BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Thu, 18 Oct 18 20:52:27 +0200 Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101645 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu przy ul. Gnieźnieńskiej 24 dz. nr 630/1 obr. 41 Krowodrza.

]]>
Thu, 18 Oct 18 15:23:21 +0200
Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101745 „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażami wbudowanymi oraz stacją trafo, parkingami zewnętrznymi i układem dróg wewnętrznych na działkach nr 217, 218/1, 221 obr. 31 Krowodrza przy ul. Piaszczystej w Krakowie oraz wjazdem i infrastrukturą techniczną na część działek nr 2/1, 7/3, 28, 119/1, 205/1, 206, 207/1, 208/2, 209/1, 210/1, 211/1, 212, 213/3, 213/4, 217, 218/1, 219, 220, 221, 222/1, 223, 227, 228, 229, 230, 231, 238, 336/1 obr. 31 Krowodrza, 301/1 obr. 32 Krowodrza, 1697/5 obr. 18 Zielonki”

]]>
Thu, 18 Oct 18 15:17:17 +0200
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101768 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu przy ul. Szafirowej, dz. nr 1182/5 obr. 43 Krowodrza.

]]>
Thu, 18 Oct 18 15:01:19 +0200
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstapieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101769 "Budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, naziemnymi stanowiskami postojowymi i zagospodarowaniem terenu przy ul. Karola Bunscha w Krakowie"- wariant 2.

]]>
Thu, 18 Oct 18 13:56:37 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Lubocka dz.69 obr.12 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102853 Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej.

]]>
Thu, 18 Oct 18 13:44:35 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Wielicka dz.112/5,111/13,114/11,114/13,114/14,114/15,111/7 Obr.59 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102852 Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej.

]]>
Thu, 18 Oct 18 13:41:23 +0200
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101884 "Budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, naziemnymi stanowiskami postojowymi i zagospodarowaniem terenu przy ul. Karola Bunscha w Krakowie"- wariant 1 .

]]>
Thu, 18 Oct 18 13:05:45 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100353 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu przy ul. Na Szaniec 14 - dz. nr 183/19 obr. 16 Śródmieście

]]>
Thu, 18 Oct 18 12:54:44 +0200
Informacja dotycząca jesiennej akcji deratyzacji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102844 Przypomina się właścicielom nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków o obowiązku przeprowadzenia jesiennej akcji deratyzacji.

]]>
Thu, 18 Oct 18 12:52:24 +0200
Informacja z zakresu planowania przestrzennego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102848 Od dnia 18 października 2018 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "DLA WYBRANYCH OBSZARÓW PRZYRODNICZYCH MIASTA KRAKOWA - ETAP A".

]]>
Thu, 18 Oct 18 12:36:25 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102847 „Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia oraz sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 56/17, 56/56, 56/57, 56/39, 56/61 obr. 57 jedn. ewid. Podgórze w rejonie ul. Aleksandry w Krakowie”

]]>
Thu, 18 Oct 18 12:32:43 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101895 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu przy ul. Widok 16 - dz. nr 183/27 obr. 16 Śródmieście.

]]>
Thu, 18 Oct 18 12:32:30 +0200
obwieszczenie ds. AU-02-6.6730.2.154.2018.MKW http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102845 „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i drogą wewnętrzną na działkach nr 149/5, 149/6, 149/7 obręb 34 Podgórze, budowa zjazdu z działki drogowej nr 149/11 obręb 34 Podgórze wraz z budową chodnika i przebudową skarpy na działce nr 149/11 obręb 34 Podgórze, przebudową chodnika na działce nr 149/16 obręb 34 Podgórze, rozbudową sieci wodociągowej na działkach nr 149/11, 149/19, 173/1 obręb 34 Podgórze, przy ul. Raciborskiej w Krakowie,”

]]>
Thu, 18 Oct 18 12:29:50 +0200
OBWIESZCZENIE o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102846 „Budowa sieci kanalizacji deszczowej na działce nr 818 obr. 34 Krowodrza przy ul. Stawowej w Krakowie”.

]]>
Thu, 18 Oct 18 12:29:45 +0200
Komunikat CZK Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102841 Thu, 18 Oct 18 11:52:48 +0200 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102835 Thu, 18 Oct 18 11:21:23 +0200 Wykaz dotyczący sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102836 Thu, 18 Oct 18 11:19:18 +0200 Wykaz obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102834 Thu, 18 Oct 18 11:03:47 +0200 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczonej do ustanowienia prawa użytkowania na czas określony 20 lat http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102832 Thu, 18 Oct 18 10:56:29 +0200 OBWIESZCZENIE http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102831 „Budowa miejskiej sieci wodociągowej DN100 w rejonie ul. Okrąg w Krakowie, na działkach nr 193/3, 128/6, 128/7, 128/17, 128/15, 133/2, 193/2 obr. 20 Krowodrza”

]]>
Thu, 18 Oct 18 10:10:12 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Hufcowa W Krakowie na dz. nr 275, obr. 40, j.e.Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102830 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 18 Oct 18 09:52:52 +0200
informacja o wynikach przetargów przeprowadzonych w dniu 9.10.2018 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102827 Thu, 18 Oct 18 08:11:57 +0200 I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102825 Thu, 18 Oct 18 06:37:29 +0200 Obwieszczenie o decyzji ws. AU-01-1.6740.1.700.2018.RSA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102822 „Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, w tym jednego 1 – segmentowego, jednego z trzema segmentami połączonymi wspólnym garażem podziemnymi jednego czterema segmentami połączonymi wspólnym garażem podziemnym wraz z naziemnymi miejscami parkingowymi, infrastrukturą techniczną i wjazdem na działkach nr 330/34, 330/35, 330/36, 330/37, 330/40, 330/41, 271/2 obr. 5 Krowodrza, a w zakresie infrastruktury i wjazdu na działkach nr 330/3, 194/20, 343/7, 330/38, 330/39, 330/42, 186/3, 364, 330/44, 166/20 obr. 5 Krowodrza przy ul. Przybyszewskiego w Krakowie – ETAP I - Obejmujący budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 5 składającego się z 4 segmentów naziemnych oraz garażu podziemnego i budynku nr 4 składającego się z 3 segmentów naziemnych oraz garażu podziemnego, wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod -kan, c.o, wentylacją mechaniczną i oddymianiem garaży, elektryczną i teletechniczną, wjazdem oraz drogami wewnętrznymi i miejscami parkingowymi naziemnymi, wewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej i deszczowej w gruncie, przebudową kabla energetycznego sieci SN oraz likwidacją nieczynnych wewnętrznych instalacji na działkach 271/2, 330/37, 330/34, 330/40, 330/41 obr. 5 Krowodrza”

]]>
Wed, 17 Oct 18 15:38:00 +0200
OBWIESZCZENIE ds. AU-02-3.6730.2.1662.2017.ŁOK http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102821 Prezydent Miasta Krakowa informuje, że w dniu 15.10.2018r. wydał decyzję nr AU-2/6730.2/1354/2018 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji p.n.: „Budowa stacji paliw obejmująca: budowę pawilonu stacji paliw, czterostanowiskowej wiaty nad odmierzaczami paliw, podziemnych zbiorników paliwowych – 2x60m3, dwóch samoobsługowych myjni ręcznych – wiaty z modułem myjącym ...

 

 

]]>
Wed, 17 Oct 18 15:23:31 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu na działce nr 424/5, obr. 71 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Trockiego w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102820 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 17 Oct 18 15:02:55 +0200
obwieszczenie ds. AU-02-6.6730.2.444.2018.MKW http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102819 „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi z garażem podziemnym i drogą wewnętrzną na działkach nr 149/5, 149/6, 149/7 obręb 34 Podgórze, budowa zjazdu z działki drogowej nr 149/11 obręb 34 Podgórze wraz z budową dojścia i chodnika, murów oporowych i przebudową skarpy na działce nr 149/11 obręb 34 Podgórze, rozbudową sieci wodociągowej na działkach nr 149/11, 149/19, 173/1 obręb 34 Podgórze, przy ul. Raciborskiej w Krakowie,”

]]>
Wed, 17 Oct 18 15:01:51 +0200
obwieszczenie ds. AU-02-6.6730.2.444.2018.MKW http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102817 „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi z garażem podziemnym i drogą wewnętrzną na działkach nr 149/5, 149/6, 149/7 obręb 34 Podgórze, budowa zjazdu z działki drogowej nr 149/11 obręb 34 Podgórze wraz z budową dojścia i chodnika, murów oporowych i przebudową skarpy na działce nr 149/11 obręb 34 Podgórze, rozbudową sieci wodociągowej na działkach nr 149/11, 149/19, 173/1 obręb 34 Podgórze, przy ul. Raciborskiej w Krakowie,”

]]>
Wed, 17 Oct 18 14:53:17 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102816 „Budowa gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia ST DN 200 na działkach nr 268, 75/1, 75/2, 75/3, 76/3, 85/1, 85/2, 86, 87, 88, 89, 90, 338, 339, 225/2, 225/3, 225/4, 225/5, 225/6, 225/8 obr. 58 Nowa Huta przy ulicy Wołodyjowskiego i ulicy Zagłoby w Krakowie”

]]>
Wed, 17 Oct 18 13:55:18 +0200
Obwieszczenie ds. AU-02-5.6730.2.289.2018.AFR http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102815 Obwieszczenie ds. AU-02-5.6730.2.289.2018.AFR o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji: „Budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej z wbudowanymi garażami na działkach nr 482/8, 482/7, 482/14, 482/11, 456/192, 671/7 obr. 49 jedn. ewid. Podgórze wraz z budową zjazdu na działkach nr 482/12, 482/13, 671/5, 671/8, 676/14, 676/16 obr. 49 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Pierackiego w Krakowie”.

]]>
Wed, 17 Oct 18 13:33:36 +0200
Informacja Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102813 Wed, 17 Oct 18 13:18:45 +0200 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102812 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 63 SDR11 na działkach nr 142/2, 142/3 obr. 41 Podgórze przy ul. Skotnickiej w Krakowie”.

]]>
Wed, 17 Oct 18 13:08:16 +0200
Obwieszczenie ds. AU-02-5.6730.2.694.2018.AFR http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102809 Obwieszczenie ds. AU-02-5.6730.2.694.2018.AFR (postanowienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy).

]]>
Wed, 17 Oct 18 12:51:18 +0200
OBWIESZCZENIE ds. AU-02-1.6733.360.2018.DBO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102806 „Budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN oraz sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia nN 0,4kV na dz. nr 154/1, 152/1, 151, 150, 149, 148 obr. 56 Podgórze przy ul. Telimeny w Krakowie”.

]]>
Wed, 17 Oct 18 12:05:40 +0200
Komunikat dotyczący CEIDG http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102805 Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii informuje, że w związku z pracami serwisowymi w dniu 18.10.2018 r. w godzinach 16:05-18:00 system CEIDG będzie niedostępny. Przepraszamy za utrudnienia. 

]]>
Wed, 17 Oct 18 11:56:05 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102803 „Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 437/1, 236/2, 153, 152/1, 154/8 obr. 16 Śródmieście przy ul. Widok w Krakowie”

]]>
Wed, 17 Oct 18 11:44:11 +0200
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102801 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULIC PODŁUŻNEJ I PYLNEJ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 17 października do 16 listopada 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag opisane zostały w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Wed, 17 Oct 18 11:29:28 +0200
OBWIESZCZENIE ds. AU-02-1.6733.334.2018.DBO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102800 „Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia na dz. nr 323/2, 569 obr. 11 Krowodrza przy ul. Przegon w Krakowie”

]]>
Wed, 17 Oct 18 10:49:06 +0200
OBWIESZCZENIE ds. AU-02-1.6733.334.2018.DBO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102799 „Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia na dz. nr 323/2, 569 obr. 11 Krowodrza przy ul. Przegon w Krakowie”

]]>
Wed, 17 Oct 18 10:46:16 +0200
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102794 Wed, 17 Oct 18 08:53:39 +0200 Wykaz obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102793 Wed, 17 Oct 18 08:48:30 +0200 Wykaz zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102792 Wed, 17 Oct 18 08:40:45 +0200 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102791 "Budowa osiedlowej sieci cieplnej na działkach nr 185/5, 183/5, 182/6, 181/5, 180/2, 303, 302, 301, 304/1, 304/2, 300, 314/1, 315, 297, 287, 289, 290, 281, 282/2, 285, 286, 288, 336/1 obr. 31 Krowodrza, 180/2, 180/1 obr. 30 Krowodrza w rejonie ulic Piaszczystej i Glogera w Krakowie".

]]>
Wed, 17 Oct 18 08:38:01 +0200
Wykaz części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę przez Gminę Miejską Kraków w trybie bezprzetargowym http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102789 Wed, 17 Oct 18 08:35:07 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 130_1 z dz. nr 236_4, 129, 128, 131_4 jedn. ewid. Podgórze obr 44 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102788 Wed, 17 Oct 18 08:26:10 +0200 Wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102787 Wed, 17 Oct 18 08:22:15 +0200 Wykaz części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102786 Wed, 17 Oct 18 08:08:35 +0200 WYKAZ dotyczący sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102785 Wed, 17 Oct 18 08:02:56 +0200 Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Krakowa dla obrębów ewidencyjnych nr nr: 26, 27, 28, 29, 30, 43 położonych w jednostce ewidencyjnej Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102601 Modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Krakowa dla obrębów ewidencyjnych nr nr: 26, 27, 28, 29, 30, 43 położonych w jednostce ewidencyjnej Krowodrza - zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania.

]]>
Wed, 17 Oct 18 00:00:02 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102778 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 63 SDR11 na działkach nr 23/4, 23/10, 23/11, 210/6 obr. 62 Podgórze przy ul. Widnokrąg w Krakowie.”

]]>
Tue, 16 Oct 18 15:01:40 +0200
Zmiana godzin przyjmowania stron i pracy kas w Urzędzie Miasta Krakowa w dniu 2 listopada 2018 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102777 W dniu 2 listopada 2018 r. (piątek) przyjmowanie stron w Urzędzie Miasta Krakowa odbywać się będzie do godziny 15.30.

]]>
Tue, 16 Oct 18 14:53:08 +0200
Zgłoszenie budowy-ul Myślenicka dz.70/2,283/3,283/2,282/14 obr.64 Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102776 Budowa sieci kanalizacji

]]>
Tue, 16 Oct 18 14:44:12 +0200
OBWIESZCZENIE DS. AU-02.2.6732.424.2018.ASM http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102765 Wygaszenie decyzji nr AU-2/7331/2472/10 z dnia 26.08.2010 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne, wraz z wewnętrzną infrastrukturą techniczną, na dz. nr 130 obr. 3 Śródmieście przy ul. Stradomskiej 17 w Krakowie”.

]]>
Tue, 16 Oct 18 14:34:00 +0200
Zgłoszenie budowy-ul Myślenicka dz.70/2,283/3,283/2,282/14 obr.64 Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102769 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Tue, 16 Oct 18 14:33:52 +0200
Dotacje w ramach Programu Małej Retencji - lista 11/2018 Z DNIA 16.10.2018 R. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102725 Tue, 16 Oct 18 14:27:13 +0200 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102721 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.” Przygotowanie i promocja XX Tygodnia Osób Niepełnosprawnych Kocham Kraków z Wzajemnością – Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych”.

]]>
Tue, 16 Oct 18 14:20:38 +0200
Informacja z zakresu planowania przestrzennego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102724 Od dnia 16 października 2018 r. obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: "CZYŻYNY - REJON ULICY ŚLIWKOWEJ", "GEN. BORA-KOMOROWSKIEGO - REJON KONCENTRACJI USŁUG", "OBSZAR ŁĄKOWY - REJON ULICY TYNIECKIEJ", "PRĄDNIK CZERWONY - WSCHÓD""REJON ULICY RODZINNEJ".

]]>
Tue, 16 Oct 18 14:15:20 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101981 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu przy ul. Skarbińskiego 14 i 16, przy placu zabawa dla dzieci.

]]>
Tue, 16 Oct 18 14:13:24 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania . http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102039 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 drzew z terenu przy ul. Piastowska 46.

]]>
Tue, 16 Oct 18 13:56:54 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102172 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu przy ul. Chełmońskiego 4.

]]>
Tue, 16 Oct 18 13:51:07 +0200
Pożyczki udzielane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102716 Tue, 16 Oct 18 13:39:42 +0200 OBWIESZCZENIE ds. AU-02-1.6733.262.2018.DBO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102714 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na dz. nr 18/23, 18/30, 18/31, 18/32, 18/38, 331/15, 331/5, 331/6, 331/7, 331/8, 331/13, 333/7, 333/10, 333/19, 333/20, 333/12, 333/15, 332/5, 334/1, 334/7 obr.3 Podgórze przy ul. Tynieckiej w Krakowie”.

]]>
Tue, 16 Oct 18 13:16:47 +0200
Zgłoszenie budowy- ul Witkowicka,Górka Narodowa dz.812,811,788/4,788/5,197/2,198/2,199/2,198/1,907 obr.29 Krowodrza, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102711 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Tue, 16 Oct 18 12:51:11 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Pękowicka dz.499 obr.25 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102667 Przebudowa fragmentu ulicy.

 

]]>
Tue, 16 Oct 18 12:29:31 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Włościańska dz.777,636/20 obr.2 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102666 Budowa i przebudowa miejskiej sieci wodociągowej.

]]>
Tue, 16 Oct 18 12:23:44 +0200
Zgłoszenie budowy - ul.przy Rondzie, Mosiężnicza dz.446/8,46/14 Śródmieście ,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102663 Przebudowa instalacji Klimatyzacji

]]>
Tue, 16 Oct 18 12:16:47 +0200
OBWIESZCZENIE ds. AU-02-1.6733.299.2018.DBO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102664 „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 356, 327/4, 327/2, 327/1 obr. 60 Podgórze przy ul. Kosocickiej w Krakowie”.

]]>
Tue, 16 Oct 18 12:12:00 +0200
OBWIESZCZENIE ds. AU-02-1.6733.273.2018.DBO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102607 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 125/7, 334/2 obr. 32 Nowa Huta przy ul. Ciekowiec w Krakowie”.

]]>
Tue, 16 Oct 18 11:32:31 +0200
CXIV sesja Rady Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102599 Została zwołana CXIV sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 24 października 2018 roku o godzinie 10:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

]]>
Tue, 16 Oct 18 09:45:09 +0200
KRAKÓW STAWIA NA TELEOPIEKĘ. STARTUJE PILOTAŻ PROGRAMU http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102598 Tue, 16 Oct 18 07:56:31 +0200 Obwieszczeni o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102185 "Realizacja przedsięwzięcia polegająca na budowie garaży podziemnych, miejsc postojowych naziemnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 142, 143/3, 144/2, części działki nr 177/2, obr. 51, Podgórze oraz działce nr 235 i części działki nr 233, obr. 52, Podgórze w Krakowie, dla inwestycji dotyczącej: budowy zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalnych z usługami z garażami podziemnymi, instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, naziemnymi stanowiskami postojowymi i zagospodarowaniem terenu przy ul. Wielickiej w Krakowie".

]]>
Mon, 15 Oct 18 15:11:16 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania . http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102596  „Budowa garażu podziemnego, parkingów naziemnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i drogową na działkach nr 72/2, 72/5, 72/6 obr. 3 Krowodrza w ramach inwestycji p.n.: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych, z usługami w parterze wraz z jednokondygnacyjnym garażem podziemnym, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, towarzyszącymi naziemnymi miejscami postojowymi, układem dróg wewnętrznych, elementami zagospodarowania terenu (szlabany, słupki oświetleniowe, elementy małej architektury, plac zabaw), zewnętrzną instalacją wodociągową oraz zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej oraz zewnętrzną instalacją wody opadowej, instalacjami zewnętrznymi NN oraz instalacjami wewnętrznymi (elektrycznymi oraz teletechnicznymi, wod.-kan., wentylacji, oddymiania, C.O. i C.W.U wraz z wymiennikownią) na działkach o numerach ewidencyjnych: 72/2, 72/5, 72/6 obr. 3 Krowodrza przy ulicy Bartosza Głowackiego 12 w Krakowie. Likwidacja istniejących pozostałości elementów uzbrojenia terenu t.j. instalacje elektryczne NN, przyłącze elektryczne NN, instalacja wodociągowa, instalacja kanalizacji ogólnospławnej, nieczynna instalacja gazowa na działkach ew. 72/2 i 72/6 obr. 3 Krowodrza przy ulicy Bartosza Głowackiego 12 w Krakowie”

]]>
Mon, 15 Oct 18 15:03:30 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, dz. 13/8, 30/71 obr. 9 Krowodrza, ul. Morelowa w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102595 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 15 Oct 18 14:45:07 +0200
Obwieszczenie ds. AU-02-2.6732.292.2018.KKŁ http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102592  

„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na cele hotelowe na działce nr 28 obr. 13 Śródmieście przy ul. Miodowej 25 w Krakowie”.

 

 

]]>
Mon, 15 Oct 18 14:06:02 +0200
Konsultacje projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2019-2022 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102590 Dyrektor Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Wieloletniego Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2019-2022.

]]>
Mon, 15 Oct 18 13:50:58 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102586 „Budowa sieci wodociągowej ø300 żeliwo sferoidalne w rejonie ulic Powstania Styczniowego i Krzyżówka w Krakowie, na działkach nr 383/1, 383/2, 384/2 obr.50 Krowodrza, 48/2, 54/7, 346, 410, 350/3, 350/4 obr.51 Krowodrza, 85/15 obr.53 Krowodrza”.

]]>
Mon, 15 Oct 18 12:52:27 +0200
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102581 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WITKOWICE - PÓŁNOC" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 15 października do 13 listopada 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag opisane zostały w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 15 Oct 18 11:23:42 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102582 „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn140 i dn63 na działkach nr 175/2, 373, 342/1, 12/104, 12/86, 168/2, 167/1, 167/3 obr. 55 Nowa Huta przy ul. Ciepłowniczej i Szafrańskiej w Krakowie”

]]>
Mon, 15 Oct 18 11:18:26 +0200
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 83_1, 75, 62 jedn. ewid. Śródmieście obr 146 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102568 Mon, 15 Oct 18 09:27:42 +0200 Obwieszczeni o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102186 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów z terenu ul. Lipińskiego 18 dz. nr 310/23 obr. 31 Podgórze.

]]>
Mon, 15 Oct 18 08:05:55 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102550 „Budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN oraz sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia nN 0,4kV przy ul. Brązowniczej w Krakowie, na działkach nr 198/5, 197/5 obr.5 Krowodrza”.

]]>
Fri, 12 Oct 18 14:50:30 +0200
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102187 Zawiadomienie o wydaniu decyzji  zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu ul. Księcia Józefa 357 dz. nr 160/21 obr. 20 Krowodrza.

]]>
Fri, 12 Oct 18 14:38:48 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102188 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu ul. Komandosów 9, ul. Komandosów 11, ul. Komandosów 17, ul. Słomiana 3, ul. Słomiana 9, ul. Słomiana 22, ul. Słomiana 13 przy ul. Komandosów 9.

]]>
Fri, 12 Oct 18 14:28:29 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102542 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu ul. Za Skłonem 6B dz. nr 4/7 obr. 19 Krowodrza

]]>
Fri, 12 Oct 18 14:22:57 +0200
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102540 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu ul. Lipińskiego 18 dz. nr 310/23 obr. 31 Podgórze

]]>
Fri, 12 Oct 18 14:11:47 +0200
Obwieszczenie ds. AU-02-2.6730.2.716.2018.WWY http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102539 Nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalno-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną, ze zmianą kształtu dachu frontowego i budową lukarn w połaci frontowej, budową tarasu w tylnej połaci dachu budynku frontowego, budową wejścia do lokalu usługowego z poziomu ulicy, budową windy, zmianą sposobu użytkowania części mieszkalnej budynku oraz poddasza na funkcję zamieszkania zbiorowego i lokalu mieszkalnego na parterze na cele usługowe, na działce nr 82 obr. 2 Śródmieście, przy ul. Morsztynowskiej 4 w Krakowie

]]>
Fri, 12 Oct 18 14:05:25 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102537 „Budowa sieci kanalizacji deszczowej na działce nr 818 obr. 34 Krowodrza przy ul. Stawowej w Krakowie”.

]]>
Fri, 12 Oct 18 13:20:47 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Bielańska dz.367/3,540/13 obr.21 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102536 Rozbudowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 12 Oct 18 13:15:27 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Przy Rondzie dz.446/15 obr.5 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102534 Budowa instalacji elektrycznej.

]]>
Fri, 12 Oct 18 13:12:34 +0200
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102531 OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULIC PACHOŃSKIEGO, WYKI, ŁOKIETKA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie projektu planu rozpocznie się w dniu 22 października 2018 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 12 Oct 18 12:13:18 +0200
MIASTO KRAKÓW URUCHAMIA KOLEJNY ŻŁOBEK. OD PONIEDZIAŁKU RUSZAJĄ ZAPISY. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102528 Fri, 12 Oct 18 11:25:50 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 24_1 z dz. nr 164_2, 25, 24_2, 24_4 jedn. ewid. Nowa Huta obr 13 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102525 Fri, 12 Oct 18 10:47:58 +0200 Obwieszczenie ds AU-02-2.6732.281.2018.KKŁ http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102523 nadbudowa , przebudowa i zmiana konstrukcji dachu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne nieużytkowej części poddasza, przebudowa parteru i piwnic wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele usługowe, przebudowa elewacji budynku frontowego (powiększenie otworów okiennych na ostatniej kondygnacji oraz zmiana okien na witryny z wejściami na parterze w budynku na działce nr 106/1 obr. 12 Śródmieście przy ul. Wąskiej 10 w Krakowie.

]]>
Fri, 12 Oct 18 10:47:21 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102524 "Przebudowa i budowa rozdzielczej sieci wodociągowej ze zmianą średnicy na Dn 400 mm na działkach nr 319, 320 obr. 31 Krowodrza oraz 759 obr. 42 Krowodrza przy ul. Zielińskiej i Piaszczystej w Krakowie".

]]>
Fri, 12 Oct 18 10:45:27 +0200
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102522 Budowa z przebudową linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice, odcinek 7 – Kraków Bieżanów do granicy projektu (od km 9.330 do km 16.371 linii kolejowej nr 91) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice (od km 67.200 do km 70.799 linii nr 133 i od km 0.000 do 16.000 linii nr 91) wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej na odcinku Kraków Główny - Kraków Płaszów, w ramach projektu POIS 7.1-74.

