BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Wed, 23 May 18 03:04:57 +0200 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97643 „Budowa miejskiej sieci wodociągowej DN100-150 na dz. nr 518/40, 49/16, 49/14, 49/3, 583, 518/8, 518/18, 518/16 obr. 61 Podgórze przy ul. Łużyckiej w Krakowie”.

 

 

 

]]>
Tue, 22 May 18 15:07:42 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97642 „Budowa osiedlowej sieci cieplnej dla rejonu Opatkowice w Krakowie wraz z wymaganą przebudową istniejącej sieci cieplnej osiedlowej przy ulicach Babińskiego i Spacerowej w Krakowie, na działkach nr 340/10, 339/16, 339/15, 340/2, 339/12, 339/20, 340/12, 340/14, 340/13, 340/11, 339/19, 478/14, 478/28, 349/5, 349/6, 349/8, 349/10, 349/9 obr.71 Podgórze, 3/4, 1/31 obr.70 Podgórze”.

]]>
Tue, 22 May 18 15:02:11 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97640 „Przebudowa wraz z rozbudową sieci wodociągowej DN 200 mm na działkach nr 97, 146, 139, 140 obr. 7 Śródmieście przy ulicy Prandoty w Krakowie”.

]]>
Tue, 22 May 18 14:35:35 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97639 „Przebudowa przyziemia budynku pawilonu D1 dla potrzeb Działu Rehabilitacji Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie wraz z budową murów oporowych, schodów zewnętrznych, zadaszeń wejść do budynku oraz instalacji wewnętrznej kanalizacji deszczowej na działce nr 246/56 obr. 47 Nowa Huta na os. Na Skarpie 66 w Krakowie”.

]]>
Tue, 22 May 18 14:33:25 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97638 „Rozbudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w rejonie ul. Żaglowej w Krakowie, na działkach nr 146/2, 146/1, 207/1, 207/2, 199/1 obr. 46 Nowa Huta”.

]]>
Tue, 22 May 18 14:30:12 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97637 „Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej Dn 150 na działkach nr 153, 154, 136, 151 obr. 145 Śródmieście w ul. Smoleńsk w Krakowie”.

]]>
Tue, 22 May 18 14:27:37 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97635 „Budowa osiedlowej sieci cieplnej dn 100 na działkach nr 400, 377/4, 399/4 obr. 34 Krowodrza przy ul. Stawowej w Krakowie”.

]]>
Tue, 22 May 18 14:24:49 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97634 „Rozbudowa pawilonu C1 Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego o zewnętrzny dźwig szpitalny i wewnętrzną instalację elektryczną; budowa dla potrzeb dźwigu wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz pomieszczeniem wentylatorowni; zagospodarowanie terenu: przebudowa nawierzchni utwardzonej i zewnętrznej instalacji kanalizacji ogólnospławnej na działce nr 246/56 obr. 47 Nowa Huta na os. Na Skarpie 66 w Krakowie”

]]>
Tue, 22 May 18 14:20:53 +0200
Zmiana operatora telefonii stacjonarnej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97627 Informujemy, że w związku ze zmianą operatora telefonii stacjonarnej w Urzędzie Miasta Krakowa planowane jest przełączenie usług telefonii stacjonarnych. W następstwie tej zmiany, w piątek 25 maja, jak i w poniedziałek 28 maja mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do usługi telefonii stacjonarnej łącznie z całkowitym brakiem dostępu do tych usług.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy, jednocześnie informujemy, iż dokładamy wszelkich starań, aby przełączenie odbyło się w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników.

]]>
Tue, 22 May 18 13:01:19 +0200
Obwieszczenie o wydanych decyzjach. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97623 Zawiadomienie o wydanych decyzjach:

- znak WS-05.6131.1.107.2018.DM1 zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu dz. 296 obr. 17 Śródmieście przy Alei Pokoju / Rogozińskiego/ Francesco Nullo.

