EDUKACJA EKOLOGICZNA

W ramach Edukacji Ekologicznej prowadzonej na terenie Gminy Miejskiej Kraków, Wydział Kształtowania Środowiska organizuje szereg akcji, w tym: Dni Ziemi, Krakowski Festiwal Recyklingu i Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, realizuje program edukacji ekologicznej „Czysta Akcja" (ścieżka edukacyjna na składowisku odpadów Barycz, konkurs na zbiórkę makulatury w placówkach oświatowych, wydawnictwa: Smocze Rady na odpady, Eko-smoko-logia) oraz prowadzi edukację w zakresie ochrony powietrza („Nie spalaj odpadów w piecach domowych"), ochrony środowiska przyrodniczego (wydawnictwa i biuletyn z zakresu pielęgnacji zieleni, mapa i atlas roślinności rzeczywistej Krakowa Natura 2000 i „Krocionogi") oraz ochrony wód.
Przedsięwzięcia te kierowane są do szerokiego grona mieszkańców Krakowa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Wszystkie prowadzone przez Wydział działania są działaniami cyklicznymi i mają na celu zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców.

 

 

DNI ZIEMI i KRAKOWSKA WYSTAWA EKOLOGICZNA

 

22 kwietnia obchodzony jest na świecie jako Międzynarodowy Dzień Ziemi. Celem tych obchodów jest zwrócenie uwagi na zagrożenia, jakie niesie szybki rozwój cywilizacji i naruszenie równowagi między człowiekiem a środowiskiem, w którym żyje. W tym dniu na całym świecie organizowane są spotkania, wiece, odczyty, wystawy, marsze mające na celu pokazanie niebezpieczeństw, jakie mogą się pojawić w związku z lekceważeniem praw natury. Wydział Kształtowania Środowiska od 19 lat przygotowuje tygodniowe obchody Dni Ziemi z wieńczącą je Krakowską Wystawą Ekologiczną. Przez cały tydzień szkoły, placówki oświatowe, domy kultury i organizacje pozarządowe angażują się w ekologiczne działania. Przygotowują spektakle, sprzątają tereny wokół szkół, organizują rajdy rowerowe. Podczas Krakowskiej Wystawy Ekologicznej rozstawiane są namioty wystawiennicze, w których przede wszystkim spółki komunalne pokazują swoje ekologiczne inwestycje. W bieżącym roku podczas obchodów Dni Ziemi na al. Róż  prowadzona bedzie gra miejska dla zorganizowanych grup młodzieży szkolnej jak też dla wszystkich zainteresowanych. Podczas gry/zabawy poruszane będą między innymi zagadnienia związane z: przyczynami zanieczyszczeń powietrza oraz sposobami przeciwdziałaniu temu zjawisku, segregacją odpadów, przyczynami masowego ginięcia pszczół czy sposobami ochrony populacji jerzyków w mieście. Od kilkunastu lat prowadzona jest zbiórka surowców, w zamian za które rozdajemy sadzonki roślin.

 

W roku bieżącym Dni Ziemi odbędą się w dniach 21-22.04.2017 r., na al. Róż w Nowej Hucie.

 

RODZINNY PIKNIK EKOLOGICZNY POD HASŁEM „DBAM O ZIELEŃ I CZYSTE POWIETRZE”

 

Impreza organizowana przez Urząd Miasta Krakowa, która ma edukować i uświadamiać mieszkańców o tym jak ważne jest otaczające nas środowisko. Wszystkie elementy pikniku skupione będą wokół zdrowego, rozsądnego i zrównoważonego gospodarowania środowiskiem, a głównym akcentem zaplanowanego wydarzenia będzie dbanie o czyste i zdrowe powietrze, w tym przede wszystkim o zieleń, czystość, gospodarowanie odpadami i zmianę ogrzewania węglowego na ekologiczne.

