Stanisław Zięba - do 16 grudnia 2001r. - Klub Radnych AWS, od 17 grudnia 2001r. w Klubie Radnych Krakowska Wspólnota Samorządowa.


Mandat z listy wyborczej AWS z okręgu wyborczego nr 9 (ośmiomandatowego), obejmującego Dzielnice XIV i XV. Otrzymał 1745 głosów.

Podczas kadencji...

Pracuje w komisjach RMK:
  1. Praworządności i Porządku Publicznego,
  2. ds. Rodziny i Polityki Społecznej - przewodniczący komisji,
  3. Zespole Opiniodawczym ds. wyboru ławników ludowych (działającym na prawach komisji RMK),
  4. Głównej - od 6 lutego 2002r.
oraz:
  • od 13 stycznia 1999r. - uczestniczy w pracach Miejskiej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych,
  • od 20 stycznia 1999r. do 30 maja 1999r. - uczestniczył w pracach Komisji Konsultacyjnej opiniującej wnioski o dofinansowanie w ramach Konkursu Grantowego dla organizacji pozarządowych,
  • od 5 kwietnia 2000r. - uczestniczy w pracach Powiatowej Rady Zatrudnienia przy Prezydencie Miasta Krakowa,
  • od 2 listopada 2000r. do 11 czerwca 20001r. - uczestniczył w pracach Bractwa Filantropii opiniującego kandydatury do tytułu "Filantrop Krakowa A.D.2000",
  • od 15 lutego do 11 czerwca 2001r. - uczestniczył w pracach Zespołu Opiniującego powołanego w celu dokonania wyboru ofert na świadczenie usług opiekuńczych w okresie od 1 marca 2001r. do 31 grudnia 2001r. dla osób wymagajacych opieki, zamieszkałych na terenie Miasta Krakowa,
  • od 29 października 2001r. do 31 marca 2002r. - uczestniczy w pracach Zespołu Konsultacyjno-Doradczego do spraw realizacji programu przekształceń organizacyjnych systemu opieki nad rodziną i dzieckiem w ramach Systemu Pomocy Społecznej w Krakowie.
Ur. 1947r. Żonaty. Wykształcenie średnie. Założyciel i prezes Fundacji "Solidarni Solidarnym". Współzałożyciel Centrum Kultury Katolickiej - Mistrzejowice, członek Rady ds. Rodziny przy Wojewodzie Małopolskim. Radny minionej kadencji. Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XV obecnej kadencji.

Galeria z Wszystkich Świętych

Wstecz Do góry!