- znak WS-05.6131.1.107.2018.DM2 umarzającej na usunięcie 4 szt. drzew i 65 m2 krzewów ozdobnych z terenu dz. nr 131/15, 131/18, 140/3, 296 obr. 17 Śródmieście przy Alei Pokoju / Rogozińskiego/ Francesco Nullo.

]]>
Tue, 22 May 18 11:10:17 +0200
Ogłoszenie o zamówieniu. Udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom doprowadzonym do wytrzeźwienia do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97624 Tue, 22 May 18 11:06:29 +0200 Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97622 Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu Osiedla Tysiąclecia 34 dz. nr 307/2 obr. 2 Nowa Huta, Osiedla Tysiąclecia 53 dz. nr 14/13 obr. 2 Nowa Huta, Osiedla Tysiąclecia przy salkach kateche-tycznych dz. nr 115/1 obr. 5 Nowa Huta, Osiedle Tysiąclecia 60 a 61 dz. nr 115/5 obr. 5 Nowa Huta, Osiedla Złotego Wieku 64 dz. nr 10/2 obr. 5 Nowa Huta, Osiedla Złotego Wieku 7 przy parkingu dz. nr 3/3 obr. 2 Nowa Huta.

]]>
Tue, 22 May 18 11:02:46 +0200
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97620 Budowa wiaduktu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 95 Kraków Mydlniki – Kraków Batowice w km ok. 7,540 wraz z budową odcinka drogi gminnej z torowiskiem tramwajowym, chodnika i ścieżki rowerowej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej, na działce nr 781/10 obr. 29, jedn. ewid. Krowodrza, w ramach przedsięwzięcia pn.: Budowa linii tramwajowej KST etap III (Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie

]]>
Tue, 22 May 18 10:37:33 +0200
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 279,280,281,282,283,287,427,286 z działkami zgodnie z załącznikiem jedn. ewid. Podgórze obr 81 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97619 Tue, 22 May 18 10:16:10 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 142_1, 143_2, 253, 256, 331_6, 382, 381 z dz. zgodnie z załącznikiem jedn. ewid. Podgórze obr 19 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97616 Tue, 22 May 18 10:05:13 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 328, 358_10, 358_5, 359, 360, 354, 357 jedn. ewid. Nowa Huta obr 30 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97614 Tue, 22 May 18 09:54:38 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 79 z dz. nr 77, 82, 76 jedn. ewid. Podgórze obr 92 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97612 Tue, 22 May 18 09:45:55 +0200 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97610 „Przebudowa wraz z rozbudową osiedlowej sieci cieplnej w ramach inwestycji pn. „Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH” na działkach nr 685/3, 685/4, 699/8, 699/9, 699/11, 699/14, 699/15, 699/18 obr. 4 Krowodrza przy ul. Reymonta w Krakowie”.

]]>
Tue, 22 May 18 09:34:56 +0200
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 12_21, 12_23, 13_28, 286 jedn. ewid. Podgórze obr 61 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97611 Tue, 22 May 18 09:34:43 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 493_1 jedn. ewid. Śródmieście obr 5 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97609 Tue, 22 May 18 09:27:12 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek dla obrębu 11, jedn. ewid. Krowodrza w związku z modernizacją EGiB http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97608 Tue, 22 May 18 09:16:23 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek dla obrębu 14, jedn. ewid. Krowodrza w związku z modernizacja EGiB http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97607 Tue, 22 May 18 09:10:00 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 226 z dz. nr 225_2, 497_1, 219_2 jedn. ewid. Podgórze obr 90 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97606 Tue, 22 May 18 08:56:35 +0200 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97557 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY RODZINNEJ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 21 maja do 19 czerwca 2018 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag - w treści ogłoszenia: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 21 May 18 15:17:09 +0200
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniau i możliwości zapoznania się z aktami sprawy. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97598 „Budowa zespołu 45 budynków mieszkalnych, jednorodzinnych z wbudowanymi garażami wraz z towarzyszącą infrastrukturą, siecią kanalizacji sanitarnej, siecią kanalizacji deszczowej, drogami wewnętrznymi i zjazdem z drogi publicznej w rejonie ulicy Tynieckiej w Krakowie" na działkach nr 5 obr. 3 Podgórze oraz 122/1, 121, 120, 212, 213, 215, 216, 222, 303/2, 220, 217/1, 217/2, 280/10, 280/11, 61, 53/3, 226/4 obr. 74 Podgórze”.

