Podania w sprawie wydania odpisów aktów stanu cywilnego (procedura) przyjmowane są:
- w siedzibie USC: ul. Lubelska 27, os. Zgody 2

- na stanowiskach USC: ul. Wielicka 28a
- za pośrednictwem poczty: adres do korespondencji - ul. Lubelska 27, 30-003 Kraków
- w Kancelarii Magistratu: Plac Wszystkich Świętych 3/4

- za pośrednictwem platformy ePUAP

 

 

Zadaj pytanie w sprawie wydania odpisów aktów stanu cywilnego: www.bip.krakow.pl/idz

 

 

Opłacie skarbowej podlegają odpisy aktów stanu cywilnego do spraw m.in.: spadkowych, majątkowych, meldunkowych, PZU (odpis skrócony - 22 zł, odpis zupełny - 33 zł).

Opłacie skarbowej nie podlegają odpisy aktów stanu cywilnego do spraw m.in.: alimentacyjnych, opieki, kurateli, przysposobienia, ubezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS), ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, zatrudnienia, świadczeń socjalnych, nauki, szkolnictwa oraz oświaty pozaszkolnej, świadczeń rodzinnych (np. zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka), dokumentu tożsamości np. paszportu.

Terminy wydawania dokumentów z elektronicznego rejestru stanu cywilnego

 

Sposób uiszczania opłat skarbowych