr 18 11:41:54 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 185_6 z dz.257_1,257_2, jedn.ewid.Podgórze, obr.75 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96372 Fri, 06 Apr 18 11:39:42 +0200 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96370 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 36/1, 194/2, 11 obr. 7 Krowodrza przy ulicy Pylnej w Krakowie”

]]>
Fri, 06 Apr 18 11:31:10 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96369 „Budowa kontenerowej stacji transformatorowej oraz sieci elektroenergetycznej kablowej SN i nN na działkach nr 304/6, 304/8, 298/8, 298/6, 298/3, 295/14, 295/13, 304/19, 304/82, 304/83 obr. 43 Podgórze, 280/1 obr. 69 Podgórze przy ul. Kobierzyńskiej, ul. Zawiłej w Krakowie”.

]]>
Fri, 06 Apr 18 11:07:57 +0200
Dotacje w ramach Programu Małej Retencji - lista 3/2018 z dnia 05.04.2018 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96368 Fri, 06 Apr 18 11:01:01 +0200 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania . http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96367 „Budowa zespołu 6-ciu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi, miejscami postojowymi naziemnymi, drogami osiedlowymi, ciągami pieszymi, placami zabaw, altanami śmietnikowymi oraz z infrastrukturą techniczną, na działkach nr: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,27, 28/1, 28/2, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 266/18, 250, 270/2 obręb 49, Krowodrza, przy ul. Brzezińskiego”

]]>
Fri, 06 Apr 18 10:31:12 +0200
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96363 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ROGATKA WARSZAWSKA". Termin składania wniosków do dnia 8 maja 2018 r. Sposoby składania wniosków zostały opisane w ogłoszeniu: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 06 Apr 18 10:23:10 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96364 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu ul. Dworskiej 8 dz. nr 132/101 obr. 11 Podgórze.

]]>
Fri, 06 Apr 18 10:20:46 +0200
Rozstrzygnięcie konkursu ofert w obszarze działań na rzecz osób niepełnosprawnych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96358 Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że Prezydent Miasta Krakowa zarządzeniem nr 835/2018 dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2018 zadań publicznych w zakresie „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”

]]>
Fri, 06 Apr 18 09:26:28 +0200
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96357 PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "STARY BIEŻANÓW" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 6 kwietnia do 8 maja 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag - w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 06 Apr 18 08:21:02 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96347 Zawiadomienie o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzew z terenu przy ul. Friedleina 37 dz. nr 146/14 obr. 45 Krowodrza, ul. Władysława Łokietka 13 dz. nr 265/1 obr. 45 Krowodrza.

]]>
Thu, 05 Apr 18 15:47:42 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96345 „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDn 300÷40 na działkach nr 139/4, 139/5, 201/3 obr. 42 Podgórze, działkach nr 295/5, 295/14, 295/15, 296, 298/4, 298/7, 298/8, 299/4, 302/4, 302/10, 302/21, 304/6, 304/8, 304/9, 304/19, 304/60, 304/78, 310, 311/2, 312/2, 312/3, 312/10, 313/2, 313/8, 313/9, 324/2, 324/7, 343/1, 343/3, 343/16, 343/18, 365/2, 365/4, 365/5, 365/6 obr. 43 Podgórze, działce nr 280/1 obr. 69 Podgórze oraz na działkach nr 1/4, 3/10, 3/14 (część), 5/2 obr. 68 Podgórze w rejonie ulic: Zawiła, Borkowska, Skośna w Krakowie”

]]>
Thu, 05 Apr 18 14:25:20 +0200
Obwieszczenie Starosty Krakowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację drogi. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96332 W dniu 30 marca 2018 r. Starosta Krakowski zawiadomił o wydaniu, decyzji nr 6.2018, znak: AB.V.6740.7.14.2017.AJ z dnia 30 marca 2018 r., o zezwoleniu na realizację drogi dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego".

]]>
Thu, 05 Apr 18 14:19:28 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96343 „Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z budową sieci elektroenergetycznych SN 15kV i nN 1kV na działkach nr 51/6, 51/1, 106/5 obr. 120 Śródmieście przy ul. Rynek Kleparski w Krakowie”

]]>
Thu, 05 Apr 18 13:48:24 +0200
OBWIESZCZENIE o omyłce we wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96342 „Przebudowa i budowa miejskiej sieci wodociągowej w ul. Jadwigi Majówny oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Podkamyk oraz na terenie PKP linii kolejowej nr 118 Kraków Mydlniki - Kraków Balice (międzynarodowy port lotniczy) w Krakowie (km.: 9.425 – 9.430) na dz. nr 387/6, 353/3, 210/2, 209/2, 204/2, 353/4, 203/2, obr. 50 Krowodrza oraz na dz. nr 411, 369, 350/2, 352/7, 343, 358, 344, 357/6, 357/5, 402 obr. 51 Krowodrza”

]]>
Thu, 05 Apr 18 13:33:36 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96335 „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na dz. nr 823, 824/1, 131/3, 131/4 obr. 22 Śródmieście w rejonie ul. Rozrywka-Reduta”.

]]>
Thu, 05 Apr 18 12:09:19 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96329 „Rozbudowa wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej średniego napięcia w ul. Tischnera i ul. Zakopiańskiej w Krakowie na działkach nr 216/17, 216/18, 218/4, 218/5 obr. 30 Podgórze”.

]]>
Thu, 05 Apr 18 10:53:18 +0200
OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96327 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 3/9, 3/7, 9/2, 9/3 obr. 3 Podgórze przy ul. Tynieckiej w Krakowie”

]]>
Thu, 05 Apr 18 10:50:44 +0200
Konsultacje w sprawie Koncepcji Miejskiego Ośrodka dla Osób Starszych i Niesamodzielnych w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96326 Thu, 05 Apr 18 10:11:37 +0200 Budowa i przebudowa istniejącej sieci oświetleniowej oraz budowa i przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej na dz. nr 78/20 i 78/21 obr. 58 Podgórze przy ul. Schweitzera w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96324 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

dz. nr 78/20 i 78/21 obr. 58 Podgórze, ul. Schweitzera

znak sprawy: AU-01-2.6743.6.26.2018.DMT

Data przyjęcia zgłoszenia: 29.03.2018 r.

 

]]>
Thu, 05 Apr 18 09:39:16 +0200
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej, sieci kablowej nN 1kV, złącza kablowego nN 1kV, budowie zjazdu oraz przebudowie sieci SN 15kV, na dz. nr 175/3, 594/11 i 169/10 obr. 49 Podgórze przy ul. Malborska w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96322 Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Malborska dz. 175/3, 594/11, 169/10 obr. 49 Podgórze, znak: AU-01-2.6743.6.2.2018.DMT

Data decyzji sprzeciwu: 21.03.2018 r.

Decyzja nr 11/6743.6/2018

]]>
Thu, 05 Apr 18 09:30:36 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96317 „Budowa zespołu 40 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym 12 w zabudowie bliźniaczej oraz 28 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących z wbudowanymi garażami, wraz z infrastrukturą techniczną na dz. 6, 7/1, 7/2, 489, obr. 71, dz. 175, obr. 40, Podgórze, ul. Brucknera w Krakowie”.

]]>
Wed, 04 Apr 18 14:59:02 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z odwodnieniem ul.Pachońskiego dz.585/6,585/13,585/16,585/17 obr.42 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96314 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ogólnospławnej

]]>
Wed, 04 Apr 18 14:38:43 +0200
Ogloszenie o przetargu na udostępnienie 8 uprawnień do prowadzenia handlu ruchomego w 6 lokalizacjach na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96302 Wed, 04 Apr 18 13:43:51 +0200 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rakowicka dz.219/14,219/24,219/25,219/26,219/27,219/28,219/29 obr.8 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96288 Budowa osiedlowej sieci cieplnej.

]]>
Wed, 04 Apr 18 11:40:08 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Walerego Sławka /dz nr 831, 833, 269/6, 269/7, 572/6, 3/22, 3/24, 3/25, 6/12, 4/6, 4/5, 832, /obr. 49 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96280 AU-01-2.6743.6.42.2018.KFI

]]>
Wed, 04 Apr 18 10:29:20 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Walerego Sławka /dz nr 831, 832, 4/4, 4/5, 4/6, 3/19, 3/20, 3/21, 3/22, 6/12, /obr. 49 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96279 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 04 Apr 18 10:27:56 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Walerego Sławka /dz nr 19/15, 27/8 /obr. 47 Podgórze oraz /dz nr 835, 834, 4/4, 3/21, 3/20, 6/12, 6/10 /obr. 49 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96278 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 04 Apr 18 10:26:28 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Wrobela / dz. 179/6 / obr. 106 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96274 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 04 Apr 18 08:55:41 +0200
Dotacje w ramach Programu Małej Retencji - lista 2/2018 z dnia 03.04.2018 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96266 Wed, 04 Apr 18 08:23:07 +0200 Obwieszczenie o toczącym się postepowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96258 Zespół zabudowy mieszkalno-usługowej z garażami podziemnymi i garażami na parterze z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną na działkach nr 385/5, 385/6, 385/9, 385/20, 385/23, 385/24, 385/25, 385/26, 385/32, 385/36, 385/37, 385/38, 403/8 z wjazdem z działki drogowej nr 490/9 obr 5 Śródmieście przy ul. Mogilskiej w Krakowie”.

]]>
Tue, 03 Apr 18 15:23:56 +0200
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96250 PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU CZĘŚCI PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "DOLINA RUDAWY" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 3 kwietnia do 2 maja 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag - w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Tue, 03 Apr 18 15:03:41 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.oś.Zielone dz.59, obr.45 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96255 Budowa instalacji centralnej wody ciepłej.

]]>
Tue, 03 Apr 18 14:44:46 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizaji sanitarnej dz. 311/11,163/9,166/3 obr.22 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96242 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizaji sanitarnej

]]>
Tue, 03 Apr 18 12:51:33 +0200
Wykaz części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę przez Gminę Miejską Kraków w trybie bezprzetargowym http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96232 Tue, 03 Apr 18 07:09:42 +0200 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96163 Fri, 30 Mar 18 00:00:02 +0200 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Al.Waszyngtona dz.290/9 obr.13 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96204  

Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej.

 

 

]]>
Tue, 03 Apr 18 07:38:23 +0200
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert:na realizację premiery oraz wstępnej eksploatacji spektaklu teatralnego wybranego do realizacji w roku 2018 w ramach pilotażowej edycji Konkursu Inicjatyw Teatralnych „Giełda Teatralna” 2017-2018. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96210 Termin składania ofert upływa 19 kwietnia 2018 r.

Termin składania zgłoszeń do komisji konkursowej upływa 12 kwietnia 2018 r.

]]>
Thu, 29 Mar 18 14:39:13 +0200
Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96208 „Budowa cmentarza dla małych zwierząt wraz z wjazdem na działkę, infrastrukturą techniczną, parkingami i budynkiem administracyjnym na działkach nr 120/1 i 120/2 obr. 51 Krowodrza przy ul. Powstania Styczniowego w Krakowie”.

 

]]>
Thu, 29 Mar 18 14:22:58 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Toporczyków na dz. nr 124, 103/3, 104/6, 104/7 obr. 75 j. ewid. Podgórze w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96205 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 29 Mar 18 13:46:01 +0200
Zgłoszenie budowy-ul.Kułakowskiego,Krępy,Cesarza dz.194/154,194/254 obr.43 Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96201 Sieć elektroenergetyczna oświetlenia ulicznego

]]>
Thu, 29 Mar 18 13:10:34 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Lema dz.1/189,1/110,1/111 obr.52 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96168 Rozbudowa miejskiej sieic wodociągowej.

]]>
Thu, 29 Mar 18 12:54:09 +0200
Wykaz części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96160 Thu, 29 Mar 18 08:53:20 +0200 KOMUNIKAT W SPRAWIE PLANOWANYCH DZIAŁAŃ UMK W ZWIĄZKU Z NOWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI DOT. SPRZEDAŻY ALKOHOLU http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96135 Thu, 29 Mar 18 11:59:56 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu na działkach nr 508/1, 510/1, 426/5 obr. 10 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Pułaskiego w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96157 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 28 Mar 18 15:16:42 +0200
NAGRODY MIASTA KRAKOWA – 2018 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96125 Termin składania wniosków upływa w dniu 29 czerwca 2018 r.

Zobacz więęcej: Nagrody Miasta Krakowa

]]>
Wed, 28 Mar 18 08:33:08 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96103 Garaże podziemne oraz miejsca parkingowe naziemne wraz z towarzyszącą im infrastrukturą dla obsługi zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na dz. nr 609/36 i 609/37 obr. 4 Śródmieście przy ul. Ostatniej w Krakowie.

]]>
Tue, 27 Mar 18 12:23:12 +0200
Komunikat dotyczący producentów surowca tytoniowego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96096 Tue, 27 Mar 18 11:15:16 +0200 Zgłoszenie rozbudowy sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków B1,B2 ,przebudowa sieci kablowej SN ul.Stawowa dz. 403/6,1063/8,400 obr.34 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96093 Zgłoszenie rozbudowy sieci cieplnej

]]>
Tue, 27 Mar 18 07:40:16 +0200
Obwieszczenie w związku z wszczęciem z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru zabytków elewacji frontowej kamienicy usytuowanej przy ul. Wróblewskiego 3/Pędzichów 5 w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96092 Zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru zabytków elewacji frontowej kamienicy usytuowanej przy ul. Wróblewskiego 3/Pędzichów 5 w Krakowie.

]]>
Tue, 27 Mar 18 07:17:19 +0200
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96084 PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON FORTU BRONOWICE" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 26 marca do 25 kwietnia 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag - w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 26 Mar 18 14:29:54 +0200
ZGŁOSZENIE BUDOWY- DZ.189/9 OBR.89 PODGÓRZE, KRAKÓW http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96082 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

]]>
Mon, 26 Mar 18 13:44:13 +0200
ZGŁOSZENIE BUDOWY- UL. PODOLE.DZ.81/10,75/8,195/5,205/5,170/2,171/4,171/5,172/10,75/5,218,219,220 OBR.38PODGÓRZE,KRAKÓW http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96075 MIEJSKA OSIEDLOWA SIEĆ CIEPŁOWNICZA

]]>
Mon, 26 Mar 18 13:27:34 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Chrzanowskiego dz.456/2,164/4,162/4,161/8,161/3,159/7 obr.93 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96062 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Mon, 26 Mar 18 12:11:36 +0200
Informacja o umorzeniu postępowania, Decyzja Nr 11/6743.7/2018, ul. Dąbska http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96060 Informacja o umorzeniu postępowania.

]]>
Mon, 26 Mar 18 11:25:25 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu na działkach nr 21/2, obr. 3 Podgórze, oraz dz. nr 553, 429/24, 425/6 obr. 2 Podgórze przy ul. Tynieckiej w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96040 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 23 Mar 18 15:28:39 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu na działkach nr 446/6, 349/2, 446/2, 355/6, obr. 41 Podgórze przy ul. Dębskiego w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96039 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 23 Mar 18 15:27:16 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Zakamycze w Krakowie, na dz. nr 168/2, 30/21 obr. 19 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96038 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 23 Mar 18 15:12:14 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ulic Ukrytej i Ukrytej Bocznej w Krakowie, na dz. nr 22/15, 216/4, 298/2 obr. 13 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96037 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 23 Mar 18 15:07:40 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Kraszewskiego 12 w Krakowie, na dz. nr 513, 390/1, 137 obr. 14 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96036 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 23 Mar 18 15:04:28 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Głogowiec w Krakowie, na dz. nr 284/2, 130/6 obr. 52 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96034 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 23 Mar 18 14:21:58 +0100
Zgłoszenie przebudowy istniejącej sieci kablowej w celu usunięcia kolizji z projektowaną infrastrukturą w miejsce istniejących budynków mieszklanych ul.Wrocławska dz. 301,7,8 obr.45 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96031 Zgłoszenie przebudowy istniejącej sieci kablowej

]]>
Fri, 23 Mar 18 12:24:46 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.św.Stanisława dz.13,101/3 obr.14 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96027 Budowa przyłącza cieplnego.

]]>
Fri, 23 Mar 18 12:02:23 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu na działkach nr 659, 518, 517, 443, 444, obr. 90 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Topiarnia w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96006 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 22 Mar 18 15:47:07 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Szczawnicka / dz.79/1 / obr. 95 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96001 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 22 Mar 18 14:48:22 +0100
Ogłoszenie dotyczące sposobu załatwienia petycji wielokrotnej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95996 Ogłoszenie dotyczące sposobu załatwienia petycji wielokrotnej w treści której zwrócono się z postulatem podjęcia działań, które przyczynią się do zmiany przeznaczenia działek stanowiących własność podmiotów wnoszących petycję, a znajdujących się na obszarze objętym sporządzanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru "Skotniki Kostrze - Obszar Łąkowy" - odpowiedź

]]>
Thu, 22 Mar 18 11:03:01 +0100
Obwieszczenie w związku z wszczęciem z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru zabytków budynku Seminarium Śląskiego w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95990 Zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie wpisu do rejestru zabytków budynku Seminarium Śląskiego.

]]>
Thu, 22 Mar 18 09:06:02 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Legionów Piłsudskiego, dz. nr 75, 67/2, obr. 216 Śródmieście, nr 566, 513, 511, obr. 13 Podgórze, nr 517, 186, obr. 12 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95977 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 21 Mar 18 14:47:37 +0100
Informacja o umorzeniu postępowania, Decyzja Nr 10/6740.7/2018, ul. Króla Jana III Sobieskiego 9 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95976 Informacja o umorzeniu postępowania.

]]>
Wed, 21 Mar 18 14:41:17 +0100
Zgłoszenie budowy-ul Zakrzowiecka, dz.304/7,303/2 obr.7,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95971 Sieć telekomunikacyjna.

]]>
Wed, 21 Mar 18 14:39:26 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Grębałowska dz.619,250/4,250/3 obr.11 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95975 Budowa miejskiej sieci wodociągowej.

]]>
Wed, 21 Mar 18 14:38:30 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Grębałowska dz.619,250/4,250/3 obr.11 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95973 Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Wed, 21 Mar 18 14:34:28 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rakowicka/Boczna dz.219/5,219/20,219/22,219/23 obr.8 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95954 Budowa sieci kanalizacji ogólnospławowej.

]]>
Wed, 21 Mar 18 14:27:18 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Dąbska dz.225/5,41/52,41/55,41/30,41/73,41/72 obr. 16 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95953 Rozbudowa miejskiej sieci wodociągowej.

]]>
Wed, 21 Mar 18 14:22:59 +0100
Zgłoszenie przełożenia sieci sanitarnych i elekrtycznych ul.Prądnicka dz. 428/12 obr.44 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95935 Zgłoszenie przełożenia sieci sanitarnych i elekrtycznych

]]>
Wed, 21 Mar 18 10:58:39 +0100
Spis inwentaryzacyjny W-402 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95934 Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego W-402.

]]>
Wed, 21 Mar 18 09:50:34 +0100
Spis inwentaryzacyjny W-401 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95933 Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego W-401.

]]>
Wed, 21 Mar 18 09:41:53 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Krzewowa dz.83/3 obr.4 Pogórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95927 Budowa budynku jednorodzinnego.

]]>
Tue, 20 Mar 18 14:59:02 +0100
Budowa sieci wodociągowej DN150mm o długości 4,5 m oraz rozbiórce sieci wodociągowej DN100mm o długości 4,5 m, na dz. nr 449/5 obr. 46 Podgórze przy ul. Przykopy w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95926 Informacja o wniesieniu sprzeciwu w drodze decyzji nr 10/6743.6/2018 z dnia 19.03.2018 r., znak: AU-01-2.6743.6.294.2017.DMT

ul. Przykopy dz. nr 449/5 obr. 46 Podgórze

]]>
Tue, 20 Mar 18 14:53:15 +0100
Remont elewacji budynku mieszkalnego polegający na termomodernizacji budynku wraz z położeniem nowej zaprawy tynkarskiej, przebudową otworów okiennych i drzwiowych, wymianą okien http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95924 Informacja o wniesieniu sprzeciwu w drodze decyzji nr 9/6743/2018 z dnia 20.03.2018 r., znak: AU-01-2.6743.7.9.2018.DMT

ul. Andrzeja Potebni 3 i ul. Andrzeja Potebni 3A, dz. nr 379 i 380 obr. 13 Podgórze

]]>
Tue, 20 Mar 18 14:45:09 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Wrobela dz.179/6, obr.106 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95895 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

]]>
Tue, 20 Mar 18 10:57:17 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/2/8 os. Teatralne 31 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95891 Tue, 20 Mar 18 09:27:00 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu na działce 99/8, obr. 84 Podgórze, ul. Leona Petrażyckiego w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95888 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 20 Mar 18 08:37:33 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, os. Na Skarpie 57, dz. nr 209 obr. 47 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95879 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 19 Mar 18 14:03:19 +0100
Konkurs na wykonanie projektu stoiska handlu obwoźnego w 2 wariantach - dla handlu obwarzankami oraz dla handlu pamiątkami na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95869 Termin przesłania zgłoszenia rejestracyjnego (e-mail) upływa 6 kwietnia 2018 r.

