Ryszard Jan Zieliński
ur. 1935 r., wykształcenie wyższe - dr nauk medycznych,
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa

Przynależność klubowa:
Sojusz Lewicy Demokratycznej

Dzielnica: okręg nr 4 Dzielnica IV

Komisje w jakich pracuje:
Główna
(wiceprzewodniczący);
ds. Profilaktyki i Ochrony Zdrowia.