BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Thu, 22 Aug 19 16:14:43 +0200 Zgłoszenie budowy instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej os.Kolorowe dz. 133 obr.51 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114659 Zgłoszenie budowy instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej

]]>
Thu, 22 Aug 19 16:04:11 +0200
UWAGA - zmiany w treści ogłoszenia dotyczącego prowadzenie żłobka przy ul. Radzikowskiego 100K w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114665 UWAGA - zmiany w treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na prowadzenie żłobka dla 45 dzieci w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Radzikowskiego 100K w Krakowie.

]]>
Thu, 22 Aug 19 15:06:07 +0200
Obwieszczenie ds. AU-02-2.6732.468.2018.WWY http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114664 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażem podziemnym na działkach nr 95/3, 95/6, 96/2 i 96/3 obr. 3 Śródmieście, rozbudowa przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na działkach nr 95/2, 95/3 i 95/6 obr. 3 Śródmieście, przebudowa, nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku wraz ze zmianą jego sposobu użytkowania na funkcję mieszkalną na działce nr 95/6 obr. 3 Śródmieście oraz budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 95/2, 95/3, 95/5, 95/6 i 96/2 obr. 3 Śródmieście przy ul. Stradomskiej 12-14 i 12a w Krakowie

]]>
Thu, 22 Aug 19 15:02:43 +0200
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2018/2/14 os. Albertyńskie 27 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114662 Thu, 22 Aug 19 14:46:30 +0200 Zgłoszenie budowy instalacji centralnej wody użytkowej os.Kolorowe dz.109/1 obr.51 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114656 Zgłoszenie budowy instalacji centralnej wody użytkowej

]]>
Thu, 22 Aug 19 14:25:17 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, przebudowa oraz budowa sieci i przyłącza gazu ś/c do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr 157/14, 1492/1, 157/19, 157/15 obr. 33 Krowodrza przy ul. Maciejkowej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114651 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 22 Aug 19 14:17:52 +0200
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114647 .: „Przebudowa pomieszczeń budynku dydaktycznego D-8 należącego do AGH wraz z zewnętrzną infrastrukturą techniczną: przebudowa i remont budynku D-8; rozbudowa wewnętrznej drogi dojazdowej po rozbiórce istniejących schodów i chodnika, wycince 1 drzewa, przesadzeniu 1 drzewa; ogrodzenie miejsca dla rowerów wraz z instalacją punktu ładowania rowerów elektrycznych pod istniejącym budynkiem D-8 (pod aulą); oznakowanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych na istniejącej drodze dojazdowej; budowa stanowiska badawczego urządzeń solarnych (ogniwa fotowoltaiczne o mocy zainstalowanej elektrycznej do 1 kW, kolektory słoneczne o mocy cieplnej do 20kW na systemowych konstrukcjach wsporczych, wolnostojących) przy hali HD-8 wraz z osprzętem dodatkowym, połączeniami elektrycznymi i hydraulicznymi, ogrodzeniem stanowiska badawczego; montaż dwóch stacji ładowania samochodów elektrycznych z doprowadzeniem energii elektrycznej; montaż czterech turbin wiatrowych na dachu budynku D-8 wraz z okablowaniem, masztami odgromowymi i montażem barier ochronnych na dachu budynku, na działce nr 699/6 obr. 4 jedn. ewid. Krowodrza przy ul. Wł. Reymonta 23 w Krakowie”.

]]>
Thu, 22 Aug 19 14:11:04 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Golikówka w Krakowie, budowa sieci wodociągowej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114646 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 22 Aug 19 14:07:23 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Golikówka w Krakowie, budowa sieci kanalizacji sanitarnej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114645 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 22 Aug 19 14:05:39 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Halszki, ul. Witosa w Krakowie, przebudowa / budowa osiedlowej sieci cieplnej i przyłączy wysokoparametrowych oraz węzłów cieplnych dwufukcyjnych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114638 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 22 Aug 19 13:51:31 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Wysłouchów w Krakowie, przebudowa/budowa osiedlowej sieci cieplnej i przyłączy wysokoparametrowych oraz węzłów cieplnych dwufunkcyjnych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114634 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 22 Aug 19 13:48:59 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114630 Budowa miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej DN 800mm w obszarze kolejowym działki nr 288, obr. 52, j. ew. Podgórze, Kraków

]]>
Thu, 22 Aug 19 12:57:52 +0200
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114629 Zawiadomienie o wydaniu decyzji z dnia 19.08.2019r. znak WS-05.6131.1.213.2019.MW zezwalającej na usunięcie 1 drzewa z terenu ul. Różyckiego 7 (przy altanie śmietnikowej Różyckiego 7) dz. nr 886/1 obr. 41 Krowodrza.

]]>
Thu, 22 Aug 19 12:29:02 +0200
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114628 Zawiadomienie o wydaniu decyzji z dnia 19.08.2019r. znak WS-05.6131.1.278.2019.MW zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów z terenu ul. Lubelska.

]]>
Thu, 22 Aug 19 12:24:31 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114627 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu przy ul. Widok 12 - dz. nr 156/10 obr. 16 Śródmieście.

]]>
Thu, 22 Aug 19 12:19:04 +0200
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114625 "Realizacja przedsięwzięcia polegającego na realizacji zabudowy mieszkalnej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą (w tym sieci kanalizacyjnych) oraz garaży podziemnych i naziemnych parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 1055/8, 1055/9, 1055/10, 1055/6, 120/41, 120/44, 20/4 obr. 34, jedn. ew. Krowodrza, przy ul. Starego Dębu w Krakowie w ramach inwestycji budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi z zagospodarowaniem terenu: miejscami parkingowymi, infrastrukturą techniczną (budowa sieci

i przyłączy), komunikacją na działkach nr 1055/8, 1055/9, 1055/10, 1055/6, 120/41, 120/44, 20/4 obr. 34, Krowodrza".

]]>
Thu, 22 Aug 19 12:02:03 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci gazowej PE dn 63 i przyłącza gazu PE dn 25 średniego ciśnienia do skrzynki gazowej w linii ogrodzenia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Krakowie, obr. 44 Nowa Huta dz. nr 70/8, 70/5, ul. Przebindowskiego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114603 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 22 Aug 19 10:08:15 +0200
Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie podaje do wiadomości publicznej wykaz obejmujący lokal użytkowy przeznaczony do wynajęcia drogą bezprzetargową. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114599 Thu, 22 Aug 19 09:51:18 +0200 Informacja o planowanej w sierpniu 2019r. wycince drzewa przy ul. Siewnej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114598 Thu, 22 Aug 19 09:32:13 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek zgodnie z załącznikiem dla obrębu 11 jedn. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114597 Thu, 22 Aug 19 09:27:26 +0200 Korzystanie z świadczeń zdrowotnych bez kolejki dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114594 Thu, 22 Aug 19 09:22:44 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek nr 819, 369_2, 388 jedn. ewid. Krowodrza obr 41 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114595 Thu, 22 Aug 19 09:14:02 +0200 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114592 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 250-300 mm na działce nr 331 obr. 29 Nowa Huta przy ulicy Podstawie i Podstawie bocznej w Krakowie.”

]]>
Thu, 22 Aug 19 09:07:34 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114591 Budowa odcinka sieci napowietrzno – kablowej średniego napięcia na dz. nr 1/14 oraz 1/15, obr. 0015, jedn. ewid. Podgórze w terenie zamkniętym PKP w km 12,104 -12,416 LK 100 Kraków Mydlniki – Kraków Bieżanów, w związku z przyłączeniem do sieci energetycznej szafy REOR1-złącze ZKP1 w km 2,835 oraz szafy REOR2-złącze ZKP2 w km 3,115 w ramach remontu LK 91 Kraków Gł. Os. – Medyka, w ramach zadania pn. „Budowa nowej stacji transformatorowej ST Powstańców Wielkopolskich, linia kolejowa 94 na odcinku Kraków Łobzów – Rudzice

]]>
Thu, 22 Aug 19 09:00:48 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci gazowej PE dn 63 i przyłącza gazu PE dn 25 średniego ciśnienia do skrzynki gazowej w linii ogrodzenia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Krakowie, obr. 14 Nowa Huta, dz. nr 148/8, 148/5, ul. Bruśnicka http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114593 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 22 Aug 19 08:47:29 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114590 Budowa podstacji trakcyjnej Kraków Płaszów, dz. nr 101, obr. 54, j. ew. Podgórze.