]]>
Mon, 19 Mar 18 13:00:28 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/1/5 os. Urocze 1 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95876 Mon, 19 Mar 18 12:08:01 +0100 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/3/4 ul. Celarowska 30 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95872 Mon, 19 Mar 18 11:34:44 +0100 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/3/3 ul. Dobrego Pasterza 110 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95870 Mon, 19 Mar 18 11:20:11 +0100 Zgłoszenie budowy- ul.Wrocławska dz.44/97,44/96,44/104,44/99,44/102,44/103,316/26,44/100,44/98,44/94,44/93,44/92,44/91 obr.45 Krowodrza,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95843 Kontenerowa stacja transformatorowa

]]>
Fri, 16 Mar 18 12:30:16 +0100
Zgłoś „Przyjaciela Sportu A.D. 2017” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95841 Ruszyła już kolejna, 18 edycja konkursu na honorowy tytuł „Przyjaciel Sportu”!

]]>
Fri, 16 Mar 18 12:08:24 +0100
Rozstrzygnięto konkurs ofert na Opracowanie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95821 Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych uprzejmie informuje, że Prezydent Miasta Krakowa zarządzeniem nr 634/2018 dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie do realizacji w okresie od 3 kwietnia do 17 września 2018 roku w formie wsparcia zadania publicznego pn. „Opracowanie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022”.

]]>
Thu, 15 Mar 18 13:40:02 +0100
OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ZAŁATWIENIA PETYCJI WIELOKROTNEJ W SPRAWIE WYKUPU „LASU BORKOWSKIEGO” PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KRAKÓW http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95806 Zgodnie z treścią art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, sposób załatwienia petycji zostaje ogłoszony na niniejszej stronie, co zastępuje zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ww. ustawy - odpowiedź na petycję

]]>
Thu, 15 Mar 18 12:22:38 +0100
Informacja dotycząca liczby wybieranych radnych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95779 Informacja dotycząca liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa Małopolskiego

 

]]>
Wed, 14 Mar 18 13:39:04 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Łęgowa; dz. nr 245 (dawna 211/6), 24/3, 24/8 obr. 56 jedn. ewid. Nowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95778 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 14 Mar 18 12:54:15 +0100
Zgłoszenie wykonania otworu okiennego oraz powiększenie istniejącego otworu okiennego w budymku mieszkalnym jednorodzinnym ul.Nawojowska dz.735 obr.34 Kraków , Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95777 Zgłoszenie wykonania otworu okiennego oraz powiększenie istniejącego otworu okiennego

]]>
Wed, 14 Mar 18 12:48:43 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciu, ul. Rakowicka, dz. Nr 219/21 obr. 8 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95776 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 14 Mar 18 12:47:13 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Bracka dz.591,592/1,403,402 obr.1 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95772 Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej

]]>
Wed, 14 Mar 18 12:19:36 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, dz. nr 112, 113/1, 581 obr. 11 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95773 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 14 Mar 18 12:19:22 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Modrzejewskiej działkę nr 60/9 obręb 23 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95765 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 14 Mar 18 10:22:17 +0100
Obwieszczenie Starosty Krakowskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania administracyjnego. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95731 Budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego.

 

]]>
Tue, 13 Mar 18 14:40:27 +0100
ZGŁOSZENIE BUDOWY- UL. WRONY DZ.402 OBR.81 PODGÓRZE ,KRAKÓW http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95728 BUDOWA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO

]]>
Tue, 13 Mar 18 13:39:54 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Sobieskiego dz.118 obr.59 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95693 Wymiana stolarki okiennej.

]]>
Mon, 12 Mar 18 15:28:25 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rakowicka dz.219/20,219/21,219/22 obr.8 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95692 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej.

]]>
Mon, 12 Mar 18 15:25:58 +0100
Konkurs na przewóz osób pojazdami wolnobieżnymi po Parku Kulturowym Stare Miasto http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95672 Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług przewozu osób za pomocą pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto.

]]>
Mon, 12 Mar 18 12:20:06 +0100
Zgłoszenie budowy i przebudowy sieci wodociągowej ul.Ściegiennego / Republiki Korczakowskiej dz. 1318/2 obr.53 , dz.393/17,325/7,423/4,322/3,328/2,330/21,333/4,339/3,340/3,361/13,324/5 obr.55 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95671 Zgłoszenie budowy i przebudowy sieci wodociągowej

]]>
Mon, 12 Mar 18 11:58:43 +0100
Zgłoszenie przebudowy budynku ul.Szczawnicka dz.79/1 obr.95 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95670 Zgłoszenie przebudowy budynku

]]>
Mon, 12 Mar 18 11:47:44 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Belwederczyków działki nr 128/10, 128/11 obręb 29 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95660 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 12 Mar 18 08:11:00 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Belwederczyków działki nr 378/1, 789/2, 128/10, 128/11 obręb 29 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95658 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 12 Mar 18 08:08:45 +0100
Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 48 obr. 81 Podgórze przy ul. Mieczysława Wrony 22 w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95651 Informacja o braku sprzeciwu

ul. Mieczysława Wrony 22,  dz. nr 48 obr. 81, j.ew. Podgórze

znak sprawy: AU-01-2.6743.7.5.2018.JFE

data milczącej zgody: 26.02.2018 r.

]]>
Fri, 09 Mar 18 13:29:05 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej ul.Dąbska dz. 225/5,41/52,41/55,41/30,41/73,41/72 obr.16 ul.Lema dz.1/189,1/110,1/111 obr.52 Kraków, .Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95644 Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej

]]>
Fri, 09 Mar 18 11:57:47 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Dąbska dz. 2205/5,41/52,41/55,41/30,41/73,41/72 obr.16 Krakow, .Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95643 Zgłoszenie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 09 Mar 18 11:54:21 +0100
Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania ul.Na Błonie dz. 455/11 obr. 6 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95642 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania

]]>
Fri, 09 Mar 18 11:50:09 +0100
Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania ul.Na Błonie dz. 455/43 obr. 6 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95641 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania

]]>
Fri, 09 Mar 18 11:48:02 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu /Decyzja Nr 8/6743.6/2018/ ul. Grębałowska, dz. nr 250/3, 250/4, 619 obr. 11 jedn. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95639 Informacja o wniesieniu sprzeciwu.

]]>
Fri, 09 Mar 18 11:36:29 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu/ Decyzja nr 7/6743.6/2018 ul. Grębałowska, dz. nr nr 250/3, 250/4, 619 obr. 11 jedn. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95638 Informacja o wniesieniu sprzeciwu.

]]>
Fri, 09 Mar 18 11:28:34 +0100
Postanowienie o niezałatwieniu w terminie i wyznaczeniu nowego terminu dla sprawy GD-6.6620.3.70.1.2017 dotyczącej działki nr 359 obręb 13 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95588 Wed, 07 Mar 18 16:04:12 +0100 zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rumiankowa dz.428,552/3 obr.39 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95585 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Wed, 07 Mar 18 15:28:49 +0100
Informacja o umorzeniu postępowania, Decyzja Nr 9/6743.6/2018, ul. Podbipięty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95584 Informacja o umorzeniu postępowania.

]]>
Wed, 07 Mar 18 14:39:49 +0100
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przebudowa istniejącej instalacji wewnętrznej elektrycznej, c.o. na działkach: 317/1, 318/1 obr. 56 Podgórze przy ul. Stacyjnej 9A w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95575 Informacja o wniesieniu sprzeciwu Decyzja Nr 6/6743.7/2018

działki nr 317/1, 318/1 obr. 56 Podgórze przy ul. Stacyjnej 9A w Krakowie

znak sprawy: AU-01-2.6743.7.18.2018.DMT

]]>
Wed, 07 Mar 18 12:15:07 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/5/1 os. 2 Pułku Lotniczego 45 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95555 Tue, 06 Mar 18 14:26:52 +0100 Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 25 na dz. nr 316/1 i 134/2 obr. 21 Podgórze w drodze bocznej od ul. Golikówka w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95530 Informacja o braku sprzeciwu

dz. nr 316/1 i 134/2 obr. 21 Podgórze w drodze bocznej od ul. Golikówka w Krakowie

znak sprawy: AU-01-2.6743.6.31.2018.DMT

data przyjęcia zgłoszenia: 06.03.2018 r.

]]>
Tue, 06 Mar 18 10:17:00 +0100
Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej ul.Sławka dz. 19/15,27/8 obr.47 ,dz.835,834,4/4,3/21,3/20,6/12,6/10 obr.49 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95498 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej

]]>
Mon, 05 Mar 18 13:08:52 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Sławka dz. 831,835,4/4,3/19,3/20,3/21,3//22,6/12,4/6,4/5,832 obr.49 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95497 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Mon, 05 Mar 18 13:05:32 +0100
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Sławka dz. 831,833,269/6,269/7,572/6,3/22,3/24,3/25,6/12,4/6,4/5,832 obr.49 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95496 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Mon, 05 Mar 18 13:01:23 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/1/4 ul. Urzędnicza 52a http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95495 Mon, 05 Mar 18 12:44:14 +0100 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95491 „Rozbudowa ul. Zalesie wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Przemiarki w zakresie wykonania: rozbudowy jezdni ulicy Zalesie (droga publiczna kategorii gminnej, klasy D) o długości ok. 310,00m od ul. Przemiarki (droga publiczna kategorii gminnej) do ul. Drukarskiej (droga publiczna kategorii gminnej), na odcinkach drogi od hm 0+00,00 do hm 2+37,30 (W1-W7) oraz od hm 0+00,00 do hm 0+79,10 (W8-W10), na działkach nr: 236 (236/2), 171/6, 123/9, 171/4, 123/4, 171/1 (171/7), 123/7 (123/11), 123/6 (123/13), 59/2 (59/4), 62/1 (62/5), 62/2, 172/1 (172/4) obr. 34 j. ew. Podgórze;[...]

 

]]>
Mon, 05 Mar 18 09:43:35 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Misjonarska i al. Kijowska działki nr 382/28, 899, 900 obręb 4 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95490 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 05 Mar 18 08:59:40 +0100
Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej oraz budowa przyłącza ciepła do budynku mieszkalnego ul.Kraszewskiego dz. 386,513,3901/1,137 obr.14 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95485 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej

]]>
Mon, 05 Mar 18 06:58:56 +0100
Zgłoszenie budowy i przebudowy istniejącego odcinka osiedlowej sieci cieplnej ul.Pułaskiego /Barska dz.508/1,210/1,426/5 obr.10 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95478 Zgłoszenie budowy i przebudowy istniejącego odcinka osiedlowej sieci cieplnej

]]>
Fri, 02 Mar 18 14:10:20 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/3/2 ul. Grota-Roweckiego 41 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95469 Fri, 02 Mar 18 11:44:41 +0100 Zgłoszenie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego , przebudowa istniejącej instalacji wew. elektrycznej , c.o http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95468 Zgłoszenie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

]]>
Fri, 02 Mar 18 11:05:11 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / droga boczna do ul Wiesława Zarzyckiego /dz 75/5 /obr. 103 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95450 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 01 Mar 18 15:14:44 +0100
Budowa miejskiej sieci wodociągowej Ø 110 na dz. nr 316/1 i 134/2 obr. 21 Podgórze w drodze bocznej od ul. Golikówka http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95402 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

nr 316/1 i 134/2 obr. 21 Podgórze w drodze bocznej od ul. Golikówka w Krakowie

znak sprawy: AU-01-2.6743.6.30.2018.DMT

data przyjęcie zgłoszenia: 28.02.2018 r.

]]>
Thu, 01 Mar 18 08:21:07 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Myślenicka dz.116/2,331,334/4 obr.92 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95388 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Wed, 28 Feb 18 11:59:29 +0100
Zgłoszenie budowy ul.Piłsudskiego dz.75,67/2 obr.Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95387 Przebudowa odcinka osiedlowej sieci cieplnej.

]]>
Wed, 28 Feb 18 11:51:56 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Sępia, Kaszubska, Skalna działki nr 546/7, 543/2, 214/5, 975/2, 975/1, 909/22, 875, 825/2, 240/1, 911/14, 912/2 obręb 21 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95329 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 27 Feb 18 08:15:25 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Wielicka dz.114/16,114/17 obr.59 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95325 Budowa osiedlowej sieci cieplnej.

]]>
Mon, 26 Feb 18 14:13:18 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Na Skarpie dz.209 obr.47 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95323 Budowa centralnej ciepłej wody.

]]>
Mon, 26 Feb 18 14:08:59 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Świętego Sebastiana, dz. nr 56 obr. 11 jedn. ewid. Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95314 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 26 Feb 18 10:00:05 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.L.Petrażyckiego dz.99/8 obr.84 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95298 Budowa miejskiej sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 23 Feb 18 14:41:42 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Skośna dz.310, obr.43 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95296 Modernizacja, termomodernizacja i docieplenie budynku.

]]>
Fri, 23 Feb 18 14:35:44 +0100
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95277 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. Termin składania wniosków do dnia 31 sierpnia 2018 r.
Sposoby składania wniosków do Studium oraz formularze wniosków w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 23 Feb 18 11:07:26 +0100
Wiosenna akcja deratyzacji - od 20 marca do 20 kwietnia 2018 r http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95263 Fri, 23 Feb 18 08:06:04 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Rakowicka - Boczna, na dz. 219/5, 219/30, 219/32 obr. 8, j. ewid. Śródmieście. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95252 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 22 Feb 18 13:37:37 +0100
Zgłoszenie rozbiórki i rozbudowy osiedlowej sieci cieplnej al.29 Listopada 50 Kraków, Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95247 Zgłoszenie rozbiórki i rozbudowy osiedlowej sieci cieplnej

]]>
Thu, 22 Feb 18 12:17:50 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej , kanalizacji sanitarnej ul.Rybitwy dz. 311/11,163/9,166/6 obr.22 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95245 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej , kanalizacji sanitarnej

]]>
Thu, 22 Feb 18 12:13:38 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Widłakowa na dz. NR 133/2, 133/4, OBR.5; DZ. NR 328/1, OBR.4, J.EW.PODGÓRZE. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95222 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 21 Feb 18 13:47:49 +0100
Zgłoszenie remontu elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego dz. 20, 193/1 obr. 12 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95195 Zgłoszenie remontu elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego

]]>
Tue, 20 Feb 18 14:43:49 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej ul.Tyniecka dz. 21/2 obr.3 dz.553,429/24,425/6 obr.2 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95194 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Tue, 20 Feb 18 14:39:00 +0100
Zgłoszenie budowy -ul. Bunscha 446/6,349/2,446/2 355/6 obr.41,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95181 Rozbudowa sieci gazowej

]]>
Tue, 20 Feb 18 12:09:23 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/2/7 os. Bohaterów Września 1E http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95182 Tue, 20 Feb 18 12:01:49 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Rzemieślnicza na dz.. 116/16, 118/9, 119/3, 121/20, obręb nr 30, j.ewid. Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95124 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 20 Feb 18 11:01:44 +0100
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej ul.Zakamycze dz.109/2,30/21 obr.19 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95111 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Mon, 19 Feb 18 14:52:43 +0100
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej MRw-bpp 20/630-4/4p 15 kV, budowie sieci elektroenergetycznej (linii kablowej nN 0,4 kV) do zasilania ładowarki autobusów elektrycznych na dz. nr 500/7 i 26/1 obr. 12 Podgórze przy ul. Konopnickiej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95070 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

dz. nr 500/7 i 26/1 obr. 12 Podgórze przy ul. Konopnickiej w Krakowie

data przyjęcia zgłoszenia: 19.02.2018 r.

znak sprawy: AU-01-2.6743.6.276.2017.DMT

]]>
Mon, 19 Feb 18 10:51:13 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / przy ul. Klonowica /dz 248 /obr. 47 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95064 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 19 Feb 18 09:45:48 +0100
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zbydniowickiej na odc. tłoczni-S15 os. Zbydniowice w Krakowie na dz. nr 668/5 obr. 93 Podgórze oraz na dz. nr 186/3, 121/5 obr. 110 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95063 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

dz. nr 668/5 obr. 93 Podgórze oraz na dz. nr 186/3, 121/5 obr. 110 Podgórze

przy ul. Zbydniowicka w Krakowie

data przyjęcia zgłoszenia: 19.02.2018 r.

]]>
Mon, 19 Feb 18 09:34:26 +0100
Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95050 "Zabudowa jednorodzinna przy ul. Tynieckiej w Krakowie".

]]>
Fri, 16 Feb 18 15:34:06 +0100
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej ul.Golikówka dz.316/1,134/2 obr.21 Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95009 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Fri, 16 Feb 18 12:17:04 +0100
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej ul.Golikówka dz.316/1,134/2 obr.21 Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95008 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 16 Feb 18 12:14:38 +0100
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej ul.Zarzyckiego dz.75/5 obr.103 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95007 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Fri, 16 Feb 18 12:06:38 +0100
Zgłoszenie budowy- ul. Smoleńskiego, dz..189/9, 234/2,234/3 obr.4,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94972 Budowa kanalizacji sanitarnej

]]>
Thu, 15 Feb 18 15:20:38 +0100
Uwaga! Stowarzyszenia zwykłe utworzone przed 20 maja 2016 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94859  20 maja 2018 r. upływa termin na dokonanie wpisu do nowej ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Po tym terminie tj. po 20 maja 2018 r. stowarzyszenia zwykłe z siedzibą w Krakowie, które nie dopełniły tego obowiązku, z mocy prawa zostają rozwiązane.

Zaleca się aby stowarzyszenia zwykłe, utworzone przed 20 maja 2016 r. składały wnioski o wpis z odpowiednim wyprzedzeniem – rekomenduje się termin do 30 kwietnia 2018 r.

 

]]>
Wed, 14 Feb 18 15:08:53 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / przy ul. Zbydniowskiej i Matematyków Krakowskich. /dz 121/5, 186/3 /obr.110 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94799 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 13 Feb 18 14:58:46 +0100
Zgłoszenie budowy i przebudowy istniejacej sieci oświetleniowej oraz budowa i przebudowa przyłaczy kanalizacji deszczowej ul.Schweitzera dz.78/20,78/21 obr. 58 Kraków,Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94791 Zgłoszenie budowy i przebudowy istniejacej sieci oświetleniowej

]]>
Tue, 13 Feb 18 12:34:32 +0100
Zgłoszenie docieplenia oraz remont instalacji odgromowej budynku os.Centrum B 11A dz.150/4,152 obr.45 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94790 Zgłoszenie docieplenia oraz remont instalacji odgromowej budynku

]]>
Tue, 13 Feb 18 12:30:49 +0100
Zgloszenie budowy sieci wodociągowej ul.Podbipiety dz. 12/3,14/3 obr.56 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94789 Zgloszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Tue, 13 Feb 18 12:27:17 +0100
Zgłoszenie budowy sieci woociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej ul.Homolacsa dz.259/189 obr.86 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94788 Zgłoszenie budowy sieci woociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Tue, 13 Feb 18 12:24:05 +0100
OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PETYCJI WIELOKROTNEJ W SPRAWIE PODJĘCIA DZIAŁAŃ KTÓRE PRZYCZYNIĄ SIĘ DO ZMIANY PRZEZNACZENIA DZIAŁEK NALEŻĄCYCH DO PODMIOTÓW WNOSZĄCYCH PETYCJĘ http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94781 Tue, 13 Feb 18 12:15:31 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Sucha, na dz. 204/1, obr. 46, j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94765 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 13 Feb 18 07:37:30 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Kantorowicka, Petofiego, dz. nr 419/1, 487/3, 419/29, 419/37, 419/38, 419/21, 419/20, 419/11, 419/12, 497/5, 473/110, 507, 416/3 obr. 3 jedn. ewid. Nowa Huta oraz dz. nr 303/5, 309 obr. 4 jedn. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94754 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 12 Feb 18 12:55:34 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Fabryczna, dz. nr 398/24, 398/25, 398/29, 398/30, 398/34 obr. 5 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94751 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 12 Feb 18 12:22:56 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Wężyka, dz. nr 81 obr. 49 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94744 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 12 Feb 18 10:00:08 +0100
Konkurs MECENAS KULTURY KRAKOWA roku 2017 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94735 Wnioski należy składać w Kancelarii Magistratu - pl. Wszystkich Świętych 3-4 do 30 kwietnia 2018 r.

