Dokument archiwalny


Rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji Krakowa.W przewidzianym terminie wpłynęły dwie prace konkursowe, złożone przez:
1. Pana Albina Ksieniewicza.
2. Zespół Autorski w składzie: Anna Agata Kantarek, Monika Gołąb-Korzeniowska, Elżbieta Kaczmarska, Maciej Motak, Maria Noworól, Aleksandra Tchórzewska.

Praca konkursowa nr 1 nie spełniła warunków formalnych, tym samym została wykluczona
z konkursu.
Praca konkursowa nr 2 spełniła wymagania formalne i rzeczowe, tym samym została nagrodzona zgodnie z Regulaminem konkursu.


 

Osoba odpowiedzialna:
PIĄTKOWSKA MONIKA - DYREKTOR WYDZIAŁU - PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA
Osoba publikująca:
WOJCIECH PIĄTKOWSKI
Data wytworzenia:
2006-01-17
Data publikacji:
2006-01-17
Data aktualizacji:
2010-07-16