BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Tue, 23 Jan 18 16:49:17 +0100 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94271 „Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej średniego ciśnienia i kablowej linii elektroenergetycznej nN na działkach nr 4/8, 4/9, 23, 24, 25/3, 580/1, 581 obr. 11 jedn. ewid. Krowodrza przy ul. Emaus i P. Borowego w Krakowie”

]]>
Tue, 23 Jan 18 15:21:46 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94270 „Rozbudowa wraz z przebudową napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN na kablową sieć elektroenergetyczną nN na działkach nr 4/7, 4/8, 23, 24, 25/1 obr. 11 jedn. ewid. Krowodrza przy ul. Emaus w Krakowie”

]]>
Tue, 23 Jan 18 15:19:48 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94269 „Rozbudowa wraz z przebudową napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN na kablową sieć elektroenergetyczną nN na działkach nr 4/7, 4/8, 23, 24 obr. 11 jedn. ewid. Krowodrza przy ul. Emaus w Krakowie”

]]>
Tue, 23 Jan 18 15:17:59 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94268 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 34/10, 35/7, 35/8 obr. 34 Krowodrza przy ul. Na Wyrębę w Krakowie"

]]>
Tue, 23 Jan 18 15:14:54 +0100
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94265 Zawiadomienie o wydaniu decyzji nie zezwalającej na usunięcie 5 szt. drzew z terenu os. Dywizjonu 303 nr 7 - dz. nr 143/57 obr. 7 Nowa Huta.

]]>
Tue, 23 Jan 18 14:23:17 +0100
Zgłoszenie budowy-ul. Głogowiec,dz.130/6,284/1 obr.52 Krowodrza,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94259 sieć kanalizacji sanitarnej

 

]]>
Tue, 23 Jan 18 13:31:13 +0100
Zgłoszenie budowy- ul. Klonowica, dz.248 obr.47,Podgórze, Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94197 budowa sieci kanalizacji deszczowej

]]>
Tue, 23 Jan 18 13:05:56 +0100
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 13 z działkami nr 12, 44, 45, 7_9, 7_8, 59, 7_18 jedn. ewidn. Nowa Huta obr. 52 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94192 Tue, 23 Jan 18 10:28:26 +0100 Zwiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 83 z działkami nr 82_1, 84_11, 84_13, 84_6, 84_9, 318, 82_8, 82_6 jedn. ewid. Podgórze obr. 9 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94191 Tue, 23 Jan 18 10:13:46 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 445_1, 446 z działkami nr 444, 311, 445_1, 446 jedn. ewid. Podgórze obr. 88 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94189 Tue, 23 Jan 18 09:51:56 +0100 Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94188 Zawiadomienie o wydaniu decyzji nie zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu przy ul. Witosa 33 dz. nr 508/14 obr. 48 Podgórze.

]]>
Tue, 23 Jan 18 09:22:55 +0100
I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza w dniu 23.01.2018 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94185 Tue, 23 Jan 18 06:35:22 +0100 Konkurs ofert - Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94172 Tue, 23 Jan 18 14:06:00 +0100 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94183 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie z terenu Osiedla Piastów 1 B dz. nr 68/33, 315 obr. 2 Nowa Huta.

]]>
Mon, 22 Jan 18 15:28:47 +0100
Rozpatrzenie uwag http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94182 Rozpatrzenie uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KOLNA - OBSZAR ŁĄKOWY" (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

]]>
Mon, 22 Jan 18 14:59:08 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94181 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 128/1, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 195/2 obr. 7 Krowodrza przy ul. Pylnej w Krakowie”

]]>
Mon, 22 Jan 18 14:59:03 +0100
OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94180 „Rozbudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia DN 110 PE, ciśnienie 100 kPa, przy ulicach Na Niwach i Jeżynowej w Krakowie, na działkach nr 401/2, 363 obr.46 Nowa Huta, 104, 64/33, 30/1, 31/2, 65, 29, 28 obr.43 Nowa Huta”

]]>
Mon, 22 Jan 18 14:47:07 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94179 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 594/11, 572/6, 268/6, 268/5, 269/7, 269/6, 833, 831 obr. 49 Podgórze przy ul. Zabawa w Krakowie”

]]>
Mon, 22 Jan 18 14:44:31 +0100
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94176 "Garaż podziemny, garaże na poziomie parteru oraz miejsca postojowe naziemne na działce nr 349 wraz z towarzyszącą im infrastrukturą związane z inwestycją p.n.: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową, garażem podziemnym oraz garażami na poziomie parteru, miejscami postojowymi naziemnymi, wraz z instalacjami wewnętrznymi (elektryczną, wod-kan. c.o., wentylacją) oraz zagospodarowaniem terenu (terenami zielonymi, drogami i stanowiskami parkingowymi, ciągami pieszo-jezdnymi i pieszymi) na działkach nr 197/5 i 349 obr. 21 j.e. Śródmieście przy ul. Marchołta w Krakowie - Etap 4".