]]>
Mon, 12 Feb 18 08:06:40 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Zakrzowiecka dz.240/20,238/5 obr.7 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94724 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Fri, 09 Feb 18 14:54:21 +0100
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej ul.Belwederczyków dz.128/10,128/11 obr. 29 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94723 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Fri, 09 Feb 18 14:51:54 +0100
Zgloszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej ul.Belwederczyków dz. 378/1,789/2,128/10,128/11 obr.29 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94720 Zgloszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 09 Feb 18 14:43:00 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Brucknera na dz. 7/1, obr.71, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94717 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 09 Feb 18 14:28:39 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.al.Kijowska dz.382/28,899,900 obr.4 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94678 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

]]>
Thu, 08 Feb 18 15:06:24 +0100
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94647 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa o terminie składania propozycji zadań do budżetu obywatelskiego oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację.

]]>
Wed, 07 Feb 18 15:26:23 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, przy ul. Kawiory w Krakowie, na dz. nr 653/35, 653/36, 653/37, 653/39, 653/40, 653/41 obr. 4 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94644 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 07 Feb 18 14:48:44 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Merkuriusza Polskiego / Topiarnia dz. 517,443,444 obr.90 Kraków , Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94629 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Wed, 07 Feb 18 12:48:45 +0100
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji ul.Merkuriusza Polskiego / Topiarnia dz.517,443,444 obr.90 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94627 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji

]]>
Wed, 07 Feb 18 12:41:37 +0100
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Sępia / Kaszubska dz. 546/7,643/2,214/5,975/2,975/1,909/22,875,825/2,240/1,911/14,912/2 obr. 21 , obr.93 Kraków , Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94625 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Wed, 07 Feb 18 12:36:40 +0100
Informacja o umorzeniu postępowania, Decyzja nr 5/6743.6/2018, ul. Konopnickiej w Krakowie na dz. nr 288/30, 288/32, 288/46, 288/49, 1/4, 1/8, 1/9 obręb 30 Podgórze oraz na dz. nr 526/19, 526/3 obręb 12 Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94604 Informacja o umorzeniu postępowania w sprawie

]]>
Tue, 06 Feb 18 13:37:47 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Ściegiennego /dz 37/8 /obr. 92 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94575 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 05 Feb 18 14:33:13 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Ściegiennego /dz 393/17, 265/20, 267/5, 393/21, 294/5, 295/11, 312/6, 313/4, 314/4, 315/4, 323/4, 24/4, 325/7, 326/4, 334/2, 335/4, 336/4, 361/8, 361/13, 362/19, 365/21/obr. 55 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94574 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 05 Feb 18 14:31:49 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Ściegiennego /dz 1318/6 /obr.53 Podgórze /dz. 393/17, 312/6, 295/11, 294/5, 293/21,423/3, 412/3 / obr. 55 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94573 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 05 Feb 18 14:29:53 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Anny Libera 23 /dz 1225/1 /obr.53 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94572 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 05 Feb 18 14:28:07 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Dziewiarzy na dz. nr 75 obr. 73 j. ewid. Podgórze w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94571 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 05 Feb 18 14:25:35 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/4/2 ul. Kraszewskiego 19 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94560 Mon, 05 Feb 18 12:31:25 +0100 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/2/6 Warszawa, ul. Suligowskiego 11/15 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94558 Mon, 05 Feb 18 12:26:39 +0100 Pismo Wojewody Małopolskiego w sprawie stref ochronnych ujęć wody http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94516 Fri, 02 Feb 18 15:48:56 +0100 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Toporczyków dz.124,103/3,104/6,104/7 obr.75 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94536 Rozbudowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 02 Feb 18 11:55:09 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rakowicka dz.219/5,219/30,219/32 obr.8 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94535 Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej i sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 02 Feb 18 11:49:51 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Piltza dz.126/2,200/1 obr.42 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94510 Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

]]>
Thu, 01 Feb 18 14:15:32 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rakowicka dz.219/21 obr.8 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94509 Budowa konternerowej stacji transformatowej.

]]>
Thu, 01 Feb 18 14:12:39 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Winnicka na dz. nr 82/1, 82/2, 82/3 obr. 37 j. ew. Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94496 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Thu, 01 Feb 18 08:47:49 +0100
Konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94459 Thu, 01 Feb 18 09:07:37 +0100 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Łęgowa dz.211/6,obr.56 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94482 Rozbudowa sieci wodociągowej

]]>
Wed, 31 Jan 18 15:05:46 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul.Korzeniowskiego / Emaus dz.112,113/1,581 obr.11 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94468 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Wed, 31 Jan 18 14:17:15 +0100
Zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego ul.Na Wierzchowinach dz.2/7 obr.9 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94464 Zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego

]]>
Wed, 31 Jan 18 14:10:47 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/3/1 os. Jagiellońskie 36 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94448 Wed, 31 Jan 18 12:14:04 +0100 XVI Przegląd Teatralno-Muzyczny O Buławę Lajkonika http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94434 Urząd Miasta Krakowa i Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana serdecznie zapraszają do udziału w XVI Przeglądzie Teatralno-Muzycznym "O Buławę Lajkonika".

]]>
Wed, 31 Jan 18 09:02:17 +0100
Wykaz żłobków dyżurujących w miesiącach wakacyjnych w 2018 r http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94435 Wed, 31 Jan 18 08:57:00 +0100 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Zbydniowicka dz.668/5,obr.93,dz.186/3,121/5, obr.110 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94421 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Tue, 30 Jan 18 13:36:22 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Agatowa dz.462/2,200/8,172/17,342/3,352/2,352/1,173/7,342/7,342/6,342/5,342/4, obr.104 i 105 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94420 Budowa osiedlowej sieci cieplnej.

]]>
Tue, 30 Jan 18 13:32:13 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Kaczna dz.148/3,147/3 obr.23 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94372 Przebudowa budynku.

]]>
Mon, 29 Jan 18 08:54:44 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.A.Potebni dz.379,380 obr.13 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94371 Remont elewacji budynku.

]]>
Mon, 29 Jan 18 08:38:13 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Zbydniowicka dz.121/5,186/3 obr.110 dz.668/5 obr.93 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94343 Budowa tłoczni ścieków sanitarnych.

]]>
Thu, 25 Jan 18 15:11:39 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Grębałowska dz.250/2,250/3,619 obr.11 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94342 Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Thu, 25 Jan 18 15:03:59 +0100
Zgłoszenie ul.Grębałowska dz.250/2,250/3,250/4,619 obr.11 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94341 Budowa miejskiej sieci wodociągowej.

]]>
Thu, 25 Jan 18 14:59:21 +0100
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94319 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.”Śladami Marszałka Józefa Piłsudskiego – Kraków – Warszawa - Sulejówek”.

]]>
Thu, 25 Jan 18 09:57:29 +0100
Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia terenu o napięciu znamionowym poniżej 1kV, na działkach nr 89/24, 89/28, 89/29, 188, 210, 211 i 212 obr. 29 Podgórze przy ul. Wielickiej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94315 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

dz. nr 89/24, 89/28, 89/29, 188, 210, 211 i 212 obr. 29 Podgórze przy ul. Wielickiej w Krakowie

znak sprawy: AU-01-2.6743.6.275.2017.DMT

Data przyjęcia zgłoszenia: 23.01.2018 r.

]]>
Thu, 25 Jan 18 08:10:15 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Gryczana działki nr 159/1, 159/2, 160/1, 160/2, 315 obręb 32 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94314 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 25 Jan 18 08:04:32 +0100
Zgłoszenie budowy-ul. Głogowiec,dz.130/6,284/1 obr.52 Krowodrza,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94259 sieć kanalizacji sanitarnej

 

]]>
Tue, 23 Jan 18 13:31:13 +0100
Zgłoszenie budowy- ul. Klonowica, dz.248 obr.47,Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94197 budowa sieci kanalizacji deszczowej

]]>
Tue, 23 Jan 18 13:05:56 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/2/5 ul. Józefińska 24 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94165 Mon, 22 Jan 18 09:34:52 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, os. Na Wzgórzach, na działkach nr 270, 725, obr. 10, jedn. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94156 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Fri, 19 Jan 18 15:04:36 +0100
Zgłoszenie budowy- ul.Dziewiarzy, dz.75,obr.73 Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94126 Rozbudowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 19 Jan 18 10:51:27 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul.Łukowiec na działce 40/14 obr.71 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94076 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Fri, 19 Jan 18 09:06:22 +0100
Budowa sieci wodociągowej Ø110PE SDR11 wraz z dwoma hydrantami podziemnymi DN80 z zasuwami na dz. nr 263/1, 248/3, 155/1 i 155/7 obr. 102 Podgórze przy ul. Bogucicka w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94088 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

ul. Bogucicka, dz. nr 263/1, 248/3, 155/1 i 155/7 obr. 102

znak sprawy: AU-01-2.6743.6.271.2017.DMT

Data przyjęcia zgłoszenia: 18.01.2018 r.

]]>
Thu, 18 Jan 18 13:20:34 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/1/3 os. Krakowiaków 4 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94081 Thu, 18 Jan 18 11:35:09 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Petrażyckiego na dz. nr 102/8, 102/9 obr. 85 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94079 AU-01-5.6743.7.108.2017.ZZA

]]>
Thu, 18 Jan 18 09:13:58 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Petrażyckiego na dz. nr 102/8, 102/9 obr. 85 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94078 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 18 Jan 18 09:01:03 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Łokietka w Krakowie na działkach nr 338 obręb 32 Krowodrza i 406 obręb 33 Krowodrza” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94057 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 17 Jan 18 12:54:56 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/4/1 ul. Schweitzera 1 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94046 Wed, 17 Jan 18 11:26:49 +0100 Zgłoszenie zamiaru ul.św.Sebasiana dz.56 obr.11 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94006 Budowa instalacji centralnego ogrzewania.

]]>
Tue, 16 Jan 18 14:02:58 +0100
Kwalifikacja wojskowa w 2018 roku http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93999 Tue, 16 Jan 18 13:36:30 +0100 NOC TAŃCA w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93996 17 czerwca 2018 r. odbędzie się w Krakowie pierwsza NOC TAŃCA. Wydarzenie to będzie kolejnym komponentem KRAKOWSKICH NOCY, projektu, który od lat cieszy się olbrzymim zainteresowaniem zarówno mieszkańców Krakowa, jak i turystów.

]]>
Tue, 16 Jan 18 12:17:14 +0100
Zgłoszenie budowy-ul. Winnicka dz.82/1,82/2,82/3 obr.37 Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93942 Przebudowa sieci gazowej

]]>
Fri, 12 Jan 18 15:25:32 +0100
Zgłoszenie budowy- ul.Bunscha,dz.446/6,349/2,446/2,355/6o obr.41,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93932 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 12 Jan 18 15:16:42 +0100
Zgłoszenie budowy - ul.M.Wrony,dz.48 obr.81,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93927 Przebudowa budynku

]]>
Fri, 12 Jan 18 14:43:43 +0100
Zgłoszenie budowy- ul.Konopnickiej, dz.288/30,288/32,288/46,288/49,1/4,1/8,1/9 obr.30,dz.526/19,526/3 obr.12Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93922 Budowa dwutorowego przyłącza kablowego

]]>
Fri, 12 Jan 18 14:36:10 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/1/2 os. Kalinowe 2 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93910 Fri, 12 Jan 18 13:48:11 +0100 Przebudowia części parteru i piwnic budynku mieszkalnego jednorodzinnego na salon fryzjerski z przebudową wewnętrznych instalacji wody, kanalizacji oraz elektrycznej, na dz. nr 71/2 obr. 51 Podgórze przy ul. Gipsowej 10a w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93905 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

znak sparwy: AU-01-2.6743.7.105.2017.DMT

działka nr 71/2 obr. 51 Podgórze

ul. Gipsowa 10a w Krakowie

]]>
Fri, 12 Jan 18 10:34:41 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Tomickiego, dz. nr 139/5, 139/6, 139/7, obr. 54, j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93889 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 11 Jan 18 14:25:54 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/2/4 ul. Kurczaba 2 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93873 Thu, 11 Jan 18 11:38:25 +0100 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/2/3 ul. Fałata 14 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93869 Thu, 11 Jan 18 11:21:54 +0100 Zgłoszenie budowy- ul.Widłakowa dz.133/2,133/4 obr.5 328/1 obr.4 Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93855 Rozbudowa sieci wodociągowej

]]>
Wed, 10 Jan 18 14:22:19 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Kaczeńcowa w Krakowiej, dz. nr 450, 365/1, 365/2, 452, 63/5, 216, 68, 69/3, obr 9, j. ewid. Nowa Huta. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93841 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 10 Jan 18 11:40:54 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul.Ukryta -Boczna dz.222/15,216/4,298/2 obr.13 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93817 Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

]]>
Tue, 09 Jan 18 12:55:01 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Jana Sas Zubrzyckiego 10 lokal 1b /dz 515/3 obr.48 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93809 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 09 Jan 18 11:31:05 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/2/2 ul. Syrokomli 5 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93808 Tue, 09 Jan 18 11:14:52 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Goszczyńskiego /dz 35/3, 35/4, 449/10 / obr.28 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93793 AU-01-2.6743.6.277.2017.KFI        

]]>
Tue, 09 Jan 18 08:52:04 +0100
Informacja Wydziału Rozwoju Miasta UMK dotycząca Gminnego Programu Rewitalizacji oraz zaświadczenia o położeniu na obszarze rewitalizacji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93744 Tue, 17 Apr 18 14:21:21 +0200 Zgłoszenie zasilania elektroenergetycznego , linia kablowa wraz z zestawem złączowo pomiarowym ul. Brucknera dz. 7/1,489 obr.71 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93743 Zgłoszenie zasilania elektroenergetycznego

]]>
Fri, 05 Jan 18 12:17:36 +0100
Zgłoszenie przebudowy budynku ul.Libera dz.1225/1 obr.53 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93742 Zgłoszenie przebudowy budynku

]]>
Fri, 05 Jan 18 12:13:23 +0100
Zgłoszenie budowy kontenerowej stacji transformatorowej , sieci kablowej , złącza kablowego , przebudowa sieci ul.Malborska dz.175/3,594/11,169/10 obr.49 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93741 Zgłoszenie budowy kontenerowej stacji transformatorowej

]]>
Fri, 05 Jan 18 12:09:27 +0100
Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej dla budynku L1,P4 i przyłącza cieplnego dla budynku LA dz. 398/24,398/25,398/29,398/30,398/34 obr.5 Kraków, Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93740 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej

]]>
Fri, 05 Jan 18 12:03:58 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzecwiu, ul.Cystersów, Fabryczna, dz. nr 398/28, 398/26, 398/29, 398/31, 398/24, 398/25, 398/30, obr. 5 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93731 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Fri, 05 Jan 18 10:06:29 +0100
Dobrowolna zamina mieszkania oferta nr 2018/1/1 ul. Jaremy 14b http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93708 Thu, 04 Jan 18 11:05:10 +0100 Dobrowolna zamina mieszkania oferta nr 2018/2/1 ul. Włóczków 18 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93705 Thu, 04 Jan 18 09:06:27 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Tęczowa na dz. nr 589, obr. 33, jedn. ewid. Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93697 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 03 Jan 18 14:57:49 +0100
Informacja o umorzeniu postępowania, Decyzja nr 1/6743.7/2018, os. Albertyńskie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93696 Informacja o umorzeniu postępowania

]]>
Wed, 03 Jan 18 14:41:54 +0100
Zgłoszenie budowy- ul. Konopnickiej,,dz.1/8,1/9 obr.30,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93695 Budowa stacji transformatorowej

]]>
Wed, 03 Jan 18 14:39:02 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, os. Albertyńskie, ul. Marii Dąbrowskiej, dz. nr 56, 55, 58/6, 83/1 obr. 7 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93660 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 03 Jan 18 11:12:29 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, os. Albertyńskie, dz. nr 58/6, 83/1, 60/4,60/5, 60/6 obr. 7 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93649 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 03 Jan 18 09:17:29 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Drużbacka dz.30/4 obr.97 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93641 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku jednorodzinnego.

]]>
Tue, 02 Jan 18 14:55:24 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Sandora Petofiego dz.419/1,487/3,419/29,419/37,419/38,419/21,419/20,419/11,419/12,497/5,473/110,507,416/3 obr.3 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93638 Budowa miejskiej sieci wodociągowej.

]]>
Tue, 02 Jan 18 14:49:40 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, osiedle Albertyńskie, dz.nr 83/1 obr. 7 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93632 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 02 Jan 18 14:29:18 +0100
Infomracja o braku wniesienia sprzeciwu, os. Albertyńskie, dz. nr 56, 60/10, 60/7, 83/1, 94/8, 94/5, 277/1, 80/1, 67/9, 67/23 obr. 7 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93630 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 02 Jan 18 13:31:22 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Pokrzywki, Marii Dąbrowskiej, dz. nr 83/1, 314, 277/1, 94/4, 96, 94/5, 94/7, 94/8, 95 obr. 7 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93629 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 02 Jan 18 12:32:55 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, osiedle Stalowe 4, dz. nr 29 obr. 47 jedn. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93617 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 02 Jan 18 09:18:01 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Homolacsa na dz. nr 259/216, obr. 86, jedn. ewid. Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93591 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Fri, 29 Dec 17 15:27:38 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/1/24 ul. Krakusa 7 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93582 Fri, 29 Dec 17 13:44:03 +0100 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Na Wzgórzach dz.270,725 obr.10 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93578 Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej.

]]>
Fri, 29 Dec 17 12:21:53 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.W.Sławka dz.831,832,4/5,4/6,3/22,2/24,3/25,6/12 obr.49 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93563 Budowa kontenerowej stacji transformatorowej.

]]>
Thu, 28 Dec 17 15:04:11 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Olszanicka działki nr 296/3, 19/5 obręb 8 Krowodrza. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93545 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 28 Dec 17 08:22:48 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Familijna dz.307/8 obr.92 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93541 Budowa sieci kablowej.

]]>
Wed, 27 Dec 17 15:21:23 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Ściegiennego dz.393/17,265/20,267/5,393/21,294/5,295/11,312/6,313/4,314/4,315/4,323/4,324/4,325/7,326/4,334/2,335/4,336/4,361/8,361/13,362/19,365/21 obr.55 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93540 Przebudowa sieci wodociągowej.

]]>
Wed, 27 Dec 17 15:16:29 +0100
Zgłoszenie budowy- ul Ściegiennego,dz.1318/6 obr.53, Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93539 Wed, 27 Dec 17 15:07:53 +0100 Zgłoszenie budowy- ul.Rzemieślnicza , dz.116/16,118/9,119/3,121/20 obr.30, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93534 Budowa kontenerowej stacji transformatorowej.

]]>
Wed, 27 Dec 17 14:59:44 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Obrony Tyńca 62a na dz. nr 201/7 obr. 76 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93497 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 27 Dec 17 10:03:36 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Praska na dz. nr 66/1, 65 obr. 10 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93496 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 27 Dec 17 09:47:12 +0100
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93486 Wed, 27 Dec 17 07:17:32 +0100 Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej -lini kablowej Nn oraz budowa sieci elektroenergetycznej -linii kablowej oświetlenia ulicznego ul.Popielidów , ul.Perkua dz. 304/12,281/7,52/49,304/13,50/10 obr. 2 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93484 Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej

]]>
Fri, 22 Dec 17 14:36:57 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Wężyka dz.81 obr.49 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93483 Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia  ulicznego.

