Dokument archiwalny

Budowa Centrum Kongresowego w Krakowie

Lokalizacja: Kraków, Dzielnica VIII (Dębniki), Rondo Grunwaldzkie u zbiegu ulic Konopnickiej i Monte Cassino.

Lata realizacji: 2007-2013.

Szacunkowa wartość inwestycji: 352 mln zł brutto (stan na grudzień 2008)

Źródło finansowania: środki własne Miasta + dofinasowanie z funduszy unijnych w ramach MRPO w kwocie 20 mln euro

Jednostka realizująca: Wydział  Inwestycji UMK

Numer zadania w budżecie Miasta Krakowa 2009: SK-2.1

 

autor: Ingarden & Ewy Architekci Kraków oraz Arata Isozaki & Associates Tokyo

Opis inwestycji: Budowa obiektu o funkcji kongresowo - koncertowej na ponad 2000 miejsc spełniającego wymagania międzynarodowych organizacji kongresowych oraz najwyższe standardy akustyki i mechaniki widowiskowej. Konkurs na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną Centrum Kongresowego przeprowadzony został w 2007 roku (maj-grudzień 2007). W wyniku przeprowadzonego konkursu wyłoniony został międzynarodowy zespół projektowy Ingarden & Ewy - Architekci, z Krakowa oraz Arata Isozaki & Associates z Tokyo. Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna przewiduje następujące funkcje w ramach obiektu kubaturowego:

 1. Wielka Sala Audytoryjna z widownią na maksymalnie 2090 miejsc
 2. Duża Sala Teatralna na 600 miejsc
 3. Sala Kameralna na 300 miejsc
 4. Wielofunkcyjna przestrzeń konferencyjno-wystawiennicza
 5. Sala wielofunkcyjna wystawowa
 6. Trzypoziome foyer z widokiem na Wisłę i Wawel
 7. Zaplecze gastronomiczne, zaplecze komercyjne,
 8. Centrum Prasowe, Recepcja VIP
 9. Parking podziemny oraz naziemny

Aktualny stan prac: Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej oraz nadzór autorski nad budową Centrum Kongresowego podpisana została 20 maja 2008 roku. Po podpisaniu umowy wykonane zostały następujące prace przygotowawcze stron: badania geologiczne, sondażowe badania archeologiczne, pomiary geodezyjne, odrolnienie działki, inwentaryzacja zieleni oraz projekt przeniesienia kapliczki. Uzyskano także warunki dostawy mediów oraz opracowano wstępne trasy przyłączy mediów.  Dnia 6 sierpnia 2008 Gmina Kraków podpisała preumowę z Marszałkiem Województwa Małopolskiego na dofinansowanie budowy Centrum Kongresowego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 20 mln euro. We wrześniu 2008 wykonana została makieta Centrum kongresowego, która została zaprezentowana na Międzynarodowych Targach Nieruchomości Inwestycyjnych Expo Real 2008 w Monachium. Makieta prezentowana była również podczas Krakowskiego Forum Turystycznego 4 listopada 2008 oraz podczas sesji Rady Miasta 5 listopada 2008. Po opracowaniu, zweryfikowaniu i odebraniu koncepji pokonkursowej (22 grudnia 2008) trwają prace nad projektem budowlanym.

Konsultacje społeczne dotyczące Budowy Centrum Kongresowego wraz z przebudową układu komunikacyjnego wokół Centrum Kongresowego obejmujące obszar Dzielnicy VIII Dębniki prowadzone są zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta nr 995/2009 w okresie od 7 maja do 7 czerwca 2009   na miejskiej platformie internetowej „Dialog Społeczny" (http://www.dialog.spoleczny.pl), gdzie dostępne są wszelkie informacje dotyczące przebiegu konsultacji a także materiały informacyjne do pobrania.. W okresie od 7 maja do 7 czerwca br planowane są również dyżury konsultacyjne w siedzibie Rady Dzielnicy VIII oraz spotkania z mieszkańcami na terenie dzielnicy. Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Krakowa.

 

 • Broszura informacyjna dla mieszkańców -materiał wydziału Inwestycji - maj 2009 [PDF]
 • Harmonogram budowy Centrum Kongresowego:

  Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę to październik 2009. Po uzyskaniu w/w pozwolenia projektanci przystąpią do prac nad projektem wykonawczym. Rozpoczęcie prac budowlanych obiektu centrum planowane jest na 2010 rok. Informacji dla inwestorów udziela Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Krakowa.

  Inwestycja powiązana: Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego - realizowana przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Numer zadania w budżecie Miasta Krakowa: SK-2.2

   

   

   

  Zobacz też:

   


  Uwaga: Zgodnie z zawartą umową z dnia 20 maja 2008 wszelkie dalsze wykorzystanie materiałów wizualnych w prezentacjach lub publikacjach wymaga podania autorów koncepcji i dokumentacji projektowej (autor: Ingarden & Ewy-Architekci, Kraków oraz Arata Isozaki & Associates, Tokyo) pod groźbą kary umownej w wysokości 7 tys. zł za każdą publikację.