BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Mon, 20 Nov 17 22:05:09 +0100 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92526 „Budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN oraz budowa sieci kablowej nN wraz z zestawami złączowo – pomiarowymi w Krakowie przy ul. Rzemieślniczej, na działkach nr 116/16, 121/20, 119/3, 118/9 obr.30 Podgórze”

]]>
Mon, 20 Nov 17 16:06:58 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92525 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kosmowskiej w Krakowie na dz. nr 291, 194/5, 196/4, 199/3 obr. 52 Krowodrza”

]]>
Mon, 20 Nov 17 16:05:02 +0100
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92523 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu przy ul. Włodkowica 3 - dz. nr 204/1 obr. 4 Śródmieście, pod warunkiem posadzenia w zamian nowego drzewa i decyzji umarzającej postępowanie w zakresie usunięcia 1 szt. drzewa, z terenu przy ul. Włodkowica 3 - dz. nr 204/1 obr. 4 Śródmieście.

]]>
Mon, 20 Nov 17 13:43:12 +0100
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granicy działki 43_11, jedn. ewid. Krowodrza, obr.15 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92517 Mon, 20 Nov 17 12:17:49 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granicy działki 6 z dz.3,5_1 oraz 7, jedn. ewid. Śródmieście, obr.1 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92515 Mon, 20 Nov 17 12:14:37 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granicy działki 98, jedn. ewid. Nowa Huta obr.26 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92514 Mon, 20 Nov 17 12:12:16 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granicy działki 245_2 z dz.244_10,244_2, jedn. ewid. Podgórze obr.63 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92512 Mon, 20 Nov 17 12:09:36 +0100 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92511 Mon, 20 Nov 17 11:46:00 +0100 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92510 Mon, 20 Nov 17 11:38:39 +0100 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92509 PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ALEI IGNACEGO DASZYŃSKIEGO" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 20 listopada do 18 grudnia 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 20 Nov 17 11:11:58 +0100
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92508 PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU CZĘŚCI PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PROKOCIM - OBSZAR PARKOWY" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 20 listopada do 18 grudnia 2017 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 20 Nov 17 11:09:21 +0100
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92507 „Budowa garaży podziemnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą zlokalizowanych na działkach 657/43, 657/44, 657/30, 657/38 obr. 4 jednostka ew. Śródmieście, w rejonie ul. Mogilskiej w Krakowie”.

]]>
Mon, 20 Nov 17 10:01:07 +0100
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92506 Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o wydaniu decyzji

]]>
Mon, 20 Nov 17 09:43:03 +0100
OBWIESZCZENIE http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92367 Budowa węzła betoniarskiego wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz budowa zbiornika na nieczystości sanitarne na działce nr 1/585 obr. 20 Nowa Huta przy ul. Cementowej w Krakowie

]]>
Mon, 20 Nov 17 09:30:05 +0100
OBWIESZCZENIE http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92351 „Budowa zamkniętego wodnego obiegu brudnego walcowni z osadnikami i chłodniami wentylatorowymi, ociekaczem szlamu, odmulnikami, przebudowa budynku hali walcowni w zakresie pomieszczeń elektrycznego i pompowni z przebudową układu drogowego i infrastruktury technicznej na działce nr 1/308 obr. 20 Nowa Huta przy ul. Ujastek 1 w Krakowie”.

]]>
Mon, 20 Nov 17 09:27:36 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92505 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 209/2, 336, 210/1, 82 obr. 4 Podgórze przy ul. Krzewowej w Krakowie”

]]>
Mon, 20 Nov 17 08:33:45 +0100
Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ogłasza, iż w dniu 11 grudnia 2017 r. zostanie przeprowadzona aukcja na oddanie w najem lokali mieszkalnych. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92307 Mon, 20 Nov 17 00:00:02 +0100 XVI edycja PPL http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92499 Gmina Miejska Kraków informuje, iż organizuje XVI edycję Programu Pomocy Lokatorom

]]>
Mon, 20 Nov 17 10:47:24 +0100
Zgłoszenie budowy- ul. Rzemieślnicza, dz.123/29,123/31,123/33 obr.30,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92497 Budowa kontenerowej stacji transformatorowej

]]>
Fri, 17 Nov 17 14:56:42 +0100
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92483 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 6 szt. drzew z terenu ul. Jerzmanowskiego 8, 12, 32, ul. Teligi 30, 32.