]]>
Fri, 22 Dec 17 14:36:42 +0100
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej ul.Stelmachów , ul. Piaskowa dz. 908/4,908/3,1497/2,1499 obr. 33 , Kraków , Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93482 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Fri, 22 Dec 17 14:32:56 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Modrzejewskiej działka nr 483 obręb 10 Krowodrza. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93441 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 22 Dec 17 08:03:42 +0100
Zgłoszenie budowy 2 odcinków osiedlowych sieci ciepłóowniczych wraz z rozbiórką ich pierwotnych tras i likwidacją nieczynnej sieci parowej ul.Kawiory dz. 653/35,653/36,653/37,653/39,653/40,653/41 obr.4 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93433 Zgłoszenie budowy 2 odcinków osiedlowych sieci ciepłóowniczych

]]>
Thu, 21 Dec 17 14:37:34 +0100
Zgłoszenie nadbudowy budynku ul.Łukowiec 12 dz.40/14 obr.71 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93432 Zgłoszenie nadbudowy budynku

]]>
Thu, 21 Dec 17 14:33:45 +0100
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93421 „Rozbudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia DN 110 PE na dz. nr 540,77/25,85/1 obr. 9 Nowa Huta przy ul. Makuszyńskiego 7 w Krakowie”

]]>
Thu, 21 Dec 17 13:15:45 +0100
Budowa miejskiej sieci wodociągowej rozdzielczej przy ul. Pronia w Krakowie na dz. nr 257/1, 91/7, 91/6 i 90 obr. 102 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93409 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

AU-01-2.6743.6.290.2017.DMT

]]>
Wed, 20 Dec 17 15:36:20 +0100
Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Pronia w Krakowie na dz. nr 257/1 i 90 obr. 102 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93404 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-2.6743.6.289.2017.DMT

]]>
Wed, 20 Dec 17 14:36:38 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Bulwarowa, Al. Solidarności, dz. nr 199/1, 199/2, 199/3, 426/1, 426/2 obr. 44 jedn. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93403 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 20 Dec 17 14:35:10 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i rozbiórka sieci wodociągowej ul.Przykopy dz.449/5 obr.46 , Kraków , Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93392 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Wed, 20 Dec 17 13:11:08 +0100
Przebudowa i termoizolacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 127 obr. 15 Podgórze przy ul. Sarmacka 2B w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93360 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-2.6743.7.103.2017.DMT

]]>
Wed, 20 Dec 17 12:04:45 +0100
Budowa miejskiej sieci wodociągowej na odc. A-b w ul. Gościnna boczna w Krakowie na dz. nr 350/8, 350/16 i 350/17 obr. 93 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93346 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

AU-01-2.6743.6.284.2017.DMT

]]>
Wed, 20 Dec 17 10:55:26 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu na działkach nr 251/1, 251/5, 488/8 obr. 87 Podgórze przy ul. Dębskiego w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93337 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 20 Dec 17 10:21:02 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu na działkach nr 251/5, 251/1, 488/8 obr. 87 Podgórze przy ul. Dębskiego w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93335 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 20 Dec 17 10:13:48 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Starzyńskiego na dz. 212, obr. 72, j. ewid. Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93334 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 20 Dec 17 10:10:04 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Bieńczycka, dz. nr 70/11, 68/13 obr. 7, nr 98 obr. 51 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93298 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 19 Dec 17 13:28:40 +0100
Zgłoszenie budowy- ul Rostworowskiego dz.182/34obr 31,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93275 Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej

]]>
Tue, 19 Dec 17 11:33:42 +0100
Zgłoszenie budowy-ul. Tyniecka dz.21/2 obr.3 Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93257 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji

]]>
Tue, 19 Dec 17 10:59:12 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / doga boczna od ul Mirosława Krzyżanowskiego /dz nr 812, 799, 384/2, 386/2, 385 /obr. 93 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93209 AU-01-2.6743.6.283.2017.KFI        

]]>
Fri, 15 Dec 17 13:49:01 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / droga boczna od ul Mirosława Krzyżanowskiego /dz nr 864/1, 812, 799, 384/2, 385 /obr. 93 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93208 AU-01-2.6743.6.282.2017.KFI

]]>
Fri, 15 Dec 17 13:47:40 +0100
Zgłoszenie budowy zbiornika szczelnego wybieralnego na ścieki bytowo-gospodarcze wraz z wewnętrzną instalacja kanalizacyjną dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 282/5 obr. 92 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93206 Zgłoszenie budowy zbiornika szczelnego wybieralnego na ścieki

]]>
Fri, 15 Dec 17 12:35:36 +0100
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej rozdzielczej ul.Pronia dz. 257/1,90,91/7,91/6 obr.102 Kraków, Podgórz http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93153 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej rozdzielczej

]]>
Wed, 13 Dec 17 14:57:31 +0100
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej ul.Pronia dz. 257/1,90 obr.102 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93152 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Wed, 13 Dec 17 14:55:26 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej ul.Dąbskiego dz. 251/1,251/5,488/8 obr.87 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93151 Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej

]]>
Wed, 13 Dec 17 14:52:38 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Dąbskiego dz. 251/1,251/5,488/8 obr.87 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93150 Zgłoszenie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Wed, 13 Dec 17 14:50:36 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Żywieckiej i ul. Szczerbińskiego na dz. nr 194/74, 194/327, 194/41, 194/323, 326/5, 194/80 obr. 43, j. ewid. Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93116 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 12 Dec 17 15:20:18 +0100
Zgłoszenie budowy bydynku jednorodzinnego niepodpiwniczonego z 2 lokalami mieszkalnymi wraz z zewnętrzymi odcinkami w ziemii instalacjami wewnętrznymi ul.Sucha dz. 204/1 obr.46 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93103 Zgłoszenie budowy bydynku jednorodzinnego niepodpiwniczonego

]]>
Tue, 12 Dec 17 11:35:11 +0100
Zgłoszenie budowy instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym os. Stalowe 4 dz. 29 obr.47 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93102 Zgłoszenie budowy instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej

]]>
Tue, 12 Dec 17 11:30:49 +0100
Dobrowolna zamiana miszkania oferta nr 2017/2/32 ul. Centralna 34 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93098 Tue, 12 Dec 17 10:11:27 +0100 Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Brucknera na dz. nr 251/1, 251/5, 488/8, obr. 87, jedn. ewid. Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93087 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Tue, 12 Dec 17 08:09:12 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Brucknera na dz. nr 251/5, 251/1, 488/8, obr. 87, jedn. ewid. Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93086 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Tue, 12 Dec 17 08:07:18 +0100
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pod nazwą „Miejskie Centrum Informacji Społecznej” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93073 Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018 – 2019 w formie wsparcia zadania publicznego pod nazwą „Miejskie Centrum Informacji Społecznej”.

Termin składania ofert: 02.01.2018 r.

Termin zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej 25.12.2018 r.

]]>
Mon, 11 Dec 17 13:09:56 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Kantora, ul. Ostatnia, dz. nr 561/70, 561/65, 561/63 obr. 4 jedn. ewid. Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93059 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 11 Dec 17 11:12:34 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Magdaleny Samozwaniec 20, dz. nr 86 obr. 10 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93054 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 11 Dec 17 10:20:48 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Rydlówka i ul. Rzemieślniczej na dz. 123/33, 121/24, 121/18, 116/16, 118/9 i 118/8, obr.30, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93036 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 08 Dec 17 14:18:08 +0100
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej ul.Starzyńskiego dz. 212 obr.72 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93035 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Fri, 08 Dec 17 13:18:34 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul.Gryczana dz. 159/1,159/2,160/1,160/2,315 obr.32 Kraków , Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93034 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 08 Dec 17 13:15:53 +0100
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej ul.Gościnna dz. 350/8,350/16,350/17 obr.93 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93033 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Fri, 08 Dec 17 13:12:26 +0100
Zgłoszenie budowy-ul.Dobrowolskiego,dz. 194/15,278/1,195/5 obr.40,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93004 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

 

]]>
Thu, 07 Dec 17 14:44:41 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.M.Krzyżańskiego dz.864/1,812,799,384/2,385 obr.93 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92995 Budowa miejskiej sieci wodociągowej.

]]>
Thu, 07 Dec 17 12:59:50 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.M.Krzyżańskiego dz.812,799,384/2,386/2,385 obr.93 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92994 Budowa mmiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Thu, 07 Dec 17 12:56:07 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Modrzejewskiej działki nr 242/17, 242/18 obręb 49 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92969 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 07 Dec 17 08:10:32 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej w pasie drogowym ul.Pod Sikornikiem dz.483 obr.10 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92965 Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej

]]>
Wed, 06 Dec 17 14:24:18 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Brucknera na dz. nr 7/1, 489 obr. 71 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92918 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Wed, 06 Dec 17 11:33:41 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Rybitwy /dz 311/11, 157/20, 157/26, 157/33, 318/1, 186, 473, 467/6, 467/7 /obr.22 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92904 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 06 Dec 17 08:28:13 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Rybitwy /dz 311/11, 157/20, 157/26, 157/33, 318/1, 186, 473, 467/6, 467/7 /obr.22 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92903 AU-01-2.6743.6.265.2017.KFI

]]>
Wed, 06 Dec 17 08:26:22 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu rejon ul. Trockiego na dz. nr 415/6 obr. 71 j. ewid. Podgórze w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92901 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 06 Dec 17 07:48:30 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Drużbackiej dz.425,154/11 obr.97 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92885 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Tue, 05 Dec 17 14:46:01 +0100
Zgloszenie zamiaru budowy ul.Olszańska dz.296/3,19/5 obr.8 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92883 Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Tue, 05 Dec 17 14:41:18 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Kaczeńcowa dz.450,365/1,365/2,452,63/5,216,68,69/3 obr.9 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92881 Budowa miejskiej sieci wodociągowej.

]]>
Tue, 05 Dec 17 14:36:38 +0100
Budowa dachu nad tarasem przy budynku mieszkalnym jednorodzinnym, zlokalizowanym na dz. nr 405/3 i 406/3 obr. 61 Podgórze przy ul. Pochyłej 9 w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92872 Data decyzji sprzeciwu: 05.12.2017

Decyzja nr 50/6743.6/2017

znak: AU-01-2.6743.6.270.2017.DMT

]]>
Tue, 05 Dec 17 13:34:14 +0100
Zgłoszenie budowy- ul Tęczowa, dz.589 obr.33,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92871 Przebudowa budynku jednorodzinnego

]]>
Tue, 05 Dec 17 13:33:47 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Rydlówka, Rzemieślnicza, na dz. 290/2, 109, 110, 116/16, 118/2, 118/9, 121/24, 121/18, obr. 30, j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92861 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 05 Dec 17 09:33:30 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Mogilska, ul. Łaszkiewicza, dz. nr 609/22, 609/24, obr 4 j. ewid. Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92858 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 05 Dec 17 09:21:26 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, osiedle Willowe 36, dz. nr 271 obr. 47 jedn. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92857 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 05 Dec 17 09:05:56 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/3/14 ul. Św. Katarzyny 5 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92828 Mon, 04 Dec 17 13:01:55 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Rzemieślnicza na dz. nr 123/29, 123/31, 123/33 obr. 30 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92826 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 04 Dec 17 12:30:05 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Goszczyńskiego dz.35/3,35/4,449/10 obr.28 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92824 Budowa osiedlowej sieci i przyłącza.

]]>
Mon, 04 Dec 17 12:24:38 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Konopnickiej dz.500/7,26/1 obr.122 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92812 Budowa kontenerowej stacji transformatorowej.

]]>
Fri, 01 Dec 17 15:02:12 +0100
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia terenu o napięciu znamionowym poniżej 1 kV ul.Wielicka dz. 188,210,211,212,89/24,89/22 obr.29 Kraków , Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92765 Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej

]]>
Thu, 30 Nov 17 13:31:20 +0100
Zgłoszenie przebudowy przegrody zewnętrznej oraz elementów konstrukcyjnychbudynku jednorodzinnego , polegająca na wykonaniu trzech otworów wraz z doświetleniem piwnicznym oraz schodami zewnętrznymi ul.Homolacsa 29 dz.259/216 obr.86 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92764 Zgłoszenie przebudowy przegrody zewnętrznej budynku jednorodzinnego

]]>
Thu, 30 Nov 17 13:27:59 +0100
Ogłoszenie w sprawie prowadzenia handlu okolicznościowego w związku z dniem Wszystkich Świętych w 2018 roku. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92762 Thu, 30 Nov 17 13:00:51 +0100 Wyniki naboru projektów do aktualizowanego Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa - projekty zlokalizowane na terenach poprzemysłowych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92744 Wed, 29 Nov 17 16:58:47 +0100 Zgłoszenie budowy- ul. Petrażyckiego, dz.102/8,102/9 obr.85 Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92737 Rozbudowa sieci wodociągowej

]]>
Wed, 29 Nov 17 15:09:47 +0100
Zgłoszenie budowy- ul. Petrażyckiego, dz.102/8,102/9 obr.85 Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92734 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej.

]]>
Wed, 29 Nov 17 14:58:36 +0100
Zgłoszenie budowy- ul. Jeleniogórska,dz.139/11,139/12obr.44 Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92731 Likwidacja odcinków sieci wodociągowej, przeniesienie hydrantu oraz sieci kanalizacji sanitarnej. 

]]>
Wed, 29 Nov 17 14:23:14 +0100
Informacja o umorzeniu postępowania, Decyzja Nr 49/6743.6/2017, ul. Dąbska http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92723 Informacja o umorzeniu postępowania

]]>
Wed, 29 Nov 17 13:40:45 +0100
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania trzech pomieszczeń usługowo-gospodarczych (portiernia, kuchnia ) znajdujących się w parterze budynku wielorodzinnego na lokal mieszkalny ul.Jana Sas-Zubrzyckiego dz.515/3 obr.98 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92721 Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania

]]>
Wed, 29 Nov 17 12:21:10 +0100
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek z działkami zgodnie z załącznikiem jedn. ewid. Podgórze obr 5 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92708 Wed, 29 Nov 17 11:13:33 +0100 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/3/13 Krowoderskich Zuchów 7 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92699 Tue, 28 Nov 17 14:47:48 +0100 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/4/3 ul. Rydygiera 15 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92695 Tue, 28 Nov 17 14:01:41 +0100 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Gipsowa dz.71/2 obr.51 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92691 Przebudowa budynku jednorodzinnego.

]]>
Tue, 28 Nov 17 12:38:29 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Cystersów dz.398/28,398/26,398/29,398/31,398/24,398/25,398/30 obr.5 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92690 Budowa sieci kablowej.

]]>
Tue, 28 Nov 17 12:34:03 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Piotra Tomickiego dz.139/5,139/6,139/7 obr.54 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92687 Budowa kontenerowej stacji transformatorowej.

]]>
Tue, 28 Nov 17 12:29:52 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciu, ul. Centralna/ Galicyjska, dz. nr 443, 444, 445, 446, 447 obr. 54 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92680 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 28 Nov 17 08:52:37 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Sarnacka dz.127, obr.15 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92675 Przebudowa budynku.

]]>
Mon, 27 Nov 17 14:18:29 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy oś. Na Wzgórzach dz.270,obr.10 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92673 Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej.

]]>
Mon, 27 Nov 17 14:13:12 +0100
Informacja o umorzeniu postępowania, Decyzja Nr 48/6740.6/2017 ul. Rakowicka -boczna http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92650 Informacja o umorzeniu postępowania.

]]>
Fri, 24 Nov 17 13:58:36 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Wielickia / dz. 248, 233, 237, 249, 251, 252, obr. 52 Podgórze oraz na działkach nr 153/16, 153/23, 153/24, 153/20, obr. 51 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92646 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Fri, 24 Nov 17 13:34:22 +0100
Zgłoszenie budowy sieci elektrycznej ul.Bulwarowa, Al.Solidarności dz.199/1,199/2,199/3,426/1,426/2 obr.44 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92613 Zgłoszenie budowy sieci elektrycznej

]]>
Thu, 23 Nov 17 13:35:18 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Bogucicka dz. 263/1,248/3,155/1,155/7 obr.102 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92612 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Thu, 23 Nov 17 13:26:33 +0100
Zgłoszenie budowy dachu nad tarasem w budynku jednorodzinnym ul.Pochyła dz. 405/3 ,406/3 obr.61 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92611 Zgłoszenie budowy dachu nad tarasem

]]>
Thu, 23 Nov 17 13:23:20 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Agatowa /dz 342/4, 171/5, 175/2, 176/2, 177/2, 179/6, 179/5, 191/3, 191/5, 260 /obr.104Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92588 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 23 Nov 17 08:56:59 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Modrzejewskiej działka nr 657/38, 609/22, 609/36, 609/37, 837 obręb 4 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92562 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 22 Nov 17 08:07:57 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Modrzejewskiej działka nr 522/34 obręb 3 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92561 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 22 Nov 17 08:06:51 +0100
Zgłoszenie budowy- ul. Trockiego,dz.415/6 obr.71 Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92556 Budowa miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Tue, 21 Nov 17 14:43:18 +0100
Zgłoszenie budowy- ul. Rzemieślnicza, dz.123/29,123/31,123/33 obr.30,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92497 Budowa kontenerowej stacji transformatorowej

]]>
Fri, 17 Nov 17 14:56:42 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Komuny Paryskiej na dz. 193, 197, 189/60, 189/3, 189/4, obr. 70, j. ewid. Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92481 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 17 Nov 17 14:20:27 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu na działkach nr 330/3, 331,332, 337, 555 obr. 7 Podgórze przy ul. Ćwikłowej w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92480 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 17 Nov 17 14:17:17 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ośAlbertyńskie dz.56,55,58/6,83/1,242 obr.7 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92451 Przebudowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 17 Nov 17 09:50:02 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy oś.Albertyńskie dz.56,60/10,60/7,83/1,94/8,94/5,277/1,80/1,67/9,67/23 obr.7 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92450 Przebudowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 17 Nov 17 09:46:51 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy oś.Albertyńskie dz.83/1 obr.7 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92449 Przebudowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 17 Nov 17 09:42:53 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy oś.Albertyńskie dz.83/1,314,277/1,94/4,96,94/5,94/7,94/8,95 obr.7 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92448 Przebudowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 17 Nov 17 09:39:32 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy oś.Albertyńskie dz.58/6,83/1,60/4,60/5,60/6 obr.7 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92447 Przebudowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 17 Nov 17 09:35:05 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy oś.Albertyńskie dz.56,60/10,60/11,60/12,63,64/1,64/2,83/1 obr.7 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92445 Przebudowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 17 Nov 17 09:32:01 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Mogilska dz.609/22,609/24 obr.4 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92444 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Fri, 17 Nov 17 09:28:13 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu decyzją nr 29/6743.7/2017 z dnia 13.11.2017 ul. Jeleniogórska na dz. nr 141/2, 139/9, 139/11, 139/12 obr. 44 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92441 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Fri, 17 Nov 17 09:26:56 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu decyzją nr 46/6743.6/2017 z dnia 13.11.2017 r., ul. Jeleniogórska na dz. nr 139/11, 139/12 obr. 44 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92443 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Fri, 17 Nov 17 09:25:13 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Tischnera na dz. nr 386, 387, 388 obr. 30 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92439 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 17 Nov 17 09:08:34 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Zakliki z Mydlnik dz. 242/17,242/18 obr. 49 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92433 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Fri, 17 Nov 17 07:29:35 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Półłanki, Agatowa, Taborowa /dz 114/13, 245/18, 245/24, 291/7, 134/2, 241 /obr.104Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92425 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 16 Nov 17 15:15:01 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rybitwy dz.311/11,157/20,157/26,157/33,318/1,186,473,467/6,467/7 obr.22 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92365 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Wed, 15 Nov 17 14:32:06 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rybitwy dz.311/11,157/20,157/26,157/33,318/1,186,473,467/6,467/7 obr.22 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92364 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Wed, 15 Nov 17 14:27:19 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu/ Decyzja nr 47/6743.6/2017/ ul. Bulwarowa, Al. Solidarności/ dz. nr 199/1, 199/2, 199/3, 426/1, 426/2 obr. 44 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92346 Informacja o wniesieniu sprzeciwu.

]]>
Wed, 15 Nov 17 10:56:36 +0100
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Świąteczne warsztaty kulinarno edukacyjne” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92320 Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 21 listopada 2017 r.

]]>
Tue, 14 Nov 17 14:04:37 +0100
Przebudowa części parteru i piwnic budynku mieszkalnego jednorodzinnego na salon fryzjerski z przebudową wewnętrznych instalacji wody, kanalizacji, wentylacji oraz elektrycznej, na dz. nr 71/2 obr. 51 Podgórze przy ul. Gipsowej 10a w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92309 Informacja o wniesieniu sprzeciwu - DECYZJA Nr 30/6743.7/2017 z dnia 14.11.2017 r., znak: AU-01-2.6743.7.93.2017.DMT

]]>
Tue, 14 Nov 17 12:34:45 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy oś.Willowe dz.271, obr.47 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92304 Budowa instalacji centralnej wody cieplnej.

