BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Mon, 17 Jun 19 01:49:05 +0200 KRDPP IV kadencji – trwa głosowanie na kandydatów http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112319

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza krakowskie organizacje pozarządowe do głosowania na członków do Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2019-2022. Głosowanie trwa do 1 lipca  2019 r.

]]>
Fri, 14 Jun 19 16:29:05 +0200
Rozpatrzenie uwag http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112317 Rozpatrzenie uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MISTRZEJOWICE - POŁUDNIE" (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

]]>
Fri, 14 Jun 19 15:03:53 +0200
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112315 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o udzielenie, na okres 4 lat, firmie Natanek Nova Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Krakowie przy ul. Igołomskiej 60, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu ścieków przemysłowych (mieszaniny ścieków przemysłowych i ścieków bytowych) zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z projektowanej myjni autobusów i samochodów ciężarowych TIR lokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 60/4 w obrębie 0033 Nowa Huta do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. z siedzibą w Krakowie. 

]]>
Fri, 14 Jun 19 15:01:47 +0200
Rozpatrzenie wniosków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112316 Rozpatrzenie wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MALBORSKA" (-> Odnośnik do rozpatrzenia wniosków)

]]>
Fri, 14 Jun 19 15:00:28 +0200
Posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112313 Fri, 14 Jun 19 14:58:39 +0200 Konsultacje społeczne dotyczące formy i miejsca uczczenia pamięci żołnierzy Armii Krajowej http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112283 Konsultacje społeczne dotyczące formy i miejsca uczczenia pamięci żołnierzy Armii Krajowej będą trzyetapowe i potrwają do połowy września 2019 roku.

Etap I –od 1 do 30 czerwca 2019 roku : dyżury ekspertów; możliwość składania opinii poprzez formularz konsultacyjny.

Etap II – od 1 lipca 2019 roku do końca sierpnia: analiza zebranych opinii

Etap III – otwarte spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców w Muzeum AK (ok. połowy września)

]]>
Fri, 14 Jun 19 14:05:49 +0200
OBWIESZCZENIE ds. AU-02-1.6733.390.2018.MKD http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112308 Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej AGH wraz z parkingiem podziemnym, wbudowaną stacją trafo, miejscami postojowymi, układem komunikacyjnym, przebudową fragmentu budynku U-10 (przychodnia) zlokalizowanego przy ul. Armii Krajowej 5 wraz z budową infrastruktury technicznej i zbiornika retencyjnego na działkach nr 333/5, 333/6, 333/7, 276/15, 276/22, 276/23, 272/8, 272/30, 272/31, 124/4, 123/4, 123/5, 122/9, 122/3, 122/4, 122/7, 121/1, 140/3, 140/4, 140/5, 140/8, 140/11, obr. 5 Krowodrza w rejonie ul. Buszka, ul. Tokarskiego, ul. Armii Krajowej w Krakowie.

]]>
Fri, 14 Jun 19 14:01:45 +0200
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112302 ,,Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami i usługami, drogami wewnętrznymi i miejscami postojowymi na terenie działek nr: 180/3, 180/4, 180/5, 180/6, 180/7, 180/8, 181, 182/1, 182/2 obr. 30 Krowodrza budowa zjazdów z działki nr 336/1, obr. 31, Krowodrza oraz budowa infrastruktury technicznej na działkach nr: 180/3, 180/4, 180/5, 180/6, 180/7, 180/8, 181, 182/1, 182/2 obr. 30, Krowodrza i działce nr 336/1, obr. 31, Krowodrza przy ul. Glogera w Krakowie"