]]>
Fri, 17 Nov 17 14:28:36 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Komuny Paryskiej na dz. 193, 197, 189/60, 189/3, 189/4, obr. 70, j. ewid. Podgórze. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92481 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 17 Nov 17 14:20:27 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu na działkach nr 330/3, 331,332, 337, 555 obr. 7 Podgórze przy ul. Ćwikłowej w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92480 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 17 Nov 17 14:17:17 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92474 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 288/6 obr. 79 Podgórze przy ul. Bogucianka w Krakowie”

]]>
Fri, 17 Nov 17 12:58:53 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92473 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 63 SDR 11 na działkach nr 83/2, 83/15 obr. 37 Podgórze oraz działce nr 263 obr. 40 Podgórze przy ul. Unruga w Krakowie”

]]>
Fri, 17 Nov 17 12:55:59 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92472 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 361/60, 361/26, 361/6, 420, 14/2, 374 obr. 67 Podgórze przy ulicy Torowej w Krakowie.”

]]>
Fri, 17 Nov 17 12:49:12 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92471 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 257, 278/1 obr. 40 Podgórze przy ul. Dobrowolskiego w Krakowie”

]]>
Fri, 17 Nov 17 12:47:01 +0100
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92463 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu ul. Pszennej 7 dz. nr 57/34, 67/5, 128/12 obr. 47 Podgórze.

]]>
Fri, 17 Nov 17 10:50:46 +0100
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92452 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "STARY BIEŻANÓW" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.
Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu rozpocznie się w dniu 30 listopada 2017 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 17 Nov 17 09:50:27 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ośAlbertyńskie dz.56,55,58/6,83/1,242 obr.7 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92451 Przebudowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 17 Nov 17 09:50:02 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy oś.Albertyńskie dz.56,60/10,60/7,83/1,94/8,94/5,277/1,80/1,67/9,67/23 obr.7 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92450 Przebudowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 17 Nov 17 09:46:51 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy oś.Albertyńskie dz.83/1 obr.7 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92449 Przebudowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 17 Nov 17 09:42:53 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy oś.Albertyńskie dz.83/1,314,277/1,94/4,96,94/5,94/7,94/8,95 obr.7 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92448 Przebudowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 17 Nov 17 09:39:32 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy oś.Albertyńskie dz.58/6,83/1,60/4,60/5,60/6 obr.7 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92447 Przebudowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 17 Nov 17 09:35:05 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy oś.Albertyńskie dz.56,60/10,60/11,60/12,63,64/1,64/2,83/1 obr.7 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92445 Przebudowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 17 Nov 17 09:32:01 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Mogilska dz.609/22,609/24 obr.4 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92444 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Fri, 17 Nov 17 09:28:13 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu decyzją nr 29/6743.7/2017 z dnia 13.11.2017 ul. Jeleniogórska na dz. nr 141/2, 139/9, 139/11, 139/12 obr. 44 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92441 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Fri, 17 Nov 17 09:26:56 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu decyzją nr 46/6743.6/2017 z dnia 13.11.2017 r., ul. Jeleniogórska na dz. nr 139/11, 139/12 obr. 44 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92443 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Fri, 17 Nov 17 09:25:13 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Tischnera na dz. nr 386, 387, 388 obr. 30 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92439 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 17 Nov 17 09:08:34 +0100
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92434 Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do potoku Kostrzeckiego istniejącym wylotem Ø 200 mm (na działce nr 440/1 obr. 2 Podgórze) oczyszczonych ścieków komunalnych z rozbudowywanej i modernizowanej mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków Kostrze zlokalizowanej w rejonie ul. Falistej w Krakowie.

]]>
Fri, 17 Nov 17 07:51:59 +0100
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Zakliki z Mydlnik dz. 242/17,242/18 obr. 49 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92433 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Fri, 17 Nov 17 07:29:35 +0100
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92388 Obwieszczenie w sprawie:

• wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Prezydenta Miasta Krakowa znak: WS-08.6341.205.2016.JI z 04.11.2016r.,

• udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu (w zlewni Drwiny Długiej) w rejonie ul. Półłanki istniejącym wylotem Ø 800 mm (zlokalizowanym na działce nr 229/1 obr. 104 Podgórze) ścieków opadowych oraz wód drenażowych z terenu komercyjnej strefy Rybitwy.