]]>
Thu, 22 Aug 19 08:30:30 +0200
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 153 z dz. nr 155 jedn. ewid. Krowodrza obr 17 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114589 Thu, 22 Aug 19 08:13:32 +0200 Zgłoszenie budowy sieci gazowej oraz przyłącza gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul.Potoczek dz. 377/1,379/4,379/2 obr. 24 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114586 Zgłoszenie budowy sieci gazowej oraz przyłącza gazu

]]>
Wed, 21 Aug 19 16:21:43 +0200
Zgłoszenie budowy sieci oraz przyłącza gazu do budynku handlowo- usługowo- mieszkalnego jednorodzinnego ul.Imbramowska dz 1030/1,1138,1139 obr.43 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114585 Zgłoszenie budowy sieci oraz przyłącza gazu

]]>
Wed, 21 Aug 19 16:18:36 +0200
Zgłoszenie budowy gazociągu i przyłącza do budnku jednorodzinnego ul.Szarych Szeregów 1 dz. 112/1obr. 65 dz.244,243,8/2,9,233/4,20/1 obr.64 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114584 Zgłoszenie budowy gazociągu i przyłącza do budnku jednorodzinnego

]]>
Wed, 21 Aug 19 16:15:28 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul.Madalińskiego, Barska i Rynek Dębnicki w Krakowie, budowa osiedlowej sieci cieplnej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114583 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 21 Aug 19 15:39:55 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Na Załęczu w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 wraz z budową przyłącza DN 25 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114582 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 21 Aug 19 15:37:11 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Jana Pawła II w Krakowie, budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr 7/18, obr. 52, jedn. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114581 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 21 Aug 19 15:34:45 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Petrażyckiego w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114580 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 21 Aug 19 15:32:03 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Witosa w Krakowie, przebudowa / budowa osiedlowej sieci cieplnej i przyłączy wysokoparametrowych oraz węzłów cieplnych dwufunkcyjnych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114579 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 21 Aug 19 15:23:25 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Witosa w Krakowie, przebudowa / budowa osiedlowej sieci cieplnej i przyłączy wysokoparametrowych oraz węzłów cieplnych dwufunkcyjnych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114578 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 21 Aug 19 15:21:07 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Zakępie w Krakowie, budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 188, 187/3 obr. 30 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114577 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 21 Aug 19 15:17:06 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Biwakowa w Krakowie, budowa sieci kanalizacji sanitarnej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114576 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 21 Aug 19 15:14:13 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do budynków mieszkalnych jednorodzinnych Kraków ul. Chrzanowskiego 11 i 18 na działkach nr 184/5, 184/3, 185/2, 186/2 obr. 93 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114575 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 21 Aug 19 14:46:42 +0200
OBWIESZCZENIE ds. AU-02-6.6733.207.2019.DBO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114570 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PEDN 63 SDR 11 na dz. nr 465/19, 466, 51/2 obr. 60 Podgórze przy ul. Kalinowej w Krakowie.

]]>
Wed, 21 Aug 19 14:32:10 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114567 „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia wraz z budową stanowiska słupowego przy ul. Królowej Jadwigi w Krakowie, na działkach nr 178/1, 178/4, 178/5 obr. 10 Krowodrza”

]]>
Wed, 21 Aug 19 14:11:54 +0200
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114563 „Zespół magazynowo - produkcyjno - usługowy z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną

w Krakowie, przy ulicy Cementowej, na działce nr 1/587 obr. 20 Nowa Huta i części działek nr 1/586, 1/4, 1/5, 1/644 obr. 20 Nowa Huta oraz części działki nr 4/3 obr. 41 Nowa Huta”.

]]>
Wed, 21 Aug 19 13:09:38 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114560 „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o. o. o oznaczeniu KRA0652_A przy ul. Spółdzielców 3 w Krakowie, na działce nr 236/4 obr. 50 Podgórze”.

]]>
Wed, 21 Aug 19 12:40:06 +0200
OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114559 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 328, 232/2 obr. 30 Nowa Huta i na działce nr 294 obr. 28 Nowa Huta przy ul. Brzeskiej w Krakowie

]]>
Wed, 21 Aug 19 12:36:30 +0200
OBWIESZCZENIE ds. AU-02-6.6733.217.2019.DBO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114558 Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 877/8 obr. 21 Krowodrza przy ul. Sokolej w Krakowie.

]]>
Wed, 21 Aug 19 12:03:55 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114538 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu przy ul. Bochenka 7, 9, dz. nr 350/1 obr. 61 Podgórze.

]]>
Wed, 21 Aug 19 10:31:20 +0200
OBWIESZCZENIE ds. AU-02-6.6733.307.2019.DBO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114556 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 63 SDR11 na dz. nr 78/4 obr. 36 Podgórze przy ul. Winnickiej w Krakowie”.

]]>
Wed, 21 Aug 19 10:08:56 +0200
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 197 z dz. nr 196, 198, 279_15, 222_3 jedn. ewid. Podgórze obr 34 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114550 Wed, 21 Aug 19 09:14:52 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 14 z dz. nr 13, 15, 16 jedn. ewid. Krowodrza obr 34 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114549 Wed, 21 Aug 19 09:08:19 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 1106_3 z dz. nr 883_1, 883_3, 884_1, 884_3, 885_1, 885_4, 1107 jedn. ewid. Krowodrza obr 33 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114548 Wed, 21 Aug 19 08:58:22 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 268 z dz. nr 256, 267, 269, 271_1, 278 jedn. ewid. Podgórze obr 89 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114547 Wed, 21 Aug 19 08:29:07 +0200 Wykaz obejmujący lokal mieszkalny z pomieszczeniem przynależnym przeznaczony do sprzedaży – w trybie bezprzetargowym – na rzecz najemców wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114491 Wed, 21 Aug 19 00:00:02 +0200 Zgłoszenie budowy domu jednorodzinnego dz. 196/1,196/3 obr.91 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114544 Zgłoszenie budowy domu jednorodzinnego

]]>
Tue, 20 Aug 19 14:42:34 +0200
Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z odwodnieniem ul.Telimeny dz. 148/1,148/2,148/3,148/4,149/3,149/4,149/5,149/6,151/2,152/4,154/4,155/5,158/23,169/49 obr.56 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114543 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z odwodnieniem

]]>
Tue, 20 Aug 19 14:37:09 +0200
Zgłoszenie budowy miejskiej sieci knalizacji sanitarnej ul.Tyniecka /Kolna dz. 425/8,425/27 obr.2 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114542 Zgłoszenie budowy miejskiej sieci knalizacji sanitarnej

]]>
Tue, 20 Aug 19 14:33:22 +0200
obwieszczenie ds. AU-02-7.6730.2.124.2019.KZI http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114539 „Budowa budynku jednorodzinnego wolnostojącego z garażem w parterze, instalacjami wewnętrznymi w budynku, wewnętrzną drogą dojazdową na działce nr 213/23 obr. 11 Krowodrza, wjazdem z działki 582/2 obr. j.w. przy ul. Emaus w Krakowie.”