]]>
Mon, 21 May 18 14:03:41 +0200
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97477 "Budowa instalacji przeznaczonych do dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub mieszanin na dz. nr 300/6, 300/7, 299/6, 299/7, 298/6, 298/7, 297/6, 297/7 obr. 106 Podgórze w Krakowie w ramach inwestycji : Budowa stacji paliw płynnych i LPG tj. pawilonu stacji paliw wraz z wewnętrznymi instalacjami wod.-kan., wentylacji mechanicznej, c.o., elektrycznej oraz wewnętrznymi instalacjami na zewnątrz budynku wod.-kan, c.o., elektryczną oraz opadową, budową dwóch podziemnych, dwukomorowych zbiorników na paliwo płynne i jednego podziemnego zbiornika LPG, wiaty, rurociągów technologicznych, dwustanowiskowej, samoobsługowej myjni samochodowej wraz z zagospodarowaniem terenu tj. budową miejsc postojowych, zewnętrznego utwardzonego miejsca do gromadzenia odpadów stałych oraz budową zjazdu z działki drogowej nr 376/14 na działkach nr 295/5, 296/4, 297/6, 297/7, 298/6, 298/7, 299/6, 299/7, 300/6, 300/7, 301/6, 301/7, 302/5, 302/6 obr. 106 Podgórze w Krakowie" przy ul. Śliwiaka.

 

]]>
Mon, 21 May 18 13:56:48 +0200
Rozpatrzenie uwag http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97596 Rozpatrzenie uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY PRZEWÓZ" (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

]]>
Mon, 21 May 18 13:55:42 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97587 „Budowa budynku przedszkola samorządowego nr 25 wraz z wewnętrznymi instalacjami, budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego, parkingów, placu zabaw, śmietnika, zbiornika retencyjnego na wody opadowe przy ul. Stawowej 179 w Krakowie, na działce nr 775/1 obr. 34 Krowodrza”

]]>
Mon, 21 May 18 13:02:51 +0200
OBWIESZCZENIE http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97586 „Budowa mobilnego węzła betoniarskiego wraz zapleczem socjalno-biurowym (kontener), składem materiałów sypkich, niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach nr 49, 50, 51 obr. 43 Nowa Huta w rejonie ul. Podbipięty/ul. Giedroycia w Krakowie".

]]>
Mon, 21 May 18 12:59:49 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97585 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na działkach nr 174, 175, 176, 199 obr. 7 Krowodrza przy ul. Becka w Krakowie”.

]]>
Mon, 21 May 18 12:56:00 +0200
OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97584 „Budowa stacji bazowej transmisji danych BT-20363 KRAKÓW PIASTÓW na działce nr 79/41 obr. 2 Nowa Huta przy ul. Mistrzejowickiej 51 w Krakowie”

]]>
Mon, 21 May 18 12:53:18 +0200
Drugie spotkanie konsultacyjne projektu Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2019-2021 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97583 Mon, 21 May 18 12:52:20 +0200 Zgłoszenie budowy- ul. Karola Bunscha dz.446/2,355/6,355/5,355/3 obr.41, Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97582 Budowa stacji transformatorowej i sieci kablowej

]]>
Mon, 21 May 18 12:46:05 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97575 ,, Przebudowa sieci ciepłowniczej położonej na działce nr 281/1, 282/1, 282/2, 284/2, 284/3, 288, 287, 286 obr. 9 Podgórze oraz dz. 275/1 obr. 31 Podgórze przy ul. Pychowickiej w Krakowie",