]]>
Fri, 14 Jun 19 12:24:16 +0200
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag dotyczących oferty na realizację zadania publicznego pn. „Klub rodziców z dziećmi do lat 3 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112300 Fri, 14 Jun 19 11:30:46 +0200 wykaz nieruchomości przeznaczonej do ustanowienia na okres 30 lat odpłatnego prawa użytkowania na rzecz Muzeum Historycznego Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112299 Fri, 14 Jun 19 11:20:49 +0200 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112298 OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY PRZEWÓZ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją. Wyłożenie części projektu planu rozpocznie się w dniu 24 czerwca 2019 r. (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 14 Jun 19 10:44:12 +0200
Wykaz ul. Lea 5 w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112297 Fri, 14 Jun 19 10:42:10 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 317 z dz.160_4, 522, 318, jedn. ewid. Krowodrza, obr. 40 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112296 Fri, 14 Jun 19 09:37:37 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 108 z dz. 127_4, 107,89,90,109,110,131,541, jedn. ewid. Podgórze, obr. 88 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112295 Fri, 14 Jun 19 09:35:55 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 70_6 z dz.70_3,70_7,270_10,270_11,270_15, jedn. ewid. Nowa Huta, obr. 58 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112294 Fri, 14 Jun 19 09:34:06 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 155,156,317,157_6, z dz.150_1,150_2,360,315_2, jedn. ewid. Podgórze, obr. 30 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112293 Fri, 14 Jun 19 09:31:59 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 401 z dz.402,407,216_206 jedn. ewid. Nowa Huta, obr. 54 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112292 Fri, 14 Jun 19 09:29:58 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 257_3 z dz.287_1,433_4, jedn. ewid. Podgórze, obr. 62 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112290 Fri, 14 Jun 19 09:28:14 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 145_1 z dz.670_4,667_4,667_3,146_6,146_5,145_5, jedn. ewid. Śródmieście, obr. 4 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112289 Fri, 14 Jun 19 09:26:21 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 318 z dz.359,319,317,128_1, jedn. ewid. Krowodrza, obr. 13 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112288 Fri, 14 Jun 19 09:24:39 +0200 Parametry budynku kompleksu szkolno-przedszkolnego w miejscu planowanej budowy Centrum Obsługi Inwestora przy ulicy Centralnej - konsultacje społeczne http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112284 W okresie od 13 czerwca do 5 lipca 2019 r. Prezydent Miasta Krakowa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania koncepcji funkcjonowania Centrum Obywatelskiego Nowa Hutaparametrów budynku kompleksu szkolno-przedszkolnego w miejscu planowanej budowy Centrum Obsługi Inwestora przy ulicy Centralnej.

]]>
Fri, 14 Jun 19 08:50:37 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112285 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 63 SDR 11 na działkach nr 90/5, 93/2, 93/3, 115, 113, 114/1, 114/2 obr. 65 Podgórze przy ul. Cechowej w Krakowie.”

]]>
Fri, 14 Jun 19 08:41:55 +0200
Informacja o planowanej w czerwcu 2019r. wycince drzewa przy ul. Klimka Bachledy http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112282 Fri, 14 Jun 19 07:44:40 +0200 Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112280 Zawiadomienie o wydaniu decyzji z dnia 10.06.2019 r. znak: WS-05.6131.1.200.2019.BB - zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu os. Dywizjonu 303 nr 5 - dz. nr 143/59 obr. 7 Nowa Huta, pod warunkiem posadzenia w zamian nowego. drzewa.

]]>
Thu, 13 Jun 19 15:39:32 +0200
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112279 Zawiadomienie o wydaniu decyzji z dnia 10.06.2019 r. znak: WS-05.6131.1.196.2019.BB - zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu przy ul. Centralna 32 - dz. nr 11/16 obr. 54 Nowa Huta, pod warunkiem posadzenia w zamian 2 szt. drzew.

]]>
Thu, 13 Jun 19 15:35:40 +0200
Obwieszczenie o wydaniu decyzji http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112278 Zawiadomienia o wydaniu decyzji z dnia 10.06.2019 r. znak: WS-05.6131.1.194.2019.BB - zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu os. Dywizjonu 303 nr 46 - dz. nr 106/5 obr. 7 Nowa Huta, pod warunkiem posadzenia w zamian 2 szt. drzew.