]]>
Mon, 22 Jan 18 14:40:41 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94177 „Przebudowa i budowa sieci energetycznej średniego i niskiego napięcia na działkach nr 120/2, 120/3, 121/17, 303 obr. 30 Podgórze wraz z budową stacji transformatorowej zamiennej na działce nr 120/2 obr. 30 Podgórze przy ul. Rzemieślniczej w Krakowie”

]]>
Mon, 22 Jan 18 14:38:04 +0100
Ostateczne listy mieszkaniowe na rok 2017 z tytułu pierwszeństwa zawarcia umowy najmu oraz zamiany lokali http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94174 Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa informuje, że Prezydent Miasta Krakowa Zarządzeniem Nr 122/2018 z dnia 19 stycznia 2018 r. ustalił ostateczne listy mieszkaniowe na rok 2017.

]]>
Mon, 22 Jan 18 13:49:12 +0100
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki nr 339_3 z działkami nr 555, 543, 339_5, 406_2, jedn. ewid. Podgórze obr. 92 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94167 Mon, 22 Jan 18 10:54:41 +0100 Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/2/5 ul. Józefińska 24 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94165 Mon, 22 Jan 18 09:34:52 +0100 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94160 ,,Budowa miejsc postojowych naziemnych oraz garaży podziemnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działkach: 335/25, 335/23, 297/11, 296/24, 295/11, 294/13, 293/11, 291/21, 291/22, 291/23, 766, 812, 813, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093 obr.2 Krowodrza wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 291/2, 291/3, 291/16 obr. j.w. w ramach budowy zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalno-usługowych z garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Stańczyka w Krakowie”.

]]>
Fri, 19 Jan 18 15:26:10 +0100
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94159 ,,Budowa miejsc postojowych naziemnych oraz garaży podziemnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działkach: 335/25, 335/23, 297/11, 296/24, 295/11, 294/13, 293/11, 291/21, 291/22, 291/23, 766, 812, 813, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093 obr.2 Krowodrza wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 291/2, 291/3, 291/16 obr. j.w. w ramach budowy zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalno-usługowych z garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Stańczyka w Krakowie”.

]]>
Fri, 19 Jan 18 15:20:55 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, os. Na Wzgórzach, na działkach nr 270, 725, obr. 10, jedn. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94156 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

]]>
Fri, 19 Jan 18 15:04:36 +0100
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94154 ,,Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa (dwa etapy) budynku magazynowego ze stolarnią wraz z kabiną do malowania i suszenia mebli oraz wewnętrznymi instalacjami: wod-kan. co. wentylacji mechanicznej, pneumatycznej, elektrycznej, teletechnicznej i przebudową wewnętrznej kanalizacji deszczowej, placu manewrowego , parkingu, budową zasieków na zabytkowe materiały, oświetlenia terenu, na działce nr ewid. 109/2, obr. 1. j. ew. Krowodrza przy ul. Lindego nr 5 w Krakowie".

]]>
Fri, 19 Jan 18 14:48:01 +0100
Obwieszczenie informujące o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94153 "Budowa zespołu budynków mieszkalnych i usługowych wraz z infrastrukturą techniczną zagospodarowaniem terenu na dz. ewid. nr 1208/1, 1208/2 obr. 43 Krowodrza z wjazdem od ul. Siewnej."