]]>
Fri, 12 Oct 18 10:42:29 +0200
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 368_1 z dz. nr 499 jedn. ewid. Podgórze obr 90 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102521 Fri, 12 Oct 18 10:09:59 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 153 z dz. nr 1170 jedn. ewid. Śródmieście obr 23 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102520 Fri, 12 Oct 18 09:59:38 +0200 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102519 „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ogólnospławnej na działkach nr 279/17, 469/4, 491, 468/10 obr. 7 Podgórze w rejonie ulicy Kamieniarskiej w Krakowie”

]]>
Fri, 12 Oct 18 09:31:18 +0200
Zawiadomienie ws. AU-01-1.6740.1.2554.2017.MDY http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102516 postępowanie wznowione w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13.12.2016 r. nr 3010/2016 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Budowa zespołu 22 budynków mieszkalnych jednorodzinnych (w zabudowie bliźniaczej i wolnostojącej) wraz z zagospodarowaniem terenu, ogrodzeniem, drogą dojazdową, instalacjami wewnętrznymi w terenie: oświetlenia terenu, energetycznymi i teletechnicznymi, gazowymi, wodnymi, kanalizacyjnymi i instalacjami wewnętrznymi w budynkach: gazowymi, grzewczymi, wodno-kanalizacyjnymi, wentylacji mechanicznej i elektrycznymi na działkach nr 1024/2, 1026/2, 1027/2, 1028/2 obr.33 Krowodrza przy ul. Piaskowej w Krakowie, jako I ETAP budowy zespołu 26 budynków mieszkalnych jednorodzinnych (w zabudowie bliźniaczej i wolnostojącej) wraz z zagospodarowaniem terenu, ogrodzeniem drogą dojazdową instalacjami wewnętrznymi w terenie: oświetlenia terenu, energetycznymi i teletechnicznymi, gazowymi, wodnymi, kanalizacyjnymi i instalacjami wewnętrznymi w budynkach: gazowymi, grzewczymi, wodno-kanalizacyjnymi, wentylacji mechanicznej i elektrycznymi na działkach nr 1024/2, 1026/2, 1027/2, 1028/2 obr. 33 Krowodrza oraz budowa zjazdu na działkę nr 1497/2 obr. 33 Krowodrza przy ul. Piaskowej i ul. Stelmachów w Krakowie" (sygnatura sprawy: AU-01-1.6740.1.1903.2016.APO)

]]>
Fri, 12 Oct 18 08:00:34 +0200
XII edycja akcji „Podzielmy się ciepłem”, trwa nabór wniosków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102487 Dyrektor Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa ogłasza nabór wniosków w ramach XII edycji akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem”. Celem akcji jest wsparcie organizacji pozarządowych.

]]>
Tue, 16 Oct 18 13:39:11 +0200
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102295 „Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej AGH wraz z układem komunikacyjnym i infrastrukturą zewnętrzną na działkach nr 333/5, 333/6, 333/7, 276/15, 276/22, 276/23, 272/8, 272/30, 272/31, 124/4, 123/4, 123/5, 122/9, 122/3, 122/4, 122/7, 121/1, 140/3, 140/4, 140/5, 140/8, 140/11, obręb 5 Krowodrza w rejonie ul. Buszka, ul. Tokarskiego, ul. Armii Krajowej w Krakowie”.

]]>
Thu, 11 Oct 18 15:28:34 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102511 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przy ul. Potrzask w Krakowie, na działkach nr 243, 244/1, 244/2, 261/2 obr. 102 Podgórze”

]]>
Thu, 11 Oct 18 14:48:30 +0200
Wykaz części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę przez Gminę Miejską Kraków w trybie bezprzetargowym http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102507 Thu, 11 Oct 18 13:37:23 +0200 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Kraków-Miasta na Prawach Powiatu, przeznaczonej do ustanowienia prawa użytkowania na czas określony 30 lat http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102503 Thu, 11 Oct 18 13:18:21 +0200 Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej współużytkowników wieczystych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102502 Thu, 11 Oct 18 13:10:35 +0200 Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej współużytkowników wieczystych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102499 Thu, 11 Oct 18 13:01:37 +0200 Obwioeszczenie ds AU-02-2.6732.290.2018.KKŁ http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102495 budowa budynku mieszkalnego z usługami i garażem podziemnym przy ul. Halickiej wraz z infrastrukturą techniczną na dz. 89/5,89/6, 90/1,91/1 ,112/6, 141/2,147/1,156/4 obr. 12 Śródmieście , wjazdy z działek 147/1, 141/2,156/4 obr. 12 Śródmieście, przy ul. Halickiej w Krakowie.

 

]]>
Thu, 11 Oct 18 12:09:38 +0200
OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ZAŁATWIENIA PETYCJI WIELOKROTNEJ http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102477 OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ZAŁATWIENIA PETYCJI WIELOKROTNEJ W SPRAWIE NIEDOPUSZCZENIA DO ZABUDOWY KORYTARZA PRZEWIETRZANIA MIASTA, PRZEBIEGAJĄCEGO NA OBSZARZE CHEŁMU

]]>
Thu, 11 Oct 18 11:28:11 +0200
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102485 Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z nieruchomości przy ul. ul.Porucznika Halszki 15 dz. nr 508/6 obr. 48 Podgórze.

]]>
Thu, 11 Oct 18 10:22:55 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102482 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 193/5, 43, 3/4, 2/9, 2/10, 2/12, 2/13, 2/1, 2/16 obr. 7 Krowodrza przy ul. Pylnej w Krakowie”

]]>
Thu, 11 Oct 18 09:44:23 +0200
OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ZAŁATWIENIA PETYCJI WIELOKROTNEJ http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102476 OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ZAŁATWIENIA PETYCJI WIELOKROTNEJ W SPRAWIE WYKUPU „LASU BORKOWSKIEGO” PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KRAKÓW

]]>
Thu, 11 Oct 18 09:01:27 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Agatowa, Kraków 260, 191/5, 191/3, 179/5, 179/6, 177/2, 176/2, 175/2, 171/3, 171/5/; obr. 104; jedn. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102479 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Agatowa, Kraków 260, 191/5, 191/3, 179/5, 179/6, 177/2, 176/2, 175/2, 171/3, 171/5/; obr. 104; jedn. ewid. Podgórze

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 11 Oct 18 08:54:24 +0200
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102296 ,,Zespół budynków wielorodzinnych z usługami ul. Kobierzyńska /Pychowicka w Krakowie, teren inwestycji działki nr 228/2, 240, 285/5, 285/6, 285/10, 285/11 obr. 9, Podgórze, wjazdy i infrastruktura działki nr 275/1 (ul. Pychowicka) i 276/16 (ul. Kobierzyńska) obr. 9 Podgórze"

]]>
Wed, 10 Oct 18 15:21:46 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/1/14 ul. Bonarka 16 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102466 Wed, 10 Oct 18 14:52:02 +0200 Obiweszczenie o wszczęciu postępowania - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102464 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń do poboru wody podziemnej oraz pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w ilości 0,00083 m3/s oraz Qdop r=9000 m3/rok dla bazy obsługi komunikacji w Krakowie, ul. Bazarowa, na działce nr 266 obręb 0022 Podgórze, m. Kraków.

]]>
Wed, 10 Oct 18 14:26:43 +0200
OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102463 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 31/3, 350/4, 350/5, 350/6, 127/1, 129, 130 obr. 60 Podgórze przy ul. Kliniec w Krakowie”

]]>
Wed, 10 Oct 18 14:21:18 +0200
OBWIESZCZENIE MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102459 "Przebudowa linii kolejowej nr 133 - stacja Kraków Mydlniki (km 62,400 - 65,400 linii nr 133) - Obiekt 14", realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego: Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze - Katowice - Kraków.

]]>
Wed, 10 Oct 18 13:30:30 +0200
Obwieszczenie ds. Au-02-5.6730.2.963.2017.AFR http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102456 Obwieszczenie do ssprawy ustalenia warunków zabudowy pn.: "Budowa zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej z garażami podziemnymi, naziemnymi miejscami parkingowymi, infrastrukturą techniczną (w tym m.in.: instalacjami wodnymi, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej, C.O. wraz z wymiennikownią, wentylacji mechanicznej i elektrycznej oraz instalacjami zewnętrznymi w zakresie m.in. kanalizacji opadowej ze zbiornikiem retencyjnym, przepusty komunikacyjne na rowie Młynny Kobierzyński, urządzeniami wodnymi i oświetleniem terenu) i komunikacyjną oraz zagospodarowaniem terenu na działce nr 103, 101/2, 101/25, 107,  obr. 43, jedn. ewid. Podgórze oraz dodatkowo w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej (w tym zjazd z istniejącej drogi wewnętrznej) na części działek nr 101/21, 101/22, 101/23, 101/24, 101/25, 101/26, 101/30, 101/31, 101/36, 101/37, 103, 104, 105, 109, 364/9, 364/60, 364/61, 364/62, obr. 43, jedn. ewid. Podgórze przy ul. Obozowej w Krakowie". "

]]>
Wed, 10 Oct 18 13:03:23 +0200
Obwieszczenie ds. Au-02-5.6730.2.962.2017.AFR http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102455 Obwieszczenie do sprawy o ustalenie warunków zabudowy pn.: "Budowa zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej z garażami podziemnymi, naziemnymi miejscami parkingowymi, infrastrukturą techniczną (w tym m.in.: instalacjami wodnymi, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej, C.O. wraz z wymiennikownią, wentylacji mechanicznej i elektrycznej oraz instalacjami zewnętrznymi w zakresie m.in. kanalizacji opadowej ze zbiornikiem retencyjnym, przepusty komunikacyjne na rowie Młynny Kobierzyński, urządzeniami wodnymi i oświetleniem terenu) i komunikacyjną oraz zagospodarowaniem terenu na działce nr 103, 101/2, 101/25, 107, obr. 43, jedn. ewid. Podgórze oraz dodatkowo w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej (w tym zjazd z istniejącej drogi wewnętrznej) na części działek nr 101/21, 101/22, 101/23, 101/24, 101/25, 101/26, 101/30, 101/31, 101/36, 101/37, 103, 104, 105, 109, 364/9, 364/60, 364/61, 364/62, obr. 43, jedn. ewid. Podgórze przy ul. Obozowej w Krakowie".

]]>
Wed, 10 Oct 18 12:52:54 +0200
Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej ul.Wodzickich dz.83 obr.26 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102452 Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej

]]>
Wed, 10 Oct 18 12:45:19 +0200
Zgłoszenie przebudowy przyłączy cieplnych do budynków ul. Lasówka dz. 149/2,149/4,149/5 obr.18 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102451 Zgłoszenie przebudowy przyłączy cieplnych

]]>
Wed, 10 Oct 18 12:41:35 +0200
Zgłoszenie przebudowy sieci oświetlenia ulicznego ul.Kawiory dz.71/10,772/25,772/41 obr.4 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102450 Zgłoszenie przebudowy sieci oświetlenia ulicznego

]]>
Wed, 10 Oct 18 12:38:20 +0200
Obiweszczenie ds. AU-02-5.6730.2.961.2017.AFR http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102449 Wniosek o zawieszenie postępowania pn.: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (do trzech obiektów na wspólnym garażu) z garażem podziemnym, naziemnymi miejscami parkingowymi, infrastrukturą techniczną (w tym m.in.: instalacjami wodnymi, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej, C.O. wraz z wymiennikownią, wentylacji mechanicznej i elektrycznej oraz instalacjami zewnętrznymi w zakresie m.in. kanalizacji opadowej ze zbiornikiem retencyjnym, przepusty komunikacyjne na rowie Młynny Kobierzyński, urządzeniami wodnymi i oświetleniem terenu) i komunikacyjną oraz zagospodarowaniem terenu na działce nr 107 obr. 43 jedn. ewid. Podgórze oraz dodatkowo w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej (w tym zjazd z istniejącej drogi wewnętrznej) na części działek nr 101/36, 101/37, 101/21, 101/22, 101/23, 101/24, 101/25, 101/26, 101/30, 101/31, 103, 104, 105, 109, 364/9, 364/60, 364/61, 364/62, 109, 105, 104 obr. 43, jedn. ewid. Podgórze przy ul. Obozowej w Krakowie".

 

]]>
Wed, 10 Oct 18 12:15:33 +0200
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102445 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "SKOTNIKI I KOSTRZE - OBSZAR ŁĄKOWY" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 10 października do 15 listopada 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag opisane zostały w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Wed, 10 Oct 18 12:07:04 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102446 „Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN na działkach nr 234/1, 234/2, 234/3, 240, 241/1, 241/2, 257/1, 257/2, 257/3, 259, 260, 261, 263, 276, 277, 294, 428, 431, 499 obr. 39 Nowa Huta przy ul. Kłosowej w Krakowie”.

]]>
Wed, 10 Oct 18 11:23:16 +0200
Transport osób niepełnosprawnych podczas wyborów samorządowych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102441 Wed, 10 Oct 18 09:14:15 +0200 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania . http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102410 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy ul. Zawiła 44 dz. nr 768/9 obr. 68 Podgórze.

]]>
Wed, 10 Oct 18 09:02:41 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102439 „Rozbudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia DN 160 PE, DN 63 PE, ciśnienie 100 kPa na działkach nr 271/6, 285, 309/1, 194/7, 725, 726, 304 obr. 46 Nowa Huta przy ul. Samostrzelnika w Krakowie.”

]]>
Wed, 10 Oct 18 08:51:29 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102438 „Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach nr 273, 254/3 obr. 49 Krowodrza przy ul. Kurozwęckiego w Krakowie”

]]>
Wed, 10 Oct 18 08:48:28 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102437 „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 270/4 - część, 288, 289 obr. 16 j.ew. Krowodrza przy ulicy Wodociągowej w Krakowie”

]]>
Wed, 10 Oct 18 08:45:09 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102436 „Budowa miejskiej sieci wodociągowej DN100 w rejonie ul. Okrąg w Krakowie, na działkach nr 193/3, 116/1, 128/6, 128/7, 128/17, 128/15, 133/2 obr. 20 Krowodrza”.

]]>
Wed, 10 Oct 18 08:42:12 +0200
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 16 z dz. nr 14, 15_2, 15_1, 130 jedn. ewidn. Podgórze obr 20 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102435 Wed, 10 Oct 18 08:38:37 +0200 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102434 „Budowa miejskiej sieci wodociągowej DN 100 (PEø110) mm wraz z budową miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej dn 25 cm na działkach nr 292/4, 661, 290/9 i części działki nr 675 obr. 10 Krowodrza w ulicy 28 Lipca 1943 w Krakowie”

]]>
Wed, 10 Oct 18 08:38:29 +0200
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 139_2 z dz. nr 141 jedn. ewid. Podgórze obr 4 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102432 Wed, 10 Oct 18 08:32:10 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 6 z dz. nr 5_2, 6_5, 7 jedn. ewidn. Krowodrza obr 23 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102431 Wed, 10 Oct 18 08:25:44 +0200 O B W I E S Z C Z E N I E P r e z y d e n t a M i a s t a K r a k o w a o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102430 „Budowa Trasy Łagiewnickiej – etap V: Budowa odcinka od ul. Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia do ul. Totus Tuus wraz z włączeniem ul. Totus Tuus do Trasy Łagiewnickiej oraz budową i przebudową sieci infrastruktury technicznej"

]]>
Wed, 10 Oct 18 07:39:15 +0200
O B W I E S Z C Z E N I E Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102429 „Rozbudowa ul. Łokietka w Krakowie od ul. Kaczorówka do ul. Gaik“

]]>
Wed, 10 Oct 18 07:34:30 +0200
Decyzja Nr 173_2018 dotycząca rozdzielenia nieruchomości połączonych w dz. 234_1, 406 i 466 obr. 44 Nowa Huta znak sprawy GD-6.6620.4.19.2018 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102424 Tue, 09 Oct 18 13:25:41 +0200 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Odmętowa dz.190/1 obr.56 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102423 Budowa budynku jednorodzinnego.

]]>
Tue, 09 Oct 18 13:11:37 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Prandoty dz.141/4,141/6,177,178 obr.7 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102422 Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej.

]]>
Tue, 09 Oct 18 13:08:46 +0200
Zawiadamienie o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Krakowa dla obrębów ewidencyjnych nr nr: 34, 40, 47, 48, 49, 50 położonych w jednostce ewidencyjnej Krowodrza. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102409 Zawiadamienie o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Krakowa dla obrębów ewidencyjnych nr nr: 34, 40, 47, 48, 49, 50 położonych w jednostce ewidencyjnej Krowodrza.

]]>
Tue, 09 Oct 18 12:14:59 +0200
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102408 Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu ul. Słomiana 5, 13, 15, 26, zgodnie z art. 85 § 1 k.p.a. zawiadamiam że w dniu 29.11.2018 r. o godz. 12:00 odbędą się oględziny drzew wnioskowanych do usunięcia. Oględziny rozpoczną się na terenie przy ul. Słomianej 5.

]]>
Tue, 09 Oct 18 12:07:01 +0200
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102411 Zawiadomienie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu ul. Słomiana 5.

]]>
Tue, 09 Oct 18 12:05:30 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację drogi http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102407 „Rozbudowa ulicy Morelowej w Krakowie jako drogi gminnej klasy D"

]]>
Tue, 09 Oct 18 11:50:09 +0200
Rozpatrzenie wniosków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102404 Rozpatrzenie wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "LAS BORKOWSKI" (-> Odnośnik do rozpatrzenia wniosków)

]]>
Tue, 09 Oct 18 09:59:30 +0200
Konsultacje projektu „Programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków 2.0” na lata 2018-2023”. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102403 Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Krakowa do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków 2.0” na lata 2018-2023”.

]]>
Tue, 09 Oct 18 09:54:23 +0200
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102395 Budowa obiektu magazynowego z zapleczem biurowo-socjalnym oraz z towarzyszącą infrastrukturą, zlokalizowanego przy ul. Ujastek w Krakowie na działce o nr ewid. 4/18 oraz części działki o nr ewid. 4/17 obręb 20 Nowa Huta.

]]>
Tue, 09 Oct 18 08:08:54 +0200
Mecenas Kultury Krakowa roku 2017 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102389 Mon, 08 Oct 18 14:55:50 +0200 OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102388 „Budowa i przebudowa drogi rowerowej oraz publicznie dostępnego samorządowego ciągu pieszego wraz z obiektami małej architektury i zielenią towarzyszącą, budowa i przebudowa instalacji oświetlenia ulicznego oraz budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr 179/27, 95, 302, 325/1, 325/6, 325/7, 325/8 obr. 8 Śródmieście przy ul. Pawiej w Krakowie”

]]>
Mon, 08 Oct 18 14:54:47 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102387 „Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN na działkach nr 248, 249 obr. 29 Nowa Huta, 95/2 obr. 30 Nowa Huta przy ul. Zakępie w Krakowie”

]]>
Mon, 08 Oct 18 14:49:45 +0200
Zgłoszenie przebudowy i rozbudowy budynku jednorodzinnego polegająca na dobudowie wiatrołapu , zabudowie ogrodu zimowego w formie zadaszenia nad tarasem i wykonanie jaskółek wraz z wykonaniem zadaszenia nad miejscami postojowymi ul.Marynarska dz. 100/21 obr.7 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102386 Zgłoszenie przebudowy i rozbudowy budynku jednorodzinnego

]]>
Mon, 08 Oct 18 14:49:40 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102385 „Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 15 kV na działce nr 327/4 obr. 67 Podgórze w rejonie ul. Torowej w Krakowie”

]]>
Mon, 08 Oct 18 14:47:02 +0200
obwieszczenie ds. AU-02-6.6730.2.889.2018.MKW http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102384 „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem na działce nr 180/1 obręb 42 Podgórze wraz z wjazdem z działki drogowej nr 201/1 obręb 42 Podgórze oraz wszelkimi niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi, przy ul. Kwiecistej w Krakowie”,

]]>
Mon, 08 Oct 18 14:35:13 +0200
OBWIESZCZENIE DS. AU-02-2.6732.169.2018.ASM http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102380 Wygaszenie decyzji nr AU-2/6730.2/1288/2012 z dnia 31.05.2012 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa istniejącego lokalu pubu na parterze budynku wielorodzinnego z usługami dla powiększenia sali konsumpcyjnej, na dz. nr 16/2, obr. 13 Śródmieście przy ul. Miodowej w Krakowie”

]]>
Mon, 08 Oct 18 13:25:21 +0200
Oferta realizacji ekspertyzy dotyczącej oceny dokonanych zmian stanu wody na gruncie na terenie nieruchomości przy ul. Podgórki Tynieckie w Krakowie i wpływu tych zmian na stosunki wodne na działkach sąsiednich. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102378 Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa przedstawia ofertę realizacji zamówienia nt.:

Ocena dokonanych zmian stanu wody na gruncie w związku eksploatacją przydomowej oczyszczalni ścieków z odprowadzeniem ścieków do gruntu, na terenie nieruchomości przy ul. Podgórki Tynieckie w Krakowie i jej wpływem na stosunki wodne na działkach sąsiednich wraz z określeniem występujących szkód na terenie działek, jeżeli takie wystąpiły.

]]>
Mon, 08 Oct 18 13:15:27 +0200
OBWIESZCZENIE DS. AU-02-2.6732.423.2018.ASM http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102379 Wygaszenie decyzji Nr AU-2/6730.2/368/2011 z dnia 11.02.2011 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalno-usługowego (wielorodzinnego z usługami w parterze) i oficyny (budynku usługowo-biurowego) na budynek usługowy (hotel z restauracją i zapleczem usługowym) oraz budowa parkingu naziemnego na działkach nr 95/2, 95/3 i 95/6 obr. 3 jedn. ewid. Śródmieście oraz wjazdami z działki nr 165/2 obr. 3 jedn. ewid. Śródmieście przy ul. Stradomskiej w Krakowie”.

]]>
Mon, 08 Oct 18 13:12:59 +0200
OBWIESZCZENIE DS. AU-02-2.6732.422.2018.ASM http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102377 Wygaszenie decyzji Nr AU-2/6730.2/727/2011 z dnia 22.03.2011 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa oficyn w miejscu istniejących budynków w granicy z działkami nr 50, 51, 52, 45/1 i 47, przebudowa lewej oficyny w granicy z działkami nr 50 i 49/2, zmiana sposobu użytkowania strychu w kamienicy głównej na cele mieszkalne, zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na parterze na lokal usługowy, przebudowa części parteru i piwnic kamienicy głównej związana z budową garażu podziemnego oraz budową stacji transformatorowej wnękowej na poziomie garażu oraz wjazdu na działce nr 48 obr. 3 Śródmieście wraz z infrastruktura techniczną na działkach nr 48 i 164 obr. 3 Śródmieście przy ul. Św. Sebastiana 16 w Krakowie”

]]>
Mon, 08 Oct 18 12:45:40 +0200
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102375 „Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 437/1, 236/2, 153, 152/1, 154/8, 154/9 obr. 16 Śródmieście przy ul. Widok w Krakowie"

]]>
Mon, 08 Oct 18 11:58:16 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102372 „Budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN oraz budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia nN 0,4 kV na działkach nr 235/31, 235/41 obr. 47 Podgórze przy ul. Aleksandra Fredry w Krakowie”.

]]>
Mon, 08 Oct 18 11:31:24 +0200
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102371 Budowa odcinka sieci kablowej elektroenergetycznej 15 kV Podbory - Spytkowice na działce nr 396 obr. 67, jedn. ewid. Podgórze, Kraków.

]]>
Mon, 08 Oct 18 11:23:44 +0200
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102370 Budowa z przebudową linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice, Odcinek 3 – obiekty mostowe nad rzeką Wisłą (od km 1.750 do km 2.010 LK91), w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice (od km 67.200 do km 70.799 linii nr 133 i od km 0.000 do 16.000 linii nr 91) wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów – Kraków Bieżanów, w ramach projektu POIŚ 7.1 – 74.

]]>
Mon, 08 Oct 18 11:14:42 +0200
Informacja o umorzeniu postępowania / ul. Warneńczyka, Zamoyskiego i Rejtana / dz. nr 186, 518, obr. 12 Podgórze i dz. nr 509, 510, 533, 534, 535, obr. 13 Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102369 Informacja o umorzeniu postępowania

]]>
Mon, 08 Oct 18 11:04:29 +0200
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek zgodnie z załącznikiem jedn. ewidn. Nowa Huta obr 3, 4, 10, 11 i 13 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102368 Mon, 08 Oct 18 10:29:27 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 397_2 z dz. nr 542_1 jedn. ewidn. Podgórze obr 108 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102365 Mon, 08 Oct 18 08:40:23 +0200 Zawiadomienie o czynnosciach ustalenia przebiegu granic dz. nr 283_1 z dz. nr 283_3, 522, 533, 284 jedn. ewidn. Krowodrza obr 40 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102362 Mon, 08 Oct 18 08:29:41 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 240_1 i 240_2 z dz. nr 245, 244_2, 241_1, 241_2, 493 jedn. ewid. Podgórze obr 60 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102361 Mon, 08 Oct 18 08:22:02 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 510 z dz. nr 221_2, 214, 215, 208, 209, 210, 212, 207_16 jedn. ewid. Podgórze obr 87 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102360 Mon, 08 Oct 18 08:14:41 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Czajna - boczna, dz. nr 144/18, 144/19, 144/32 obr. 60 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102359 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 08 Oct 18 07:47:57 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Czajna - boczna, dz. nr 144/18, 144/19, 144/32 obr. 60 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102352 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 08 Oct 18 07:43:49 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Słotna/Jasnogórska, dz. nr 258, 244, 1093 obr. 34 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102351 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 08 Oct 18 07:41:14 +0200
Internetowa rezerwacjia wizyt w USC - przywrócenie usługi http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102341 Przywrócenie usługi internetowej rezerwacji wizyt w Urzędzie Stanu Cywilnego

]]>
Fri, 05 Oct 18 16:01:11 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Tyniecka dz.430/1,430/6,430/7,430/9,431/1,431/5,431/6,431/8,533 obr.2 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102340 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 05 Oct 18 15:07:14 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.oś.Wandy dz.161 obr.47 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102339 Budowa instalacji ciepłej wody użytkowej.

]]>
Fri, 05 Oct 18 15:03:46 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Sokola dz.877/8 obr.21 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102338 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 05 Oct 18 15:00:56 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Hynka dz.368,157/361,157/362,157/100,157/101 obr.7 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102337 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 05 Oct 18 14:58:03 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Lubostroń, Bunscha, Czerwone Maki na dz. nr 477/14, 477/16 obr. 41 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102334 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 05 Oct 18 14:35:06 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102333 „Przebudowa i budowa sieci wodociągowej DN 100/150 mm wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej DN 200/400 mm na działkach nr 432/2, 431/1, 449/7, 449/8, 449/9, 327/1 obręb 6, Krowodrza w ul. Pamiętnej i Hamernia w Krakowie”.

]]>
Fri, 05 Oct 18 14:34:32 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102332 „Budowa budynku szkoły podstawowej z oddziałami nauczania początkowego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 7 przy ul. Skotnickiej 86 w Krakowie, na działkach nr 63/1, 63/2, 265/1 obr.40 Podgórze”.

