Jakub KOSEK

 

Klub Radnych Platforma Obywatelska

 

Jakub KOSEK
Mandat z listy wyborczej Platformy Obywatelskiej z okręgu wyborczego Nr 3 (sześciomandatowego obejmującego Dzielnice IV Prądnik Biały, V Krowodrza). Otrzymał 3260 głosów.

 

Pracuje w Komisjach RMK:

- Infrastruktury

- Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

- Sportu i Kultury Fizycznej

- Kultury i Ochrony Zabytków
- Budżetowej

- ds. Zbadania Zmian Wprowadzonych w Organizacji Ruchu w Strefach Płatnego Parkowania, Projektu Mobilny Kraków oraz Polityki Transportowej dla Miasta Krakowa - Komisja zakończyła działalność - uchwała CVII/2741/18 

 

 

 

 

jakub.kosek@rmk.krakow.pl

 

Dyżury

 

Oświadczenia majątkowe

 

Interpelacje radnych

 

 


Pracował w komisjach:

 

- Dialogu Obywatelskiego

 

- Ekologii i Ochrony Powietrza

 

 

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasady