Stanisław RACHWAŁ

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

 

Stanisław RACHWAŁ


Mandat z listy wyborczej Prawa i Sprawiedliwości z okręgu wyborczego Nr 1 (pięciomandatowego obejmującego Dzielnice I Stare Miasto, VI Bronowice, VII Zwierzyniec). Otrzymał 1239 głosów.

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego

 

Pracuje w Komisjach RMK:

- Mienia i Rozwoju Gospodarczego

- Edukacji

- Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej

- Sportu i Kultury Fizycznej
- Głównej

- Inwentaryzacyjnej

- ds. Zbadania Zmian w Związku z Realizacją Organizacji Ruchu w Strefach Płatnego Parkowania, Projektu Mobilny Kraków oraz Polityki Transportowej dla Miasta Krakowa - Komisja zakończyła działalność - uchwała CVII/2741/18

 

 

Stanislaw.Rachwal@rmk.krakow.pl

 

Dyżury

 

Oświadczenia majątkowe

 

Interpelacje radnych

 

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego - odmienne zasady