]]>
Mon, 21 May 18 12:05:10 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ,sieci kanalizacji sanitarnej ul.Starego Dębu dz.1055/10,1055/9,1055/8 obr.34 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97576 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ,sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Mon, 21 May 18 11:59:24 +0200
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA NOWE STOISKA Z PAMIĄTKAMI I OBWARZANKAMI http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97574 36 projektów wpłynęło w konkursie na wykonanie projektu stoiska handlu obwoźnego w dwóch wariantach - dla handlu obwarzankami oraz dla handlu pamiątkami na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto w Krakowie.

]]>
Mon, 21 May 18 11:25:09 +0200
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97565 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.” Zajęcia edukacyjno-praktyczne z zakresu treningu umiejętności społecznych dla grupy dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną”.

]]>
Mon, 21 May 18 10:25:38 +0200
Konkurs UMK i SARP „Nowe Życie Pomiędzy Estakadami” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97562 Mon, 21 May 18 10:24:04 +0200 Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97563 "Budowa zespołu budynków mieszkalnych i mieszkalno – usługowych w zabudowie wielorodzinnej wraz z infrastrukturą techniczną, parkingami podziemnym, miejscami postojowymi naziemnymi, układem dróg wewnętrznych wjazdami w rejonie ul. Walerego Sławka w Krakowie na działkach nr 19/15, 27/8 obręb 47 jednostka ewidencyjna Podgórze oraz na działkach nr 3/18, 3/19, 3/20, 3/21, 3/22 (po podziale 3/28, 3/29), 3/24 (po podziale 3/30, 3/31), 3/25 (po podziale 3/32, 3/33), 4/4, 4/5, 4/6 (po podziale 4/7, 4/8), 6/8, 6/10 (po podziale 6/13, 6/14), 6/12 (po podziale 6/15, 6/16), 7/1, 268/5, 268/6, 269/6, 269/7, 572/6, 572/7, 573/5, 823/4, 831, 832, 833, 834, 835 obręb 49 jednostka ewidencyjna Podgórze".

]]>
Mon, 21 May 18 09:29:02 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97561 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu przy ul. Jaremy 1-15 dz. nr 876 obr. 41 Krowodrza.

]]>
Mon, 21 May 18 09:16:13 +0200
O B W I E S Z C Z E N I E P r e z y d e n t a M i a s t a K r a k o w a http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97560 „Rozbudowa ulicy Dąbskiej wraz z rozbudową i przebudową uzbrojenia terenu”

]]>
Mon, 21 May 18 08:57:10 +0200
O B W I E S Z C Z E N I E P r e z y d e n t a M i a s t a K r a k o w a o wydaniu odmowy nadania rygoru natychmiastowej wykonalności http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97559 Rozbudowa ulicy Bosackiej

]]>
Mon, 21 May 18 08:53:19 +0200
Emisja hałasu w elektrociepłowni TAMEH POLSKA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97554 Mon, 21 May 18 07:35:25 +0200 Wykaz części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę przez Gminę Miejską Kraków w trybie bezprzetargowym http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97550 Fri, 18 May 18 14:40:32 +0200 Wykaz zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Zawiłej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97549 Fri, 18 May 18 14:33:21 +0200 Wykaz obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97547 Fri, 18 May 18 14:29:43 +0200 Wykaz obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97546 Fri, 18 May 18 14:26:02 +0200 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97545 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu Osie-dla Centrum E dz. nr 28/12, 28/20, 28/21 obr. 48 Nowa Huta.

