Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek - piątek 7.40-15.20

(USC, ul. Lubelska 27, Referat USC dla dzielnic XIV-XVIII, os. Zgody 2)

sobota 7.40-15.20 - dyżur w sprawach rejestracji bieżących zgonów,
(ul. Lubelska 27)

Stanowiska informacyjno-podawcze (ul. Lubelska 27)
- czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.40 do 18.00
- udzielają informacji z zakresu realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego spraw telefonicznie pod nr telefonu 12 616 5515, bądź w siedzibie USC,
- przyjmują podania, w tym o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz wydają odpisy  aktów stanu cywilnego, które zostały przesłane przez Urzędy Stanu Cywilnego spoza Krakowa celem wydania tych odpisów osobom uprawnionym do ich odbioru.