Zaplanowane na sobotę atrakcje skierowane będą szczególnie do rodzin z dziećmi. Podczas gdy najmłodsi uczestnicy pikniku będą mogli uczyć się poprzez zabawę ich opiekunowie będą mieli szansę na odwiedzenie stoisk współorganizatorów pikniku, na których zasięgną m.in. informacji związanych z obowiązującymi przepisami w zakresie zieleni czy wymiany ogrzewania na proekologiczne. Zainteresowani będą mogli dowiedzieć się jak złożyć wniosek o wymianę pieca węglowego na ogrzewanie ekologiczne, jak otrzymać dofinansowanie do poniesionych kosztów kwalifikowanych, a także w jaki sposób ubiegać się o pomoc na dofinansowanie zwiększonych kosztów grzewczych lokalu związanych z trwałą zmianą systemu ogrzewania. Uczestnictwo w pikniku to doskonała okazja, aby zapoznać się z poszczególnymi etapami wymiany ogrzewania na ekologiczne pod względem zarówno formalnym, jak i praktycznym.

Jednocześnie zarówno mali, jak i duzi będą mogli liczyć na świetną zabawę na powietrzu oraz aktywnie spędzony czas w rodzinnym gronie. W programie między innymi występy dzieci i młodzieży z krakowskich domów kultury, GRA MIEJSKA „Gram w Zielone Miasto” dla rodzin (z nagrodami); gry, zabawy i konkursy dla dzieci; konkurs biegów na czas dla dzieci (z nagrodami); wykłady „Flora i fauna Krakowa”, warsztaty jak gospodarować odpadami oraz wiele innych atrakcji.

 

W roku bieżącym Piknik Ekologiczny „Dbam o Zieleń i czyste Powietrze” odbędzie się 20.05.2017 r. w Parku im. dr. H. Jordana.


WARSZTATY I KONKURSY

Bardzo ważnym, elementem edukacji ekologicznej prowadzonej przez Wydział jest oddana do użytku we wrześniu 2006 roku ścieżka edukacyjna na składowisku odpadów komunalnych Barycz, której zasadniczą ideą jest kreatywne odtworzenie środowisk i miejsc znanych zwiedzającemu, ale tym razem przedstawionych w ten sposób, by możliwie najmocniej podkreślić kwestie ekologiczne i problemy związane z odpadami. Ścieżka odwiedzana jest głównie przez dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów, ciesząc się dużym zainteresowaniem. W ramach prowadzonych działań edukacyjnych Wydział Kształtowania Środowiska angażuje do współpracy szkoły i placówki oświatowe. Od ponad 20 lat organizowany jest konkurs na zbiórkę makulatury w krakowskich placówkach edukacyjnych. Ponadto przygotowano i wydrukowano dwie książeczki o tematyce ekologicznej pt: „eko-smoko-logia" oraz „SMOCZE RADY NA ODPADY". Na bieżąco, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłane są do placówek oświatowych bieżące informacje o organizowanych akcjach, imprezach i kampaniach oraz informacje o konkursach i zaproszenia do udziału w ciekawych wydarzeniach.


EUROPEJSKI TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI i EUROPEJSKI DZIEŃ bez SAMOCHODU
Kraków uczestniczy w obchodach kampanii od 2000 roku. Głównymi celami akcji są: kształtowanie proekologicznych zachowań, popularyzacja idei zrównoważonego transportu oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie ograniczenia korzystania z prywatnych samochodów na rzecz transportu zbiorowego. Miasto Kraków po raz pierwszy zorganizowało Europejski Dzień bez Samochodu w roku 2000, a w roku 2002, jako jedyne miasto w Polsce, podjęło się wyzwania organizacji Europejskiego Tygodnia Mobilności (obecnie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu). Za partnerskie podejście do inicjatywy Europejskiego Tygodnia Mobilności w 2002 r. Miasto było nominowane do nagrody Zielonego Tygodnia Środowiska i otrzymało wyróżnienie Komisji Europejskiej. Również, za zorganizowanie ww. akcji w roku 2003, Miasto znalazło się wśród dziesięciu miast nominowanych przez Komisję Europejską do nagrody. W roku 2016 w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu i Europejskiego Dnia bez Samochodu, zorganizowano w Krakowie szereg przedsięwzięć, kierowanych do wszystkich grup społecznych, począwszy od dzieci przedszkolnych poprzez młodzież szkolną kończąc na dorosłych mieszkańcach naszego Miasta.

 

Europejski Tydzień Zrównoważonej Mobilności i Europejski Dzień bez Samochodu odbędą się w dniach 16-22. 09. 2017 r.