]]>
Tue, 14 Nov 17 11:52:31 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Nad Baranówką dz.257/4,257/2,257/1,491 obr.3 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92303 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Tue, 14 Nov 17 11:49:21 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Pękowicka działki nr 348, 350, 353 obręb 31 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92286 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 14 Nov 17 08:20:28 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Dąbska dz.1/163,1/165,1/169,1/167,obr.52 Nowa Huta dz.41/53,41/57,39/1, obr.16 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92275 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Tue, 14 Nov 17 12:29:44 +0100
Przebudowa i budowa sieci ciepłowniczej na działkach nr 121, 122, 120/2 obr. 12 Podgórze przy ul. Orawskiej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92247 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 13 Nov 17 07:55:20 +0100
Zgłoszenie przebudowy sieci elektroenergetycznej ul.Nad Fosą dz. 75/4,75/13 obr.96 Kraków ,Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92230 Zgłoszenie przebudowy sieci elektroenergetycznej

]]>
Fri, 10 Nov 17 14:43:02 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul.Łokietka dz. 406 obr.33 dz. 338 obr.32 Kraków , Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92228 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 10 Nov 17 14:39:59 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Pysońce, dz. nr 29/9, 166, obr 34, j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92224 Informacja o braku wniesienia sprzecwiu.

]]>
Fri, 10 Nov 17 14:07:55 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Monte Cassino w Krakowie na dz. nr 514/62, 413/3, 413/1 obr. 10 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92221 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 10 Nov 17 13:17:29 +0100
Zgłoszenie budowy - ul. Brucknera dz.7/1,489 obr.71 Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92208 Budowa linii kablowej

]]>
Fri, 10 Nov 17 11:33:08 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Rzepakowa, dz. nr 360/38, 360/39, 360/52, 305/4 obr. 36 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92154 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 09 Nov 17 11:44:09 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Rzepakowa, dz. nr 305/3, 305/4 obr. 36 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92148 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 09 Nov 17 10:07:38 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/31 ul. Spółdzielców 15 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92129 Thu, 09 Nov 17 09:17:44 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Dauna /dz 593/3, 824/2, 824/1/obr.49 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92080 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 08 Nov 17 10:15:05 +0100
Zgłoszenie budowy- ul. Praska, dz.66/1,65 obr.10 Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92073 Przebudowa budynku

]]>
Wed, 08 Nov 17 08:51:27 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Szymonowica - bocznej na dz. nr 440, 458/6 obr. 41 j. ewid. Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92021 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Tue, 07 Nov 17 10:16:22 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Szymonowica - bocznej na dz. nr 440, 458/6 obr. 41 j. ewid. Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92022 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu dotyczy budowy sieci wodociągowej 

]]>
Tue, 07 Nov 17 10:15:44 +0100
Informacja o umorzeniu postępowania, Decyzja nr 44/6743.6/2017, ul. Borowinowa, dz. . 80/18, obr. 90 Podgórze, http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92020 Informacja o umorzeniu postępowania

]]>
Tue, 07 Nov 17 08:00:08 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Agatowa dz.342/4,171/5,175/2,176/2,177/2,179/6,179/5,191/3,191/5,260 obr.104 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92011 Budowa odcinka sieci wodociągowej.

]]>
Mon, 06 Nov 17 13:52:37 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Żywiecka na dz. 187/7, 327, 326/5, obr.43, jedn. ewid. Podgórze, dz. nr 1/86, obr.44, jedn. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92003 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 06 Nov 17 12:00:29 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Zakamycze działka 30/21 obręb 19 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91995 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 06 Nov 17 09:43:46 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, na dz. nr 484/1 obr. 10 Krowodrza, przy ul. Lajkonika w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91986 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 03 Nov 17 14:46:41 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, na dz. nr 44/82, 44/83 obr. 45 Krowodrza, przy ul. Wrocławskiej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91984 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 03 Nov 17 14:42:10 +0100
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Mogilska / Łaszkiewicza dz. 657/38,609/22,609/36,609/37,837 obr.4 Kraków Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91982 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 03 Nov 17 14:39:52 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Obrońcy Tyńca dz.201/7 obr.76 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91974 Przebudowa budynku jednorodzinnego.

]]>
Fri, 03 Nov 17 12:47:06 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rakowicka dz.219/30,219/32,219/5 obr.8 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91971 Budowa sieci kanalizacji ogólnospławowej.

]]>
Fri, 03 Nov 17 11:28:55 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Komuny Paryskiej dz.193,197,189/60,189/3,189/4 obr.70 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91950 Budowa elektroenergetycznej stacji transformatorowej.

]]>
Thu, 02 Nov 17 13:51:11 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Żywiecka dz.194/74,194/327,194/41,194/323,326/5,194/80 obr.43 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91949 Budowa kanału miejskiego sanitarnego.

]]>
Thu, 02 Nov 17 13:46:45 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Gipsowa dz.71/2 obr.51 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91884 Przebudowa części parteru i piwnic w budynku jednorodzinnym.

]]>
Mon, 30 Oct 17 13:28:33 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Półłanki dz.114/13,245/18,245/24,291/7,134/2,241 obr.104 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91882 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Mon, 30 Oct 17 13:19:13 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Bieńczycka dz.70/11,68/13 obr.7 dz.98 obrr.51 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91879 Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej.

]]>
Mon, 30 Oct 17 13:15:21 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/30 ul. Zwierzyniecka 11 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91854 Mon, 30 Oct 17 09:14:33 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, dz. nr 267/15, 267/18 obr 4 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91824 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Fri, 27 Oct 17 14:30:27 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, działki nr ewid. 442, 97, obr 11, j. ewid. Nowa Huta, przy ul. Darwina w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91823 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

 

]]>
Fri, 27 Oct 17 14:26:04 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, dz. nr 298/5, 298/7, 411/2, 411/4 obr. 17 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91821 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

 

]]>
Fri, 27 Oct 17 14:17:36 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Wielicka /dz 110/23, 110/34, 166/4, 112/19, 112/20, 188, 112/14, 112/5/obr.59 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91792 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Fri, 27 Oct 17 08:33:30 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Becka w Krakowie, na dz. nr 326/3 i 423 obr. 51 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91773 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 26 Oct 17 15:27:22 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Emaus i ul. Borowego działki nr nr 4/9, 4/8, 23, 581, 4/25, 4/11, 4/24, 4/23, 4/22, 4/21, 4/20, 4/19, 4/18, 4/17, 4/16, 4/15, 4/14, 4/13, 4/12 obręb 11 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91752 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 25 Oct 17 15:01:25 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, os. Hutnicze 15 w Krakowie, dz. nr 24, obr 47, j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91748 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 25 Oct 17 14:39:29 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, os. Wandy 14 w Krakowie, dz. nr 320, obr 47, j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91746 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 25 Oct 17 14:35:30 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Jeleniogórska dz.139/11,139/12 obr.44 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91686 Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego.

]]>
Tue, 24 Oct 17 15:03:13 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Jeleniogórska dz.141/2,139/9,139/11,139/12 obr.44 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91685 Przebudowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego.

]]>
Tue, 24 Oct 17 14:59:43 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/1/23 ul. Kamionka 5 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91684 Tue, 24 Oct 17 14:33:18 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Fryderyka Zolla i Stanisława Pronia /dz 102/48 102/41, 102/40, 102/39, 102/38, 102/37, 102/36, 102/35 obr.102 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91649 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 24 Oct 17 12:51:22 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Fryderyka Zolla i Stanisława Pronia /dz 102/41, 102/40, 102/39, 102/38, 102/37, 102/36, 102/35 /obr.102Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91650 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 24 Oct 17 12:50:42 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, przy ul. Tytusa Czyżewskiego w Krakowie, na dz. nr 522/18 obr. 3 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91655 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 23 Oct 17 16:19:17 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Dębskiego- dz.251/1,251/5,488/8 obr.87,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91644 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Mon, 23 Oct 17 13:37:41 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Dębskiego- dz.251/1,251/5,488/8 obr.87,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91638 Rozbudowa sieci wodociągowej

 

]]>
Mon, 23 Oct 17 13:24:08 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Rydlówka,Rzemieślnicza- dz.290/2,109,110,116/16,118/2,118/8,118/9,121/24,121/18 obr.30,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91624 Budowa i przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej

]]>
Mon, 23 Oct 17 13:12:00 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Rydlówka,Rzemieślnicza- dz.290/2,109,110,116/16,118/2,118/8,118/9,121/24,121/18 obr.30,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91620 Budowa i przebudowa sieci wodociągowej.

]]>
Mon, 23 Oct 17 13:00:19 +0200
Informacja o umorzeniu postępowania, Decyzja nr 43/6743.6/2017, ul. Skołczanka, dz. 188/5, obr. 75 Podgórze, http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91608 Informacja o umorzeniu postępowania

]]>
Mon, 23 Oct 17 12:28:28 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu al. Focha działki nr 208/5 obręb 12 Krowodrza i 411/2 obręb 14 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91601 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 23 Oct 17 09:10:36 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Gustawa Morcinka w Krakowie, dz. nr 303/5, obr 4 Nowa Huta, dz. nr 399/1, 399/2, 400/6 obr 3 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91600 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 23 Oct 17 08:51:02 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Ostatnia dz.561/70,561/65,561/63 obr.4 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91585 Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej.

]]>
Fri, 20 Oct 17 14:31:03 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.M.Samozwaniec dz.86, obr.10 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91583 Przebudowa elewacji budynku jednorodzinnego.

]]>
Fri, 20 Oct 17 14:26:43 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Pękowicka dz.348,350,353 obr.31 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91582 Budowa kontenerowej stacji transformatorowej.

]]>
Fri, 20 Oct 17 14:20:25 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Dziewiarzy,dz.75 obr.73,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91557 Rozbudowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 20 Oct 17 12:38:03 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Stefanowicza w Krakowie, na dz. nr 166/68, 166/59, 167/56, 167/55, 167/54 obr. 30 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91541 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 19 Oct 17 14:59:59 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, w rejonie ul. Pylnej w Krakowie, na dz. nr 223 obr. 7 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91539 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 19 Oct 17 14:55:46 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, w rejonie ul. Pylnej w Krakowie, na dz. nr 223, 95/11 obr. 7 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91534 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 19 Oct 17 14:51:44 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/29 ul. Okulickiego 44 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91536 Thu, 19 Oct 17 14:41:18 +0200 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/1/22 ul. Prusa 21 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91533 Thu, 19 Oct 17 14:34:43 +0200 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rzepakowadz.360/38,360/39,360/52,305/3,305/4,obr.36 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91519 Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Thu, 19 Oct 17 12:30:39 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rzepakowa dz.305/3,305/4 obr.36 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91516 Budowa miejskiej sieci wodociągowej.

]]>
Thu, 19 Oct 17 12:26:28 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej wraz z złączem kablowym ul.Monte Cassino dz. 514/62,413/3,413/1 obr.10 Kraków , Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91507 Zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej wraz z złączem kablowym

]]>
Thu, 19 Oct 17 10:30:39 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej ul.Łokietka dz.406,407/2 obr.33 Kraków , Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91506 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej

]]>
Thu, 19 Oct 17 10:26:40 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Opatkowickiej na na dz. nr 24/12, 569, 570, 571, 572 obr. 89 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91432 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 24 Oct 17 12:53:48 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Opatkowickiej na na dz. nr 24/12, 569, 570, 571, 572, 32 obr. 89 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91433 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 24 Oct 17 12:52:03 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Królówka na na dz. nr 107, 33/12 obr. 36 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91431 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 17 Oct 17 15:41:03 +0200
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej oraz zbiornika sieci elektroenergetycznej ul.Tischnera dz. 386 obr.30 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91427 Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej

]]>
Tue, 17 Oct 17 14:37:24 +0200
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz rozbiórka budynku gospodarczego i cieplarnii ul.Skołczanka 5 dz. 188/5 obr.75 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91426 Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

]]>
Tue, 17 Oct 17 14:34:40 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/1/21 ul. Biskupia 2 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91419 Tue, 17 Oct 17 13:52:51 +0200 Zgłoszenie budowy- ul. Dauna,dz.593/3,824/2,824/1 obr.49, Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91408 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Tue, 17 Oct 17 10:08:30 +0200
Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie: kanału grawitacyjnego Ø 25 cm z wykorzystaniem rur kamionkowych 610 kN odcinek Si-S1 oraz rur kamionkowych 40 kN odcinek S1-SR w terenie działek 370, 255/4 obr 56 stanowiącej ulicę Bieżanowską oraz w terenie działek 255/6, 254/25, 256/2 stanowiących teren drogi dojazdowej do ulicy Bieżanowskiej z wyłączeniem do istniejącego kanału Ø 50 cm w ul. Bieżanowskiej dz. 370/1 obr. 56 Podgórze; miejskiego rurociągu tłocznego Ø 63 mm, rury wielowarstwowe PE, odcinek SR-SRS, w terenie działki 256/2 obr. 56 o charakterze drogi dojazdowej, bocznej od ul. Bieżanowskiej (dz. 255/6, 254/25, 256/2 obr. 56 Podgórze) z włączeniem do kanału Ø 50 cm w ul. Bieżanowskiej (dz. 256/2 obr. 56 Podgórze), stanowiącego element systemu kanalizacji ciśnieniowej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91396 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 17 Oct 17 08:28:11 +0200
Budowa miejskiej sieci wodociągowej PE-TSØ110 w rejonie ulicy Bieżanowskiej, na działkach nr 257/3, 257/14, 256/3, 256/2 obr. 56 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91395 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 17 Oct 17 08:16:21 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, dz. nr 267/15, 267/18 obr 4 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91373 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 16 Oct 17 11:54:37 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Stary Gościniec, dz. nr 267/15 obr. 4 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91367 Infomracja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 16 Oct 17 10:59:12 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul Lipska, ul. Rrzebika /dz 381, 382, 168/9 /obr.19 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91359 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 16 Oct 17 10:01:23 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Nałkowskiej na dz. 248/3 obr.84, oraz dz. 221/2 obr.85, j.ewid. Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91355 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 16 Oct 17 07:48:29 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Nałkowskiej na dz. 248/3 obr.84, oraz dz. 221/2 obr.85, j.ewid. Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91354 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 16 Oct 17 07:45:11 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Komuny Paryskiej na dz. nr 189/25, 189/60, 189/58, 189/56, 189/4, 189/3, obr. 70, j. ewid. Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91351 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Fri, 13 Oct 17 15:20:34 +0200
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej ul. Zakamycze dz. 30/21 obr.19 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91349 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Fri, 13 Oct 17 14:46:49 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Gontyna działka nr 280/1 obręb 13 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91344 Informacja o wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 13 Oct 17 13:02:56 +0200
Zgłoszenie przebudowy budynku ul.Gontyna 4 dz. 280/1 obr.13 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91214 Zgłoszenie przebudowy budynku

]]>
Thu, 12 Oct 17 14:21:48 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Bulwarowa dz.199/1 obr.44 Nota Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91212 Budowa sieci elektrycznej.

 

]]>
Thu, 12 Oct 17 14:18:31 +0200
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej ul.Wrocławska dz.44/82,44/83, obr . 45 Kraków , Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91213 Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej

]]>
Thu, 12 Oct 17 14:16:46 +0200
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej, sieci kablowej nN 1kV, złącza kablowego nN 1kV, budowie zjazdu oraz przebudowie sieci SN 15kV, na dz. nr 175/3, 594/11 i 169/10 obr. 49 Podgórze przy ul. Malborska w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91209 Decyzja nr 40/6743.6/2017 o umorzeniu postępowania z uwagi na wycofanie wniosku przez pełnomocnika inwestora.

]]>
Thu, 12 Oct 17 13:01:34 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Wizjonerów działki nr 562/9, 607, 562/8, 476, 477, 480/1, 481/1 obręb 40 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91168 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 11 Oct 17 13:52:24 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej dz.484/1 obr.10 Kraków , Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91167 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Wed, 11 Oct 17 13:38:24 +0200
Zgłoszenie budowy kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn oraz elektroenergetycznej sieci kablowej wraz z złączami kablowymi dz.4/9,4/8,23,581,4/25,4/11,4/24,4/23,4/22,4/21,4/20,4/19,4/18,4/17,4/16,4/15,4/14,4/13,4/12, obr.11 Kraków , Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91166 Zgłoszenie budowy kontenerowej stacji transformatorowej

]]>
Wed, 11 Oct 17 13:35:46 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji ogólnospławnej i rozbiórka kanału dz. 386,387,388 obr.30 Kraków , Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91129 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji

]]>
Tue, 10 Oct 17 13:38:11 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Pękowicka działki nr 321 obręb 32 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91116 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 10 Oct 17 11:25:42 +0200
Informacja o umorzeniu postępowania, Decyzja nr 39/6743.6/2017, ul. Dąbska http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91105 Informacja o umorzeniu postępowania.

]]>
Tue, 10 Oct 17 10:03:02 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodciągowej ul.Stępice dz. 305,125/1,112 obr.76 dz.1/2,2/1,2/2,2/3,2/4,9,12/1,12/2 obr. 79 Kraków , Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91092 Zgłoszenie budowy sieci wodciągowej

]]>
Mon, 09 Oct 17 14:52:39 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Czyżewskiego dz. 522/15 obr.3 Kraków , Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91091 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Mon, 09 Oct 17 14:48:48 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Trzcinowa, dz. nr 333, 268/8 obr. 32 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91078 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 09 Oct 17 14:30:30 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Sochy, dz. nr 215/1 obr. 56 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91077 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 09 Oct 17 14:23:24 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzecwu, ul. Dajwór 27, dz. nr 126/15 obr. 12 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91076 Informacja o braku wniesienia sprzecwiu.

]]>
Mon, 09 Oct 17 14:18:14 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, przy ul. Na Wierzchowinach w Krakowie, na dz. nr 2/10 i 2/11 obręb 9 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91057 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 06 Oct 17 15:06:49 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, w rejonie ul. Reduta i ul. Strzelców w Krakowie, na działkach nr 681/74, 128, 131/2, 131/4, 688/9 obr. 22 Śródmieście oraz 90/3, 300/3, 67/7, 67/9, 67/6, 67/5, 66/1, 306/4, 66/2, 64/2 obr. 21 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91056 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 06 Oct 17 15:03:47 +0200
Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na dz. nr 388/3 i 74/1 obr. 55 Podgórze przy ul. Podmiłów http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91011 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 05 Oct 17 16:37:29 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/1/20 al. Daszyńskiego 18 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91007 Thu, 05 Oct 17 14:29:43 +0200 Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej ul.Becka dz. 326/3,423 obr. 51 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91001 Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Thu, 05 Oct 17 13:21:00 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Ćwikłowej dz. 555,337,332,331,330/3 obr.7 Kraków , Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=91000 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Thu, 05 Oct 17 13:18:01 +0200
Zgłoszenia zamiaru budowy ul. Półłanki dz.114/5,114/7 obr.104 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90936 Rozbudowa sieci wodociągowej.

]]>
Tue, 03 Oct 17 14:13:00 +0200
Zgłoszenie przebudowy sieci ciepłowniczej w rejonie Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu ul.Wielicka dz. 110/23,110/34,166/4,112/19,112/20,188,122/14,112/5 obr.59 Kraków , Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90925 Zgłoszenie przebudowy sieci ciepłowniczej

]]>
Tue, 03 Oct 17 12:45:37 +0200
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej , napowietrznej i kablowej oraz rozbiórka sieci elektroenergetycznej ul. Wrobela dz. 194/10,194/5 obr.6 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90924 Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej

]]>
Tue, 03 Oct 17 12:41:39 +0200
Zgłoszenie przebudowy budynku ul.Ludwisarzy 18 dz. 332 obr.32 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90923 Zgłoszenie przebudowy budynku

]]>
Tue, 03 Oct 17 12:36:29 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/1/19 os. Górali 5 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90913 Tue, 03 Oct 17 08:52:36 +0200 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Focha dz.208/5 obr.12. dz.411/2 obr.14 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90903 Zabudowa kabli zasilających oraz słupów oświetleniowych.

]]>
Mon, 02 Oct 17 13:48:30 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul. oś.Hutnicze dz.24, obr.47 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90901 Budowa instalacji centralnej ciepłej wody.

]]>
Mon, 02 Oct 17 13:43:25 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.oś. Wandy dz.320 obr.47 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90898 Budowa wewnętrznej instalacji.