]]>
Fri, 19 Jan 18 14:41:48 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94151 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 21/6, 21/7, 194/2 obr. 7 Krowodrza przy ul. Pylnej w Krakowie"

]]>
Fri, 19 Jan 18 14:36:13 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94150 "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 288/6 obr. 79 Podgórze przy ul. Bogucianka w Krakowie”

]]>
Fri, 19 Jan 18 14:34:34 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94146 „Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia na dz. nr 13/5, 13/6, 13/8, 30/74 obr.9 Krowodrza przy ul. Morelowej w Krakowie"

]]>
Fri, 19 Jan 18 14:32:41 +0100
Realizacja projektu ogólnomiejskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego pt. „Zadbajmy o bezdomne koty!” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94144 Urząd Miasta Krakowa - Wydział Kształtowania Środowiska zwraca się z prośbą do potencjalnych wykonawców o przedstawienie kosztów w zakresie: wykonania i dostarczenia ocieplanych budek dla kotów na potrzeby realizacji projektu ogólnomiejskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego pt. „Zadbajmy o bezdomne koty!”

]]>
Fri, 19 Jan 18 14:19:19 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94145 „Budowa sieci wodociągowej DN 100-150, sieci kanalizacji sanitarnej DN 250-300 i osiedlowej sieci ciepłowniczej DN 80-250 na działkach nr 96, 97, 98, 101/8, 101/12, 101/13, 104, 200/1, 204, 214/4, 223, 224 obr. 42 Podgórze przy ul. Piltza w Krakowie”

]]>
Fri, 19 Jan 18 14:15:42 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94143 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pod Janem i terenie w rejonie budynku nr 3 przy ul. Pod Janem w Krakowie na działkach nr 914/18, 914/20, 919/1, 63/5, 919/8, 919/4 obr. 21 Krowodrza”

]]>
Fri, 19 Jan 18 14:10:12 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94142 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pod Janem i terenie w rejonie budynku nr 4 przy ul. Pod Janem w Krakowie na działkach nr 914/18, 793, 59/2, 918/1, 58 obr. 21 Krowodrza”

]]>
Fri, 19 Jan 18 14:08:07 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94140 „Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich w zakresie zatok parkingowych, chodników i sieci oświetlenia ulicznego na działce nr 265/1 obr. 40 Podgórze oraz budowa chodników wraz z oświetleniem terenu na działkach nr 188/76, 189/42, 265/1 obr. 40 Podgórze przy ul. Batalionów Chłopskich w Krakowie”,

]]>
Fri, 19 Jan 18 14:03:10 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94139 „Budowa dwutorowej sieci kablowej 2x110kV relacji SE Lubocza – SE Niepołomice 2 MAN wraz z traktem światłowodowym, na działkach nr 136 obr.19 Nowa Huta, 58 obr.20 Nowa Huta, 331, 333, 108/4, 107 obr.32 Nowa Huta w rejonie ul. Siejówka w Krakowie”

]]>
Fri, 19 Jan 18 13:49:54 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94138 „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej, przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej i sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV, kablowej na działkach nr 404/2, 404/3, 404/4, 406, 407, 408, 409, 410/1, 369/6, 369/5, 412/7, 774, 818 obr. 34 Krowodrza przy ulicy Stawowej w Krakowie”

]]>
Fri, 19 Jan 18 13:47:50 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94137 „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach 441/19, 446/2, 446/1, 445/6, 442/2 obr. 4 Nowa Huta przy ulicy Kantorowickiej w Krakowie.”

]]>
Fri, 19 Jan 18 13:43:32 +0100
Nowa lokalizacja Biura ds. Ochrony Zdrowia http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94134 Od dnia 23 stycznia 2018 r. Biuro ds. Ochrony Zdrowia będzie miało nową siedzibę przy ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków. Jednocześnie informujemy, że w związku z przeprowadzką w dniach 23-24 stycznia 2018 r. mogą wystąpić utrudnienia w komunikacji z pracownikami Biura.

]]>
Fri, 19 Jan 18 12:22:44 +0100
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94132 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.” Obchody Światowego Dnia Inwalidy”.

]]>
Fri, 19 Jan 18 11:35:07 +0100
OBWIESZCZENIE http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93130 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Klasztornej w Krakowie – odcinek S1 (S11) – S11 na działce nr 146/14 obr. 59 Nowa Huta

]]>
Fri, 19 Jan 18 11:34:35 +0100
OBWIESZCZENIE http://www.bip.krakow.pl/?news_id=93123 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Klasztornej w Krakowie – odcinek S (S11) – S28 na działce nr 146/14 obr. 59 Nowa Huta

