Archiwum BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dokument archiwalny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14 informuje o wyniku zamówienia publicznego nr 271/2/8/08 na budowę Domu Pomocy Społecznej dla Osób Uzależnionych przy ul. Rozrywki 1 w Krakowie.