EDUKACJA EKOLOGICZNA

W ramach Edukacji Ekologicznej prowadzonej na terenie Gminy Miejskiej Kraków, Wydział Kształtowania Środowiska organizuje szereg akcji, w tym: Dni Ziemi, Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, pikniki ekologiczne oraz warsztaty dla dzieci, młodzieży i nauczycieli z zakresu ochrony środowiska.
Przedsięwzięcia te kierowane są do szerokiego grona mieszkańców Krakowa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Wszystkie prowadzone przez Wydział działania są działaniami cyklicznymi i mają na celu zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców.

 

 

Akcja społeczno-edukacyjna „Zieleń w Krakowie”

 

Po zakończonej sukcesem kampanii „Drzewo za drzewo”, która miała na celu edukowanie i informowanie krakowian o konieczności sadzenia młodych drzew w miejsce tych, które są likwidowane, czas na kolejny krok. Tym razem Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa wziął udział w organizacji akcji społeczno-edukacyjnej, której celem jest zapoznanie mieszkańców miasta i okolic z prawidłową pielęgnacją nowych drzew i racjonalnym ich sadzeniem, szczególnie na gruntach prywatnych.

W ramach kampanii nie zabraknie merytorycznych materiałów, przygotowanych we współpracy ze znanymi i cenionymi dendrologami, ekologami i botanikami. Organizator akcji przewiduje wydanie m.in poradnika „Zieleń w Krakowie”, który będzie kwintesencją elementarnych podstaw pielęgnacji drzew, do wykorzystania przez wszystkich amatorów zieleni.

 

Szczegóły dostępne na stronie www.zielenwkrakowie.pl

 

 

DNI ZIEMI i KRAKOWSKA WYSTAWA EKOLOGICZNA

 

22 kwietnia obchodzony jest na świecie jako Międzynarodowy Dzień Ziemi. Celem tych obchodów jest zwrócenie uwagi na zagrożenia, jakie niesie szybki rozwój cywilizacji i naruszenie równowagi między człowiekiem a środowiskiem, w którym żyje. W tym dniu na całym świecie organizowane są spotkania, wiece, odczyty, wystawy, marsze mające na celu pokazanie niebezpieczeństw, jakie mogą się pojawić w związku z lekceważeniem praw natury. Wydział Kształtowania Środowiska od 19 lat przygotowuje tygodniowe obchody Dni Ziemi z wieńczącą je Krakowską Wystawą Ekologiczną. Przez cały tydzień szkoły, placówki oświatowe, domy kultury i organizacje pozarządowe angażują się w ekologiczne działania. Przygotowują spektakle, sprzątają tereny wokół szkół, organizują rajdy rowerowe. Podczas Krakowskiej Wystawy Ekologicznej rozstawiane są namioty wystawiennicze, w których przede wszystkim spółki komunalne pokazują swoje ekologiczne inwestycje. W bieżącym roku podczas obchodów Dni Ziemi prowadzona będzie gra miejska dla zorganizowanych grup młodzieży szkolnej jak też dla wszystkich zainteresowanych. Podczas gry/zabawy poruszane będą między innymi zagadnienia związane z: przyczynami zanieczyszczeń powietrza oraz sposobami przeciwdziałaniu temu zjawisku, segregacją odpadów, przyczynami masowego ginięcia pszczół czy sposobami ochrony populacji jerzyków w mieście. Od kilkunastu lat prowadzona jest zbiórka surowców, w zamian za które rozdajemy sadzonki roślin.

 

W roku bieżącym Dni Ziemi odbędą się w dniach 20-21 kwietnia 2018 r. , w Starym Bieżanowie na terenie Szkoły Podstawowej nr 124.

 

RODZINNY PIKNIK EKOLOGICZNY POD HASŁEM „DBAM O ZIELEŃ I CZYSTE POWIETRZE”

 

Impreza organizowana przez Urząd Miasta Krakowa, która ma edukować i uświadamiać mieszkańców o tym jak ważne jest otaczające nas środowisko. Wszystkie elementy pikniku skupione będą wokół zdrowego, rozsądnego i zrównoważonego gospodarowania środowiskiem, a głównym akcentem zaplanowanego wydarzenia będzie dbanie o czyste i zdrowe powietrze, w tym przede wszystkim o zieleń, czystość, gospodarowanie odpadami i zmianę ogrzewania węglowego na ekologiczne.

Zaplanowane na sobotę atrakcje skierowane będą szczególnie do rodzin z dziećmi. Podczas gdy najmłodsi uczestnicy pikniku będą mogli uczyć się poprzez zabawę ich opiekunowie będą mieli szansę na odwiedzenie stoisk współorganizatorów pikniku, na których zasięgną m.in. informacji związanych z obowiązującymi przepisami w zakresie zieleni czy wymiany ogrzewania na proekologiczne. Zainteresowani będą mogli dowiedzieć się jak złożyć wniosek o wymianę pieca węglowego na ogrzewanie ekologiczne, jak otrzymać dofinansowanie do poniesionych kosztów kwalifikowanych, a także w jaki sposób ubiegać się o pomoc na dofinansowanie zwiększonych kosztów grzewczych lokalu związanych z trwałą zmianą systemu ogrzewania. Uczestnictwo w pikniku to doskonała okazja, aby zapoznać się z poszczególnymi etapami wymiany ogrzewania na ekologiczne pod względem zarówno formalnym, jak i praktycznym.

Jednocześnie zarówno mali, jak i duzi będą mogli liczyć na świetną zabawę na powietrzu oraz aktywnie spędzony czas w rodzinnym gronie. W programie między innymi występy dzieci i młodzieży z krakowskich domów kultury, GRA MIEJSKA „Gram w Zielone Miasto” dla rodzin (z nagrodami); gry, zabawy i konkursy dla dzieci; konkurs biegów na czas dla dzieci (z nagrodami); wykłady „Flora i fauna Krakowa”, warsztaty jak gospodarować odpadami oraz wiele innych atrakcji.

 

 

EUROPEJSKI TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI i EUROPEJSKI DZIEŃ bez SAMOCHODU
Kraków uczestniczy w obchodach kampanii od 2000 roku. Głównymi celami akcji są: kształtowanie proekologicznych zachowań, popularyzacja idei zrównoważonego transportu oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie ograniczenia korzystania z prywatnych samochodów na rzecz transportu zbiorowego. Miasto Kraków po raz pierwszy zorganizowało Europejski Dzień bez Samochodu w roku 2000, a w roku 2002, jako jedyne miasto w Polsce, podjęło się wyzwania organizacji Europejskiego Tygodnia Mobilności (obecnie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu). Za partnerskie podejście do inicjatywy Europejskiego Tygodnia Mobilności w 2002 r. Miasto było nominowane do nagrody Zielonego Tygodnia Środowiska i otrzymało wyróżnienie Komisji Europejskiej. Również, za zorganizowanie ww. akcji w roku 2003, Miasto znalazło się wśród dziesięciu miast nominowanych przez Komisję Europejską do nagrody. W roku 2017 w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu i Europejskiego Dnia bez Samochodu, zorganizowano w Krakowie szereg przedsięwzięć, kierowanych do wszystkich grup społecznych, począwszy od dzieci przedszkolnych poprzez młodzież szkolną kończąc na dorosłych mieszkańcach naszego Miasta.

 

Europejski Tydzień Zrównoważonej Mobilności i Europejski Dzień bez Samochodu odbędą się w dniach 16-22. 09. 2018 r.

Zobacz program