]]>
Fri, 17 Nov 17 07:54:06 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Półłanki, Agatowa, Taborowa /dz 114/13, 245/18, 245/24, 291/7, 134/2, 241 /obr.104Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92425 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 16 Nov 17 15:15:01 +0100
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92423 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 4 szt. drzew z terenu ul. Białoruskiej 57, 59, 61, 63, 65.

]]>
Thu, 16 Nov 17 15:05:51 +0100
OGŁOSZENIE KONKURSU PROJEKTÓW DLA KLUBÓW SPORTOWYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW W ZAKRESIE SPRZYJANIA ROZWOJOWI SPORTU W 2018 ROKU http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92420 Thu, 16 Nov 17 14:47:07 +0100 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92419 „Rozbudowa sieci gazu niskiego ciśnienia na działkach nr 786/2, 786/3, 1044/2, 884 obr. 23 Śródmieście przy ul. Ptasiej/Kanonierów w Krakowie”

]]>
Thu, 16 Nov 17 14:34:53 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92417 „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej, przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej i sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV, kablowej na działkach nr 404/2, 404/3, 404/4, 406, 407, 408, 409, 410/1, 369/6, 369/5, 412/7, 774, 818 obr. 34 Krowodrza przy ulicy Stawowej w Krakowie.”

]]>
Thu, 16 Nov 17 14:29:22 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92416 „Budowa osiedlowej sieci cieplnej na działkach nr 386, 513 obr.14 Krowodrza przy ul. Kraszewskiego w Krakowie”

]]>
Thu, 16 Nov 17 14:27:21 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92410 „Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej nN, Sn oraz stacji transformatorowej SN/nN w Krakowie przy ul. gen. Bolesława Roi, na działkach nr 1/10, 1/11, 8/21, 8/22 obr.48 Podgórze, 82/64, 82/86, 252/6 obr.47 Podgórze”

]]>
Thu, 16 Nov 17 14:25:04 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92409 „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na działce nr 536/7 obr. 49 Podgórze przy ul. Macedońskiej w Krakowie”

]]>
Thu, 16 Nov 17 13:39:33 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92407 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 40 SDR11 przy ul. Cechowej w Krakowie, na działkach nr 219/9, 219/10, 219/8, 219/7, 219/4, 219/3 obr. 65 Podgórze”

]]>
Thu, 16 Nov 17 13:37:03 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92405 „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr 11/1, 11/2, 12, 13, 14, 18, 19 obr. 33 Krowodrza przy ul. Gaik w Krakowie”

]]>
Thu, 16 Nov 17 13:32:22 +0100
OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92404 „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek użyteczności publicznej o funkcji wystawienniczo gastronomicznej na potrzeby Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wewnętrznymi instalacjami na zewnątrz, mieszczącego się na terenie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Kopernika 27 w Krakowie, działki nr 2/2, 2/3 obr.53 Śródmieście”

]]>
Thu, 16 Nov 17 13:29:56 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92403 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 50 SDR11 na dz. nr 299, 196/1, 196/6, 196/3 obr. 40 Podgórze przy ul. Hufcowej w Krakowie”

]]>
Thu, 16 Nov 17 13:26:58 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92402 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 914/9, 915 obr. 21 Krowodrza przy ul. Dwornej w Krakowie”

]]>
Thu, 16 Nov 17 13:24:29 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92401 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 359, 211, 343, 210, 209/2, 209/1, 208/5 obr. 51 Krowodrza przy ulicy Majówny w Krakowie.”

]]>
Thu, 16 Nov 17 13:19:42 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92400 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 51/1, 580 obr. 3 Krowodrza przy ulicy Głowackiego w Krakowie.”

]]>
Thu, 16 Nov 17 13:17:19 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92398 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 2/5, 2/7, 3/6, 3/8, 14/3, 15/6, 15/8, 15/9, 15/10, 15/11, 16/16, 16/18, 16/19, 17/15, 17/17, 17/18, 17/19, 17/20, 17/21, 17/22, 18/7, 18/8, 18/11, 18/12, 18/23, 18/24, 18/25, 18/26, 19/12, 19/13, 21/2, 21/3, 24/4, 25/3, 25/4, 26/1, 26/2, 27/16, 27/17, 27/18, 27/19, 318/3, 318/4, 318/5, 318/6, 320/1, 324/1, 324/2, 324/3, 335, 3/9, 14/2, 15/7, 320/2, 12/2, 16/26, 16/27 obr. 3 Podgórze, na działkach nr 429/4, 429/11, 429/12, 429/15, 429/17, 429/18, 429/20, 429/22, 429/23, 429/24, 429/25, 430/1, 430/9, 431/1, 431/5, 431/6, 432/2, 440/1, 436/5, 436/6, 552, 553, 431/2 obr. 2 Podgórze i na działkach nr 109, 124/1, 124/2, 98/4, 98/5, 100/1, 100/3 obr. 1 Podgórze przy ulicy Tynieckiej w Krakowie”

