Obowiązek wystąpienia o nowy dowód osobisty po umiejscowieniu zagranicznego aktu małżeństwa skutkującego zmianą nazwiska

 

Po dokonaniu przeniesienia do polskiego rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa, rejestracji małżeństwa zawartego za granicą lub odtworzenia treści zagranicznego aktu małżeństwa - skutkujących zmianą nazwiska, obywatel polski którego zmiana nazwiska dotyczy winien niezwłocznie wystąpić o wydanie nowego dowodu osobistego.