]]>
Fri, 18 May 18 14:23:51 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97544 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu Osie-dla Na Stoku 14 dz. nr 305 obr. 10 Nowa Huta

]]>
Fri, 18 May 18 14:19:43 +0200
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97542 OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ARMII KRAJOWEJ - PIASTOWSKA" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie projektu planu rozpocznie się w dniu 28 maja 2018 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 18 May 18 13:27:20 +0200
„Przewóz osób na obszarze Parku Kulturowego Stare Miasto” – rozstrzygnięcie konkursu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97536 Fri, 18 May 18 10:53:45 +0200 Zatwierdzona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97533 Fri, 18 May 18 09:11:25 +0200 Zgłoszenie budowy - UL. Bruknera,dz.6,7/1,7/2,489 obr.71 Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97531 Budowa sieci kanalizacji opadowej

]]>
Fri, 18 May 18 08:52:00 +0200
Zgłoszenie budowy- ul.Spacerowa dz.16/1 obr.70,Podgórze,Kraków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97498 Budowa miejskiej sieci wodociągowej

]]>
Fri, 18 May 18 08:41:23 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu /Decyzja Nr 21/6743.6/2018/ ul. Rakowicka, Wita Stwosza, dz. nr 219/14, 219/24, 219/25, 219/26, 219/27, 219/28, 219/29 obr. 8 jedn. ewid. Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97491 Informacja o wniesieniu sprzeciwu.

]]>
Fri, 18 May 18 08:35:03 +0200
Dotacje w ramach Programu Małej Retencji - lista 5/2018 z dnia 17.05.2018 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97487 Thu, 17 May 18 14:33:23 +0200 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97483 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Ø250 oraz budowa sieci wodociągowej Ø110 PE na dz. nr 144/32, 144/18, 144/19 obr. 60 Podgórze przy ul. Czajnej w Krakowie”.

]]>
Thu, 17 May 18 14:09:53 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97481 „Budowa 2 boisk /piłkarskiego i wielofunkcyjnego/ wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym w ramach IV edycji programu „Moje boisko Orlik 2012” przy SP 85 na os. Złotego Wieku 4 dz. nr 1/1, obr.2 Nowa Huta wraz z infrastrukturą techniczną /w tym wjazd/ na działkach nr: 2, 10/5, 275/1 obr. 2 – Nowa Huta”

]]>
Thu, 17 May 18 14:00:05 +0200
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97479 „Realizacja garaży, parkingów samochodowych lub zespołów parkingów, wraz z towarzyszącą infrastrukturą o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,5 ha w ramach Inwestycji pn. Budynek biurowy (oznaczony literowo M) z usługami, podziemnym garażem, wewnętrzną stacją trafo, instalacjami wewnętrznymi: wentylacji mechanicznej, grzewczo-chłodzącej, wod.-kan., elektrycznej i niskoprądowej, wentylacji pożarowej, instalacjami zewnętrznymi: kanalizacji deszczowej i sanitarnej, oświetlenia dróg i placów, zasilania kontroli dostępu, wewnętrznym układem drogowym i pieszym, miejscami postojowymi w poziomie terenu, na działkach nr 210/14, 205/17, 210/22, 205/18, 211/5, 210/16, 205/20 obr. 38 Podgórze w Krakowie oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, w tym przyłączami mediów (przyłącze wody, przyłącze do kanalizacji sanitarnej i deszczowej; przyłączem SN; przyłączem cieplnym; przyłącze teletechniczne)", przy ul. Czerwone Maki.

]]>
Thu, 17 May 18 13:40:00 +0200
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu i wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania . http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97478 „Budowa zespołu budynków mieszkalnych i usługowych przy ul. Zawiłej w Krakowie wraz z przebudową i rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania istniejącej zabudowy zespołu Dworsko-Pałacowego w Borku Fałęckim na funkcje usługowe (biurowe, gastronomiczne, hotelowe, konferencyjne), adaptacją istniejącego parku na cele wypoczynkowo-rekreacyjne wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na dz. nr 325/10, 325/11, 325/12, 325/13, 325/14, 325/5, 1/4, 642/6, 654/15 obr 68 Podgórze oraz na dz. nr 409/1, 1099/3 obr. 67 Podgórze z wjazdami z dz. nr 1/4 oraz 654/15 obr. 68 Podgórze” .