]]>
Fri, 05 Oct 18 14:31:51 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102331 „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV w ramach skablowania istniejącej sieci napowietrznej SN-15kV „JUGOWICE” na działkach nr 32, 564, 561/1, 563/4, 566/2, 567/2, 568/1, 563/5, 561/4, 561/3, 498/1 obr. 90 Podgórze przy ulicy Babiego Lata w Krakowie”

]]>
Fri, 05 Oct 18 14:28:57 +0200
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102315 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULIC PODŁUŻNEJ I PYLNEJ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie projektu planu rozpocznie się w dniu 17 października 2018 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 05 Oct 18 11:29:21 +0200
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102314 Budowa z przebudową linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice, Odcinek 4 – od obiektów mostowych nad rzeką Wisłą do stacji Kraków Płaszów (od km 2.010 do km 2.600 LK91)

]]>
Fri, 05 Oct 18 11:20:16 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102313 „Budowa podziemnej osiedlowej sieci ciepłowniczej na działkach nr 30, 31/1, 32/1 obr. 6 Nowa Huta przy al. Jana Pawła II 39 w Krakowie”.

]]>
Fri, 05 Oct 18 11:08:11 +0200
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102312 ,,Realizacja instalacji do powierzchniowej obróbki przedmiotów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych na działkach 207/2, 340/2 zlokalizowanej w budynku usługowym Centrum Logistycznego nr 1A przy ul. Ciepłowniczej 54 w Krakowie na działkach nr 207/2, 340/2, 185/2 i 350/1 obr. 55 Nowa Huta" .

]]>
Fri, 05 Oct 18 11:02:41 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102311 "Budowa sieci wodociągowej DN 100 mm o długości do 65 m oraz sieci kanalizacji sanitarnej DN 250 - 300 mm o długości do 205 m na działkach nr 204, 24/16, obr. 19 Krowodrza przy ul. Rzepichy w Krakowie".

]]>
Fri, 05 Oct 18 10:07:43 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102310 „Budowa sieci wodociągowej DN100/150 oraz sieci kanalizacji sanitarnej ø 250/300mm na działkach nr 192/3, 54/4, 54/8, 54/51, 71/2, 71/1, 196/3 obr. 7 Krowodrza w rejonie ul. Wiosennej w Krakowie”

]]>
Fri, 05 Oct 18 10:03:34 +0200
OBWIESZCZENIE ds. AU-02-2.6730.2.450.2018.ASM http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102309 Przebudowa poddasza (polegająca na jego doświetleniu przy pomocy okien połaciowych) oraz zmiana sposobu użytkowania budynku frontowego na budynek zamieszkania zbiorowego-biurowo-handlowo-usługowy na dz. nr 41/4 obr. 145 Śródmieście przy ul. Smoleńsk 33 w Krakowie

]]>
Fri, 05 Oct 18 09:54:28 +0200
Dotacje w ramach Programu Małej Retencji - lista 10/2018 z 04.10.2018 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102305 Fri, 05 Oct 18 09:08:08 +0200 O B W I E S Z C Z E N I E P r e z y d e n t a M i a s t a K r a k o w a http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102304 „Budowa Trasy Łagiewnickiej – etap II: budowa odcinka od skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego do ul. Ludwisarzy wraz z budową i przebudową sieci infrastruktury technicznej"

]]>
Fri, 05 Oct 18 08:37:06 +0200
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102302 Zawiadomienie o wydaniu decyzji znak WS-05.6131.1.426.2018.AŻ zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu przy ul. Gołaśka 14 dz. nr 506/53 obr. 48 Podgórze.

]]>
Fri, 05 Oct 18 08:33:50 +0200
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację drogi http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102303 „Budowa ul. Brązowniczej na odcinku od skrzyżowania z ul. Przybyszewskiego do zjazdu na drogę wewnętrzną – ul. Spiżową w Krakowie wraz z jego przebudową oraz budową i przebudową sieci infrastruktury technicznej"

]]>
Fri, 05 Oct 18 08:31:19 +0200
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102301 "Budowa centrum handlowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą, naziemnych miejsc parkingowych wraz z infrastrukturą" w ramach inwestycji p.n. Budowa obiektu handlowo - usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu, parkingami naziemnymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, wiatami, dojazdami, budowlami i urządzeniami technicznymi, zlokalizowanymi w Krakowie, przy ul. Kobierzyńskiej.

]]>
Thu, 04 Oct 18 16:00:08 +0200
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102300 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu przy ul. Zdunów 18F dz. nr 364/58 obr. 43 Podgórze.

]]>
Thu, 04 Oct 18 15:51:40 +0200
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102299 Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z nieruchomości przy ul.Wysłouchów 35 dz. nr 198/3 obr. 65 Podgórze.

]]>
Thu, 04 Oct 18 15:45:14 +0200
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102298 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów z terenu przy ul.Beskidzka 35 dz. nr 506/21 obr. 48 Podgórze, ul.Beskidzka 26 dz. nr 506/44 obr. 48 Podgórze, ul.Gołaśka 6 dz. nr 506/55 obr. 48 Podgórze, ul.Gołaśka 7 - ul. Witosa dz. nr 506/82 obr. 48 Podgórze, ul.Sanocka 7 dz. nr 506/91 obr. 48 Podgórze, ul.Sanocka 9 dz. nr 506/33 obr. 48 Podgórze, ul.Sas-Zubrzyckiego 4 - ul. Modra 10E dz. nr 506/82 obr. 48 Podgórze.

]]>
Thu, 04 Oct 18 15:38:51 +0200
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102291 Zawiadomienie o wydaniu decyzji  zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu przy ul.Dauna 66a dz. nr 810/2 obr. 49 Podgórze.

]]>
Thu, 04 Oct 18 15:13:19 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem i hydrantem ul.Zaporębie dz. 26/2,29/4 obr.35 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102292 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Thu, 04 Oct 18 15:06:09 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102293 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Tadeusza Śliwiaka w Krakowie, na działce nr 376/14 obr. 106 Podgórze”

]]>
Thu, 04 Oct 18 15:05:38 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Wrobela dz. 276/10,168/6,98/9,99/18,99/19 obr.107 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102290 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Thu, 04 Oct 18 15:03:17 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102289 „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Dobrowolskiego w Krakowie, na działkach nr 257, 278/1 obr. 40 Podgórze”

]]>
Thu, 04 Oct 18 15:02:10 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102288 „Budowa miejskiej sieci wodociągowej DN 100-160 mm i miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej DN 250-300 mm na działce nr 259/1 obr. 40 Podgórze przy ul. Winnickiej w Krakowie.”

]]>
Thu, 04 Oct 18 14:58:56 +0200
OBWIESZCZENIE ds.AU-02-7.6730.2.385.2018.RKB http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102285 PREZYDENT MIASTA KRAKOWA                                       

AU-02-7.6730.2.385.2018.RKB                                                     Kraków, dnia 04.10.2018r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zmianami), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 04.10.2018r., postanowienia o zmianie terminu przewidzianego w K.p.a. do załatwienia sprawy w postępowaniu znak AU-02-7.6730.2.385.2018.RKB.

Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 04.10.2018r.

 

Z treścią ww. postanowienia strona postępowania może zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek - piątek w godz. 7.40 – 15.00.

 

 

]]>
Thu, 04 Oct 18 14:31:25 +0200
Obwieszczenie ds. AU-02-2.6730.2.781.2018.WWY http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102281 Budowa oficyny mieszkalno-usługowej z podpiwniczeniem, poddaszem użytkowym, oranżerią i zagospodarowaniem terenu na działce nr 108 obr. 60 Śródmieście, przy ul. Karmelickiej 27 w Krakowie

]]>
Thu, 04 Oct 18 13:40:27 +0200
OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102270 „Budowa sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia na działkach nr 1, 2, 5, 9/1, 176/1, 177/1, obr. 30 Krowodrza, dz. 336/1, obr. 31 Krowodrza oraz budowa instalacji elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego na działkach nr 274/2, 273/1, 336/1 obr. 31 Krowodrza przy ul. Glogera w Krakowie”

]]>
Thu, 04 Oct 18 10:06:16 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Pod Pomnikiem-Boczna w Krakowie, na działkach nr 16/2, 259, 260/6 obr. 102 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102269 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 04 Oct 18 09:22:52 +0200
Dobrowolna zamina mieszknia oferta nr 2018/2/27 ul. Krzemionki 3 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102268 Thu, 04 Oct 18 09:08:18 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Olchowa i Borówczana, dz.nr 297, 110/1 obr. 17 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102266 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 04 Oct 18 07:44:55 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Olchowa i Borówczana,dz. nr 297, 110/1 obr. 17 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102265 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 04 Oct 18 07:42:06 +0200
INFORMACJA W SPRAWIE OGRANICZEŃ W NOCNEJ SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W SKLEPACH NA TERENIE DZIELNICY I MIASTA KRAKOWA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102255 Mon, 08 Oct 18 08:25:29 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, od ul. Orzeszkowej, wzdłuż Paulińskiej i Meiselsa do ul. Krakowskiej, dz. nr 108/1, obr. 13 Śródmieście oraz dz. nr 105/6, 104, 106, 107, obr. 14 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102243 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 03 Oct 18 08:05:12 +0200
Wykaz części nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Miejską Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102242 Wed, 03 Oct 18 07:12:39 +0200 Wykaz obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102241 Wed, 03 Oct 18 07:00:25 +0200 Wykaz Niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Zarzecze, przeznaczonej do sprzedaży jej użytkownikowi wieczystemu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102232 Tue, 02 Oct 18 14:46:37 +0200 Uzupełniający konkurs ofert na realizację Programu szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób po 65 roku życia http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102228 Tue, 02 Oct 18 14:43:09 +0200 Wykaz zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Górka Narodowa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102230 Tue, 02 Oct 18 14:39:57 +0200 Wykaz udziału w nieruchomości stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102229 Tue, 02 Oct 18 14:30:46 +0200 Spis inwentaryzacyjny W-404 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102226 Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego W-404.

]]>
Tue, 02 Oct 18 14:21:02 +0200
Spis inwentaryzacyjny W-403 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102224 Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego W-403.

]]>
Tue, 02 Oct 18 14:14:30 +0200
Wykaz zabudowanej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży jej użytkownikowi wieczystemu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102227 Tue, 02 Oct 18 14:15:09 +0200 Wykazy części nieruchomości gruntowej przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Miejską Kraków w trybie bezprzetargowym http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102225 Tue, 02 Oct 18 14:09:08 +0200 Wykazy obejmujące lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102223 Tue, 02 Oct 18 13:57:10 +0200 Wykaz części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102220 Tue, 02 Oct 18 13:40:06 +0200 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Racławicka dz.44/95,44/104,316/17,obr.45 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102204 Budowa sieci kanalizacji ogólnospławowej.

]]>
Tue, 02 Oct 18 11:29:58 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Racławicka dz.44/95,44/96,44/101,44/104,316/17,245 obr.45 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102203 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Tue, 02 Oct 18 11:27:08 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Al. Pokoju dz.301/29,301/32 obr.52 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102202 Przebudowa sieci oświetlenia ulicznego.

]]>
Tue, 02 Oct 18 11:23:46 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Al.Pokoju dz.301/29,301/32 obr.53 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102201 Przebudowa sieci kabli trakcyjnych

]]>
Tue, 02 Oct 18 11:11:38 +0200
Dotacje w ramach Programu Małej Retencji - lista 9/2018 z dnia 01.10.2018 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102192 Tue, 02 Oct 18 07:42:17 +0200 Wykaz obejmujący lokale mieszkalne z pomieszczeniami przynależnymi przeznaczonymi do sprzedaży w trybie bezprzetargowym http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102190 Mon, 01 Oct 18 14:50:35 +0200 Obwieszczeni o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102189 "Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami wraz z garażami podziemnymi i zagospodarowaniem terenu na obszarze otuliny parku krajobrazowego przy braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na działkach nr: 211/22, 211/62, 211/61, 206/11, 205/5, 204/5, 203/5, 202/5, 201/11, 201/9, 211/60, 211/13, 206/9 obr. 5 Krowodrza, w rejonie ul. Brązowniczej w Krakowie".

 

]]>
Mon, 01 Oct 18 13:34:12 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Olchowa/Borówczana dz.297/110/1 obr.17 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102182 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Mon, 01 Oct 18 13:04:59 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Powstańców dz.879 obr.22 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102180 Budowa kanału miejskiego .

]]>
Mon, 01 Oct 18 13:00:54 +0200
Nabór wniosków TBS http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102170 Gmina Miejska Krakówz siedzibą w Krakowie, przy placu Wszystkich Świętych 3-4 informuje o możliwości złożenia wniosku o przyznanie lokalu mieszkalnego z zasobów Towarzystw Budownictwa Społecznego. Termin składania wniosków: od 1 października 2018 r. do 30 listopada 2018 r. 

]]>
Mon, 01 Oct 18 12:58:54 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Brucknera dz.272,274,277,283/1 obr40 Podgórze dz.6,7/1,7/2,489 obr.71 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102178 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Mon, 01 Oct 18 12:54:48 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Olchowa/Borówczanej dz.297,110/1 obr.Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102177 Przebudowa sieci wodociągowej.

]]>
Mon, 01 Oct 18 12:48:15 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy oś. Wandy dz.102 obr.47 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102171 Wymiana stolarki aluminiowej.

]]>
Mon, 01 Oct 18 12:25:44 +0200
Komunikat w sprawie zgłoszenia zameldowania w domach studenckich. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102162 Mon, 01 Oct 18 10:56:42 +0200 przetarg ustny nieograniczony na dzierzawę części działki przy ul. Białoruskiej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102161 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony

części nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miejskiej Kraków położonej w obrębie 63-Podgórze przy ulicy Białoruskiej, obj. KW nr KR1P/00561874/2 w obszarze o łącznej powierzchni 0,0018 ha działki nr 413/20 o całkowitej powierzchni 0,2270 ha, z przeznaczeniem na postawienie garażu blaszanego i do użytkowania na cel: garaż blaszany

 

]]>
Mon, 01 Oct 18 09:56:51 +0200
Wykaz nieruchomości położonych przy ul. Jaremy, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102031 Mon, 01 Oct 18 08:41:04 +0200 WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102142 Mon, 01 Oct 18 07:40:34 +0200 Zgłoszenie przebudowy elewacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej ul.Medalionów dz. 338/12 obr.85 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102125 Zgłoszenie przebudowy elewacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego

]]>
Fri, 28 Sep 18 14:42:10 +0200
Zgłoszenie przebudowy elewacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej ul.Medalionów dz. 338/11 obr.85 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102124 Zgłoszenie przebudowy elewacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego

]]>
Fri, 28 Sep 18 14:39:15 +0200
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102117 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CENTRUM NOWEJ HUTY II - CZĘŚĆ D" - Termin składania wniosków do dnia 31 października 2018 r. Sposoby składania wniosków opisane zostały w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 28 Sep 18 12:58:07 +0200
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102116 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KOBIERZYŃSKA" - Termin składania wniosków do dnia 30 listopada 2018 r. Sposoby składania wniosków opisane zostały w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 28 Sep 18 12:53:10 +0200
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102114 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KAZIMIERZA WIELKIEGO" - Termin składania wniosków do dnia 16 listopada 2018 r. Sposoby składania wniosków opisane zostały w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 28 Sep 18 12:42:50 +0200
Wykaz obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102097 Fri, 28 Sep 18 09:53:29 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Praskiej i gen. B. Zielińskiego w Krakowie, na działkach nr 33/3, 34/18, 34/20, 34/21, 34/22, 53/2 obr. 8 Podgórze oraz dz. nr 114/105, 124/4, 124/41, 124/42, 124/43, 519/6, 519/7 obr. 10 Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102099 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 28 Sep 18 09:32:14 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta 2018/2/26 ul. Jaremy 25 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102064 Thu, 27 Sep 18 13:12:05 +0200 Przyjmowanie wniosków w sprawie Krakowskiej Karty Rodzinnej i Karty Dużej Rodziny począwszy od 1 października 2018 r. – zmiana lokalizacji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102062 Thu, 27 Sep 18 12:30:36 +0200 Zgłoszenie likwidacji stacji wymienników ciepła polegająca na budowie i przebudowie osiedlowej sieci cieplnej oraz budowa przyłączy ul.Ugorek ,Ułanów,Fiołkowa dz.169/51,748/1,748/3,748/4,748/5,748/8,748/9,748/13 obr.4 Kraków, Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102059 Zgłoszenie budowy i przebudowy osiedlowej sieci cieplnej

]]>
Thu, 27 Sep 18 12:14:14 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Szybka, 231, obr. 9, j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102052 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 27 Sep 18 09:12:17 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Czajna -Boczna dz.144/18,144/19,144/32 obr.60 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102033 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Wed, 26 Sep 18 14:28:31 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Czajna -Boczna dz.144/18,144/19,144/32 obr.60 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102032 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Wed, 26 Sep 18 14:24:26 +0200
INFORMACJA W SPRAWIE TRYBU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH http://www.bip.krakow.pl/?news_id=102018 Wed, 26 Sep 18 12:24:18 +0200 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Pod Pomnikiem dz.16/2,259,260/6 obr.102 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101992 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Tue, 25 Sep 18 12:06:12 +0200
Aktualna informacja o punktach przyjmowania wniosków o świadczenia wychowawcze 500+ i świadczenia dobry start http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101988 Tue, 25 Sep 18 09:35:50 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Królowej Jadwigi 129a, dz. nr 211/1 obr. 11 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101984 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 25 Sep 18 08:56:58 +0200
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101982 ,,Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami i usługami, drogami wewnętrznymi i miejscami postojowymi na terenie działek nr: 180/2, 181, 182 obr. 30 Krowodrza budowa zjazdów z działki nr 336/1, obr. 31, Krowodrza oraz budowa infrastruktury technicznej na działkach nr: 180/2, 181, 182, obr. 30, Krowodrza i działce nr 336/1, obr. 31, Krowodrza przy ul. Glogera w Krakowie" .

]]>
Mon, 24 Sep 18 15:28:29 +0200
Zaproszenie na spotkanie oraz konsultacje z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101977 Mon, 24 Sep 18 14:41:09 +0200 Dobrowoln zamiana mieszkania oferta nr 2018/2/25 ul. Borkowska 27 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101973 Mon, 24 Sep 18 13:48:08 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Szwedzka na dz. nr 99/1 obr. 10 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101970 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 24 Sep 18 13:08:58 +0200
Zgłoszenie przebudowy budynku jednorodzinnego ul.Balicka dz. 46/7 obr.1 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101969 Zgłoszenie przebudowy budynku jednorodzinnego

]]>
Mon, 24 Sep 18 12:56:15 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul.Woźniców dz. 37/2,367 obr.54 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101968 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

]]>
Mon, 24 Sep 18 12:52:09 +0200
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniau i możliwości zapoznania się z aktami sprawy. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101959 „Garaże podziemne oraz miejsca parkingowe naziemne wraz z towarzyszącą im infrastrukturą dla obsługi zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na dz. nr 609/36 i 609/37 obr. 4 Śródmieście przy ul. Ostatniej w Krakowie”

]]>
Mon, 24 Sep 18 08:10:42 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, rejon ul. Armii Krajowej i ul. Odlewniczej, 194/22, 194/19, 194/18, 330/34, 330/36, 330/3, 330/37, 330/41 obr. 5 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101953 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 21 Sep 18 15:30:08 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu na działkach nr 328/1, 222/6, 225/2, 225/4 obr. 4 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Widłakowa w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101947 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 21 Sep 18 14:12:59 +0200
Informacja Wojewody Małopolskiego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101939 Wojewoda Małopolski informuje o możliwości wpisania na listę biegłych rzeczoznawców majątkowych na podstawie Zarządzenia Wojewody Małopolskiego nr poz. Rej. 480/2017 z 8 listopada 2017 r., Procedura wpisu na listę biegłych i powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Małopolskiego.

]]>
Fri, 21 Sep 18 13:06:32 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Studencka, dz. nr 76/2, 134/2, 134/1, obr. 61, jedn. ewid. Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101937 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 21 Sep 18 10:59:51 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Studencka, ul. Loretańska, dz. nr 134/1, 136, obr. 61, jedn. ewid. Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101935 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 21 Sep 18 10:37:53 +0200
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101933 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. ”Otwarci na świat”.

]]>
Fri, 21 Sep 18 10:24:57 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Stelmachów, dz. nr 893/1, 893/2, 894 obr. 33 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101931 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 21 Sep 18 10:11:28 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Fabryczna, al. Pokoju, ul. Mogilska, dz. nr 344, 345, 346, obr. 17 Śródmieście oraz 551/1, 551/7, 397/26, 397/24, 503/25, obr. 5 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101922 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 21 Sep 18 09:52:13 +0200
Ogłoszenie o przetargu na uzyskanie 36 uprawnień do wjazdu oraz zajmowania miejsca na wyznaczonym postoju w Rynku Głównym dla pojazdów zaprzęgowych obsługujących ruch turystyczny. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101912 Fri, 21 Sep 18 08:38:12 +0200 Zgłoszenie zamiuaru budowy ul.Jagodowa dz.4/1,227,1/64,2/72 obr.44 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101903 Rozbudowa sieci ciepłowniczej.

]]>
Thu, 20 Sep 18 12:45:38 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Pierzchówka - dz. nr 466/9,224, obr. 48, jedn. rej. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101900 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 20 Sep 18 11:34:26 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Dąbska dz.52/7,52/6 obr.16 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101851 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Wed, 19 Sep 18 09:57:49 +0200
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul.Morelowa dz.13/8 , 30/74 obr.9 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101846 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

]]>
Wed, 19 Sep 18 07:41:02 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Morcinka/Kantorowicka dz.400/5,400/6 obr.3 dz.303/5 obr.4 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101805 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Mon, 17 Sep 18 12:17:14 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta 2018/3/15 os. Kazimierzowskie 8 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101802 Mon, 17 Sep 18 11:34:37 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, al. Pokoju, dz. nr 9/13, 9/17, 9/18, obr. 54 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101800 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 17 Sep 18 11:31:08 +0200
Informacja o uchyleniu decyzji sprzeciwu Nr 22/6743.6/2018 z dn. 04.06.2018 r., ul. Rakowicka, dz. nr 219/30, obr. 8 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101798 Informacja o uchyleniu decyzji sprzeciwu przez Wojowodę Małopolskiego

]]>
Mon, 17 Sep 18 11:00:10 +0200
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101797 PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY PRZEWÓZ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 17 września do 6 listopada 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag opisane zostały w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 17 Sep 18 10:29:44 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, w rejonie ulicy Dobrego Pasterza w Krakowie na działce numer 1/23 obr. 4 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101752 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 14 Sep 18 12:29:59 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, na działkach numer 574, 527/5, 527/6 obr. 44 Krowodrza, w rejonie ulicy Żabiniec w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101748 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 14 Sep 18 12:23:36 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, na działkach numer 574, 527/5, 527/6 obr. 44 Krowodrza, w rejonie ulicy Żabiniec w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101747 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 14 Sep 18 11:27:11 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, przy ul. Promienistych/Boznańskiej w Krakowie, na dz. nr 663/5, 663/6, 904 obr. 22 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101738 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 14 Sep 18 09:54:52 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, w rejonie ul. Rozrywka w Krakowie - Etap I (odcinek od ul. Reduty do ul. Rozrywka obręb 21 Śródmieście), na dz. nr 131/3, 823, 824/1 obr. 22 Śródmieście, 63/5, 282/3 obr. 21 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101737 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 14 Sep 18 09:51:26 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, w rejonie ul. Pękowickiej w Krakowie na dz. nr 213/3, 213/4, 214/4, 214/6 obręb 31 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101736 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 14 Sep 18 09:48:24 +0200
Informacja Wydziału Rozwoju Miasta UMK dotycząca Gminnego Programu Rewitalizacji oraz zaświadczenia o położeniu na obszarze rewitalizacji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98972 Thu, 13 Sep 18 14:08:43 +0200 Dobrowolna zamian mieszkania oferta nr 2018/3/14 ul. Pużaka 8 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101702 Thu, 13 Sep 18 09:17:15 +0200 Budowa sieci wodociągowej w ul. Połomskiego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101685 Budowa sieci wodociągowej w ul. Połomskiego w Krakowie na dz. nr 155/25, 155/17, 155/11, 155/13, obr. 48, jedn. ewid. Podgórze

]]>
Wed, 12 Sep 18 14:45:11 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Narcyza-Wiatra dz.339,341/1,347/2 obr.22 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101680 Budowa elekroenergetycznej sieci kablowej.

]]>
Wed, 12 Sep 18 13:56:50 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Włodarczyka, dz. nr 267/67, 267/11, 267/5, 267/12, 46/23, 46/21 i 46/10, obr. 7, jedn. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101677 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 12 Sep 18 12:47:12 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Słotna/Jasnogórska dz.258,224 obr.1093 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101671 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Wed, 12 Sep 18 10:00:10 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu / Decyzja nr 47/6743.6/2018 / ul. Tomickiego / dz. nr 139/4, 139/5 obr. 54 jedn. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101669 Informacja o wniesieniu sprzeciwu.

]]>
Wed, 12 Sep 18 09:38:32 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Lubostroń/Bunscha/Czerwone Maki dz.477/14,477/16 obr.41 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101661 Budowa osiedlowej sieci cieplnej.

]]>
Tue, 11 Sep 18 15:15:04 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Morcinka dz.400/5,400/6,obr.3 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101660 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Tue, 11 Sep 18 15:02:11 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Ludwika Pasteura, dz. nr 5/1, 5/2, 6/5, 6/3 obr. 42 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101653 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 11 Sep 18 13:38:43 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/2/24 os. Handlowe 7 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101637 Tue, 11 Sep 18 09:29:32 +0200 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/2/23 ul. Marczyńskego 2 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101636 Tue, 11 Sep 18 09:26:58 +0200 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/3/13 os. Na Skarpie 53 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101635 Tue, 11 Sep 18 09:24:16 +0200 Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: „Plan Adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101619 Tue, 02 Oct 18 12:36:52 +0200 Informacja o umorzeniu postępowania, DECYZJA Nr 46 /6743.6/ 2018, ul. Jutrzenka http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101626 Informacja o umorzeniu postępowania.

]]>
Mon, 10 Sep 18 14:45:30 +0200
Informacja o umorzeniu postępowania, decyzja Nr 446743.6/2018, ul. Jutrzenka http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101622 Informacja o umorzeniu postępowania.

]]>
Mon, 10 Sep 18 14:36:16 +0200
Informacja o umorzeniu postępowania, DECYZJA Nr 45 /6743.6/ 2018, ul. Jutrzenka http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101618 Informacja o umorzeniu postępowania.

]]>
Mon, 10 Sep 18 14:29:31 +0200
Informacja o umorzeniu postępowania, DECYZJA Nr 43 /6743.6/ 2018, ul. Jutrzenka http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101617  Informacja o umorzeniu postępowania.