]]>
Thu, 13 Jun 19 15:31:16 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Dietla 59 w Krakowie, budowa przyłączy: cieplnego, wodociągowego, kanalizacyjnego; dz. nr 173/4 obr. 3 Śródmieście oraz dz. nr 102 obr. 11 Śródmieście w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112277 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 13 Jun 19 14:49:00 +0200
Pracujące soboty w placówkach ARiMR. Wnioski o dopłaty jeszcze do 25 czerwca. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112273 Thu, 13 Jun 19 14:44:42 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Al. Pokoju, budowa przyłacza kablowego, stacji transformatorowej, sieci kablowej NN i złącz kablowych, dz. nr 9/18, obr. 54 Nowa Huta w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112276 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 13 Jun 19 14:44:20 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, os. Centrum B, budowa instalacji cwu, na dz. nr 159, obr. 45 Nowa Huta w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112274 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 13 Jun 19 14:39:54 +0200
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej wraz z budową przyłącza ul.Kąkolowa dz.510/1,507/1,133/4 obr.39 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112272 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej wraz z budową przyłącza

]]>
Thu, 13 Jun 19 14:26:00 +0200
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej ul.Żaglowa dz.146/2,146/1,207/1,207/2,199/1,199/2 obr.46 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112270 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej

]]>
Thu, 13 Jun 19 14:20:23 +0200
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazu wraz z budową przyłącza ulo.Prawocheńskiego dz. 166/2,168 obr.33 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112269 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazu

]]>
Thu, 13 Jun 19 14:15:28 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z budową sieci wodociągowej ul.Prażmowskiego dz. 248/2,244/1,70/2,70/1 obr.84 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112268 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z budową sieci wodociągowej

]]>
Thu, 13 Jun 19 14:11:04 +0200
Zmiana siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112257 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK informuje, że od dnia 13 czerwca br. (piątek) do 19 czerwca br. nastąpią przenosiny z lokalizacji os. Centrum C, ul. Czerwieńskiego, ul. Brackiej oraz ul. Stachowicza do nowej siedziby przy ulicy Dekerta 24.

]]>
Thu, 13 Jun 19 14:04:24 +0200
Zgłoszenie budowy sieci gazu wraz z przyłączem ul.Zielony Most dz. 380/6,348/6,386/2 obr.40 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112267 Zgłoszenie budowy sieci gazu wraz z przyłączem

]]>
Thu, 13 Jun 19 14:04:16 +0200
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej ul.Zarzyckiego dz. 422/4,418,54/6,54/3 obr.103 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112266 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej

]]>
Thu, 13 Jun 19 13:58:05 +0200
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112265 Budowa wiaty garażowej na potrzeby maszyn bazy elektroenergetycznej na dz. nr 306 obr. 104 j. ewid. Podgórze

]]>
Thu, 13 Jun 19 13:19:43 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112264 Rozbudowa SPZOZ MSWiA w Krakowie

]]>
Thu, 13 Jun 19 13:12:43 +0200
Konkurs na Książkowy Debiut Poetycki im. Anny Świrszczyńskiej - WERDYKT JURY http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112256 Thu, 13 Jun 19 12:54:18 +0200 informacja o braku wniesienia sprzeciwu do BUDOWY ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI KABLOWEJ NN WRAZ ZE ZŁĄCZAMI KABLOWYMI W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ INWSETYCJI PN.: ,,PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. RAKOWICKIEJ (BRYKSY M2) http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112239 informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 13 Jun 19 11:39:55 +0200
informacja o braku wniesienia sprzeciwu do BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ Φ 110X10MM Z RUR PE W REJONIE UL. SIEJÓWKA NA DZ. NR 234/1, 440/1 OBR. 31 NOWA HUTA W KRAKOWIE. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112238 informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 13 Jun 19 11:34:06 +0200
OBWIESZCZENIE ds. AU-02-1.6733.119.2019.DBO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112236 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15 kV na skrzyżowaniu z elektroenergetyczną linią 110 kV relacji Skawina-Bieżanów na dz. nr 575/4, 575/5 obr. 68 Podgórze przy ul. Zakopiańskiej i Łódzkiej w Krakowie.

