Dokument archiwalny

Tadeusz Trzmiel - I Zastępca Prezydenta ds. Inwestycji Miejskich
Plac Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków
pokój 119


telefon: 12-61-61-259, 12 616-12-20 (asystent)
fax: 12-61-61-569

 

e-mail: Tadeusz.Trzmiel@um.krakow.pl

Urodzony w 1945 roku. Żonaty, ma troje dorosłych dzieci.
Wykształcenie wyższe.
Bezpartyjny.

W latach 1982-1990 jako dyrektor naczelny Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie, kierował rozbudową sieci komunikacji miejskiej w Krakowie oraz inicjował zastosowanie w mieście technologii płyty monolitycznej w budowie torowisk tramwajowych.

W latach 1996-1998 sprawował funkcję dyrektora wydziału rozwoju gospodarczego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Kierował wtedy opracowaniem koncepcji i projektu, ustanowionej w 1997 roku za sprawą ówczesnego wojewody, prof. Jacka Majchrowskiego, Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Krakowie.

Od 1999 roku zastępca dyrektora departamentu gospodarki, rolnictwa i infrastruktury w Urzędzie Marszałkowskim, był współautorem Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego i założeń regionalnej polityki transportowej. Od lutego 2002 roku - dyrektor generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w którym wdrożył system zarządzania jakością wg normy ISO 9000.

Od 1957 roku aktywnie działa w Związku Harcerstwa Polskiego, a od 1965 r. - w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Komunikacji. Autor artykułów i referatów w Zeszytach Naukowych Politechniki Krakowskiej, na której wykładał. Autor artykułów na temat komunikacji miejskiej w Zeszytach Stowarzyszenia. Wykładowca Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie.

W latach 1994-2002 zasiadał w Radzie Miasta Krakowa z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Przez dwie kadencje pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej. Zastępca Prezydenta Krakowa w latach 2002-2006.

Powołany na stanowisko Zastępcy Prezydenta Zarządzeniem Nr 2665/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2006 r.