]]>
Mon, 10 Sep 18 14:24:46 +0200
Informaja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Prandoty, dz. nr 139, 140, 141/3, 141/9, obr. 7 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101611 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 10 Sep 18 13:44:25 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Prandoty, dz. nr 140, 141/3, 141/9, 134/2, obr. 7 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101610 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 10 Sep 18 13:41:09 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Warneńczyka/Zamoyskiego/Rejtana dz.186,518 obr.12 Podgórze dz.509,510,533,534,535 obr.13 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101554 Budowa osiedlowej sieci cieplnej.

]]>
Fri, 07 Sep 18 12:29:37 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Paista Kołodzieja/oś.Bohaterów Września dz.364/6,364/8,126/35,126/36,126/37 obr.1 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101551 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 07 Sep 18 12:25:26 +0200
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101547 OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PIASTOWSKA II" - Termin składania wniosków do dnia 15 listopada 2018 r. Sposoby składania wniosków opisane zostały w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 07 Sep 18 12:16:37 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/1/13 ul. Zakopiańska 103 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101544 Fri, 07 Sep 18 11:32:15 +0200 Informacja o umorzeniu postępowania, Decyzja nr 42/6743.6/2018, ul. Narcyza Wiatra http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101535 Informacja o umorzeniu postępowania.

]]>
Fri, 07 Sep 18 10:37:03 +0200
Zgłoszenie budowy- ul Gołaśka, dz.506/68,506/70,506/90,506/73,506/56,506/74 obr.48 Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101521 Przebudowa sieci wodociągowej

]]>
Fri, 07 Sep 18 09:17:49 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/3/12 ul. Łobzowska 67 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101485 Thu, 06 Sep 18 13:57:16 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Matematyków Krakowskich Boczna - dz. nr 761,155/8, 155/10, 156/4, 728/4, obr. 93, jedn. rej. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101440 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 05 Sep 18 13:30:25 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Gołaśka - dz. nr 412/5, 412/6 obr. 63, jedn. rej. Podgórze, nr 463/126 obręb 48 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101439 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 05 Sep 18 13:29:20 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Marcowa / dz. nr. 186/16, 187/8, 289/3, 289/5 / obr. 63, jedn. rej. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101429 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 05 Sep 18 10:57:33 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Turniejowa / dz. nr 198/63, 198/44, 198/45, obr. 63, jedn. rej. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101428 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 05 Sep 18 09:46:22 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Unruga dz.97/11, 263 obr.40 Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101427 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Wed, 05 Sep 18 08:57:07 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Ossowskiego / dz. nr. 30, 31 / obr. 63 / jedn. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101420 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 05 Sep 18 08:15:58 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/2/22 ul. Józefińska 24 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101403 Tue, 04 Sep 18 08:59:20 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Rybitwy, Kraków / 311/11, 163/9, 166/3, obr. 22, jedn. ewid. Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101402 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Rybitwy, Kraków / 311/11, 163/9, 166/3, obr. 22, jedn. ewid. Podgórze.

]]>
Tue, 04 Sep 18 08:26:49 +0200
ZMIANY W PUNKTACH PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500 +) oraz DOBRY START (300+) http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101398 Tue, 04 Sep 18 07:16:24 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Lema, dz. nr 44/22, 44/32, 44/26, 44/33, 48/66, obr. 16, jedn. ewid. Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101389 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 03 Sep 18 15:04:53 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, przy ul. Łopackiego w Krakowie, na dz. nr 5/46 obr. 8 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101364 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 03 Sep 18 07:42:39 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Lesista dz.33/1 obr.5 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101353 Dobudowa tarasu w budynku mieszkalnym.

]]>
Fri, 31 Aug 18 13:38:37 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Grzegorzewskiej dz.274,272 obr.40 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101325 Przebudowa drogi publicznej.

]]>
Fri, 31 Aug 18 12:34:31 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Widłakowa dz.328/1,222/4,225/2,225/6 obr.4 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101322 Budowa sieci wodociągowej.

 

]]>
Fri, 31 Aug 18 12:04:48 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Stacyjna dz.324/1,324/2 obr.56 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101321 Budowa kontenerowej stacji transformatorowej.

]]>
Fri, 31 Aug 18 11:59:23 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Obronna dz.164/7,345/3,267/3 obr.60 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101320 Budowa sieci sanitarnej i sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 31 Aug 18 11:54:33 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Magazynowa, Kraków / 162/5, 120/3; obr. 104; jedn. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101319 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Magazynowa, Kraków / 162/5, 120/3; obr. 104; jedn. ewid. Podgórze

]]>
Fri, 31 Aug 18 11:53:28 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rozrywki/Reduty dz.131/3,823,824/1 obr.22 dz.63/5,282/3 obr.21 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101318 Budowa osiedlowej sieci cieplnej.

]]>
Fri, 31 Aug 18 11:50:47 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Stelmachów dz.893/1,893/2,894 obr.33 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101296 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Thu, 30 Aug 18 15:12:34 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Pękowicka dz.213/3,213/4,214/4,214/6 obr.31 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101295 Budowa osiedlowej sieci cieplnej.

]]>
Thu, 30 Aug 18 15:08:47 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / Dąbrowskiego- Boczna /dz. 54/19, 544/5, 544/12, 218/4, 218/8 /obr. 13 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101294 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 30 Aug 18 14:03:10 +0200
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101278 „Budowa gminnej drogi publicznej, klasy dojazdowej w ciągu dróg oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru Wielicka-Wschód symbolami KD/D.3, KD/D.7 [...]

]]>
Thu, 30 Aug 18 11:57:01 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkań oferta nr 2018/3/11 ul. Tyniecka 46 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101283 Thu, 30 Aug 18 10:20:16 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Księdza Wojciecha Karabuły w Krakowie na dz. nr 194/38, 194/4 i 194/5 obr. 43 j.e. Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101274 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 30 Aug 18 07:15:37 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, os. Hutnicze 9, dz. nr 297 obr. 47 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101254 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 29 Aug 18 13:16:00 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Sikorki/ dz. nr 212/39, 212/42, 212/64, 212/69, 212/85 obr. 54 jedn. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101228 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 28 Aug 18 14:34:33 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.W.Zieleńskiego dz.196/23,197/5 obr.40 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101220 Budowa budynku jednorodzinnego.

]]>
Tue, 28 Aug 18 13:02:47 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Lema, dz. nr 44/22, 44/32, 44/26, 44/33, 44/17, 44/27, 45/2 obr. 16 Śródmieście, nr 1/184, 1/191 obr 52 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101219 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 28 Aug 18 12:27:55 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciu, ul. Lema/ dz. nr 44/22, 44/32, 44/26, 44/33, 44/17 obr. 16 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101218 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 28 Aug 18 12:06:42 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Sierpowa dz.302,305/1 obr.53 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101215 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Tue, 28 Aug 18 11:41:53 +0200
Informacja o umorzeniu postepowania, decyzja Nr 40/6743.6/2018, al. Jana Pawła II http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101211 Informacja o umorzeniu postępowania.

]]>
Tue, 28 Aug 18 11:03:20 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu /Decyzja Nr 39/6743.6/2018 /dz. nr 34/9 obr. 34 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101194 Informacja o wniesieniu sprzeciwu.

]]>
Mon, 27 Aug 18 15:34:04 +0200
Zgłoszenie budowy-ul. Tischnera dz.331.213/37,386 obr.30.Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101185 Osieddlowa sieć cieplna wraz z przyłączem

]]>
Mon, 27 Aug 18 14:13:22 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Przegorzalska dz.91/5 obr.17 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101156 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 24 Aug 18 14:44:00 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Bunscha, Kraków / 446/2, 355/6, 355/5, 355/3, obr. 41; jedn. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101145 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 24 Aug 18 13:26:01 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Lema dz.44/22,44/32,44/26,44/33,44/17 obr.16 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101129 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 24 Aug 18 10:42:30 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Lema dz.44/22,44/32,44/26,44/33,44/17,44/27,45/2 obr.16 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101128 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Fri, 24 Aug 18 10:39:03 +0200
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101117 OGŁOSZENIE o wydłużeniu terminu składania wniosków do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. Wnioski do Studium można składać do 31 grudnia 2018 r. Sposoby składania wniosków opisane zostały w ogłoszeniu. (Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 24 Aug 18 07:40:16 +0200
Zgłoszenie budowy- ul.Praska,Pietrusińskiego,Zielińskiego- dz. 33/3,34/18,34/20,34/21,34/22,53/2 obr.8 dz.114/105,124/4,124/41,124/42,124/43,519/6,519/7 obr.obr.10 Podgórze Kraków : http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101098 Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej

]]>
Thu, 23 Aug 18 13:24:28 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Hufcowa, dz.275, obr.40 Podgórze Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101030 budowa sieci wodociągowej

]]>
Thu, 23 Aug 18 13:03:14 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Kobierzyńska na dz. nr 330/1, 330/2 obr. 43 jedn. ewid. Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101010 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 23 Aug 18 11:46:12 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Jutrzenka dz.246/3 obr.7 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101008 Budowa wewnetrznej instalacji gazowej

]]>
Thu, 23 Aug 18 11:35:24 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Jutrzenka dz.247 obr.7 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101007 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej

]]>
Thu, 23 Aug 18 11:32:05 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Jutrzenka dz.255,254/4 obr.7 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101006 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku B.

]]>
Thu, 23 Aug 18 11:28:54 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Jutrzenka dz.255,254/4 obr.7 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101005 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku A.

]]>
Thu, 23 Aug 18 11:25:26 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Paulińska/Agustiańska/Meiselsa/Krakowska dz.105/6,104,106,107 obr.14 Śródmieście dz.108/1 obr.13 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101004 Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej

]]>
Thu, 23 Aug 18 11:20:46 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/3/10 os. Hutnicze 15 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=101002 Thu, 23 Aug 18 10:46:58 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu na działkach nr 113, 114, 115/2, 290/2, 370/9, 389, 390 obr. 30 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Rydlówka i ul. Rzemieślniczej w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100988 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 22 Aug 18 15:03:44 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, al. Pokoju, dz. nr 353, 354 obr. 17 Śródmieście, nr 551/1, 551/7 obr. 5 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100966 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 22 Aug 18 11:51:52 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Podbipięty, Sochy, dz. nr 129/9, 129/8, 215/1, 123/5 obr. 56 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100964 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 22 Aug 18 11:33:32 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Armii Krajowej/Odlewniczej/Przybyszewskiego dz.194/22,194/19,194/18,330/34,330/36,330/3,330/37,330/41 obr.5 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100947 Przebudowa z rozbudową osiedlowej sieci ciepłowniczej.

]]>
Tue, 21 Aug 18 15:17:31 +0200
Zgłosenie zamiaru budowy ul.Zaszkolna dz.72/,72/1,71/2 obr.20 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100946 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

 

]]>
Tue, 21 Aug 18 15:11:57 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Połomskiego dz.155/25,155/17,155/11,155/13,obr.48 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100945 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Tue, 21 Aug 18 15:05:38 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Gerberowa dz.681,682/4 obr.101 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100943 Przebudowa drogi wewnetrznej.

]]>
Tue, 21 Aug 18 15:01:06 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Strumienna http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100887 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu: Budowa przyłącza kablowego SN-15kV oraz sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV dla zasilania zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażem podziemnym w rejonie ul. Strumiennej w Krakowie.

]]>
Mon, 20 Aug 18 15:40:39 +0200
Zgłoszenie budowy- ul Trockiego, dz.424/5 obr.71 Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100882 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Mon, 20 Aug 18 14:24:37 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, przy ul. Stawowej w Krakowie, na dz. nr 400, 377/4, 399/4, 399/3, 398/2 obr. 34 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100873 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 20 Aug 18 13:23:29 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/1/12 ul. Kotlarska 16 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100872 Mon, 20 Aug 18 13:17:50 +0200 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/2/21 ul. Bonerowska 14 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100865 Mon, 20 Aug 18 11:39:07 +0200 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Dobrego Pasterza dz.1/23 obr.4 Kraków,Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100831 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Fri, 17 Aug 18 13:05:00 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Żabiniec dz. 574,527/5,527/6 obr.44 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100830 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Fri, 17 Aug 18 13:02:02 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Żabiniec dz. 574,527/5,527/6 obr.44 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100829 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 17 Aug 18 12:59:26 +0200
Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z wewnętrznymi instalacjami ul.Rzepakowa dz. 34/9 obr.34 Kraków,Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100825 Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

]]>
Fri, 17 Aug 18 11:35:28 +0200
Zgłoszenie budowy instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym os.Hutnicze dz. 297 obr.47 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100824 Zgłoszenie budowy instalacji ciepłej wody użytkowej

]]>
Fri, 17 Aug 18 11:32:05 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu /Decyzja Nr 37/6743.6/2018/ ul. Figlewicza /dz. nr 194/3 obr. 14 NowaHuta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100822 Informacja o wniesieniu sprzeciwu.

]]>
Fri, 17 Aug 18 09:05:27 +0200
Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków ul.Lubomirskiego dz. 228/1,229 obr.8 Kraków, Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100809 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej

]]>
Thu, 16 Aug 18 12:38:32 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Dzielna, dz. nr 299/1, 299/2, 298/1 obr. 34 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100806 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 16 Aug 18 11:36:23 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Dzielna, dz. nr 299/1, 299/2 obr. 34 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100805 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 16 Aug 18 11:32:44 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul.Kolna W Krakowie na dz. nr 108/19, 108/18, 108/39, 108/38, 108/41, 108/44, 108/46, 114/3, 114/4, obr. 1, oraz dz. nr 5/2 OBR.74 J.E. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100797 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 16 Aug 18 07:27:54 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Rakowicka/Wita Stwosza, dz. nr 219/14, 219/24, 219/25, 219/26, 219/27, 219/28, 219/29, obr. 8, jedn. ewid. Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100788 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 14 Aug 18 14:26:51 +0200
Zgłoszenie rozbiórki fragmentu sieci telekomunikacyjnej OPL i jego budowa w nowej niekolizyjnej lokalizacji ul.Promienistych / Boznańskiej dz. 663/5,663/6,904 obr.22 Kraków Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100784 Zgłoszenie rozbiórki fragmentu sieci telekomunikacyjnej OPL i jego budowa

]]>
Tue, 14 Aug 18 13:43:05 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Zakliki z Mydlnik, dz. nr 245, 242/12, 242/10, 242/13, 239/17, obr. 49 Krowodrza, dz. nr 45, 46/1, obr. 51 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100775 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 14 Aug 18 07:50:30 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Morelowa, dz. nr 30/57, 468, obr. 9 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100773 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 14 Aug 18 07:45:27 +0200
Zgłoszenie przebudowy i rozbudowy istniejącej sieci oświetlenia ulicznego oraz rozbudowa miejskiej kanalizacji teletechnicznej wraz z przyłączem energetycznym na potrzeby projektowanego monitoringu miejskiego ul.Łopackiego dz.5/46 onr.8 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100772 Zgłoszenie przebudowy i rozbudowy istniejącej sieci oświetlenia ulicznego

]]>
Tue, 14 Aug 18 07:36:36 +0200
Zgłoszenie budowy- ul.Szwedzka ,dz.99/1 obr.10 Podgórz,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100761 Przebudowa w budynku jednorodzinnym

]]>
Mon, 13 Aug 18 15:01:20 +0200
Dotacje w ramach Programu Małej Retencji - lista 8/2018 z dnia 10.08.2018 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100739 Mon, 13 Aug 18 12:53:57 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Sławkowska, dz. nr 548/3, 549, 555, 556/1, 557/1, 559, 560, obr. 1, jedn. ewid. Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100733 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 13 Aug 18 08:29:07 +0200
Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej z przyłączem cieplnym ul.Tomickiego dz. 139/4,139/5 obr.54 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100724 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej z przyłączem cieplnym

]]>
Fri, 10 Aug 18 14:08:32 +0200
Zgłoszenie budowy domu jednorodzinnego ul.Figlewicza dz. 194/3 obr.14 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100723 Zgłoszenie budowy domu jednorodzinnego

]]>
Fri, 10 Aug 18 14:04:54 +0200
Zgłoszenie budowy odcinka sieci cieplnej osiedlowej do budynków ul.Agatowa dz. 171/5,171/3,175/2,176/2,177/2,179/6,179/5,191/3,191/5,260 obr.104 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100722 Zgłoszenie budowy odcinka sieci cieplnej osiedlowej

]]>
Fri, 10 Aug 18 14:01:13 +0200
Zgłoszenie rozbudowy i zabezpieczenia sieci elektrycznej SN ul.Gołaśka dz.412/5,412/6 obr.63 dz.463/126 obr.48 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100721 Zgłoszenie rozbudowy i zabezpieczenia sieci elektrycznej SN

]]>
Fri, 10 Aug 18 13:56:29 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu na działkach nr 194/318, 194/38 obr. 43 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Ks. Karabuły w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100696 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 10 Aug 18 08:51:33 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Karcza w Krakowie, na działkach nr 275, 268 obr. 40 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100690 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 10 Aug 18 07:18:23 +0200
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul.Pasteura dz.5/1,5/2,6/5,6/3 obr.42 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100672 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej

]]>
Thu, 09 Aug 18 13:32:56 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej ul.Brucknera dz.272,274,277,283/1 obr.40 dz.6,7/1,7/2,489 obr.71 Kraków Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100670 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej

]]>
Thu, 09 Aug 18 13:29:42 +0200
Zgłoszenie budowy instalacji kanalizacji opadowej ul.Brucknera dz.6,7/1,7/2,489,283/1 obr.71 Kraków Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100669 Zgłoszenie budowy instalacji kanalizacji opadowej

]]>
Thu, 09 Aug 18 13:23:56 +0200
Dotacje w ramach Programu Małej Retencji - lista 6, 7 /2018 z dnia 07.08.2018 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100605 Wed, 08 Aug 18 14:25:27 +0200 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa miejskiej sieci wodociągowej ul.Matematyków Krakowskich dz.761,155/8,155/10,156/4,728/4 obr.93 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100604 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Wed, 08 Aug 18 13:53:48 +0200
Zgloszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej ul.Magazynowa dz.162/5,120/3 obr.25 dz.238 obr.104 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100603 Zgloszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Wed, 08 Aug 18 13:48:08 +0200
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN, budowa szafy oświetlenia ulicznego SON ul.Narcyza Wiatra dz.339,341/1,347/2 obr.22 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100602 Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej

]]>
Wed, 08 Aug 18 13:44:22 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/1/11 ul. Czarnieckiego 6 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100593 Wed, 08 Aug 18 11:10:34 +0200 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/3/9 ul. Augustiańska 18 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100591 Wed, 08 Aug 18 10:42:06 +0200 Informacja o umoerzeniu postepowania, Decyzja Nr 24/6743.7/2018, ul. Przy Rondzie 6 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100585 Informacja o umorzeniu postępowania.

]]>
Wed, 08 Aug 18 08:19:29 +0200
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na udostępnienie 5 uprawnień do prowadzenia handlu ruchomego w 3 lokalizacjach na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100544 Tue, 07 Aug 18 14:30:22 +0200 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej do zespołu hangarów wystawienniczych Muzeum Lotnictwa Polskiego al.Jana Pawła II dz. 30,31/1,32/1 obr.6 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100536 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej

]]>
Mon, 06 Aug 18 12:05:59 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.AU-01-2.6743.6.138.2018.ALA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100503 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Osikowa, Kraków / 163, 58/4, 58/14, 57/2, 57/3, obr. 107; jedn. ewid. Podgórze

]]>
Fri, 03 Aug 18 13:21:39 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.AU-01-2.6743.6.137.2018.ALA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100505 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Osikowa, Kraków / 163, 58/4, 22/1, 57/2, 57/3, obr. 107; jedn. ewid. Podgórze

]]>
Fri, 03 Aug 18 13:20:41 +0200
Zgłoszenie budowy przyłącza kablowego SN dla zasilania budynku hadlowo-usługowego ul.Bunscha dz. 446/2,335/6,355/5,355/3 obr.1 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100500 Zgłoszenie budowy przyłącza kablowego

]]>
Fri, 03 Aug 18 11:37:47 +0200
OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PETYCJI WIELOKROTNEJ ZAWIERAJĄCEJ POSTULAT WYKUPU TZW. „LASU BORKOWSKIEGO” PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KRAKÓW http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100496 Fri, 03 Aug 18 10:08:37 +0200 Zgłoszenie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul.Lubelska dz. 296 obr.46 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100493 Zgłoszenie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej

]]>
Thu, 02 Aug 18 17:31:34 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Żeleńskiego w Krakowie, na dz. nr 41/12, 41/9, 41/4, 524/6, 190/16 obr. 40 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100459 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 02 Aug 18 10:15:09 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, w ulicy Jutrzenka na dzialkach nr 330, 256/3, 256/11, 256/28, 256/29, 256/39, 293/1, 293/2 obr. 7 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100458 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 02 Aug 18 09:18:51 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Myślenicka na dz. nr 49/5, 49/7, 49/8, 49/10, 61/6 obr. 66 j. ewid. Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100456 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 02 Aug 18 08:50:59 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Piaszczysta, Pękowicka, Glogera w Krakowie - etap IV na dzialkach nr 34, 37, 38, 42, 43, 44, 55, 119/2, 195/1, 195/2, 196, 197, 198/1, 198/2, 199/2, 214/4 obręb 31 Krwodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100455 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 02 Aug 18 08:41:02 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, przy ul. Marchołta w Krakowie, na dz. nr 135/1 obr. 21 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100452 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 02 Aug 18 08:28:29 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Studencka/Loretańska dz.134/1,136 obr.61 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100445 Budowa osiedlowej sieci cieplnej.

]]>
Wed, 01 Aug 18 14:44:58 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Studencka dz.76/2,134/2,134/1 obr.61 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100444 Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej.

]]>
Wed, 01 Aug 18 14:41:34 +0200
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej dz.466/9,224 obr.48 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100392 Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej

]]>
Tue, 31 Jul 18 11:41:01 +0200
OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE PETYCJI WIELOKROTNEJ ZAWIERAJĄCEJ POSTULAT PODJĘCIA DZIAŁAŃ, MAJĄCYCH NA CELU NIEDOPUSZCZENIE DO ZABUDOWY KORYTARZA PRZEWIETRZANIA MIASTA, PRZEBIEGAJĄCEGO NA OBSZARZE CHEŁMU http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100321 Thu, 11 Oct 18 10:17:12 +0200 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Lema dz.44/22,44/32,44/26,44/33,48/66 obr.16 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100357 Budowa osiedlowej sieci cieplnej z przyłączami do budynków.

]]>
Mon, 30 Jul 18 14:27:49 +0200
Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej ul.Stawowa dz.400,377/4,399/4 obr.34 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100349 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej

]]>
Mon, 30 Jul 18 12:46:09 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Szybka dz.231 obr.9 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100329 Rozbudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej

]]>
Mon, 30 Jul 18 08:37:22 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.al.Pokoju dz.9/13,9/17,9/18 obr.54 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100322 Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej.

]]>
Mon, 30 Jul 18 08:16:05 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Włodarczyka dz.267/67,267/11,267/5,267/12,46/23,46/21,46/10 obr.7 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100320 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Mon, 30 Jul 18 08:06:19 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu na działkach nr 290/2 obr. 30 jedn. ewid. Podgórze przy http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100318 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 30 Jul 18 07:54:27 +0200
Dobry Start - 300+ - przyjmowanie wniosków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100290 Mon, 08 Oct 18 10:09:22 +0200 Zgłoszenie budowy- ul Kobierzyńska dz.330/1,330/2 obr.43 Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100277 Rozbudowa sieci kanallizacji ogólnospławnej

]]>
Thu, 26 Jul 18 14:55:43 +0200
Budowa oświetlenia http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100222 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 26 Jul 18 11:06:17 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, rejon ul. Mogilskiej i ul. Łaszkiewicza, dz. nr 609/20, 609/22, 609/36, 609/37, 657/42, 837, 838 obr. 4 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100212 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 26 Jul 18 08:29:31 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul.Sidzińska 18 W Krakowie na dz. 27/7, obr. 69, j.e. Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100211 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 26 Jul 18 08:21:18 +0200
NAGRODY MIASTA KRAKOWA – 2018 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100166 Wed, 10 Oct 18 12:16:58 +0200 Bezpłatne znakowanie psów. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100167 Urząd Miasta Krakowa informuje, że każdy właściciel psa zamieszkujący na terenie Krakowa może bezpłatnie oznakować swojego psa.

]]>
Mon, 13 Aug 18 14:10:49 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu / Decyzja Nr 34/6743.6/2018 / ul. Lubocka / dz. nr 453, obr. 12, j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100190 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Wed, 25 Jul 18 14:43:07 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Osiedle II Pułku Lotniczego, dz. nr 275, 157/201, 162/1, 157/225, 163/1, 162/2, obr. 7 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100177 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 25 Jul 18 12:51:42 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Osiedle Hutnicze 10, dz. nr 18, obr. 47, j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100099 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 23 Jul 18 10:57:32 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Podstawie, dz. nr 593, 594, obr. 33 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100096 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 23 Jul 18 10:05:42 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/2/20 ul. Jana Kantego Przyzby 5 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100092 Mon, 23 Jul 18 09:03:11 +0200 Informacja o umorzeniu postępowania Decyzja 22/6743.7/2018, ul. Kupa 7, dz. nr 61, obr. 13 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100091 Informacja o umorzeniu postępowania

]]>
Mon, 23 Jul 18 08:56:12 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Tadeusza Stryjeńskiego, Kraków / 332/1, 332/3, 333, obr. 100; jedn. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100087 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Fri, 20 Jul 18 14:28:18 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Domowa na dz. nr 126/2, 421 obr. 41, j. ewid. Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100086 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 20 Jul 18 13:31:29 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Domowa na dz. nr 126/2, 126/1, 421 obr. 41, j. ewid. Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100085 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 20 Jul 18 13:30:07 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Czerwone Maki, ul. Karola Bunscha na dz. nr 376/1, 377, 378, 381/7, 384, 385, 386, 391, obr. 41, j. ewid. Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100084 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 20 Jul 18 13:27:35 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Jana Piltza i ul. Tymotkowej na dz. nr 214/4, 200/1, 101/8, 104, 224, 98, 204, j. ewid. Podgórze, obr. 42. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100082 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 20 Jul 18 13:25:39 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu / Decyzja nr 21/6743.7/2018 / ul. Kantorowicka / dz. nr 419/47, obr. 3, j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100065 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Thu, 19 Jul 18 15:08:18 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Isep dz.29/9,29/6,29/7,29/8 obr.57 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100061 Budowa siieci wodociągowej.

]]>
Thu, 19 Jul 18 14:28:29 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Prandoty dz.139,140,141/3,141/9 obr.7 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100059 Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej.

]]>
Thu, 19 Jul 18 14:24:10 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Prandoty dz.140,141/3,141/9,134/2 obr.7 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100056 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Thu, 19 Jul 18 14:20:22 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Królowej Jadwigii dz.211/1 obr.11 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100053 Przebudowa budynku jednorodzinnego.