]]>
Thu, 13 Jun 19 10:23:47 +0200
informacja o wynikach przetargów ustnych ogranioczonych przeprowadzonych w dniu 11.06.2019 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112233 Thu, 13 Jun 19 08:23:16 +0200 Lustro czynszowe http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112230 INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI I ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI

]]>
Wed, 12 Jun 19 17:00:13 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Wielicka dz.144/2,153/20 obr.51 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112228 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Wed, 12 Jun 19 14:46:34 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Wielicka dz.142 obr.51 dz.233,235 obr.52 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112227 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Wed, 12 Jun 19 14:41:18 +0200
OBWIESZCZENIE ds. AU-02-6.6733.217.2019.DBO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112226 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 877/8 obr. 21 Krowodrza przy ul. Sokolej w Krakowie”.

]]>
Wed, 12 Jun 19 14:34:14 +0200
OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ZAŁATWIENIA PETYCJI WIELOKROTNEJ http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112222 Wed, 12 Jun 19 14:30:44 +0200 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112223 "Budowa sieci wodociągowej DN 150 i sieci kanalizacji sanitarnej DN 250 na działkach nr 117/13, 117/3 obr. 42 Podgórze przy ul. Macierzanki i Kwiecistej w Krakowie"

]]>
Wed, 12 Jun 19 14:21:06 +0200
Ogłoszenie o możliwosci składania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112193 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.”Warsztaty muzyczno-teatralne z zajęciami rekreacyjnymi”.

]]>
Wed, 12 Jun 19 12:40:47 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112194 „Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz sieci elektroenergetycznej SN i nN na działkach nr 190, 191, 347, 348, 194/3, 194/4, 195/4, 195/3, 196/3, 197/4, 197/5, 315/1, 197/1 obr. 3 Podgórze przy ul. Profesora Jana Ślaskiego w Krakowie”

]]>
Wed, 12 Jun 19 12:34:07 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112192 „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 497 obr. 25 Krowodrza w ul. Jurajskiej w Krakowie”

]]>
Wed, 12 Jun 19 12:30:15 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112190 „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej Dn 100 mm na działkach nr 227/1, 474/15, 675, 480/1, obr. 10 Krowodrza przy ul. 28 Lipca 1943 w Krakowie”

]]>
Wed, 12 Jun 19 12:26:00 +0200
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112181 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. ”„O Nowej to Hucie”… krajobraz Pejzaże Nowej Huty w różnych ujęciach plastycznych””.

]]>
Wed, 12 Jun 19 12:16:32 +0200
APEL! PAMIĘTAJMY O ZWIERZĘTACH PODCZAS UPAŁÓW http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112174 Wed, 12 Jun 19 11:05:34 +0200 Obwieszczenie ds. AU-02-2.6730.2.1071.2018.WWY http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112175 Wyburzenie istniejącego budynku oficynowego, budowa budynku oficynowego o funkcji mieszkalnej, nadbudowa budynku frontowego o kondygnację mieszkalną, przebudowa elewacji budynku frontowego w celu wprowadzenia w osiach I i II (licząc od str. płn.) przejazdu do projektowanej zabudowy oficynowej, budowa zjazdu z ul. Łobzowskiej oraz budowa garażu podziemnego na działce nr 10 obr. 119 Śródmieście przy ul. Łobzowskiej 41 w Krakowie

]]>
Wed, 12 Jun 19 11:05:29 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Wyciąska 32 w Krakowie - dz. nr 177/1, obr. 33 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112173 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 12 Jun 19 10:56:32 +0200
obwieszczenie o zamiarze dokonania z urzędu podziału działki Nr 54 obręb 40 Krowodrza, celem realizacji celu publicznego przebudowa ul. Truszkowskiego w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112171 Wed, 12 Jun 19 10:46:06 +0200 informacja o braku wniesienia sprzeciwu do PRZEBUDOWY LINII KABLOWEJ NN YAKXS 4X240 KOLIDUJĄCEJ Z BUDOWĄ BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAŻAMI PODZIEMNYMI , GARAŻEM W PARTERZE, USŁUGAMI HANDLU ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁCE NR 438 OBR 22 ŚRÓDMIEŚCIE PRZY UL. DOMINIKANÓW W KRAKOWIE. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112172 informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Wed, 12 Jun 19 10:40:11 +0200
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112170 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. ”Mistrzostwa Małopolski Masters, Seniorów, Osób Niepełnosprawnych w kajakarstwie klasycznym i Zawody dla Młodzików”.