]]>
Tue, 20 Aug 19 14:18:11 +0200
XXIII sesja Rady Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114536 Została zwołana XXIII sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 28 sierpnia 2019 roku o godzinie 10:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

]]>
Tue, 20 Aug 19 13:09:39 +0200
Wykaz zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Imbramowskiej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej . http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114535 Tue, 20 Aug 19 12:20:35 +0200 Utrudnienia w obsłudze spraw z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114534 Tue, 20 Aug 19 12:02:28 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Spacerowa na dz. nr 101/1, 102/1 obr. 82 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114532 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 20 Aug 19 11:50:20 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Kolna na dz. nr 425/16, 425/20, 424/25, 424/24, 424/23, 424/22, 424/11, 424/20 obr. 2 Podgórze w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114531 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 20 Aug 19 11:44:57 +0200
informacja o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 9.08.2019 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114530 Tue, 20 Aug 19 11:43:34 +0200 informacja o wyniku przetargu ustego nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 25.07.2019 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114529 Tue, 20 Aug 19 11:36:40 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Koszutki na dz. nr 229/2, 279 obr. 99 Podgórze w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114528 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 20 Aug 19 11:19:29 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Zakopiańska na 333, 334, 409/5, 410/2, 428 obr. 32 Podgórze w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114527 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 20 Aug 19 11:12:04 +0200
OBWIESZCZENIE ds. AU-02-2.6730.2.383.2019.AKA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114525 Nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego polegająca na budowie facjat i podniesieniu klatki schodowej na kondygnacji poddasza, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne w budynku na dz. nr 18 obr. 116 Śródmieście przy ul. Św. Teresy 6 w Krakowie

 

]]>
Tue, 20 Aug 19 10:59:32 +0200
„CENTRUM OBYWATELSKIE CENTRUM C 10” - ogłoszenie otwartego konkursu ofert http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114524 Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków/członkinie komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 - 32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Tytuł zadania publicznego: „CENTRUM OBYWATELSKIE CENTRUM C 10”.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 10 września 2019 roku o godz. 15.00. Termin zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej upływa z dniem 31 sierpnia 2019 roku o godz. 15.00.

]]>
Tue, 20 Aug 19 10:56:27 +0200
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w odpłatne użytkowanie na okres 30 lat, położonej przy ul. Na Zjeździe 8 zabudowanej m.in. budynkiem dawnego „Składu Solnego” celem zrealizowania zadania inwestycyjnego Centrum Literatury i Języka „Planeta Lem” oraz docelowego przejęcia zarządzania tym obiektem. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114522 Tue, 20 Aug 19 09:53:34 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 196_24 z dz. nr 279_8, 203,202, 201, 200,199, 198, 197 jedn. ewid. Podgórze obr 69 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114521 Tue, 20 Aug 19 09:25:58 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 634_4 i 634_6 z dz. nr 634_10, 634_5, 635_2, 665_2, 665_1, 631 jedn. ewid. Podgórze obr 101 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114520 Tue, 20 Aug 19 09:18:47 +0200 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114518 „Budowa drogi gminnej klasy lokalnej w km A-B 0+177.33 - 0+374.81 oraz drogi gminnej klasy dojazdowej w km C-D 0+000.00 - 0+124.23; wraz z budową oświetlenia w km A-B 0+177.33 - 0+371.75, C-D 0+005.87 - 0+115.50 i budową kanalizacji opadowej w km A-B 0+177.33 - 0+379.10, C-D 0+000 - 0+124.23, w rejonie ul. Banacha w Krakowie"

]]>
Tue, 20 Aug 19 09:02:19 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114474 „Budowa napowietrzno – kablowej sieci elektroenergetycznej 110 kV relacji GPZ Bieżanów – PT Kraków Płaszów i PT Podłęże – PT Kraków Płaszów wraz z kablem światłowodowym, w ramach inwestycji: „Budowa dwóch napowietrzno-kablowych linii 110 kV zasilających podstację trakcyjną Kraków Płaszów”, na działkach nr 269/10, 299/4, 298/22, 297/4, 296/8, 296/7, 295, 294/2, 290/1, 290/2, 289/9, 288, 287 obr.56 Podgórze, w rejonie ul. Stacyjnej w Krakowie”.