]]>
Fri, 19 Jan 18 11:31:11 +0100
Zgłoszenie budowy- ul.Dziewiarzy, dz.75,obr.73 Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94126 Rozbudowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Fri, 19 Jan 18 10:51:27 +0100
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 48, jedn.ewid.Krowodrza,obr.25 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94130 Fri, 19 Jan 18 10:50:57 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 218,219_4,219_5,219_6,370_1,375_3,375_4, jedn.ewid.Podgórze,obr.56 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94128 Fri, 19 Jan 18 10:49:01 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 18_1,18_2,18_3,19, jedn.ewid.Śródmieście,obr.146 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94127 Fri, 19 Jan 18 10:46:46 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 43 z dz.42,50_27,273_3, jedn.ewid.Podgórze,obr.50 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94125 Fri, 19 Jan 18 10:36:55 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 36, jedn.ewid.Podgórze,obr.17 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94124 Fri, 19 Jan 18 10:35:17 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 36, jedn.ewid.Podgórze,obr.17 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94123 Fri, 19 Jan 18 10:33:16 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 94_4 z dz.92_2, jedn.ewid.Nowa Huta,obr.16 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94121 Fri, 19 Jan 18 10:30:56 +0100 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt. „Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna – IV edycja (służby miejskie)”. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94105 Fri, 19 Jan 18 10:28:52 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 582_2, 564_6 z dz.549_3,549_2,564_5,565_11,565_13,566,582_1,582_3, jedn.ewid.Podgórze,obr.93 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94120 Fri, 19 Jan 18 10:28:29 +0100 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki 522, jedn.ewid.Krowodrza,obr.43 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94119 Fri, 19 Jan 18 10:26:54 +0100 Informacja o wyłonieniu wykonawcy na wykonanie ekspertyz dendrologicznych. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94090 Fri, 19 Jan 18 14:27:17 +0100 Informacja o wniesieniu sprzeciwu ul.Łukowiec na działce 40/14 obr.71 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94076 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Fri, 19 Jan 18 09:06:22 +0100
OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94093 „Budowa stacji bazowej transmisji danych nr BT20850 Kraków Conrada Dwa, na dachu budynku magazynowego przy ul. Wilczej 3, 31-340 Kraków, na działce nr 674/2 obr.41 Krowodrza”

]]>
Thu, 18 Jan 18 13:54:09 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94092 „Budowa i przebudowa istniejącej sieci oświetleniowej na działkach budowlanych nr 78/20, 78/21 obr.58 Podgórze przy ul. Schweitzera w Krakowie”

]]>
Thu, 18 Jan 18 13:52:03 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94091 „Rozbudowa sieci ciepłowniczej na działkach nr 4/1, 227, 1/64, 2/72 obr.44 Podgórze przy ulicach Żywieckiej i Jagodowej w Krakowie”

]]>
Thu, 18 Jan 18 13:49:35 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94089 „Budowa osiedlowej sieci cieplnej na działkach nr 386, 513 obr.14 Krowodrza przy ul. Kraszewskiego w Krakowie”

]]>
Thu, 18 Jan 18 13:45:51 +0100
Budowa sieci wodociągowej Ø110PE SDR11 wraz z dwoma hydrantami podziemnymi DN80 z zasuwami na dz. nr 263/1, 248/3, 155/1 i 155/7 obr. 102 Podgórze przy ul. Bogucicka w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94088 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

ul. Bogucicka, dz. nr 263/1, 248/3, 155/1 i 155/7 obr. 102

znak sprawy: AU-01-2.6743.6.271.2017.DMT

Data przyjęcia zgłoszenia: 18.01.2018 r.

]]>
Thu, 18 Jan 18 13:20:34 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94087 „Budowa sieci wodociągowej pomiędzy ul. Mistrzejowicką i ul. Dmowskiego w Krakowie, na działkach nr 286/10, 286/11, 285/29, 285/28 obr. 2 Nowa Huta ”

]]>
Thu, 18 Jan 18 12:46:58 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94086 „Budowa i przebudowa obiektów sportowych na terenie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Państwowej Szkoły Wyższej) tj. budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przekryciem powłoką pneumatyczną, budowa zaplecza szatniowo-sanitarno-magazynowego, boiska do piłki plażowej, boiska do koszykówki (stanowiącego plac manewrowy), przebudowa i rozbudowa istniejącego boiska do piłki nożnej, budowa bieżni i rozbiegu do skoku w dal, przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej i wewnętrznego układu drogowego, budowa, przebudowa i rozbudowa zewnętrznych odcinków instalacji kanalizacji, wody, gazowej, elektroenergetycznej, instalacji oświetlenia i nagłośnienia - budowa stanowisk słupowych oświetleniowo-nagłaśniających przy boisku do piłki nożnej i boisku wielofunkcyjnym przy ul. Piastowskiej 26 w Krakowie, na działce nr 261/4 obr. 5 Krowodrza”