]]>
Thu, 19 Jul 18 14:14:57 +0200
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej ulPrzy cegielni dz. 178/2 obr.22 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100009 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Wed, 18 Jul 18 11:55:49 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Dąbrowskiego-Boczna dz. 544/19,544/5,544/12,218/4,218/8,218/6 obr.13 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100007 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Wed, 18 Jul 18 11:52:53 +0200
Zgłoszenie budowy osuiedlowej sieci ciepłowniczej oraz budowa i remont przyłączy ciepłowniczych etap e5 os.2 Pułku Lotniczego dz. 275,157/201,162/1,157/225,163/1,162/2 obr. 7 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100006 Zgłoszenie budowy osuiedlowej sieci ciepłowniczej

]]>
Wed, 18 Jul 18 11:46:44 +0200
Zgłoszenie przebudowy istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego - zmiana wysokości otworów okiennych ul.Starowolska dz. 360/3 obr,.10 Kraków ,Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=100005 Zgłoszenie przebudowy istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego

]]>
Wed, 18 Jul 18 11:43:03 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Stattlera 15 / 185/1, 185/3, 184/4, obr. 50, jedn. rej. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99981 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 18 Jul 18 09:14:53 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Słomczyńskiego/ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej, dz. nr 561/4, 572/50, 572/46, 579 obr. 29 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99971 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 18 Jul 18 07:58:26 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu decyzją nr 32/6743.6/2018 z dnia 16.07.2018 r., ul. Brucknera na dz. nr 6, 7/1, 7/2, 489 obr. 71 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99942 AU-01-5.6743.6.90.2018.ZZA

]]>
Mon, 16 Jul 18 15:29:54 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Żyzna na dz. nr 247, 226/2, 226/4, 226/3, 235/2, 234/2, 233/4, 233/2, 234/1 obr. 84 j. ewid. Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99941 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 16 Jul 18 15:25:47 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Piltza na dz. nr 224 obr. 42 j. ewid. Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99931 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 16 Jul 18 15:20:11 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Ks.Wojciecha Karabuły , dz.194/38,194/4,194/5 obr.43,Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99914 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Mon, 16 Jul 18 14:20:55 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Rybitwy,dz.311/11,163/9,166/3 obr.,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99900 budowa sieci wodociągowej

]]>
Mon, 16 Jul 18 14:12:30 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu na działkach nr 314, 136/1 i 136/3 obr. 71 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Petrażyckiego w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99871 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 16 Jul 18 12:05:28 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Cechowa, Podedworze / 99/14, 99/13, 200/5, obr. 62; 316/26, 316/27, obr. 61; 349/3, 82, obr. 60, jedn. rej. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99869 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 16 Jul 18 11:34:31 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu / Decyzja Nr 20/6743.7/2018 / ul. Lesista 2 / dz. nr 33/1, obr. 5, j. ewid. Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99854 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Mon, 16 Jul 18 08:14:02 +0200
Zgłoszenie przebudowy i remontu elewacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul.Emaus dz.294/8 obr. 11 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99847 Zgłoszenie przebudowy i remontu elewacji

]]>
Fri, 13 Jul 18 14:43:30 +0200
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji ciśnieniowej ul. Zakliki z Mydlnik dz. 245,242/12,242/10,242/13,239/17 obr.49 dz.45,46/1 obr.51 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99844 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji

]]>
Fri, 13 Jul 18 14:35:07 +0200
Zgłoszenie budowy budynku ul.Borowego dz.87/4,87/3 obr.11 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99843 Zgłoszenie budowy budynku

]]>
Fri, 13 Jul 18 14:31:12 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/2/19 ul. Józefińska 24 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99835 Fri, 13 Jul 18 13:21:23 +0200 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Lubocka dz.453 obr.12 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99809 Budowa budynku gospodarczego.

]]>
Thu, 12 Jul 18 14:25:10 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Albańska dz.361/5,361/6,361/13,361/13,361/8,361/10,361/11,599/3,603/2 obr.49 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99808 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Thu, 12 Jul 18 14:21:59 +0200
Zgłoszenie budowy- ul Borsucza, ,dz.117 ,obr.32 Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99801 Przebudowa budynku

]]>
Thu, 12 Jul 18 13:11:35 +0200
Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 1271/6740.1/2018 z dnia 05.07.2018 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99738 Budowa 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej oraz budynku jednorodzinnego z sześcioma stanowiskami postojowymi dla samochodów osobowych w parterze na działce nr 11/2, 12, 13,18 Obr. 33 Krowodrza przy ul. Gaik w Krakowie wraz z infrastrukturą techniczną i budowa drogi wew. na dz. nr 12, 13, 18 Obr. 33 Krowodrza przy ul gaik w Krakowie

 

]]>
Wed, 11 Jul 18 14:04:09 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/2/18 os. Piastów 32 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99721 Wed, 11 Jul 18 11:15:33 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Racławicka, dz. nr 44/96, 44/104, 44/101, 316/20, 316/24 obr. 45 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99712 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 11 Jul 18 09:29:52 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Poręba, dz. nr 236/14, 480/1, obr. 10 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99710 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 11 Jul 18 09:24:20 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Poręba, dz. nr 236/14, 480/1, obr. 10 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99708 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 11 Jul 18 09:20:34 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Smętna 12 oraz ul. Ojcowska 52, dz. nr 1096, 833, 1089, 1091, 874 obr. 34 Krowodrza w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99705 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 11 Jul 18 09:10:01 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Dąbska, dz. nr 50/4, 225/5, 50/6, 225/7, 41/68, 41/78, 41/71, 41/63, 41/73, 41/72, obr. 16 Śródmieście, ul. Lema, dz. nr 1/189, 1/110, obr. 52 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99704 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 11 Jul 18 08:47:17 +0200
Informacja o umoerzeniu postepowania, decyzja Nr 18/6743.7/2018, ul. Sikorki http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99690 Informacja o umorzeniu postępowania.

]]>
Tue, 10 Jul 18 13:08:07 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Morelowa dz. 30/59 obr.9 dz.46/8 obr.10 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99689 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Tue, 10 Jul 18 12:55:27 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Dzielna dz.299/1,299/2, obr.34 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99688 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Tue, 10 Jul 18 12:50:53 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Dzielna dz.299/1,299/2,298/1 obr.34 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99687 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Tue, 10 Jul 18 12:47:48 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Sikorki dz.212/39,212/42,212/64,212/69,212/85 obr.54 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99683 Rozbudowa sieci wodociągowej

]]>
Tue, 10 Jul 18 11:57:33 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Sochy, dz. nr 215/1 obr. 56 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99663 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 10 Jul 18 09:39:00 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy Al.Pokoju dz.353,354 obr.17 dz.551/1,551/7 obr.5 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99655 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Mon, 09 Jul 18 15:02:51 +0200
Zgłoszenie budowy-ul Karcza, dz. 275,268 obr.40 Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99649 Sieć kanalizacji sanitarnej

]]>
Mon, 09 Jul 18 14:34:38 +0200
Komunikat Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99628 Zmiana osoby pełniącej funkcję urzędnika wyborczego w Krakowie.

]]>
Mon, 09 Jul 18 11:18:47 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Al.Pokoju/Fabryczna dz.344,345,346, obr.17 dz.551/1,551/7,397/26,397/24 obr.5 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99605 Budowa osiedlowej sieci cieplnej.

]]>
Fri, 06 Jul 18 13:44:49 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Kupa dz.61 obr.13 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99603 Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

]]>
Fri, 06 Jul 18 13:40:04 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Karabuły dz.194/318,194/38 obr.43 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99602 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 06 Jul 18 13:36:02 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.G.Korzeniaka dz.193 obr.51 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99601 Przebudowa budynku.

]]>
Fri, 06 Jul 18 13:32:36 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Bruśnicka, dz. nr 223, 147/1, 148/8 obr. 14 jedn. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99585 |Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Fri, 06 Jul 18 11:32:00 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Galicyjska, dz. nr 216/228 obr. 54 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99575 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Fri, 06 Jul 18 09:55:02 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Kantorowicka dz.419/47 obr.3 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99572 Zmiana funcji rozbudowy garażu i nadbudowa pomieszczeń gospodarczych.

]]>
Fri, 06 Jul 18 08:38:39 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Sławkowska dz.548/3,549,555,556/1,557/1,559,560 obr.1 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99571 Przebudowa sieci gazowej.

]]>
Fri, 06 Jul 18 08:34:18 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Ossowskiego dz.30,31 obr.63 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99563 WYKONANIE NOWEGO NADPROŻA W BUDYNKU JEDNORODZINNYM.

]]>
Thu, 05 Jul 18 14:28:07 +0200
Zgłoszenie budowy przyłacza kablowego oraz sieci elektroenergetycznej dla zasilania zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażem podziemnym ul.Strumienna dz. 466/11,486,18/2,19/2,21/1,21/2,22 obr.48 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99519 Zgłoszenie budowy przyłacza kablowego oraz sieci elektroenergetycznej

]]>
Wed, 04 Jul 18 13:28:00 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Mogilska/Łaszkiewicza dz.609/20,609/22,609/36,609/37,567/42,837,838, obr.4 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99480 Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej.

]]>
Tue, 03 Jul 18 14:48:26 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Krzewowa w Krakowie, na działkach nr 85/3 i 85/4 obr.4 Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99470 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 03 Jul 18 13:09:35 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu / Decyzja Nr 17/6743.7/2018 / ul. Narcyza Wiatra 3 / dz. nr 235, obr. 22, j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99413 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Mon, 02 Jul 18 15:46:12 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy oś.Hutnicze dz.18 obr.47 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99408 Budowa instalacji ciepłej wody użytkowej.

]]>
Mon, 02 Jul 18 14:19:16 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Syreńskiego dz.29/5,29/12 obr.93 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99389 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Mon, 02 Jul 18 11:43:24 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Turniejowa dz.198/63,198/64,198/44,198/45 obr.63 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99388 Budowa sieci cieplnej osiedlowej.

]]>
Mon, 02 Jul 18 11:39:49 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ulic Przyzby - ul.Sąsiedzka na dz. nr 743/13, 743/48, 743/46 oraz 743/44 obr.33 Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99367 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 29 Jun 18 14:45:21 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Brucknera na dz. 272, 283/1, 277, 274 obr. 40 Podgórze i dz. 6, 7/1, 7/2, 489 obr. 71 Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99346 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Fri, 29 Jun 18 13:01:50 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Dróżka / dz. 437/6 / obr. 92 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99332 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Fri, 29 Jun 18 07:49:59 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Osikowa dz.163,58/4,22/1,57/2,57/2,57/3 obr.107 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99312 Budowa miejskiej sieci wodociągowej.

]]>
Thu, 28 Jun 18 14:16:56 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Osikowa dz.163,58/4,58/14,57/2,57/3 obr.107 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99311 Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Thu, 28 Jun 18 14:13:54 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Podbipięty dz.129/9,129/8,215/1,123/5 obr.56 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99309 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Thu, 28 Jun 18 14:10:48 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Karabuły dz.194/38,194/41,194/5, obr.43 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99308 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Thu, 28 Jun 18 14:07:13 +0200
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99305 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.” Dzień sportu”.

]]>
Thu, 28 Jun 18 12:57:44 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkań oferta nr 2018/1/10 ul. Krakowska 13 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99260 Mon, 20 Aug 18 11:06:59 +0200 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rakowicka dz.219/14,219/24,219/25,219/26,219/27,219/28,219/29 obr.8 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99282 Budowa osiedlowej sieci cieplnej.

]]>
Wed, 27 Jun 18 14:30:46 +0200
Zgłoszenie wykonania remontu i budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul.Głogowska dz. 198 obr.30 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99272 Zgłoszenie wykonania remontu i budowy wewnętrznej instalacji gazowej

]]>
Wed, 27 Jun 18 12:33:31 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Poręba dz. 236/14,480/1 obr.10 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99271 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Wed, 27 Jun 18 12:30:12 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Poręba dz. 236/14,480/1 obr.10 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99270 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Wed, 27 Jun 18 12:26:10 +0200
Zgłoszenie budowy sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych wielorodzinnych ul.Słomczyńskiego dz.561/4,572/50,572/46,579 obr.29 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99268 Zgłoszenie budowy sieci cieplnej wraz z przyłączami

]]>
Wed, 27 Jun 18 12:23:04 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kablowej ul.Cechowa , Podedworze dz. 99/14,99/13,200/5 obr.62 dz.316/26,316/27 obr.61 dz. 349/3,82 obr.60 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99266 Zgłoszenie budowy sieci kablowej

]]>
Wed, 27 Jun 18 12:18:27 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/3/8 os. Hutnicze 4 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99259 Wed, 27 Jun 18 10:40:41 +0200 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/2/17 ul. Długa 52 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99257 Wed, 27 Jun 18 10:20:07 +0200 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/2/16 ul. Stachiewicza 29 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99255 Wed, 27 Jun 18 09:54:29 +0200 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/2/15 ul. Działkowa 33 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99251 Wed, 27 Jun 18 09:23:09 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, osiedle Hutnicze, dz. nr 26 obr. 47 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99230 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 26 Jun 18 13:47:08 +0200
Zgłoszenie przebudowy elewacji budynku ul.28 Lipca 1943 r. dz.292/6 obr.10 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99222 Zgłoszenie przebudowy elewacji budynku

]]>
Tue, 26 Jun 18 11:59:08 +0200
Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków ul.Smętna 12 dz.1096,833,1089,1091,874 obr.34 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99220 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami

]]>
Tue, 26 Jun 18 11:54:07 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Podstawie dz.596,594 obr.33 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99194 Przebudowa budynku.

 

]]>
Mon, 25 Jun 18 14:28:28 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Bruśnicka dz.223,147/1,148/8 obr.14 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99193 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Mon, 25 Jun 18 14:24:20 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Al.Kościuszki dz.371 obr.14 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99192 Remont elewacji oraz wymiany zewnętrznych stolarek okiennych i drzwiowych w kamienicy.

]]>
Mon, 25 Jun 18 14:20:52 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Babińskiego na dz. 1/31, obr. 70 Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99189 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Mon, 25 Jun 18 13:42:16 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, w rejonie ul. Wrocławskiej i ul. Poznańskiej w Krakowie, na dz. nr 316/5, 316/6 obr. 45 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99163 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 25 Jun 18 09:07:57 +0200
Zgłoszenie budowy przyłącza kablowego SN dla zasilania budynku handlowo-usługowego ul.Bunscha dz.355/3,355/2,446/2,355/6 355/5 obr. 41 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99125 Zgłoszenie budowy przyłącza kablowego

]]>
Fri, 22 Jun 18 10:50:13 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, w rejonie ul. Smętnej w Krakowie, na dz. nr 1091, 891/6 obr. 34 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99103 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 21 Jun 18 14:43:36 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul.Żeleńskiego dz.41/12,41/9,41/4,524/6,190/16 obr.40 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99104 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

]]>
Thu, 21 Jun 18 14:43:04 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji ogólnospławnej ul.Jutrzenka dz. 330,256/3,256/11,256/28,256/29,256/39,293/1,293/2 obr.7 Kraków Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99101 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji ogólnospławnej

]]>
Thu, 21 Jun 18 14:39:14 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Rydlówka dz.290/2 obr.30 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99082 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Thu, 21 Jun 18 13:08:09 +0200
Zgłoszenie budowy hydrofornii wodociągowej wraz z infrastrukturą techniczna ul.Babińskiego dz. 1/31 obr.70 Kraków ,Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99081 Zgłoszenie budowy hydrofornii wodociągowej

]]>
Thu, 21 Jun 18 13:02:13 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Kaczeńcowa, dz. nr 450, obr. 9 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99069 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 21 Jun 18 10:38:58 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Osiedle Wandy 4, dz. nr 285, obr. 47 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99067 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 21 Jun 18 10:24:49 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Podhalańska na działkach numer 687 obr. 33 Podgórze oraz 113/7 obr. 43 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99054 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 20 Jun 18 15:29:24 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Tyniecka na dz. nr 425/6, 425/9, 425/12 obr. 2 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99053 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 20 Jun 18 15:26:37 +0200
Zadbajmy o bezdomne koty! http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99045 Wed, 20 Jun 18 13:51:06 +0200 ZGŁOSZENIE BUDOWY- UL. KOLNA,DZ.108/19,108/18,108/39,108/38 ,108/41,108/44,114/3114/4 PODGÓRZE,KRAKÓW, http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99041 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

]]>
Wed, 20 Jun 18 12:51:25 +0200
ZGŁOSZENIE BUDOWY- UL.MYŚLENICKA, DZ.49/5,49/7,49/8,49/10,61/6 OBR.66 PODGÓRZE,KRAKÓW http://www.bip.krakow.pl/?news_id=99011 SIEĆ KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ

]]>
Wed, 20 Jun 18 12:35:20 +0200
ZGŁOSZENIE BUDOWY- UL.ŻYZNA, DZ.247,226/2,226/4,226/3,235/2,234/2,233/2,233/4,234/1 OBR.84 PODGÓRZE,KRAKÓW http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98994 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

]]>
Wed, 20 Jun 18 12:19:38 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Karola Bunsha na dz. 446/2, 355/6, 355/5, 355/3, obr. 41 Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98979 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Wed, 20 Jun 18 10:36:42 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciu, ul. Stopki, dz. nr 410, 235/4 obr. 23 jedn. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98948 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 18 Jun 18 14:51:29 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Przy Rondzie dz.447/4 obr.5 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98947 Rozbudowa altany śmietnikowej o agregat prądotwórczy.

]]>
Mon, 18 Jun 18 14:37:40 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy oś.Stalowe dz.310, obr.47 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98945 Budowa instalacji ciepłej wody.

]]>
Mon, 18 Jun 18 14:34:05 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Marcowa dz.186/16,187/8,289/3,189/5 obr63 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98944 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Mon, 18 Jun 18 14:30:51 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciu, ul. Sieroszewskiego, dz. nr 258/1 obr. 47 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98929 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 18 Jun 18 10:52:05 +0200
Infomracja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Fatimska, dz. nr 142/8, 474, 231 obr. 9 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98928 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 18 Jun 18 10:16:34 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Spacerowa na dz. nr 16/1, obr. 70 Podgórze w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98925 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 18 Jun 18 09:05:32 +0200
Informacja o umorzeniu postępowania / decyzja nr 24/6743.6/2018 / ul. Cechowa / dz. nr 129 / 99/14, 99/13, 200/5, obr. 62; 316/26, 316/27, obr. 61; 349/3, 82, obr. 60, jedn Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98924 Informacja o umorzeniu postępowania

]]>
Mon, 18 Jun 18 07:52:14 +0200
Świadczenie Dobry start (300+) http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98873 Świadczenie Dobry start (300+) jest realizacją rządowego programu „Dobry start”. Jego celem jest wsparcie rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Wsparcie to polegać będzie na przyznaniu raz w roku świadczenia w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym, niezależnie od wysokości dochodów uzyskiwanych przez rodzinę.

]]>
Fri, 13 Jul 18 12:59:14 +0200
Zgłoszenie zamiaru bydowy ul.N.Wiatra dz.235 obr.22 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98916 Rozbiórka i odbudowa budynku jednorodzinnego.

]]>
Fri, 15 Jun 18 14:35:09 +0200
Zgłoszenie budowy prefabrykowanej stacji transformatorowej wraz z siecią NN ul.Marchołta dz.135/1 obr.21 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98906 Zgłoszenie budowy prefabrykowanej stacji transformatorowej

]]>
Fri, 15 Jun 18 13:20:13 +0200
Zgloszenie przebudowy budynku ul.Puchalskiego dz. 613 obr.21 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98904 Zgloszenie przebudowy budynku

]]>
Fri, 15 Jun 18 13:16:40 +0200
Zgłoszenie przebudowy budynku ul.Baranieckiego dz.338 obr.8 Kraków Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98903 Zgłoszenie przebudowy budynku

]]>
Fri, 15 Jun 18 13:14:36 +0200
Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej ul.Rydlówka/Rzemieślnicza dz.113,114,115/2,116/16,118/2,370/9 obr.30 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98902 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej

]]>
Fri, 15 Jun 18 13:11:42 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Stryjeńskiego dz.333,332/3 obr.100 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98866 Budowa sieciwodociągowej.

 

]]>
Fri, 15 Jun 18 10:32:03 +0200
Odstrzał sanitarny dzików http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98848 Informacja o rozporządzeniu Wojewody Małopolskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.

]]>
Thu, 14 Jun 18 15:16:13 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. św. Stanisława 12, dz. nr 13, 101/3, obr. 14 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98831 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 14 Jun 18 12:06:46 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Przykopy / dz. 449/5, obr. 46 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98830 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 14 Jun 18 12:00:40 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu na działkach nr 82/19, 82/4, obr. 37 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Winnicka w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98771 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 13 Jun 18 10:03:25 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Smoleńskiego na dz. nr 446/2, 446/6, 446/16, 474/1, 474/2, 446/15, 466/17, 446/18, 446/13, obr. 41, jedn. ewid. Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98769 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 13 Jun 18 09:04:10 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Starego Dębu w Krakowie, na dz. nr 1055/10, 1055/9, 1055/8 obr. 34 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98757 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 12 Jun 18 14:42:39 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Krzewowa dz.85 obr.4 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98734 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Tue, 12 Jun 18 11:17:45 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul.Gromadzka dz. 299/2,300/1,300/2 obr.15 Kraków Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98696 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Mon, 11 Jun 18 11:53:54 +0200
Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączami ul.Piaszczysta dz.34,37,38,42,43,44,55,119/2,195/2,196,197,198/1,198/2,199/1,214/4 obr. 31 Kraków Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98692 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączami

]]>
Mon, 11 Jun 18 11:49:46 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Domowa dz.126/2,421 obr.41 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98670 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Fri, 08 Jun 18 15:21:11 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Domowa dz.126/1,126/2,421 obr.41 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98669 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 08 Jun 18 15:17:04 +0200
Zgłoszenie budowy- ul.Petrażyckiego,dz.314,136/1,136/3 Podgórze ,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98466 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Fri, 08 Jun 18 14:14:55 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/1/9 ul. Cybulskiego 5 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98450 Fri, 08 Jun 18 13:03:49 +0200 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Galicyjska dz.216/228 obr.54 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98418 Budowa stacji transformatorowej.

]]>
Thu, 07 Jun 18 15:01:33 +0200
Zgłoszenie budowy- ul Bunscha ,Czerwone Maki dz.376/1,377,378.381/7,384,385,386,391 obr.41,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98393 Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej

]]>
Thu, 07 Jun 18 11:57:47 +0200
Dobrowolna zamina mieszkania oferta nr 2018/3/7 ul. Królewska 59 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98383 Thu, 07 Jun 18 11:41:34 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu Rynek Główny 42/św. Jana 1, dz. nr 176, obr. 1, jedn. ewid. Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98371 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 07 Jun 18 10:09:41 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Podole i ul. Czerwone Maki na dz. nr 81/10, 81/22, 218, 195/12, 210/4, 210/20, 210/18, 210/14, 214, 205/17, 205/18, 211/5, 215, 176/5, 207/9 obr. 38 j. ewid. Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98331 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 06 Jun 18 15:15:19 +0200
NIECZYNNA KASA WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98211 SZANOWNI PAŃSTWO,

 

W DNIACH OD 6-06-2018r. DO 12-06-2018 r., KASA WYDZIAŁU ARCHITEKTURY I URBANISTYKI JEST NIECZYNNA.

 

]]>
Wed, 06 Jun 18 14:19:28 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Stattlera dz.185/1,185/3,185/4 obr.50 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98251 Przebudowa budynku.

]]>
Wed, 06 Jun 18 11:04:30 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Pylna, na dz. nr 95/11, 198, 194/2 obr. 7 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98245 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 06 Jun 18 10:07:11 +0200
Zgłoszenie budowy- ul Sidzińska dz.27/7 obr.69 Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98244 Przebudowa budynku

]]>
Wed, 06 Jun 18 09:16:50 +0200
Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej z przyłączami ul.Racławicka dz.44/96,44/101,44/104,316/20,316/24 obr.45 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98205 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej z przyłączami

]]>
Tue, 05 Jun 18 14:26:41 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkań oferta nr 2018/2/14 ul. Stachiewicza 13 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98183 Tue, 05 Jun 18 11:46:12 +0200 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta 2018/2/13 ul. Marczyńskiego 2 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98118 Tue, 05 Jun 18 11:49:58 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Piasta Kołodzieja http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98161 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 04 Jun 18 15:08:20 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, 239/8, 247/7, 309, 310, 311 obr. 1 jedn. ewid. Krowodrza, ul. Filtrowa, ul. Zygmunta Starego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98159 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 04 Jun 18 15:02:41 +0200
Zgłoszenie budowy obiektów małej architektury w miejscu publicznym Park Solway ul.Żywiecka dz. 17/11 obr.44 Kraków Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98156 Zgłoszenie budowy obiektów małej architektury

]]>
Mon, 04 Jun 18 14:53:42 +0200
Zgłoszenie budowy dwóch bezodpływowych zbiorników na ścieki z podjazdów dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych ul.Rżącka dz.263/24,263/25 obr.60 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98155 Zgłoszenie budowy dwóch bezodpływowych zbiorników na ścieki

]]>
Mon, 04 Jun 18 14:50:18 +0200
Zgłoszenie budowy dwóch bezodpływowych zbiorników na ścieki z podjazdów dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych ul.Rżącka dz.263/22,263/23 obr.60 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98154 Zgłoszenie budowy dwóch bezodpływowych zbiorników na ścieki

]]>
Mon, 04 Jun 18 14:47:42 +0200
Zgłoszenie budowy oświetlenia odcinka drogi publicznej ul.Wodna dz. 138/10,162/6,192 obr.29 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98152 Zgłoszenie budowy oświetlenia odcinka drogi publicznej

]]>
Mon, 04 Jun 18 14:43:28 +0200
Zgłoszenie przebudowy poza obszar kolizji istniejącej linii napowietrzno-kablowej ul.Stawowa dz.632,631,630/3,622/8 obr.34 Kraków Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98151 Zgłoszenie przebudowy poza obszar kolizji istniejącej linii napowietrzno-kablowej

]]>
Mon, 04 Jun 18 14:36:42 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy oś.Hutnicze dz.26 obr.47 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98147 Budowa oświetlenia ulicznego oraz odcinka sieci elektroenergetycznej.

]]>
Mon, 04 Jun 18 14:28:34 +0200
Informacja o wniesieniu sprzecowi / Decyzja nr 22/6743.6/2018 / ul. Rakowicka / dz. nr 219/30 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98134 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Mon, 04 Jun 18 12:00:50 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy oś.Wandy dz.285, obr.47 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98089 Budowa instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

]]>
Fri, 01 Jun 18 11:53:29 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Sikorki dz.212/39,212/42,212/64,212/69,212/85,304,305,obr.54 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98087 Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Fri, 01 Jun 18 11:50:25 +0200
informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Stefana Kisielewskiego 24, dz nr 841/196, 841/293 obr. 10 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=98021 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 30 May 18 10:05:33 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Lesista dz.33/1 obr.5 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97976 Dobudowa tarasu przy budynku mieszkalnym.