]]>
Thu, 17 May 18 13:20:53 +0200
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu i wydaniu postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97476 „Budowa 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących z garażami wbudowanymi wraz z budową drogi wewnętrznej oraz budowa infrastruktury technicznej - na dz. nr 82/22 obr. 37 jedn. ewid. Podgórze, przy ul. Winnickiej w Krakowie”

]]>
Thu, 17 May 18 13:11:47 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97467 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu w rejonie budynku nr 22a na os. Krakowiaków.

]]>
Thu, 17 May 18 11:46:35 +0200
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 198_1, 198_2, 211_1, 212 jedn. ewid. Podgórze obr 83 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97465 Thu, 17 May 18 10:27:40 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 321 z działkami zgodnie z załącznikiem jedn. ewid. Nowa Huta obr 49 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97464 Thu, 17 May 18 10:16:24 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 245 z działkami zgodnie z załącznikiem jedn. ewid. Podgórze obr 77 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97462 Thu, 17 May 18 10:02:06 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz.nr105_5 oraz dz. nr156_6,156_7,202_12,201_14 z działkami zgodnie z załącznikiem jedn.ewid.Podgórze obr 29 i 51 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97461 Thu, 17 May 18 09:36:07 +0200 Podsumowanie I etapu konsultacji w sprawie Koncepcji Miejskiego Ośrodka Zdrowia dla Osób Starszych i Niesamodzielnych w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97459 Thu, 17 May 18 09:11:12 +0200 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97450 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 225 SDR 11 i sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 63 SDR 11 na działkach nr 533, 429/24, 425/6, 425/12, 425/11, 425/9, 425/8, 425/7 obr. 2 Podgórze i na działce nr 23 obr. 3 Podgórze przy ulicy Tynieckiej w Krakowie.”

]]>
Wed, 16 May 18 15:08:34 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97449 „Rozbudowa sieci wodociągowej w Farmaceutów w Krakowie na działkach nr 464/2, 90/9 obr.5 Śródmieście”.

]]>
Wed, 16 May 18 15:06:26 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97448 „Rozbudowa sieci wodociągowej Ø 110 SDR11 na działce nr 186/3 obr. 4 Nowa Huta przy ul. Stary Gościniec w Krakowie”.

]]>
Wed, 16 May 18 15:03:43 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97447 „Przebudowa i rozbudowa Budynku Szpitalnego nr 5A położonego na terenie kompleksu szpitalno – parkowego przy ul. dr. J. Babińskiego 29 w Krakowie wraz z infrastruktura techniczną i zagospodarowaniem terenu, na działce nr 1/31 obr.70 Podgórze”.

]]>
Wed, 16 May 18 15:00:25 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97446 „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 151 wraz z łącznikiem prowadzącym do istniejącej szkoły oraz budowa drogi pożarowej z placem manewrowym, miejsc postojowych, obiektów sportowych i rekreacyjnych z elementami małej architektury wraz z zagospodarowaniem terenu i zielenią towarzyszącą na działce nr 140/9 obr. 31 Podgórze przy ul. Lipińskiego 2 w Krakowie”.

]]>
Wed, 16 May 18 14:57:58 +0200
WYNIKI KONKURSU „DZIAŁAJMY RAZEM” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97438 Rozstrzygnięto czwartą edycję konkursu „Działajmy razem”, wspierającego lokalne inicjatywy międzypokoleniowe. Wyróżnione projekty dotyczą uczniowskich przedsięwzięć realizowanych we współpracy z osobami powyżej 60 roku życia, a ich celem jest integracja młodzieży i seniorów.

]]>
Wed, 16 May 18 13:57:36 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.L.Pasteura dz.5/1,5/2,6/3 obr.42 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97436 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.