]]>
Thu, 16 Nov 17 13:14:42 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92397 "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr 1091, 891/6 obr. 34 Krowodrza przy ul. Smętnej w Krakowie"

]]>
Thu, 16 Nov 17 13:11:57 +0100
Obiweszczenie o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92377 Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego wylotu Ø 160 mm, przebudowę rowu oraz wprowadzanie do rowu w zlewni rzeki Rudawy ścieków opadowych z dachów, drogi, terenów zielonych oraz zaplecza rekreacyjno – sportowego projektowanego domu jednorodzinnego zlokalizowanego w Krakowie ul. 28 lipca 1943r. dz nr 100/1, 100/2, 101, 675 obr. 9 Krowodrza.

 

]]>
Thu, 16 Nov 17 08:54:31 +0100
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92301 Fri, 17 Nov 17 10:49:58 +0100 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92369 „Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia przy ul. Stare Wiślisko w Krakowie, na działkach nr 73/3, 73/12 obr. 59 Nowa Huta”

]]>
Wed, 15 Nov 17 14:42:38 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92368 „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 40 mm PE, ciśnienie 100 kPa na działkach nr 230, 33/6 obr. 14 Nowa Huta przy ulicy Soczyny w Krakowie”

]]>
Wed, 15 Nov 17 14:41:04 +0100
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92366 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie: 1 szt. drzewa z terenu przy ul. Zwycięstwa 1 - dz. nr 252 obr. 16 Śródmieście, 1 szt. drzewa z terenu przy ul. Bajeczna 3 – dz. nr 183/13 obr. 16 Śródmieście, 1 szt. drzewa z terenu przy ul. Bajeczna 1 – dz. nr 183/12 obr. 16 Śródmieście, 1 szt. drzewa z terenu przy al. Pokoju 26 – dz. nr 249/9 obr. 16 Śródmieście.

]]>
Wed, 15 Nov 17 14:38:02 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rybitwy dz.311/11,157/20,157/26,157/33,318/1,186,473,467/6,467/7 obr.22 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92365 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Wed, 15 Nov 17 14:32:06 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rybitwy dz.311/11,157/20,157/26,157/33,318/1,186,473,467/6,467/7 obr.22 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92364 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Wed, 15 Nov 17 14:27:19 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92363 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działkach nr 367/3, 367/4, 540/13 obr. 21 jedn. ewid. Krowodrza przy ul. Bielańskiej w Krakowie"

]]>
Wed, 15 Nov 17 14:25:16 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92362 „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na działkach nr: 55/9, 54/1, 54/2, 54/5, 162/6, 162/10, 162/11, 162/12, 162/13, 162/48, 162/50, 164/12, 164/11 obr.30 Podgórze w rejonie ulic Rydlówka/Wadowickiej w Krakowie”

]]>
Wed, 15 Nov 17 14:20:56 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92361 „Budowa miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej na działkach nr 330/2, 330/1 obr. 43 Podgórze i na działce 173/1 obr. 34 Podgórze przy ulicy Kobierzyńskiej w Krakowie.”

]]>
Wed, 15 Nov 17 14:16:06 +0100
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu i wydaniu postanowienia. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92359 Budowa garaży podziemnych w ramach inwestycji dotyczącej "Budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami oraz wbudowanymi garażami na działkach nr 382/21, 382/32, 392/2, 393/1, 393/2, 393/3, 959/1 obr. 4 Krowodrza wraz z zagospodarowaniem terenu, przy Al. Kijowskiej w Krakowie". - 3 kondygnacje garażu.

