Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek - piątek 7.40-15.20

(USC, ul. Lubelska 27, Referat USC dla dzielnic XIV-XVIII, os. Zgody 2)

sobota 7.40-15.20 - dyżur w sprawach rejestracji bieżących zgonów,
(ul. Lubelska 27)

Stanowiska informacyjno-podawcze (ul. Lubelska 27)
- czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.40 do 18.00
- udzielają informacji z zakresu realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego spraw telefonicznie pod nr telefonu 12 616 5515, bądź w siedzibie USC,
- przyjmują podania, w tym o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz wydają odpisy  aktów stanu cywilnego, które zostały przesłane przez Urzędy Stanu Cywilnego spoza Krakowa celem wydania tych odpisów osobom uprawnionym do ich odbioru.

 

Stanowiska USC (ul. Wielicka 28a)

- czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.40 do 18.00

- przyjmują podania o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego, wydają odpisy z rejestru stanu cywilnego, stanowiska informacyjno – podawcze (przyjmują podania od Klientów)

(rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów odbywa się na zasadach dotychczasowych przy ul. Lubelskiej 27 i os. Zgody 2)