]]>
Tue, 20 Aug 19 08:59:01 +0200
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 4 z dz. nr 669 jedn. ewid. Krowodrza obr 3 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114517 Tue, 20 Aug 19 08:37:37 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 15_1 z dz. nr 14_1, 15_2, 16, 549_1 jedn. ewid. Podgórze obr 100 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114516 Tue, 20 Aug 19 08:30:16 +0200 Wyniki weryfikacji formalno-prawnej wniosków złożonych w ramach VI edycji budżetu obywatelskiego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114477 Zapraszamy do zapoznania się w wynikami weryfikacji formalno-prawnej wniosków złożonych w ramach VI edycji budżetu obywatelskiego.

]]>
Tue, 20 Aug 19 11:58:29 +0200
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114515 "Zespół 7 budynków biurowo-usługowych (usługi zdrowia, gastronomi) wraz z garażami podziemnymi i infrastrukturą techniczną (trafostacje, zbiorniki retencyjne) i wewnętrznym układem komunikacyjnym na terenie działek nr 9/54, 9/50, 9/52, 10/6 oraz 9/55 i 9/56 (dawniej 9/46) obręb 47 Podgórze oraz wjazdami z ul. Puszkarskiej (dz. nr 263/18 poprzez działkę 263/13) oraz ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej (dz. nr 269 poprzez działkę 244/10) przy ulicach Puszkarskiej i Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Krakowie".

]]>
Mon, 19 Aug 19 16:02:59 +0200
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114514 "Zespół 7 budynków biurowo-usługowych (usługi konferencyjne, gastronomiczne, administracyjne) wraz z garażami podziemnymi i infrastrukturą techniczną (trafostacje, zbiorniki retencyjne) i wewnętrznym układem komunikacyjnym na terenie działek nr 9/54, 9/50, 9/52, 10/6 oraz 9/55 i 9/56 (dawniej 9/46) obręb 47 Podgórze oraz wjazdami z ul. Puszkarskiej (dz. nr 263/18 poprzez działkę 263/13) oraz ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej (dz. nr 269 poprzez działkę 244/10) przy ulicach Puszkarskiej i Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Krakowie".

]]>
Mon, 19 Aug 19 15:59:29 +0200
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114513 "Zespół 7 budynków biurowo-usługowo-mieszkalnych wraz z garażami podziemnymi i infrastrukturą techniczną (trafostacje, zbiorniki retencyjne) i wewnętrznym układem komunikacyjnym na terenie działek nr 9/54, 9/50, 9/52, 10/6 oraz 9/55 i 9/56 (dawniej 9/46) obręb 47 Podgórze oraz wjazdami z ul. Puszkarskiej (dz. nr 263/18 poprzez działkę 263/13) oraz ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej (dz. nr 269 poprzez działkę 244/10) przy ulicach Puszkarskiej i Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Krakowie".

]]>
Mon, 19 Aug 19 15:53:38 +0200
OBWIESZCZENIE ds. AU-02-6.6733.170.2019.DBO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114512 „Rozbudowa sieci cieplnej polegająca na likwidacji istniejącej i budowie nowej sieci ciepłowniczej położonej na działkach nr 281/1, 282/1, 282/2, 284/2, 284/3, 288/1, 288/2, 286 obr. 9 Podgórze oraz na dz. nr 275/1 obr. 31 Podgórze przy ul. Pychowickiej w Krakowie”.

]]>
Mon, 19 Aug 19 15:24:44 +0200
OBWIESZCZENIE o korekcie wniosku http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114511 "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 338/1, 261, 260, 259, 258 obr. 32 Krowodrza przy ul. Władysława Łokietka w Krakowie"

]]>
Mon, 19 Aug 19 15:06:31 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Bieżanowska w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej niskiego ciśnienia na dz. nr 370/1, 263/5, 263/1 obr. 56 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114509 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 19 Aug 19 14:52:29 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Krakowie ul. Spacerowa na działkach nr 24/2, 24/4, 24/5, 25/5, 25/7 obr. 70 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114500 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 19 Aug 19 14:15:55 +0200
ZGŁOSZENIE BUDOWY-UL. TELIMENY DZ. 169/28,169/47 OBR.56 PODGÓRZE KRAKÓW http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114498 OSIEDLOWA SIEĆ CIEPLNA