]]>
Wed, 15 Nov 17 14:14:45 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92360 „Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 831, 832, 4/5, 4/6, 3/22 obr. 49 Podgórze przy ul. Walerego Sławka w Krakowie”

]]>
Wed, 15 Nov 17 14:13:51 +0100
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu i wydaniu postanowienia. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92358 Budowa garaży podziemnych w ramach inwestycji dotyczącej "Budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami oraz wbudowanymi garażami na działkach nr 382/21, 382/32, 392/2, 393/1, 393/2, 393/3, 959/1 obr. 4 Krowodrza wraz z zagospodarowaniem terenu przy Al. Kijowskiej w Krakowie" – 2 kondygnacje garażu.

]]>
Wed, 15 Nov 17 14:06:13 +0100
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu i wydaniu postanowienia. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92357 Budowa garaży podziemnych w ramach inwestycji dotyczącej "Budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami oraz wbudowanymi garażami na działkach nr 382/21, 382/32, 392/2, 393/1, 393/2, 393/3, 959/1 obr. 4 Krowodrza wraz z zagospodarowaniem terenu, przy Al. Kijowskiej w Krakowie"- 3 kondygnacje garażu.

]]>
Wed, 15 Nov 17 13:58:01 +0100
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu i wydaniu postanowienia. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92355 Budowa garaży podziemnych w ramach inwestycji dotyczącej "Budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami oraz wbudowanymi garażami na działkach nr 382/21, 382/32, 392/2, 393/1, 393/2, 393/3, 959/1 obr. 4 Krowodrza wraz z zagospodarowaniem terenu przy Al. Kijowskiej w Krakowie"- 2 kondygnacje garażu.

]]>
Wed, 15 Nov 17 13:51:29 +0100
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92353 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 9 szt. drzew z terenu: ul. Majora 7 - dz. nr 193/25 obr. 22 Śródmieście, ul. Majora 36 - dz. nr 67/137 obr. 22 Śródmieście, ul. Majora 20 - dz. nr 67/145 obr. 22 Śródmieście, ul. Majora 58 - dz. nr 67/133 obr. 22 Śródmieście, ul. Majora 22 - dz. nr 67/145 obr. 22 Śródmieście, ul. Powstańców 46 - dz. nr 67/83 obr. 22 Śródmieście, ul. Powstańców 32 - dz. nr 67/110 obr. 22 Śródmieście, ul. Strzelców 11 - dz. nr 67/168 obr. 22 Śródmieście, pod warunkiem posadzenia w zamian 9 szt. drzew, decyzji nie zezwalającej na usunięcie 6 szt. drzew z terenu: ul. Powstańców 32 - dz. nr 67/110 obr. 22 Śródmieście, ul. Powstańców 30 B, C - dz. nr 67/118 obr. 22 Śródmieście, ul. Strzelców 11 - dz. nr 67/168 obr. 22 Śródmieście, ul. Strzelców - przy kortach dz. nr 67/107 obr. 22 Śródmieście i decyzji umarzającej postępowanie w zakresie usunięcia 2 szt. drzew, z terenu: ul. Strzelców 11 - dz. nr 67/168 obr. 22 Śródmieście, ul. Strzelców 23 - dz. nr 67/86 obr. 22 Śródmieście.

]]>
Wed, 15 Nov 17 12:45:36 +0100
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92352 Rozbudowa ul. Łepkowskiego w Krakowie, na odcinku od km 0+000.00 do 0+589.35, jako drogi gminnej klasy L (lokalna), wraz z przebudową i budową chodników dla pieszych, przebudową skrzyżowań drogowych, przebudową zjazdów indywidualnych i publicznych, przebudową i budową nowych miejsc parkingowych, budową i przebudową sieci: oświetlenia ulicznego, energetycznej nN i SN, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, teletechnicznej, zabezpieczeniem istniejących sieci uzbrojenia terenu kolidujących z inwestycją, wycinką drzew i krzewów kolidujących z rozbudowywanym układem drogowym oraz nasadzeniami zieleni

]]>
Wed, 15 Nov 17 12:22:14 +0100
Informacja o wniesieniu sprzeciwu/ Decyzja nr 47/6743.6/2017/ ul. Bulwarowa, Al. Solidarności/ dz. nr 199/1, 199/2, 199/3, 426/1, 426/2 obr. 44 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92346 Informacja o wniesieniu sprzeciwu.