]]>
Mon, 02 Oct 17 13:40:14 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Modrzejewskiej działka nr 1069 obręb 33 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90879 Mon, 02 Oct 17 11:49:11 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu na działkach nr 260, 688/4, 689/3 obr. 33 Podgórze przy ul. Turonia i ul. Irysowej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90869 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 02 Oct 17 09:32:46 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu na działkach nr 260, 689/3, 689/4 obr. 33 Podgórze przy ul. Irysowej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90867 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 02 Oct 17 09:30:28 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Modrzejewskiej działki nr 1/16, 1/12, 1/1 obręb 6 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90865 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 02 Oct 17 09:06:41 +0200
Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90862 Decyzja sprzeciwu nr 26/6743.7/2017 z dnia 27.09.2017 r., znak: AU-01-2.6743.7.66.2017.DLE

]]>
Mon, 02 Oct 17 08:21:59 +0200
BUDOWA MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. RŻĄCKIEJ na odc. od ul. Hallera do rej. budynku nr 31-35 (odcinek Si-S7) przy ul. Rżąckiej w Krakowie na dz. nr 356, 493, 492, 246/49, 244/5, 244/2, 246/50, 246/48 obr. 60 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90861 Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu.

]]>
Mon, 02 Oct 17 08:13:32 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Rydlówka na dz. nr 73/4, 73/5, 73/7, 73/8, 73/9, obr. 30,Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90859 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 02 Oct 17 07:32:26 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Podbipięty dz.8/10,8/11, obr.58 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90824 Rozbudowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 29 Sep 17 10:28:08 +0200
zgłoszenie zamiaru budowy ul. Centralna dz.443,444,445,447 obr.54 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90804 Budowa dwóch kontenerowych stacji transformatorowych.

]]>
Thu, 28 Sep 17 15:05:52 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, przy ul. Pachońskiego w Krakowie, na dz. nr 585/13, 585/14 obr. 42 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90803 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 28 Sep 17 14:51:27 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej dz. 440,458/6 obr.41 Kraków , Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90799 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Thu, 28 Sep 17 13:59:03 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Szymonowica dz. 440,458/6 obr.41 Podgórze Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90797 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Thu, 28 Sep 17 13:57:14 +0200
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej NN wraz ze złaczami kablowymi ul.Czyżewskiego dz.522/18 obr.3 Krowodrza , Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90796 Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej

]]>
Thu, 28 Sep 17 13:53:42 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu na działkach nr 348, 194/5, obr. 3 Podgórze, ul. Prof. Jana Ślaskiego w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90781 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 28 Sep 17 07:46:42 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu na działkach nr 315/1, 194/3, 348, 194/5, obr. 3 Podgórze, Prof. Jana Ślaskiego w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90780 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 28 Sep 17 07:44:15 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, na dz. nr 752/6, 419/10 obr. 22 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90776 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 27 Sep 17 15:41:50 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Stefanowicza dz.166/68,166/69,167/56,167/55,167/54 obr.30 Krowodrza , Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90758 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Wed, 27 Sep 17 08:13:23 +0200
Zgłoszenie przebudowy budynku ul.Truszkowskiego 27 b dz. 71/6,72/6 obr.40 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90700 Zgłoszenie przebudowy budynku

]]>
Mon, 25 Sep 17 13:40:10 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, dz. nr 793, 798, 805 obr 46 oraz nr 458 obr 47 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90692 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 25 Sep 17 09:15:35 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Bunscha, ul. Szymonowica na dz. nr 298/2, 484/1 obr. 41,Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90689 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 25 Sep 17 07:30:59 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Skotnicka, na dz. nr 252/3, 459/1, 226, 225, obr. 71 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90690 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 25 Sep 17 07:30:05 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, dz. nr 780/1 i 780/2 obr. 4 Śródmieście i 319 obr. 21 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90593 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 22 Sep 17 14:18:33 +0200
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej ul.Zolla/ Pronia dz.102/48, 102/41,102/40,102/39,102/38,102/37,102/36,102/35 obr.102 Kraków -Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90586 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Fri, 22 Sep 17 13:27:50 +0200
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej ul.Zolla/ Pronia dz. 102/41,102/40,102/39,102/38,102/37,102/36,102/35 obr.102 Kraków -Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90585 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 22 Sep 17 13:24:12 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Lusińska dz.284/8,284/9,284/10,379/1 obr.88 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90484 Rozbudowa sieci wodociągowej.

]]>
Thu, 21 Sep 17 12:51:23 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Pysońce dz. 29/9,166 obr.34 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90483 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

]]>
Thu, 21 Sep 17 12:47:13 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Orawska, dz.121,122,120/2 obr.12 Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90453 Przebudowa o budowa sieci ciepłowniczej

]]>
Thu, 21 Sep 17 08:33:55 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/28 os. Kalinowe 2 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90414 Mon, 30 Oct 17 14:19:05 +0100 Informacja o umorzeniu postępowania / decyzja nr 24 / 6743.7 / 2017 / ul. Halszki / dz. nr 440/20, 440/24, 441/5, 441/10 / obr. 48 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90449 Informacja o umorzeniu postępowania

]]>
Wed, 20 Sep 17 17:51:32 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Limanowskiego / dz. 531 / obr. 13 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90448 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 20 Sep 17 17:48:35 +0200
Zgłoszenie budowy kanalizacji sanitarnej ul.Pylna dz.223 obr.7 Kraków , Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90437 Zgłoszenie budowy kanalizacji sanitarnej

]]>
Wed, 20 Sep 17 14:29:25 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Pylna dz.95/11,223 obr.7 Kraków , Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90426 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Wed, 20 Sep 17 14:26:24 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Wielicka dz.248,233,237,249,251,252 obr.52 dz.153/16,153/23,153/24,153/20 obr. 51 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90425 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Wed, 20 Sep 17 14:23:41 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/3/11 os. Kazimierzowskie 8 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90417 Wed, 20 Sep 17 11:40:12 +0200 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/1/18 os. Na Wzgórzach 42 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90416 Wed, 20 Sep 17 11:30:09 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Narcyza Wiatra, dz. nr 258, 259, 347/2 onr 22, j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90412 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 20 Sep 17 08:35:56 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Grzegorzewska na działkach nr 200/1, 274, obr. 40 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90410 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 20 Sep 17 08:00:25 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Malutka na dz. nr 3, obr.46 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90409 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 20 Sep 17 07:54:28 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, przy ul. Sosnowieckiej w Krakowie, na dz. nr 858, 833 obr. 34 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90407 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 19 Sep 17 15:29:37 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, przy ul. Powstania Styczniowego w Krakowie, na dz. nr 85/16 obr. 53 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90406 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 19 Sep 17 15:26:30 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul Półłanki /dz 402/1, 414, 415, 417. /obr.22 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90394 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 19 Sep 17 13:09:43 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Stachowskiego dz.411/1,411/2,298/7,298/5 obr.17 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90328 Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej.

]]>
Fri, 15 Sep 17 15:04:41 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Juranda ze Spychowa, na dz. nr 73 obr. 76 Podgórze w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90312 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Fri, 15 Sep 17 12:45:04 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Żywiecka dz. 187/7,327,326/5 obr.43 dz. 1/86 obr.44 Kraków , Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90311 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Fri, 15 Sep 17 11:59:03 +0200
Zgłoszenie budowy domu jednorodzinnego ul.Borowinowa dz.80/18 obr.90 Kraków , Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90310 Zgłoszenie budowy domu jednorodzinnego

 

]]>
Fri, 15 Sep 17 11:54:26 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ø250 kam. na dz. nr 114/3, 256, 258 obr. 95 Podgórze w ul. Osterwy – bocznej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90263 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej ø250 kam. na dz. nr 114/3, 256, 258 obr. 95 Podgórze w ul. Osterwy – bocznej w Krakowie

]]>
Fri, 15 Sep 17 08:43:09 +0200
Zgłoszenie rozbudowy miejskiej sieci wodociągowej ul.Pękowicka dz 321 obr.32 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90260 Zgłoszenie rozbudowy miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Thu, 14 Sep 17 14:29:15 +0200
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej ul.Na Wierzchowinach dz. 2/10,2/11 obr.9 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90259 Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej

]]>
Thu, 14 Sep 17 14:25:38 +0200
ul. Koszutki dz. nr 279, 175/5, 178/8 i 178/12 obr. 99 Podgórze sieć wodociągowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90213 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

Budowa sieci wodociągowej

]]>
Thu, 14 Sep 17 12:23:36 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Koszutki, dz. nr 175/9, 175/5, 178/8 i 178/12 obr. 99 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90189 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 250 na dz. nr 175/9, 175/5, 178/8 i 178/12 obr. 99 Podgórze w rejonie ulicy Koszutki w Krakowie”

]]>
Thu, 14 Sep 17 12:18:13 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Gustawa Morcinka dz.303//5, obr.4, dz.399/1,399/2,400/6 obr.3 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90205 Budowa kontenerowej stacji transformatorowej.

]]>
Thu, 14 Sep 17 09:11:49 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, os. Handlowe 8 w Krakowie, dz. nr 26 obr 51 j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90176 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 13 Sep 17 13:46:15 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, os. Spółdzielcze 5, dz. nr 9 obr 51 j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90175 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 13 Sep 17 13:34:50 +0200
Informacja o umorzeniu postępowania, Decyzja nr 36/6743.6/2017, ul. Łaszkiewicza, Mogilska http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90174 Informacja o umorzeniu postępowania.

]]>
Wed, 13 Sep 17 13:02:26 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Tyniecka na działce nr 254, obr. 5 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90151  Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 12 Sep 17 15:08:43 +0200
Zgłoszenie budowy- ul.Rzebika dz.381,382,168/9 obr.19 Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90149 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Tue, 12 Sep 17 15:06:19 +0200
Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej w rejonie ul.Bohomolca- Jancarza- Reduta i Strzelców dz.681/74,128,131/2,131/4,688/9 obr.21 oraz dz.90/3,300/3,67/7,67/9,67/6,67/5,66/1,306/4,66/2,64/2 obr.21 Śródmieście , Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90054 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej

]]>
Tue, 12 Sep 17 12:11:36 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu Popławskiego na na dz. nr 555/7 obr. 53 Podgórze w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90035 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 12 Sep 17 08:11:42 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Ciechocińska na działce nr 1069/3, obr. 67 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90034 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 12 Sep 17 08:06:25 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Goszczyńskiego / dz. 35/4, 449/10 / obr. 28 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90025 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 11 Sep 17 15:54:12 +0200
Zgłoszenie budowy -ul.Darwina, dz.442,97 obr.11, Nowa Huta Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90022 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Mon, 11 Sep 17 15:20:47 +0200
Zgłoszenie budowy- ul.Niepokalanej Panny Marii ,dz.334,327,333,25/7,19/29,18/5,18/6 obr.58 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90020 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Mon, 11 Sep 17 15:10:36 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Irysowa,Turonia dz.260,688/4,689/3 Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90015 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Mon, 11 Sep 17 15:01:39 +0200
Zgłoszenie budowy -ul.Irysowa, dz.260,689/3,689/4 obr.33,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90012 Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej

]]>
Mon, 11 Sep 17 14:46:12 +0200
Zgłoszenie budowy -ul.Rżącka dz.356,493,492 246/55,246/49,244/5,244/2,246/50,246/48 obr.60 Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=90009 Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Mon, 11 Sep 17 14:39:17 +0200
Zgloszenie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej ul.Królówka dz. 107,33/2 obr.36 Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89898 Zgloszenie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 08 Sep 17 14:47:05 +0200
Zgłoszenie budowy odcinka miejskiej sieci wodociągowej ul.Bunscha / Szymonowica dz. 298/2,484/1 obr.41 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89875 Zgłoszenie budowy odcinka miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Fri, 08 Sep 17 14:31:40 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Wizjonerów dz. 562/9,607,562/8,476,477,480/1,481/1 obr.40 Krowodrza , Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89874 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Fri, 08 Sep 17 14:26:59 +0200
Zgłoszenie budowy- ul Wawrzyńca, dz.126/15 obr.12, Podgórze Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89742 Budowa stacji transformatorowej

]]>
Thu, 07 Sep 17 13:02:38 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. ks. Piotra Ściegiennego dz. nr 731/1, 731/2 obr. 53 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89771 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 07 Sep 17 14:12:03 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Pachońskiego dz.585/13,585/14 obr.42,Krowodrza, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89765 Budowa sieci cieplnej

 

]]>
Thu, 07 Sep 17 13:24:48 +0200
Zgłoszenie budowy- ul Dąbska, dz.41/30 obr.16 Śródmieście,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89753 Budowa stacji transformatorowej

 

]]>
Thu, 07 Sep 17 13:15:12 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Słońskiego na dz. 481/2, 301/1, 129/4, obr.7, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89734 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 07 Sep 17 11:14:36 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Reduta w Krakowie, na dz. nr 340/1, 340/2, 59/4, 83, 81/2 obr. 21 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89724 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 07 Sep 17 09:39:42 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Reduta w Krakowie, na dz. nr 59/4, 81/2, 101/25, 101/26 obr. 21 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89721 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 07 Sep 17 09:34:38 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Taklińskiego i Dębskiego na na dz. nr 315/35, 315/31, 524, 372/56, 490/3, 490/4, 502/4, 315/49, 489/6 obr. 87 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89713 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 06 Sep 17 15:25:33 +0200
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Stary Gościniec dz.267/15 obr.4 Nowa Huta, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89707 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Wed, 06 Sep 17 12:51:33 +0200
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej w rejonie ulicy Stary Gościniec dz.267/15,264/18 obr.4 Nowa Huta, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89706 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Wed, 06 Sep 17 12:49:09 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Zofii Nałkowskiej dz.248/3 obr.84,dz.221/2 obr.85 Podgórze Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89689 Budowa miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Tue, 05 Sep 17 13:45:26 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Zofii Nałkowskiej dz.248/3 obr.84,dz.221/2 obr.85 Podgórze Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89668 Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Tue, 05 Sep 17 13:28:14 +0200
Zgłoszenie budowy- ul.Tyniecka, dz.75/3,75/4,74/2,70/6 obr.74 Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89653 Budowa sieci elektrycznej oświetlenia terenu

]]>
Tue, 05 Sep 17 13:13:23 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/3/9 ul. Wolska 4 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89571 Tue, 05 Sep 17 08:31:57 +0200 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/27 ul. Rydla 22 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89552 Mon, 04 Sep 17 10:22:32 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Brzegowa działki nr 191, 246/3 obręb 1 Krowodrza i działce nr 217 obręb 48 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89542 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Sat, 02 Sep 17 09:20:39 +0200
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej ul.Bieżanowska dz. 257/3,257/14,256/3,256/2 obr.56 Kraków , Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89537 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Thu, 07 Sep 17 14:38:51 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Wierzyńskiego w Krakowie, na dz. nr 258 obr. 49 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89539 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 01 Sep 17 14:16:58 +0200
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej stacji transformatorowej SN/nN wraz z przyłączeniami kablowymi ul.Komuny Paryskiej dz. 189/25,189/60,189/58,189/56,189/4,189/3 obr.70 Kraków , Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89538 Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej stacji transformatorowej

]]>
Fri, 01 Sep 17 14:09:16 +0200
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej ul.Bieżanowska dz. 370/1,255/4,255/6,254/25,256/2 obr.56 Kraków , Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89536 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 01 Sep 17 14:00:41 +0200
Zgłoszenie budowy sieci oświetlenia ulicznego ul.Jezuitów/Dominikanów dz. 752/6 ,419/10 obr.22 Kraków Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89535 Zgłoszenie budowy sieci oświetlenia

]]>
Fri, 01 Sep 17 13:56:26 +0200
Zgłoszenie wykonania oświetlenia terenu wokół kontenera oraz przy bramie wjazdowej w ramach zadania :roboty konserwacyjno remontowe na terenie Ośrodka Radiokomunikacyjnego ul.Jordanowska dz. 1069 obr. 33 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89534 Zgłoszenie wykonania oświetlenia

]]>
Fri, 01 Sep 17 13:52:03 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/26 ul. Metalowców 3 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89497 Thu, 31 Aug 17 11:54:20 +0200 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/1/17 ul. Beliny Prażmowskiego 47 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89488 Thu, 31 Aug 17 11:23:03 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Powstania Styczniowego działki nr 346 obręb 51 Krowodrza oraz 85/16, 85/19 obręb 53 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89484 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 31 Aug 17 08:40:06 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej DN 250/300 ul.Grzegorzewskieg dz.200/1,274 obr. 40 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89471 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Thu, 31 Aug 17 07:09:40 +0200
Zgłoszenie budowy przyłącza cieplnego ul. Limanowskiego dz.531 obr.13 Kraków , Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89470 Zgłoszenie budowy przyłącza cieplnego

]]>
Thu, 31 Aug 17 07:06:26 +0200
Zgłoszenie przebudowy budynku dyspozytornii tramwajowej i bieżąca konserwacja znajdującego się w budynku lokalu gastronomicznego ul.Halszki 2 dz. 440/20,440/24,441/5,441/10 obr.48Kraków , Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89469 Zgłoszenie przebudowy budynku dyspozytornii tramwajowej

]]>
Thu, 31 Aug 17 07:03:24 +0200
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN wraz z złączami kablowymi ZK ul.Czyżewskiego dz. 522/18 obr. 3 Kraków , Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89377 Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej

]]>
Wed, 30 Aug 17 07:54:34 +0200
Zgłoszenie budowy -ul. Taklińskiego,Dębskiego,dz.315/35,315/31,524,372/56,490/3,490/4,502/4,315/49,489/6 obr.87,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89345 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Mon, 28 Aug 17 13:11:17 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Szumca – ul. Ciołkosza na nr 752/5, 752/6, 752/7, 752/8, 1061, 1060/3, 1069/3 obr. 67 Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89340 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 28 Aug 17 11:32:22 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Powstania Styczniowego dz.85/16 obr.53 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89308 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Fri, 25 Aug 17 11:28:48 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rydlówka dz.73/4,73/5,73/7,73/8,73/9 olbr.30 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89307 Budowa sieci kablowej.

]]>
Fri, 25 Aug 17 11:24:29 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Podmiłów dz.74/1 obr.55 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89303 Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej.

]]>
Fri, 25 Aug 17 11:19:44 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Sochy dz.215/1 obr.56 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89298 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 25 Aug 17 11:15:10 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/1/15 ul. Krzemionki 3 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89247 Tue, 07 Nov 17 10:39:47 +0100 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/1/16 ul. Sebastiana 36 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89250 Tue, 07 Nov 17 10:36:40 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Bajeczna, dz. nr 210/36, 210/38 obr. 16 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89283 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 24 Aug 17 14:26:22 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Opatkowicka dz.24/12,24/11,25/1,27/4,28/1 obr.89 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89282 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Thu, 24 Aug 17 14:24:35 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Opatkowicka dz.24/12,24/11,25/1,27/4,28/1,32 obr.89 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89280 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Thu, 24 Aug 17 14:20:39 +0200
Zgłoszenie budowy- ul Koszutki, dz.175/9,175/5,178/8,178/12 obr.99,Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89278 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Thu, 24 Aug 17 13:59:50 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Janickiego, ul. Włodkowica, dz. 202/68, 203/1, 202/53, 206/1, 207/10, 202/57 obr. 4 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89260 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 24 Aug 17 13:58:23 +0200
Zgłoszenie budowy -ul Koszutki, dz.175/9,175/5,178/8,178/12 obr.99,Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89259 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Thu, 24 Aug 17 13:49:05 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/25 ul. Józefińska 24 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89252 Thu, 24 Aug 17 12:21:58 +0200 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Narcyza-Wiatra dz.258,259,347/2 obr.22 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89251 Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej.

]]>
Thu, 24 Aug 17 12:11:06 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji deszczowej , przyłącz kanalizacji deszczowej ul.Sosonowiecka dz.833,858 obr.34 Kraków , Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89209 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji deszczowej

]]>
Wed, 23 Aug 17 12:01:02 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Sielska na dz. nr 281 obr. 44 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89192 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 23 Aug 17 08:25:50 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy oś.Spółdzielcze dz.9 obr.51 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89182 Budowa instalacji ciepłej wody użytkowej.

]]>
Tue, 22 Aug 17 12:43:50 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy oś Handlowe dz.26 obr.51 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89181 Budowa wewnętrznej instalacji ciepłej wody.