]]>
Wed, 12 Jun 19 10:33:01 +0200
Wykaz obejmujący lokale użytkowe przeznaczone do sprzedaży - w trybie bezprzetargowym - na rzecz najemców. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112169 Wed, 12 Jun 19 10:10:06 +0200 Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112168           Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. ”Letni Sportowy Obóz Kajakowy”.

]]>
Wed, 12 Jun 19 09:40:36 +0200
Informacja o planowanej w czerwcu 2019r. wycince drzewa w os. Zielonym 21 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112156 Wed, 12 Jun 19 08:33:12 +0200 OBWIESZCZENIE ds. AU-02-6.6733.145.2019.DBO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112142 „Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej DN 300 wraz z budową i przebudową sieci wodociągowej DN 100 na dz. nr 317 obr. 43 Podgórze oraz na dz. nr 685/3 obr. 33 Podgórze przy ul. Zalesie w Krakowie”.

]]>
Tue, 11 Jun 19 15:30:04 +0200
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112141 „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 250 MOP = 5,5 MPa relacji Korabniki - Zabierzów na odcinku od ZZU nr 618 w miejscowości Bory Olszańskie (dz. nr ew. 253/2 gmina Kraków), do ZZU nr 619 stanowiącego odgałęzienie dla stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej Balice Instytut (dz. nr ew. 198/7 gmina Zabierzów)”

]]>
Tue, 11 Jun 19 15:21:57 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Olszanicka dz.402,380,391,262/7,265/7,266/3 obr.51,52 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112140 Budowa miejskiej sieci wodociągowej.

]]>
Tue, 11 Jun 19 15:13:45 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Wieniawy dz.164/1,165/7 obr.47 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112139 Budowa sieci oraz przyłącza gazu.

]]>
Tue, 11 Jun 19 15:10:16 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Domagały dz.375,386,226/1,223/5,391,220/2,289,224/1,44,384,40/3,385 obr.104 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112137 Budowa stacji transformatorowej.

]]>
Tue, 11 Jun 19 14:44:38 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.M.Krzyżańskiego dz.812/2,797,365/14,365/15 obr.93 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112135 Budowa miejskiej sieci wodociągowej.

]]>
Tue, 11 Jun 19 14:41:22 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Słońskiego/Wzgórze dz.129/3,128/2,127/3 obr.7 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112133 Rozbudowa sieci gazowej.

]]>
Tue, 11 Jun 19 14:38:30 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Petrażyckiego dz.109/1,148/4,148/5,150,314 obr.85 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112129 Rozbudowa sieci gazowej.

]]>
Tue, 11 Jun 19 14:31:00 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Rozrywka dz.131/4 obr.22 dz.51/2,56/5,56/6,56/7,63/6 obr.21 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112127 Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej.

]]>
Tue, 11 Jun 19 14:27:59 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Zakamycze dz.54/31,169,202 obr.19 krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112126 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Tue, 11 Jun 19 14:24:41 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112125 Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej 110 kV relacji GPZ Bieżanów – PT Kraków Płaszów wraz z kablem światłowodowym, w ramach inwestycji: „Budowa dwóch napowietrzno-kablowych linii 110 kV zasilających podstację trakcyjną Kraków Płaszów”, na działkach nr 81/14, 81/13, 232/113, 29/44, 82/2, 195/6 obr.57 Podgórze, 29/2, 29/3, 31/2, 31/1, 30/2, 30/3, 34, 549/1, 15/2, 14/1 obr.100 Podgórze w rejonie ul. Ćwiklińskiej w Krakowie.

]]>
Tue, 11 Jun 19 14:23:20 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Sidzińska/Spacerowa dz.51/2,174,170/1,189/27,189/28,189/30,192 obr.70 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112123 Budowa sieci wodociągowej.