]]>
Tue, 29 May 18 12:06:57 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Sochy dz.215/1 obr.56 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97975 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Tue, 29 May 18 12:01:37 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Tyniecka dz.425/6,425/9,425/12, obr.2 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97974 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Tue, 29 May 18 11:57:56 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.F.Wrobela dz.276/10,obr.106, dz.168/6,98/9,99/2, obr.107 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97972 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Tue, 29 May 18 11:52:56 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Nowickiego na dz. 860, 257/6, 257/8, 256/3, obr.93, Podgórze w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97950 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 29 May 18 08:47:59 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociągową ul.Smętna dz. 1091,891/6 obr.34 Kraków , Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97929 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociągową

]]>
Mon, 28 May 18 13:56:46 +0200
OBWIESZCZENIE http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97910 Przebudowa i budowa sieci cieplnej magistralnej 2x DN 500 od komory 1KPXIII4 do komory w rejonie KPXIII10A na działkach nr 126/19, 126/22, 126/17, 126/15, 126/20, 126/18, 126/21, 121/4, 121/3 obr. 61 Podgórze, na działkach nr 200/3, 78/5, 78/6, 78/3, 71/3, 71/2, 65/2, 65/1, 206/7, 59/3, 54/3, 51/3, 49/3, 45/8, 43/5, 42/6, 39/3, 30/3, 28/2, 210/3, 23/7, 21/2, 18/5, 13/2 obr. 62 Podgórze, na działkach nr 257/18, 257/15, 257/10, 257/12, 277/4, 206/27, 206/12 obr. 63 Podgórze i na działkach nr 175/17, 174/23, 173/5, 172/9, 172/21, 221/17 obr. 64 Podgórze przy ulicach Cechowej i Nazaretańskiej w Krakowie

]]>
Mon, 28 May 18 12:24:52 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Wrocławska/Poznańska dz.316/5,316/6 obr.45 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97868 Budowa odcinka sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 25 May 18 14:45:11 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, w ul. Filtrowej w Krakowie, dz. nr 310, 316 obr.1 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97835 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 25 May 18 11:43:41 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, dz. nr 360/39, 360/52, 322/5 obr. 36, j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97827 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

 

]]>
Fri, 25 May 18 09:41:47 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Lema, dz. nr 1/189, 1/110, 1/111 obr. 52 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97823 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 25 May 18 08:49:49 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Dąbska dz.50/4,225/5,50/6,225/7,41/68,41/78,41/71,41/63,41/73,41/72 obr.16 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97754 Budowa osiedlowej sieci cieplnej.

]]>
Thu, 24 May 18 13:39:12 +0200
Zgłoszenie budowy-ul.Podhalańska,DZ.687 OBR.33,DZ.113/7 OBR.43,PODGÓRZE,KRAKÓW http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97703 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Wed, 23 May 18 14:57:29 +0200
Zgłoszenie budowy-ul.Podhalańska,DZ.687 OBR.33,DZ.113/7 OBR.43,PODGÓRZE,KRAKÓW http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97698 ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

]]>
Wed, 23 May 18 14:49:06 +0200
Zgłoszenie budowy- ul. Karola Bunscha dz.446/2,355/6,355/5,355/3 obr.41, Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97582 Budowa stacji transformatorowej i sieci kablowej

]]>
Mon, 21 May 18 12:46:05 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ,sieci kanalizacji sanitarnej ul.Starego Dębu dz.1055/10,1055/9,1055/8 obr.34 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97576 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ,sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Mon, 21 May 18 11:59:24 +0200
Konkurs UMK i SARP „Nowe Życie Pomiędzy Estakadami” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97562 Mon, 21 May 18 10:24:04 +0200 Zgłoszenie budowy - UL. Bruknera,dz.6,7/1,7/2,489 obr.71 Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97531 Budowa sieci kanalizacji opadowej

]]>
Fri, 18 May 18 08:52:00 +0200
Zgłoszenie budowy- ul.Spacerowa dz.16/1 obr.70,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97498 Budowa miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Fri, 18 May 18 08:41:23 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu /Decyzja Nr 21/6743.6/2018/ ul. Rakowicka, Wita Stwosza, dz. nr 219/14, 219/24, 219/25, 219/26, 219/27, 219/28, 219/29 obr. 8 jedn. ewid. Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97491 Informacja o wniesieniu sprzeciwu.

]]>
Fri, 18 May 18 08:35:03 +0200
Dotacje w ramach Programu Małej Retencji - lista 5/2018 z dnia 17.05.2018 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97487 Thu, 17 May 18 14:33:23 +0200 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.L.Pasteura dz.5/1,5/2,6/3 obr.42 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97436 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.

]]>
Wed, 16 May 18 13:05:41 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Sieroszewskiego dz.258/1,obr.47 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97434 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Wed, 16 May 18 13:01:25 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kablowej ul.Cechowa , Podedworze dz.99/14,99/13,200/5 obr.62 , dz.316/26,316/27,obr.61 , dz.349/3,82 obr.60 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97340 Zgłoszenie budowy sieci kablowej

]]>
Mon, 14 May 18 13:39:15 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu / decyzja nr 20 /6743.6 / 2018 / ul. Rybitwy / dz. nr 311/11, 163/9, 166/3 / obr. 22 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97331 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Mon, 14 May 18 11:40:03 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Rumiankowa, dz nr 428, 552/3 obr. 39 jedn. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97305 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Fri, 11 May 18 13:54:43 +0200
Projekt ,,Eko-logiczni'' http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97286 Fri, 11 May 18 09:11:52 +0200 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Lema dz.1/189,1/110,1/111 obr.52 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97275 Rozbudowa sieci wodociągowej.

]]>
Thu, 10 May 18 15:00:42 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Pylna dz. 95/11,198,194/2 obr.7 Kraków , Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97217 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Wed, 09 May 18 14:22:39 +0200
Zgłoszenie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Dróżka dz. 437/6 obr. 92 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97210 Zgłoszenie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Wed, 09 May 18 13:04:31 +0200
Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej ul.Piltza dz. 224 obr.42 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97205 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej

]]>
Wed, 09 May 18 12:59:53 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Kaczeńcowa dz.450 obr.9 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97179 Budowa miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej.

]]>
Tue, 08 May 18 14:55:33 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/2/12 ul. Jaremy 14b http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97159 Tue, 08 May 18 10:47:25 +0200 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/1/8 ul. Kącik 7 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97109 Mon, 07 May 18 11:38:18 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Bogucianka na dz. nr 65/13, 65/18 obr. 76 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97099 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 04 May 18 14:25:52 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Bogucianka na dz. nr 65/12, 65/13 obr. 76 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97096 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 04 May 18 13:54:25 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Zakrzowiecka 31A w Krakowie na dz. nr 304/7, 303/2 obr. 7, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97086 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 04 May 18 08:59:21 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej ul.Brucknera dz.6,7/1,7/2,489 obr.71, dz.272,283/1 obr.40 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97071 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowej

]]>
Wed, 02 May 18 12:26:38 +0200
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej ul.Winnicka dz.82/12,82/4 obr.37 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97070 Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej

]]>
Wed, 02 May 18 12:21:50 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/1/7 ul. Parkowa 4 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97069 Wed, 02 May 18 12:19:02 +0200 Zgłoszenie budowy stacji transformatorowych , sieci kablowych oraz złącz kablowych dz.109/2,109/3,109/4,109/5,117/5,117/6,118,362/1,362/2,362/4,362/5,362/6, obr.1 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97068 Zgłoszenie budowy stacji transformatorowych

]]>
Wed, 02 May 18 12:11:30 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Podbipięty, dz. nr 12/3, 14/3 obr. 56, jedn. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97064 AU-01-3.6743.6.61.2018.JZI

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1332 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia: "budowy sieci wodociagowej o średnicy dn 100 mm z żeliwa sferoidalnegoo na odcinku W1-W3, długości L=34 m w ul. Podbipięty na dz. nr 12/3, 14/3, obr. 56, jedn. ewid. Nowa Huta w Krakowie"

]]>
Wed, 02 May 18 10:44:07 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciu, ul. Bracka/ul. Franciszkańska dz. nr 591, 592/1, 403, 402, obr. 1 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97063 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 02 May 18 10:33:24 +0200
Zgłoszenie budowy - UL.J.K.PRZYZBY DZ.743/13,743/48,743/46,743/44 OBR.33,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97055 PRZEBUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPLNEJ

]]>
Mon, 30 Apr 18 15:48:04 +0200
Zgłoszenie budowy- ULKOBIERZYŃSKA DZ.330/1,330/2 OBR.43 .Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97042 ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ

]]>
Mon, 30 Apr 18 15:40:57 +0200
Zgłoszenie budowy - UL. PILTZA,TYMOTKOWA, DZ.214/4,200/21,101/8,104,224,98,204 OBR.42,PODGÓRZE,KRAKÓW http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97036 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

]]>
Mon, 30 Apr 18 15:32:53 +0200
Zgłoszenie budowy - UL.RYNEK GŁ.42-ŚW.JANA 1- DZ.176 OBR.1,ŚRÓDMIESCIE, KRAKÓW http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97033 ZMIANA UŻYTKOWANIA BUD.USŁUGOWO MIESZKALNEGO NA BUDYNEK USŁUGOWO HOTELOWY 

]]>
Mon, 30 Apr 18 15:20:25 +0200
Zgłoszenie budowy - ul.M.NOWICKIEGO ,DZ.860,257/6,257/8,256/3 OBR.93 PODGÓRZE, KRAKÓW http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97028 BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

]]>
Mon, 30 Apr 18 14:24:23 +0200
Zgłoszenie budowy -ul. Filtrowa, dz.239/8,247/7,309,310,311 obr.1 Krowodrza,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97022 BUDOWA SIECI WODCIAGOWEJ

]]>
Mon, 30 Apr 18 14:12:05 +0200
Informacja o umorzeniu postępowania, Decyzja nr 12/6743.7/2018, ul. Lema http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96981 Informacja o umorzeniu postępowania.

]]>
Fri, 27 Apr 18 14:11:37 +0200
Infomracja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Grębałowska, dz. nr 619, 250/4, 250/3, obr. 11 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96980 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Fri, 27 Apr 18 14:01:40 +0200
Infomracja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Grębałowska, dz. nr 619, 250/4, 250/3, obr. 11 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96977 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Fri, 27 Apr 18 13:55:23 +0200
Zgłoszenie budowy - ul.Bunscha dz.446/2,446/6,446/16,474/1,472/2,446/15,446/17,446/18,446/13 obr.41Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96961 BUDOWA SIECI CIEPLNEJ OSIEDLOWEJ

]]>
Fri, 27 Apr 18 11:33:55 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Kułakowskiego, ul. Krępy, ul. Cesarza, dz. nr 194/154, 194/254 obr. 43, j. ewid. Podgórze w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96944 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 27 Apr 18 08:36:41 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Wielicka / dz. 114/16, 114/17 / obr. 59 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96943 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Fri, 27 Apr 18 08:20:31 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rakowicka dz.219/30 obr.8 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96939 Budowa kontenerowej stacji transformatorowej.

]]>
Thu, 26 Apr 18 15:10:49 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.A.Potebni dz.379,380 obr.13 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96938 Remont elewacji budynku jednorodzinnego.

]]>
Thu, 26 Apr 18 15:07:52 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, dz. nr 219/5, 219/20, 219/23, obr. 8, j. ewid. Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96933 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 26 Apr 18 13:45:08 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Nałkowskiej, dz. nr 145/1, 146/1, obr. 84, j. ewid. Podgórze w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96925 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 26 Apr 18 11:51:15 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Chrzanowskiego boczna /dz nr 456/2, 164/4, 162/4, 161/8, 161/6, 161/3, 159/7 /obr. 93 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96924 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 26 Apr 18 11:49:38 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Dubois/ Młodzieży /dz 389/3, 57/6 /obr. 55 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96922 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 26 Apr 18 11:47:38 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Filtrowa dz. 310,316 obr.1 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96911 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Thu, 26 Apr 18 10:43:57 +0200
Dotacje w ramach Programu Małej Retencji - lista 4/2018 z dnia 26.04.2018 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96908 Thu, 26 Apr 18 10:02:43 +0200 Zgłoszenie budowy - ul. Podole dz.81/10,81/22,81/24,195/12,210/4,210/20,210/18,210/14,214,205/17,205/18,211/5,215,176/5,207/9 obr.38 Podgórze dz.14/28 obr.35 ,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96879 Budowa miejskiej sieci osiedlowej

]]>
Wed, 25 Apr 18 13:27:19 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/3/6 ul. Kobierzyńska 67 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96819 Mon, 23 Apr 18 10:58:52 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Topiarnia na dz. nr 517, 443, 444 obr. 90 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96818 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 23 Apr 18 10:43:32 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciu, ul. Rakowicka,dz. nr 219/20, 219/21, 219/22 obr. 8 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96815 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 23 Apr 18 09:30:03 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, osiedle Zielone, dz. nr 59 obr 45 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96814 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 23 Apr 18 09:21:05 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu /ul. Ściegiennego, ul. Republiki Korczakowskiej, ul. Kurczaba / dz. 393/17, 325/7, 423/4, 322/3, 328/2, 330/21, 333/4, 339/3, 340/3, 361/13, 324/4, 334/5 / obr. 55 Podgórze/oraz/dz. nr 1318/2/obr. 53 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96803 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 20 Apr 18 15:14:47 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Świetlista na dz. nr 189/9 obr. 89 Podgórze w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96783 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 20 Apr 18 11:46:07 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Fatimska dz.142/8,474,231 obr.9 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96753 Przebudowa ulicy.

]]>
Thu, 19 Apr 18 14:27:32 +0200
Zgłoszenie budowy ul.Bogucianka dz.65/12,65/13 obr.76 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96748 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Thu, 19 Apr 18 11:49:19 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Bogucianka dz.65/13,65/18 obr.76 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96747 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Thu, 19 Apr 18 11:46:11 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Przykopy dz.449/5 obr.46 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96746 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Thu, 19 Apr 18 11:39:56 +0200
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej ul.Nałkowskiej dz.145/1,146/1 obr.84 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96727 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Wed, 18 Apr 18 14:39:51 +0200
Infomracja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Dąbska, dz. nr 225/5, 41/52, 41/55, 41/30, 41/73, 41/72, obr. 16, j. ewid. Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96712 Informacja o braku wniesieniu sprzeciwu.

]]>
Wed, 18 Apr 18 11:54:43 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciu, ul. Dąbska, dz. nr 41/55, 41/30, 41/73, 41/72, obr. 16, j. ewid. Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96711 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 18 Apr 18 11:40:48 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Podole w Krakowie, na działkach 81/10, 75/8, 195/5, 205/5, 170/2, 171/4, 171/5, 172/10, 75/5, 218, 219, 220, obr. 38 Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96704 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 18 Apr 18 07:27:18 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.M.Polskiego/Topiarnia dz.444,443,517 obr.90 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96675 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Tue, 17 Apr 18 11:41:53 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.S.Kisielewskiego dz.841/196,841/293 obr.10 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96674 Przebudowa przegród zewnętrznych otworów stolarki okiennej i drzwi balkonowych.

]]>
Tue, 17 Apr 18 11:36:54 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Pachońskiego działki nr 585/6, 585/13, 585/16, 585/17 obręb 42 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96628 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 16 Apr 18 13:01:38 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/2/10 ul. Stachiewicza 17 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96596 Fri, 13 Apr 18 14:39:54 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Stawowa działki nr 403/6, 1063/8, 400 obręb 34 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96605 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 13 Apr 18 14:21:40 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rzepakowa dz.360/52,360/39,322/5 obr.36 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96586 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

]]>
Fri, 13 Apr 18 11:48:32 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu na działkach nr 240/20, 238/5, obr. 7 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Zakrzowiecka w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96569 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 13 Apr 18 08:04:46 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/1/6 os. Szkolne 23 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96549 Thu, 19 Apr 18 10:55:36 +0200 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na dz. nr 126/2 i 200/1 obr. 42 Podgórze przy ul. Piltza w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96535 Informacja o wniesieniu sprzeciwu w drodze decyzji nr 18/6743.6/2018 z dnia 12.04.2018 r.,

znak: AU-01-2.6743.6.16.2018.DMT

dz. nr 126/2 i 200/1 obr. 42 Podgórze przy ul. Doktora Jana Piltza w Krakowie

]]>
Thu, 12 Apr 18 08:50:21 +0200
Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej ul.Wielicka dz. 114/16,114/17 obr.59 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96471 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej

]]>
Tue, 10 Apr 18 11:46:47 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Smoleńskiego na dz. nr 189/9, 234/2, 234/3, obr. 89, jedn. ewid. Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96457 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 10 Apr 18 10:17:15 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/2/9 os. Szkolne 7 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96451 Tue, 10 Apr 18 08:56:01 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, na dz. nr 44/97, 44/96, 44/104, 44/99, 44/102, 44/103, 316/26, 44/100, 44/98, 44/94, 44/93, 44/92, 44/91 obr. 45 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96416 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 09 Apr 18 12:42:36 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Dubois/Młodzieży dz.389/3,57/6 obr.55 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96412 Rozbudowa sieic kanalizacji sanitarnej.

]]>
Mon, 09 Apr 18 12:12:20 +0200
Budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków na dz. nr 462/2, 200/8, 172/17 obr. 105 Podgórze oraz na dz. nr 342/3, 352/2, 352/1, 173/7, 342/7, 342/6, 342/5, 342/4 obr. 104 Podgórze w rejonie ulicy Agatowej i Domagały w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96398 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

działki nr: 462/2, 200/8, 172/17 obr. 105 Podgórze oraz na dz. nr 342/3, 352/2, 352/1, 173/7, 342/7, 342/6, 342/5, 342/4 obr. 104 Podgórze w rejonie ulicy Agatowej i Domagały w Krakowie

znak: sprawy: AU-01-2.6743.6.12.2018.DMT

data przyjęcia zgłoszenia: 06.04.2018 r.

]]>
Mon, 09 Apr 18 09:09:26 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, osiedle Centrum B 11A, dz. nr 150/4, 152 obr. 45 Kraków - Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96397 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 09 Apr 18 08:42:58 +0200
Dotacje w ramach Programu Małej Retencji - lista 3/2018 z dnia 05.04.2018 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96368 Fri, 06 Apr 18 11:01:01 +0200 Budowa i przebudowa istniejącej sieci oświetleniowej oraz budowa i przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej na dz. nr 78/20 i 78/21 obr. 58 Podgórze przy ul. Schweitzera w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96324 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

dz. nr 78/20 i 78/21 obr. 58 Podgórze, ul. Schweitzera

znak sprawy: AU-01-2.6743.6.26.2018.DMT

Data przyjęcia zgłoszenia: 29.03.2018 r.

 

]]>
Thu, 05 Apr 18 09:39:16 +0200
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej, sieci kablowej nN 1kV, złącza kablowego nN 1kV, budowie zjazdu oraz przebudowie sieci SN 15kV, na dz. nr 175/3, 594/11 i 169/10 obr. 49 Podgórze przy ul. Malborska w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96322 Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Malborska dz. 175/3, 594/11, 169/10 obr. 49 Podgórze, znak: AU-01-2.6743.6.2.2018.DMT

Data decyzji sprzeciwu: 21.03.2018 r.

Decyzja nr 11/6743.6/2018

]]>
Thu, 05 Apr 18 09:30:36 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z odwodnieniem ul.Pachońskiego dz.585/6,585/13,585/16,585/17 obr.42 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96314 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji ogólnospławnej

]]>
Wed, 04 Apr 18 14:38:43 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rakowicka dz.219/14,219/24,219/25,219/26,219/27,219/28,219/29 obr.8 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96288 Budowa osiedlowej sieci cieplnej.

]]>
Wed, 04 Apr 18 11:40:08 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Walerego Sławka /dz nr 831, 833, 269/6, 269/7, 572/6, 3/22, 3/24, 3/25, 6/12, 4/6, 4/5, 832, /obr. 49 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96280 AU-01-2.6743.6.42.2018.KFI

]]>
Wed, 04 Apr 18 10:29:20 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Walerego Sławka /dz nr 831, 832, 4/4, 4/5, 4/6, 3/19, 3/20, 3/21, 3/22, 6/12, /obr. 49 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96279 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 04 Apr 18 10:27:56 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Walerego Sławka /dz nr 19/15, 27/8 /obr. 47 Podgórze oraz /dz nr 835, 834, 4/4, 3/21, 3/20, 6/12, 6/10 /obr. 49 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96278 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 04 Apr 18 10:26:28 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Wrobela / dz. 179/6 / obr. 106 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96274 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 04 Apr 18 08:55:41 +0200
Dotacje w ramach Programu Małej Retencji - lista 2/2018 z dnia 03.04.2018 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96266 Wed, 04 Apr 18 08:23:07 +0200 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.oś.Zielone dz.59, obr.45 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96255 Budowa instalacji centralnej wody ciepłej.

]]>
Tue, 03 Apr 18 14:44:46 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizaji sanitarnej dz. 311/11,163/9,166/3 obr.22 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96242 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizaji sanitarnej

]]>
Tue, 03 Apr 18 12:51:33 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Al.Waszyngtona dz.290/9 obr.13 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96204  

Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej.

 

 

]]>
Tue, 03 Apr 18 07:38:23 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Toporczyków na dz. nr 124, 103/3, 104/6, 104/7 obr. 75 j. ewid. Podgórze w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96205 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 29 Mar 18 13:46:01 +0200
Zgłoszenie budowy-ul.Kułakowskiego,Krępy,Cesarza dz.194/154,194/254 obr.43 Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96201 Sieć elektroenergetyczna oświetlenia ulicznego

]]>
Thu, 29 Mar 18 13:10:34 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Lema dz.1/189,1/110,1/111 obr.52 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96168 Rozbudowa miejskiej sieic wodociągowej.

]]>
Thu, 29 Mar 18 12:54:09 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu na działkach nr 508/1, 510/1, 426/5 obr. 10 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Pułaskiego w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96157 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 28 Mar 18 15:16:42 +0200
Zgłoszenie rozbudowy sieci cieplnej wraz z przyłączami do budynków B1,B2 ,przebudowa sieci kablowej SN ul.Stawowa dz. 403/6,1063/8,400 obr.34 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96093 Zgłoszenie rozbudowy sieci cieplnej

]]>
Tue, 27 Mar 18 07:40:16 +0200
ZGŁOSZENIE BUDOWY- DZ.189/9 OBR.89 PODGÓRZE, KRAKÓW http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96082 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

]]>
Mon, 26 Mar 18 13:44:13 +0200
ZGŁOSZENIE BUDOWY- UL. PODOLE.DZ.81/10,75/8,195/5,205/5,170/2,171/4,171/5,172/10,75/5,218,219,220 OBR.38PODGÓRZE,KRAKÓW http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96075 MIEJSKA OSIEDLOWA SIEĆ CIEPŁOWNICZA

]]>
Mon, 26 Mar 18 13:27:34 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Chrzanowskiego dz.456/2,164/4,162/4,161/8,161/3,159/7 obr.93 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96062 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Mon, 26 Mar 18 12:11:36 +0200
Informacja o umorzeniu postępowania, Decyzja Nr 11/6743.7/2018, ul. Dąbska http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96060 Informacja o umorzeniu postępowania.

]]>
Mon, 26 Mar 18 11:25:25 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu na działkach nr 21/2, obr. 3 Podgórze, oraz dz. nr 553, 429/24, 425/6 obr. 2 Podgórze przy ul. Tynieckiej w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96040 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 23 Mar 18 15:28:39 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu na działkach nr 446/6, 349/2, 446/2, 355/6, obr. 41 Podgórze przy ul. Dębskiego w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96039 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 23 Mar 18 15:27:16 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Zakamycze w Krakowie, na dz. nr 168/2, 30/21 obr. 19 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96038 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 23 Mar 18 15:12:14 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ulic Ukrytej i Ukrytej Bocznej w Krakowie, na dz. nr 22/15, 216/4, 298/2 obr. 13 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96037 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 23 Mar 18 15:07:40 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Kraszewskiego 12 w Krakowie, na dz. nr 513, 390/1, 137 obr. 14 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96036 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 23 Mar 18 15:04:28 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Głogowiec w Krakowie, na dz. nr 284/2, 130/6 obr. 52 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96034 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 23 Mar 18 14:21:58 +0100
Zgłoszenie przebudowy istniejącej sieci kablowej w celu usunięcia kolizji z projektowaną infrastrukturą w miejsce istniejących budynków mieszklanych ul.Wrocławska dz. 301,7,8 obr.45 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96031 Zgłoszenie przebudowy istniejącej sieci kablowej

]]>
Fri, 23 Mar 18 12:24:46 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.św.Stanisława dz.13,101/3 obr.14 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96027 Budowa przyłącza cieplnego.

]]>
Fri, 23 Mar 18 12:02:23 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu na działkach nr 659, 518, 517, 443, 444, obr. 90 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Topiarnia w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96006 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 22 Mar 18 15:47:07 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Szczawnicka / dz.79/1 / obr. 95 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=96001 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 22 Mar 18 14:48:22 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Legionów Piłsudskiego, dz. nr 75, 67/2, obr. 216 Śródmieście, nr 566, 513, 511, obr. 13 Podgórze, nr 517, 186, obr. 12 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95977 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 21 Mar 18 14:47:37 +0100
Informacja o umorzeniu postępowania, Decyzja Nr 10/6740.7/2018, ul. Króla Jana III Sobieskiego 9 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95976 Informacja o umorzeniu postępowania.

]]>
Wed, 21 Mar 18 14:41:17 +0100
Zgłoszenie budowy-ul Zakrzowiecka, dz.304/7,303/2 obr.7,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95971 Sieć telekomunikacyjna.

]]>
Wed, 21 Mar 18 14:39:26 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Grębałowska dz.619,250/4,250/3 obr.11 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95975 Budowa miejskiej sieci wodociągowej.

]]>
Wed, 21 Mar 18 14:38:30 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Grębałowska dz.619,250/4,250/3 obr.11 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95973 Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Wed, 21 Mar 18 14:34:28 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rakowicka/Boczna dz.219/5,219/20,219/22,219/23 obr.8 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95954 Budowa sieci kanalizacji ogólnospławowej.

]]>
Wed, 21 Mar 18 14:27:18 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Dąbska dz.225/5,41/52,41/55,41/30,41/73,41/72 obr. 16 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95953 Rozbudowa miejskiej sieci wodociągowej.

]]>
Wed, 21 Mar 18 14:22:59 +0100
Zgłoszenie przełożenia sieci sanitarnych i elekrtycznych ul.Prądnicka dz. 428/12 obr.44 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95935 Zgłoszenie przełożenia sieci sanitarnych i elekrtycznych

]]>
Wed, 21 Mar 18 10:58:39 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Krzewowa dz.83/3 obr.4 Pogórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95927 Budowa budynku jednorodzinnego.