]]>
Tue, 22 Aug 17 12:38:32 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu działka nr 281 obr. 44 Podgórze przy ul. Sielskiej w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89137 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 21 Aug 17 16:00:36 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Mogilska dz.609/24,837 obr.4 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89124 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Mon, 21 Aug 17 12:35:36 +0200
Zgłoszenia zamiaru budowy ul.Ptaszyckiego dz.458 obr.47 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89103 Rozbudowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 18 Aug 17 14:47:50 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, na działce nr 422/1 obr. 0022 Śródmieście przy ulicy Woronicza 25 w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89099 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 18 Aug 17 14:33:28 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu, w rejonie ul. Tatarskiej/Kościuszki w Krakowie, działki 399/5, 399/6, 508 obr. 14 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89080 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Fri, 18 Aug 17 12:57:10 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Półłanki dz.402/1,414,415,417 obr.22 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89077 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Fri, 18 Aug 17 12:09:46 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Irysowa, dz.260,688/4,689/3 obr.33 Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89049 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Thu, 17 Aug 17 13:10:03 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Irysowa, dz.260,689/33,689/4 obr.33 Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89029 Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej

]]>
Thu, 17 Aug 17 12:45:14 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Popławskiego,dz.555/7 obr.53 Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=89016 Przebudowa budynku

]]>
Thu, 17 Aug 17 12:36:13 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Czyżewskiego działki nr 522/11, 522/16, 522/17, 522/18 obręb 3 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88997 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 16 Aug 17 14:34:24 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Czyżewskiego działki nr 580, 474/1 obręb 3 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88996 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 16 Aug 17 14:32:43 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/24 os. Jagiellońskie 29 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88994 Wed, 16 Aug 17 14:19:51 +0200 Zgłoszenie budowy- ul ks.Piotra Ściegiennego, dz.731/1,731/2 obr. 53,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88986 Przebudowa sieci wodociągowej

]]>
Wed, 16 Aug 17 12:09:25 +0200
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznego przyłącza SN 15 kV -Dwóch linii kablowych ul. Skotnicka dz. 252/3,459/1,226,225 obr. 71 Kraków , Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88967 Zgłoszenie budowy elektroenergetycznego przyłącza

]]>
Mon, 14 Aug 17 12:50:50 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Reduta dz. 59/4,81/2,101/25,101/26 obr.21 Śródmieście , Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88966 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Mon, 14 Aug 17 12:47:33 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Reduta dz. 340/1,340/2,59/4,83,81/2 obr.21 Śródmieście , Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88965 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Mon, 14 Aug 17 12:44:50 +0200
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul.Trzcinowa dz. 333 , 268/8 obr. 32 Nowa Huta , Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88963 Zgłoszenie rozbudowy sieci wod-kan.

]]>
Mon, 14 Aug 17 12:41:34 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/23 ul. Ugorek 1 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88925 Wed, 08 Nov 17 10:57:01 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, przy ul. Na Wirach w Krakowie, na dz. nr 305/13, 305/5, 305/6 obr. 21 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88943 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 11 Aug 17 14:54:34 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, przy ul. Wrocławskiej w Krakowie, na 44/81, 44/83, 44/87, 316/12 obr. 45 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88941 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 11 Aug 17 14:53:10 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, przy ul. Rzepichy w Krakowie, na dz. nr 31/5, 32/5 obr. 19 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88942 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 11 Aug 17 14:48:42 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, przy ul. Na Wirach w Krakowie, na dz. nr 303/21, 538/5, 305/12, 305/13, 305/5, 305/6 obr. 21 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88945 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 11 Aug 17 14:45:30 +0200
Zgłoszenie budowy -Ul.Juranda ze Spychowa, dz.73 obr.76 Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88937 Przebudowa poddasza na cele mieszkalne

]]>
Fri, 11 Aug 17 13:36:58 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Malborska, dz.173/3,594/11,169/10 obr.49,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88924 Budowa kontenerowej stacji transformatorowej

]]>
Fri, 11 Aug 17 11:04:32 +0200
Zgłoszenie budowy -ul. Jakubowskiego , dz.110/23,110/34,166/4,112/19,119/20188,112/14,112/5 obr.59.Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88922 Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej

]]>
Fri, 11 Aug 17 10:51:42 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Galicyjska, na działkach nr 216/243, 322, 331, obręb 54 jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88918 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 11 Aug 17 08:29:33 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/1/14 ul. Telimeny 15 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88890 Thu, 10 Aug 17 12:36:08 +0200 Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej ul.Stawowa dz.652,498/4,498/6 ,613/2 obr.34 Krowodrza, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88884 Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej

]]>
Thu, 10 Aug 17 11:25:45 +0200
Zgłoszenie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Stawowa dz.652,498/4,498/6 obr.34 Krowodrza, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88883 Zgłoszenie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Thu, 10 Aug 17 11:22:46 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Wierzyńskiego dz.258 obr.49 Krowodrza, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88866 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji

]]>
Wed, 09 Aug 17 12:33:30 +0200
Zgłoszenie budowy -ul. Malutka, dz.46 obr.3, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88864 Przebudowa budynku

 

]]>
Wed, 09 Aug 17 12:20:40 +0200
Zgłoszenie budowy-ul.Osterwy boczna, dz,114/3,256,258 obr.95 Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88826 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Tue, 08 Aug 17 14:57:53 +0200
Zgłoszenie budowy -ul. Słońskiego,dz.48/2,301/1,129/4 obr.7,Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88813 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej

]]>
Tue, 08 Aug 17 13:44:04 +0200
Zgłoszenie budowy- ul Limanowskiego, dz.531 obr.13, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88809 Budowa przyłącza cieplnego

]]>
Tue, 08 Aug 17 13:35:32 +0200
Zgłoszenie budowy -ul. Jana Ślaskiego, dz 315/1,194/3,348,194/5 obr.3,Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88803 BUdowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Tue, 08 Aug 17 13:16:14 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/22 ul. Kurczaba 2 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88797 Tue, 08 Aug 17 13:01:14 +0200 Zgłoszenie budowy -ul. Jana Ślaskiego, dz.384,194/5 obr.3,Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88795 AU-01-5.6743.6.160.2017

Data wniosku: 04.08.2017r.

Inwestor: Katarzyna Zabawa

Budowa miejskiej sieci wodociągowej- ul. Jana Ślaskiego, dz.384,194/5 obr.3,Podgórze, Kraków

]]>
Tue, 08 Aug 17 12:59:35 +0200
Zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul.Woronicza 25 dz.422/1 obr.22 śródmieście ,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88762 Zgłoszenie przebudowy budynku jednorodzinnego

]]>
Tue, 08 Aug 17 09:18:06 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Kozienicka na działce 207/6 obr.72 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88732 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Fri, 04 Aug 17 14:47:50 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Strumienna dz. nr 15/7 i 15/8 obr. 48 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88731 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 04 Aug 17 14:34:14 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Strumienna dz. nr 15/7 i 15/8 obr. 48 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88729 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 04 Aug 17 14:33:10 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Rybitwy / dz. 311/11, 72/5, 72/7, 76 i 75 / obr. 22 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88727 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Fri, 04 Aug 17 14:03:10 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Rybitwy / dz. 311/11, 72/5, 72/7, 76, 75 / obr. 22 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88726 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Fri, 04 Aug 17 14:00:40 +0200
Zgłoszenie budowy przyłącza kablowego średniego napieęcia 15 kv, budowa linii kablowych , budowa złącz kablowych i budowa kontenerowej stacji transformatorowej ul. Dobrego Pasterza 120 dz. 780/1,780/20, obr.4 oraz dz. 319 obr.21 Śródnieście Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88717 Zgłoszenie budowy przyłącza i sieci kablowych

]]>
Fri, 04 Aug 17 13:15:35 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/21 os. Centrum D 2 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88714 Fri, 04 Aug 17 11:43:43 +0200 Zgłoszenie budowy- ul. Sielska, dz.281 obr. 44.Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88678 Budowa kontenerowej stacji9 transformatorowej

]]>
Thu, 03 Aug 17 08:57:35 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Sielska,dz.281,283,236/3 obr.44,Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88663 Budowa linii kablowej

]]>
Wed, 02 Aug 17 15:19:26 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/1/13 ul. Obozowa 41 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88657 Wed, 02 Aug 17 15:02:29 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Truszkowskiego działki nr 552 obręb 44 Krowodrza i 804, 805/4 obręb 41 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88634 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 02 Aug 17 08:42:04 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Tretówka, na dz. 307/14, 307/12, 307/15, 307/3, 448, 307/11, 423, 268/2, obr.81, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88623 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 01 Aug 17 14:29:28 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/1/11 ul. Kurczaba 9 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88614 Tue, 01 Aug 17 11:01:26 +0200 Zgłoszenie budowy ul Sosnowiecka ,dz.1355/2 obr.33 Krowodrza, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88603 Budowa płyty fundamentowej pod regały

]]>
Mon, 31 Jul 17 14:16:09 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Halszki,dz.440/22,441/5,442/12 obr.48,Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88579 Postawienie wiaty śmietnikowej i budowa chodnika

]]>
Mon, 31 Jul 17 13:58:15 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Rżącka na dz. nr 293, 492, 263/9 i 263/29 obr. 60 j. ew. Podgórze Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88542 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 28 Jul 17 14:27:45 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Nowohucka na dz. nr 29,/6, 29/7, 35,43, 45 obr. 16 Podgórze w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88541 AU-01-5.6743.6.133.2017.AST

]]>
Fri, 28 Jul 17 14:26:32 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/3/8 ul. Zakopiańska 103 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88538 Fri, 28 Jul 17 12:48:33 +0200 Zgłoszenie budowy- ul. ks.Truszkowskiego,dz.553/3,70/4 obr.40, Krowodrza, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88517 Wykonanie otworów w dachu budynku.

]]>
Thu, 27 Jul 17 15:33:59 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul Cechowa /dz nr 221/20 obr. /obr.64 Podgórze / dz nr 154/8, 154/10, 154/11/ obr 65 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88515 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 27 Jul 17 15:24:22 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul Lipska, Rzebika /dz nr 168/9, 168/10 /obr.19 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88514 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 27 Jul 17 15:22:18 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Bora Komorowskiego ,dz.1/16 1/12 1/1 obr.6 Nowa Huta, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88513 Przebudowa i budowa osiedlowej sieci cieplnej

]]>
Thu, 27 Jul 17 15:11:07 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Piasta Kołodzieja działki nr 272/12, 272/4 obręb 1 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88485 Thu, 27 Jul 17 08:22:26 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Zawiła na działkach nr 298/3, 398/4 obr. 43 jedn. ewid. Podgórze w Krakowie, 280/1 obr. 69 jedn. ewid. Podgórze w Krakowie, 298/3, 298/4, obr. 43 jedn. ewid. Podgórze w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88463 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

 

]]>
Wed, 26 Jul 17 10:04:12 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu / Decyzja Nr http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88467 Informacja o wniesieniu sprzeciwu.

]]>
Wed, 26 Jul 17 09:48:26 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Szlak 51, dz. nr 8/1 obr. 118 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88465 Informacja o braku wnisienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 26 Jul 17 08:23:51 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Mlaskotów działki nr 73, 74, 78/2, 83/12, 380/2, 457/1, 457/7, 457/9 obręb 14 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88446 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 25 Jul 17 13:00:08 +0200
Inforamcja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Rakowicka, dz. nr 219/22 obr. 8 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88443 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 25 Jul 17 11:54:44 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Rakowicka, dz. nr 219/22 obr. 8 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88440 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 25 Jul 17 11:41:21 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Okrzei 24 na na dz. nr 536/4, 536/2, obr. 33 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88431 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 25 Jul 17 09:59:32 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul Niebieska /dz nr 201/7 obr.62 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88430 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 25 Jul 17 09:56:45 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Glogera działki nr 336/1, 337/21, 261/1, 263 obręb 31 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88428 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 25 Jul 17 08:45:55 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Czyżewskiego dz.522/11,522/16,522/17,522/18 obr.3 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88405 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Mon, 24 Jul 17 14:01:46 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Czyżewskiego dz.580,474/1 obr.3 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88404 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Mon, 24 Jul 17 13:58:42 +0200
Zgłoszenie budowy- ul Szumca,Ciołkosza, dz.752/5,752/6,752/7,752/8,1061,1060/3,1069/3 obr.67,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88400 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Mon, 24 Jul 17 13:30:37 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Schönborna dz. nr 50/2 obr. 97 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88398 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 24 Jul 17 13:13:01 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Ks .St. Truszkowskiego 30C i 30D w Krakowie, działki nr: 553/3, http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88385 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Mon, 24 Jul 17 07:58:36 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/20 ul. św. Wawrzyńca 11 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88361 Fri, 21 Jul 17 13:35:16 +0200 Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Glinik dz. 161/10 obr.16 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88358 Budowa budynku jednorodzinnego.

]]>
Fri, 21 Jul 17 12:32:41 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Ks. Wojciecha Karabuły na działkach nr 194/327, 194/74, 194/83, 194/38, 194/318-317, 194/7, 194/11, obr. 043 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88353 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 21 Jul 17 11:00:58 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Zamoyskiego,dz.539/14 obr.12,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88320 Budowa sieci kanalizacyjnej

]]>
Thu, 20 Jul 17 13:51:55 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Ciechocińska, dz.1069/3 obr.67 Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88307 Przebudowa sieci wodociągowej

]]>
Thu, 20 Jul 17 13:39:08 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Brzegowa dz.191,246/3 obr.1 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88305 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Thu, 20 Jul 17 13:06:47 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.św. Łukasza dz.57 obr.11 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88302 Prace remontowe elewacji zewnętrznej kamienicy.

]]>
Thu, 20 Jul 17 13:01:50 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/19 os. Stalowe 8 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88270 Wed, 19 Jul 17 11:00:53 +0200 Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Petrażyckiego na dz. nr 252/2 obr. 84 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88179 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Fri, 21 Jul 17 10:29:23 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Cechowa,dz.221/20 obr.64,dz.154/8, 154/10,154/11 obr.65 Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88248 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej

]]>
Tue, 18 Jul 17 14:39:48 +0200
Informacja dla podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88243 Tue, 18 Jul 17 14:37:06 +0200 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Szlak dz.8/1 obr.118 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88180 Budowa instalacji centralnego ogrzewania.

]]>
Tue, 18 Jul 17 13:50:28 +0200
Zgłoszenie budowy- ul.Strumienna,dz.15/7,15/8 obr.48,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88157 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Mon, 17 Jul 17 13:30:02 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Strumienna,dz.15/7,15/8 obr.48, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88151 Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej

]]>
Mon, 17 Jul 17 13:17:57 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, przy ul. Słonecznikowej i Kudlińskiego w Krakowie, na dz. nr 570/1, 251/4, 619 obr. 11 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88137 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 17 Jul 17 10:12:21 +0200
Zgłoszenie budowy- ul Goszczyńskiego,dz.35/4,449/10 Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88115 Budowa kontenerowej stacji transformatorowej

]]>
Fri, 14 Jul 17 13:55:39 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Zamoyskiego,dz.539/4 obr.12 Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88112 Sieć kanalizacji ogólnospławnej

]]>
Fri, 14 Jul 17 13:44:26 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Janickiego dz.202/68,203/1,202/53,206/1,207/10,202/57 obr.4 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88109 Budowa odcinka osiedlowej sieci cieplnej.

]]>
Fri, 14 Jul 17 12:29:40 +0200
-Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Zabłocie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88108 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 14 Jul 17 12:04:48 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Kobierzyńska- ul. Torfowa- ul. 8 Pułku Ułanów- ul. Obozowa do działki nr 216/9, obr. ew. nr 43, jednostka ewidencyjna Podgórze w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88082 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 13 Jul 17 10:24:24 +0200
Zgłoszenie budowy -ul. Kozienicka, dz.207/6,obr.72, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88064 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Wed, 12 Jul 17 14:20:04 +0200
Zgłoszenie przebudowy budynku ul.Woronicza 25 dz.422/1 obr.22 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88032 Zgłoszenie przebudowy budynku

]]>
Wed, 12 Jul 17 13:23:41 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Siewna działka nr 1208 obręb 43 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88013 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 12 Jul 17 08:11:16 +0200
Zgłoszenie budowy kontenerowej stacji transformatorowej wraz z przyłaczem elekttroenergetycznym SN oraz sieiami elektroenergetycznymi NNul.Wrocławska dz.44/81,44/83,44/87,316/1 obr.45 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88005 Zgłoszenie budowy stacji trafo

]]>
Tue, 11 Jul 17 13:36:17 +0200
Zgłoszenie przebudowy osiedlowej siei cieplnej wraz z przyłączem w rejonie ul.Mlaskotów , realizowana w związku z budową hali 100-lecia KS Cracovia ul.Mlaskotow dz. 73,74,78/2,83/12,380/2,457/1,457/7,457/9 obr.14 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88004 Zgłoszenie przebudowy sieci cieplnej

]]>
Tue, 11 Jul 17 13:28:23 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.J.Krasnowolskiego dz.116/5 obr.44 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=88002 Przebudowa budynku.

]]>
Tue, 11 Jul 17 13:04:53 +0200
Zgłoszenie budowy-ul. Okrzei, dz.536/4,536/2 obr.33,Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87970 Przebud.budynku jednorodzinnego

]]>
Mon, 10 Jul 17 14:02:45 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. 28 Lipca 1943r. w Krakowie, na dz. nr 302/6, 302/9 obr. 10 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87963 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 10 Jul 17 11:45:26 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Smoleńsk, dz nr 173, 135/2 obr. 145 Śródmieście oraz dz. nr 483 obr. 14 jedn. ewid. Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87962 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 10 Jul 17 11:09:55 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Modrzejewskiej działki nr 552 obręb 44 Krowodrza i 804, 805/4 obręb 41 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87951 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 10 Jul 17 08:40:50 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Zabłocie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87949 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 10 Jul 17 08:03:51 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Zabłocie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87948 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 10 Jul 17 07:59:55 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Jarockiego, dz.284,170/12 obr.97 Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87940 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 07 Jul 17 14:24:32 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Na Wirach dz. 305/13,305/5,305/6 obr.21 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87884 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 07 Jul 17 13:06:48 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Na Wirach dz. 303/21,538/5,305/12,305/13,305/5,305/6 obr.21 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87883 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Fri, 07 Jul 17 13:03:30 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Powstania Styczniowego i drodze bocznej od ul.Powstania Styczniowego dz. 346 obr.51 dz.85/16,85/19 obr.53 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87882 Zgłosze4nie budowy sieci wod. - kan.

]]>
Fri, 07 Jul 17 12:58:02 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/18 ul. Śliwkowa 6 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87878 Fri, 07 Jul 17 11:21:58 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Bajeczna, Ofiar Dąbia, dz. nr 210/38 obr. 16 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87862 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Fri, 07 Jul 17 08:41:06 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Godebskiego, dz. nr 69/5, 69/6, 203/2 obr. 14 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87840 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 06 Jul 17 11:27:54 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Lazurowa i ul. Smętna działki nr 877, 1091, 1089 obręb 34 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87833 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 06 Jul 17 07:58:22 +0200
Zgłoszenie budowy i przebudowy miejskiej sieci wodociągowej w ulo.Nowohuckiej na odcinkuod ul.Saskiej do ul.Na Zakolu Wisły w zakresie budowy ścieżki rowerowej ul.Nowohucka dz.29/6,29/7,35,43,45 obr.16 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87810 Zgłoszenie budowy i przebudowy sieci wodociągowej

]]>
Wed, 05 Jul 17 12:01:17 +0200
Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej oraz przyłączy cieplnych ul.Kobierzyńska/Torfowa/8 Pułku Ułanów/Obozowa dz. 318,28/6,62/28,320,195/2,196/8,196/6,200/5,201/5,2502/1,194/42,194/337,348/4,213/2,216/7,217/5,217/4,217/3,216/11,216/10,216/8,216/9 obr.43 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87809 Zgłoszenie budowy sieci cieplnej i przyłączy

]]>
Wed, 05 Jul 17 11:54:50 +0200
Zgłoszenie budowy budynku jednorodziinego ul.Rzepichy dz.31/5,32/5 obr.19 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87807 Zgłoszenie budowy domu jednorodzinego

]]>
Wed, 05 Jul 17 11:49:29 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Brzeska, dz. nr 358/10 obr. 28 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87793 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 05 Jul 17 09:41:36 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Kołaczkowskiego i ul. Działowskiego na działkach nr 258/37, obręb 82 i 206/5 obręb 83 jedn. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87781 informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 04 Jul 17 15:32:21 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/1/9 os. Centrum A 1 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87773 Tue, 04 Jul 17 13:58:06 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Smoleńsk, Retoryka, dz. 137, 135/2, 144, 138, obr. 145, j. ewid. Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87762 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 04 Jul 17 12:50:20 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Bajeczna dz.210/38,210/36 obr.16 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87738 Budowa kanalizacji teletechnicznej.