]]>
Wed, 15 Nov 17 10:56:36 +0100
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granicy działek 20_2,21,22_4,252_2, jedn. ewid. Podgórze, obr.95 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92344 Wed, 15 Nov 17 10:28:37 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granicy działki 144_2 z dz.189_8 oraz 190, jedn. ewid. Podgórze, obr.44 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92342 Wed, 15 Nov 17 10:03:47 +0100 Termin składania uwag http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92339 Z dniem 28 listopada 2017 r. upływa termin składania uwag do wyłożonych do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: "ARMII KRAJOWEJ - PIASTOWSKA", "DOLINA RUDAWY", "PRĄDNIK CZERWONY - WSCHÓD", "REJON ULIC TUCHOWSKIEJ - CECHOWEJ - ŁUŻYCKIEJ". Sposoby składania uwag zostały opisane w treści ogłoszeń o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów ww. planów.

]]>
Wed, 15 Nov 17 09:57:40 +0100
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granicy działek (wg.zał.) przy ul. Klasztornej, jedn. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92341 Wed, 15 Nov 17 09:49:57 +0100 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wielokulturowe oblicza Krakowa” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92337 Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 22 listopada 2017 r.

]]>
Wed, 15 Nov 17 09:01:20 +0100
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92327 Przedsięwzięcie polegające na realizacji instalacji do produkcji betonu w ilości nie mniejszej niż 15 t na dobę oraz realizacji zabudowy przemysłowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha w ramach inwestycji polegającej na budowie urządzenia technicznego działającego jako mobilny węzeł betoniarski oparty na urządzeniu ARCMOV - MDE 3750/5i (zwanego ARCEN) wraz z zapleczem techniczno-magazynowym na działkach nr 49, 50, 51 obr. 43 Nowa Huta przy ul. Podbipięty, Giedroycia w Krakowie.

]]>
Tue, 14 Nov 17 15:56:35 +0100
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92325 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu ul. Suchej 1 A dz. nr 464/2 obr. 46 Podgórze.

]]>
Tue, 14 Nov 17 14:53:56 +0100
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Świąteczne warsztaty kulinarno edukacyjne” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92320 Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 21 listopada 2017 r.

]]>
Tue, 14 Nov 17 14:04:37 +0100
Ogłoszenie o przetargu na udostępnienie 10 miejsc do wykonywania i sprzedaży prac plastycznych na papierze na płycie Rynku Głównego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92278 Tue, 14 Nov 17 14:16:24 +0100 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92317 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr 16/1 obr. 70 Podgórze przy ul. Spacerowej w Krakowie”

]]>
Tue, 14 Nov 17 13:15:25 +0100
OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92316 „Budowa instalacji radiokomunikacyjnej operatora POLKOMTEL Sp. z o.o. o nazwie BT26991_KRAKÓW_OJCOWSKA_DWA, w skład których wchodzą projektowana stalowa wieża kratowa wraz z systemem anten nadawczo-odbiorczych, osprzętem i okablowaniem, na działkach nr 62/1, 62/2 obr.34 Krowodrza przy ul. Jasnogórskiej 151 Kraków”

]]>
Tue, 14 Nov 17 13:11:52 +0100
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92314 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 2 szt. drzew z terenu przy ul. Generała Prądzyńskiego 12 - dz. nr 208 obr. 23 Śródmieście, ul. Generała Prądzyńskiego 16 / ul. Wileńska dz. nr 208 obr. 23 Śródmieście, pod warunkiem posadzenia w zamian 2 szt. drzew.

]]>
Tue, 14 Nov 17 13:10:03 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92315 „Budowa gazociągu na działce nr 112/1 obr. 65 Podgórze oraz na działkach nr 244, 243, 10/1, 8/2, 233/4, 14, 215, 19/4, 20/1 obr. 64 Podgórze w rejonie ul. Szarych Szeregów w Krakowie”

]]>
Tue, 14 Nov 17 13:09:14 +0100
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92312 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu ul. Litewskiej 20 dz. nr 152/4 obr. 46 Krowodrza, ul. Mazowieckiej 32B dz. nr 183/8 obr. 46 Krowodrza, ul. Mazowieckiej 32 dz. nr 372/2 obr. 46 Krowodrza, ul. Mazowieckiej 34 dz. nr 374/3 obr. 46 Krowodrza, ul. Mazowieckiej 36 dz. nr 374/2 obr. 46 Krowodrza, ul. Mazowieckiej 55 dz. nr 111/3 obr. 46 Krowodrza, ul. Mazowieckiej 84-88 dz. nr 388/1 obr. 46 Krowodrza, ul. Mazowieckiej 117 dz. nr 44/11 obr. 46 Krowodrza, ul. Mazowieckiej 117-125 dz. nr 370 obr. 46 Krowodrza, ul. Racławickiej 32-32a dz. nr 59/7 obr. 46 Krowodrza, ul. Racławickiej 54 dz. nr 44/10 obr. 46 Krowodrza, ul. Wójtowskiej - park dz. nr 200 obr. 46 Krowodrza, ul. Wójtowskiej 3 dz. nr 201/38 obr. 46 Krowodrza, ul. Wrocławskiej 66-68 dz. nr 44/7 obr. 46 Krowodrza.