 

]]>
Thu, 18 Jan 18 12:44:36 +0100
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94083 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 2 szt. drzew z terenu przy ul. Rezedowa 2 - dz. nr 817/5 obr. 22 Śródmieście, ul. Rezedowa 4 - dz. nr 817/2 obr. 22 Śródmieście, pod warunkiem posadzenia w zamian 2 szt. drzew.

]]>
Thu, 18 Jan 18 12:39:31 +0100
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94082 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu Osiedla Mistrzejowice 5 dz. nr 309/2 obr. 2 Nowa Huta, Osiedla Mistrzejowice 9 dz. nr 309/1 obr. 2 Nowa Huta, Osiedla Oświecenia 8 dz. nr 118/31 obr. 5 Nowa Huta, Osiedla Oświecenia 20 dz. nr 118/36 obr. 5 Nowa Huta, Osiedla Oświecenia 21 dz. nr 118/37 obr. 5 Nowa Huta.

]]>
Thu, 18 Jan 18 11:58:38 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/1/3 os. Krakowiaków 4 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94081 Thu, 18 Jan 18 11:35:09 +0100 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Petrażyckiego na dz. nr 102/8, 102/9 obr. 85 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94079 AU-01-5.6743.7.108.2017.ZZA

]]>
Thu, 18 Jan 18 09:13:58 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Petrażyckiego na dz. nr 102/8, 102/9 obr. 85 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94078 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 18 Jan 18 09:01:03 +0100
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej przy ul. Kobierzyńskiej, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony 30 lat na rzecz Krakowskiego Klubu Jazdy Konnej, w celu prowadzenia działalności sportowo-rekreacyjnej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94074 Wed, 17 Jan 18 15:33:17 +0100 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94073 „Budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i ciśnieniowej w rejonie ulicy Korbutowej w Krakowie, na działce nr 467 obr.10 Krowodrza”

]]>
Wed, 17 Jan 18 15:18:37 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94072 „Przebudowa odcinka napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN na terenie działki nr 493, 472/1 obr.7 Podgórze wraz z budową odcinka podziemnej sieci elektroenergetycznej SN na terenie działki nr 493, 472/1 obr.7 Podgórze przy ul. Norymberskiej w Krakowie”

]]>
Wed, 17 Jan 18 15:16:37 +0100
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94071 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 63 SDR11 na działkach nr 427/6, 228/4, 228/5, 427/2, 227/2, 224/2, 225/3 obr. 103 Podgórze przy ul. Kokotowskiej w Krakowie”

]]>
Wed, 17 Jan 18 15:14:42 +0100
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94070 „Przebudowa węzła rozjazdów nr 51 II brama w Stacji Obsługi Tramwajów polegająca na przebudowie zjazdu na zajezdnię z jednotorowego na dwutorowy wraz ze zwrotnicami rozjazdowymi oraz krzyżownicami, przebudowie układu drogowego w zakresie chodnika, przebudowie sieci trakcyjnej tramwajowej oraz przebudowie i rozbudowie sieci i instalacji elektroenergetycznej, sieci kanalizacji opadowej wraz z odwodnieniem torowiska, sieci kanalizacji sanitarnej oraz zabezpieczenia istniejącej sieci ciepłowniczej i gazowej na działkach nr 400, 551, 552 obr. 44 nowa Huta przy ul. Ujastek/ Łowińskiego w Krakowie”

]]>
Wed, 17 Jan 18 15:05:59 +0100
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94056 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego w granicy działek nr 162/8 i 182/8 obr. 55 Podgórze przy ul. Jerzmanowskiego.

]]>
Wed, 17 Jan 18 13:00:48 +0100
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Łokietka w Krakowie na działkach nr 338 obręb 32 Krowodrza i 406 obręb 33 Krowodrza” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94057 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 17 Jan 18 12:54:56 +0100
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/4/1 ul. Schweitzera 1 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94046 Wed, 17 Jan 18 11:26:49 +0100 Informacja Wydziału Skarbu Miasta UMK w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=94045 Wed, 17 Jan 18 10:34:14 +0100