]]>
Tue, 11 Jun 19 14:20:51 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112124 „Budowa sieci wodociągowej DN 100 oraz sieci kanalizacji sanitarnej Ø 250/300 mm na działkach nr 699, 1060/1, 1060/3, 1060/4, 1060/5, 622/11, 623/2, 1054/7 obr. 34 Krowodrza przy ul. Na Polach w Krakowie.”

]]>
Tue, 11 Jun 19 14:20:19 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112117 "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej DN 400 mm na działkach nr 319, 297 obr. 31 Krowodrza oraz przebudowa i budowa sieci wodociągowej rozdzielczej ze zmianą średnicy na DN 400 mm na działkach nr 759, 768 obr. 42 Krowodrza przy ul. Zielińskiej i Piaszczystej w Krakowie"

]]>
Tue, 11 Jun 19 13:54:19 +0200
OBWIESZCZENIE o ponownie prowadzonym postępowaniu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112116 „Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji ogólnospławnej, budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Wita Stwosza w Krakowie, na działkach nr 218/23, 219/5, 219/14, 219/24, 219/25, 219/26, 219/27, 219/28, 219/29 obr. 8 Śródmieście”.

]]>
Tue, 11 Jun 19 13:51:39 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, rozbudowa sieci gazowej ul. Golikówka w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112114 Informacja o braku wniesienia sprzeiwu

]]>
Tue, 11 Jun 19 12:50:51 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112113 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenów: Osiedla Albertyńskiego dz. nr 78/4 obr. 7 Nowa Huta, Osiedla Kościuszkowskiego 6 dz. nr 108/5 obr. 7 Nowa Huta, Osiedla Niepodległości 8 dz. nr 67/30 obr. 7 Nowa Huta

]]>
Tue, 11 Jun 19 12:49:35 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania . http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112112 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenów Osiedla Tysiąclecia 30 dz. nr 307/3 obr. 2 Nowa Huta, Osiedla Tysiąclecia 31 dz. nr 307/3 obr. 2 Nowa Huta.

]]>
Tue, 11 Jun 19 12:35:42 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, rozbudowa sieci gazowej ul. Wrobela w Krakowie, na działkach 92/9 obr. 106 Podgórze oraz 94/17, 93/4, 97/3, 97/5 obr. 23 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112111 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 11 Jun 19 12:29:14 +0200
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112105 Budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4kV, budowa słupa SN-15kV, budowa linii napowietrznej SN-15kV, budowa sieci kablowej nN-0,4kV oraz dwóch złączy kablowo-pomiarowych na dz. nr 236/30, obr. 47, j. ew. Podgórze - Kraków

]]>
Tue, 11 Jun 19 12:25:00 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Królowej Jadwigi, Borowego, Korzeniowskiego - budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej dn500 i dn400 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112108 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 11 Jun 19 12:23:43 +0200
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112107 Zawiadomienie o wydaniu decyzji z dnia 06.06.2019 r. znak: WS-05.6131.1.201.2019.BB - zezwalającej na usunięcie 2 szt. drzew z terenu os. Dywizjonu 303 nr 6 - dz. nr 143/58 obr. 7 Nowa Huta, pod warunkiem posadzenia w zamian 2 szt. drzew.

]]>
Tue, 11 Jun 19 12:21:47 +0200
wykaz nieuchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112055 Tue, 11 Jun 19 10:20:27 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 114, 113_7 jedn. ewid. Podgórze obr 43 z dz. nr 687, 115 jedn. ewid. Podgórze obr 33 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112054 Tue, 11 Jun 19 10:04:10 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 159 z dz. nr 161, 380 jedn. ewid. Podgórze obr 77 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112052 Tue, 11 Jun 19 09:40:29 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 342, 343 z dz. nr 56_1, 56_2, 246 jedn. ewid. Krowodrza obr 45 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112050 Tue, 11 Jun 19 09:33:01 +0200 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112049 Tue, 11 Jun 19 09:24:21 +0200 Odpowiedź na wniosek KMR 62/2019 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112046 Odpowiedź na wniosek KMR 62/2019.

