SKŁAD RADY MIASTA KRAKOWA WEDŁUG KLUBÓW

Stanisław HANDZLIK Przewodniczący Rady Miasta
Aleksander BRAŚ Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Paweł PYTKO Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Ryszard Jan ZIELIŃSKI Wiceprzewodniczący Rady Miasta

  Klub Radnych "Twoje Miasto"
  Klub Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej
  Klub Radnych na rzecz Akcji Wyborczej Solidarność
  Klub Radnych "Samorządny Kraków"
  Klub Unii Polityki Realnej
  Klub Radnych "Prawica Razem"
  RADNI NIEZALEŻNI

 

Klub Radnych "Twoje Miasto"

 

Przewodniczący - Józef LASSOTA 
Wiceprzewodniczący - Andrzej LASKOWSKI
21 Radnych 

 

  1. Krzysztof ADAMCZYK

  2. Ewa BIELECKA

  3. Stanisław BISZTYGA

  4. Aleksander CZARNY

  5. Jerzy FEDOROWICZ

  6. Ludwik GÓRSKI

  7. Jacek GRUSZKA

  8. Mieczysław KASZTELANIEC

  9. Bogusław KOŚMIDER

10. Bogusław KRASNOWOLSKI

11. Brygida KUŹNIAK

12. Andrzej LASKOWSKI

13. Józef LASSOTA

14. Barbara MIREK-MIKUŁA

15. Jan OKOŃSKI

16. Andrzej PALCZEWSKI

17. Zofia RADZIKOWSKA

18. Zdzisław TRELA

19. Antoni WEYSSENHOFF

20. Jan WOJAS

21. Władysław WYKA

 

 

Klub Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej

 

Przewodniczący - Kazimierz CHRZANOWSKI
17 Radnych

 

  1. Jerzy ADAMIK

  2. Józef BURKAT

  3. Kazimierz CHRZANOWSKI

  4. Stanisław DULEWICZ

  5. Janusz GĄCIARZ

  6. Leszek JASIEWICZ

  7. Stanisław KOZAK

  8. Zbigniew LACH

  9. Andrzej MIKOŁAJEWSKI

10. Kazimierz NIEDZIELSKI

11. Mieczysław NOWORYTA

12. Jerzy ROŚCISZEWSKI

13. Stanisław ŚLIWIŃSKI

14. Tadeusz TRZMIEL

15. Stanisława URBANIAK

16. Piotr ZADRĄG

17. Ryszard ZIELIŃSKI

 

 

Klub Radnych na rzecz Akcji Wyborczej Solidarność

 

Przewodniczący - Paweł ZORSKI
16 Radnych

 

  1. Kazimierz BARCZYK

  2. Marek CHOLEWKA

  3. Andrzej CIEPIELA

  4. Zbigniew FIJAK

  5. Jan FRANCZYK

  6. Jerzy GRZYMEK

  7. Stanisław HANDZLIK

  8. Jerzy JEDLIŃSKI

9. Jerzy LACKOWSKI

10. Tadeusz MAŁEK

11. Jacek POLLAK

12. Paweł PYTKO

13. Małgorzata Radwan-Ballada

14. Leopold ZGODA

15. Stanisław ZIĘBA

16. Paweł ZORSKI

 

 

Klub Radnych"Samorządny Kraków"

 

Przewodnicząca - Barbara BUBULA
10 Radnych

 

  1. Ryszard BOCIAN

  2. Aleksander BRAŚ

  3. Barbara BUBULA

  4. Leszek KOTLARSKI

  5. Stanisław KUTA

6. Gniewomir ROKOSZ-KUCZYŃSKI

  7. Jerzy SPOLITAKIEWICZ

  8. Aleksander SZPUNAR

  9. Marian ZIELENIAK

10. Jan ŻELAZNY

   

 

Klub Radnych Unii Polityki Realnej

 

Przewodniczący - Stanisław ŻÓŁTEK
5 Radnych

1. Jerzy JAJTE PACHOTA

2. Marianna KOŚCIUSZKO-RĽCZKA

3. Antoni KUŹNIAR

4. Leszek RUDNIK

5. Stanisław ŻÓŁTEK

 

Klub Radnych Prawica Razem

 

Przewodniczący - Zbigniew KAŃSKI
3 Radnych

1. Zbigniew KAŃSKI

2. Andrzej KOWALCZYK

3. Wiesława ŁUKASZEWSKA

Radni niezależni

 

3 Radnych

1. Ludwika BONAREWICZ

2. Maria KRET

3. Krzysztof STAWOWY