]]>
Wed, 16 May 18 13:05:41 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Sieroszewskiego dz.258/1,obr.47 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97434 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Wed, 16 May 18 13:01:25 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania . http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97433 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu przy ul. Palacha 15 dz. nr 586 obr. 44 Krowodrza.

]]>
Wed, 16 May 18 12:48:53 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97432 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenów Osiedla Albertyńskiego 37 dz. nr 78/2 obr. 7 Nowa Huta, Osiedla Niepodległości 18 dz. nr 67/10 obr. 7 Nowa Huta, Osiedla Niepodległości 5 dz. nr 67/24 obr. 7 Nowa Huta.

]]>
Wed, 16 May 18 12:44:00 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97431 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu ul. Czarnogórska 10, 10B, 10C dz. nr 847 obr. 49 Podgórze.

]]>
Wed, 16 May 18 12:30:43 +0200
O B W I E S Z C Z E N I E http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97424 Budowa wodociągu (sieci wodociągowej), kanalizacji sanitarnej (sieci kanalizacji sanitarnej), kanalizacji opadowej, przyłącza kanalizacji opadowej, instalacji wewnętrznej kanalizacji opadowej (rurociąg tłoczny) na dz. nr 249, 345, 344, 391/1, 391/2, 288 obręb nr 54 Nowa Huta przy ul. Tomickiego/Sołtysowskiej w Krakowie.”

 

]]>
Wed, 16 May 18 11:57:43 +0200
Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie zawiadamia o wywieszeniu informacji o wynajęciu lokalu użytkowego drogą bezprzetargową http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97420 Wed, 16 May 18 11:41:06 +0200 Noc Muzeów 2018 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97416 18/19 maja 2018 (z piątku na sobotę) odbędzie się w Krakowie Noc Muzeów. Zostanie zainaugurowana 18 maja o godz. 18.00 w Muzeum Archeologicznym.

]]>
Wed, 16 May 18 11:05:59 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na usunięcie drzewa. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97410 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu w rejonie budynku nr 21 na os. Na Skarpie z dz. nr 195/3 obr. 47 Nowa Huta

]]>
Wed, 16 May 18 10:40:26 +0200
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 51 z dz. nr 52, 50, 68_1 jedn. ewid. Śródmieście obr 52 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97408 Wed, 16 May 18 10:30:37 +0200 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97407 „Przebudowa i budowa miejskiej sieci wodociągowej w ul. Jadwigi Majówny oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Podkamyk oraz na terenie PKP linii kolejowej nr 118 Kraków Mydlniki - Kraków Balice (międzynarodowy port lotniczy) w Krakowie (km.: 9.425 – 9.430) na dz. nr 387/6, 210/2, 209/2, 204/2, 203/2 obr. 50 Krowodrza oraz na dz. nr 411, 369, 350/2, 352/7, 343, 353/3, 353/4, 358, 344, 357/6, 357/5, 402 obr. 51 Krowodrza”.

]]>
Wed, 16 May 18 10:29:08 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97406 „Budowa sieci wodociągowej na działce nr 520/3 obr. 28 Podgórze w ul. Żeńców w Krakowie”

]]>
Wed, 16 May 18 10:27:00 +0200
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 129 z dz. nr 127_1, 127_25, 296 jedn. ewid. Podgórze obr 9 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97405 Wed, 16 May 18 10:22:34 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 121, 230, 261 z działkami zgodnie z załącznikiem jedn. ewid. Nowa Huta obr 46 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97404 Wed, 16 May 18 10:10:28 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 3 z dz. nr 727, 728, 238_1 jedn. ewid. Nowa Huta obr. 46 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97403 Wed, 16 May 18 09:59:24 +0200 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97402 „Rozbudowa szkoły o budynek sali sportowej, szatni i zaplecza na działce nr 1/1 obr. 2 Nowa Huta na os. Złotego Wieku 4 w Krakowie”

