Stanisław Zięba
ur. 1947 r., wykształcenie niepełne średnie,
Prezes Fundacji "Solidarni Solidarnym".


Przynależność klubowa:
Klub Radnych na rzecz AWS

Dzielnica: okręg nr 11 Dzielnice XIV i XV

Komisje w jakich pracuje:
Praworządności i Porządku Publ
icznego;
Kultury i Ochrony Zabytków;
ds.
Rodziny i Polityki Społecznej (przewodniczący).