]]>
Tue, 20 Mar 18 14:59:02 +0100
Budowa sieci wodociągowej DN150mm o długości 4,5 m oraz rozbiórce sieci wodociągowej DN100mm o długości 4,5 m, na dz. nr 449/5 obr. 46 Podgórze przy ul. Przykopy w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95926 Informacja o wniesieniu sprzeciwu w drodze decyzji nr 10/6743.6/2018 z dnia 19.03.2018 r., znak: AU-01-2.6743.6.294.2017.DMT

ul. Przykopy dz. nr 449/5 obr. 46 Podgórze

]]>
Tue, 20 Mar 18 14:53:15 +0100
Remont elewacji budynku mieszkalnego polegający na termomodernizacji budynku wraz z położeniem nowej zaprawy tynkarskiej, przebudową otworów okiennych i drzwiowych, wymianą okien http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95924 Informacja o wniesieniu sprzeciwu w drodze decyzji nr 9/6743/2018 z dnia 20.03.2018 r., znak: AU-01-2.6743.7.9.2018.DMT

ul. Andrzeja Potebni 3 i ul. Andrzeja Potebni 3A, dz. nr 379 i 380 obr. 13 Podgórze

]]>
Tue, 20 Mar 18 14:45:09 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Wrobela dz.179/6, obr.106 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95895 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

]]>
Tue, 20 Mar 18 10:57:17 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/2/8 os. Teatralne 31 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95891 Tue, 20 Mar 18 09:27:00 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu na działce 99/8, obr. 84 Podgórze, ul. Leona Petrażyckiego w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95888 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 20 Mar 18 08:37:33 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, os. Na Skarpie 57, dz. nr 209 obr. 47 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95879 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 19 Mar 18 14:03:19 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/1/5 os. Urocze 1 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95876 Mon, 19 Mar 18 12:08:01 +0100 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/3/4 ul. Celarowska 30 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95872 Mon, 19 Mar 18 11:34:44 +0100 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/3/3 ul. Dobrego Pasterza 110 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95870 Mon, 19 Mar 18 11:20:11 +0100 Zgłoszenie budowy- ul.Wrocławska dz.44/97,44/96,44/104,44/99,44/102,44/103,316/26,44/100,44/98,44/94,44/93,44/92,44/91 obr.45 Krowodrza,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95843 Kontenerowa stacja transformatorowa

]]>
Fri, 16 Mar 18 12:30:16 +0100
Rozstrzygnięto konkurs ofert na Opracowanie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95821 Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych uprzejmie informuje, że Prezydent Miasta Krakowa zarządzeniem nr 634/2018 dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie do realizacji w okresie od 3 kwietnia do 17 września 2018 roku w formie wsparcia zadania publicznego pn. „Opracowanie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022”.

]]>
Thu, 15 Mar 18 13:40:02 +0100
Informacja dotycząca liczby wybieranych radnych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95779 Informacja dotycząca liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa Małopolskiego

 

]]>
Wed, 14 Mar 18 13:39:04 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Łęgowa; dz. nr 245 (dawna 211/6), 24/3, 24/8 obr. 56 jedn. ewid. Nowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95778 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 14 Mar 18 12:54:15 +0100
Zgłoszenie wykonania otworu okiennego oraz powiększenie istniejącego otworu okiennego w budymku mieszkalnym jednorodzinnym ul.Nawojowska dz.735 obr.34 Kraków , Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95777 Zgłoszenie wykonania otworu okiennego oraz powiększenie istniejącego otworu okiennego

]]>
Wed, 14 Mar 18 12:48:43 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciu, ul. Rakowicka, dz. Nr 219/21 obr. 8 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95776 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 14 Mar 18 12:47:13 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Bracka dz.591,592/1,403,402 obr.1 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95772 Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej

]]>
Wed, 14 Mar 18 12:19:36 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, dz. nr 112, 113/1, 581 obr. 11 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95773 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 14 Mar 18 12:19:22 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Modrzejewskiej działkę nr 60/9 obręb 23 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95765 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 14 Mar 18 10:22:17 +0100
Obwieszczenie Starosty Krakowskiego o wydaniu postanowienia o podjęciu postępowania administracyjnego. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95731 Budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego.

 

]]>
Tue, 13 Mar 18 14:40:27 +0100
ZGŁOSZENIE BUDOWY- UL. WRONY DZ.402 OBR.81 PODGÓRZE ,KRAKÓW http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95728 BUDOWA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO

]]>
Tue, 13 Mar 18 13:39:54 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Sobieskiego dz.118 obr.59 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95693 Wymiana stolarki okiennej.

]]>
Mon, 12 Mar 18 15:28:25 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rakowicka dz.219/20,219/21,219/22 obr.8 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95692 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej.

]]>
Mon, 12 Mar 18 15:25:58 +0100
Konkurs na przewóz osób pojazdami wolnobieżnymi po Parku Kulturowym Stare Miasto http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95672 Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług przewozu osób za pomocą pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto.

]]>
Mon, 12 Mar 18 12:20:06 +0100
Zgłoszenie budowy i przebudowy sieci wodociągowej ul.Ściegiennego / Republiki Korczakowskiej dz. 1318/2 obr.53 , dz.393/17,325/7,423/4,322/3,328/2,330/21,333/4,339/3,340/3,361/13,324/5 obr.55 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95671 Zgłoszenie budowy i przebudowy sieci wodociągowej

]]>
Mon, 12 Mar 18 11:58:43 +0100
Zgłoszenie przebudowy budynku ul.Szczawnicka dz.79/1 obr.95 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95670 Zgłoszenie przebudowy budynku

]]>
Mon, 12 Mar 18 11:47:44 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Belwederczyków działki nr 128/10, 128/11 obręb 29 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95660 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 12 Mar 18 08:11:00 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Belwederczyków działki nr 378/1, 789/2, 128/10, 128/11 obręb 29 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95658 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 12 Mar 18 08:08:45 +0100
Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 48 obr. 81 Podgórze przy ul. Mieczysława Wrony 22 w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95651 Informacja o braku sprzeciwu

ul. Mieczysława Wrony 22,  dz. nr 48 obr. 81, j.ew. Podgórze

znak sprawy: AU-01-2.6743.7.5.2018.JFE

data milczącej zgody: 26.02.2018 r.

]]>
Fri, 09 Mar 18 13:29:05 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej ul.Dąbska dz. 225/5,41/52,41/55,41/30,41/73,41/72 obr.16 ul.Lema dz.1/189,1/110,1/111 obr.52 Kraków, .Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95644 Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej

]]>
Fri, 09 Mar 18 11:57:47 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Dąbska dz. 2205/5,41/52,41/55,41/30,41/73,41/72 obr.16 Krakow, .Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95643 Zgłoszenie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 09 Mar 18 11:54:21 +0100
Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania ul.Na Błonie dz. 455/11 obr. 6 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95642 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania

]]>
Fri, 09 Mar 18 11:50:09 +0100
Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania ul.Na Błonie dz. 455/43 obr. 6 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95641 Zgłoszenie rozbudowy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania

]]>
Fri, 09 Mar 18 11:48:02 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu /Decyzja Nr 8/6743.6/2018/ ul. Grębałowska, dz. nr 250/3, 250/4, 619 obr. 11 jedn. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95639 Informacja o wniesieniu sprzeciwu.

]]>
Fri, 09 Mar 18 11:36:29 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu/ Decyzja nr 7/6743.6/2018 ul. Grębałowska, dz. nr nr 250/3, 250/4, 619 obr. 11 jedn. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95638 Informacja o wniesieniu sprzeciwu.

]]>
Fri, 09 Mar 18 11:28:34 +0100
Postanowienie o niezałatwieniu w terminie i wyznaczeniu nowego terminu dla sprawy GD-6.6620.3.70.1.2017 dotyczącej działki nr 359 obręb 13 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95588 Wed, 07 Mar 18 16:04:12 +0100 zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rumiankowa dz.428,552/3 obr.39 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95585 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Wed, 07 Mar 18 15:28:49 +0100
Informacja o umorzeniu postępowania, Decyzja Nr 9/6743.6/2018, ul. Podbipięty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95584 Informacja o umorzeniu postępowania.

]]>
Wed, 07 Mar 18 14:39:49 +0100
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przebudowa istniejącej instalacji wewnętrznej elektrycznej, c.o. na działkach: 317/1, 318/1 obr. 56 Podgórze przy ul. Stacyjnej 9A w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95575 Informacja o wniesieniu sprzeciwu Decyzja Nr 6/6743.7/2018

działki nr 317/1, 318/1 obr. 56 Podgórze przy ul. Stacyjnej 9A w Krakowie

znak sprawy: AU-01-2.6743.7.18.2018.DMT

]]>
Wed, 07 Mar 18 12:15:07 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/5/1 os. 2 Pułku Lotniczego 45 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95555 Tue, 06 Mar 18 14:26:52 +0100 Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 25 na dz. nr 316/1 i 134/2 obr. 21 Podgórze w drodze bocznej od ul. Golikówka w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95530 Informacja o braku sprzeciwu

dz. nr 316/1 i 134/2 obr. 21 Podgórze w drodze bocznej od ul. Golikówka w Krakowie

znak sprawy: AU-01-2.6743.6.31.2018.DMT

data przyjęcia zgłoszenia: 06.03.2018 r.

]]>
Tue, 06 Mar 18 10:17:00 +0100
Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej ul.Sławka dz. 19/15,27/8 obr.47 ,dz.835,834,4/4,3/21,3/20,6/12,6/10 obr.49 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95498 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej

]]>
Mon, 05 Mar 18 13:08:52 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Sławka dz. 831,835,4/4,3/19,3/20,3/21,3//22,6/12,4/6,4/5,832 obr.49 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95497 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Mon, 05 Mar 18 13:05:32 +0100
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Sławka dz. 831,833,269/6,269/7,572/6,3/22,3/24,3/25,6/12,4/6,4/5,832 obr.49 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95496 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Mon, 05 Mar 18 13:01:23 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/1/4 ul. Urzędnicza 52a http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95495 Mon, 05 Mar 18 12:44:14 +0100 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95491 „Rozbudowa ul. Zalesie wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Przemiarki w zakresie wykonania: rozbudowy jezdni ulicy Zalesie (droga publiczna kategorii gminnej, klasy D) o długości ok. 310,00m od ul. Przemiarki (droga publiczna kategorii gminnej) do ul. Drukarskiej (droga publiczna kategorii gminnej), na odcinkach drogi od hm 0+00,00 do hm 2+37,30 (W1-W7) oraz od hm 0+00,00 do hm 0+79,10 (W8-W10), na działkach nr: 236 (236/2), 171/6, 123/9, 171/4, 123/4, 171/1 (171/7), 123/7 (123/11), 123/6 (123/13), 59/2 (59/4), 62/1 (62/5), 62/2, 172/1 (172/4) obr. 34 j. ew. Podgórze;[...]

 

]]>
Mon, 05 Mar 18 09:43:35 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Misjonarska i al. Kijowska działki nr 382/28, 899, 900 obręb 4 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95490 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 05 Mar 18 08:59:40 +0100
Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej oraz budowa przyłącza ciepła do budynku mieszkalnego ul.Kraszewskiego dz. 386,513,3901/1,137 obr.14 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95485 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej

]]>
Mon, 05 Mar 18 06:58:56 +0100
Zgłoszenie budowy i przebudowy istniejącego odcinka osiedlowej sieci cieplnej ul.Pułaskiego /Barska dz.508/1,210/1,426/5 obr.10 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95478 Zgłoszenie budowy i przebudowy istniejącego odcinka osiedlowej sieci cieplnej

]]>
Fri, 02 Mar 18 14:10:20 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/3/2 ul. Grota-Roweckiego 41 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95469 Fri, 02 Mar 18 11:44:41 +0100 Zgłoszenie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego , przebudowa istniejącej instalacji wew. elektrycznej , c.o http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95468 Zgłoszenie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

]]>
Fri, 02 Mar 18 11:05:11 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / droga boczna do ul Wiesława Zarzyckiego /dz 75/5 /obr. 103 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95450 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 01 Mar 18 15:14:44 +0100
Budowa miejskiej sieci wodociągowej Ø 110 na dz. nr 316/1 i 134/2 obr. 21 Podgórze w drodze bocznej od ul. Golikówka http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95402 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

nr 316/1 i 134/2 obr. 21 Podgórze w drodze bocznej od ul. Golikówka w Krakowie

znak sprawy: AU-01-2.6743.6.30.2018.DMT

data przyjęcie zgłoszenia: 28.02.2018 r.

]]>
Thu, 01 Mar 18 08:21:07 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Myślenicka dz.116/2,331,334/4 obr.92 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95388 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Wed, 28 Feb 18 11:59:29 +0100
Zgłoszenie budowy ul.Piłsudskiego dz.75,67/2 obr.Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95387 Przebudowa odcinka osiedlowej sieci cieplnej.

]]>
Wed, 28 Feb 18 11:51:56 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Sępia, Kaszubska, Skalna działki nr 546/7, 543/2, 214/5, 975/2, 975/1, 909/22, 875, 825/2, 240/1, 911/14, 912/2 obręb 21 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95329 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 27 Feb 18 08:15:25 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Wielicka dz.114/16,114/17 obr.59 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95325 Budowa osiedlowej sieci cieplnej.

]]>
Mon, 26 Feb 18 14:13:18 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Na Skarpie dz.209 obr.47 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95323 Budowa centralnej ciepłej wody.

]]>
Mon, 26 Feb 18 14:08:59 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Świętego Sebastiana, dz. nr 56 obr. 11 jedn. ewid. Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95314 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 26 Feb 18 10:00:05 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.L.Petrażyckiego dz.99/8 obr.84 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95298 Budowa miejskiej sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 23 Feb 18 14:41:42 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Skośna dz.310, obr.43 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95296 Modernizacja, termomodernizacja i docieplenie budynku.

]]>
Fri, 23 Feb 18 14:35:44 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Rakowicka - Boczna, na dz. 219/5, 219/30, 219/32 obr. 8, j. ewid. Śródmieście. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95252 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 22 Feb 18 13:37:37 +0100
Zgłoszenie rozbiórki i rozbudowy osiedlowej sieci cieplnej al.29 Listopada 50 Kraków, Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95247 Zgłoszenie rozbiórki i rozbudowy osiedlowej sieci cieplnej

]]>
Thu, 22 Feb 18 12:17:50 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej , kanalizacji sanitarnej ul.Rybitwy dz. 311/11,163/9,166/6 obr.22 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95245 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej , kanalizacji sanitarnej

]]>
Thu, 22 Feb 18 12:13:38 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Widłakowa na dz. NR 133/2, 133/4, OBR.5; DZ. NR 328/1, OBR.4, J.EW.PODGÓRZE. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95222 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 21 Feb 18 13:47:49 +0100
Zgłoszenie remontu elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego dz. 20, 193/1 obr. 12 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95195 Zgłoszenie remontu elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego

]]>
Tue, 20 Feb 18 14:43:49 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej ul.Tyniecka dz. 21/2 obr.3 dz.553,429/24,425/6 obr.2 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95194 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Tue, 20 Feb 18 14:39:00 +0100
Zgłoszenie budowy -ul. Bunscha 446/6,349/2,446/2 355/6 obr.41,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95181 Rozbudowa sieci gazowej

]]>
Tue, 20 Feb 18 12:09:23 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/2/7 os. Bohaterów Września 1E http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95182 Tue, 20 Feb 18 12:01:49 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Rzemieślnicza na dz.. 116/16, 118/9, 119/3, 121/20, obręb nr 30, j.ewid. Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95124 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 20 Feb 18 11:01:44 +0100
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej ul.Zakamycze dz.109/2,30/21 obr.19 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95111 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Mon, 19 Feb 18 14:52:43 +0100
Budowa kontenerowej stacji transformatorowej MRw-bpp 20/630-4/4p 15 kV, budowie sieci elektroenergetycznej (linii kablowej nN 0,4 kV) do zasilania ładowarki autobusów elektrycznych na dz. nr 500/7 i 26/1 obr. 12 Podgórze przy ul. Konopnickiej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95070 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

dz. nr 500/7 i 26/1 obr. 12 Podgórze przy ul. Konopnickiej w Krakowie

data przyjęcia zgłoszenia: 19.02.2018 r.

znak sprawy: AU-01-2.6743.6.276.2017.DMT

]]>
Mon, 19 Feb 18 10:51:13 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / przy ul. Klonowica /dz 248 /obr. 47 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95064 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 19 Feb 18 09:45:48 +0100
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zbydniowickiej na odc. tłoczni-S15 os. Zbydniowice w Krakowie na dz. nr 668/5 obr. 93 Podgórze oraz na dz. nr 186/3, 121/5 obr. 110 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95063 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

dz. nr 668/5 obr. 93 Podgórze oraz na dz. nr 186/3, 121/5 obr. 110 Podgórze

przy ul. Zbydniowicka w Krakowie

data przyjęcia zgłoszenia: 19.02.2018 r.

]]>
Mon, 19 Feb 18 09:34:26 +0100
Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95050 "Zabudowa jednorodzinna przy ul. Tynieckiej w Krakowie".

]]>
Fri, 16 Feb 18 15:34:06 +0100
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej ul.Golikówka dz.316/1,134/2 obr.21 Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95009 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Fri, 16 Feb 18 12:17:04 +0100
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej ul.Golikówka dz.316/1,134/2 obr.21 Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95008 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 16 Feb 18 12:14:38 +0100
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej ul.Zarzyckiego dz.75/5 obr.103 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=95007 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Fri, 16 Feb 18 12:06:38 +0100
Zgłoszenie budowy- ul. Smoleńskiego, dz..189/9, 234/2,234/3 obr.4,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94972 Budowa kanalizacji sanitarnej

]]>
Thu, 15 Feb 18 15:20:38 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / przy ul. Zbydniowskiej i Matematyków Krakowskich. /dz 121/5, 186/3 /obr.110 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94799 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 13 Feb 18 14:58:46 +0100
Zgłoszenie budowy i przebudowy istniejacej sieci oświetleniowej oraz budowa i przebudowa przyłaczy kanalizacji deszczowej ul.Schweitzera dz.78/20,78/21 obr. 58 Kraków,Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94791 Zgłoszenie budowy i przebudowy istniejacej sieci oświetleniowej

]]>
Tue, 13 Feb 18 12:34:32 +0100
Zgłoszenie docieplenia oraz remont instalacji odgromowej budynku os.Centrum B 11A dz.150/4,152 obr.45 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94790 Zgłoszenie docieplenia oraz remont instalacji odgromowej budynku

]]>
Tue, 13 Feb 18 12:30:49 +0100
Zgloszenie budowy sieci wodociągowej ul.Podbipiety dz. 12/3,14/3 obr.56 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94789 Zgloszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Tue, 13 Feb 18 12:27:17 +0100
Zgłoszenie budowy sieci woociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej ul.Homolacsa dz.259/189 obr.86 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94788 Zgłoszenie budowy sieci woociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Tue, 13 Feb 18 12:24:05 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Sucha, na dz. 204/1, obr. 46, j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94765 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 13 Feb 18 07:37:30 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Kantorowicka, Petofiego, dz. nr 419/1, 487/3, 419/29, 419/37, 419/38, 419/21, 419/20, 419/11, 419/12, 497/5, 473/110, 507, 416/3 obr. 3 jedn. ewid. Nowa Huta oraz dz. nr 303/5, 309 obr. 4 jedn. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94754 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 12 Feb 18 12:55:34 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Fabryczna, dz. nr 398/24, 398/25, 398/29, 398/30, 398/34 obr. 5 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94751 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 12 Feb 18 12:22:56 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Wężyka, dz. nr 81 obr. 49 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94744 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 12 Feb 18 10:00:08 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Zakrzowiecka dz.240/20,238/5 obr.7 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94724 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Fri, 09 Feb 18 14:54:21 +0100
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej ul.Belwederczyków dz.128/10,128/11 obr. 29 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94723 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Fri, 09 Feb 18 14:51:54 +0100
Zgloszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej ul.Belwederczyków dz. 378/1,789/2,128/10,128/11 obr.29 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94720 Zgloszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 09 Feb 18 14:43:00 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Brucknera na dz. 7/1, obr.71, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94717 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 09 Feb 18 14:28:39 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.al.Kijowska dz.382/28,899,900 obr.4 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94678 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

]]>
Thu, 08 Feb 18 15:06:24 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, przy ul. Kawiory w Krakowie, na dz. nr 653/35, 653/36, 653/37, 653/39, 653/40, 653/41 obr. 4 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94644 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 07 Feb 18 14:48:44 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Merkuriusza Polskiego / Topiarnia dz. 517,443,444 obr.90 Kraków , Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94629 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Wed, 07 Feb 18 12:48:45 +0100
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji ul.Merkuriusza Polskiego / Topiarnia dz.517,443,444 obr.90 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94627 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji

]]>
Wed, 07 Feb 18 12:41:37 +0100
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Sępia / Kaszubska dz. 546/7,643/2,214/5,975/2,975/1,909/22,875,825/2,240/1,911/14,912/2 obr. 21 , obr.93 Kraków , Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94625 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Wed, 07 Feb 18 12:36:40 +0100
Informacja o umorzeniu postępowania, Decyzja nr 5/6743.6/2018, ul. Konopnickiej w Krakowie na dz. nr 288/30, 288/32, 288/46, 288/49, 1/4, 1/8, 1/9 obręb 30 Podgórze oraz na dz. nr 526/19, 526/3 obręb 12 Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94604 Informacja o umorzeniu postępowania w sprawie

]]>
Tue, 06 Feb 18 13:37:47 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Ściegiennego /dz 37/8 /obr. 92 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94575 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 05 Feb 18 14:33:13 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Ściegiennego /dz 393/17, 265/20, 267/5, 393/21, 294/5, 295/11, 312/6, 313/4, 314/4, 315/4, 323/4, 24/4, 325/7, 326/4, 334/2, 335/4, 336/4, 361/8, 361/13, 362/19, 365/21/obr. 55 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94574 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 05 Feb 18 14:31:49 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Ściegiennego /dz 1318/6 /obr.53 Podgórze /dz. 393/17, 312/6, 295/11, 294/5, 293/21,423/3, 412/3 / obr. 55 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94573 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 05 Feb 18 14:29:53 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Anny Libera 23 /dz 1225/1 /obr.53 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94572 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 05 Feb 18 14:28:07 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Dziewiarzy na dz. nr 75 obr. 73 j. ewid. Podgórze w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94571 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 05 Feb 18 14:25:35 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/4/2 ul. Kraszewskiego 19 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94560 Mon, 05 Feb 18 12:31:25 +0100 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/2/6 Warszawa, ul. Suligowskiego 11/15 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94558 Mon, 05 Feb 18 12:26:39 +0100 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Toporczyków dz.124,103/3,104/6,104/7 obr.75 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94536 Rozbudowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 02 Feb 18 11:55:09 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rakowicka dz.219/5,219/30,219/32 obr.8 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94535 Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej i sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 02 Feb 18 11:49:51 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Piltza dz.126/2,200/1 obr.42 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94510 Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

]]>
Thu, 01 Feb 18 14:15:32 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rakowicka dz.219/21 obr.8 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94509 Budowa konternerowej stacji transformatowej.

]]>
Thu, 01 Feb 18 14:12:39 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Winnicka na dz. nr 82/1, 82/2, 82/3 obr. 37 j. ew. Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94496 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Thu, 01 Feb 18 08:47:49 +0100
Konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94459 Thu, 01 Feb 18 09:07:37 +0100 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Łęgowa dz.211/6,obr.56 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94482 Rozbudowa sieci wodociągowej

]]>
Wed, 31 Jan 18 15:05:46 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul.Korzeniowskiego / Emaus dz.112,113/1,581 obr.11 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94468 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Wed, 31 Jan 18 14:17:15 +0100
Zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego ul.Na Wierzchowinach dz.2/7 obr.9 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94464 Zgłoszenie budowy budynku jednorodzinnego

]]>
Wed, 31 Jan 18 14:10:47 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/3/1 os. Jagiellońskie 36 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94448 Wed, 31 Jan 18 12:14:04 +0100 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Zbydniowicka dz.668/5,obr.93,dz.186/3,121/5, obr.110 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94421 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Tue, 30 Jan 18 13:36:22 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Agatowa dz.462/2,200/8,172/17,342/3,352/2,352/1,173/7,342/7,342/6,342/5,342/4, obr.104 i 105 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94420 Budowa osiedlowej sieci cieplnej.

]]>
Tue, 30 Jan 18 13:32:13 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Kaczna dz.148/3,147/3 obr.23 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94372 Przebudowa budynku.

]]>
Mon, 29 Jan 18 08:54:44 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.A.Potebni dz.379,380 obr.13 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94371 Remont elewacji budynku.

]]>
Mon, 29 Jan 18 08:38:13 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Zbydniowicka dz.121/5,186/3 obr.110 dz.668/5 obr.93 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94343 Budowa tłoczni ścieków sanitarnych.

]]>
Thu, 25 Jan 18 15:11:39 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Grębałowska dz.250/2,250/3,619 obr.11 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94342 Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Thu, 25 Jan 18 15:03:59 +0100
Zgłoszenie ul.Grębałowska dz.250/2,250/3,250/4,619 obr.11 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94341 Budowa miejskiej sieci wodociągowej.

]]>
Thu, 25 Jan 18 14:59:21 +0100
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94319 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.”Śladami Marszałka Józefa Piłsudskiego – Kraków – Warszawa - Sulejówek”.

]]>
Thu, 25 Jan 18 09:57:29 +0100
Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia terenu o napięciu znamionowym poniżej 1kV, na działkach nr 89/24, 89/28, 89/29, 188, 210, 211 i 212 obr. 29 Podgórze przy ul. Wielickiej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94315 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

dz. nr 89/24, 89/28, 89/29, 188, 210, 211 i 212 obr. 29 Podgórze przy ul. Wielickiej w Krakowie

znak sprawy: AU-01-2.6743.6.275.2017.DMT

Data przyjęcia zgłoszenia: 23.01.2018 r.

]]>
Thu, 25 Jan 18 08:10:15 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Gryczana działki nr 159/1, 159/2, 160/1, 160/2, 315 obręb 32 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94314 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 25 Jan 18 08:04:32 +0100
Zgłoszenie budowy-ul. Głogowiec,dz.130/6,284/1 obr.52 Krowodrza,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94259 sieć kanalizacji sanitarnej

 

]]>
Tue, 23 Jan 18 13:31:13 +0100
Zgłoszenie budowy- ul. Klonowica, dz.248 obr.47,Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94197 budowa sieci kanalizacji deszczowej

]]>
Tue, 23 Jan 18 13:05:56 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/2/5 ul. Józefińska 24 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94165 Mon, 22 Jan 18 09:34:52 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, os. Na Wzgórzach, na działkach nr 270, 725, obr. 10, jedn. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94156 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Fri, 19 Jan 18 15:04:36 +0100
Zgłoszenie budowy- ul.Dziewiarzy, dz.75,obr.73 Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94126 Rozbudowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 19 Jan 18 10:51:27 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul.Łukowiec na działce 40/14 obr.71 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94076 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Fri, 19 Jan 18 09:06:22 +0100
Budowa sieci wodociągowej Ø110PE SDR11 wraz z dwoma hydrantami podziemnymi DN80 z zasuwami na dz. nr 263/1, 248/3, 155/1 i 155/7 obr. 102 Podgórze przy ul. Bogucicka w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94088 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

ul. Bogucicka, dz. nr 263/1, 248/3, 155/1 i 155/7 obr. 102

znak sprawy: AU-01-2.6743.6.271.2017.DMT

Data przyjęcia zgłoszenia: 18.01.2018 r.