]]>
Mon, 19 Aug 19 14:04:51 +0200
OTWARTE KONKURSY OFERT NA PROWADZENIE ŻŁOBKÓW http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114476 Otwarte konkursy ofert na realizację, w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka dla 56 dzieci w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Radzikowskiego 100J w Krakowie” i „Prowadzenie żłobka dla 45 dzieci w lokalu Gminy Miejskiej Kraków przy ul. Radzikowskiego 100K w Krakowie” oraz nabór na członków komisji konkursowej.

]]>
Mon, 19 Aug 19 13:19:07 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114473 Budowa odcinka sieci kablowo - napowietrznej SN, słupowej stacji transformatorowej oraz dwóch odcinków linii kablowej SN zakończonych zestawami złączowo - pomiarowymi ZZP w km 13,38 – 13,70 linii kolejowej nr 100 do zasilania pompowni w km 4,308 linii kolejowej nr 91 oraz szafy REOR8-złacze ZKP12 w km 4,520 linii kolejowej nr 91 w związku z remontem linii kolejowej nr 91 Kraków Gł. Osobowy – Medyka, w ramach zadania: Budowa nowej stacji transformatorowej STS-11, linia kolejowa nr 94 na odcinku Kraków Łobzów – Rudzice, na działce nr 288 obr. 52, jedn. ewid. Podgórze

]]>
Mon, 19 Aug 19 12:38:39 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, budowa sieci wodociągowej ø110 mm w rejonie ul. Benedyktyńskiej w Krakowie - odcinek http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114471 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 19 Aug 19 12:18:57 +0200
Obwieszczenie ws. AU-01-1.6740.1.2682.2017.EKO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114468 budynek mieszkalno – usługowy z garażem wbudowanym wraz z instalacjami wewnętrznymi: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektrycznymi i słaboprądowymi, wentylacji mechanicznej, c.o., wewnętrzne drogi dojazdowe i miejsca postojowe, instalacjami zewnętrznymi na działce: oświetlenie terenu, odwodnienie terenu (odwodnienie układu drogowego) z separatorami do ostatniej studzienki na działce, kanalizacja sanitarna do ostatniej studzienki na działce, zieleń urządzoną, zlokalizowany przy ul. Ślicznej 36, na działce 524/39 obr.4 Kraków – Śródmieście

]]>
Mon, 19 Aug 19 11:53:38 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114467 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 249 obr. 29 Nowa Huta, 95/2 obr. 30 Nowa Huta przy ul. Zakępie w Krakowie”

]]>
Mon, 19 Aug 19 11:42:13 +0200
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114374 Budowa sieci wodociągowej ø 150 żeliwo sferoidalne w ul. Korepty w Krakowie, na dz. nr 547/25 obr. 100, j. ewid. Podgórze

]]>
Mon, 19 Aug 19 11:38:28 +0200
Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114462 PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ZAKOLE WISŁY" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 19 sierpnia do 16 września 2019 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 19 Aug 19 09:12:30 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114461 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu przy ul. Wysłouchów 37, dz. nr 198/10, obr. 65 Podgórze.

]]>
Mon, 19 Aug 19 09:03:48 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114460 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu przy ul. Wysłouchów 33, dz. nr 198/10, obr. 65 Podgórze.

]]>
Mon, 19 Aug 19 08:58:46 +0200
Wykaz obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży - w trybie bezprzetargowym - na rzecz jego najemcy wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114445 Mon, 19 Aug 19 00:00:05 +0200 Wyka zobejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży - w trybie bezprzetargowym - na rzecz jego najemców wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114443 Mon, 19 Aug 19 00:00:02 +0200 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Niewodniczańskiego/Grzebskiego dz.92,215/1,215/6,213,420,768,652,642/8 obr.93 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114450 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Tue, 20 Aug 19 11:59:18 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114455 Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, ze studni wierconych S-1c i S-2c, zlokalizowanych na terenie Wytwórni Betonu „Contractor” w miejscowości Kraków, przy ul. Bociana 16.