]]>
Mon, 03 Jul 17 13:09:38 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu, dz. nr 422/1 obr. 22 Śródmieście przy ul. Woronicza 25 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87735 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Mon, 03 Jul 17 12:58:14 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu al. Waszyngtona działki nr 136/2, 135/2 obręb 13 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87729 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Mon, 03 Jul 17 12:26:56 +0200
Zgłoszenie przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych ul.Truszkowskiego 30 C ,30 D dz. 553/3 , 70/4 obr. 40 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87727 Zgłoszenie przebudowy budynkuów jednorodzinnych

]]>
Mon, 03 Jul 17 12:24:30 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Piasta Kołodzieja działka nr 364/3 obręb 1 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87722 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 03 Jul 17 12:08:29 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.galicyjska dz.216/243,322,331 obr.54 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87697 Budowa sieci kanalizacji deszczowej.

]]>
Fri, 30 Jun 17 15:19:16 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu w dniu ul. Kobierzyńska- ul. Torfowa- ul. 8 Pułku Ułanów- ul. Obozowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87696 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Fri, 30 Jun 17 14:48:04 +0200
Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej z przyłaczami ulo.Tatarska/Kościuszki dz. 399/5,399/6, 508 obr.14 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87683 Zgłoszenie osiedlowej sieci ciepłowwniczej

]]>
Fri, 30 Jun 17 12:12:27 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Na Mostkach działka nr 309 obręb 32 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87666 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 30 Jun 17 08:40:08 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Tretówka, dz.307/14,307/12,307/15,307/3,448,307/11,423,268/2 obr.81 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87653 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Thu, 29 Jun 17 15:02:48 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/3/7 ul. Borkowska 29 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87639 Thu, 29 Jun 17 13:17:12 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, dz. nr 625/1 obr.4, jedn. ewid. Krowodrza, w Parku Krakowskim, przy al. Mickiewicza w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87627 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 29 Jun 17 10:25:09 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Prylińskiego 9 na dz. nr 239/3 obr. 7 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87611 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Wed, 28 Jun 17 14:02:48 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/17 ul. Okólna 13 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87595 Wed, 28 Jun 17 08:54:16 +0200 Zgłoszenie budowy -ul Petrażyckiego, dz.255/2 obr.84, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87589 Budowa dwóch budynków mieszkalnyh jednorodzinnych

]]>
Tue, 27 Jun 17 15:07:02 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Czeczotta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87406 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 26 Jun 17 14:53:27 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Na Łąkach w Krakowie, na działce nr 9/11, obreb 54, j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87405 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 26 Jun 17 14:51:24 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Mlaskotów i ul. kasztelańska nr 10/9, 10/12, 83/12, 86/6, 429/3, 429/6, 444, 511 obręb 14 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87384 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 26 Jun 17 08:21:39 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Czeczotta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87376 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Czeczotta

]]>
Mon, 26 Jun 17 07:51:24 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rżącka dz.493,492,263/4,obr.60 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87369 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Fri, 23 Jun 17 14:34:52 +0200
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działk nr 179 z dz.180 jedn. ewid. Krowodrza obręb 34 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87358 Fri, 23 Jun 17 10:51:16 +0200 Zgłoszenie budowy- ul. Zawiła, dz.298/3,298/4 obr.43,Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87348 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Thu, 22 Jun 17 14:57:39 +0200
informacja o umorzeniu postępowania, Decyzja Nr 20/6743.6/2017 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87317 Informacja o umorzeniu postępowania.

]]>
Thu, 22 Jun 17 14:19:08 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Siewna dz.120/8, obr.43 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87311 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Thu, 22 Jun 17 12:11:53 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Bunscha na dz. nr 244/1, 447, 448/1, 455 obr. 41 Podgórze w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87298 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 22 Jun 17 10:23:20 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Zabłocie dz.266,38/7,38/8 obr.14 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87292 Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej.

]]>
Wed, 21 Jun 17 14:49:30 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Piasta Kołodzieja dz.272/12,272/4 obr.1 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87291 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Wed, 21 Jun 17 14:42:49 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Stawowa dz.503/2,502/2,501/2,500/2,499/2,498/6,497/1,652,616/5,617/4,622/4, obr.34 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87290 Budowa sieci napowietrznej i kablowej.

]]>
Wed, 21 Jun 17 14:38:53 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Al. Waszyngtona dz.135/2,136/2 obr.13 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87289 Budowa budynku.

]]>
Wed, 21 Jun 17 14:33:45 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Glogera dz.336/1,337/21,261/1,263 obr.31 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87288 Budowa elektroenergetycznego przyłącza.

]]>
Wed, 21 Jun 17 14:30:27 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu/Decyzja nr 19/6743.6/2017/ ul. Wańkowicza, dz. nr 373/3, 373/8 obr. 44 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87277 Informacja o wniesieniu sprzeciwu.

]]>
Wed, 21 Jun 17 13:23:28 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. dz. nr 398/10, 398/11, obr 5, j. ewid. Śródmieście oraz nr 346, 348, 350, 353, 354, 355, 356, obr. 17, j. ewid. Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87275 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 21 Jun 17 13:13:30 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Słonecznikowa dz.570/1,251/4,619 obr.11 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87230 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Tue, 20 Jun 17 14:53:21 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Woronicza dz.422/1 obr.22 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87228 Przebudowa budynku.

]]>
Tue, 20 Jun 17 14:47:30 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Geodetów, dz. nr 517, 142/1, 142/2, 142/3 obr. 11 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87183 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 19 Jun 17 12:53:48 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.H.Modrzejewskiej dz.552 obr.44 dz.804,805/4 obr.41 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87182 Budowa i przebudowa miejskiej sieci wodociągowej.

]]>
Mon, 19 Jun 17 12:52:46 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Geodetów, dz. nr 517, 142/1, 142/2, 142/3 obr. 11 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87174 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 19 Jun 17 12:33:52 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Światowida na dz. nr 517, 702/2, obr. 33 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87165 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 16 Jun 17 15:18:19 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Lazurowa dz.877,1091,1089 obr.34 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87164 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Fri, 16 Jun 17 15:18:13 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Zabłocie dz.266,272, obr14 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87163 Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej.

]]>
Fri, 16 Jun 17 15:00:26 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Zabłocie dz.266,272, obr14 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87162 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 16 Jun 17 14:57:36 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Niebieska dz.201/7,obr.62 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87161 Rozbudowa miejskiej sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 16 Jun 17 14:49:18 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, os. Akademickie, dz. nr 21/138, 21/241 obr. 6 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87154 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 16 Jun 17 10:47:20 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu decyzja nr 17/6743.7/2017, ul. Jabłonna działki nr : 533, 534, obr. 43, jedn. ewid. Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87152 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Fri, 16 Jun 17 09:28:50 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu, decyzja 17/6743.6/2017, ul. Rzepichy, dz. nr 31/5, 32/5, 32/6 obr. 19 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87149 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Fri, 16 Jun 17 08:32:42 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. dz. nr 238/7 i 240/19, dz. 238/13 i 240/25 obr. 87 Podgórze” w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87143 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 14 Jun 17 15:27:40 +0200
Zgłoszenie budowy kanalizacji deszczowej ul.Kołaczkowskiego i ul.Działowskiego dz.258/37 obr.82 dz.206/5 obr.83 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87135 Zgłoszenie budowy kanalizacji deszczowej

]]>
Wed, 14 Jun 17 13:59:39 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Dekerta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87082 -Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Dekerta

]]>
Wed, 14 Jun 17 09:47:18 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji deszczowej , przyłącz kanalizacji deszczowej ul.Sosnowiecka dz.833,858 obr.34 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87053 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji deszczowej

]]>
Tue, 13 Jun 17 12:18:07 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Lipska dz.168/9,168/10 obr.19 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87052 Budowa elektroenergrtycznej sieci kablowej.

]]>
Tue, 13 Jun 17 12:05:09 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Zawiła na działkach 298/3, 298/4 obr.43 Podgórze, 280/1 obr.69 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87049 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Tue, 13 Jun 17 10:56:23 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rybitwy dz.311/11,72/5,72/6,76,75 obr.22 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87024 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Mon, 12 Jun 17 13:09:03 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rybitwy dz.311/11,72/5,72/6,76,75 obr.22 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=87022 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Mon, 12 Jun 17 12:52:18 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowu ul.Al.Pokoju dz.9/9, 9/11 obr.54 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86999 Budowa przyłącza kablowego, stacji transformatorowej.

]]>
Fri, 09 Jun 17 14:20:03 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Prylińskiego dz.239/3 obr.7 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86993 Przebudwa budynku jednorodzinnego.

]]>
Fri, 09 Jun 17 13:03:01 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. L. Petrażyckiego na dz. nr 164/3, 164/6, 164/5 obr. 85 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86947 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 08 Jun 17 11:45:19 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul Lipowej, Rymanowicza /dz nr 46/2obr /obr.14 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86946 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 08 Jun 17 11:34:38 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/3/6 os. Wysokie 15 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86932 Thu, 08 Jun 17 09:29:50 +0200 Informacja o umorzeniu postepowania, Decyzja Nr 16/6743.7/2017, ul. Aliny 2 w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86899 Informacja o umorzeniu postępowania.

]]>
Wed, 07 Jun 17 09:59:56 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rakowicka dz.219/22 obr.8 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86889 Budowa kontenerowej stacji transformatorowej.

]]>
Tue, 06 Jun 17 12:50:23 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rakowicka dz.219/22 obr.8 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86888 Budowa linii kablowej.

]]>
Tue, 06 Jun 17 12:39:42 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/3/5 ul. Kobierzyńska 67 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86887 Tue, 06 Jun 17 12:12:26 +0200 Zgłoszenie przebudowy osiedlowej sieci cieplnej ul.Mlaskotów/Kasztelańska dz. 10/9,10/12,83/12,86/6,429/3,429/6,444,511 obr.15 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86885 Zgłoszenie przebudowy osiedlowej sieci cieplnej

]]>
Tue, 06 Jun 17 11:08:35 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, w rejonie ul. Promienistych i Lublańskiej w Krakowie, na dz. nr 673/3, 673/5, 881 obr. 22 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86884 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 06 Jun 17 10:44:15 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Balicka działki nr 300, 1/1, 2/6, 2/5, 337/3 obręb 1 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86881 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 06 Jun 17 09:01:27 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Pleszowska, dz. nr 351 obr. 42 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86878 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 06 Jun 17 08:58:30 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Balicka działki nr 300, 1/1, 2/6 obręb 1 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86877 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 06 Jun 17 08:48:15 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/16 ul. Na Kozłówce 14 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86848 Mon, 05 Jun 17 10:59:23 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Stepowa /dz nr 231 /obr.60 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86826 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Fri, 02 Jun 17 13:22:27 +0200
Zgoszenie zamiaru budowy ul.Brzeska dz.328 obr.30 dz.358/5,358/10 obr.28 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86793 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 02 Jun 17 07:43:17 +0200
zgłoszenie zamiaru budowy ul. Czeczotta dz. 127/6,127/3 obr.106 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86792 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Fri, 02 Jun 17 07:39:45 +0200
zgłoszenie zamiaru budowy ul. Czeczotta dz. 127/6,127/3 obr.106 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86790 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 02 Jun 17 07:36:20 +0200
Zgłoszenie nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul.Jabłonna dz.533,534 obr.9 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86789 Zgłoszenie nadbudowy budynku

]]>
Fri, 02 Jun 17 07:31:13 +0200
Informacja o umorzeniu postępowania, Decyzja Nr 13/6743.6/2017 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86731 Informacja o umorzeniu postepowania.

]]>
Wed, 31 May 17 13:41:23 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Topografów na dz. nr 334, 335/4, 335/7 obr. 85 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86720 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 31 May 17 09:02:50 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rzepichy dz.31/5,32/5,32/6 obr.19 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86715 Budowa budynku jednorodzinnego.

]]>
Tue, 30 May 17 15:13:15 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Wańkowicza dz.373/7,373/8 obr.44 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86713 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Tue, 30 May 17 15:09:52 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Wańkowicza dz.373/7,373/8 obr.44 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86712 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Tue, 30 May 17 15:05:38 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Smoleńsk dz.137,135/2 obr.145 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86709 Przebudowa sieci wodociągowej.

]]>
Tue, 30 May 17 15:01:34 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Włoska dz.811/47,811/46,811/48,811/51,811/50,811/49,811/44,811/21,811/23,811/58,811/33,811/32,811/29,811/24,811/25,811/27,811/28,432/22,419/3,418/5 obr.49 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86705 Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej.

]]>
Tue, 30 May 17 14:39:18 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Fatimska, dz. nr 474 obr. 9 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86687 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 30 May 17 11:32:48 +0200
Informacja o umoerzeniu postepowania, Decyzja Nr 16/6743.6/2017 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86684 Informacja o umorzeniu postępowania.

]]>
Tue, 30 May 17 11:20:22 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Bochenka,dz.576/47,576/48,576/49,580/1,580/2,576/14,576/59,576/29,576/26,576/50,576/35,104/16 obr.61,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86671 Osiedlowa sieć cieplna

]]>
Mon, 29 May 17 14:49:34 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Geodetów dz.517,142/1,142/2,142/3 obr.11 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86638 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Mon, 29 May 17 13:43:33 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Geodetów dz.517,142/1,142/2,142/3 obr.11 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86636 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Mon, 29 May 17 13:39:51 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Bajeczna dz.210/38 obr.16 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86634 Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej.

]]>
Mon, 29 May 17 13:35:26 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Aliny dz.254/46,254/47 obr.21 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86633 Przebudowa budynku jednorodzinnego.

]]>
Mon, 29 May 17 13:29:41 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/1/8 ul. Parkowa 4 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86627 Mon, 29 May 17 10:32:11 +0200 Zgłoszenie budowy- dz.194/327,194/74,194/83,194/38,194/318,317,194/7,194/11 obr.43,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86610 Budowa przyłącza kablowego, stacja trasformatorowa, linia kablowa. 

]]>
Fri, 26 May 17 14:04:08 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Bajeczna, Ofiar Dąbia, dz. nr 210/38 obr. 16 jedn. ewid. Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86606 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Fri, 26 May 17 13:51:37 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Szewska dz.581/3,331 obr.1 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86528 Budowa sieci kablowej.

]]>
Wed, 24 May 17 14:29:47 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Godebskiego dz.69/5,69/6,203/2 obr.14 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86525 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej.

]]>
Wed, 24 May 17 14:23:30 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Halszki-Witosa / dz. 441/5, 447/13, 448/9, 447/15, 447/19, 447/18, 442/12, 442/16, 442/15, 441/9, 441/3, 440/19, 440/17, 439/1, 479/7, 404/1, 403/3, 403/8, 506/99, 506/103, 443/10, 444/7, 444/6, 402/1, 400/3, 399/6, 479/8 / obr. 48 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86517 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 24 May 17 13:34:30 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Dekerta, dz.206/14,97/8 obr.14, Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86490 Budowa przyłącza elektroenergetycznego

]]>
Tue, 23 May 17 13:45:34 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, al. Pokoju, ul. Francesco Nullo, dz nr 365,371 obr. 17 Śródmieście oraz dz. nr 414/52, 414/45, 496/4 obr. 5 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86477 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 23 May 17 13:16:36 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Syrachowska, dz nr 128/10, 128/7, 105, 104/4, 94/8 obr. 59 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86473 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 23 May 17 12:12:53 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Syrachowska, dz. nr 128/7, 105, 104/4, 94/8, 150 obr. 59 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86449 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 23 May 17 11:17:26 +0200
Informacja o braku wnieisenia sprzeciwu, ul. Bystronia, dz. nr 225 obr. 14 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86446 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 23 May 17 10:19:30 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Galicyjska, dz. nr 216/243, 216/228, 216/227, 443, 446, 447 obr. 54 jedn. ewi. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86436 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

 

]]>
Tue, 23 May 17 09:03:36 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. lLipska / dz. 119/35, 119/36, 246/1 / obr. 19 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86427 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 22 May 17 15:59:07 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Młodzieży / dz. 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 55/6, 55/7 / obr. 55 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86426 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 22 May 17 15:22:51 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Młodzieży / dz. 389/3, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 55/6 / obr.55 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86425 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 22 May 17 15:18:46 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Zawiła dz.298/3,398/4 obr.43. dz.280/1 obr.69 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86417 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Mon, 22 May 17 13:36:57 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Smoleńsk dz.137,135/2,144,138 obr.145 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86416 Przebudowa odcinka osiedlowej sieci cieplnej.

]]>
Mon, 22 May 17 13:32:08 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Pierzchówka http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86391 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Pierzchówka

]]>
Fri, 19 May 17 15:18:14 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Kozienicka / dz. 192/2 i 193/2 / obr. 71 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86390 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 19 May 17 15:14:42 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Schonborna, dz.50/2 obr.97,Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86387 Rozbudowa sieci wodociągowej

]]>
Fri, 19 May 17 13:52:13 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/1/7 os. Szkolne 13 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86381 Fri, 19 May 17 11:34:27 +0200 Zgłoszenie remontu szaletu miejskiego w Parku Krakowskim dz.652/1 obr.4 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86365 Zgłoszenie remontu szaletu

]]>
Fri, 19 May 17 09:14:55 +0200
Zgłoszenie budowy stacji transformatorowej kontenerowej wolnostojącej dla potrzeb zasilania ul.Piasta Kołodzieja dz. 364/3 obr.1 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86361 Zgłoszenie budowy stacji transformatorowej

]]>
Fri, 19 May 17 09:06:23 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Romanowicza- dz.46/2 obr.14,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86351 Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej

]]>
Thu, 18 May 17 14:10:48 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Kobierzyńska, Obozowa,Torfowa,dz.216/9 obr.43,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86345 Budowa osiedlowej sieci cieplnej.

]]>
Thu, 18 May 17 13:43:06 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Stawowa, dz. nr 652, 635/7 obr. 34 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86311 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 18 May 17 08:51:00 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Na Łąkach dz.9/11 obr.54 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86284 Budowa stacji transformatorowej.

]]>
Wed, 17 May 17 11:31:03 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Cystersów / dz. 398/10 / obr. 5 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86280 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 17 May 17 08:13:15 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Balicka /Godlewskiego dz.300 , 1/1,2/6 obr. 1 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86279 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitanej

]]>
Wed, 17 May 17 07:46:54 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Balicka dz.300 obr.1 ul.Godlewskiego dz. 1/1,2/6,2/5,337/3 obr.48 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86278 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Wed, 17 May 17 07:43:02 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul.28 Lipca 1943 dz.302/6, 302/9 obr.10 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86277 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

]]>
Wed, 17 May 17 07:35:10 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/14 ul. Długa 52 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86208 Thu, 18 May 17 10:04:36 +0200 Zgłoszenie budowy- ul. Wolności- dz.416/9,obr.49, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86237 Przebudowa balustrad balkonowych

 

]]>
Mon, 15 May 17 14:59:26 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Strażacka / dz. 321, 143/10, 143/13, 141/11 / obr. 21 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86221 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 15 May 17 14:43:38 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Strażacka / dz. 321, 143/10, 143/13, 141/11 / obr. 21 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86219 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 15 May 17 14:38:53 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu, ul. Mazowiecka w Krakowie, na dz. nr 402, 89/1, 89/2, 90 obr. 46 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86216 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Mon, 15 May 17 14:06:12 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/2/15 ul. Marczyńskiego 2 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86214 Mon, 15 May 17 10:32:07 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Lipowa, Rymanowicza /dz nr209/4, 328 /obr.14 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86204 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 15 May 17 08:16:17 +0200
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wew. instalacjami ul.Młotków dz.43/3 obr.40 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86193 Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wew. instalacjami

]]>
Fri, 12 May 17 13:57:27 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul.Zakarczmie dz. 238/7,240/19,238/13,240/25 obr. 87 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86185 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 12 May 17 12:07:59 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Promienidtych/Lublańska dz. 673/3,673/5,881 obr.22 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86183 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Fri, 12 May 17 11:59:18 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Orla i Pod Janem w Krakowie, odc. W1.1-W2.1, na dz. nr 535/3, 51/2, 545/3, 55/1 obr. 21 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=86133 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 10 May 17 14:46:14 +0200