]]>
Thu, 18 Jan 18 13:20:34 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/1/3 os. Krakowiaków 4 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94081 Thu, 18 Jan 18 11:35:09 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Petrażyckiego na dz. nr 102/8, 102/9 obr. 85 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94079 AU-01-5.6743.7.108.2017.ZZA

]]>
Thu, 18 Jan 18 09:13:58 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Petrażyckiego na dz. nr 102/8, 102/9 obr. 85 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94078 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 18 Jan 18 09:01:03 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Łokietka w Krakowie na działkach nr 338 obręb 32 Krowodrza i 406 obręb 33 Krowodrza” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94057 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 17 Jan 18 12:54:56 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/4/1 ul. Schweitzera 1 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94046 Wed, 17 Jan 18 11:26:49 +0100 Zgłoszenie zamiaru ul.św.Sebasiana dz.56 obr.11 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94006 Budowa instalacji centralnego ogrzewania.

]]>
Tue, 16 Jan 18 14:02:58 +0100
Zgłoszenie budowy-ul. Winnicka dz.82/1,82/2,82/3 obr.37 Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93942 Przebudowa sieci gazowej

]]>
Fri, 12 Jan 18 15:25:32 +0100
Zgłoszenie budowy- ul.Bunscha,dz.446/6,349/2,446/2,355/6o obr.41,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93932 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 12 Jan 18 15:16:42 +0100
Zgłoszenie budowy - ul.M.Wrony,dz.48 obr.81,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93927 Przebudowa budynku

]]>
Fri, 12 Jan 18 14:43:43 +0100
Zgłoszenie budowy- ul.Konopnickiej, dz.288/30,288/32,288/46,288/49,1/4,1/8,1/9 obr.30,dz.526/19,526/3 obr.12Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93922 Budowa dwutorowego przyłącza kablowego

]]>
Fri, 12 Jan 18 14:36:10 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/1/2 os. Kalinowe 2 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93910 Fri, 12 Jan 18 13:48:11 +0100 Przebudowia części parteru i piwnic budynku mieszkalnego jednorodzinnego na salon fryzjerski z przebudową wewnętrznych instalacji wody, kanalizacji oraz elektrycznej, na dz. nr 71/2 obr. 51 Podgórze przy ul. Gipsowej 10a w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93905 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

znak sparwy: AU-01-2.6743.7.105.2017.DMT

działka nr 71/2 obr. 51 Podgórze

ul. Gipsowa 10a w Krakowie

]]>
Fri, 12 Jan 18 10:34:41 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Tomickiego, dz. nr 139/5, 139/6, 139/7, obr. 54, j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93889 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 11 Jan 18 14:25:54 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/2/4 ul. Kurczaba 2 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93873 Thu, 11 Jan 18 11:38:25 +0100 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/2/3 ul. Fałata 14 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93869 Thu, 11 Jan 18 11:21:54 +0100 Zgłoszenie budowy- ul.Widłakowa dz.133/2,133/4 obr.5 328/1 obr.4 Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93855 Rozbudowa sieci wodociągowej

]]>
Wed, 10 Jan 18 14:22:19 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Kaczeńcowa w Krakowiej, dz. nr 450, 365/1, 365/2, 452, 63/5, 216, 68, 69/3, obr 9, j. ewid. Nowa Huta. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93841 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 10 Jan 18 11:40:54 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul.Ukryta -Boczna dz.222/15,216/4,298/2 obr.13 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93817 Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

]]>
Tue, 09 Jan 18 12:55:01 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Jana Sas Zubrzyckiego 10 lokal 1b /dz 515/3 obr.48 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93809 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 09 Jan 18 11:31:05 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/2/2 ul. Syrokomli 5 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93808 Tue, 09 Jan 18 11:14:52 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Goszczyńskiego /dz 35/3, 35/4, 449/10 / obr.28 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93793 AU-01-2.6743.6.277.2017.KFI        

]]>
Tue, 09 Jan 18 08:52:04 +0100
Zgłoszenie zasilania elektroenergetycznego , linia kablowa wraz z zestawem złączowo pomiarowym ul. Brucknera dz. 7/1,489 obr.71 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93743 Zgłoszenie zasilania elektroenergetycznego

]]>
Fri, 05 Jan 18 12:17:36 +0100
Zgłoszenie przebudowy budynku ul.Libera dz.1225/1 obr.53 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93742 Zgłoszenie przebudowy budynku

]]>
Fri, 05 Jan 18 12:13:23 +0100
Zgłoszenie budowy kontenerowej stacji transformatorowej , sieci kablowej , złącza kablowego , przebudowa sieci ul.Malborska dz.175/3,594/11,169/10 obr.49 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93741 Zgłoszenie budowy kontenerowej stacji transformatorowej

]]>
Fri, 05 Jan 18 12:09:27 +0100
Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej dla budynku L1,P4 i przyłącza cieplnego dla budynku LA dz. 398/24,398/25,398/29,398/30,398/34 obr.5 Kraków, Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93740 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej

]]>
Fri, 05 Jan 18 12:03:58 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzecwiu, ul.Cystersów, Fabryczna, dz. nr 398/28, 398/26, 398/29, 398/31, 398/24, 398/25, 398/30, obr. 5 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93731 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Fri, 05 Jan 18 10:06:29 +0100
Dobrowolna zamina mieszkania oferta nr 2018/1/1 ul. Jaremy 14b http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93708 Thu, 04 Jan 18 11:05:10 +0100 Dobrowolna zamina mieszkania oferta nr 2018/2/1 ul. Włóczków 18 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93705 Thu, 04 Jan 18 09:06:27 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Tęczowa na dz. nr 589, obr. 33, jedn. ewid. Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93697 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 03 Jan 18 14:57:49 +0100
Informacja o umorzeniu postępowania, Decyzja nr 1/6743.7/2018, os. Albertyńskie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93696 Informacja o umorzeniu postępowania

]]>
Wed, 03 Jan 18 14:41:54 +0100
Zgłoszenie budowy- ul. Konopnickiej,,dz.1/8,1/9 obr.30,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93695 Budowa stacji transformatorowej

]]>
Wed, 03 Jan 18 14:39:02 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, os. Albertyńskie, ul. Marii Dąbrowskiej, dz. nr 56, 55, 58/6, 83/1 obr. 7 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93660 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 03 Jan 18 11:12:29 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, os. Albertyńskie, dz. nr 58/6, 83/1, 60/4,60/5, 60/6 obr. 7 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93649 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 03 Jan 18 09:17:29 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Drużbacka dz.30/4 obr.97 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93641 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku jednorodzinnego.

]]>
Tue, 02 Jan 18 14:55:24 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Sandora Petofiego dz.419/1,487/3,419/29,419/37,419/38,419/21,419/20,419/11,419/12,497/5,473/110,507,416/3 obr.3 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93638 Budowa miejskiej sieci wodociągowej.

]]>
Tue, 02 Jan 18 14:49:40 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, osiedle Albertyńskie, dz.nr 83/1 obr. 7 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93632 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 02 Jan 18 14:29:18 +0100
Infomracja o braku wniesienia sprzeciwu, os. Albertyńskie, dz. nr 56, 60/10, 60/7, 83/1, 94/8, 94/5, 277/1, 80/1, 67/9, 67/23 obr. 7 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93630 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 02 Jan 18 13:31:22 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Pokrzywki, Marii Dąbrowskiej, dz. nr 83/1, 314, 277/1, 94/4, 96, 94/5, 94/7, 94/8, 95 obr. 7 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93629 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 02 Jan 18 12:32:55 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, osiedle Stalowe 4, dz. nr 29 obr. 47 jedn. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93617 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 02 Jan 18 09:18:01 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Homolacsa na dz. nr 259/216, obr. 86, jedn. ewid. Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93591 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Fri, 29 Dec 17 15:27:38 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/1/24 ul. Krakusa 7 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93582 Fri, 29 Dec 17 13:44:03 +0100 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Na Wzgórzach dz.270,725 obr.10 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93578 Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej.

]]>
Fri, 29 Dec 17 12:21:53 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.W.Sławka dz.831,832,4/5,4/6,3/22,2/24,3/25,6/12 obr.49 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93563 Budowa kontenerowej stacji transformatorowej.

]]>
Thu, 28 Dec 17 15:04:11 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Olszanicka działki nr 296/3, 19/5 obręb 8 Krowodrza. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93545 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 28 Dec 17 08:22:48 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Familijna dz.307/8 obr.92 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93541 Budowa sieci kablowej.

]]>
Wed, 27 Dec 17 15:21:23 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Ściegiennego dz.393/17,265/20,267/5,393/21,294/5,295/11,312/6,313/4,314/4,315/4,323/4,324/4,325/7,326/4,334/2,335/4,336/4,361/8,361/13,362/19,365/21 obr.55 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93540 Przebudowa sieci wodociągowej.

]]>
Wed, 27 Dec 17 15:16:29 +0100
Zgłoszenie budowy- ul Ściegiennego,dz.1318/6 obr.53, Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93539 Wed, 27 Dec 17 15:07:53 +0100 Zgłoszenie budowy- ul.Rzemieślnicza , dz.116/16,118/9,119/3,121/20 obr.30, Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93534 Budowa kontenerowej stacji transformatorowej.

]]>
Wed, 27 Dec 17 14:59:44 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Obrony Tyńca 62a na dz. nr 201/7 obr. 76 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93497 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 27 Dec 17 10:03:36 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Praska na dz. nr 66/1, 65 obr. 10 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93496 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 27 Dec 17 09:47:12 +0100
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93486 Wed, 27 Dec 17 07:17:32 +0100 Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej -lini kablowej Nn oraz budowa sieci elektroenergetycznej -linii kablowej oświetlenia ulicznego ul.Popielidów , ul.Perkua dz. 304/12,281/7,52/49,304/13,50/10 obr. 2 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93484 Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej

]]>
Fri, 22 Dec 17 14:36:57 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Wężyka dz.81 obr.49 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93483 Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia  ulicznego.

]]>
Fri, 22 Dec 17 14:36:42 +0100
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej ul.Stelmachów , ul. Piaskowa dz. 908/4,908/3,1497/2,1499 obr. 33 , Kraków , Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93482 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Fri, 22 Dec 17 14:32:56 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Modrzejewskiej działka nr 483 obręb 10 Krowodrza. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93441 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 22 Dec 17 08:03:42 +0100
Zgłoszenie budowy 2 odcinków osiedlowych sieci ciepłóowniczych wraz z rozbiórką ich pierwotnych tras i likwidacją nieczynnej sieci parowej ul.Kawiory dz. 653/35,653/36,653/37,653/39,653/40,653/41 obr.4 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93433 Zgłoszenie budowy 2 odcinków osiedlowych sieci ciepłóowniczych

]]>
Thu, 21 Dec 17 14:37:34 +0100
Zgłoszenie nadbudowy budynku ul.Łukowiec 12 dz.40/14 obr.71 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93432 Zgłoszenie nadbudowy budynku

]]>
Thu, 21 Dec 17 14:33:45 +0100
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93421 „Rozbudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia DN 110 PE na dz. nr 540,77/25,85/1 obr. 9 Nowa Huta przy ul. Makuszyńskiego 7 w Krakowie”

]]>
Thu, 21 Dec 17 13:15:45 +0100
Budowa miejskiej sieci wodociągowej rozdzielczej przy ul. Pronia w Krakowie na dz. nr 257/1, 91/7, 91/6 i 90 obr. 102 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93409 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

AU-01-2.6743.6.290.2017.DMT

]]>
Wed, 20 Dec 17 15:36:20 +0100
Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Pronia w Krakowie na dz. nr 257/1 i 90 obr. 102 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93404 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-2.6743.6.289.2017.DMT

]]>
Wed, 20 Dec 17 14:36:38 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Bulwarowa, Al. Solidarności, dz. nr 199/1, 199/2, 199/3, 426/1, 426/2 obr. 44 jedn. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93403 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 20 Dec 17 14:35:10 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i rozbiórka sieci wodociągowej ul.Przykopy dz.449/5 obr.46 , Kraków , Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93392 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Wed, 20 Dec 17 13:11:08 +0100
Przebudowa i termoizolacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 127 obr. 15 Podgórze przy ul. Sarmacka 2B w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93360 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-2.6743.7.103.2017.DMT

]]>
Wed, 20 Dec 17 12:04:45 +0100
Budowa miejskiej sieci wodociągowej na odc. A-b w ul. Gościnna boczna w Krakowie na dz. nr 350/8, 350/16 i 350/17 obr. 93 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93346 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

AU-01-2.6743.6.284.2017.DMT

]]>
Wed, 20 Dec 17 10:55:26 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu na działkach nr 251/1, 251/5, 488/8 obr. 87 Podgórze przy ul. Dębskiego w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93337 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 20 Dec 17 10:21:02 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu na działkach nr 251/5, 251/1, 488/8 obr. 87 Podgórze przy ul. Dębskiego w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93335 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 20 Dec 17 10:13:48 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Starzyńskiego na dz. 212, obr. 72, j. ewid. Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93334 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 20 Dec 17 10:10:04 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Bieńczycka, dz. nr 70/11, 68/13 obr. 7, nr 98 obr. 51 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93298 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 19 Dec 17 13:28:40 +0100
Zgłoszenie budowy- ul Rostworowskiego dz.182/34obr 31,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93275 Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej

]]>
Tue, 19 Dec 17 11:33:42 +0100
Zgłoszenie budowy-ul. Tyniecka dz.21/2 obr.3 Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93257 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji

]]>
Tue, 19 Dec 17 10:59:12 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / doga boczna od ul Mirosława Krzyżanowskiego /dz nr 812, 799, 384/2, 386/2, 385 /obr. 93 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93209 AU-01-2.6743.6.283.2017.KFI        

]]>
Fri, 15 Dec 17 13:49:01 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / droga boczna od ul Mirosława Krzyżanowskiego /dz nr 864/1, 812, 799, 384/2, 385 /obr. 93 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93208 AU-01-2.6743.6.282.2017.KFI

]]>
Fri, 15 Dec 17 13:47:40 +0100
Zgłoszenie budowy zbiornika szczelnego wybieralnego na ścieki bytowo-gospodarcze wraz z wewnętrzną instalacja kanalizacyjną dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego dz. 282/5 obr. 92 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93206 Zgłoszenie budowy zbiornika szczelnego wybieralnego na ścieki

]]>
Fri, 15 Dec 17 12:35:36 +0100
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej rozdzielczej ul.Pronia dz. 257/1,90,91/7,91/6 obr.102 Kraków, Podgórz http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93153 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej rozdzielczej

]]>
Wed, 13 Dec 17 14:57:31 +0100
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej ul.Pronia dz. 257/1,90 obr.102 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93152 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Wed, 13 Dec 17 14:55:26 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej ul.Dąbskiego dz. 251/1,251/5,488/8 obr.87 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93151 Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej

]]>
Wed, 13 Dec 17 14:52:38 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Dąbskiego dz. 251/1,251/5,488/8 obr.87 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93150 Zgłoszenie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Wed, 13 Dec 17 14:50:36 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Żywieckiej i ul. Szczerbińskiego na dz. nr 194/74, 194/327, 194/41, 194/323, 326/5, 194/80 obr. 43, j. ewid. Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93116 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 12 Dec 17 15:20:18 +0100
Zgłoszenie budowy bydynku jednorodzinnego niepodpiwniczonego z 2 lokalami mieszkalnymi wraz z zewnętrzymi odcinkami w ziemii instalacjami wewnętrznymi ul.Sucha dz. 204/1 obr.46 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93103 Zgłoszenie budowy bydynku jednorodzinnego niepodpiwniczonego

]]>
Tue, 12 Dec 17 11:35:11 +0100
Zgłoszenie budowy instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym os. Stalowe 4 dz. 29 obr.47 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93102 Zgłoszenie budowy instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej

]]>
Tue, 12 Dec 17 11:30:49 +0100
Dobrowolna zamiana miszkania oferta nr 2017/2/32 ul. Centralna 34 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93098 Tue, 12 Dec 17 10:11:27 +0100 Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Brucknera na dz. nr 251/1, 251/5, 488/8, obr. 87, jedn. ewid. Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93087 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Tue, 12 Dec 17 08:09:12 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Brucknera na dz. nr 251/5, 251/1, 488/8, obr. 87, jedn. ewid. Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93086 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Tue, 12 Dec 17 08:07:18 +0100
Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pod nazwą „Miejskie Centrum Informacji Społecznej” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93073 Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018 – 2019 w formie wsparcia zadania publicznego pod nazwą „Miejskie Centrum Informacji Społecznej”.

Termin składania ofert: 02.01.2018 r.

Termin zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej 25.12.2018 r.

]]>
Mon, 11 Dec 17 13:09:56 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Kantora, ul. Ostatnia, dz. nr 561/70, 561/65, 561/63 obr. 4 jedn. ewid. Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93059 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 11 Dec 17 11:12:34 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Magdaleny Samozwaniec 20, dz. nr 86 obr. 10 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93054 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Mon, 11 Dec 17 10:20:48 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Rydlówka i ul. Rzemieślniczej na dz. 123/33, 121/24, 121/18, 116/16, 118/9 i 118/8, obr.30, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93036 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 08 Dec 17 14:18:08 +0100
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej ul.Starzyńskiego dz. 212 obr.72 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93035 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Fri, 08 Dec 17 13:18:34 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul.Gryczana dz. 159/1,159/2,160/1,160/2,315 obr.32 Kraków , Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93034 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 08 Dec 17 13:15:53 +0100
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej ul.Gościnna dz. 350/8,350/16,350/17 obr.93 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93033 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Fri, 08 Dec 17 13:12:26 +0100
Zgłoszenie budowy-ul.Dobrowolskiego,dz. 194/15,278/1,195/5 obr.40,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93004 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

 

]]>
Thu, 07 Dec 17 14:44:41 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.M.Krzyżańskiego dz.864/1,812,799,384/2,385 obr.93 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92995 Budowa miejskiej sieci wodociągowej.

]]>
Thu, 07 Dec 17 12:59:50 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.M.Krzyżańskiego dz.812,799,384/2,386/2,385 obr.93 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92994 Budowa mmiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Thu, 07 Dec 17 12:56:07 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Modrzejewskiej działki nr 242/17, 242/18 obręb 49 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92969 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 07 Dec 17 08:10:32 +0100
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej w pasie drogowym ul.Pod Sikornikiem dz.483 obr.10 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92965 Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej

]]>
Wed, 06 Dec 17 14:24:18 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul. Brucknera na dz. nr 7/1, 489 obr. 71 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92918 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Wed, 06 Dec 17 11:33:41 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Rybitwy /dz 311/11, 157/20, 157/26, 157/33, 318/1, 186, 473, 467/6, 467/7 /obr.22 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92904 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Wed, 06 Dec 17 08:28:13 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Rybitwy /dz 311/11, 157/20, 157/26, 157/33, 318/1, 186, 473, 467/6, 467/7 /obr.22 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92903 AU-01-2.6743.6.265.2017.KFI

]]>
Wed, 06 Dec 17 08:26:22 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu rejon ul. Trockiego na dz. nr 415/6 obr. 71 j. ewid. Podgórze w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92901 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 06 Dec 17 07:48:30 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Drużbackiej dz.425,154/11 obr.97 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92885 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Tue, 05 Dec 17 14:46:01 +0100
Zgloszenie zamiaru budowy ul.Olszańska dz.296/3,19/5 obr.8 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92883 Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Tue, 05 Dec 17 14:41:18 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Kaczeńcowa dz.450,365/1,365/2,452,63/5,216,68,69/3 obr.9 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92881 Budowa miejskiej sieci wodociągowej.

]]>
Tue, 05 Dec 17 14:36:38 +0100
Budowa dachu nad tarasem przy budynku mieszkalnym jednorodzinnym, zlokalizowanym na dz. nr 405/3 i 406/3 obr. 61 Podgórze przy ul. Pochyłej 9 w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92872 Data decyzji sprzeciwu: 05.12.2017

Decyzja nr 50/6743.6/2017

znak: AU-01-2.6743.6.270.2017.DMT

]]>
Tue, 05 Dec 17 13:34:14 +0100
Zgłoszenie budowy- ul Tęczowa, dz.589 obr.33,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92871 Przebudowa budynku jednorodzinnego

]]>
Tue, 05 Dec 17 13:33:47 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Rydlówka, Rzemieślnicza, na dz. 290/2, 109, 110, 116/16, 118/2, 118/9, 121/24, 121/18, obr. 30, j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92861 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 05 Dec 17 09:33:30 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Mogilska, ul. Łaszkiewicza, dz. nr 609/22, 609/24, obr 4 j. ewid. Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92858 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 05 Dec 17 09:21:26 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, osiedle Willowe 36, dz. nr 271 obr. 47 jedn. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92857 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 05 Dec 17 09:05:56 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/3/14 ul. Św. Katarzyny 5 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92828 Mon, 04 Dec 17 13:01:55 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Rzemieślnicza na dz. nr 123/29, 123/31, 123/33 obr. 30 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92826 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 04 Dec 17 12:30:05 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Goszczyńskiego dz.35/3,35/4,449/10 obr.28 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92824 Budowa osiedlowej sieci i przyłącza.

]]>
Mon, 04 Dec 17 12:24:38 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Konopnickiej dz.500/7,26/1 obr.122 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92812 Budowa kontenerowej stacji transformatorowej.

]]>
Fri, 01 Dec 17 15:02:12 +0100
Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia terenu o napięciu znamionowym poniżej 1 kV ul.Wielicka dz. 188,210,211,212,89/24,89/22 obr.29 Kraków , Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92765 Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej

]]>
Thu, 30 Nov 17 13:31:20 +0100
Zgłoszenie przebudowy przegrody zewnętrznej oraz elementów konstrukcyjnychbudynku jednorodzinnego , polegająca na wykonaniu trzech otworów wraz z doświetleniem piwnicznym oraz schodami zewnętrznymi ul.Homolacsa 29 dz.259/216 obr.86 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92764 Zgłoszenie przebudowy przegrody zewnętrznej budynku jednorodzinnego

]]>
Thu, 30 Nov 17 13:27:59 +0100
Wyniki naboru projektów do aktualizowanego Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa - projekty zlokalizowane na terenach poprzemysłowych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92744 Wed, 29 Nov 17 16:58:47 +0100 Zgłoszenie budowy- ul. Petrażyckiego, dz.102/8,102/9 obr.85 Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92737 Rozbudowa sieci wodociągowej

]]>
Wed, 29 Nov 17 15:09:47 +0100
Zgłoszenie budowy- ul. Petrażyckiego, dz.102/8,102/9 obr.85 Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92734 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej.

]]>
Wed, 29 Nov 17 14:58:36 +0100
Zgłoszenie budowy- ul. Jeleniogórska,dz.139/11,139/12obr.44 Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92731 Likwidacja odcinków sieci wodociągowej, przeniesienie hydrantu oraz sieci kanalizacji sanitarnej. 

]]>
Wed, 29 Nov 17 14:23:14 +0100
Informacja o umorzeniu postępowania, Decyzja Nr 49/6743.6/2017, ul. Dąbska http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92723 Informacja o umorzeniu postępowania

]]>
Wed, 29 Nov 17 13:40:45 +0100
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania trzech pomieszczeń usługowo-gospodarczych (portiernia, kuchnia ) znajdujących się w parterze budynku wielorodzinnego na lokal mieszkalny ul.Jana Sas-Zubrzyckiego dz.515/3 obr.98 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92721 Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania

]]>
Wed, 29 Nov 17 12:21:10 +0100
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek z działkami zgodnie z załącznikiem jedn. ewid. Podgórze obr 5 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92708 Wed, 29 Nov 17 11:13:33 +0100 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/3/13 Krowoderskich Zuchów 7 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92699 Tue, 28 Nov 17 14:47:48 +0100 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2017/4/3 ul. Rydygiera 15 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92695 Tue, 28 Nov 17 14:01:41 +0100 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Gipsowa dz.71/2 obr.51 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92691 Przebudowa budynku jednorodzinnego.

]]>
Tue, 28 Nov 17 12:38:29 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Cystersów dz.398/28,398/26,398/29,398/31,398/24,398/25,398/30 obr.5 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92690 Budowa sieci kablowej.

]]>
Tue, 28 Nov 17 12:34:03 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Piotra Tomickiego dz.139/5,139/6,139/7 obr.54 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92687 Budowa kontenerowej stacji transformatorowej.

]]>
Tue, 28 Nov 17 12:29:52 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciu, ul. Centralna/ Galicyjska, dz. nr 443, 444, 445, 446, 447 obr. 54 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92680 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Tue, 28 Nov 17 08:52:37 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Sarnacka dz.127, obr.15 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92675 Przebudowa budynku.

]]>
Mon, 27 Nov 17 14:18:29 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy oś. Na Wzgórzach dz.270,obr.10 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92673 Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej.

]]>
Mon, 27 Nov 17 14:13:12 +0100
Informacja o umorzeniu postępowania, Decyzja Nr 48/6740.6/2017 ul. Rakowicka -boczna http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92650 Informacja o umorzeniu postępowania.

]]>
Fri, 24 Nov 17 13:58:36 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Wielickia / dz. 248, 233, 237, 249, 251, 252, obr. 52 Podgórze oraz na działkach nr 153/16, 153/23, 153/24, 153/20, obr. 51 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92646 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Fri, 24 Nov 17 13:34:22 +0100
Zgłoszenie budowy sieci elektrycznej ul.Bulwarowa, Al.Solidarności dz.199/1,199/2,199/3,426/1,426/2 obr.44 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92613 Zgłoszenie budowy sieci elektrycznej

]]>
Thu, 23 Nov 17 13:35:18 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Bogucicka dz. 263/1,248/3,155/1,155/7 obr.102 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92612 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Thu, 23 Nov 17 13:26:33 +0100
Zgłoszenie budowy dachu nad tarasem w budynku jednorodzinnym ul.Pochyła dz. 405/3 ,406/3 obr.61 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92611 Zgłoszenie budowy dachu nad tarasem

]]>
Thu, 23 Nov 17 13:23:20 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Agatowa /dz 342/4, 171/5, 175/2, 176/2, 177/2, 179/6, 179/5, 191/3, 191/5, 260 /obr.104Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92588 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Thu, 23 Nov 17 08:56:59 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Modrzejewskiej działka nr 657/38, 609/22, 609/36, 609/37, 837 obręb 4 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92562 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 22 Nov 17 08:07:57 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Modrzejewskiej działka nr 522/34 obręb 3 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92561 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 22 Nov 17 08:06:51 +0100