]]>
Fri, 16 Aug 19 15:05:58 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Chrzanowskiego dz.186/2,847,438,440/3 obr.93 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114452 Budowa sieci gazowej.

]]>
Fri, 16 Aug 19 14:13:50 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Nazaretańska dz.54/3,51/3,50/2,45/7,43/5,42/6 obr.62 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114451 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 16 Aug 19 14:10:49 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.al.29 Listopada/ Pocieszka dz.690,836,263/2,264,262,270/1,272 obr.22 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114449 Budowa sieic gazowej.

]]>
Fri, 16 Aug 19 13:49:35 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Kołodziejska dz.191/3,191/4 obr.46 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114448 Budowa sieci gazowej.

]]>
Fri, 16 Aug 19 13:45:10 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Tyniecka dz.425/8,425/27 obr.2 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114446 Budowa miejskiej sieci wodociągowej.

]]>
Fri, 16 Aug 19 13:40:36 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Tyniecka dz.40/2 obr.8 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114444 Przebudowa budynku.

]]>
Fri, 16 Aug 19 13:36:55 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Przybyszewskiego dz.405 obr.2 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114442 Przebudowa budynku jednorodzinnego.

]]>
Fri, 16 Aug 19 13:32:04 +0200
wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany pomiędzy Gmina Miejską Kraków a osobą fizyczną http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114440 Fri, 16 Aug 19 11:27:55 +0200 dzierżawa SP http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114376 Prezydent Miasta Krakowa uprzejmie informuje, iż na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 i ul. Kasprowicza 29 w Krakowie i w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Małopolskiego – został podany do publicznej wiadomości od dnia 16.08.2019 r. do dnia 05.09.2019 r. wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1975/2019 z dnia 2 sierpnia 2019 r. dotyczący części nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 330, obręb 11, jednostka ewidencyjna Podgórze, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże - przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym na cel: ogródek działkowy nr 53.

 

wykaz

]]>
Fri, 16 Aug 19 11:02:03 +0200
wykaz nieruchomości SP przeznaczonej do dzierżawy http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114377 Prezydent Miasta Krakowa uprzejmie informuje, iż na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 i ul. Kasprowicza 29 w Krakowie i w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Małopolskiego – zostały podane do publicznej wiadomości od dnia 16.08.2019 r. do dnia 05.09.2019 r. wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1974/2019 z dnia 2 sierpnia 2019 r. dotyczący części nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 330, obręb 11, jednostka ewidencyjna Podgórze, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże - przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym na cel: garaż.

 

 

wykaz

]]>
Fri, 16 Aug 19 10:55:54 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania . http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114438 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu ul.Kazimierza Wielkiego 140 dz. nr 538/2 obr. 3 Krowodrza.

]]>
Fri, 16 Aug 19 09:36:57 +0200
Wykaz obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114387 Fri, 16 Aug 19 00:00:08 +0200 Wykaz obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży – w trybie bezprzetargowym - na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114385 Fri, 16 Aug 19 00:00:06 +0200 Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Turowiec dz.60/1,83/8 obr.30 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114428 Budowa sieci wodociągowej

]]>
Tue, 20 Aug 19 11:54:27 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Narutowicza dz.785,786,577 obr.42 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114426 Budowa sieci oraz przyłączy gazu

]]>
Tue, 20 Aug 19 11:52:50 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Brzeska w Krakowie, budowa sieci gazowej PE DN63 i przyłącza gazu PE DN 25 średniego ciśnienia na dz. nr 205/2, 205/3 obr. 30 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=114429 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 16 Aug 19 07:23:31 +0200
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=113715 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK informuje o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Zajęcia usprawniające w wodzie w trybie art. 19A – Dzielnica VI Bronowice".

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 31 lipca 2019 r.

]]>
Thu, 22 Aug 19 15:15:11 +0200