]]>
Tue, 14 Nov 17 13:06:28 +0100
Przebudowa części parteru i piwnic budynku mieszkalnego jednorodzinnego na salon fryzjerski z przebudową wewnętrznych instalacji wody, kanalizacji, wentylacji oraz elektrycznej, na dz. nr 71/2 obr. 51 Podgórze przy ul. Gipsowej 10a w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92309 Informacja o wniesieniu sprzeciwu - DECYZJA Nr 30/6743.7/2017 z dnia 14.11.2017 r., znak: AU-01-2.6743.7.93.2017.DMT

]]>
Tue, 14 Nov 17 12:34:45 +0100
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granicy działki nr 13_8 oraz 13_6 z dz.11_2, jedn. ewid. Podgórze obr. 30 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92310 Tue, 14 Nov 17 12:33:45 +0100 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92308 „Przebudowa i budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia na PE dn 355 i PE dn 180 na działkach nr 288, 286, 285, 301, 290, 237/1 obr. 45 Krowodrza oraz na działkach nr 353, 337, 352 obr. 46 Krowodrza w rejonie ul. Odrowąża, Wrocławskiej, Lubelskiej, Prądnickiej w Krakowie”

]]>
Tue, 14 Nov 17 12:24:03 +0100
OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92306 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 200-400 mm na działkach nr 218/5, 218/6, 218/4, 244/4 obr. 1 Krowodrza i nr 432/2, 431/1 obr. 6 Krowodrza w ul. Na Błonie, ul. Hamernia, ul. Pamiętnej w Krakowie, oraz przebudowa i budowa sieci wodociągowej DN 100 mm na działkach nr 432/2 i 431/1 obr. 6 Krowodrza w ul. Hamernia, ul. Pamiętnej w Krakowie”

]]>
Tue, 14 Nov 17 12:20:35 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy oś.Willowe dz.271, obr.47 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92304 Budowa instalacji centralnej wody cieplnej.

]]>
Tue, 14 Nov 17 11:52:31 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul. Nad Baranówką dz.257/4,257/2,257/1,491 obr.3 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92303 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Tue, 14 Nov 17 11:49:21 +0100
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92300 Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Play numer KRA0549_A, składającej się z rurowej antenowej konstrukcji wsporczej z odciągami o wysokości 11,00m. nad kalenicę (szczyt odgromnika na 21,0m. n.p.t.) z 9-cioma antenami sektorowymi, trzema antenami radioliniowymi, 15-stoma modułami RRU, umieszczonej na dachu istniejącego budynku, urządzeń sterujących pracą anten (2 x APM30 +BC) oraz skrzynki elektrycznej TBSB zlokalizowanych na poddaszu budynku, dróg kablowych między urządzeniami i antenami oraz zasilania w energię elektryczną, przy ul. Turystycznej 34 w Krakowie, na dz. nr 648 obr. 43 Krowodrza

]]>
Tue, 14 Nov 17 10:32:06 +0100
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92299 Budowa zespołu mieszkaniowego wielorodzinnego z garażem podziemnym, usługami na parterze budynku II- go etapu, wraz z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną na działkach nr 361/2, 361/3, 361/4, 361/5 obr. 44 Krowodrza z wjazdem z działki drogowej nr 768 przy ul. Wybickiego

]]>
Tue, 14 Nov 17 10:02:49 +0100
LXXXIX sesja Rady Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92298 Została zwołana LXXXIX sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 22 listopada 2017 roku o godzinie 10:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

]]>
Tue, 14 Nov 17 08:56:19 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Pękowicka działki nr 348, 350, 353 obręb 31 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92286 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 14 Nov 17 08:20:28 +0100
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Dąbska dz.1/163,1/165,1/169,1/167,obr.52 Nowa Huta dz.41/53,41/57,39/1, obr.16 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=92275 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Tue, 14 Nov 17 12:29:44 +0100