]]>
Wed, 16 May 18 09:53:37 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97399 „Przebudowa, rozbudowa, zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku Domu Studenckiego Politechniki Krakowskiej wraz z przebudową i rozbudową instalacji wewnętrznych, budowa schodów zewnętrznych, budowa podnośnika dla niepełnosprawnych i budowa drogi pożarowej przy ul. Bydgoskiej 19 w Krakowie, na działkach nr 384/26, 385/7 obr. 4 Krowodrza”

]]>
Wed, 16 May 18 09:07:56 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97398 „Budowa miejskiej sieci wodociągowej DN 100-150 mm na działce nr 196/7 obr. 44 Nowa Huta przy ulicach Wojciechowskiego, Odmogile w Krakowie.”

]]>
Wed, 16 May 18 09:05:44 +0200
OBWIESZCZENIE o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97397 „Budowa budynku laboratoryjnego wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod-kan, co., elektryczną, wentylacji mechanicznej wraz ze schładzaniem, instalacji gazów technicznych, budowa stacji transformatorowej, rozprężalni gazów technicznych, sieci kanalizacji, budowa miejsc postojowych na działkach nr 82, 337/3 obr. 48 Krowodrza oraz na działce nr 300 obr. 1 Krowodrza przy ul. Balickiej w Krakowie realizowany jako „Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności”

]]>
Wed, 16 May 18 09:03:09 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97396 „Przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej linii nN 0,4kV na działkach nr 466, 467, 465/19, 393, 53/3, 58/3 obr. 60 Podgórze przy ul. Kalinowej w Krakowie”

]]>
Wed, 16 May 18 08:59:06 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97395 „Budowa dwutorowej elektroenergetycznej sieci kablowej 110 kV i kanalizacji technologicznej wraz z budową dwóch słupów wysokiego napięcia w rejonie ul. Piasta Kołodzieja w Krakowie, na działkach nr 363, 126/32, 126/19 obr. 1 Nowa Huta”

]]>
Wed, 16 May 18 08:55:05 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97394 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu Osiedle Przy Arce - Planty Bieńczykie dz. nr 233/21 obr. 8 Nowa Huta.

]]>
Wed, 16 May 18 08:51:49 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97393 „Budowa sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 204/1, 204/6, 204/7, 204/8, 204/9, 205, 274, 278/1 obr. 40 Podgórze przy ul. Antoniego Dobrowolskiego oraz Marii Grzegorzewskiej w Krakowie”.

]]>
Wed, 16 May 18 08:48:23 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97392 „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej DN150mm na dz. nr 484/14, 484/2, 484/5, 479/3, 477/37, 477/30, 477/31, 477/22, 478/28 obr. 44 Krowodrza przy ul. Stefana Jaracza/Feliksa Konecznego w Krakowie”.

]]>
Wed, 16 May 18 08:44:21 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu ppostępowania . http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97391 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z te-renu Osiedla Jagiellońskiego 32 dz. nr 79 obr. 8 Nowa Huta, Osiedla Jagiellońskiego 31 dz. nr 77 obr. 8 Nowa Huta.

]]>
Wed, 16 May 18 08:42:43 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97390 „Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PEØ450x40,9mm i 2xPEØ280x25,4mm na dz. nr 245 obr. 49 Krowodrza oraz na dz. nr 45 i 46/1 obr. 51 Krowodrza w rejonie ulicy Zakliki z Mydlnik w Krakowie.”

]]>
Wed, 16 May 18 08:38:38 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97389 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z te-renu dz. nr 232/2 obr. 8 Nowa Huta położonej w Osiedlu Przy Arce 19.

]]>
Wed, 16 May 18 08:38:25 +0200
OTWARTY KONKURS OFERT - KRAKOWSKI PRODUKT TURYSTYCZNY http://www.bip.krakow.pl/?news_id=97379 Prezydenta Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej  na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa

]]>
Wed, 16 May 18 10:59:33 +0200