Polityki, programy, stan miasta

Dział zawiera informacje dotyczące polityki wewnętrznej i zewnętrznej Krakowa, które zostały podzielone na moduły tematyczne, zgodnie z zakresem spraw i zadaniami realizowanymi przez gminę miejską Kraków zarówno w sferze społeczno - gospodarczej jak i finansowo - inwestycyjnej, tj.:

Bezpieczeństwo

Gospodarka komunalna

Edukacja

Plany inwestycyjne, przedsiębiorczość, rozwój Miasta

Komunikacja społeczna

Kraków i UE

Kultura

Ochrona Zabytków

Mieszkalnictwo

Kształtowanie i ochrona środowiska

Polityka społeczna

Pomoc społeczna

Promocja i marketing

Sport

Turystyka

Współpraca krajowa

Współpraca międzynarodowa

Zdrowie