Dokument archiwalny

Głosowania dotyczące punktu porządku obrad:

Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków położonej w Krakowie, przy ul. Kupa / projektodawca PREZYDENT MIASTA KRAKOWA/ Druk nr 806

Przedmiot głosowania: DRUK NR 806


Czas rozpoczęcia: 22 Październik 2008 r.
Czas zakończenia: 22 Październik 2008 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 13
Głosów przeciw: 1
Głosów wstrzymujących się: 13
Obecnych podczas głosowania: 27
Nie brało udziału w głosowaniu:0
Nieobecnych: 16
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

UCHWAŁA PRZYJĘTA

Jak głosowali radni:

Paweł Bystrowski.......................Za
Janusz Chwajoł........................Za
Jerzy Fedorowicz.......................Za
Piotr Franaszek.........................Wstrzymuje się
Jan Franczyk............................Wstrzymuje się
Mirosław Gilarski......................Wstrzymuje się
WŁadysŁaw Harasimowicz................Za
Wojciech Hausner........................Wstrzymuje się
Bolesław Kosior........................Wstrzymuje się
Stanisław Maranda......................Wstrzymuje się
Barbara Mirek-Mikuła...................Za
Łukasz Osmenda.........................Za
Marta Patena............................Za
Daniel Piechowicz......................Wstrzymuje się
Włodzimierz Pietrus...................Wstrzymuje się
Józef Pilch............................Przeciw
Elżbieta Sieja.........................Wstrzymuje się
Grzegorz Stawowy.......................Za
Marek Stelmachowski.....................Wstrzymuje się
Paweł Sularz...........................Za
Krzysztof Sułowski.....................Wstrzymuje się
Marta Suter.............................Za
Agata Tatara............................Wstrzymuje się
Piotr Wiszniewski.......................Wstrzymuje się
Jerzy Woźniakiewicz....................Za
Stanisław Zięba.......................Za
Paweł Zorski...........................Za