 

]]>
Tue, 11 Jun 19 08:37:29 +0200
Centrum Obywatelskie Nowa Huta - konsultacje społeczne http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112037 W okresie od 7 do 28 czerwca 2019 r. Prezydent Miasta Krakowa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania koncepcji funkcjonowania Centrum Obywatelskiego Nowa Huta.

]]>
Wed, 12 Jun 19 10:31:22 +0200
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112038 Zawiadomienie o wydaniu decyzji z dnia 06.06.2019 znak WS-05.6131.1.102.2019.KT zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa ozdobnego z terenu dz. nr 424/2 obr. 32 Podgórze przy ul. Odrzańskiej w Krakowie.

]]>
Mon, 10 Jun 19 15:50:50 +0200
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do ofery http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112020 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. ” Stop manipulacji – Nie kupuj na prezentacji”.

]]>
Mon, 10 Jun 19 15:12:56 +0200
Zgłoszenie zamiaru budowy ul.Sidzińska/Spacerowa dz.189/27,189/28,189/30 obr.70 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112021 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

]]>
Mon, 10 Jun 19 15:12:00 +0200
Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112019 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. ” Aktywność dla wszystkich II”.

]]>
Mon, 10 Jun 19 15:06:14 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112017 „Budowa miejskiej sieci wodociągowej DN 100-150 i sieci kanalizacji ogólnospławnej DN 300 na działkach nr 491/8, 158/4, 11, 10 obr. 48 Podgórze przy ul. Strumiennej w Krakowie”

]]>
Mon, 10 Jun 19 14:26:37 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=112006 „Budowa sieci ciepłowniczej osiedlowej na działce nr 157/225 obr. 7 Nowa Huta przy ul. Kłosowskiego w Krakowie”

]]>
Mon, 10 Jun 19 12:44:11 +0200
Dodatkowe spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami http://www.bip.krakow.pl/?news_id=111978 Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa informuje, że w okresie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu trwającego od 10 czerwca do 10 lipca 2019 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OSIEDLE PODWAWELSKIE" zostanie przeprowadzone dodatkowe (pozaproceduralne) spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami w dniu 24 czerwca 2019 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Obrad, początek o godz. 16:00.

]]>
Mon, 10 Jun 19 12:42:04 +0200
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=111979 PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OSIEDLE PODWAWELSKIE" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 10 czerwca do 10 lipca 2019 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 10 Jun 19 12:33:28 +0200
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=111977 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CZYŻYNY - OS. DYWIZJONU 303 I 2 PUŁKU LOTNICZEGO" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 10 czerwca do 10 lipca 2019 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 10 Jun 19 12:22:44 +0200
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu http://www.bip.krakow.pl/?news_id=111976 WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "NOWOHUCKA - REJON KONCENTRACJI USŁUG" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 10 czerwca do 9 lipca 2019 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Mon, 10 Jun 19 12:16:42 +0200
Zatwierdzenie uproszczonego planu urządzenia lasu - Uroczysko Tyniec http://www.bip.krakow.pl/?news_id=111957 Mon, 10 Jun 19 10:30:14 +0200 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=111949 "Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach nr 594/11, 774/3, 773/5, 397/22, 397/23, 397/17 obr. 49 Podgórze przy ul. Malborskiej w Krakowie"

]]>
Mon, 10 Jun 19 10:05:23 +0200
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=111944 "Rozbudowa ul Królowej Jadwigi --etap V odcinek od ul Jesionowej do ul. Robla”

]]>
Mon, 10 Jun 19 08:13:38 +0200
Likwidacja barszczu Sosnowskiego na terenie województwa małopolskiego. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=111749 Mon, 10 Jun 19 14:55:47 +0200 Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji na realizację zadania pn.Klub Rodzica z dzieckiem do lat 3 o specjalnych potrzebach rozwojowych. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=111641 Fri, 14 Jun 19 08:14:16 +0200