Urząd Stanu Cywilnego w Krakowie wydaje odpisy aktów stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw, zgonów) oraz zaświadczenia w następujących terminach:

  1. W dniu złożenia wniosku, jeśli akt stanu cywilnego znajduje się w elektronicznym rejestrze stanu cywilnego.
  2. W ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, jeżeli akt stanu cywilnego, który został sporządzony przez Kierownika USC w Krakowie i wymaga przeniesienia do elektronicznego rejestru stanu cywilnego.
  3. W ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, jeśli akt stanu cywilnego został sporządzony w Urzędzie Stanu Cywilnego poza Krakowem i nie znajduje się w elektronicznym rejestrze stanu cywilnego.

 

 Podstawa prawna: art. 125 ustawy z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 ze zm.).